Israel

Israel

duminică, 27 septembrie 2015

Sărbătoarea Corturilor [Sukkot]

Sărbătoarea Corturilor [Sukkot]
Sărbătoarea Corturilor [Sukkot] se remarcă ca un preambul la intrarea în Împărăția lui HaMașia 

יהוה YaHWeH a vorbit lui Moise şi a zis: „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: „În* a cincisprezecea zi a acestei a şaptea luni, va fi sărbătoarea Corturilor în cinstea lui יהוה YaHWeH, timp de şapte zile.

În ziua întîi să fie o Adunare Sfîntă: să nu faceţi nicio lucrare de slugă în timpul ei. Timp de şapte zile, să aduceţi lui יהוה YaHWeH jertfe mistuite de foc. A opta* zi, să aveţi o Adunare Sfîntă şi să aduceţi lui יהוה YaHWeH jertfe mistuite de foc; aceasta să fie o Adunare** de Sărbătoare: să nu faceţi nicio lucrare de slugă în timpul ei.

Acestea* sunt Sărbătorile lui יהוה YaHWeH, în care veţi vesti Adunări sfinte, ca să se aducă lui יהוה YaHWeH jertfe mistuite de foc, arderi de tot, daruri de mîncare, jertfe de vite şi jertfe de băutură, fiecare lucru la ziua hotărîtă.

Afară de acestea* să păziţi toate Șabatele lui יהוה YaHWeH şi să vă aduceţi darurile voastre lui יהוה YaHWeH, să aduceţi toate jertfele făcute pentru împlinirea unei juruinţe şi toate darurile voastre făcute de bunăvoie.                      Șabatele =Sărbătorile, oriunde este Șabat-ele

În a cincisprezecea zi a lunii acesteia a şaptea, cînd veţi strînge roadele* ţării, să prăznuiţi o Sărbătoare în cinstea lui יהוה YaHWeH, timp de şapte zile: cea dintîi zi să fie o zi de Șabat, şi a opta să fie tot o zi de Șabat.

În ziua întîi*, să luaţi poame din pomii cei frumoşi, ramuri de finici, ramuri de copaci stufoşi şi de sălcii de rîu, şi să vă bucuraţi** înaintea lui יהוה YaHWeH, Eylohim al vostru şapte zile. În fiecare an să prăznuiţi* Sărbătoarea aceasta în cinstea lui יהוה YaHWeH, timp de şapte zile. Aceasta este o Lege Veșnică pentru urmaşii voştri. În luna a şaptea s-o prăznuiţi.

Şapte zile să locuiţi în* corturi; toţi copiii lui Israel să locuiască în corturi, pentru ca* urmaşii voştri să ştie că am făcut pe copiii lui Israel să locuiască în corturi, după ce i-am scos din ţara Egiptului. Eu sunt  יהוה YaHWeH, Eylohim al vostru.”  Aşa a spus* Moise copiilor lui Israel care sunt Sărbătorile lui יהוה YaHWeH. [Lev. 23: 33-44]

După aceea יהושע Yașua străbătea Galileea; nu voia să stea în Iudeea, pentru că* iudeii căutau să-L omoare. Şi* praznicul sărbătorit de Iudei, praznicul Corturilor, era aproape. Fraţii* Lui I-au zis: „Pleacă de aici şi du-Te în Iudeea, ca să vadă şi ucenicii Tăi lucrările pe care le faci.

Nimeni nu face ceva în ascuns, cînd caută să se facă cunoscut: dacă faci aceste lucruri, arată-Te lumii.” Căci nici* fraţii Lui nu credeau în El. יהושע Yașua le-a zis: „Vremea* Mea n-a sosit încă, dar vouă vremea totdeauna vă este prielnică.

Pe voi lumea nu* vă poate urî; pe Mine Mă urăşte, pentru că** mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele. Suiţi-vă voi la Praznicul acesta; Eu încă nu Mă sui la Praznicul acesta, fiindcă* nu Mi s-a împlinit încă vremea.” După ce le-a spus aceste lucruri, a rămas în Galilea.

יהושע Yașua în Ierusalim la praznicul Corturilor

După ce s-au suit fraţii Lui la Praznic, S-a suit şi El, dar nu pe faţă, ci cam pe ascuns. Iudeii* Îl căutau în timpul Praznicului şi ziceau: „Unde este?” Noroadele vorbeau mult în şoaptă* despre El. Unii** ziceau: „Este un Om bun.” Alţii ziceau: „Nu, ci duce norodul în rătăcire.” Totuşi, de* frica iudeilor, nimeni nu vorbea de El pe faţă.

Pe la jumătatea Praznicului, יהושע Yașua S-a suit la Templu. Şi învăţa norodul. Iudeii* se mirau şi ziceau: „Cum are Omul acesta învăţătură, căci n-a învăţat niciodată?”

יהושע Yașua le-a răspuns: „Învăţătura Mea* nu este a Mea, ci a Celui ce M-a trimis pe Mine. Dacă* vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învăţătura este de la  יהוה YaHWeH sau dacă Eu vorbesc de la Mine.

יהושע Yașua, apa vieţii

În* ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a Praznicului, יהושע Yașua a stat în picioare şi a strigat: „Dacă** însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. Cine* crede în Mine, din** inima lui vor curge rîuri de apă vie, cum zice Scriptura.” Spunea* cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci  făgăduința Lui, nu o căpătase încă,  יהושע Yașua nu fusese încă proslăvit. [Ioan 7: 1-39]

Toţi cei ce vor mai rămâne din toate neamurile venite împotriva Ierusalimului se vor sui* în fiecare an să se închine înaintea Împăratului, יהוה YaHWeH Eylohim al oştirilor, şi să prăznuiască Sărbătoarea** Corturilor.

Dacă unele din familiile pământului* nu vor voi să se suie la Ierusalim ca să se închine înaintea Împăratului, יהוה YaHWeH Eylohim al oştirilor, nu va cădea ploaie peste ele.

Dacă familia Egiptului nu se va sui, dacă nu va veni, nu va cădea ploaie nici* peste ea; va fi lovită cu aceeaşi urgie cu care va lovi יהוה YaHWeH neamurile care nu se vor sui să prăznuiască Sărbătoarea Corturilor. Aceasta va fi pedeapsa Egiptului şi pedeapsa tuturor popoarelor care nu se vor sui să prăznuiască Sărbătoarea Corturilor.

În ziua aceea, va sta scris până şi pe zurgălăii cailor: „Sfinţiț* pentru יהוה YaHWeH!” Şi oalele din Casa lui יהוה YaHWeH vor fi ca potirele de jertfă înaintea altarului. Orice oală din Ierusalim şi din Iuda va fi închinată lui יהוה YaHWeH Eylohim al oştirilor; toţi cei ce vor aduce jertfe vor veni şi se vor sluji de ele ca să-şi fiarbă carnea; şi nu vor mai fi* canaaniţia în Casa** lui יהוה YaHWeH în ziua aceea.[Zaharia 14:16-21]

Sărbătoarea Corturilor este o sărbătoare de opt zile, prima zi și a opta zi este o convocare care trebuie să fie cu o adunare sfăntă.  Shalom Israel !!!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu Ceea ce unii ar considera imposibil se întâmplă în fața ochilor noștri: la...