Israel

Israel

vineri, 7 august 2015

Sfântul Nume

Sfântul Nume
Este necesar și foarte important pentru relația noastră cu Cel Atotputernic pentru a se accepta Numele personal arătat de Yahweh, Tatăl nostru Ceresc și numele Fiului Său, Mântuitorul nostru Yașua HaMașia, de asemenea, transliterarea trebuie să fie căt mai precisă a acestor denumiri din ebraică.

 יהוהYaHWeH a zis lui Moise: „Eu sînt יהוהYaHWeH.” Şi a adăugat: „Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: „Cel ce Se numeşte יהוהYaHWeH, m-a trimis la voi.”       (יהוה asher יהוה)

 יהוהYaHWeH a mai zis lui Moise: „Aşa să vorbeşti copiilor lui Israel: „ יהוהYaHWeH Cel Atotputernic al părinţilor voştri, יהוהYaHWeH al lui Avraam, יהוהYaHWeH al lui Isaac şi יהוהYaHWeH al lui Iacov, m-a trimis la voi. Acesta este Numele* Meu pentru veşnicie, acesta este Numele Meu din neam în neam.” [Exodul 3: 14-15]

Cîntaţi* lui יהוה YaHWeH, lăudaţi Numele Lui! Faceţi** drum Celui ce înaintează prin cîmpii. יהוה YaHWeH ♦ este Numele Lui: bucuraţi-vă înaintea Lui! [Psalmul 68: 4]

Ca* să ştie că numai Tu, al cărui nume** este יהוה YaHWeH, Tu eşti Cel Preaînalt♦ pe tot pămîntul. [Psalmul 83:18]

Eu sunt יהוה YaHWeH, acesta este Numele Meu; şi slava* Mea n-o voi da altuia, nici cinstea Mea, idolilor. [Isaia 42: 8]

De aceea poporul Meu va cunoaşte Numele Meu; de aceea va şti în ziua aceea că Eu vorbesc şi zic: „Iată-Mă!” [Isaia 52: 6]

În nimeni altul nu este Mîntuire: căci nu* este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim Mîntuiţi.” [Faptele Apostolilor 4:12]

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu Ceea ce unii ar considera imposibil se întâmplă în fața ochilor noștri: la...