Israel

Israel

sâmbătă, 12 mai 2018

14 Mai 1948 Renașterea națiunii Israel cu exact 70 de ani în urmă

Frunzele smochinului înfloresc
Imagini pentru israel 70th anniversary
Renașterea națiunii Israel cu exact 70 de ani în urmă este cel mai izbitor eveniment din acești aproape 2000 de ani de istorie!

Profeția lui Mașiyah Yașua rostită în Ierusalim, folosind reînnoirea smochinului - unul dintre cei trei copaci care simbolizează Israelul - a început împlinirea „oficială“ la 14 mai 1948, deși se poate spune cu convingere că ceasul profetic al lui Eylohim a reluat deja numărătoarea inversă pentru venirea Împărăției cu mulți ani în urmă, probabil, încă din 1897.

Una dintre profețiile cele mai extraordinare din Isaia, unde profetul a anunțat „nașterea“ copiilor lui Israel, în contextul „ultimele zile“, ca ceva supranatural și chiar nefiresc, Cine a auzit vreodată aşa ceva? Cine a văzut vreodată aşa ceva? Se poate naşte oare o ţară într'o zi? Se naşte un neam aşa dintr'o dată? Abia au apucat -o muncile, şi fiica Sionului şi -a şi născut fiii! Isaía 66:8  

Și acum profetul adaugă ceea ce este, de fapt, un lucru improbabil în natura umană: „Pentru Sion, înainte de a fi venit durerea ei, a dat naștere la copiii ei.“ Acum, știm cu toții că durerile nașterii ale unei femei apar întotdeauna înainte de a da naștere. Dar spre deosebire de natură, Israel sa născut, iar durerile nașterii au venit mai târziu ...!

Și așa sa întâmplat literalmente! A doua zi după Declarația de independență a Israelului (Sion) - la 15 mai 1948 - au venit „durerile nașterii“, și bine au fost dureroase, cu armatele din șase țări arabe legate de a distruge Israelul (Egipt, Siria , Liban, Irak, Iordania și Arabia Saudită) și cu declarația de a arunca evreii în mare, în ceea ce a devenit cunoscut sub numele de „Războiul de Independență“, care a durat până în anul 1949.

,,Aş putea să deschid pîntecele mamei, şi să nu las să nască? zice Yahweh. -Eu care fac să nască, aş putea să împedec oare naşterea?`` zice Eylohim al tău. Isaía 66:9

Ușa pe care Eylohim o deschide, de nimeni nu poate fi închisă, oricine ar fi și cu orice forță pe care o are. Eylohim "a deschis pîntecele mamei" în Sion, iar ea "ia născut copiii". Adică: smochinul blestemat odată ce nu aduce fructe a fost regenerat acum prin puterea și voia lui Eylohim!

„Războiul de Independență“, nu numai că a fost câștigat de Israel, teritoriul israelian a crescut foarte mult, un teritoriu de cinci mii de kilometri pătrați mai mare decât cea ce a fost desemnat de Organizația Națiunilor Unite în noiembrie 1947!

Dar „durerile nașterii“ au fost multe: în cele 15 luni de lupte grele și intermitente, în care au fost depășite numeric forțele israeliene și echipate slab, au murit aproximativ 6000 de israelieni, aproape 1% din populația evreiască la momentul în care era Israel ...

Cu toate că acești 70 de ani Israelul a devenit una dintre marile puteri economice, științifice și militare din lume, fapt care este deja supranatural, Cuvântul lui Eylohim spune că cele mai bune fructe de smochin (Israel) încă o să vină, atunci când Mesia va veni din nou să-și viziteze Țara Lui și unde o să instaleze tronul Său de judecată, dreptate și pace. Profeții au anunțat că întoarcerea evreilor în Țara lui Israel în „ultimele zile“ va fi inițial doar fizică, dar mai târziu va veni o mare renaștere spirituală.

Mai întâi a fost o renaștere fizică, a început de la începutul secolului XX: Căci vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strînge din toate ţările, şi vă voi aduce iarăş în ţara voastră. Ezeqiel 36:24

Numai după această primă fază este că aceasta va da o renaștere spirituală: Vă voi stropi cu apă curată, şi veţi fi curăţiţi; vă voi curăţi de toate spurcăciunile voastre şi de toţi idolii voştri.
Ezeqiel 36:25

Ceea ce Eylohim are de-a face cu poporul ales este minunat! Renașterea fizică și poziția lui Israel, este „capul și nu coada“ printre națiunile lumii, imaginați-vă ce va fi atunci cănd va veni renașterea spirituală, atunci când Yahweh Eylohim va pune în interiorul evreilor „o inimă nouă și un duh nou "!

