Israel

Loading...

vineri, 13 decembrie 2013

Numele lui Yahshua HaMashiya alterat de Crestinismul lui Constantin

Potrivit, Sursa : Times New Collection (istoria generală - Volum unic) Publisher Scipione - Claudio Vicentino, Creștinismul cu rădăcinile sale, datând din timpul Imperiului Roman, provenit de la o religie, monoteista - iudaism - care a profețit venirea lui Mesia (Yahshua), Mântuitorul poporului evreu.

ÎNTREBARE :
Dacă Creștinismul nu a existat in sec.I, și a provenit din iudaism, atunci unde este Mesia lui Israel  = Yahshua HaMashiya din aceasta istorie ? Crestinismul aparut in sec. al treilea la înlocuit cu numele ca : Esus, Y'esu Cristus, Iesu Cristu, Iesous Cristus, Iesvs Cristv, Isus Christus, sau de obicei numit Isus , deorece toate aceste nume sunt transliterate spre numele lui ISUS HRISTOS, și aici se pune intrebarea : va fi, ca cineva sa fie salvat de IESVS CRISTV (ISUS HRISTOS) ? 

Bineînțeles că nu, pentru că atunci TORAH SI BRIT HADASHA s-ar mintii pe sine insusi.

În Faptele Apostolilor spune : In nimeni altul nu este mantuire: caci nu este sub cer nici-un alt Nume dat oamenilor in care trebuie sa fim mantuiti." (Fapt.4:12).

Deasemenea si in Filipeni spune : De aceea şi  יהוה YaHWeH L-a* înălţat nespus de mult şi I-a** dat Numele care este mai presus de orice nume; pentru ca* în Numele lui יהושע Yașua, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pămînt şi de sub pămînt, şi orice* limbă să mărturisească, spre slava lui  יהוה YaHWeH, Eylohim Tatăl, că יהושע Yașua haMaşiya este Stăpînul. (Filip.2:9-11)

Evident că au schimbat numele lui Mesia lui Israel către Hristos ( Unsul Soarelui ), din Grecia și Roma, ca și în Biblia Catolică traducerea CNBB și Publisher New Song, unde  într-o notă de subsol  în Cartea Apocalipsei, se da o conotație a unui schimb intre Mielul lui Eylohim ( Yashua ) cu mielul malign ( Iesvs ) Care este un nume de hulă, astfel dar să ne uităm la sensul din urmatoarele nume :

Yahshua HaMashiya
TRADUCERE :
Yah  =  Eu sunt
Shua = MÂNTUIREA
Ha Mashiya = Unsul lui Yah

IESVS CRISTV
TRADUCERE :  
IE  = Eu sunt
SVS  = CAL in (HEBRAICA) si  PORC in (GREACA) = Blasfemia
CRISTV = UNSUL  SOARELUI = Cult Pagan

Blasfemia
Ea şi -a deschis gura, şi a început să rostească hule împotriva lui Eylohim, să-I hulească Numele, cortul şi pe ceice locuiesc în cer. (Apocalipsa 13:6)

 Şi acum, ce am să fac aici-zice Yahweh-cînd poporul Meu a fost luat pe nimic?`` ,,Asupritorii lui strigă de bucurie-zice Yahweh-şi cît e ziulica de mare este batjocorit Numele Meu.(Isaías 52:5)

CULT PAGAN   
Şi El mi -a zis: ,,Vezi, fiul omului? Vei mai vedea şi alte urîciuni mai mari decît acestea!``
Şi m'a dus în curtea dinlăuntru a Casei lui Yahweh. Şi iată că la uşa Templului lui Yahweh, între pridvor şi altar, erau aproape douăzeci şi cinci de oameni, cu dosul întors spre Templul lui Yahweh şi cu faţa spre răsărit; şi se închinau înaintea soarelui spre răsărit.(Ezec.8:15-16)

Babilonul asi are fiicele sale prin Cultele reformate
Protestantii ca Luther, Miller, Russel, Branham…. ,sunt toți cei care mărturisesc numele de hulă , împreună cu mama lor, (Babilonul=Crestinismul).

