Israel

Loading...

sâmbătă, 30 mai 2015

Premierul turc : "Vom mărșălui pentru a elibera IERUSALIMUL"

Premierul turc : "Vom mărșălui pentru a elibera IERUSALIMUL" 
ErdoganPotrivit unui raport publicat de disidentul palestinian Walid Shoebat, președintele turc Recep Tayyip Erdogan și prim-ministrul turc Ahmet Davutoglu au vorbit la ceremonia de deschidere a aeroportului cu numarul 55 din provincia Hakkari. 

Aeroportul este numit Selahaddin Eyyubi Airport, după numele lui Saladin a dinastiei Ayyubi, conducătorul musulman de origine kurdă, care a cucerit Ierusalimul și care fost un mare dușman al cruciatilor creștini. În timpul ceremoniei, cei doi lideri turci au vorbit despre dorința lor de a cuceri Ierusalimul pentru a restabili Imperiul Otoman.

"Prin voia lui Allah, Ierusalimul aparține kurzilor, turcilor, arabilor și musulmanilor", a declarat Davutoglu.

"Și, după cum strămoșii noștri au luptat cot la cot în Gallipoli, și la fel cum strămoșii noștri au fost împreună pentru a elibera Ierusalimul cu Saladin, vom mărșălui pe aceeași cale pentru a elibera Ierusalimul. Guvernul turc nu face diferența de la est la vest. Avem intenția să reunim toate regiunile națiunii noastre, și vom aduce aceste regiuni din nou împreună.

"Discursul lui Erdogan a fost chiar și mai măreț. El sa proclamat a fi reîncarnarea lui Saladin, care va lovi cu piciorul pe cei pe care îi percepe ca fiind moderni Cruciași ai Ierusalimului, unind lumea musulmană în spatele său, sugerând restaurarea Imperiului Otoman :" Sunt sigur că marele comandant Saladin adună toți oamenii din Orientul Mijlociu într-o armată care va învinge pe cruciați. 

Saladin este martor la ceea ce facem aici spiritual. Am fost în prezența lui spirituală și sunt sunt dirijat de el aici în Hakkari, cu vitejii din Orientul Anatolian curajos din vechea Turcia. "

"Ierusalimul este pentru musulmani, și nu pentru Israel", a adăugat Erdogan. "De ce ar trebui să continuăm să fim prieteni cu cei care călcat cu picioarele pe Muntele Templului? Ei insista ca să fim prieteni? Adică, eu spun, nu merg, deorece " Erdogan a promis să calce pe urmele lui Saladin. "Ei toți promit că tu Saladin ai unit frații din Orientul Mijlociu, precum ne vei uni și pe noi. Saladin a spus "Ierusalimul nu este pentru cruciați." Saladin ne/afost martor, Allah n/ea fost martor. Un popor, un singur steag, o națiune și un stat! "

sâmbătă, 23 mai 2015

Sărbătoarea Săptămănilor / Shavuot

Sărbătoarea Săptămănilor / Shavuot
Sărbătoarea Shavuot [Săptămănilor ], șapte săptămăni după Paște, începănd Dupa Șabat = după prima zi a Sărbători Azimilor – Șabat-ul Anual.

Copiii lui Israel au tăbărît la Ghilgal; şi au înjunghiat Paştile în a paisprezecea* zi a lunii, spre seară, în cîmpia Ierihonului. A doua zi  după Praznic au mîncat din grînele ţării, azime şi boabe prăjite; chiar în ziua aceea au mîncat. Mana* a încetat a doua zi după Praznic, cînd au mîncat din grînele ţării. Copiii lui Israel n-au mai avut mană, ci au mîncat din roadele ţării Canaanului în anul acela. [Iosua 5: 10-12] 

De a doua zi* după Șabat, din ziua cînd veţi aduce snopul ca să fie legănat într-o parte şi într-alta, să număraţi şapte săptămîni întregi. Să număraţi cincizeci de zile pînă* în ziua care vine după al şaptelea Șabat; şi atunci să aduceţi lui יהוה YaHWeH un nou** dar de mîncare.

