Israel

Israel

vineri, 5 iunie 2015

Shabbatul

Shabbatul
A șaptea zi, Șabatul, [de obicei numit Sabat] are loc atăt în ​​Tora,Tanakh și scrierile apostolice : 

Adu-ţi* aminte ca să sfinţeşti Șabat-ul, ziua Mea de odihnă. Să lucrezi* şase zile şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a* şaptea este Șabat-ul ziua de odihnă închinată lui יהוהYaHWeH Cel Atotputernic al tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul** care este în casa ta.

Căci în şase zile a creat יהוהYaHWeH cerurile, pămîntul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvîntat יהוהYaHWeH Șabat-ul şi la sfinţit. [Exodul 20: 8-11]

Apoi le-a zis: „Ziua de Șabat a fost creat pentru om, iar nu omul pentru Șabat; aşa că Fiul Omului este Stăpîn*al zilei de Șabat”   [Marcu 2: 27-28] 

A venit în Nazaret,* unde fusese crescut; şi** după obiceiul Său, în ziua Șabat-ului a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească, [Luca 4:16] 

Căci Legea vorbește astfel despre ziua a şaptea: „ יהוה YaHWeH S-a* odihnit în ziua a şaptea de tot lucrul Lui.”  Deci rămîne, Odihna Șabat-ului pentru poporul lui  יהוה YaHWeH. [Evrei 4: 4, 9] 

Șabatul este un semn între Yahweh și poporul său : 

יהוהYaHWeH a vorbit lui Moise şi a zis: „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: „Să* nu care cumva să nu ţineţi Șabat-ele Mele, căci acesta va fi între Mine şi voi şi urmaşii voştri semnul după care se va cunoaşte că Eu sunt יהוהYaHWeH, care vă sfinţesc. [Ex. 31: 12-13]

Shabbatul trebuie păstrat în a șaptea zi, ca o poruncă expresă a lui  Yahweh, și este una dintre cele zece porunci :

Adu-ti aminte ca sa sfinţeşti, Șabat-ul ziua Mea de odihnă. Şase zile* să lucrezi şi să-ţi faci toate treburile.

Dar ziua a şaptea este Șabat-ul ziua* de odihnă a lui יהוה YaHWeH, Eylohim al tău: să nu faci nici-o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici boul tău, nici măgarul tău, nici vreunul din dobitoacele tale, nici străinul care este în locurile tale, pentru ca şi robul, şi roaba ta să se odihnească întocmai ca tine.

Adu-ţi* aminte că şi tu ai fost rob în ţara Egiptului, şi יהוה YaHWeH Eylohim al tău, te-a scos din ea cu** mînă tare şi cu braţ întins: de aceea ţi-a poruncit יהוה YaHWeH, Eylohim al tău să ţii odihna de Șabat. [Deut. 5: 12-15] 

Acestea sunt legile neatinse pentru totdeauna ca toți oamenii. Sabatul este sfănt. Orice slujitor al lui Yahweh care profaneaza Sabatul, primește un decret de moarte si este eliminat din poporul lui :
Să ţineţi* Șabat-ul, căci Șabat-ul este pentru voi ceva sfînt. Cine** îl va călca va fi pedepsit cu moartea; cine va face vreo lucrare în ziua aceasta va fi nimicit din mijlocul poporului său. [Exod 31: 14]

Este un legămănt veșnic între poporul lui Israel și un semn pentru totdeauna între copii lui Yahweh și Eylohim, recunoscănd-l astfel pe Creator : 

Să lucrezi şase* zile; dar a** şaptea este Șabat-ul, ziua de odihnă închinată lui יהוהYaHWeH. Cine va face vreo lucrare în ziua Șabat-ului va fi pedepsit cu moartea. Copiii lui Israel să păzească Șabat-ul, prăznuindu-l, ei şi urmaşii lor, acesta este un Legămînt necurmat. [Exodul 31: 15-16]

Toți discipolii ai  lui HaMashiya sunt Israel, și toate neamurile convertite intră în cele din urmă în poporul lui Israel. Prin urmare, Sabatul este un semn între Eylohim și poporul Său pentru totdeauna. Pedeapsa pentru păngărirea Sabatului este un decret de moarte, ca urmare prin păngărirea Șabatului se pierde spiritul de sfințenie și astfel toți călcătorii lui sint expediați pentru a doua înviere, vezi :

Ceilalţi morţi n-au înviat pînă nu s-au sfîrşit cei o mie de ani. Aceasta este întîia înviere. [Apoc. 20: 5]

