Israel

Israel

sâmbătă, 23 mai 2015

Sărbătoarea Săptămănilor / Shavuot

Sărbătoarea Săptămănilor / Shavuot
Sărbătoarea Shavuot [Săptămănilor ], șapte săptămăni după Paște, începănd Dupa Șabat = după prima zi a Sărbători Azimilor – Șabat-ul Anual.

Copiii lui Israel au tăbărît la Ghilgal; şi au înjunghiat Paştile în a paisprezecea* zi a lunii, spre seară, în cîmpia Ierihonului. A doua zi  după Praznic au mîncat din grînele ţării, azime şi boabe prăjite; chiar în ziua aceea au mîncat. Mana* a încetat a doua zi după Praznic, cînd au mîncat din grînele ţării. Copiii lui Israel n-au mai avut mană, ci au mîncat din roadele ţării Canaanului în anul acela. [Iosua 5: 10-12] 

De a doua zi* după Șabat, din ziua cînd veţi aduce snopul ca să fie legănat într-o parte şi într-alta, să număraţi şapte săptămîni întregi. Să număraţi cincizeci de zile pînă* în ziua care vine după al şaptelea Șabat; şi atunci să aduceţi lui יהוה YaHWeH un nou** dar de mîncare.

În aceeaşi zi, să vestiţi Sărbătoarea şi să aveţi o Adunare Sfîntă: atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă. Aceasta este o Lege Veșnică pentru urmaşii voştri, în toate locurile în care veţi locui. Cînd* veţi secera semănăturile din ţara voastră, să laşi nesecerat un colţ din cîmpul tău şi să nu strîngi ce rămîne** de pe urma secerătorilor. Să laşi săracului şi străinului aceste spice. Eu sunt יהוה YaHWeH Eylohim al vostru.” [Lev 23: 9-22]

Pogorîrea Duhului Sfînt

În ziua* Săptămînilor, (Shavout / Cincizecimi) erau** toţi împreună în acelaşi loc. Deodată, a venit din cer un sunet ca vîjîitul unui vînt puternic şi a* umplut toată casa unde şedeau ei. Nişte limbi de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat cîte una pe fiecare din ei. Şi toţi s-au* umplut de Duh Sfînt şi au început să vorbească** cu limbile, care le dădea Duhul să vorbească.

Şi se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate popoarele care sunt sub cer. Cînd s-a auzit sunetul acela, mulţimea s-a adunat şi a rămas încremenită; pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toţi se mirau, se minunau şi ziceau unii către alţii: „Toţi aceştia care vorbesc nu sunt Galileeni*?

Cum, dar, îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne-am născut? Parţi, mezi, elamiţi, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părţile Libiei dinspre Cirena, oaspeţi din Roma, iudei sau prozeliţi, cretani şi arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui יהוה YaHWeH!”

Toţi erau uimiţi, nu ştiau ce să creadă şi ziceau unii către alţii: „Ce vrea să zică aceasta?” Dar alţii îşi băteau joc şi ziceau: „Sunt plini de must!” Atunci Petru s-a sculat în picioare, cu cei unsprezece, a ridicat glasul şi le-a zis: „Bărbaţi Iudei şi voi toţi cei care locuiţi în Ierusalim, să ştiţi lucrul acesta şi ascultaţi cuvintele mele! Oamenii aceştia nu sunt beţi, cum vă închipuiţi voi, căci* nu este decît al treilea ceas din zi.

 [Al treilea ceas=Prima jertfă de dimineață =ceasul rugăciuni ]

Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel: „În* zilele de pe urmă, zice יהוה YaHWeH, voi** turna din Duhul Meu peste orice Om!; feciorii voştri şi fetele♦ voastre vor proroci, tinerii voştri vor avea vedenii, şi bătrînii voştri vor visa vise!

  [Evr.: Ba-sar :pentru . Oricine-i Om or Adam]

Da, chiar şi peste robii Mei şi peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea, Duhul Meu şi* vor proroci. Voi* face să se arate semne sus în cer şi minuni jos pe pămînt, sînge, foc şi un vîrtej de fum; soarele* se va preface în întuneric, şi luna în sînge, înainte ca să vină ziua lui יהוה YaHWeH, ziua aceea mare şi strălucită. Atunci oricine* va chema Numele יהוה YaHWeH va fi Mîntuit.”     [Faptele Ap. 2: 1/21] 

Aceasta a fost ziua revărsării Duhului Sfănt peste Adunarea apostolică, și a fost, de asemenea, momentul în care Israel a primit legămăntul cu Yahweh, dat la Muntele Sinai.

Ucenicii erau prezenți și respectau Sărbatoarea Cincizecimii, inseamnă că este valabilă și trebuie Sărbătorită cu o adunare sfăntă.

In ziua Cincizecimii, erau toti impreuna in acelasi loc. (Fapt.2:1)

Pavel se hotarase sa treaca pe langa Efes, fara sa se opreasca aici, ca sa nu piarda vremea in Asia; caci se grabea ca, daca-i va fi cu putinta, sa fie in Ierusalim de ziua Cincizecimii. (Fapt.20:16)

Voi mai rămînea totuş în Efes pînă la Cincizecime, (1Cor.16:8) Shalom Israel !!!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu Ceea ce unii ar considera imposibil se întâmplă în fața ochilor noștri: la...