În aceeaşi zi, să vestiţi Sărbătoarea şi să aveţi o Adunare Sfîntă: atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă. Aceasta este o Lege Veșnică pentru urmaşii voştri, în toate locurile în care veţi locui. Cînd* veţi secera semănăturile din ţara voastră, să laşi nesecerat un colţ din cîmpul tău şi să nu strîngi ce rămîne** de pe urma secerătorilor. Să laşi săracului şi străinului aceste spice. Eu sunt יהוה YaHWeH Eylohim al vostru.” [Lev 23: 9-22]

Pogorîrea Duhului Sfînt

În ziua* Săptămînilor, (Shavout / Cincizecimi) erau** toţi împreună în acelaşi loc. Deodată, a venit din cer un sunet ca vîjîitul unui vînt puternic şi a* umplut toată casa unde şedeau ei. Nişte limbi de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat cîte una pe fiecare din ei. Şi toţi s-au* umplut de Duh Sfînt şi au început să vorbească** cu limbile, care le dădea Duhul să vorbească.

Şi se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate popoarele care sunt sub cer. Cînd s-a auzit sunetul acela, mulţimea s-a adunat şi a rămas încremenită; pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toţi se mirau, se minunau şi ziceau unii către alţii: „Toţi aceştia care vorbesc nu sunt Galileeni*?

Cum, dar, îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne-am născut? Parţi, mezi, elamiţi, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părţile Libiei dinspre Cirena, oaspeţi din Roma, iudei sau prozeliţi, cretani şi arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui יהוה YaHWeH!”

Toţi erau uimiţi, nu ştiau ce să creadă şi ziceau unii către alţii: „Ce vrea să zică aceasta?” Dar alţii îşi băteau joc şi ziceau: „Sunt plini de must!” Atunci Petru s-a sculat în picioare, cu cei unsprezece, a ridicat glasul şi le-a zis: „Bărbaţi Iudei şi voi toţi cei care locuiţi în Ierusalim, să ştiţi lucrul acesta şi ascultaţi cuvintele mele! Oamenii aceştia nu sunt beţi, cum vă închipuiţi voi, căci* nu este decît al treilea ceas din zi.

 [Al treilea ceas=Prima jertfă de dimineață =ceasul rugăciuni ]

Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel: „În* zilele de pe urmă, zice יהוה YaHWeH, voi** turna din Duhul Meu peste orice Om!; feciorii voştri şi fetele♦ voastre vor proroci, tinerii voştri vor avea vedenii, şi bătrînii voştri vor visa vise!

  [Evr.: Ba-sar :pentru . Oricine-i Om or Adam]

Da, chiar şi peste robii Mei şi peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea, Duhul Meu şi* vor proroci. Voi* face să se arate semne sus în cer şi minuni jos pe pămînt, sînge, foc şi un vîrtej de fum; soarele* se va preface în întuneric, şi luna în sînge, înainte ca să vină ziua lui יהוה YaHWeH, ziua aceea mare şi strălucită. Atunci oricine* va chema Numele יהוה YaHWeH va fi Mîntuit.”     [Faptele Ap. 2: 1/21] 

Aceasta a fost ziua revărsării Duhului Sfănt peste Adunarea apostolică, și a fost, de asemenea, momentul în care Israel a primit legămăntul cu Yahweh, dat la Muntele Sinai.

Ucenicii erau prezenți și respectau Sărbatoarea Cincizecimii, inseamnă că este valabilă și trebuie Sărbătorită cu o adunare sfăntă.

In ziua Cincizecimii, erau toti impreuna in acelasi loc. (Fapt.2:1)

Pavel se hotarase sa treaca pe langa Efes, fara sa se opreasca aici, ca sa nu piarda vremea in Asia; caci se grabea ca, daca-i va fi cu putinta, sa fie in Ierusalim de ziua Cincizecimii. (Fapt.20:16)

Voi mai rămînea totuş în Efes pînă la Cincizecime, (1Cor.16:8) Shalom Israel !!!

duminică, 17 mai 2015

Ierusalim, inima și sufletul poporului evreu

Ierusalim, inima și sufletul poporului evreu
Daca te voi uita, Ierusalime, sa-si uite dreapta mea destoinicia ei! (Ps.137:5)

Regele David, în urmă cu mai mult de 3.000 de ani a consolidat unificarea poporului  Israel cu Ierusalimul drept capitală și centru național evreiesc. În timp ce Ierusalimul a fost condus de evrei a strălucit și a crescut.

Din păcate, păgâna forță brută a Imperiului Roman a distrus Ierusalimul, și a devenit un morman de moloz și intoleranță, așa cum a făcut cu căteva secole înainte, Imperiul Babilonian.

