Israel

Israel

miercuri, 10 iunie 2015

Ascultarea

Ascultarea
Resultado de imagem para mitzvot de YahwehPentru a fi niște copii ascultători de Yahweh, avem nevoie să împlinim  toate  legile și poruncile [cu excepția legislației  privind sacrificiile rituale de animale ], deorece Tatăl Ceresc ne vrea un popor ales :

Voi* să vă sfinţiţi şi să fiţi sfinţi, căci Eu sunt יהוה YaHWeH, Eylohim al vostru. Să păziţi* Legile Mele şi să le împliniţi. Eu** sunt יהוה YaHWeH care vă sfinţesc. [Lev 20: 7-8] 

Şi Poruncile acestea*, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta. Să le întipăreşti* în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele cînd vei fi acasă, cînd vei pleca în călătorie, cînd te vei culca şi cînd te vei scula.

Să le legi* ca un semn de aducere aminte la mîini şi să-ţi fie ca nişte fruntare între ochii. Să le* scrii pe uşorii casei tale şi pe porţile tale. Vom avea parte* de îndurarea Lui, dacă vom împlini cu scumpătate toate aceste Porunci înaintea lui יהוה YaHWeH, Eylohim al nostru, cum ne-a poruncit El.” [Deut. 6: 6-9, 25]

Căci* tu eşti un popor sfînt pentru יהוה YaHWeH, Eylohim al tău; יהוה YaHWeH, Eylohim al tău te-a ales**, ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe faţa pămîntului. Nu doar pentru că întreceţi la număr pe toate celelalte popoare S-a alipit יהוה YaHWeH de voi şi v-a ales, căci voi sunteţi cel mai* mic dintre toate popoarele.

Ci, pentru că* יהוה YaHWeH vă iubeşte, pentru că a vrut să** ţină jurămîntul pe care l-a făcut părinţilor voştri, pentru aceea♦ v-a scos יהוה YaHWeH cu mîna Lui puternică şi v-a izbăvit din casa robiei, din mîna lui faraon, împăratul Egiptului.

Să ştii, dar, că יהוה YaHWeH, Eylohim al tău este singurul Eylohim. El este Eylohim credincios* şi Îşi** ţine Legămîntul şi îndurarea pînă la al miilea neam de oameni faţă de cei ce-L iubesc şi păzesc Poruncile Lui.

Dar răsplăteşte* îndată pe cei ce-L urăsc şi-i pierde; nu dă nicio păsuire** celui ce-L urăşte, ci-i răsplăteşte îndată. De aceea păzeşte Poruncile, Legile şi Rînduielile pe care ţi le dau azi şi împlineşte-le. [Deut. 7: 6-11]

Să* nu credeţi că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, dar să împlinesc. Căci adevărat vă spun, cîtă vreme* nu va trece cerul şi pămîntul, nu va trece o iotă sau o frîntură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întîmplat toate lucrurile.

Aşa că, oricine* va strica una din cele mai mici din aceste Porunci şi va învăţa pe oameni aşa, nu va intra în Împărăţia cerurilor; dar oricine le va păzi şi va învăţa pe alţii să le păzească, va fi chemat mare în Împărăţia cerurilor. Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece* neprihănirea cărturarilor şi a fariseilor, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor. [Matei 5: 17-20]

Așa că Legea,* negreșit este Sfăntă, și Porunca este sfăntă, dreaptă și bună. [Romani 7:12]

Adevăratul duh de sfințenie asculta de Poruncile și Rănduielile lui Yahweh prin credință :

şi pe care* n-a cunoscut-o niciunul din fruntaşii veacului acestuia; căci, dacă** ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Stăpînul slavei. Dar, după cum este scris: „Lucruri* pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit  יהוה YaHWeH pentru cei ce-L iubesc.” Nouă însă יהוה YaHWeH ni* le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul Lui cercetează totul, în lucrurile adînci ale lui יהוה YaHWeH. [Efeseni 2: 8-10]

Tot aşa şi Credinţa: dacă n-are lucru, este moartă în ea însăşi. Dar va zice cineva: „Tu ai credinţa, şi eu am lucru. Arată-mi credinţa ta fără lucru, şi* eu îţi voi arăta credinţa mea din lucru meu.” Tu crezi că  יהוה YaHWeH este unul şi bine faci; dar şi* dracii cred… şi se înfioară! Vrei, dar, să înţelegi, om prost, că Credinţa fără lucru este zadarnică? [Iacov 2: 17-20] 

