Israel

Loading...

luni, 23 ianuarie 2017

Președintele chinez cere ca Ierusalimul de Est să fie capitala statului palestinian

Președintele chinez cere ca Ierusalimul de Est să fie capitala statului palestinian

Președintele chinez Xi Jinping a cerut stabilirea unui stat palestinian în interiorul granițelor dinainte de războiului din 1967, pe fondul eforturilor Beijingului de ași afirma influența economic și politic în Orientul Mijlociu.

La sediul Ligii Arabe din Cairo, Xi Jinping a declarat că problema palestiniană "nu ar trebui să fie marginalizată."

"China sprijină procesul de pace din Orientul Mijlociu și crearea unui stat palestinian cu capitală în Ierusalimul de Est", a adăugat el.

Xi Jinping a anunțat că va da 50 milioane de yuani (7,6 milioane de dolari) ajutor pentru palestinieni.

"Păstrarea intereselor legitime ale poporului palestinian este responsabilitatea Ligii Arabe și a Comunității Internaționale", a spus Xi Jinping.

Pentru ca conflictul israeliano-palestinian să se încheie, negocierile trebuie să fie impulsionate pentru a se ajunge la un acord de pace, a adăugat el.

Președintele chinez a sosit în Egipt, ca parte a unui turneu regional pe care deja la avut în Arabia Saudită și Iranul va fi ultima oprire a călătoriei sale în cele trei națiuni.

Vizita actuală a lui Xi Jinping  în Egipt este prima efectuată de un șef de stat chinez în ultimii doisprezece ani.

Cele două țări au semnat 21 de acorduri de cooperare în diverse domenii, cum ar fi energia, tehnologia, investiții, transport, agricultură, locuințe și cultură, precum și o donație de un miliard de dolari pentru banca centrală egipteană.

Egiptul caută investiții străine pentru ași revigora economia lovită de tulburări politice de la revolta din 2011 care la răsturnat pe  dictatorul Hosni Mubarak.

China și Arabia Saudită au semnat, de asemenea, un memorandum de înțelegere pentru a construi un reactor nuclear în regatul bogat în petrol.

sâmbătă, 21 ianuarie 2017

Pogromul de la București. O evocare la 75 de ani

Pogromul de la București. O evocare la 75 de ani


Acum 75 de ani, în ianuarie 1941, România era răvășită de violență, ca urmare a escaladării luptei pentru putere dintre Ion Antonescu și Mișcarea Legionară. În paralel cu ceea ce a rămas în istoriografie sub numele de „rebeliunea legionară“, s-a desfășurat o tragedie despre care se vorbește încă prea puțin: un pogrom împotriva populației evreiești din București.

Situația evreilor din România s-a înrău­tă­țit din 1938 și a devenit dezastruoasă după venirea la putere a lui Ion Antonescu și a legionarilor, în septembrie 1940. Populația evreiască a fost deposedată de drepturile cetățenești că­pătate formal prin Cons­ti­tu­ția de la 1923, marginalizată economic și supusă unor dure persecuții.

Ion Antonescu și legionarii împărtășeau antisemitismul radical, dar erau despărțiți în privința tacticii, ritmului și metodelor de urmat. În cele aproape cinci luni de guvernare în comun, au fost introduse nu­meroase reglementări împotriva evreilor, dar legionarii considerau că nu se face des­tul. Ca urmare, aceștia au aplicat propria politică, abuzând grav de noua poziție de reprezentanți ai autorității statului.

Mișcarea Legionară, ca mișcare fascistă și an­tisemită de tip revoluționar, era adepta unei politici de asalt, în care violența era uti­lizată pentru distrugerea și preluarea proprietăților evreilor, pentru intimidarea și excluderea lor din societate, din eco­no­mie și, finalmente, din România. Mișcarea nu acționa unitar după moartea lui Co­drea­nu și, în interiorul ei, au câștigat te­ren, cu sprijinul noului lider, Horia Sima, mai multe grupări care au accentuat la­tu­ra teroristă, violentă. Acestea au jucat un rol major în timpul rebeliunii și po­gro­mu­lui.
  
Antonescu, în schimb, deși era adeptul unei politici antisemite dure, accentua tac­tica gradualistă. El cerea introducerea mă­surilor antievreiești într-o succesiune care să reducă impactul asupra mersului eco­no­miei și a înțelegerilor militare cu Ger­ma­nia. Antonescu avea o viziune politică sta­tistă și viza instituirea unei ordini pe care să o controleze autoritar. Cerea să se fo­lo­sească metode aspre împotriva populației iudaice, dar de către instituțiile legale și în folosul statului. Totuși, Antonescu a to­le­rat violențele împotriva evreilor, iar când le-a denunțat retoric, a făcut-o doar ca par­te a strategiei sale de delimitare de le­gio­nari pentru consolidarea propriei puteri.

Relațiile dintre Ion Antonescu și Mișcare s-au tensionat, cu precădere, după asa­si­na­tele comise de legionari în noiembrie 1940 (executarea, la închisoarea Jilava, a 64 de foști demnitari ai regimului carlist, precum și uciderea istoricului Nicolae Ior­ga și a economistului Virgil Madgearu), du­pă desființarea poliției legionare și a ins­ti­tuției comisarilor de românizare (care erau principalele instrumente de teroare ale legionarilor și de îmbogățire din bu­nu­rile evreiești) și demiterea unor miniștri le­gionari (ministrul de Externe Mihail Sturdza și ministrul de Interne Constantin Petrovicescu) și a prefecților numiți de Miș­care. Asasinarea unui ofițer german de către un cetățean grec despre care au­to­ritățile au spus că era agent englez a în­căr­cat și mai tare atmosfera, Antonescu și le­gionarii acuzându-se reciproc de in­com­pe­tență și complicitate.

Antonescu a căutat să obțină sprijinul lui Hitler în detrimentul legionarilor, dar po­litica Germaniei naziste a fost până în ultima clipă să medieze între cele două părți și să încurajeze co­la­bo­rarea. Abia în ianuarie 1941, balanța a înclinat în favoarea lui Antonescu, în special după întrevederea cu Hitler din 14 ianuarie 1941, la care Sima a refuzat să meargă. Mișcarea Le­gio­nară se bucura de sprijin în rândurile NSDAP și SS, dar acest lucru nu a mai contat în momentul escaladării con­flictului dintre cele două părți, când Hi­t­ler a fost nevoit să aleagă.

Confruntarea armată dintre legionari și ar­mată a fost prefațată de o manifestație de protest organizată luni, 20 ianuarie 1941, în Capitală. Aceasta a fost ordonată de Si­ma organizațiilor studențești și mun­ci­to­rești ale Legiunii. A fost distribuit un ma­nifest cu accente antisemite, semnat de Du­mitru Groza, șeful muncitorimii le­gio­nare, și Viorel Trifa, liderul studenților legionari, în care se cerea „înlocuirea tu­turor persoanelor masonice, iudaizate din guvern“ și „pedepsirea tuturor slu­gilor masonice care încearcă să predea ța­ra în ghiara jidoviților“.

Legionarii au încercat de mai multe ori, pe parcursul confruntării cu forțele de or­dine din armată și jandarmerie care i-au rămas loiale lui Antonescu, să deturneze violențele doar împotriva evreilor. Un afiș răspândit atunci începea astfel: „Domnule General, opriți masacrul! Râd dușmanii. Jubilează jidanii!“. În presa legionară, era titrat cu litere mari: „Dacă e vorba de tras cu arma, să nu facem țintă unii din al­ții; avem, știți bine, în cine trage!“, după care erau denunțate „forțele în­tu­ne­cate ale francmasoneriei și banului iu­daic“. Radioul public a căzut în mâinile le­gionarilor, care l-au folosit pentru a răs­pân­di mesaje antisemite. În țară, a fost răs­pândit zvonul că „jidanii s-au re­vol­tat“, iar susținătorii legionarilor erau che­mați să apere „revoluția“. Dată fiind am­ploarea violențelor antievreiești din zilele Re­beliunii, putem aprecia că legionarii au încercat să provoace un pogrom de tipul Nopții de Cristal, din Germania, din no­iembrie 1938.

În zilele de 21-22 ianuarie, după ce le­gio­narii au continuat protestele de stradă și au ocupat sau s-au baricadat într-un nu­măr de instituții publice, în București și alte orașe s-a ajuns la o confruntare ar­mată. Generalul s-a ferit de o confruntare deschisă la început, pentru că nu era sigur de sprijinul Armatei („Mulți din armată erau legionari, nu numai tineret, dar chiar ofițeri superiori și generali“, de­clara Antonescu la procesul din 1946), pe­n­tru că în București existau puține forțe și mai ales pentru că nu avea sprijinul clar al lui Hitler.

