Israel

Loading...

sâmbătă, 25 iulie 2015

Legea privind măncărurile curate și necurate

Legea privind măncărurile curate și necurate
Resultado de imagem para animais puros e impurosAderarea la legea măncărurilor curate și necurate rămăne în vigoare și în epoca noastră, și este importantă pentru sfințenia și sănătatea noastră fizică :

Dobitoacele curate şi necurate

יהוה YaHWeH a vorbit lui Moise şi lui Aaron şi le-a zis: „Vorbiţi copiilor lui Israel şi spuneţi-le: „Iată* dobitoacele pe care le veţi mînca dintre toate dobitoacele de pe pămînt:

Să mîncaţi orice dobitoc care are unghia despicată, copita despărţită şi rumegă. Dar să nu mîncaţi din cele ce rumegă numai sau care au numai unghia despicată. Astfel, să nu mîncaţi cămila, care rumegă, dar n-are unghia despicată: s-o priviţi ca necurată.

Să nu mîncaţi iepurele de casă, care rumegă, dar n-are unghia despicată: să-l priviţi ca necurat. Să nu mîncaţi iepurele, care rumegă, dar n-are unghia despicată: să-l priviţi ca necurat. Să nu mîncaţi porcul, care are unghia despicată şi copita despărţită, dar nu rumegă: să-l priviţi ca necurat*. Să nu mîncaţi din carnea lor şi să nu vă atingeţi de trupurile lor moarte: să le priviţi ca necurate*.

Iată* vieţuitoarele pe care să le mîncaţi dintre toate cele ce sunt în ape. Să mîncaţi din toate cele ce au aripi (înotătoare) şi solzi şi care sunt în ape, fie în mări, fie în rîuri. Dar să priviţi ca o urîciune* pe toate cele ce n-au aripi şi solzi, din tot ce mişună în ape şi tot ce trăieşte în ape, fie în mări, fie în rîuri. Să le priviţi ca o urîciune, să nu mîncaţi din carnea lor, şi trupurile lor moarte să le priviţi ca o urîciune.

Să priviţi ca o urîciune pe toate cele care n-au aripi şi solzi în ape. Iată* dintre păsări, cele pe care le veţi privi ca o urîciune şi din care să nu mîncaţi: vulturul, gripsorul şi vulturul de mare; şorecarul, şoimul şi tot ce este din neamul lui; corbul şi toate soiurile lui; struţul, bufniţa, pescărelul, coroiul şi tot ce ţine de neamul lui; huhurezul, eretele şi cocostîrcul; lebăda, pelicanul , corbul de mare și soiul lor; barza, bîtlanul şi ce este din neamul lui, pupăza şi liliacul.

Să priviţi ca o urîciune orice tîrîtoare care zboară şi umblă pe patru picioare. Dar dintre toate tîrîtoarele care zboară şi umblă pe patru picioare, să mîncaţi pe cele ce au fluierul picioarelor dinapoi mai lung ca să poată sări pe pămînt.

Iată pe care să le mîncaţi: lăcusta*, lăcusta Solam, lăcusta Hargol şi lăcusta Hagab, după soiurile lor. Pe toate celelalte tîrîtoare care zboară şi care au patru picioare să le priviţi ca o urîciune. Ele vă vor face necuraţi: oricine se va atinge de trupurile lor moarte va fi necurat pînă seara, şi oricine va purta trupurile lor moarte să-şi spele* hainele şi va fi necurat pînă seara.

Să priviţi ca necurat orice dobitoc cu unghia despicată, dar care n-are copita despărţită şi nu rumegă: oricine se va atinge de el va fi necurat. Să priviţi ca necurate toate acele dobitoace cu patru picioare care umblă pe labele lor: oricine se va atinge de trupurile lor moarte va fi necurat pînă seara; şi oricine le va purta trupurile moarte îşi va spăla hainele şi va fi necurat pînă seara. Să le priviţi ca necurate.