Imperiul Bizantin a decis să interzică practica tradițională și religioasă evreiască, și a redus la minimum prezența evreiască în Eretz Israel. Imperiul musulman arab începe să se extindă și să cucerească Ierusalimul, provocând reacția Imperiului Creștin.

Cruciații au luat cetatea, creând un Imperiu creștin.  În timp ce ucideau pe evrei și musulmani, strigau "Zeus Vult!" ("DumneZeu vrea!")

Două sute de ani mai târziu, mameluci din Egipt sub comanda lui Salah-Din (Saladin) au recucerit Ierusalimul prin vărsare de sânge și foc. Cățiva ani mai târziu, au pierdut și a căzut  în mâinile Imperiului Otoman, care face din Eretz Israel o provincie turcească simplă și minimală.

Caci strigate de jale se aud din Sion: "Cat suntem de prapaditi! Cat de jalnic suntem acoperiti de rusine! Trebuie sa parasim tara, caci ne-au surpat locuintele!"  (Ier.9:19)

Distrugerea, abandonul și neglijența sunt stabilite în Ierusalim, și în toată țara Eretz Israel, unde trăiau câțiva evrei copleșiți de sărăcie și boală, într-o țară stearpă și devastată.

Ierusalimul supraviețuiește aproape izolat, înconjurat de stânci, mlaștini și deserturi, din ceea ce a fost odată "țara unde curgea lapte și miere", fără ca cineva din lume să/i pretindă paternitatea.

Numai poporul evreu, în toți anii aceștia, forțați la un exil involuntar, în locurile cele mai îndepărtate din lume, se  rugau în fiecare zi ca prin ajutorul lui Elohim să ajungă  în viitor, în Ierusalimul promis.

Acesta a fost efectul multiplicator al recuperări, susținut de milioane de evrei din diaspora și Eretz Israel, unde mai trăiau după 2000 ani. Spiritul și acțiunea evreiască, permite recuperarea "orașului de aur", orașul Ierusalim, care din toate timpurile aparținea evreilor.

Aşa vorbeşte יהוה YaHWeH: „Oricît de mulţi şi puternici vor fi, toţi vor fi seceraţi* şi vor pieri**. Chiar dacă te-am întristat, Ierusalime, nu te voi mai întrista.  Ci îți voi sfărîma* jugul acum de pe tine şi-ţi voi rupe legăturile.”    [ Naum 1:12-13 ]

Niciodată în istorie, o țară sau orice religie, nu a pretins Ierusalimul drept capitală eternă și indivizibilă așa cum a făcut, fără o zi de răgaz, poporul evreu. Fiecare națiune are o capitală, și fiecare religie are un centru spiritual; pentru creștini este Roma, iar pentru musulmani este Mecca.

În "Războiul de Independență" din 1948/9, atacați de cinci armate arabe, inclusiv faimoasa  Legiune Arabă a Iordaniei, evreii au reușit să păstreze partea nouă a Ierusalimului pentru a redeveni capitala noului stat Israel.

În Războiul din 1967, numit "Războiul de Șase Zile", întregul Vechi Oraș este recuperat, și Ierusalimul este reunit cu Hamaarabí Kotel (Zidul de Vest), ca un simbol al unității și voinței evreiești.

Pe zidurile tale, Ierusalime, am pus niste strajeri care nu vor tacea niciodata, nici zi, nici noapte! Voi care aduceti aminte lui Eylohim de el, nu va odihniti deloc! (Isa.62:6)

Lucrarea promisă de Elohim, a transformat Ierusalimul  dintr-o pustietate, într-una dintre cele mai frumoase orase din lume. Sionul strălucește din nou la Ierusalim, crește cu puterea iubirii de țară, și este vizitat de milioane de vizitatori din toate colțurile lumii.

Deci, datorită vocației etice și morale profunde, Eylohim  îndeplinește cuvintele profetului Isaia "Popoarele se vor duce cu gramada la el si vor zice: "Veniti sa ne suim la muntele lui Yahweh
 [ muntele MoriYAH ], la Casa lui Elohim a lui Iacov, ca sa ne invete caile Lui, si să umblăm pe cărările Lui." Căci din Sion va ieși Legea, și din Ierusalim, cuvăntul lui Yahweh."  (Isa.2:3) Shalom Israel !!!

