Israel

Loading...

duminică, 27 septembrie 2015

Sărbătoarea Corturilor [Sukkot]

Sărbătoarea Corturilor [Sukkot]
Sărbătoarea Corturilor [Sukkot] se remarcă ca un preambul la intrarea în Împărăția lui HaMașia 

יהוה YaHWeH a vorbit lui Moise şi a zis: „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: „În* a cincisprezecea zi a acestei a şaptea luni, va fi sărbătoarea Corturilor în cinstea lui יהוה YaHWeH, timp de şapte zile.

În ziua întîi să fie o Adunare Sfîntă: să nu faceţi nicio lucrare de slugă în timpul ei. Timp de şapte zile, să aduceţi lui יהוה YaHWeH jertfe mistuite de foc. A opta* zi, să aveţi o Adunare Sfîntă şi să aduceţi lui יהוה YaHWeH jertfe mistuite de foc; aceasta să fie o Adunare** de Sărbătoare: să nu faceţi nicio lucrare de slugă în timpul ei.

Acestea* sunt Sărbătorile lui יהוה YaHWeH, în care veţi vesti Adunări sfinte, ca să se aducă lui יהוה YaHWeH jertfe mistuite de foc, arderi de tot, daruri de mîncare, jertfe de vite şi jertfe de băutură, fiecare lucru la ziua hotărîtă.

Afară de acestea* să păziţi toate Șabatele lui יהוה YaHWeH şi să vă aduceţi darurile voastre lui יהוה YaHWeH, să aduceţi toate jertfele făcute pentru împlinirea unei juruinţe şi toate darurile voastre făcute de bunăvoie.                      Șabatele =Sărbătorile, oriunde este Șabat-ele

În a cincisprezecea zi a lunii acesteia a şaptea, cînd veţi strînge roadele* ţării, să prăznuiţi o Sărbătoare în cinstea lui יהוה YaHWeH, timp de şapte zile: cea dintîi zi să fie o zi de Șabat, şi a opta să fie tot o zi de Șabat.

În ziua întîi*, să luaţi poame din pomii cei frumoşi, ramuri de finici, ramuri de copaci stufoşi şi de sălcii de rîu, şi să vă bucuraţi** înaintea lui יהוה YaHWeH, Eylohim al vostru şapte zile. În fiecare an să prăznuiţi* Sărbătoarea aceasta în cinstea lui יהוה YaHWeH, timp de şapte zile. Aceasta este o Lege Veșnică pentru urmaşii voştri. În luna a şaptea s-o prăznuiţi.

Şapte zile să locuiţi în* corturi; toţi copiii lui Israel să locuiască în corturi, pentru ca* urmaşii voştri să ştie că am făcut pe copiii lui Israel să locuiască în corturi, după ce i-am scos din ţara Egiptului. Eu sunt  יהוה YaHWeH, Eylohim al vostru.”  Aşa a spus* Moise copiilor lui Israel care sunt Sărbătorile lui יהוה YaHWeH. [Lev. 23: 33-44]

După aceea יהושע Yașua străbătea Galileea; nu voia să stea în Iudeea, pentru că* iudeii căutau să-L omoare. Şi* praznicul sărbătorit de Iudei, praznicul Corturilor, era aproape. Fraţii* Lui I-au zis: „Pleacă de aici şi du-Te în Iudeea, ca să vadă şi ucenicii Tăi lucrările pe care le faci.

Nimeni nu face ceva în ascuns, cînd caută să se facă cunoscut: dacă faci aceste lucruri, arată-Te lumii.” Căci nici* fraţii Lui nu credeau în El. יהושע Yașua le-a zis: „Vremea* Mea n-a sosit încă, dar vouă vremea totdeauna vă este prielnică.

Pe voi lumea nu* vă poate urî; pe Mine Mă urăşte, pentru că** mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele. Suiţi-vă voi la Praznicul acesta; Eu încă nu Mă sui la Praznicul acesta, fiindcă* nu Mi s-a împlinit încă vremea.” După ce le-a spus aceste lucruri, a rămas în Galilea.