Iată, din vietăţile care se tîrăsc pe pămînt, cele pe care le veţi privi ca necurate: cîrtiţa, şoarecele* şi şopîrla, după soiurile lor; ariciul, broasca, broasca ţestoasă, melcul şi cameleonul. Să le priviţi ca necurate dintre toate tîrîtoarele: oricine se va atinge de ele moarte va fi necurat pînă seara.

Orice lucru pe care va cădea ceva din trupurile lor moarte va fi necurat, fie vas de lemn, fie haină, fie piele, fie sac, fie orice alt lucru care se întrebuinţează la ceva; să fie pus* în apă şi va rămîne necurat pînă seara; după aceea va fi curat. Tot ce se va găsi într-un vas de pămînt în care va cădea ceva din aceste trupuri moarte va fi necurat, şi veţi sparge* vasul. 
  
Orice lucru de mîncare pe care va cădea ceva din apa aceasta va fi necurat; şi orice băutură care se întrebuinţează la băut, oricare ar fi vasul în care se va găsi, va fi necurată. Orice lucru pe care va cădea ceva din trupurile lor moarte va fi necurat; cuptorul şi vatra să se dărîme: vor fi necurate, şi le veţi privi ca necurate.

Numai izvoarele şi fîntînile, care alcătuiesc grămezi de ape, vor rămîne curate; dar cine se va atinge de trupurile lor moarte va fi necurat. Dacă se întîmplă să cadă ceva din trupurile lor moarte pe o sămînţă care trebuie semănată, ea va rămîne curată. Dar dacă se pusese apă pe sămînţă şi cade pe ea ceva din trupurile lor moarte, va fi necurată.

Dacă moare una din vitele care vă slujesc ca hrană, cine se va atinge de trupul ei mort va fi necurat pînă seara; cine* va mînca din trupul ei mort îşi va spăla hainele şi va fi necurat pînă seara; şi cine va purta trupul ei mort îşi va spăla hainele şi va fi necurat pînă seara.

Pe orice tîrîtoare care se tîrăşte pe pămînt s-o priviţi ca necurată; să nu se mănînce. Din toate tîrîtoarele care se tîrăsc pe pămînt, din toate cele ce se tîrăsc pe pîntece să nu mîncaţi; nici din toate cele ce umblă pe patru picioare sau pe un mare număr de picioare; ci să le priviţi ca o urîciune.

Să nu vă faceţi urîcioşi* prin toate aceste tîrîtoare care se tîrăsc; să nu vă faceţi necuraţi prin ele, să nu vă spurcaţi prin ele. Căci Eu sunt יהוה YaHWeH; voi să vă sfinţiţi şi fiţi sfinţi,* căci Eu sunt sfînt; să nu vă faceţi necuraţi prin toate aceste tîrîtoare care se tîrăsc pe pămînt.

Căci* Eu sunt יהוה YaHWeH, care v-am scos din ţara Egiptului ca să fiu Eylohim al vostru, şi să fiţi sfinţi**; căci Eu sunt sfînt. Aceasta este legea privitoare la dobitoacele, păsările, toate vieţuitoarele care se mişcă în ape şi toate vietăţile care se tîrăsc pe pămînt, ca să* faceţi deosebire între ce este necurat şi ce este curat, între dobitocul care se mănîncă şi dobitocul care nu se mănîncă.” [Lev. 11]

Oprirea crestăturilor – Dobitoacele curate şi necurate

Voi sunteţi* copiii lui יהוה YaHWeH, Eylohim al vostru. Să nu vă** faceţi crestături şi să nu vă radeţi între ochi pentru un mort.         [crestături ori tatuaje]

Căci tu* eşti un popor sfînt pentru יהוה YaHWeH, Eylohim al tău, şi יהוה YaHWeH, Eylohim al tău te-a ales ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe faţa pămîntului. Să nu mănînci niciun lucru urîcios*.

