Israel

Israel

luni, 26 decembrie 2016

Sărbătoarea Chanukkah versus Crăciun

Sărbătoarea de Chanukkah


Yahshua a celebrat ”Sărbătoarea de Chanukkah ” (Ioan) 10:22 - 23...
In Ierusalim se praznuia atunci praznicul Innoirii Templului. Era iarna. 

Pentru-că în toate Sărbătorile Lui Yisrael, prezența Tatălui a fost de față... Nu are nimic Messia lui Yisrael, cu păgânismul și idolatria creștinismului, sau ale altor religii de sub soare ...Vine vremea, și este la uși, cînd omenirea v-a tremura la sunetul trâmbiței cerești: Ce ve-ți face atunci, oameni cu inima împărțită...

Aceasta-i adevărata Sărbătoare care trebuie ținută, și-n care să ne bucurăm....Citiți Biblia, cartea Macabeilor, pe care neo-protestanții au scos-o din bibliile lor, ca nu cumva să calce pe urmele mântuitorului, fiind prezent la Sărbătoare ... Mulți chemați, puțini aleși, pentru că lumea iubește doar ce este a ei...

Și Yahshua a spus: Vai de lume... Desigur, cine să mai creadă în spusele Lui... Popii, pastorii, diaconii, presbiterii și alți pretinși lideri( în ale te-ologiei păgâno-idolatre ) au inventat propria ”neprihănire”, cu cât calci în picioare poruncile Torei, Sărbătorile Creatorului, Legile Lui și Învățăturile Lui, cu atât ești mai bun în ochii lor...Foarte bun pentru răpirea din turmele lor...

Dacă evreii scapă cu greu, și cei ce s-au alăturat( altoit) în acest măslin dintre neamuri, ce se va întâmpla cu cei cu care, stăruie in minciuni, idolatrie și o viață păgână non- stop ...???

Cum se împacă Templul lui YaHVeH cu idolii pământului, idoli care umplu templele păgâne, temple ale demonilor denumite mai șic, mai șmecherește ”basilici” sau biserici ... Cum jubilează pretinsa înțelepciune a tuturor liderilor religioși din întreaga lume, la aceste evenimente păgâne, idolatre, și mai ales drăcești...

Moș minciună,moșul păgânilor și idolatrilor de-a lungul istoriei și până astăzi...Sursa indobitocirii planetei și dacă ar putea iscusința umană, ar fi în stare să ”contamineze și cerul”... Nicicând nu a fost zeificat acest ”moș crăciun ca și în zilele noastre, nicicând nu s-a făcut atâta propagandă prin mass-media, tv, ziare, reviste, cărți, internet și în basilici (biserici) cum se face în zilele noastre ... Și totuși, oamenii nu se trezesc ... Foarte puțini la număr, și asta ca să se împlinească ce a spus Yahshua : Oare când voi veni Eu, voi găsi credință pe pământ ???

Zeul crăciun, ridicat la loc de cinste, miliarde de euro, dolari și alte valute cheltuite cu multă ușurință, în timp ce alte sute de milioane de copii mor de foame, de sete și lăsați pradă măcelului din războaiele creștino-musulmane, precum cel din Syria și nu numai ...Ce ve-i face tu lume, în zilele ce urmează ...Vom fi martorii unor evenimente cerești / cosmice, și nu numai...

Dezlănțuirea mâniei lui Yahweh împotriva orecărei necinstiri, ale Sfintelor Scripturi mai ales, v-a atrage consecințe de neimaginat, pentru întreaga planetă ...Poate mai ai timp suflet creat de Tatăl Ceresc, să te lepezi de minciuni, de biserici, de lideri falși, de adunări care și ele sunt contaminate cu spirite demonice, de învățăturile tradiționale ale poporului tău, ale țării tale, ale familiei tale, rudeniilor tale, prietenilor tăi, și a tuturor școlilor lumii acesteia, care îndeamnă lumea spre păgânism și idolatrie crasă ...

Noi te-am pus în gardă, tu alegi Creatorul, YaHVeH -TZEVAOT, Yahshua, Sfintele Scripturi ... sau alegi tradițiile bisericești, te-ologia drăcească a unei religii false, numită creștinism ... Ieșiți din Babilon, ieșiți din minciuni, basme lumeși și băbești,poate că ve-ți scăpa de mânia Celui Atot-Puternic ...

Posturile de radio-tv, promovând propagarea crăciunului, a moșului minciună, tăierii brazilor cu acest eveniment, un adevărat masacru în lumea-pomilor, cică să fim mai buni in aceste momente, mai toleranți, mai plini de iubire ... mai cu punga plină, căci vin colindătorii, realmente, cerșetorii de bani, colaci și alte merinde de pe la casele deja jăfuite, sub forme de taxe, impozite și amenzi ... Ce spălare de creiere, ce goană după vânt ...Și apropo ...Cu cine să fim mai toleranți ... Cu păgânismul, idolatria și corupția din sistemul Politico - Religios ... ????

Poruncile Creatorului și neascultarea Națiunilor Pământului, până în ziua de azi.....Păziți, dar, legile și poruncile Mele și nu faceți nici una din aceste spurcăciuni, nici băștinașul, nici străinul care locuiește în mijlocul vostru...

Căci toate aceste spurcăciuni le-au făcut oamenii din țara aceasta care au fost înaintea voastră în ea; și astfel țara a fost pângărită...Luați seama ca nu cumva să vă verse și pe voi țara din gura ei, dacă o spurcați, cum a vărsat pe neamurile care erau în ea înaintea voastră. Căci toți cei ce vor face vreuna din aceste spurcăciuni vor fi nimiciți din mijlocul poporului lor. Păziți poruncile Mele și nu faceți nici unul din obiceiurile urâte care se făceau înaintea voastră ,ca să nu vă spurcați cu ele... Eu sunt YaHVeH - SALVATORUL vostru... Levitic 18: 26- 30 ... Însă-și țara sfântă, Eretz Yisrael, ne va vărsa din gura ei, dacă nu vom respecta toate aceste porunci din Torah...

Întradevăr CRESTINISMUL sărbătorește adevărata nastere a idolului ISUS HRISTOS---Falsul Mesia, care la inlocuit pe Yahshua HaMashiya, adevaratul Măntuitor care sa născut în preajma sărbătorii biblice a Corturilor ... Este vremea să revină Mashiach, este vremea potrivită pentru a nu mai bea din vinul Curviei, învățăturile Curvei Mari descrisă de Apocalipsa 17 și 18, ieșiți din Babilon, din minciuni, idolatrii și practici păgâne ... Ferice de cine pricepe ”vremea cercetării ”, vremea mântuirii, din această lume plină de întuneric, și dedată numai înspre rău .. !!!
Shalom Israel !!!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu Ceea ce unii ar considera imposibil se întâmplă în fața ochilor noștri: la...