יהושע Yașua în Ierusalim la praznicul Corturilor

După ce s-au suit fraţii Lui la Praznic, S-a suit şi El, dar nu pe faţă, ci cam pe ascuns. Iudeii* Îl căutau în timpul Praznicului şi ziceau: „Unde este?” Noroadele vorbeau mult în şoaptă* despre El. Unii** ziceau: „Este un Om bun.” Alţii ziceau: „Nu, ci duce norodul în rătăcire.” Totuşi, de* frica iudeilor, nimeni nu vorbea de El pe faţă.

Pe la jumătatea Praznicului, יהושע Yașua S-a suit la Templu. Şi învăţa norodul. Iudeii* se mirau şi ziceau: „Cum are Omul acesta învăţătură, căci n-a învăţat niciodată?”

יהושע Yașua le-a răspuns: „Învăţătura Mea* nu este a Mea, ci a Celui ce M-a trimis pe Mine. Dacă* vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învăţătura este de la  יהוה YaHWeH sau dacă Eu vorbesc de la Mine.

יהושע Yașua, apa vieţii

În* ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a Praznicului, יהושע Yașua a stat în picioare şi a strigat: „Dacă** însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. Cine* crede în Mine, din** inima lui vor curge rîuri de apă vie, cum zice Scriptura.” Spunea* cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci  făgăduința Lui, nu o căpătase încă,  יהושע Yașua nu fusese încă proslăvit. [Ioan 7: 1-39]

Toţi cei ce vor mai rămâne din toate neamurile venite împotriva Ierusalimului se vor sui* în fiecare an să se închine înaintea Împăratului, יהוה YaHWeH Eylohim al oştirilor, şi să prăznuiască Sărbătoarea** Corturilor.

Dacă unele din familiile pământului* nu vor voi să se suie la Ierusalim ca să se închine înaintea Împăratului, יהוה YaHWeH Eylohim al oştirilor, nu va cădea ploaie peste ele.

Dacă familia Egiptului nu se va sui, dacă nu va veni, nu va cădea ploaie nici* peste ea; va fi lovită cu aceeaşi urgie cu care va lovi יהוה YaHWeH neamurile care nu se vor sui să prăznuiască Sărbătoarea Corturilor. Aceasta va fi pedeapsa Egiptului şi pedeapsa tuturor popoarelor care nu se vor sui să prăznuiască Sărbătoarea Corturilor.

În ziua aceea, va sta scris până şi pe zurgălăii cailor: „Sfinţiț* pentru יהוה YaHWeH!” Şi oalele din Casa lui יהוה YaHWeH vor fi ca potirele de jertfă înaintea altarului. Orice oală din Ierusalim şi din Iuda va fi închinată lui יהוה YaHWeH Eylohim al oştirilor; toţi cei ce vor aduce jertfe vor veni şi se vor sluji de ele ca să-şi fiarbă carnea; şi nu vor mai fi* canaaniţia în Casa** lui יהוה YaHWeH în ziua aceea.[Zaharia 14:16-21]

Sărbătoarea Corturilor este o sărbătoare de opt zile, prima zi și a opta zi este o convocare care trebuie să fie cu o adunare sfăntă.  Shalom Israel !!!

marți, 22 septembrie 2015

Ziua Ispășirii / Yom Kippur

Ziua Ispășirii / Yom Kippur
Resultado de imagem para imagini Yom TeruahPostul de Ziua Ispășirii [Yom Kippur] este observat ca un memorial al ispășirii care la făcut Măntuitorul nostru pentru noi, pe lemnul de pe Golgota. Această zi trebuie să fie respectată ca o zi de Șabat cu post și rugăciune.

 יהוה YaHWeH a vorbit lui Moise şi a zis: „În ziua* a zecea a acestei a şaptea luni, va fi ziua Ispăşirii: atunci să aveţi o Adunare Sfîntă, să vă smeriţi sufletele şi să aduceţi lui יהוה YaHWeH jertfe mistuite de foc.

Să nu faceţi nicio lucrare în ziua aceea, căci este ziua Ispăşirii, cînd trebuie făcută ispăşire pentru voi înaintea lui יהוה YaHWeH Eylohim al vostru. Oricine nu se va smeri în ziua aceea va fi nimicit* din poporul lui. Pe oricine va face în ziua aceea vreo lucrare oarecare îl voi* nimici din mijlocul poporului lui.

