Israel

Israel

marți, 7 iulie 2015

Păcatul

Păcatul 
Păcatul este călcarea legii [Tora] lui Yahweh :

 „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune: „Cînd* va păcătui cineva fără voie împotriva vreuneia din poruncile lui יהוה YaHWeH, făcînd lucruri care nu trebuie făcute, 

Dacă* toată adunarea lui Israel a păcătuit fără voie şi fără să ştie, făcînd împotriva uneia din poruncile lui יהוה YaHWeH lucruri care nu trebuie făcute, şi făcîndu-se astfel vinovată,

Dacă cineva* din poporul de rînd a păcătuit fără voie, făcînd împotriva uneia din poruncile lui יהוה YaHWeH lucruri care nu trebuie făcute, şi s-a făcut astfel vinovat, [Lev 4: 2, 13, 27] 

Oricine face păcat, calcă Legea*; şi păcatul este călcarea Legii. [1 Ioan 3: 4] 

Ceea ce nu este interzis în Tora, nu este un păcat, chiar dacă poate părea nepotrivit pentru unii. Ceea ce nu este comandat în Tora, nu este obligatoriu, deși ar putea fi adecvat pentru unii.

Deci* păcatul să nu mai stăpînească în trupul vostru muritor şi să nu mai ascultaţi de poftele lui. Să nu mai daţi în stăpînirea păcatului mădularele* voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă** pe voi înşivă lui יהוה YaHWeH, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui יהוה YaHWeH mădularele voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii. Căci* păcatul nu va mai stăpîni asupra voastră, pentru că nu mai lucraţi pentru păcat călcînd Legea, Dar aţi primit har.

Harul nu îndreptăţeşte păcatul

Ce urmează de aici? Să păcătuim pentru că* nu mai facem lucrul Legii, ci am primit har? Nicidecum. Nu ştiţi că, dacă* vă daţi robi cuiva, ca să-l ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi, fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire? 

Dar mulţumiri fie aduse lui יהוה YaHWeH, pentru că, după ce aţi fost robi ai păcatului, aţi ascultat acum din inimă de Dreptarul* învăţăturii pe care aţi primit-o. [ Dreptarul: Evr= Torah ]

Şi prin chiar faptul că aţi fost izbăviţi* de sub păcat, v-aţi făcut robi ai neprihănirii. Vorbesc omeneşte, din pricina neputinţei firii voastre pămînteşti: după cum odinioară v-aţi făcut mădularele voastre roabe ale necurăţiei şi fără de Legii, aşa că săvîrşeaţi fără de Legea, tot aşa, acum trebuie să vă faceţi mădularele voastre roabe ale neprihănirii, ca să ajungeţi la sfinţirea voastră!

Căci, atunci cînd eraţi robi* ai păcatului, eraţi slobozi faţă de neprihănire. Şi ce* roade aduceaţi atunci? Roade de care acum vă este ruşine: pentru că sfîrşitul** acestor lucruri este moartea.

Dar acum, odată ce aţi fost izbăviţi* de păcat şi v-aţi făcut robi ai lui  יהוה YaHWeH, aveţi ca rod sfinţirea, iar ca sfîrşit viaţa veşnică. Fiindcă plata* păcatului este moartea, dar darul** fără plată al lui יהוה YaHWeH este viaţa veşnică în יהושע Yașua haMaşiya, Stăpînul nostru. [Romani 6: 15-23] Shalom Israel !!!

Un comentariu:

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu Ceea ce unii ar considera imposibil se întâmplă în fața ochilor noștri: la...