Israel

Israel

sâmbătă, 23 ianuarie 2016

Atotputernicul

Atotputernicul
Există un singur Atotputernic  Suprem în univers și el este Yahweh. El este Creatorul Atotputernic și Susținătorul cerurilor, pămăntului și a tuturor lucrurilor văzute și nevăzute :

La început,* Eylohim a creat** cerurile și pămăntul. [Geneza 1,1]

Tu, יהוה YaHWeH, numai* Tu ai făcut** cerurile, cerurile♦ cerurilor și toată♦♦ oștirea lor, și pămăntul cu tot ce este pe el, mările cu tot ce cuprind ele. Tu dai*♦ viaț‏ă tuturor acestor lucruri, și oștirea cerurilor se închină înaintea Ta. [Neemia 9: 6]

Ajutorul* nostru este în Numele lui  יהוה YaHWeH, care** a creat cerurile și pămăntul. [Psalmul 124: 8]

Ridica‏ți-vă ochii în sus și privi‏i! Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr, în șir, oștirea lor? El le cheamă* pe toate pe nume; așa de mare e puterea și tăria Lui, că una nu lipsește. Nu știi? N-ai auzit? יהוה YaHWeH cel Veșnic, יהוה YaHWeH, a făcut marginile pămăntului. El nu obosește, nici nu ostenește; Priceperea* Lui nu poate fi pătrunsă. [Isaia 40: 26,28]

Așa vorbește יהוה YaHWeH, Răscumpărătorul* tău, Cel ce** te-a întocmit din păntecele mamei tale: „Eu, יהוה YaHWeH, am făcut toate aceste lucruri, Eu♦ singur am desfășurat cerurile, Eu am întins pămăntul. Cine era cu Mine? [Isaia 44:24]

„Oamenilor, de* ce face‏ți lucrul acesta? și noi suntem** oameni de aceeași fire cu voi; noi vă aducem o veste bună, ca să vă întoarceț‏i de la aceste lucruri deșarte♦ la♦♦ יהוה YaHWeH cel, care*♦ a creat cerul, pămăntul și marea și tot ce este în ele. [Faptele Ap. 14:15]

 יהוה YaHWeH* care a creat lumea și tot ce este în ea, este Eylohim** al cerului și al pămăntului și nu♦ locuiește în temple făcute de măini. El nu este slujit de măini omenești, ca* și cănd ar avea trebuin‏ă de ceva, El** care dă tuturor via‏ța, suflarea și toate lucrurile. [Faptele Ap. 17: 24-25]

El zicea cu glas tare: „Teme‏ți-vă* de  יהוה YaHWeH și da‏ți-I slavă, căci a venit ceasul judecă‏ții Lui; și închina‏i-vă** Celui ce a creat cerul și pămăntul, marea și izvoarele apelor!” [Apocalipsa 14: 7]

El este singura ființă care are nemurirea inerentă, și nu un derivat Domn Zeu al Creștinismului :
singurul care* are nemurirea, care locuieşte într-o lumină de care** nu poţi să te apropii, pe care niciun om nu L-a văzut, nici nu-L poate vedea şi care♦ are cinstea şi puterea veşnică! HalleluYa. [1 Tim. 6:16]

„Nu mă ţine”, i-a zis יהושע Yașua, „căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu. Ci, du-te la fraţii* Mei şi spune-le că Mă** sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la  יהוה YaHWeH Eylohim al♦ Meu şi Eylohim al vostru.” [Ioan 20:17] 

Melhisedec*, împăratul Salemului, a adus păine și vin: el era preot**al lui יהוה YaHWeH Eylohim Cel Preaînalt. [Geneza 14:18]

aşa zice cel ce aude cuvintele lui יהוה YaHWeH, cel ce cunoaşte planurile Celui Preaînalt, cel ce vede vedenia Celui Atotputernic, cel ce cade cu faţa la pămînt şi ai cărui ochii sunt deschişi: [Num 24:16]

Cînd Cel Preaînalt a dat* o moştenire neamurilor, cînd a despărţit** pe copiii oamenilor, a pus hotare popoarelor, după numărul copiilor lui Israel, [Deuteronom 32: 8]

şi a strigat cu glas tare: „Ce am eu a face cu Tine, יהושע Yașua, Fiul lui Eylohim cel Preaînalt? Te jur în Numele  יהוה YaHWeH, să nu mă chinuieşti!” [Marcu 5: 7]

Și Via‏ța* Veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, יהוה YaHWeH ** singurul Eylohim Adevărat, și pe יהושע Yașua haMașiya pe care♦ L-ai trimis Tu. [Ioan 17: 3]

Ştim că Fiul lui  יהוה YaHWeH a venit şi ne-a* dat pricepere să** cunoaştem pe Cel ce este adevărat. Şi noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în  יהושע Yașua haMaşiya, Fiul Lui. El♦ este Eylohim  Adevărat şi♦♦ Viaţa Veşnică. [1 Ioan 5:20]

Ascultă*, Israele! יהוה YaHWeH, Eylohim al nostru este singurul Eylohim. Să te temi* de יהוה YaHWeH, Eylohim al tău, să-I slujeşti, şi pe Numele Lui să juri. [Deut. 6: 4, 13]

„Pleacă, Satano”, i-a răspuns יהושע Yașua. „Căci este scris: „lui יהוה YaHWeH, Eylohim al tău* să te închini și numai Lui să-I slujești.” [Mat. 4:10]

Deci, cît despre mîncarea lucrurilor jertfite idolilor, ştim că în lume un idol* este totuna cu nimic şi** că nu este decît Un singur יהוה YaHWeH Eylohim. Căci chiar dacă ar fi aşa numiţi* „puternici” fie în cer, fie pe pămînt (cum şi sunt în adevăr mulţi „puternici” şi mulţi „stăpînitori”),       [dumnezei: în script. traditionale ]

totuşi pentru noi* nu este decît, Unul singur  יהוה YaHWeH: Tatăl, de la** care vin toate lucrurile şi pentru care trăim şi noi, şi♦ singurul Stăpîn: יהושע Yașua haMaşiya prin♦♦ care sunt toate lucrurile, şi prin El şi noi. [1 Cor. 8: 4-6] Shalom Israel!!!

Un comentariu:

  1. În acordanță cu Targum Scriptures (Translatația Targum este din secolul întîi, considerat de creștinism apocrifă) Textul din Gen.1:1. Bereshit bara Elohim...are forma Bereshit Bar-Yah Elohim...ceia ce pe romînește înseamnă: La început Fiul lui YAH a creat... se deduce că Numele Yah forma prescurtată a numelui YAUE se găsește în scripturi din primul verdet din Sfintele Scripturi...Scribii Evrei au extras numele Kodeș din text și au lăsat doar un titlu. Marea majoritate a translataților Scripturi au forma fără nume doar cu titlu. Astăzi doar trei translatați au corect Numele YAUE din primul verset, în rest au urmat tradiția Yudeo-creștină fără nume doar cu titlu.

    RăspundețiȘtergere

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu Ceea ce unii ar considera imposibil se întâmplă în fața ochilor noștri: la...