Vă voi da o inimă nouă, şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră, şi vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul Meu în voi, şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele şi să păziţi şi să împliniţi legile Mele. Veţi locui în ţara, pe care am dat -o părinţilor voştri; voi veţi fi poporul Meu şi Eu voi fi Eylohim al vostru. Ezeqiel 36:26-28

Asta cu siguranță, ceea ce a avut apostolul Shaul/Pavel în minte atunci când, fascinat de marele plan de restaurare a lui Eylohim pentru poporul Său, niciodată respins de el - Întreb dar: ,A lepădat Eylohim pe poporul Său? Nicidecum! Căci şi eu sunt Israelit, din sămînţa lui Avraam, din seminţia lui Beniamin. Eylohim n'a lepădat pe poporul Său, pe care l-a cunoscut mai dinainte.
 Romani 11:1,2 

Romani 11 este o provocare pentru Creștinism, mai toate Cultele Creștine nu vor să facă cunoscut descrierea Apostolului Shaul despre Israel, mai rău este ca marea Majoritate a Creștinismului se pune sau se substituie ca fiind ei noul Israel, deși propovăduiesc călcarea Legi și a Poruncilor.

Pavel mai subliniază faptul că "întărirea" lui Israel, adică sterilitatea smochinului, este temporară: Fraţilor, pentruca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut într'o împietrire, care va ţinea pînă va intra numărul deplin al Neamului lor. Şi atunci tot Israelul va fi mîntuit, după cum este scris: ,,Izbăvitorul va veni din Sion, şi va îndepărta toate nelegiurile de la Iacov. Romani 11:25,26

In traducerile tradiționale apare : pînă va intra numărul deplin al Neamurilor...total FALS... Neamurile calcă în picioare Legea, Poruncile și Orînduielile date de Yahweh, El, Măntuitorul a venit pentru oile pierdute a lui Israel, dacă vrei să faci parte ca altoit la măslin, atunci trebuie să respecți și să propovăduiești Poruncile și Orînduiala lui Yahweh.

Astfel nu ai cum să faci parte din Neamul lui Israel, dacă nu ești Israel, deorece spune că: tot Israelul va fi măntuit, Atenție ! nu Neamurile ! cum au tradus fals cei care denaturează Scrierile ebraice, după cum ne spune în Romani 2 cu 12,13 : Toţi ceice au păcătuit fără lege, vor pieri fără lege; şi toţi ceice au păcătuit avînd lege, vor fi judecaţi după lege. Pentrucă nu cei ce aud Legea, sunt neprihăniţi înaintea lui Eylohim, ci cei ce împlinesc legea aceasta, vor fi socotiţi neprihăniţi.

Majoritatea Neamurilor propovăduiesc FărăDeLegea, ei Neamurile nu vor să audă de Lege, ei propovăduiesc Harul ca un Concept nou prin care ți se dă dreptul să calci Legea, însă după cum vedem Cuvăntul spune că cei ce nu au Legea vor pierii, adică deja sunt condamnați la moarte din start fără a avea drept de judecată, doar cei care au Legea vor avea șansa de a fi judecați și prin urmare se va vedea cine va ieși curat la judecată, ca să fie socotiți neprihăniţi.

Profetul Ieremia acum 2.600 de ani în urmă a spus: Cuvîntul lui Yahweh mi -a vorbit astfel: ,Ce vezi, Ieremio?` Eu am răspuns: ,Văd un veghetor.` Şi Yahweh mi -a zis: ,Bine ai văzut; căci Eu veghez asupra Cuvîntului Meu, ca să-l împlinesc.`` Ieremia 1:11,12 , atât cu mulți ani mai târziu, Pavel confirmă acest plan inviolabil și irevocabil al lui Eylohim pentru poporul Său: 

Căci lui Eylohim nu-I pare rău de darurile şi de chemarea făcută. Romani 11:29, și anume, că Yahweh Eylohim a promis să facă poporului său, aducându-l înapoi pe Pământul său, cu binecuvântarea și prosperitatea pe care o are, și El va finaliza cu renașterea spirituală a acestor inimi atât de împietrite de suferință și de rebeliune, și în cele din urmă descoperirea iubirii răscumpărătoare veșnice al lui Mesia pentru Israel.