Să nu faceţi nicio lucrare atunci. Aceasta este o Lege Veșnică pentru urmaşii voştri, în toate locurile în care veţi locui. Aceasta să fie pentru voi zi de Șabat, zi de odihnă, şi să vă smeriţi sufletele în ziua aceasta; din seara zilei a noua pînă în seara următoare, să țineți Șabat-ul acesta.” [Lev. 23: 26-32]

De abia am mers cu corabia pe marginea insulei şi am ajuns la un loc numit „Limanuri bune”, de care era aproape cetatea Lasea. Trecuse destul de multă vreme, şi călătoria pe mare se făcea primejdioasă, pentru că* trecuse chiar şi vremea „Postului”. De aceea Pavel a înştiinţat pe ceilalţi şi le-a zis: 

„Oamenilor, călătoria văd că nu se va face fără primejdie şi fără multă pagubă, nu numai pentru încărcătură şi pentru corabie, dar chiar şi pentru vieţile noastre.”[Faptele Ap. 27: 8/10]  Shalom Israel !!!

luni, 14 septembrie 2015

Sărbătoarea Trămbițelor / Yom Teruah

Sărbătoarea Trămbițelor / Yom Teruah
Sărbătoarea Trămbițelor sau a bucuriei simbolizează așteptarea revenirii a Măntuitorului nostru, care vine din ceruri pentru mireasa  lui, Adunarea : 

 יהוה YaHWeH a vorbit lui Moise şi a zis: „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: „În luna a şaptea,* în cea dintîi zi a lunii, să aveţi o zi de Odihnă,** vestită cu sunete de Șofar, şi o Adunare Sfîntă.         Odihnă= Șabat

Atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă şi să aduceţi lui יהוה YaHWeH jertfe mistuite de foc.” [Lev 23: 24-25]

 יהוה YaHWeH a vorbit lui Moise şi a zis: „Fă-ţi două trîmbiţe de argint; să le faci de argint bătut. Ele să-ţi slujească pentru chemarea* adunării şi pentru pornirea taberelor. Cînd se va suna* cu ele, toată Adunarea să se strîngă la tine, la uşa Cortului întîlnirii. 

Cînd se va suna numai cu o trîmbiţă, să se strîngă la tine căpeteniile, mai marii* peste miile lui Israel. Cînd veţi suna cu vîlvă, să pornească cei ce tăbărăsc* la răsărit; cînd veţi suna a doua oară cu vîlvă, să pornească cei ce tăbărăsc* la miazăzi: pentru plecarea lor, să se sune cu vîlvă.

Cînd va fi vorba de strîngerea adunării, să sunaţi*, dar să nu** sunaţi cu vîlvă. Din trîmbiţe* să sune fiii lui Aaron, preoţii. Aceasta să fie o Lege Veșnică pentru voi şi pentru urmaşii voştri. Cînd veţi merge* la război, în ţara voastră, împotriva vrăjmaşului** care va lupta împotriva voastră, să sunaţi cu vîlvă din trîmbiţe, şi יהוה YaHWeH, Eylohim al vostru, Îşi va aduce aminte♦ de voi şi veţi fi izbăviţi de vrăjmaşii voştri.

În zilele* voastre de bucurie, la sărbătorile voastre şi la lunile noi ale voastre, să sunaţi din trîmbiţe, cînd vă veţi aduce arderile de tot şi jertfele de mulţumire; şi ele vor face ca יהוה YaHWeH Eylohim al vostru să-Şi aducă** aminte de voi. Eu sunt יהוה YaHWeH Eylohim al vostru.” [Numeri 10: 1-10] 

În luna a şaptea, în cea dintîi zi a lunii, să aveţi o Adunare Sfîntă: atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă. Ziua aceasta să fie vestită între voi* cu sunet de trîmbiţă. [Numeri 29: 1]

Căci însuşi  יהוה YaHWeH*, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trîmbiţa** lui  יהוה YaHWeH, Se va coborî din cer, şi întîi vor învia cei morţi♦ în haMaşiya. [1 Tesaloniceni 4:16] 

Este o Sărbătoare de bucurie, o chemare și tot odată un aviz pentru omenire. Shalom Israel !!!

duminică, 6 septembrie 2015

Astăzi, în istoria evreiască

Astăzi, în istoria evreiască. 
Cu 75 de ani în urmă regele Carol al României a abdicat și a deschis calea pentru Naționalism.


