Israel

Israel

sâmbătă, 13 iunie 2015

Cîntaţi lui יהוה YaHWeH, lăudaţi Numele Lui!

Cîntaţi* lui יהוה YaHWeH, lăudaţi Numele Lui!
Cîntaţi* lui יהוה YaHWeH, lăudaţi Numele Lui! Faceţi** drum Celui ce înaintează prin cîmpii. יהוה YaHWeH ♦ este Numele Lui: bucuraţi-vă înaintea Lui! El este Tatăl* orfanilor, apărătorul văduvelor, El, יהוה YaHWeH, care locuieşte în Locaşul Lui cel Sfînt. יהוה YaHWeH * dă o familie celor părăsiţi, El izbăveşte** pe prinşii de război şi-i face fericiţi; numai cei♦ răzvrătiţi locuiesc în locuri uscate. Ps. 68:4/6

Lăudaţi pe יהוה YaHWeH!  Lăudaţi Numele lui יהוה YaHWeH, lăudaţi-L* robi ai lui יהוה YaHWeH, care* staţi în Casa lui יהוה YaHWeH, în curţile** Casei lui יהוה YaHWeH Eylohim al nostru.
Lăudaţi pe יהוה YaHWeH, căci יהוה YaHWeH este bun*; cîntaţi Numele Lui, căci** este binevoitor.

Căci יהוה YaHWeH Şi-a ales pe Iacov* pe Israel, ca să fie al Lui. Ştiu că יהוה YaHWeH este mare* şi că יהוה YaHWeH este mai presus de toţi dumnezeii.  יהוה YaHWeH, Numele* Tău rămîne pe vecie; יהוה YaHWeH, pomenirea Ta ţine din neam în neam, căci* יהוה YaHWeH va judeca pe poporul Său, şi va avea milă de robii Săi.

Idolii* neamurilor sunt argint şi aur, lucrare făcută de mîinile oamenilor. Au gură, şi nu vorbesc, au ochi, şi nu văd, au urechi, şi totuşi n-aud, da, n-au suflare în gură. Ca ei sunt cei ce-i fac, toţi cei ce se încred în ei.

Casa lui Israel, binecuvîntaţi* pe יהוה YaHWeH!  Casa lui Aaron, binecuvîntaţi pe יהוה YaHWeH!
Casa lui Levi, binecuvîntaţi pe יהוה YaHWeH!  Cei ce vă temeţi de יהוה YaHWeH, binecuvîntaţi pe יהוה YaHWeH!  יהוה YaHWeH să fie binecuvîntat din* Sion, El, care locuieşte în Ierusalim! Lăudaţi pe יהוה YaHWeH!  Ps. 134:2/5//13/21 Shalom Israel !!!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu Ceea ce unii ar considera imposibil se întâmplă în fața ochilor noștri: la...