Confruntări mai violente au avut loc la Ca­zarma Gardienilor Publici, la sediul le­gio­nar din str. Roma, la Prefectura Poliției Capitalei și la alte câteva sedii legionare sau clădiri în care s-au baricadat grupe de sacrificiu.

Clarificarea a venit în seara zilei de 22 ia­nuarie, când Hitler, informat că România este în pragul haosului și războiului civil, a cerut Misiunii Germane din România să se poziționeze de partea lui Antonescu. Si­ma, care se ascundea pentru a nu fi cap­turat, a fost presat de germani să emită un comunicat în care le cerea legionarilor să părăsească instituțiile publice și să re­in­tre în viața normală. Comunicatul a fost răs­pândit în dimineața zilei de 23 ianuarie. Au urmat alte confruntări în care armata a tras în plin cu armament greu. Armata germană a ieșit pe străzi demonstrativ. La scurt timp, situația a fost pacificată pe cu­prinsul întregii țări.

După Rebeliune, mulți dintre liderii Le­giu­nii, în frunte cu Sima, au fugit în Ger­ma­nia, cu sprijinul serviciilor de informații naziste. Legionarii prinși în țară, în număr de câteva mii, au fost judecați în diferite procese și trimiși în închisoare.

Universul din 12 februarie 1941 publica un bilanț al evenimentelor: în București, au murit 21 de militari și 236 civili; în restul țării, s-au înregistrat 117 morți; în total, 374 de morți.

Încă din ziua de 20 ianuarie, legionarii au în­ceput să captureze evrei pe străzile Bu­cureștiului. Un prim grup au fost duși la Prefectura Poliției Capitalei, unde au fost bătuți sistematic, interogați și umiliți. În următoarele două zile, legionari și lo­cui­tori ai Bucureștiului sau din împrejurimi au invadat cartierele evreiești – în special, Văcărești, Dudești – unde au bătut și se­chestrat evrei, au devastat, profanat și in­cendiat sinagogi, au prădat și distrus ma­gazine și locuințe. Mulți civili au profitat de dezordini pentru a participa la jafuri colective.
  
La acel moment, nu mai existau forțe de or­dine în Capitală care să-și facă datoria. Evrei agresați sau prădați au sunat in­sis­tent după ajutor, dar nu l-au primit. An­to­nescu era preocupat doar de propria sal­vare și concentrase forțele disponibile în jurul câtorva instituții. În plus, conform mai multor surse, șeful statului a lăsat în mod deliberat să se instaureze haosul pe­n­tru a-și putea pleda cazul în fața ger­ma­nilor. „Tactica mea era ca să fie dis­cre­ditați pentru că făceau orori și lumea să fie contra lor“, a recunoscut Antonescu mai târziu. Această tactică cinică s-a sol­dat cu pierderi numeroase de vieți ome­nești și cu devastarea unor întregi zone din București.

Evreii sechestrați, în număr de câteva su­te sau chiar mii, au fost duși în câteva cen­tre legionare, care au devenit veritabile „cen­tre de tortură“, după cum le-a numit cel mai important istoriograf al pogro­mu­lui, Matatias Carp. Au funcționat cel puțin 12 astfel de centre. Reținerile s-au făcut fie pe baza unor liste, fiind vizați și lideri din organizațiile evreiești, fie la în­tâm­plare, de pe stradă sau din case. Liderul Federației Uniunilor de Comunități Evre­iești (FUCE), Wilhelm Filderman, și șef ra­binul Alexandru Șafran nu au fost prinși, dar, în schimb, au căzut în mâinile le­gio­na­rilor alte figuri proeminente: Horia Carp, fost secretar general al Comunității Evrei­lor din București (CEB) și fost senator, fi­ul acestuia, Matatias Carp, secretarul ge­ne­ral al FUCE, viitorul istoriograf al Ho­lo­caustului, Sigmund Godfarb, președintele CEB, alți funcționari din FUCE și CEB, Moise Orekovscky, conducător al Ofi­ciu­lui Palestinian, împreună cu alți membri ai comitetului de conducere, rabinul Her­ș­cu Gutman, scriitorul Felix Aderca, me­dici, avocați, ingineri, industriași, stu­denți. Totuși, cele mai multe dintre vic­ti­me erau de condiție modestă, simpli func­ționari, comercianți sau muncitori. Toți aceștia fuseseră reținuți doar pentru că erau evrei.

Pe 23 ianuarie, o parte dintre cei reținuți pe 20 ianuarie și închiși la Prefectura Po­liției au fost duși la Abatorul Comunal de pe Splaiul Dâmboviței și uciși. Printre aceș­tia se afla și Moise Orekovscky. Ma­tatias Carp vorbește despre 15 victime. Astăzi, știm numele a 11 evrei omorâți la Abator, cu bestialitate.

Cel mai mare masacru a avut loc în pă­du­rea Jilava, unde au fost împușcați, con­form mai multor surse, în jur de 90 de evrei (ni s-au păstrat numele a 84 dintre aceș­tia). Trei persoane au scăpat din ma­sacru și au putut depune mărturie apoi.

Unul dintre supraviețuitori, rabinul Her­ș­cu Gutman, a povestit după război, când au fost anchetați o parte dintre autorii ma­sacrului, că o bandă de legionari i-au in­trat în casa din str. Vasile Adamache, în noap­tea de 21 spre 22 ianuarie. Erau înar­mați cu răngi de fier și au început să lo­vească în stânga și în dreapta. Casa a fost jefuită, iar rabinul și cei doi fii ai săi, Iosef și Iancu, au fost urcați într-o mașină și duși la sediul „Inginer Gh. Clime“, al Cor­pului Muncitoresc Legionar, din Calea Că­lărașilor. Acolo au fost adunați un număr mare de evrei, care au fost maltratați în­gro­zitor. 40-50 de legionari participau la tor­turi. Rabinul și fiii au fost urcați în po­dul clădirii, bătuți, batjocoriți și de­po­sedați de bani și obiecte de valoare. După un timp, rabinul și fiii au fost urcați într-un camion, alături de alți evrei, apro­ximativ 40 cu toții. Era ultimul transport spre lo­cul masacrului, pădurea Jilava.

Iată ce povestește mai departe rabinul Gut­man:

„La un moment dat, ușa camionului s-a deschis în spate. Am văzut că ne aflăm pe o șosea, în plină pădure, fără ca să știu unde anume, chiar la marginea șo­selei. În ușă se aflau 5 sau 6 legionari, înar­mați cu pistoale, care au început să tragă din mașină câte doi dintre evrei pe care îi împușcau tot așa câte doi, doi, cu o iuțeală vertiginoasă. La un moment dat am fost coborât și eu cu cei doi fii ai mei (Iosif și Iancu, n.n.), care mă țineau strâns, unul de un braț, altul de celălalt. Fiul meu mai mare (Iancu, n.n.) a în­ce­put să se roage de unul dintre ucigași să ne cruțe viața, fiindcă nu am făcut nici un rău nimănui, pentru că eu sunt rabin și pentru că acasă au mai rămas copii mici. 

Legionarul a ripostat însă: «Hai re­pede jidane, nu întinde vorba!». În jurul nostru se aflau o sumedenie de cadavre, fiindcă mașina noastră era ultima care a sosit. Amețit, sau poate instinctiv, m-am lă­sat la pământ, am auzit împușcături, nu am mai știut ce se petrece cu mine. Am simțit însă cum fiul meu mai mare, atârnat de brațul meu, a murit imediat, în timp ce celălalt s-a mai zbătut puțin și a horcăit. Iară nu știu ce a fost după aceea. Poate că am și leșinat. Când m-am trezit era ziuă și un ostaș pe care l-am văzut venind de departe mi-a strigat «Nu mai sta acolo jidane, că o să te îm­puște!». Nu știam unde sunt, am văzut că fiii mei sunt amândoi morți și plini de sânge și m-am gândit să plec pentru a încerca să-i înmormântez. 

Am pornit pe șosea înainte, dezbrăcat, amețit, în plină iarnă, pe zăpadă și am ajuns la o casă, care apoi am aflat că este primăria Ji­lava, unde am fost luat în primire de un grup numeros de legionari și băgat într-o cameră, unde am mai găsit vreo zece evrei care scăpaseră din masacrul de noaptea și care nu știu în ce fel au ajuns și ei în acel loc. Am fost bătuți și aici, iar seara, imediat ce s-a întunecat, am fost băgați cu toții într-o mașină și duși din nou în pădure, unde s-a repetat exact scena din ajun: tot așa am fost trași câte doi și împușcați cu re­pe­zi­ciu­ne, după același sistem. Nu știu nici eu cum mi-am dat seama că trăiesc și de astădată, că sunt conștient, că n-am fost împușcat. 