În 6 septembrie 1940 regele Carol al României a cedat la presiunea germaniei, și aceasta a permis fostului ministru al Apărării, Ion Antonescu de a prelua puterea. 

De atunci a început să pună în aplicare programe anti-evreiești, a căror executare o făcea Garda de Fier. 300.000 de persoane (jumătate din populația evreiască), au fost uciși în Romănia în timpul Holocaustului.

La 6 septembrie 1940, Regele Carol al Romăniei a cedat presiunii germane și a abdicat tronul, care a deschis drumul pentru fostul ministru al apărării Ion Antonescu (foto) de a prelua puterea.

După aceea, statul național-socialist a început să pună în aplicare programe anti-evreiești, a căror executare o făcea Garda de Fier, similară cu poliția secretă SS.

Mulți gardieni români s-au alăturat și ei, și au participat la crime în masă împotriva evreilor.
sursa AJN

sâmbătă, 5 septembrie 2015

ONU si UE împing la noi discuții de pace intre Israel si Palestinieni

ONU si UE împing la noi discuții de pace intre Israel si Palestinieni

Liga Arabă se alătură reprezentanților Cvartetului pentru intălnirea la ONU pentru noi discuții cu privire la modul de a aduce Israelul și Palestinienii înapoi la masa negocierilor.
Resultado de imagem para ONU UE


Secretarul General Ban Ki-moon va găzdui o reuniune ministerială de jucători cheie la nivel mondial, încercând să pună capăt conflictului israeliano-palestinian.

Pe 30 septembrie în cadrul sesiunii anuale la nivel înalt a Adunării Generale, a a anunțat vineri Organizația Națiunilor Unite.

Purtătorul de cuvânt, Stephane Dujarric, a spus față de miniștrii de externe din Cvartetul de mediatori din Orientul Mijlociu - Statele Unite ale Americii, Organizația Națiunilor Unite, Uniunea Europeană și Rusia – că secretarul general va invita pe secretarul general al Ligii Arabe și pe miniștrii de externe din Egipt, Iordania și Arabia Saudită ca să se alăture întâlnirii.

"Sperăm că aceast re-start al procesului poate duce la îmbunătățiri pe teren și, de asemenea, să deschidă orizonturile de perspective politice la discuții", a declarat șeful politicii externe a UE, Federica Mogherini, la o reuniune a miniștrilor de externe al UE de la Luxemburg.

Mogherini vede o șansă pentru diplomație in UE în lipsa unui nou impuls de la Washington, cănd președintele american Barack Obama se apropie de sfârșitul mandatului său.

Negocierile dintre Israel și Palestinieni au stagnat de cănd Statele Unite ale Americii nu au reușit să intermedieze un acord de pace la începutul anului 2014. Cvartetul a fost marginalizat de eforturile conduse de SUA, dar eșecul lor a deschis posibilitatea unui efort internațional mai larg de combatere a conflictului.

Președintele palestinian Mahmoud Abbas este programat să se adreseze Adunării Generale la data de 30 septembrie, în aceeași zi cand Ban Ki-moon va găzdui reuniunea ministerială.

Ambasadorul palestinian al ONU, Riyad Mansour, a declarat joi că speră că Abbas va fi capabil să ridice steagul palestinian în fața sediului ONU pentru prima oară în acea zi. El a spus că acest lucru ar putea "ține în viață speranța" în rândul palestinienilor, in momentul cand "procesul politic este mort."

