Israel

Israel

miercuri, 10 iunie 2015

Ascultarea

Ascultarea
Resultado de imagem para mitzvot de YahwehPentru a fi niște copii ascultători de Yahweh, avem nevoie să împlinim  toate  legile și poruncile [cu excepția legislației  privind sacrificiile rituale de animale ], deorece Tatăl Ceresc ne vrea un popor ales :

Voi* să vă sfinţiţi şi să fiţi sfinţi, căci Eu sunt יהוה YaHWeH, Eylohim al vostru. Să păziţi* Legile Mele şi să le împliniţi. Eu** sunt יהוה YaHWeH care vă sfinţesc. [Lev 20: 7-8] 

Şi Poruncile acestea*, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta. Să le întipăreşti* în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele cînd vei fi acasă, cînd vei pleca în călătorie, cînd te vei culca şi cînd te vei scula.

Să le legi* ca un semn de aducere aminte la mîini şi să-ţi fie ca nişte fruntare între ochii. Să le* scrii pe uşorii casei tale şi pe porţile tale. Vom avea parte* de îndurarea Lui, dacă vom împlini cu scumpătate toate aceste Porunci înaintea lui יהוה YaHWeH, Eylohim al nostru, cum ne-a poruncit El.” [Deut. 6: 6-9, 25]

Căci* tu eşti un popor sfînt pentru יהוה YaHWeH, Eylohim al tău; יהוה YaHWeH, Eylohim al tău te-a ales**, ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe faţa pămîntului. Nu doar pentru că întreceţi la număr pe toate celelalte popoare S-a alipit יהוה YaHWeH de voi şi v-a ales, căci voi sunteţi cel mai* mic dintre toate popoarele.

Ci, pentru că* יהוה YaHWeH vă iubeşte, pentru că a vrut să** ţină jurămîntul pe care l-a făcut părinţilor voştri, pentru aceea♦ v-a scos יהוה YaHWeH cu mîna Lui puternică şi v-a izbăvit din casa robiei, din mîna lui faraon, împăratul Egiptului.

Să ştii, dar, că יהוה YaHWeH, Eylohim al tău este singurul Eylohim. El este Eylohim credincios* şi Îşi** ţine Legămîntul şi îndurarea pînă la al miilea neam de oameni faţă de cei ce-L iubesc şi păzesc Poruncile Lui.

Dar răsplăteşte* îndată pe cei ce-L urăsc şi-i pierde; nu dă nicio păsuire** celui ce-L urăşte, ci-i răsplăteşte îndată. De aceea păzeşte Poruncile, Legile şi Rînduielile pe care ţi le dau azi şi împlineşte-le. [Deut. 7: 6-11]

Să* nu credeţi că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, dar să împlinesc. Căci adevărat vă spun, cîtă vreme* nu va trece cerul şi pămîntul, nu va trece o iotă sau o frîntură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întîmplat toate lucrurile.

Aşa că, oricine* va strica una din cele mai mici din aceste Porunci şi va învăţa pe oameni aşa, nu va intra în Împărăţia cerurilor; dar oricine le va păzi şi va învăţa pe alţii să le păzească, va fi chemat mare în Împărăţia cerurilor. Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece* neprihănirea cărturarilor şi a fariseilor, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor. [Matei 5: 17-20]

Așa că Legea,* negreșit este Sfăntă, și Porunca este sfăntă, dreaptă și bună. [Romani 7:12]

Adevăratul duh de sfințenie asculta de Poruncile și Rănduielile lui Yahweh prin credință :

şi pe care* n-a cunoscut-o niciunul din fruntaşii veacului acestuia; căci, dacă** ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Stăpînul slavei. Dar, după cum este scris: „Lucruri* pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit  יהוה YaHWeH pentru cei ce-L iubesc.” Nouă însă יהוה YaHWeH ni* le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul Lui cercetează totul, în lucrurile adînci ale lui יהוה YaHWeH. [Efeseni 2: 8-10]

Tot aşa şi Credinţa: dacă n-are lucru, este moartă în ea însăşi. Dar va zice cineva: „Tu ai credinţa, şi eu am lucru. Arată-mi credinţa ta fără lucru, şi* eu îţi voi arăta credinţa mea din lucru meu.” Tu crezi că  יהוה YaHWeH este unul şi bine faci; dar şi* dracii cred… şi se înfioară! Vrei, dar, să înţelegi, om prost, că Credinţa fără lucru este zadarnică? [Iacov 2: 17-20] 