Când Yașua a descris în celebra sa „predică profetică“, calendarul evenimentelor viitoare care au urmat prin distrugerea Templului din Ierusalim, El a făcut uz de pildă (ilustrație) a smochinului pentru a descoperi momentul culminant al istoriei,  făcând aluzie la reînnoirea ramurilor și încolțirea frunzelor ca semnal de observație, atăt pentru discipolii săi din trecut și pînă în ziua de azi să fie atenți și să înțeleagă prin aceste semnale proximitatea venirii Împărăției lui :

Luaţi învăţătură dela smochin prin pilda lui. Cînd mlădiţa lui se face fragedă şi înfrunzeşte, ştiţi că vara este aproape.Tot aşa, cînd veţi vedea aceste lucruri împlinindu-se, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi. Adevărat vă spun, că nu va trece neamul acesta pînă nu se vor împlini toate aceste lucruri. Marcu 13:28-30

SIMBOLUL ca Smochinul, Măslinul și Vița de vie, este, de asemenea, menționat de mai multe ori în Vechiul Testament ca un simbol al lui Israel: Am găsit pe Israel ca pe nişte struguri în pustie, am văzut pe părinţii voştri ca pe cele dintîi roade ale unui smochin, în primăvară. Oseia 9:10, .....

,,Aşa vorbeşte Yahweh, Eylohim a lui Israel: ,Cum deosebeşti tu aceste smochine bune, aşa voi deosebi Eu, ca să le dau îndurare, pe prinşii de război ai lui Iuda, pe cari i-am trimes din locul acesta în ţara Haldeilor; Îi voi privi cu un ochi binevoitor, şi -i voi aduce înapoi în ţara aceasta: îi voi aşeza şi nu-i voi mai nimici, îi voi sădi şi nu -i voi mai smulge. Ieremia 24:5,6

Smochinul este unul dintre cele șapte produse ale Pământului din Israel cu care Eylohim la binecuvântat, de asemenea, un simbol al binecuvântării, al păcii și al prosperității în zilele Împăratului, în următorii ani peste tot pământul  „unde va fi așezat fiecare sub via lui și sub smochinul lui, și unde la nimeni nu îi va fi frică: căci gura lui Yahweh al oștirilor a vorbit“ -
Mica 4: 4.

 Așa cum a fost „prototipul“  Împărăției Milenare în zilele marelui rege Solomon: Iuda şi Israel, dela Dan pînă la Beer-Şeba, au locuit în linişte fiecare sub via lui şi sub smochinul lui, în tot timpul lui Solomon.  1 Împărați 4:25

Este interesant cum îl trată pe Mesia un israeliț numit Natanael: Filip a găsit pe Natanael, şi i -a zis: ,,Noi am găsit pe Acela, despre care a scris Moise în lege, şi proorocii: pe Yașua din Nazaret, fiul lui Iosif. Natanael i -a zis: ,,Poate ieşi ceva bun din Nazaret?`` ,,Vino şi vezi!`` i -a răspuns Filip. Yașua a văzut pe Natanael venind la El, şi a zis despre el: ,,Iată cu adevărat un Israelit, în care nu este vicleşug.``

,,De unde mă cunoşti?`` I-a zis Natanael. Drept răspuns Yașua i -a zis: ,,Te-am văzut mai înainte ca să te chieme Filip, cînd erai sub smochin.``Natanael I -a răspuns: ,,Rabi, Tu eşti Fiul lui Eylohim, Tu eşti Împăratul lui Israel!`` Drept răspuns, Yașua i-a zis: ,,Pentrucă ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Lucruri mai mari decît acestea vei vedea.`` Ioan 1:45-50


Ceea ce atrage atenția este faptul că Yașua a menționat de mai multe ori că a văzut „sub copac“, și care combină ceea ce pare a fi o potrivire perfectă: evreul și smochinul (poporul lui Israel), simbolul Blestemului dar și a Binecuvântării lui ISRAEL! atât în ​​Vechiul căt și în Legămăntul reînnoit, smochinul și fructele sale par a fi un fel de barometru al „sănătății“ a națiunii Israel.