Sabatul este o încăntare și trebuie să fie onorat ca Ziua a  Sfăntului Yahweh. Nu este o zi de placere inactivă, dar una cu o adunare sfăntă :

Dacă îţi vei* opri piciorul în ziua Șabat-ului ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfîntă; dacă Șabat-ul va fi desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe יהוה YaHWeH, slăvindu-L, şi dacă-L vei cinsti neurmînd căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale şi nededîndu-te la flecării, atunci* te vei putea desfăta în יהוה YaHWeH, şi Eu te voi sui** pe înălţimile ţării, te voi face să te bucuri de moştenirea tatălui tău Iacov; căci♦ gura lui יהוה YaHWeH a vorbit.”[Isaia 58: 13-14] 

Nici o lucrare nu trebuie să fie făcută în Shabbat, cu excepția lucrurilor urgente care nu au amănare. 

Aşa vorbeşte יהוה YaHWeH: „Luaţi seama* în sufletele voastre să nu purtaţi nicio povară în ziua Șabat-ului şi să n-o aduceţi înăuntru pe porţile Ierusalimului. Să nu scoateţi din casele voastre nicio povară în ziua Șabat-ului şi să nu faceţi nici-o lucrare, ci sfinţiţi ziua Șabat-ului, cum am poruncit* părinţilor voştri. [Ieremia 17: 21-22]

Învățătorul nostru a ținut Shabatul în timpul vieții sale :

Cînd a venit ziua de Șabat, a început să înveţe pe norod în sinagogă. Mulţi, cînd Îl auzeau, se mirau şi ziceau: „De* unde are El aceste lucruri? Ce fel de înţelepciune este aceasta care I-a fost dată? Şi cum se fac astfel de minuni prin mîinile Lui? [Marcu 6: 2]

Apostolii au ținut Shabatul și Zilele Sfinte de Sărbători, astfel dar trebuie să se păstreze Șabatul/Sărbătorile. Yahweh va reintroduce Shabatul, lunile noi si Zilele Sfinte de Sărbatori ca obligatorii, în restaurarea milenară, sub guvernul lui Mesia, pedepsind națiunile care nu se vor conforma : 

Căci, după cum cerurile cele noi* şi pămîntul cel nou, pe care le voi crea, vor dăinui înaintea Mea  ice יהוה YaHWeH  aşa va dăinui şi sămînţa voastră şi numele vostru. În fiecare lună* nouă şi în fiecare Șabat, va veni** orice Om! să se închine înaintea Mea zice יהוה YaHWeH.[Isaia 66: 22-23] 

Toţi cei ce vor mai rămâne din toate neamurile venite împotriva Ierusalimului se vor sui* în fiecare an să se închine înaintea Împăratului, יהוה YaHWeH Eylohim al oştirilor, şi să prăznuiască Sărbătoarea** Corturilor. Dacă unele din familiile pământului* nu vor voi să se suie la Ierusalim ca să se închine înaintea Împăratului, יהוה YaHWeH Eylohim al oştirilor, nu va cădea ploaie peste ele.

Dacă familia Egiptului nu se va sui, dacă nu va veni, nu va cădea ploaie nici* peste ea; va fi lovită cu aceeaşi urgie cu care va lovi יהוה YaHWeH neamurile care nu se vor sui să prăznuiască Sărbătoarea Corturilor. Aceasta va fi pedeapsa Egiptului şi pedeapsa tuturor popoarelor care nu se vor sui să prăznuiască Sărbătoarea Corturilor. [Zaharia 14: 16-19]

Respingem noua teorie a Shabatului lunar. Conform acestei noi teorii, în fiecare zi a șaptea, începănd cu prima zi a lunii noi este o zi de Shabat. în timp ce Tora ne învață că Shabatul este bazat pe modelul creației, care nu are nimic de-a face cu luna, deoarece luna a fost creată în a patra zi a creației.

Adu-ţi* aminte ca să sfinţeşti Șabat-ul, ziua Mea de odihnă. Să lucrezi* şase zile şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a* şaptea este Șabat-ul ziua de odihnă închinată lui יהוהYaHWeH Cel Atotputernic al tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul** care este în casa ta.

Căci în şase zile a creat יהוהYaHWeH cerurile, pămîntul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvîntat יהוהYaHWeH Șabat-ul şi la sfinţit. [Exodul 20: 8-11] Shalom Israel !!!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu Ceea ce unii ar considera imposibil se întâmplă în fața ochilor noștri: la...