Pe frunte purta scris un nume, o taină: ,,Babilonul cel mare, mama curvelor şi spurcăciunilor pămîntului.``(Apocalipsa 17:5)

Oare esti unul dintre cei care cred în demoni, manifestati  prin oameni care fac profeții  înșelatoare , si care nu cred doar ce vor ei din Scriptura, care in totalitatea ei este inspirata de Cel Vesnic ? Oare crezi ca Torah si Brit Hadasha înseamnă profeții false ?

într'o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Eylohim şi pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Stapanului nostru Yahshua HaMashiya. Ei vor avea ca pedeapsă o perzare vecinică, de la faţa lui Yahweh şi de la slava puterii Lui, (2 Tes. 1:8-9)

Condamnarea sau mântuirea este la atitudinea noastra .

Iată, îţi pun azi înainte viaţa şi binele, moartea şi răul.( Deutr. 30:15 )

Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: ,,Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei, şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei! (Apocalipsa 18:4)

Scapă, Sioane, tu care locuieşti la fiica Babilonului! (Zaharia 2:7)

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Constantin în anul 313, a legalizat noua religie numita >Crestinismul, prin Edictul de la Milano și dovada că Creștinismul lui Constantin nu are nimic de-a face cu Iudaismul, este că evreii si in ziua de azi tin Shabbatul, pe cand Constantin a mutat Shabbatul in Duminică, zi de închinare Soarelui, Sol Invictus > (Zeus = Dumne/Zeu = Mithraism), de asemenea, Creștinismul, a cărui practica este religia adoptată pina astăzi, și nu numai, a pus în evidență o practica din păgânism numita Sfanta Treime, la fel si practicile pagane cum ar fi > Crăciun, Anul Nou, etc ... .

Mai multe dovezi cu privire la fiara și puterea sa imperial religioasa practicata pina astăzi .
Consiliul de la Niceea a fost prezidat de catre Constantin, unde putem vedea in istoria oficială a Bisericii Catolice.

Noua religie imperiala “Crestinismul ”, este bazata pe un amestec de ideologii ale diferitelor grupuri Creștini și Păgâni, si care si-a atribuit " originii divine ", in Biserica Creștina  de la Roma si ADAPTATA prin reformatori, la fiicele sale care sunt Cultele Crestine.

Acest Consiliu are două instrumente cheie ale teologiei Bisericii Catolice : O decizie care, printre multe Evanghelii (70) existente, aplică selecția oficială a doar 4 Evanghelii după voia lui Constantin  si formularea de doctrina oficială a Sfintei Treimi.

Mai târziu Maria (Madona pagana cu copilul in brate) a fost plasata, ca mama a lui Isus, " “Theotokos " - Maica Domnului – acest lucru a avut loc la Consiliul din Efes în 431 AD. Aici la fel putem vedea un aspect in care sa introdus falsul, avind in vedere faptul ca in Brit Hadasha, mama lui Yahshua era Miriam.

NOTĂ : Urmasii ai adevăratului Mesia, Yahshua HaMashiya, au avut propriile lor Evanghelii (Brit Hahasha), foarte diferite textual, fata de cele selectate dupa  voința sau dorința împăratului Constantin, tocmai aici putem vedea un fals introdus in Fapt.Apost. cap.11 cu vers 26, precum ca urmasii lui Yahshua erau numiti – Primii Crestini.

Acum sa vedem cateva exemple care demonstreaza ca acest aspect (Primii Crestini) este un fals.

In Matei 2:23 spune : A venit acolo şi a locuit într-o cetate numită* Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit** prin proroci: că El va fi chemat Nazarinean.

In Ioan 1:45-47 spune :  Filip a găsit pe Natanael* şi i-a zis: „Noi am găsit pe Acela despre care a scris Moise** în Lege şi Prorocii: pe יהושע Yașua din Nazaret,♦♦ fiul lui Iosif. Natanael i-a zis: „Poate ieşi ceva bun din Nazaret*?” „Vino şi vezi!” i-a răspuns Filip. יהושע Yașua a văzut pe Natanael venind la El şi a zis despre el: „Iată cu* adevărat un israelit în care nu este vicleşug.”