Iată* dobitoacele pe care să le mîncaţi: boul, oaia şi capra; cerbul, căprioara şi bivolul; zimbrul, capra neagră, capra sălbatică şi girafa. Să mîncaţi din orice dobitoc care are copita despicată, unghia despărţită în două şi rumegă. 

Dar să nu mîncaţi din cele ce rumegă numai, sau care au numai copita despicată şi unghia despărţită în două. Astfel, să nu mîncaţi cămila, iepurele şi iepurele de casă, care rumegă, dar n-au copita despicată: să le priviţi ca necurate. Să nu mîncaţi porcul, care are copita despicată, dar nu rumegă: să-l priviţi ca necurat. Să nu mîncaţi din carnea lor şi să nu vă atingeţi de trupurile lor* moarte.

Iată* dobitoacele din care veţi mînca, din toate cele ce sunt în ape: să mîncaţi din toate cele ce au înotătoare şi solzi. Dar să nu mîncaţi din niciunul din cele ce n-au înotătoare şi solzi: să le priviţi ca necurate.

Să mîncaţi orice pasăre curată. Dar* iată pe acelea pe care nu le puteţi mînca: vulturul, gripsorul şi vulturul de mare; şorecarul, şoimul, gaia şi tot ce ţine de neamul său; corbul şi toate soiurile lui; struţul, bufniţa, pescărelul, coroiul şi ce ţine de neamul lui; huhurezul, cocostîrcul, lebăda și soiul lor; pelicanul, corbul de mare şi eretele, barza, bîtlanul şi ce ţine de neamul lui, pupăza şi liliacul.

Să priviţi ca necurată orice tîrîtoare* care zboară: să** nu mîncaţi din ea. Să mîncaţi orice pasăre curată. Să nu* mîncaţi din nici-o vită moartă; s-o dai străinului care va fi în cetăţile tale s-o mănînce, sau s-o vinzi unui străin; căci** tu eşti un popor sfînt pentru יהוה YaHWeH, Eylohim al tău. Să♦ nu fierbi iedul în laptele mamei lui. [Deut. 14:1-21] 

Sfinții sunt Templul lui Yahweh și Duhul lui Yahweh locuiește în ei. Dacă cineva distruge templul lui Yahweh, Yahweh îl va distruge, pentru că Templul lui Yahweh este sfănt :

Nu* ştiţi că voi sunteţi Templul lui יהוה YaHWeH şi că Duhul lui  יהוה YaHWeH locuieşte în voi? Dacă nimiceşte cineva Templul lui יהוה YaHWeH pe acela îl va nimici יהוה YaHWeH; căci Templul lui יהוה YaHWeH este sfînt, şi aşa sunteţi voi. [1 Corinteni 3: 16-17]

Din acest motiv, ucenicii lui HaMașia au datoria de a menține trupurile lor într-o stare sănătoasă ca recipient al duhului lui Yahweh. Pentru că Yahweh a spus că El va trăi în noi, și El va fi Elohim al nostru. Noi trebuie să rămănem devotați și separați. Yahweh este Tatăl nostru, și noi vom fi copiii Săi, după cum menționează mai multe texte ale scripturilor ebraice: 

Nu* ştiţi că voi sunteţi Templul lui יהוה YaHWeH şi că Duhul lui  יהוה YaHWeH locuieşte în voi? Dacă nimiceşte cineva Templul lui יהוה YaHWeH pe acela îl va nimici יהוה YaHWeH; căci Templul lui יהוה YaHWeH este sfînt, şi aşa sunteţi voi.[2 Corinteni 6: 16-18] 

Voi* umbla în mijlocul vostru; Eu** voi fi Eylohim al vostru, şi voi veţi fi poporul Meu. [Levitic 26:12]

Locuinţa* Mea va fi între ei; Eu voi fi יהוה YaHWeH Eylohim** al lor, şi ei vor fi poporul Meu. [Ezechiel 37:27]