După puțină vreme s-a oprit în dreptul grupului de oameni împușcați, [aflați] într-o baltă de sânge, o căruță cu mai mulți indivizi care au început să ne dezbrace. Când mi-a venit și mie rândul la dezbrăcat și-au dat seama că sunt viu și atunci mi-au spus: «Tot n-ai să scapi de moarte, jidane! Dar ia-o pe drumul aces­ta poate vei scăpa!» (...) Am ajuns tot la primărie, am fost iar luat în pri­mi­re de legionari și iarăși aruncat în ace­eași cameră pe care o cunoșteam din zi­ua precedentă. Aici am fost păzit de un legionar cu arma la umăr, care a început să-mi smulgă firele din barbă și să-mi spună că voi fi împușcat și că de data aceasta nu voi mai scăpa“.

Până la urmă, rabinul a scăpat pentru că jandarmii au preluat toate obiectivele ocu­pate de legionari. Mai târziu, avea să de­pună mărturie împotriva criminalilor care au fost prinși, primari și funcționari de la primării din jurul Bucureștiului și membri ai Mișcării. Nu au fost identificați cei care i-au adus cu camioanele pe evrei în pă­durea Jilava. Au fost două transporturi cel puțin, fiind uciși peste 80 de evrei.

Încă una dintre victime a scăpat din pri­mul masacru de la Jilava, dar a fost răpus de gloanțe după ce a fost dus a doua oară în pădure, împreună cu rabinul Gut­man și opt alții care nu fuseseră uciși la prima tentativă. Este vorba de Marcel Ghe­wirtz. Ta­tăl acestuia, Herș, a depus, de ase­me­nea, mărturie în ancheta postbelică:

„În seara zilei de 21 ianuarie 1941, între orele 7 și 8 (seara, n.n.), băiatul meu Mar­cel Ghewirtz, în vârstă de 17 ani, și co­le­gul lui Jori Scher (Gheorghe Scheer, n.n.) de 16 ani, întorcându-se de la ser­viciu spre casă au fost sechestrați de o bandă de criminali zis legionari în frunte cu un anume Tudose, șchiop de piciorul drept și fost șef al CML, și un altul, Geor­gescu Ni­colae (...). 

Aceștia, împreună cu alți le­gio­nari, au dus ambii copii îm­pre­u­nă cu al­te victime la sediul Legionar din Calea Mo­șilor, la casa Kaufman. Aici co­piii au fost groaznic bătuți și maltratați toată noap­tea, iar spre ziuă, după ce au fost de­posedați de paltoanele și toate obi­ectele ce le aveau asupra lor, au fost ur­cați în­tr-o camionetă închisă și trans­portați în pădurea Jilava, unde au fost împușcați, peste două sute de oameni ne­vinovați. Prin­tr-un miracol, băiatul meu a scăpat împușcat numai în mână și zdrobit de glonț în piept. În această stare el a su­pra­viețuit acestui groaznic car­na­giu, iar du­pă ce a stat ascuns sub ca­da­vre până s-a luminat de ziuă, distrus, de­moralizat și cu rănile sângerânde s-a re­fu­giat în co­mu­na Regele Ferdinand (ac­tuala comună 1 Decembrie din județul Il­fov, n.n.)“.

Marcel Ghewirtz s-a adăpostit în casa unei femei, dar legionarii din zonă au aflat și l-au adus la primăria Jilava, unde se gă­seau rabinul Gutman și alte alți evrei care scăpaseră de primul masacru. După ce au fost chinuiți de legionari, evreii captivi au fost duși din nou în pădure și împușcați. Herș Ghewirtz și-a găsit fiul la Morgă, cu capul zdrobit, alături de prietenul Jori Scheer, împușcat și el.

A mai scăpat de primul masacru și Cor­ne­liu Solomon, de profesie farmacist. Fratele său, doctorul Eugen Solomon, auzind că fratele său este rănit în zona comunei Regele Ferdinand, s-a grăbit într-acolo cu o ambulanță. Nu a mai apucat însă să vină în ajutor pentru că a fost prins de le­gio­nari. A fost ținut captiv două zile, până a fost eliberat de jandarmi. Însă fratele său, Corneliu, a fost executat.

A treia persoană care a scăpat de la Jilava, pe lângă rabinul Gutman și doctorul Eu­gen Solomon, se numea Iosif Gropper, ca­re a depus, de asemenea, mărturie îm­po­triva asasinilor. Printre victimele masa­cru­lui din pădurea Jilava s-au mai aflat Osias Kopstück, cantorul Templului Coral, și Ma­yer Marcus, intendentul Templului, Col­lin Sigmund, casier al CEB, precum și mai mulți veterani ai primului război mondial.

S-au păstrat numeroase fotografii cu tru­pu­rile evreilor răspândite în pădurea Ji­la­va. În unele, victimele apar îmbrăcate, în altele, dezbrăcate, semn că au fost jefuite de haine de către localnici. Celor cu dinți de aur le-a fost smulsă dantura, iar celor cu inele li s-au tăiat degetele.

Alte masacre au avut loc la locuințele par­ticulare ale unor familii evreiești. Matatias Carp povestește pe larg despre tragediile din familiile Frânghieru (unde au fost uciși tatăl Moise și unul din fii, Haim; Moi­se a fost găsit mutilat la Abator, iar ca­davrul lui Haim nu a fost găsit), Rosenthal (în care au fost asasinați tatăl Leon Leib, Rebeca, mama, Henry, fiu, și Lazăr Bălan, gi­nere) sau Kaufman (Bernard și fiul Ia­cob, găsiți mutilați la Morgă). S-au păstrat detalii înfiorătoare și despre uciderea ma­io­rului Sami Röder, veteran de război, gă­sit mort în comuna Fundeni, străpuns de opt gloanțe, sau a industriașului Iosef Weis­smann, care a fost întâi torturat, je­fuit și apoi împușcat cu șapte gloanțe în cap, fiind găsit în dreptul comunei Balta Albă.

O parte dintre cei deținuți în diferite clă­diri legionare au scăpat cu viața, dar nu înainte de fi bătuți, torturați și umiliți.

Distrugerile

Furia legionară s-a îndreptat în egală mă­sură împotriva lăcașurilor de cult evreiești și a proprietăților, locuințe sau magazine. Conform datelor adunate de FUCE, în zi­lele pogromului au fost incendiate, dă­râ­mate sau devastate și jefuite 25 de temple și sinagogi. De asemenea, au fost devastate sau incendiate și jefuite 616 magazine și 547 locuințe, fiind afectați direct cel puțin 3.579 de evrei.

Atacul împotriva sinagogilor a început pe 21 ianuarie, aproape simultan. Lăcașurile au fost profanate, majoritatea sulurilor To­rei au fost distruse, iar obiectele de cult au fost furate. Legionarii au venit cu to­poare, răngi, ciocane, târnăcoape. Toate si­nagogile atacate au fost incendiate, iar do­uă au ars integral. Atunci a ars integral Templul Mare Spaniol (Cahal Grande).
Adrian Cioflanca - - - - 2016-01-19 Dosar 21
sursa : http://revista22.ro/70251388/pogromul-de-la-bucureti-o-evocare-la-75-de-ani.html

sâmbătă, 14 ianuarie 2017

AMBASADA "palestiniană" deschisă în Vatican

AMBASADA "palestiniană" deschisă în Vatican înainte de "Conferința celor 70 de Naţiuni" 

Profetul fals Papa Francisc și demonicul Islamic Abbas sau întâlnit la Vatican pentru ași întări alianța . Vatican, pentru mulți identificat ca fiind "Curva cea mare", menționată în Cartea Apocalipsei, Vaticanul este într-adevăr "mama" a tuturor curvelor (bisericilor fără de lege) și spurcăciunilor , care a făcut şi face totul pentru a distruge națiunea Israelul și a anihila poporul evreu.

Timp de secole, ipocrizia Vaticanului miroase urât, și dacă pe de o parte noul său șef pare să aibă semne de apropiere de evrei, adevărul este că această organizație politică și religioasă sinistră sa mânjit tot timpul cu dușmanii Israelului şi al poporul evreu, pe scurt, cu dușmanii păcii.

Astăzi sâmbătă - liderul palestinian Mahmoud Abbas (Ingerul păcii), sa întâlnit cu șeful Vaticanului, Papa Francisc I (Falsul Profet), aceasta este a treia oară cănd cei doi se întâlnesc. 