In Faptele Ap. 24:5 spune :  Am* găsit pe omul acesta, care este o ciumă: pune la cale răzvrătiri printre toţi iudeii de pe tot pămîntul, este mai marele Partidei Nazarinenilor.

Bibliile de azi puse în vânzare pe piață, o adevarata masinarie financiara, sunt traduceri din VULGATA SI SEPTUAGINTA, alte Biblii TRADUSE  dupa ele oferă aceleași greșeli, inclusiv Traducerea Lumii Noi a Scripturilor.

Cea mai bună variantă de pe piață astăzi, este foarte limitată, numita in  ebraică Peshitta, foarte veche, o versiune care conține edictele de la Marea Moartă, care sunt o comoara spirituală, foarte edificatoare.

Traducerile din limba ebraică, nu conțin nici o alterare , de exemplu, în hebraica Peshita, nu găsiti  ANTICRIST-(Anti Hristos), ci este, AntiMashiyah, ca în original, la fel nu găsim nume de hulă. Zeus = Dumne-Zeu, sau chiar falsul Miel Isus (Iesvs).

Dar vom găsi numele Sfinte și originale ale lui Yahweh Eylohim, si a lui HaMashiya Yahshua, la fel si numele profeților în original, etc ...

Ceea ce a făcut Biserica Catolică, este ca a umblat la Sfânta Scriptură, si astfel odata cu aparitia a noilor traduceri dupa originalul BRIT HA'DASHÁ si TORA, putem sa identificam adevarul,  și să respectam adevărul și pe adevăratul Mesia lui Israel, care este YAHSHUA Há MASHIYA.
Înțelegeți că Eylohim a lui ISRAEL nu este DumneZeu = Domini ZEUS, Si nici MASHIYA YAHSHUAH nu este Isus Hristos (CREATIA DE LA ROMA….pentru a pacali lumea IGNORANTA).

YaHshuah nu este ISUS al Imperiului ROMAN, indiferent cum ai crede, YaHshuah nu este un  asociat al Creștinismului.

Ca să înțelegem  foarte clar ca Yahshua e Mashiyah, este necesar, înainte de toate să ne dezbracam de toate conceptele religioase al Bisericii care sa născut la Roma și sa ne uitam la Yahshua cu aspect evreiesc, plasându-ne pe terenul lui Israel, oferindu-i originea Numelui corectă și personalitatea unui evreu, care a îndeplinit toata Legea (Tora).

Atunci şi cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta, şi a ascultat; şi o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh, şi cinstesc Numele Lui. ,,Ei vor fi ai Mei, zice Yahweh al oştirilor, Îmi vor fi o comoară deosebită, în ziua pe care o pregătesc Eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său, care -i slujeşte. (Mal.3:16-17)Shalom Israel !!!

6 comentarii:

 1. Costantin (cel mare) voia ca el să fie considerat Moshiah(Mesia). Pentru că a avut oponenți ...Cel mai feroce a fost ARIUS episcop de Alexandria. Carte Arius a relevat adevărata Putere vrednică de închinare ...pe adevăratul Moshiah Cel Atotputernic YHWH -Shuah (Yașua)
  Arius a fost considerat eretic pentru catolicism și creștinism în același timp.
  Costantin avea viziunia a trei dumnezei tatăl fiul și duhul, toți aceștia fiind întrupați în el
  De fapt Constantin ca toți Cezari romei se considera Zeu...În cazul acesta el era Isus mîntuitorul dumnezeu din dumnezeu. Pentru că Cezarul (aici Constantin ) era fiu de Dumnezeu ...și Constantin este de fapt Mesia creștinilor..el nu are nimic comun cu Mîntuirea care vine de la Yudei.
  Chiar dacă cineva va zice asta e o viziunie nouă...de fapt este veche....mulți adevărați credincioși Adevărului știau asta .
  Constantin a schimbat coroana de Lauri a cezarilor cu Mitra Papală...coroana triplă
  pe care scrie vicarus fili dei(ZEI) El este cel ce ține locul Zeilor(Dumnezei) el este Dumnezeu
  al creștinilor acest Constantin...

