Israel

Israel

vineri, 7 august 2015

Sfântul Nume

Sfântul Nume
Este necesar și foarte important pentru relația noastră cu Cel Atotputernic pentru a se accepta Numele personal arătat de Yahweh, Tatăl nostru Ceresc și numele Fiului Său, Mântuitorul nostru Yașua HaMașia, de asemenea, transliterarea trebuie să fie căt mai precisă a acestor denumiri din ebraică.

 יהוהYaHWeH a zis lui Moise: „Eu sînt יהוהYaHWeH.” Şi a adăugat: „Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: „Cel ce Se numeşte יהוהYaHWeH, m-a trimis la voi.”       (יהוה asher יהוה)

 יהוהYaHWeH a mai zis lui Moise: „Aşa să vorbeşti copiilor lui Israel: „ יהוהYaHWeH Cel Atotputernic al părinţilor voştri, יהוהYaHWeH al lui Avraam, יהוהYaHWeH al lui Isaac şi יהוהYaHWeH al lui Iacov, m-a trimis la voi. Acesta este Numele* Meu pentru veşnicie, acesta este Numele Meu din neam în neam.” [Exodul 3: 14-15]

Cîntaţi* lui יהוה YaHWeH, lăudaţi Numele Lui! Faceţi** drum Celui ce înaintează prin cîmpii. יהוה YaHWeH ♦ este Numele Lui: bucuraţi-vă înaintea Lui! [Psalmul 68: 4]

Ca* să ştie că numai Tu, al cărui nume** este יהוה YaHWeH, Tu eşti Cel Preaînalt♦ pe tot pămîntul. [Psalmul 83:18]

Eu sunt יהוה YaHWeH, acesta este Numele Meu; şi slava* Mea n-o voi da altuia, nici cinstea Mea, idolilor. [Isaia 42: 8]

De aceea poporul Meu va cunoaşte Numele Meu; de aceea va şti în ziua aceea că Eu vorbesc şi zic: „Iată-Mă!” [Isaia 52: 6]

În nimeni altul nu este Mîntuire: căci nu* este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim Mîntuiţi.” [Faptele Apostolilor 4:12]

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele.

"Iata, voi preface Ierusalimul intr-un potir de ametire pentru toate popoarele dimprejur si chiar pentru Iuda, la impresurarea Ierusal...