Mulți descriu ca o pedeapsă a lui Eylohim asupra poporul său, invocând infertilitatea și uscăciunea smochinului, ca rezultat al blestemului peste Israel, și prin aceste citate de mai jos se substituie ca Noul Israel  : 

Căci în ţara mea a năvălit un popor puternic şi fără număr, cu dinţi de leu, şi măsele de leoaică.
Mi -a pustiit via; mi -a făcut bucăţi smochinul, l -a jupuit de coajă şi l -a trîntit jos; mlădiţele de viţă au ajuns albe! Via este prăpădită, smochinul este veştejit, rodiul, finicul, mărul, toţi pomii de pe cîmp, s'au uscat... Şi s'a dus bucuria dela copiii oamenilor! Ioel 1:6,7,12

V'am lovit cu rugină în grîu şi cu tăciune; grădinile voastre cele multe, viile, smochinii şi măslinii voştri i-au mîncat deseori lăcustele. Cu toate acestea, tot nu v'aţi întors la Mine, zice Yahweh.``
Am trimes în voi ciuma, ca în Egipt; v'am ucis tinerii cu sabia, şi am lăsat să vi se ia caii, am făcut să vi se suie în nări duhoarea taberii voastre. Şi cu toate acestea, tot nu v'aţi întors la Mine, zice Yahweh.`` - Amós 4:9,10


A doua zi, după ce au ieşit din Betania, Yașua a flămînzit. A zărit de departe un smochin, care avea frunze, şi a venit să vadă poate va găsi ceva în el. S'a apropiat de smochin, dar n'a găsit decît frunze, căci nu era încă vremea smochinelor. Atunci a luat cuvîntul, şi a zis smochinului: ,,În veac să nu mai mănînce nimeni rod din tine!`` Şi ucenicii au auzit aceste vorbe. Marcu 11:12-14

Yașua HaMașiya, în drumul spre Ierusalim , a blestemat smochinul pentru că nu a văzut nici un rod în el, după cum ne arată în Evanghelia lui Marcu, un semn de pedeapsă, care a căzut peste poporul lui Israel pentru respingerea încăpățânată a lui Mesia: „... a văzut smochinul uscat din rădăcină“ 

Această imagine profetică este clară și incredibilă dezvăluită despre Smochin „Atunci Yașua a vorbit următoarea parabolă :

El a spus şi pilda aceasta: ,,Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el, şi n'a găsit. Atunci a zis vierului: ,Iată că sînt trei ani, decînd vin şi caut rod în smochinul acesta, şi nu găsesc. Taie -l. La ce să mai cuprindă şi pămîntul degeaba?` ,Stăpăne`, i -a răspuns vierul, ,mai lasă -l şi anul acesta; am să -l sap de jur împrejur, şi am să -i pun gunoi la rădăcină. Poate că deacum înainte va face roadă; dacă nu, îl vei tăia.`` Luca 13:6-9

Din această pildă a smochinului care reprezintă națiunea lui Israel, putem vedea cu ușurință cum în tot acest timp Israelul neagă prezența lui Mesia pe pămăntul lui Israel. Prin prorociile viticultorului (simbolizând profeții și apostolii), smochinul (Israel) a rămas în dispersie după anul 70, după distrugerea Templului din Ierusalim. Astfel dar putem vedea cum a blestemat smochinul din cauza infertilității sale, așa că Israel a suferit respingerea lui Mesia, consecința până în ziua de azi ... două mii de ani mai târziu!

După acești 2000 de ani de infertilitate, Israelul asistă la germinarea primele frunze ! primul rod, din profeția biblică iau în considerare ziua de 14 mai 1948 - ziua declarației de independență a Israelului - ca început al înfloririi Smochinilor, a Israelului. Cu siguranță este așa, Israelul este un miracol al lui Eylohim, o dovadă infailibilă a milei și bunătatea Lui față de poporul Său ales! 

Țara aceea care în urmă cu 100 de ani a fost aproape un deșert complet, a devenit o adevărată oază vie înflorită, care produce fructe de două ori pe an (la Paști și anul nou evreiesc) Acest arbore, Smochinul care înflrește, este cu siguranță un semn anunțat de către Yahweh însuși: poporul lui Israel se întoarce din nou în țara sa, smochinii abundă să dea roade imense în tot Israelul, și națiunea așteaptă acum restaurarea finală pentru a primii un duh nou odată cu venirea lui Mașiyah, cel care a fost pe acest pămănt și a promis că se va întoarce! 
Shalom Israel !!!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu Ceea ce unii ar considera imposibil se întâmplă în fața ochilor noștri: la...