Adunarea Generală a 193 membrii este programată să voteze in data de 10 septembrie o rezoluție, opusă de Israel, care ar permite statelor cu statut de observatori non-membrii - Palestina și Sfântul Scaun - să ridice steagurile lor. Riyad Mansour a spus că se așteaptă la "o majoritate covârșitoare" de state să o susțină. sursa Israeli News

SANHEDRINUL îl condamnă pe papa FRANCISC pentru recunoașterea "PALESTINEI"

SANHEDRINUL îl condamnă pe papa FRANCISC pentru recunoașterea "PALESTINEI"
Resultado de imagem para sinédrioÎntr-o scrisoare adresată  șefului Bisericii Romano-Catolice, Consiliul,  ia cerut ca acesta să termine recunoașterea unui presupus "stat al Palestinei", sau de altfel se va confrunta cu un proces în Ierusalim.

Sinedriul a decis să/l  judece pe capul catolic, după ce a semnat primul "tratat" cu așa zisul "stat Palestina", făcând astfel o recunoaștere oficială, pe 13 mai.
Resultado de imagem para sinédrio

Același Sanhedrin a trimis, de asemenea, o scrisoare președintelui SUA, Hussein Obama, prin care/l convoacă să fie judecat pentru "infracțiuni" împotriva statului evreu.

Atât Obama căt și Papa Francisc au ignorat notificările, însă Sinedriul solicită să existe dreptate și adevăr.


Sanhedrinul a cerut de asemenea Vaticanului de a "rămâne fidel la ceea ce este scris în Scriptură, în numele marilor profeți", la fel l/au sfătuit pe liderul catolic de a instrui Vaticanul că singurul moștenitor de drept la țara lui Israel, este poporul evreu. 

Sanhedrinul va efectua procesul simbolic al liderului catolic, pe data de 9 septembrie, în partea de sus, pe Muntele Sionului, cu căteva zile înainte de Anul Nou evreiesc (Rosh Hashanah) sau mai corect si Scriptural Yom Teruah / Sărbătoarea Trămbițe.

Poate că nu întâmplător, la două săptămâni după acest proces, pe 22 septembrie, liderul catolic va fi bine primit de Hussein Obama la Casa Albă, în capitala SUA, exact în ziua sărbătorii de "Yom Kippur," Ziua Ispășirii

Sanhedrin în ebraică סנהדרין, Sinedriul este numele dat la o combinație de 70 judecători care trebuie să existe după legea iudaică în fiecare oraș. Marele Sinedriu a fost o adunare de judecători evrei care au constituit Curtea Supremă și legiuitorul vechiului Israel. 

Marele Sanhedrin includea un șef sau un print (Nasi), un mare preot (Cohen haGadol), sau un Av Beit Din (un al doilea element ca importanță) și 69 de alți membri care stăteau într-un semicerc. Înainte de distrugerea Ierusalimului în anul 70 d.HM., Marele Sanhedrin se aduna în Templu în timpul zilei. Shalom Israel!!!

vineri, 4 septembrie 2015

Împărțirea arabilor: dublul joc al SUA și Europa

Împărțirea arabilor : dublul joc al SUA și Europa

Statele Unite ale Americii fac un joc dublu în Orientul Mijlociu: împuternicesc Șiiții, Iranul, și în același timp permit Sunniților ISIS să răstoarne regimurile arabe moderate. Americanii sunt conștienți de faptul că țările arabe sunnite, în acest caz este vorba despre Iran, se înarmează până în dinți, indiferent dacă respectă Tratatul privind neproliferarea armelor nucleare (TNP).

Statele Unite ale Americii, în ciuda puterii sale, și imaginea pe care o proiectează, ca și cum ar lupta contra ISIS în Irak, in schimb în Siria se comportă : nu atingeți ISIS și nici scaunul său regal, care de fapt este într-adevăr, la fel un lucru rău ca și permisunea față de Iran. Deci, nu se schimbă nimic cu adevărat, atât Iranul căt și ISIS continuă să se întărească.

Membrii Consiliului de Securitate al ONU, doresc să facă afaceri cu Iranul, astfel au votat pentru a permite Iranului să dezvolte arme nucleare, Iranienii continuă să finanțeze organizația teroristă Hizballah, Hamas și Jihadul Islamic Palestinian în Fășia Gaza, Liban și Siria - toate proxy-uri iraniene - cu scopul de a distruge Israelul.