Liderul Vaticanului la numit pe Mahmud Abbas "îngerul păcii", prin asta dă semne de senilitate precoce, sau chiar debilitate. Este numit "înger al păcii" un nebun care crede doar în distrugerea statului Israel, cineva care se bucură de fiecare dată când evreii nevinovați sunt uciși de terorismul palestinian.

Desigur, ipocrizia Vaticanului este atât de adâncă încât, atunci când se confruntă cu declarația șefului său, liderii Curiei spun că a fost "o eroare de traducere" și că "papa" a avut ca intenție "de a încuraja pe Abbas să facă pace cu Israelul." 

Ambasada palestiniană în Vatican va fi, de asemenea, una din cele 86 reprezentanțe străine prezente în Vatican.

Pe de altă parte, și în contrast cu această demagogie evazivă, Israelul nu are nici o ambasadă în Vatican, cu toate că Vaticanul are ambasada din Tel Aviv. Vaticanul are, de asemenea, o ambasadă în presupusa "Palestina", situată în Ierusalimul de Est, teritoriul Israelului ...

De aproximativ doi ani Vaticanul a recunoscut oficial " Stat" palestina.

CONFERINȚA celor 70 de NAȚIUNI de la PARIS vrea să divizeze țara lui Israel

CONFERINȚA celor 70 de NAȚIUNI de la PARIS vrea să divizeze țara lui Israel

Abordări în pași mari a conferinței perfide și probabil profetice "pentru pace în Orientul Mijlociu" între arabi și evrei - în Paris, la care au fost invitate 70 de națiuni. 

Startul se va da duminică, 15 ianuarie 2017.

Un proiect de declarație oficială la încheierea conferinței conform "scurgerilor de informații", pentru mass-media, în special ziarul israelian "Haaretz", vorbește despre împărțirea Pământului Israelului, Crearea unui stat palestinian și obligația Israelului de a reveni la granițele din 1967, ca bază pentru negocierile finale dintre israelieni și palestinieni, precum și condamnarea oricăror funcționari care refuză să accepte soluția de 2 state.

Potrivit acestei declarații, Zidul de Vest nu va aparține evreilor, cu atât mai puțin Muntele Templului, Iudeea, Samaria și Ierusalimul de Est. Documentul cere de asemenea națiunilor să facă o distincție clară între statul Israel și teritoriile pretinse care ar aparține palestinienilor în baza frontierelor din 1967.

Este cunoscut faptul că vinerea trecută a fost o întâlnire cu un număr mare de diplomați, care au dat naștere acestei declarații, care va rezulta din conferința de la Paris.

Totul vine în urma Rezoluției abominabile 2334 a Consiliului de Securitate al ONU, care mulți cred că a fost cea mai mare trădare a Israelului de către Americani. Mai multi lideri israelieni se tem că concluziile conferinței celor 70 din Paris, ar putea duce la o nouă rezoluție ONU, înainte cu două zile de ziua inaugurării noului președinte al SUA, a declarat un prieten al lui Israel.

Netanyahu se teme că în comunicatul final al conferinței celor 70 de națiuni din Paris poate fi adoptată încă din următoarea zi de luni de către Consiliul miniștrilor de externe ai Uniunii Europene și miniștrii care au reprezentat în "Cvartetul pentru pace", și să fie bază pentru o nouă rezoluție a Consiliului de Securitate care trebuie să aibă loc marțea viitoare, pentru dezbaterea lunară cu privire la problema israeliano-arab.

În cuvintele lui Netanyahu, Israelul trebuie să facă "eforturi mari pentru a evita o nouă rezoluție a Consiliului de Securitate."

Prin organizarea acestei conferințe și încercarea de a o conduce și a forța calea către diviziunea Pământului Israel, Franța este pusă în pericol grav, atrăgând blestemul lui Yahweh pe ea însăși.

Acum, aproape de revenirea Lui, sunt națiuni din întreaga lume care încearcă să împartă țara Lui Israel și singurul oras numit - "Ierusalimul ... Cetatea marelui Împărat" - Matei 5:33...35 
Aţi mai auzit iarăşi că* s-a zis celor din vechime: „Să nu** juri strîmb; ci să♦ împlineşti faţă de יהוה YaHWeH jurămintele tale.” Dar Eu vă spun: să nu juraţi* nicidecum; nici pe cer, pentru că este scaunul** de stăpînire al lui יהוה YaHWeH; nici pe pămînt, pentru că este aşternutul picioarelor Lui; nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea* marelui Împărat

Yahweh ne avertizează în mod explicit în scripturile Sale că în ultimele zile, va judeca popoarele pentru împărțirea pământului lui Israel : profetul Ioel Capitolul 3

Căci iată că în zilele acelea* şi în vremurile acelea, cînd voi aduce înapoi pe prinşii de război ai lui Iuda şi ai Ierusalimului,  voi strînge* pe toți păgînii şi îi voi coborî în valea lui Iosafat**. Acolo, Mă♦ voi judeca cu ei pentru poporul Meu, pentru Israel, moştenirea Mea, pe care l-au risipit printre popoare, împărţind între ei ţara Mea.  
                             
Au tras la sorţi* pentru poporul Meu; au dat un flăcău pe o curvă şi au vîndut fata pe vin, şi l-au băut. Ce vreţi voi cu Mine, Tirule* şi Sidonule, şi toate ţinuturile filistenilor? Vreţi să-Mi răsplătiţi** vreo lucrare sau să faceţi ceva împotriva Mea? Iute, fără zăbavă, voi întoarce faptele voastre asupra capului vostru.          
             
Mi-aţi luat argintul şi aurul, şi cele mai bune odoare ale Mele şi le-aţi dus în templele voastre. Aţi vîndut pe copiii lui Iuda şi ai Ierusalimului copiilor grecilor, ca să-i depărtaţi din ţara lor. Iată că îi scol* în locul în care i-aţi vîndut şi voi întoarce fapta voastră asupra capului vostru.

Voi vinde copiilor lui Iuda pe fiii şi fiicele voastre, şi ei îi vor vinde sabeenilor*, un neam depărtat** căci יהוה YaHWeH a vorbit. Vestiţi* aceste lucruri printre neamuri: pregătiţi războiul! Treziţi pe viteji! Să se apropie şi să se suie toţi oamenii de război!

Fiarele* plugurilor voastre prefaceţi-le în săbii, şi cosoarele, în suliţe! Cel slab** să zică: „Sunt tare!” Grăbiţi-vă* şi veniţi, toți păgînii dimprejur, şi strîngeţi-vă! Acolo coboară, יהוה YaHWeH, pe vitejii Tăi**!           
       
 „Să se scoale păgînii şi să se suie* în valea lui Iosafat! Căci acolo voi şedea să judec** toți păgîni dimprejur. Puneţi* mîna pe seceră, căci secerişul** este copt! Veniţi şi călcaţi cu picioarele, căci lanurile♦ sunt pline, şi tocitorile dau peste ele! Căci mare este răutatea lor!”

Vin grămezi-grămezi în valea judecăţii*, căci ziua lui יהוה YaHWeH ** este aproape, în valea judecăţii. Soarele* şi luna se întunecă, şi stelele îşi pierd strălucirea.  יהוה YaHWeH răcneşte* din Sion, glasul Lui răsună din Ierusalim, de se zguduie cerurile** şi pămîntul. Dar♦ יהוה YaHWeH este scăparea poporului Său şi ocrotirea copiilor lui Israel.

 „Şi veţi şti* că Eu sunt יהוה YaHWeH, Eylohim al vostru care locuieşte în Sion, muntele Meu cel sfînt**. Ierusalimul însă va fi sfînt, şi nu vor mai trece străinii♦ prin el.” În vremea aceea, va picura must* din munţi şi va curge lapte din dealuri, toate pîraiele** lui Iuda vor fi pline de apă. Un izvor♦ va ieşi, de asemenea, din Casa lui יהוה YaHWeH şi va uda valea Sitim♦♦.

 „Egiptul* va ajunge pustiu, Edomul** va ajunge un pustiu sterp, din pricina silniciei făcute împotriva copiilor lui Iuda, al căror sînge nevinovat l-au vărsat în ţara lor. Dar Iuda va fi veşnic* locuit, şi Ierusalimul, din neam în neam. Le voi răzbuna* sîngele pe care nu l-am răzbunat încă, dar יהוה YaHWeH ** va locui în Sion.”

În conformitate cu Geneza 12: 3, cei care binecuvinteze pe Israel vor fi binecuvântați, și toți cei care l blastămă pe Israel vor fi blestemați.