  RăspundețiȘtergere
 2. Mai multe dovezi cu privire la fiara și puterea sa imperial religioasa practicata pina astăzi .

  Consiliul de la Niceea a fost prezidat de catre Constantin, unde putem vedea in istoria oficială a Bisericii Catolice.
  Noua religie imperiala “Crestinismul ”, este bazata pe un amestec de ideologii ale diferitelor grupuri Creștini și Păgâni, si care si-a atribuit " originii divine ", in Biserica Creștina de la Roma si ADAPTATA prin reformatori, la fiicele sale care sunt Cultele Crestine.

  Este demn de mentionat, ca biserica ortodoxa recunoaste ca tot in acea ocazie, in imperiul roman s-a renuntat la calendarul roman cu luna impartita pe perioade de opt zile si cel egiptean cu luna impartita pe perioade de zece zile si s-a introdus impartirea lunii dupa calendarul persano/babilonian de sapte zile, cu prrima zi ziua lui Saturn urmata de ziua soarelui samd. Fiind prelucrat, prima zi a saptaminii a trecut pe locul sapte mergind pina azi cu denumirea de simbata, iar a doua zi i s-a dat onoarea de a fi prima in saptamina devenind duminica. Asa ca zeul Ianus cel cu doua fete are asigurata adorarea in ambele zile, in ziua lui saturn=simbata si in ziua soarelui=duminica, pentru ca saturn este un zeu stea pentru noapte/intuneric, iar soarele este zeul luminii/ziua, asa fiind gravate cele doua fete ale lui Ianus.