Cu alte cuvinte, administrația Obama sprijinind Iranul, sabotează pe arabi și provoacă disensiuni.
Politica SUA "împarte și învingi", de asemenea, poate fi văzută în continuare în sprijinirea Turciei și Qataralui, amăndouă țări care sprijină Fratia Musulmana. Turcia și Qatar, cu toate acestea, nu fac altceva decăt să promoveze incitare și sprijin pentru organizațiile teroriste. Ambele țări au abandonat în totalitate interesul existențial real a națiunii arabe: lupta istorică împotriva Iranului.

Rolul Qatarului este înșelător. Sprijină și acceptă pe teritoriul său baze militare americane, în timp ce pe altă parte finanțează și susține grupul terorist ISIS, care lucrează împotriva Occidentului și împotriva regimurilor arabe moderate.

Cu toate acestea, Turcia, la fel susține ISIS - inamicul Vestului - chiar dacă Turcia este un membru NATO. Turcia, de asemenea, consumă eforturi excesive ca să/și păstreze controlul asupra Ciprului. 

Mai presus de toate, ipocrizia Turciei este scandaloasă. Deși susține că are grijă de independență și sprijină drepturile omului în situația palestinienilor, Turcia, într-adevăr nu este altceva decât o țară radical islamistă, care neagă independența și drepturile omului, ale propriilor cetățeni kurzi. 

Turcia, la fel ca multe alte țări, inclusiv  țările 5 plus 1 care negociau cu Iranul, așteaptă ridicarea sancțiunilor asupra Iranului, astfel încât relațiile economice dubioase cu mullahii militari iranieni, în cele din urmă să fie acceptabile.

Turcia și Qatar acordă sprijin politic, de a promova speranța iluzorie a "întoarceri"  palestinienilor, și finanțează reconstrucția capacităților militare ale Hamas, la fel și reconstrucția tunelurilor, prin care Hamas să-i răpească pe israelieni.

E o nebunie faptul că Statele Unite ajuta aceste țări, sub forma unei umbrele de ajutor militar. Nu numai SUA sprijină Iranul, de asemenea, Europa ar dori să vadă pe Hamas ca o ramură a Frăției Musulmane, deși este  în detrimentul poporului palestinian.

Europa vrea să împuternicească Hamas în continuare, cu sprijin diplomatic și politic. Există zvonuri că ONU intenționează să acorde statutul de observator către Hamas în Adunarea Generală, așa cum a făcut cu Autoritatea Palestiniană.

Știm cu toții că problema palestiniană ar fi putut fi soluționată de mult, prin înființarea unui stat palestinian demilitarizat, alături de Israel, și oferind cetățenie la descendenți ai refugiaților palestinieni care trăiesc în statele arabe. Dar manipulările utilizate de europeni și americani au perpetuat în mod deliberat problema palestiniană, cu ajutorul tactici "polițistul bun - polițistul rău".

Europa și SUA ascund deliberat amenințările Hamas asupra Israelului, dar, de asemenea, și mai important, sabotează Autoritatea Palestiniană. Europa și Statele Unite ale Americii, ignoră total lovitura de stat planificată de Hamas împotriva liderului PA, Mahmoud Abbas, anul trecut, la fel și crimele de război ale Hamas din Fâșia Gaza, precum și tratamentul de nedescris asupra propriilor cetățeni din Gaza.

Doar cu un an în urmă Hamas ucidea propri cetățeni,  fără a fi judecați de o instanță, și la fel le-a ordonat și obligat să fie carne de tun în conflictul cu Israelul, în beneficiul echipajelor de televiziune propagandiste internaționale, precum și așa zisul Paliwood.

Hamas a optat pentru ași utiliza toate resursele primite din donații pentru ași reconstrui tuneluri și capacitatea de război, mai degrabă decât să dezvolte afaceri, și să transforme Fâșia Gaza într-o Riviera arabă, așa cum sa întâmplat cu Dubai.

Eșecul Hamasului nu este din cauza lipsei de resurse, el vine de la o alegere deliberată de cum se folosesc resursele primite de la donatori. Hamas și Jihadul Islamic Palestinian, operează împotriva Egiptului și a Israelului, nu numai din Fâșia Gaza, dar, de asemenea din Peninsula Sinai. 