În conceptul evreiesc, numărul 70 simbolizează popoarele din întreaga lume. Astfel, cele 70 de națiuni se vor aduna la Paris pentru a împărți Țara lui Israel și astfel vor atrage după sine un blestem. Shalom Israel!!!

marți, 10 ianuarie 2017

Papa Francisc îl va primi în această sâmbătă pe Mahmoud Abbas

Papa Francisc îl va primi în această sâmbătă pe Mahmoud Abbas

Președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, se va deplasa în acest weekend la Roma pentru a se întâlni cu autoritățile italiene și va fi primit și de către Papa Francisc, cu care va discuta despre conflictul israeliano-palestinian. Detaliile și momentul întâlnirilor sale pe ordinea de zi încă nu au fost difuzate.

Președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, va sosi vineri la Roma, unde va avea întrevederi cu oficiali guvernamentali locali. In acest moment, în Ramallah incă nu au fost dezvăluite mai multe detalii cu privire la programul său de întâlniri.

Sâmbătă va fi primit în audiență de Papa Francisc, care - conform Organizației pentru Eliberarea Palestinei - se angajează într-un dialog privind conflictul israeliano-palestinian. Papa și Abbas 
s-au întâlnit în mai multe rânduri în timpul vizitei Papei în 2014, unde sa întălnit și cu președintele de atunci al Israelului, ShimonPeres și care întro rugăciune comună se rugau pentru pace, Papa a mai participat și la canonizarea a două maici palestiniene, în 2015.

Abbas se va întâlni, de asemenea, cu secretarul de stat al Vaticanului, Pietro Parolin și va inaugura noua Ambasada a Palestinei la Vatican.

De acolo, Mahmoud Abbas intenționează să călătorească la Paris, unde va participa la conferința internațională convocată de guvernul francez, unde vor particpa 70 de națiuni.

Papa Francisc a declarat că "Sfântul Scaun își reînnoiește apelul de urgență pentru dialog între israelieni și palestinieni, pentru o soluție stabilă și durabilă pentru a se asigura coexistența pașnică a două state în interiorul granițelor recunoscute pe plan internațional ".

"Nici un conflict nu trebuie să devină un obicei prin care să nu poate se poate cineva elibera. Israelieni și palestinieni au nevoie de pace. Orientul Mijlociu are nevoie urgentă de pace", a spus Papa.

După cum vedem, în decurs de o lună s-au întămplat mai multe lucruri importante, și sunt în derulare mai multe acțiuni impuse și forțate referitoare la Ierusalim și la poporul lui Israel. 

Am asistat la Condamnarea Israelului de către Organizația Națiunilor Unite, care practic a dat undă verde Atentatelor Teroriste asupra poporului Evreu, după cum am vazut cu două zile în urmă, unde 4 tineri plini de viață au fost uciși de către Religia Păcii a Islamului, sămbătă vom asista la Binecuvăntarea Papală cu înființarea unei Ambasade Palestiniene la Vatican, un Stat Palestinian care nu este recunoscut de nimeni și ilegal, dar nu e nimic de mirare avînd în vedere Atrocitățile Papalități în decurs de 2000 de ani, iar ca totul să prindă contur, pe data de 15 Ianuarie, Franța Islamo/Creștină * Crislam*, forțează un proces de Pace,  la care invită 70 de Națiuni. 

Săptămăna aceasta am asistat cum Sateliții Israelieni au descoperit poziția Bateriilor lansatoare de rachete nucleare Iskander în Siria, la fel sistemele antiaeriene S300 și S400 plasate în Siria, ne punem întrebarea la ce avea sau are nevoie Rusia de aceste sisteme daca luptă împotriva ISIS, avănd în vedere că ISIS nu are avioane sau elicoptere ...

Se pare că toți acești iubitori falși a Israelului, precum Papa, Husein Obama, Putin cu alaiul său, Kerry și alții, sau perindat să se roage la zidul plăngerii ca Domnii Zeii, Allah și toți Idolii lor să le ajute să pună măna pe cea mai rămas Israelului.....

Din toate acestea putem vedea că Profețiile Scripturale se împlinesc sub ochi noștrii, pe de altă parte vedem că Israelul este înconjurat de tot mai multe forțe inamice și Alianțe, precum cea Ruso -Turcă - Siriană și Iraniană cu toate filialele sale precum Hizbalah, bineînțeles să nu uităm și pe ISIS care deja își croiește drum și din Egipt, Hamas din Gaza și mulți alți care vor ștergerea Israelului de pe harta lumii. 

La fel pe data de 20 Ianuarie, vom asista la detronarea lui Hamman - vestitul Husein Obama cu prietenii săi din Frăția musulmană care conduc Statele Unite, precum Kerry care și-a căsătorit fiica cu un ministru de externe al Iranului, și apoi venirea la putere a lui Donald Trump, care după cum vedem se pare că ține cu Israelul și parcă din punct de vedere strategic echilibrează forțele....
Shalo Israel !!!

duminică, 8 ianuarie 2017

Cei morți în atacul din Ierusalim

Cei morți în atacul din Ierusalim erau desigur ofițerii cadeți


- Yael Yekutiel (20)
- Shir Hajaj (22)
- Shira Tzur (20)
- Erez Orbach (20)

Patru soldați ai Armatei de Apărare a Israelului (IDF), trei femei și un bărbat, de douăzeci de ani, au fost uciși și cincisprezece au fost răniți, când un terorist palestinian în mod intenționat a intrat cu un camion într-un grup de soldați din popularul cartier esplanada turistică Armon Hanatziv (Talpiot Mizrach), Ierusalim.

Ministrul educației Naftali Bennett, autoritatea națională de partid religios Habait Haiehudí, a declarat că soldații uciși au fost cadeți ai școli de ofițeri de la baza militară Bahad 1.

Camionul,  a avut o plăcuță de înmatriculare israeliană furată dintr-un vehicul personal, și a rulat în mod deliberat peste pietoni care erau întro stație de autobuz, a spus poliția. Teroristul a fost respins cu gloanțe și "neutralizat" de civili înarmați și de doi soldați care au fost la fața locului.

Surse palestiniene au identificat Teroristul ucis ca Fadi al Kanabir, originar din cartierul arab din Jabel Mukaber aproape de Ierusalimul de Est care se învecinează cu Armon Hanatziv.  De asemenea, trupele israeliene au percheziționat casa teroristului.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat la fața locului a scenei că se "cunoaște identitatea teroristului și că toate semnele arată că el este un susținător al statului islamic. Știm că există un șir de atacuri și cu siguranță poate fi o legătură între Franța, Berlin și acum Ierusalim ".

Șeful Poliției, Roni Alsheik a spus că nu a existat nici o notificare cu privire la posibilele intenții ale unui atac terorist, și nu poate oferi mai multe detalii, deoarece ancheta continuă.

Un conducător auto care a fost martor la incident a spus că camionul a intrat  peste un grup de soldați și că un civil și cățiva soldați au deschis focul asupra conducătorului auto, care a dat cu camionul în spate încercănd să mai omoare și pe alții.

"L-au împușcat până când a fost neutralizat", a explicat soferul de autobuz.

Paramedicii serviciului de urgență Magen David Adom au evacuat treisprezece răniți spre Spitalul Hadassah Ein Kerem și Spitalul Shaarei Tzedek din capitala. Trei răniți sunt în stare gravă, una în moderată până la severă, și nouă leziuni minore. Trei dintre răniți au fost scoși de sub roțile vehiculului cu ajutorul unei macarale.

Hamas a salutat atacul și a celebrat prin distribuirea de dulciuri printre locuitorii din Fâșia Gaza.
Shalom Israel !!!

ABBAS îl avizează pe TRUMP: "Schimbarea Ambasadei USA la Ierusalim echivalentă cu o declarație de război"

ABBAS îl avizează pe TRUMP: "Schimbarea Ambasadei USA la Ierusalim echivalentă cu o declarație de război"


 ABBAS îl avizează pe TRUMP: "Schimbarea Ambasadei USA la Ierusalim echivalentă cu o declarație de război", și că va traversa o "linie roșie" care ar putea pune în pericol perspectivele de pace.

Profețiile biblice ne arată că trebuie să fie îndeplinite literal astăzi, oferindu-ne să înțelegem că planurile Eternului legate de venirea Mesiyah urmează să se împlinească în curând."Iata, voi preface Ierusalimul intr-un potir de ametire pentru toate popoarele dimprejur si chiar pentru Iuda, la impresurarea Ierusalimului. (Zah.12:2)".

Așa cum era de așteptat, dușmanii notorii ai Israelului - auto-zisul "palestinieni" - ăși arată deja ghearele prin "mesaje" către noul presedinte ales american Donald Trump. Aceștia avertizează că intenția de a muta ambasada SUA din Tel Aviv la Ierusalim înseamnă "o declarație de război împotriva musulmanilor." Un alt responsabil palestinian a amenințat că va face apel la națiunile arabe și musulmane pentru a elimina ambasadele lor din Washington.