Sacrificiul spiritual :

Prin* El, să aducem totdeauna lui  יהוה YaHWeH o jertfă** de laudă, adică, rodul♦ buzelor care mărturisesc Numele Lui. Și să* nu daț‏i uitării binefacerea și dărnicia; căci lui  יהוה YaHWeH jertfe** ca acestea ăi plac. [Evrei 13: 15-16]

Şi* voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă** duhovnicească, o preoţie♦ sfîntă şi să aduceţi jertfe♦♦ duhovniceşti, plăcute*♦ lui  יהוה YaHWeH prin  יהושע Yașua  haMaşiya. [1 Petru 2: 5]

Vă îndemn*, dar, fraț‏ilor, pentru îndurarea lui  יהוה YaHWeH, să** aduceț‏i♦ trupurile voastre ca o jertfă♦♦ vie, sfăntă, plăcută lui  יהוה YaHWeH: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. [Romani 12: 1]

Am de toate şi sunt în belşug. Sunt bogat de cînd am primit prin Epafrodit* ce mi-aţi trimis… un miros** de bună mireasmă, o jertfă♦ bine primită şi plăcută lui  יהוה YaHWeH. [Filip. 4:18]

Circumcizia pentru barbatii care intră în Israelul spiritual prin HaMașia :

Iată eu Pavel, vă spun că, prin* tăierea împrejur, haMaşiya nu vă va da folos la nimic. [Gal. 5: 2]

Ucenicii ai lui HaMașia sunt chemați să iasă din această lume la o viață de serviciu și dăruire. Mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși :

Tot aşa* cei din urmă vor fi cei dintîi, şi cei dintîi vor fi cei din urmă; pentru că** mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi.” [Matei 20:16]

Căci* mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi.” [Matei 22:14]

Ucenicii ai lui HaMașia sunt aleși, așa cum HaMașia a fost ales de Yahweh :

Norodul* stătea acolo şi privea. Fruntaşii** îşi băteau joc de יהושע Yașua şi ziceau: „Pe alţii i-a mîntuit; să Se mîntuiască pe Sine însuşi, dacă este El haMaşiya, Alesul lui יהוה YaHWeH.” [Luca 23:35]

Aleșii sunt aleși de HaMașia, sub îndrumarea lui Yahweh :  

יהושע Yașua le-a răspuns: „Nu* v-am ales Eu pe voi cei doisprezece? și totuși unul** din voi este un drac”[Ioan 6:70]

Nu* voi M-a‏ți ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe voi; și v-am** rănduit să merge‏ți și să aduce‏ți rod, și roada voastră să rămănă, pentru ca orice♦ ve‏ți cere de la Tatăl, prin Numele Meu, să vă dea. Dacă* a‏ți fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei; dar, pentru că** nu sunte‏ți din lume și pentru că Eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. [Ioan 15: 16,19]

Apropiaţi-vă de El, Piatra vie lepădată* de oameni, dar aleasă şi scumpă înaintea lui  יהוה YaHWeH. [1 Petru 2: 4]

HaMașia construiește Templul, pentru ca Yahweh să fie totul în toți :

Este un* singur יהוה YaHWeH şi Tată al tuturor** care este mai presus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în toţi. [Efeseni 4: 6] 

Aici nu mai este nici grec*, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici scit, nici rob, nici slobod, ci** haMaşiya este totul şi în toţi. [Col. 3:11] 

Yahweh la dat pe HaMașia pentru a fi totul și în toți, pentru a pune toate lucrurile sub picioarele lui, pentru a fi cap peste toate lucrurile în Adunarea lui care este trupul Lui, El este plinătatea Celui ce umple totul în toți :

El I-a pus totul* sub picioare şi L-a dat Stăpîn** peste toate lucrurile Adunării, care* este trupul Lui, plinătatea** Celui ce♦ îndeplineşte totul în toţi. [Efeseni 1: 22-23]

 יהוה YaHWeH, în adevăr a* pus totul sub picioarele Lui. Dar cînd zice că totul I-a fost supus, se înţelege că afară de Cel ce I-a supus totul. [1 Corinteni 15:27]  Shalom Israel !!!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele.

"Iata, voi preface Ierusalimul intr-un potir de ametire pentru toate popoarele dimprejur si chiar pentru Iuda, la impresurarea Ierusal...