Plecaţi*, plecaţi, ieşiţi din Babilon! Nu vă atingeţi de nimic necurat! Ieşiţi din mijlocul lui! Curăţaţi-vă**, cei ce purtaţi vasele lui יהוה YaHWeH! [Isaia 52:11]

Eu* îi voi fi Tată, şi el Îmi va fi fiu. Dacă va face răul** îl voi pedepsi cu o nuia omenească şi cu lovituri omeneşti; [2 Sam 7:14] Shalom Israel !!!

marți, 7 iulie 2015

Păcatul

Păcatul 
Păcatul este călcarea legii [Tora] lui Yahweh :

 „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune: „Cînd* va păcătui cineva fără voie împotriva vreuneia din poruncile lui יהוה YaHWeH, făcînd lucruri care nu trebuie făcute, 

Dacă* toată adunarea lui Israel a păcătuit fără voie şi fără să ştie, făcînd împotriva uneia din poruncile lui יהוה YaHWeH lucruri care nu trebuie făcute, şi făcîndu-se astfel vinovată,

Dacă cineva* din poporul de rînd a păcătuit fără voie, făcînd împotriva uneia din poruncile lui יהוה YaHWeH lucruri care nu trebuie făcute, şi s-a făcut astfel vinovat, [Lev 4: 2, 13, 27] 

Oricine face păcat, calcă Legea*; şi păcatul este călcarea Legii. [1 Ioan 3: 4] 

Ceea ce nu este interzis în Tora, nu este un păcat, chiar dacă poate părea nepotrivit pentru unii. Ceea ce nu este comandat în Tora, nu este obligatoriu, deși ar putea fi adecvat pentru unii.

Deci* păcatul să nu mai stăpînească în trupul vostru muritor şi să nu mai ascultaţi de poftele lui. Să nu mai daţi în stăpînirea păcatului mădularele* voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă** pe voi înşivă lui יהוה YaHWeH, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui יהוה YaHWeH mădularele voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii. Căci* păcatul nu va mai stăpîni asupra voastră, pentru că nu mai lucraţi pentru păcat călcînd Legea, Dar aţi primit har.

Harul nu îndreptăţeşte păcatul

Ce urmează de aici? Să păcătuim pentru că* nu mai facem lucrul Legii, ci am primit har? Nicidecum. Nu ştiţi că, dacă* vă daţi robi cuiva, ca să-l ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi, fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire? 

Dar mulţumiri fie aduse lui יהוה YaHWeH, pentru că, după ce aţi fost robi ai păcatului, aţi ascultat acum din inimă de Dreptarul* învăţăturii pe care aţi primit-o. [ Dreptarul: Evr= Torah ]

Şi prin chiar faptul că aţi fost izbăviţi* de sub păcat, v-aţi făcut robi ai neprihănirii. Vorbesc omeneşte, din pricina neputinţei firii voastre pămînteşti: după cum odinioară v-aţi făcut mădularele voastre roabe ale necurăţiei şi fără de Legii, aşa că săvîrşeaţi fără de Legea, tot aşa, acum trebuie să vă faceţi mădularele voastre roabe ale neprihănirii, ca să ajungeţi la sfinţirea voastră!

Căci, atunci cînd eraţi robi* ai păcatului, eraţi slobozi faţă de neprihănire. Şi ce* roade aduceaţi atunci? Roade de care acum vă este ruşine: pentru că sfîrşitul** acestor lucruri este moartea.

Dar acum, odată ce aţi fost izbăviţi* de păcat şi v-aţi făcut robi ai lui  יהוה YaHWeH, aveţi ca rod sfinţirea, iar ca sfîrşit viaţa veşnică. Fiindcă plata* păcatului este moartea, dar darul** fără plată al lui יהוה YaHWeH este viaţa veşnică în יהושע Yașua haMaşiya, Stăpînul nostru. [Romani 6: 15-23] Shalom Israel !!!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...