Consilierul lui Abbas, Mahmoud al-Habash, de asemenea, a venit să spună că "totul poate să se dărăme în cazul în care ambasada este schimbată la Ierusalim. Acest lucru poate să deschide o ușă largă de posibilități pe care nimeni nu vrea."

Potrivit unor lideri palestinieni, acest lucru este o chestiune nu numai palestiniană, ci pentru "toți arabii și musulmanii."

Abbas a făcut aceste remarci în orașul Beit Sahour, Cisiordania (Iudeea și Samaria), în timpul unei ceremonii în care el a numit o stradă după Arhiepiscopul Hilarion Capucci, un cleric sirian, născut în Alep, condamnat la doisprezece ani de închisoare în anul saptezeci de către Israel pentru că a abuzat de statutul său diplomatic pentru a face contrabandă cu arme către Fatah în Cisiordania. 

Numele lui a fost printre deținuți a căror libertate a fost cerută de către teroriști palestinieni și germani, care au deturnat un Air France în 1976, în timpul celebrei Operațiuni Entebbe. In anul 1978, el a fost eliberat datorită intervenției Vaticanului și a fost expulzat. Capucci a murit săptămâna aceasta la Roma.

Această reacție a dușmanilor lui Israel era de așteptat, ea are loc înainte cu două săptămăni de inaugurarea lui Trump și o săptămână pînă la "Conferința celor 70 de națiuni" de la Paris care va avea loc pe data de 15 Ianuarie. Dacă analizăm bine lucrurile, Declarația de război deja a fost emisă la adresa Evreilor, insă de Organizația Națiunilor Unite care condamnă pe Iudei că a construi în Iudea este ilegal.

2017 începe cu o viteză a unei noi faze în exacerbare acută a conflictului israeliano-arab etern, epicentrul este din nou eternul oraș Ierusalim, capitala eternă și nedivizată a Statului Israel, Ierusalim.

Shalom Israel!!!

miercuri, 4 ianuarie 2017

Rabinul Yitzhak Yosef : "SUA a abandonat Israelul, acum ne putem încrede doar in Elohim"

Rabinul Yosef : "SUA a abandonat Israelul, acum ne putem încrede doar in Elohim"

"SUA a abandonat Israelul și statul evreu se poate baza acum doar pe Elohim", a declarat sâmbătă rabinul șef sefard al Israelului, Yitzhak Yosef, în timp ce Ierusalimul și Washington au continuat să se confrunte cu rezoluția Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, care condamnă așezările israeliene, a raportat Times Israel.

"Uneori, trebuie să ne amintim că nu putem conta pe nimeni, ci doar pe Tatăl nostru din ceruri", a spus Iosef urmașilor săi la Zidul de Vest. "Chiar și America ne-a abandonat la ONU săptămâna trecută."

El a adăugat: "Nu trebuie să uităm că inimile regilor și căpitanilor sunt în mâinile lui Elohim, iar noi nu putem conta pe nimeni, ci doar pe Elohim."

Washingtonul a refuzat să-și exercite puterea de veto pentru a opri rezoluția ONU, declanșând o nouă criză cu guvernul israelian.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu, și consilierii săi au acuzat Statele Unite că au conspirat cu membrii palestinieni și alte servicii ale Consiliului de Securitate pentru a aproba măsura.

Casa Albă a negat, miercuri, orice coordonare cu palestinienii cu privire la modul de redactare a rezoluției, cu toate acestea, recentele scurgeri de discuții asupra problemei dintre seniori oficiali americani și palestinieni au fost publicate de un ziar egiptean.

Rezoluția prevede că Construcțiile "nu au nici o valabilitate legală și constituie o încălcare flagrantă în conformitate cu dreptul internațional" și solicită să se pună capăt tuturor construcțiilor în zonele în care Israelul a câștigat războiul de șase zile din 1967.

Textul a fost aprobat de 14 State, cu abținerea Statelor Unite ale Americii.

Consiliul de Securitate ONU este format din cinci membri permanenţi - SUA, Marea Britanie, Rusia, China şi Franţa - şi zece membri nepermanenţi, în prezent Egipt, Uruguay, Venezuela, Angola, Japonia, Malaysia, Noua Zeelandă, Senegal, Spania şi Ucraina.

Deși multe țări au ca Religie Creștinismul, unde este specificat clar in Scripturi precum că Ierusalimul, Iudea sau Samaria fac parte din Israel, totuși aceste țări Creștine au votat împotriva promisiunii lui Elohim către poporul său Israel, astfel dar, aceste țări care se cred că au votat Pacea între Evrei și Palestinieni nu au făcut altceva decăt a Declara un război împotriva Creatorului și a deciziei sale de a da Israelului țara promisă.

Să declari că Iudeii construiesc ilegal în Iudea este absurd ...

Iată Religia țărilor care au votat împotriva lui Israel :


Statele Unite ale Americii


Potrivit unui studiu realizat în 2014 de către Pew Research Center, 71% dintre americani sunt creștini (47% protestanți și 21% catolici), 23% nu au religie și 6% practică alte religii (iudaism - 1,9%, islam - 0,9% budism - 0,7%, hinduism - 0,7%, alte religii - 1,8%)

Marea Britanie 

Structura religioasă conform recensământului din 2011: Creștinism 59.4 %, Islam 5.0 %, Hinduism 1.5 %, Sikhism 0.8 %, Iudaism 0.5 %, Budism 0.4 %, Alte religii 0.4 %, Fără religie 24.7 %, Nedeclarată 7.2 %

Rusia

Biserica Ortodoxă Rusă este biserica creștină dominantă în Federația Rusă. Islamul este a doua religie importantă a țării. Mai există și alte culte: catolic, iudaic, budist și diferite biserici protestante. Inițierea religioasă se face, de obicei, pe linie etnică. Rușii sunt în cea mai mare parte ortodocși, în timp ce persoanele de origine turcică sau caucaziană sunt musulmani.

China

De-a lungul mileniilor, civilizația chineză a fost influențată de diferite mișcări religioase. Conceptul chinez de „San Jiao” („trei doctrine” sau „trei religii”) include confucianismul budismul și taoismul.

Franța

Franța este o țară de veche tradiție catolică, de asemenea, pe teritoriul național, sunt prezente diverse culte creștine (Biserica Apostolică Armeană, galicanismul⁠(fr), mormonismul, Biserica neo-apostolică, Martorii lui Iehova, menonitismul) sau non-creștine (hinduismul, budismul, bahaismul, alevismul).

Egipt 

Populaţia de aproximativ 80 de milioane poate fi împărţită în 2 grupuri religioase: 85% de religia islamică, 10% creştini copţi şi 5% de religie mixtă, Greco - ortodoxă, Greco - catolică, evangelică şi câteva familii de evrei.

Uruguay

Uruguay nu are o religie oficială, biserica si statul sunt separate, libertatea religiei fiind garantată. Cea mai mare religie este Catolicismul 45.7% din populație, Protestantism 9.0%, Nonsectarianism (include toate religiile în sensul direct al cuvântului) 30.1%, Ateism 12.0%, Agnosticism 2.0%, Umbanda (religie africană) 0.6%, Iudaism 0.4%, alte culte 0.2%.

Venezuela

Venezuela, la fel ca majoritatea țărilor sud-americane, este un stat catolic, unde 92% din populație aparține acestei ramuri a creștinismului. Restul de 8% din populația țării sunt adepți ai protestantismului sau ai unei alte religii. După estimările Consiliul Evanghelic al Venezuelei, 10% din populația țării este protestantă. De asemenea este prezentă o comunitate musulmană (100 000 de adepți), iudaică (15 000 de adepți) și sincretă.

Angola

Creștinismul este religia predominantă în Angola cu 93,5 % din populația țării, iar 4,7 % sunt practicanți ai religiilor indigene. Dintre creștini, 72% sunt romano-catolici și 28% sunt baptiști, luterani, metodiști, reformați.

În Angola, islamul este considerat sectă periculoasă și este interzis prin lege alături de alte 200 de grupuri religioase. Această hotărâre a fost luată în noiembrie 2013 și de atunci 78 de moschei au fost închise, unele dintre ele demolate.

Japonia

Principalele religii din Japonia sunt budismul și șintoismul.

Malaezia

Religia de stat este cea musulmană, de obediență sunnită, respectată de majoritatea malaysienilor. Comunitatea chineză practică un amestec de budism, de taoism și de cultul strămoșilor. Indienii sunt, în cea mai mare parte, hinduiști. Întâlnim și câțiva creștini și animiști, îndeosebi în Sarawak și în Sabah.