  RăspundețiȘtergere
 3. Anonim25 decembrie 2013, 15:16
  Anonim care ți frică să-ți faci cunoscut identitatea....Tot ce cauți tu prin postările tale e să scoți în evidență EREZIA lunistă . Sînt de acord că marea majoritate a calendarelor sînt corupte ..Dar și cel Lunist este corupt și pot dovedi:Dar cum am spus ți în alte ocazi nu are rost pentru un om cu vedere de cal...care urmează o doctrină diabolică și nu Sfintele Scripturi.
  Pînă la Keeysler care a avut marea revelație in ani 1986 a calendarului lunar( Cu fazele lunare) toată omenirea A FOST ÎN BEZNĂ YHWH NA AVUT MĂRRTURIE.????
  Nu există nici o dovadă Scripturală istorică sau tradiție măcar care să susțină în vreun fel cît de cît această erezie.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ceia ce tu zici ca este erezie, este sustinuta atit de Scripturi cit si de Istorie.
   Acest lucru le este descoperit numai celor ce-si pun in inima sa cunoasca Adevarul. (Daniel)
   Calendarul din Torah, care a fost hotarit de YHVH, a fost si a ramas scris pe cer, nu s-a pierdut niciodata, iar evreii caraiti pina astazi il observa si respecta.
   Hai sa fim sinceri cu noi insine Silviu, cum poate fi corelat calendarul templului (pentru ca preotii erau cei ce-l stabileau dupa luna, soare si constelatii, inceputul anului era atunci cind luna noua aparea dupa echinoctiul de primavara si putea fi adus un omer de orz pe data de 16 Abib) care avea luna impartita pe perioade de sapte zile......, cu cel al ocupantilor romani existent pe vremea lui YahuSuah cu luna impartita in perioade de opt zile?
   Studiaza si tu prin scrierile istorice si vei descoperi ca asa este, in 325 la Niceia s-a materializat in tot imperiu roman calendarul impartit pe sapte zile, pentru ca pina atunci, au fost lasate popoarele ocupate sa-si mentina calendarele proprii.
   Cel persan era intradevar cu luna impartita in sapte zile, dar nu era identic cu cel de la Yerusalaym pentru ca: ordinea cronologica a saptaminii la evrei era dupa cum stii si tu: ziua intiia; a-II-a; a-III-a; a-IV-a; a-V-a; a-VI-a si a-VII-a. Saptamina persano/babiloniana avea urmatoarea structura: 1)Ninib/Ninurta/Kaivanu/Saturn; 2)Utu/Samas/Soare; 3) Sin/Nannar/Aku/Luna; 4) Nergal/Zalbatanu/Marte; 5) Nabo/Mercur; 6) Enlil/Marduc; 7) Ininna/Istar/Diblat/Vinerea.
   Romanii aveau luna impartita in perioade de 8(opt) zile iar ziua a noua era zi de tirg/troc comercial, fara nume ci notate de la litera "A"-"H". Daca vrei iti dau referinte pe documente istorice ce le gasesti pe Wikipedia, apoi cauti in biblioteci in cartile de unde au fost luate aceste informatii.
   Egiptenii aveau luna impartita in decade (10 zile) si lunile erau fixe de 30 de zile ceia ce faceau 360 de zile iar ultimile 5 sau 6 zile pina la 365 sau 366 erau in afara oricarei luni si erau dedicate cite una la sfirsitul anului fiecarei zeitati importante egiptene. Anul incepea o data cu aparitia stelei Sirius/Sotis/Saturn, cam pe 21 Iunie actual cind incepea si Nilul sa se reverse.
   Ei, aici a fost constringerea impusa de Constantin, pentru ca el a impus acelas calendar in tot imperiul roman din timpul lui pentru unitate si a luat calendarul persan de model. Unii zic ca l-ar fi folosit pe cel Iudaic, dar trebuie sa tinem cont ca "poporul ales" nu mai era un popor de sine statator, pentru ca erau imprastiati din India si pina in Spania si din Egipt pina dincolo de Caspica, basca cele 10 semintii care fusese stramutate de pe timpul Asiriei lui Sanherib.
   Si daca citesti cu atentie 1 Macabei, o sa descoperi ca acst lucru l-a mai facut o data unul din urmasii lui Seleucos, respectiv Antioh Epimanes, cind a impus evreilor sub amenintarea cu moartea sa nu mai respecte zilele de odihna, sarbatorile si sa fie o singura lege in tot imperiul lui.
   Hilel al-II-lea a fost pus in aceias situatie si nu a avut ce face in fata calailor care pindeau pe sarmanii evrei imprastiati prin tot imperiul.
   Haman se ridicase din nou si Hilel a acceptat compromisul, gindind ca in viitor, atunci cind timpurile vor fi prielnice confratii lor vor descoperi acest lucru.
   Dar chiar daca enciclopediile ebraice consemneaza lucrul acesta, chiar daca Karaitii striga de pe acolo pe unde sunt si falsul este demascat, balaurul rageste ca un leu si cauta pe cine sa inghita.
   Doar elSatan si-a propus sa i-a locul Celui Prea Inalt in "mijlocul marilor" (Yezech.28:2)

   Ștergere
 4. Am mai spuso și o spun iarăși cu ceva ani în urmă am fost temtat și eu de această EREZIE..Tu spui de Karaism ...în adevăr ei obsearvă apariția luni noi pe pe cer (Primul crescent) pentru a stabili rosh kodesh Luna...dar nicidecum Șabatele sau zilele de Șabat..ești puțin cam aiurea ..de exemplu acum cînd scriu este a 4 a zi a luni a 11 a după observarea luni noi pe cer ..dar asta nu are nimic comun cu Șabatul ...Șabatul este un ciclu ne întrerupt de la creație și va continua pentru todeauna cît va fi omul.
  Teoria filonică și erezia lui Keysler pe care o urmezi tu este EREZIE . Toate așa zisele dovezi sînt pleavă în vînt...nu au suport..este imaginație religioasă...doctrina demonilor.
  Credemă că am avut și am acces la documente pe care nici Keysler nu a avut ..dar asta nu face nimic Scriptural ,Șabatul lunist nu există ...deși se cramponează atîția să-l autentifice
  Cel puțin pe domeniul acesta nici nu mai discut ..este o EREZIE.

  RăspundețiȘtergere
 5. Un alt lucru ...valabil pentru toți luniști ...Nu folosesc , nu mă uit și nu cred nimic de pe
  Wikipedia

  RăspundețiȘtergere

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...