Sacrificiul spiritual :

Prin* El, să aducem totdeauna lui  יהוה YaHWeH o jertfă** de laudă, adică, rodul♦ buzelor care mărturisesc Numele Lui. Și să* nu daț‏i uitării binefacerea și dărnicia; căci lui  יהוה YaHWeH jertfe** ca acestea ăi plac. [Evrei 13: 15-16]

Şi* voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă** duhovnicească, o preoţie♦ sfîntă şi să aduceţi jertfe♦♦ duhovniceşti, plăcute*♦ lui  יהוה YaHWeH prin  יהושע Yașua  haMaşiya. [1 Petru 2: 5]

Vă îndemn*, dar, fraț‏ilor, pentru îndurarea lui  יהוה YaHWeH, să** aduceț‏i♦ trupurile voastre ca o jertfă♦♦ vie, sfăntă, plăcută lui  יהוה YaHWeH: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. [Romani 12: 1]

Am de toate şi sunt în belşug. Sunt bogat de cînd am primit prin Epafrodit* ce mi-aţi trimis… un miros** de bună mireasmă, o jertfă♦ bine primită şi plăcută lui  יהוה YaHWeH. [Filip. 4:18]

Circumcizia pentru barbatii care intră în Israelul spiritual prin HaMașia :

Iată eu Pavel, vă spun că, prin* tăierea împrejur, haMaşiya nu vă va da folos la nimic. [Gal. 5: 2]

Ucenicii ai lui HaMașia sunt chemați să iasă din această lume la o viață de serviciu și dăruire. Mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși :

Tot aşa* cei din urmă vor fi cei dintîi, şi cei dintîi vor fi cei din urmă; pentru că** mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi.” [Matei 20:16]

Căci* mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi.” [Matei 22:14]

Ucenicii ai lui HaMașia sunt aleși, așa cum HaMașia a fost ales de Yahweh :

Norodul* stătea acolo şi privea. Fruntaşii** îşi băteau joc de יהושע Yașua şi ziceau: „Pe alţii i-a mîntuit; să Se mîntuiască pe Sine însuşi, dacă este El haMaşiya, Alesul lui יהוה YaHWeH.” [Luca 23:35]

Aleșii sunt aleși de HaMașia, sub îndrumarea lui Yahweh :  

יהושע Yașua le-a răspuns: „Nu* v-am ales Eu pe voi cei doisprezece? și totuși unul** din voi este un drac”[Ioan 6:70]

Nu* voi M-a‏ți ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe voi; și v-am** rănduit să merge‏ți și să aduce‏ți rod, și roada voastră să rămănă, pentru ca orice♦ ve‏ți cere de la Tatăl, prin Numele Meu, să vă dea. Dacă* a‏ți fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei; dar, pentru că** nu sunte‏ți din lume și pentru că Eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. [Ioan 15: 16,19]

Apropiaţi-vă de El, Piatra vie lepădată* de oameni, dar aleasă şi scumpă înaintea lui  יהוה YaHWeH. [1 Petru 2: 4]

HaMașia construiește Templul, pentru ca Yahweh să fie totul în toți :

Este un* singur יהוה YaHWeH şi Tată al tuturor** care este mai presus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în toţi. [Efeseni 4: 6] 

Aici nu mai este nici grec*, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici scit, nici rob, nici slobod, ci** haMaşiya este totul şi în toţi. [Col. 3:11] 

Yahweh la dat pe HaMașia pentru a fi totul și în toți, pentru a pune toate lucrurile sub picioarele lui, pentru a fi cap peste toate lucrurile în Adunarea lui care este trupul Lui, El este plinătatea Celui ce umple totul în toți :

El I-a pus totul* sub picioare şi L-a dat Stăpîn** peste toate lucrurile Adunării, care* este trupul Lui, plinătatea** Celui ce♦ îndeplineşte totul în toţi. [Efeseni 1: 22-23]

 יהוה YaHWeH, în adevăr a* pus totul sub picioarele Lui. Dar cînd zice că totul I-a fost supus, se înţelege că afară de Cel ce I-a supus totul. [1 Corinteni 15:27]  Shalom Israel !!!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu Ceea ce unii ar considera imposibil se întâmplă în fața ochilor noștri: la...