Noua Zelandă

Creștinii - procent: 57%

Senegal

musulmanii - procent: 96.4%

Spania

Catolicismul este religia predominantă în Spania. Un procent de 94% din populație este de religie catolică, conform unui studiu al Centrului de Investigații Sociale realizat în anul 2005. După catolici, alte religii minoritare reprezintă doar 6% din populație.

După numărul de membri, a doua religie este cea musulmană. Datele arată că 800.000 de persoane sunt de religie islamică. Urmează Martorii lui Iehova, cu 103.784 de credincioși. Există de asemenea și o comunitate protestantă care are aproximativ 50.000 de membri. De asemenea, mai trăiesc în Spania și aproximativ 20.000 de mormoni. Comunitatea iudaică nu depășește 15.000 de membri.

Ucraina

Confesiunea majoritară în Ucraina este creștinismul ortodox, ai cărui credincioși sunt împărțiți în trei ramuri: Biserica Ortodoxă Ucraineană, aflată sub administrarea Patriarhiei de la Moscova, Biserica Ortodoxă Ucraineană - Patriarhia de la Kiev, și Biserica Ortodoxă Ucraineană Autocefală.

Pe locul doi ca număr de credincioși este Biserica Greco-Catolică Ucraineană, care practică aceleași tradiții spirituale și liturgice ca și ortodoxia, și recunoaște primatul papei ca lider al creștinătății. Întâistătătorul Bisericii Greco-Catolice Ucrainene este arhiepiscopul Sviatoslav Șevciuc.

În Ucraina există de asemenea 863 de comunități romano-catolice, 474 clerici și un milion de credincioși romano-catolici. Grupul formează aproximativ 2,19% din populație și constă preponderent din etnici polonezi, care trăiesc mai ales în zona de vest a țării.

luni, 2 ianuarie 2017

Versete din Coran care inspiră teroriști musulmani

Versete din Coran care inspiră teroriști musulmani

"Ghidul Jihad". Așa cum îl numesc mulți musulmani, și care-l văd ca mântuirea lor, felul lor de a ajunge la Allah cu orice preț.

Sunt milioane de islamisti care recită din memorie versete coranice, o înșiruire de cuvinte fără sfârșit în limba arabă cu care ăși justifică atrocitățile.

Coranul, este împărțit în 114 sure, fiecare dintre acestea fiind în sine diversificate în diverse versete explicative (versurile).

O analiză detaliată a acestor versete/sura, arată conținutul violent care îi inspiră pe teroriști islamici, fanaticii care sunt "chinuiți" de jihadul islamic.

Fundamentaliștii care iau cu asalt teatre, care calcă oameni nevinovați cu camioane și mașini pe străzi, care se aruncă în aer prin mulțimi și prin multe exemple pe care le vedem cum le fac, iei TERORIȘTI au strigat "Allahu Akbar - Allah este mare!" înainte ca să omoare și la răndul lor să fie omorăți.

Surele sau capitolele Coranului - sunt un manual pentru a se conforma cu regulile Islamului. Vă prezentăm astfel o listă care arată violența transmisă credincioșilor săi.

Capitolele care promovează violența:

Sura 2, versetul 190

Luptaţi întru calea lui Allah cu cei care luptă împotriva voastră. Nu fiţi călcători de lege, căci Allah nu-i iubeşte pe călcătorii de lege.

Sura 2, versetul 191

Omorâţi-i oriunde-i întâlniţi, izgoniţi-i din locul de unde vă vor fi izgonit. Ispita este mai aprigă decât uciderea. Nu vă războiţi cu ei în preajma Moscheei celei Sfinte, dacă ei nu pornesc lupta cu voi acolo. Dacă se luptă cu voi, omorâţi-i, căci aceasta este răsplata celor tăgăduitori.

Sura 2, versetul 193

Luptaţi-vă cu ei până când nu va mai fi nici o ispită, ci va fi doar Legea lui Allah. Dacă se opresc, nu-i vrăjmăşiţi decât pe cei nedrepţi.

Sura 2, versetul 216

Lupta v-a fost scrisă, însă vouă vă este silă de ea. S-ar putea să vă fie silă de ceva, însă să fie un lucru bun pentru voi. S-ar putea să iubiţi ceva, şi să fie un lucru rău pentru voi. Allah ştie, însă voi nu ştiţi.

Sura 2, versetul 218

Cei care cred, cei care au plecat în pribegie, cei care luptă pentru Calea lui Allah sunt cei care nădăjduiesc în milostivenia lui Allah. Allah este Iertător, Milostiv.

Sura 2, versetul 244


Luptaţi pentru Calea lui Allah! Să ştiţi că Allah este Auzitor, Ştiutor.

Sura 3, versetul 157

Dacă sunteţi ucişi pe calea lui Allah ori dacă muriţi, iertarea şi milostivenia lui Allah sunt mai bune decât ceea ce ei adună.

Sura 3, versetul 158

Dacă muriţi ori dacă sunteţi ucişi, veţi fi adunaţi înaintea lui Allah.

Sura 3, versetul 169

Să nu-i crezi morţi pe cei care au fost ucişi pentru calea lui Allah, căci sunt vii, la Domnul lor, cu bună înzestrare,

Sura 3, versetul 195

Domnul lor le-a răspuns: “Eu nu las să se piardă nici o faptă bună a niciunuia dintre voi, bărbat ori femeie, făcută de unii către alţii. Eu voi şterge relele celor care s-au pribegit, au fost izgoniţi din casele lor, au suferit pe Calea Mea, au luptat şi au fost ucişi. Eu îi voi lăsa să intre în Grădinile pe sub care curg râuri ca răsplată de la Allah. La El este cea mai bună dintre răsplăţi!

Sura 4, versetul 56 și 57

Pe cei care tăgăduiesc semnele Noastre îi vom arunca în Foc. De fiece dată când pielea li se va scoroji, le vom da alta ca ei să guste osânda de-a pururi. Allah este Puternic, Înţelept.

Noi îi vom băga pe cei care cred şi săvârşesc fapte bune în Grădinile pe sub care curg râuri, unde vor veşnici şi unde vor avea soţii neprihănite. Acolo îi vom aşeza la umbră deasă.

Sura 4, versetul 71

O, voi cei ce credeţi! Băgaţi de seamă! Apoi plecaţi la luptă în cete ori toţi deodată!

Sura 4, versetul 74

Să lupte pentru calea lui Allah cei care îşi vând Viaţa de Acum pe Viaţa de Apoi! Celui care luptă pentru calea lui Allah, fie că va fi ucis, fie că va fi biruitor, îi vom da o mare răsplată.

Sura 4, versetul 84

Luptă pentru calea lui Allah! Tu nu eşti răspunzător decât de tine însuţi. Îndeamnă-i pe credincioşi! Allah va opri, poate, urgia celor care tăgăduiesc. Allah este mult mai de temut în urgie, mult mai de temut în pedeapsă!

Sura 4, versetul 89

Lor le-ar plăcea să vă vadă tăgăduitori, precum sunt ei înşişi, şi astfel să fiţi asemenea lor! Nu vă luaţi nici un prieten dintre ei până nu vor pribegi pe calea lui Allah. Dacă întorc însă spatele, prindeţi-i şi omorâţi-i oriunde îi veţi afla. Nu vă luaţi nici oblăduitor, nici ajutor dintre ei,

Sura 4, versetul 91

Veţi afla alţi oameni care doresc pace între voi şi poporul lor. De fiece dată când sunt împinşi la neascultare, să fie zdrobiţi. Dacă nu se vor îndepărta de voi, dacă nu vă îmbie la pace, dacă nu-şi lasă mâinile în jos, prindeţi-i, omorâţi-i, oriunde-i veţi afla. Noi vă dăm împuternicire desluşită asupra lor!

Sura 4, versetul 101

Atunci când străbateţi pământul, nu veţi săvârşi nici o greşeală dacă vă veţi scurta rugăciunile de teamă să nu vă surprindă tăgăduitorii. Tăgăduitorii sunt vrăjmaşii voştri făţişi.

Sura 5, versetul 33

Aceasta va fi răsplata celor care duc război împotriva lui Allah şi a trimisului Său, precum şi răsplata celor care seamănă stricăciunea pe pământ: toţi vor fi ucişi ori răstigniţi, ori li se vor tăia mâna şi piciorul în curmeziş ori vor fi alungaţi din ţară. Aceasta va fi soarta lor: în Viaţa de Acum au ruşinea şi în Viaţa de Apoi, de o osândă cumplită, vor avea parte,

Sura 5, versetul 35

O, voi cei ce credeţi! Temeţi-vă de Allah! Căutaţi calea către El! Luptaţi pentru calea Sa! Poate veţi fi fericiţi!