Prin urmare, situația de a permite Iranului, a ajunge la capacitatea de a obține arme nucleare, președintele Obama și Europa încurajează Frătia Musulmană și alte organizații teroriste islamiste, cum ar fi  Statul islamic din Sinai,  în defavoarea Israelului și Egiptului.

Iranul este pe un drum care, în scurt timp de ani va avea capacitatea de ași fabrica propriile arme nucleare, ar putea face apoi ca mai multe bombe și rachete balistice intercontinentale, capabile de a ajunge în marile orașe ale "Marelui Satana," Statele Unite ale Americii, numite direct de Iran.

Iranienii, în opoziția față de politica SUA, exploatează religios în cauza lui Allah pentru a promova Islamul. Cu toate acestea, Iranul nu mai deranjează cu asta, el spune adevărul: "Moarte Americii, moarte lui Israel".

În acest moment, putem trage concluzii din cea ce se întămplă în Orientul Mijlociu, nu este pur și simplu o întămplare, ci este cea ce a fost prezis prin profeți, precum Isaia, Daniel, Osea, Zaharia.... este timpul cănd toate aceste țări, de a lungul anilor au subjugat poporul evreu prin diferite procese de distrugere și ștergere a Israelului de pe fața pămantului, ași primesc răsplata după cum este scris: Cum ai făcut așa ți se va face,... săngele  poporului evreu este răscumpărat, și aceste țări sunt cuprinse de o învălmășeală. 

Deși se fac planuri mari contra Israelului de diferite puteri, aceste planuri ajung să fie de fapt nu altceva decăt o auto/distrugere, după cum se vede măcelul între musulmanii Sunni si cei Șiiți, o mare parte din energia arabilor este pierdută în războaie interne și prin alocarea necorespunzătoare a resurselor de confruntare inutile cu Israelul, chiar dacă mai multe state arabe în secret colaborarează cu Israelul. 

Cănd se apără Israel de aceste PARIA Teroriști, toată lumea țipă, în special Europa, Europa tot le tine partea, în cauza cu așa zisul stat Palestina, o marcă total falsă, față de cea ce a promis Tatăl ceresc evreilor, Europa ași primește Binecuvăntarea cu acest dar meritat, Migrația Islamică, adică o Palestina servită pe tavă ...... Shalom Israel !!!

joi, 3 septembrie 2015

Papa și președintele Israelului au vorbit la Vatican asupra procesului de pace

Papa și președintele Israelului au vorbit la Vatican asupra procesului de pace
Imagen titularPapa Francisc la primit pe președintele Israelului, Reuven Rivlin. La reuniunea lor sa discutat nevoia și urgența reluării negocierilor directe între israelieni și palestinieni, pentru a se ajunge la un acord care să respecte "aspirațiile legitime ale celor două popoare".

În declarația emisă de "Sfântul" Scaun se arată conținutul discutiiei de la Vatican, care a durat o jumătate de oră, unde de asemenea a fost abordata situația creștinilor și a altor minorități din Orientul Mijlociu.

"Acesta a subliniat necesitatea și urgența de a se promova un climat de încredere între israelieni și palestinieni, și a se relua negocierile directe pentru a se ajunge la un acord de prietenie cu aspirațiile legitime ale celor două popoare, ca o contribuție fundamentală la pacea și stabilitatea în regiune ", se arată în nota.

De asemenea au fost abordate aspectele legate de acordurile bilaterale dintre cele două țări cu care se confruntă, care doresc "să găsească un acord potrivit asupra unor probleme de interes comun, inclusiv situația școlilor creștine din Israel."

În timpul interviului, președintele ia dat papei reproducerea "Stelei Tel Dan",  piatra pe care a fost descoperit numele regelui David în afara citatelor biblice.

În acelasi timp, papa Francisc, ia dat lui Rivlin un medalion de bronz, care reproduce o piatră crapata in doua și o ramură de măslin, un obiect care apare pentru prima dată. Medalionul este  în limba italiană si inseamna : "Cauta ce unește, învinge ceea ce desparte", a spus Francisc președintelui Rivlin ca un mesaj de "sfat".

De asemenea ia donat Președintelui Rivlin, două documente scrise până acum: îndemnul apostolic "Evangelii Gaudium" și enciclica "Laudato si". sursa EFE și Aurora
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...