Sura 8, versetul 12

Domnul tău a dezvăluit îngerilor: “Eu sunt cu voi. Întăriţi-i pe cei care cred şi Eu voi arunca groaza în inimile celor care tăgăduiesc. Zdrobiţi-le grumazurile, zdrobiţi-le fiece deget.”

Sura 8, versetul 17

Pe ei, nu voi i-aţi ucis, ci Allah i-a ucis. Nu tu ai aruncat când ai aruncat, ci Allah a aruncat ca să-i pună pe credincioşi la o frumoasă încercare de la El. Allah este Auzitorul, Ştiutorul.

Sura 8, versetul 39

Războiţi-vă cu ei până când nu vor mai fi o ispită, şi până ce Credinţa va fi întru totul a lui Allah. Dacă încetează, Allah este Văzător a ceea ce făptuiesc.

Sura 8, versetul 60

Pregătiţi-le tot ce puteţi, forţă şi cai înşăuaţi, ca să-l îngroziţi pe vrăjmaşul lui Allah şi al vostru şi pe alţii pe care încă nu-i cunoaşteţi, însă îi cunoaşte Allah. Tot ce aţi dat pentru calea lui Allah, vă va fi înapoiat şi nu veţi fi nedreptăţiţi.

Sura 8, versetul 65

O, Profetule! Încurajează-ţi credincioşii în luptă! Dacă printre voi sunt douăzeci de bărbaţi răbdători, ei vor birui două sute. Dacă se află o sută, vor birui o mie din cei care tăgăduiesc, căci ei sunt un popor ce nu înţelege.

Sura 8, versetul 74

Cei care cred, pribegesc, luptă pentru calea lui Allah, adăpostesc şi ajută, aceştia sunt credincioşii. Ei vor avea parte de iertare şi răsplată îmbelşugată.

Sura 8, versetul 75

Cei care au devenit credincioşi, după ce au pribegit, şi au luptat alături de voi, ei sunt de-ai voştri. Rudele de sânge au grijă unele de altele. Aceasta este în Cartea lui Allah. Allah este Atotştiutor!

Sura 9, versetul 5

După ce lunile sfinte se vor fi scurs, ucideţi-i pe închinătorii la idoli oriunde îi veţi afla, capturaţi-i, încercuiţi-i, puneţi-le capcane! Dacă se căiesc însă, dacă îşi săvârşesc rugăciunea, dacă dau milostenie, daţi-le drumul. Allah este Iertător, Milostiv.

Sura 9, versetul 14

Războiţi-vă cu ei! Allah îi va osândi cu mâinile voastre şi îi va acoperi cu ocară, iar vouă vă va dărui biruinţa, apoi va tămădui piepturile credincioşilor

Sura 9, versetul 20

Cei care vor fi crezut, cei care se vor fi pribegit, cei care vor fi luptat pentru calea lui Allah cu bunurile şi făpturile lor, vor fi puşi pe o treaptă foarte înaltă la Allah, căci ei sunt cei biruitori!

Sura 9, versetul 24

Spune: “Dacă taţii voştri, fiii voştri, fraţii voştri, soţiile voastre, clanul vostru, bunurile ce le-aţi agonisit, un negoţ de-a cărui veştejire vă este teamă, locuinţele unde vă simţiţi bine, vă sunt mult mai dragi decât Allah şi trimisul Său şi decât războiul pentru calea lui Allah, aşteptaţi până va veni Allah cu Porunca Sa!” Allah nu călăuzeşte poporul stricat.

Sura 9, versetul 29

Războiţi-vă cu cei care nu cred în Allah şi în Ziua de Apoi, cu cei care nu socot oprit ceea ce Allah şi trimisul Său au oprit, cu cei care nu ţin Legea Adevărată dintre cei cărora li s-a dat Cartea. Războiţi-vă cu ei până vor plăti tributul cu mâna lor după ce au fost umiliţi.

Sura 9, versetul 36

Numărul lunilor, de la Allah, este de douăsprezece aşa cum este scris în Cartea lui Allah, din ziua când El a creat cerurile şi pământul. Patru dintre ele sunt sfinte. Aceasta este legea cea dreaptă. Nu vă nedreptăţiţi pe voi înşivă în timpul lor. Războiţi-vă cu închinătorii la idoli până la capăt, aşa cum şi ei se războiesc cu voi. Să ştiţi că Allah este cu cei care se tem de El.

Sura 9, versetul 38

O, voi ce credeţi! Ce-i cu voi? Când vi s-a spus: “Porniţi la luptă pentru calea lui Allah!”, v-aţi lipit de pământ. Vă mulţumeşte Viaţa de Acum mai mult decât Viaţa de Apoi? Ce este bucuria vremelnică din Viaţa de Acum pe lângă Viaţa de Apoi, dacă nu foarte puţin!

Sura 9, versetul 39

Dacă nu porniţi la luptă, Allah vă va osândi la o dureroasă osândă, apoi vă va înlocui cu alt popor şi nu-L veţi păgubi cu nimic. Allah asupra tuturor are putere.

Sura 9, versetul 41

Uşori ori grei, porniţi la luptă. Luptaţi cu bunurile şi făpturile voastre pentru calea lui Allah. Aceasta este bine pentru voi, dacă aţi şti!

Sura 9, versetul 73

O, Profetule! Războieşte-te cu tăgăduitorii şi cu făţarnicii. Fii crunt cu ei! Limanul lor va fi Gheena! Urâtă devenire!

Sura 9, versetul 111

Allah a cumpărat de la credincioşi sufletele şi bunurile lor, dându-le în schimb Raiul. Ei se războiesc pentru calea lui Allah: ucid şi sunt ucişi. Aceasta este o făgăduială întru Adevăr în Tora, Evanghelie şi Coran. Cine îşi ţine legământul mai bine decât Allah? Bucuraţi-vă de schimbul ce l-aţi făcut, căci aceasta este fericirea cea mare.

Sura 9, versetul 123

O, voi cei ce credeţi! Războiţi-vă cu tăgăduitorii de lângă voi. Să vă afle tari. Să ştiţi că Allah este cu cei temători.

Sura 22, versetul 58

Celor care pleacă în pribegie pentru calea lui Allah, care sunt omorâţi sau mor, Allah le va da o bună înzestrare, căci Allah este prea-bunul Înzestrător.

Sura 22, versetul 78

Străduiţi-vă pentru Allah cu străduinţa ce i se cuvine Lui. El este Cel ce v-a ales. El nu v-a pus nimic neplăcut în Lege, credinţa tatălui vostru, Abraham. El este Cel ce v-a numit supuşi odinioară ca Profetul să fie martor asupra voastră, iar voi să fiţi martori asupra oamenilor. Faceţi-vă rugăciunea, daţi milostenie! Ţineţi la Allah cu tărie: El este Stăpânul vostru, un minunat Stăpân, un minunat Ajutor!

Sura 25, versetul 52

Nu da ascultare tăgăduitorilor, ci luptă împotriva lor cu tărie.

Sura 29, versetul 6

Cine luptă, luptă pentru sufletul său. Allah este prea Bogat şi fără aceste lumi

Sura 47, versetul 4

Atunci când vă întâlniţi cu tăgăduitorii, loviţi-le grumazurile şi când le-aţi nimicit forţele, legaţi-i cu tărie şi după aceea: fie îndurare, fie răscumpărare, până când războiul îşi lasă jos poverile. Şi aceasta, căci dacă Allah ar fi voit, ar fi scăpat de ei, însă El a vrut să-i pună la încercare pe unii prin alţii. El nu va face deşarte faptele celor ucişi pe calea lui Allah,

Sura 49, versetul 15

Credincioşii sunt numai cei care cred în Allah şi în trimisul Său şi nu se îndoiesc mai apoi şi se luptă pe calea lui Allah cu averile şi făpturile lor. Aceştia sunt cei sinceri.

Sura 61, versetul 4

Allah îi iubeşte pe cei care luptă pe calea Sa în rânduri strânse de parcă ar fi o zidire turnată în plumb.

Sura 61, versetul 11 ​​și 12

Credeţi în Allah şi în trimisul Său! Luptaţi-vă pe calea lui Allah cu averile şi făpturile voastre. Aceasta va fi bine pentru voi. O, dacă aţi şti!

Allah vă va ierta vouă păcatele voastre şi vă va lăsa să intraţi în Grădinile pe sub care curg râuri, cu locuinţe bune, în Grădinile Edenului. Aceasta este fericirea cea mare!

Sura 66, versetul 9

O, Profetule! Luptă-te cu tăgăduitorii şi cu făţarnicii! Fii aspru cu ei! Singurul lor adăpost va fi Gheena. Ce rea devenire!

sursa versetelor/sura online :
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...