Șeful catolic la numit pe TERORISTUL șef Palestinian "Îngerul păcii"

Șeful catolic la numit pe TERORISTUL șef Palestinian "Îngerul păcii"

La inceputul dimineții de sămbătă, șeful Vaticanului - Papa Francisc I - la primit în audiență privată pe șeful Autorității Palestiniene, terorist sub acoperire "Omul bun" Mahmoud Abbas, pe care l-a onorat cu titlul de "Îngerul păcii" ...

Această întâlnire între cei doi propagatori ai minciuni, a fost la două zile după ce Vaticanul a șocat Israelul cu recunoașterea unui pretins "stat palestinian", deschizând o altă încălcare în relațiile cu guvernul israelian.

Însoțit de o delegație de unsprezece persoane, Abbas la salutat pe pontif la sosirea sa în Palatul Apostolic al lui Simon Magul, și apoi au vorbit în particular. Apoi și-au dăruit căteva cadouri în public, cu relicve și un rozariu, pe care ia binecuvântat. În afară de medalion, pontiful ia dat lui Abbas o copie de Evanghelie "Evangelii Gaudium" în limba engleză.

Întâlnirea sa încheiat cu o îmbrățișare între ei și un adio cu care Abbas ia spus Papei: "Ne vedem mâine", la ceremonia de canonizare.

Mâine dimineață, capul Bisericii Romano-Catolice va canoniza doi sfinți "palestinieni". În timpul ședinței, liderul catolic, la premiat pe liderul palestinian cu un medalion, explicând că acesta simbolizează pe "Îngerul de pace", care "distruge spiritul rău de război."

Într-adevăr absurd, mai ales ca la dat în măna unuia dintre cei mai mari promotori ai urii și a terorismului împotriva statului Israel ...

Dar știm de la cine vine aceste lucruri și nimic nu mai poate admira, după cum Biblia ne avertizează, se confirmă cuvintele profetice ale acestei lumi ", ura împotriva Israelului va crește și mai rău" ... 

Este timpul de trezire cu adevărat, prin a reflecta asupra faptului de a vă numii Creștini, în baza a trei versete false introduse in Scriptură, precum că ucenicii erau numiți Primii Creștini. 

Se pune întrebarea dacă vrei să fi partaș/ă, de a fi în tabăra celor care, în decursul a două mii de ani încearcă să șteargă orice urmă de Iudaism al Urmașilor Ucenici ai lui HaMașia Yașua, Păstorul și Episcopul sufletelor noastre, trimis de Tatăl, adevăratul Creator veșnic, prin a cărui nume unicat avem Măntuire, care este mai mare decât orice instituție oficială, numită Creștinism ... 

Să vedem căteva exemple care demonstrează că acest aspect (Primii Crestini) este un fals : 

În Matei 2:23 spune : A venit acolo şi a locuit într-o cetate numită* Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit** prin proroci: că El va fi chemat Nazarinean.

În Ioan 1:45-47 spune :  Filip a găsit pe Natanael* şi i-a zis: „Noi am găsit pe Acela despre care a scris Moise** în Lege şi Prorocii♦: pe יהושע Yașua din Nazaret,♦♦ fiul lui Iosif.” Natanael i-a zis: „Poate ieşi ceva bun din Nazaret*?” „Vino şi vezi!” i-a răspuns Filip. יהושע Yașua a văzut pe Natanael venind la El şi a zis despre el: „Iată cu* adevărat un israelit în care nu este vicleşug.”


În Faptele Ap. 24:5 spune :  Am* găsit pe omul acesta, care este o ciumă: pune la cale răzvrătiri printre toţi iudeii de pe tot pămîntul, este mai marele Partidei Nazarinenilor.

Măntuirea vine de la Iudei, El a venit pentru oile pierdute ale lui Israel, Măntuirea va fi pe muntele Sionului, așa că găndește bine dacă vrei să faci parte din sămănța lui Avraam, sau vrei să faci parte din Sămănța Religiei care îmbată pămăntul cu învățăturile sale descrise în Apocalipsa 17 și 18....Ieșiți din această încurcătură numită Babilon !!! Shalom Israel !!!

joi, 14 mai 2015

Vaticanul va semna un acord cu Palestina, Israelul se declară dezamăgit

Vaticanul va semna un acord cu Palestina, Israelul se declară dezamăgit

Vaticanul a anunțat miercuri că a încheiat negocierile cu oficialii palestinieni cu privire la tratatul care ar recunoaște efectiv Palestina ca stat, transmit DPA și EFE.
Foto: (c) Max Rossi / REUTERS
Papa Francisc s-a referit la 'statul Palestina' în timpul vizitei de anul trecut la locurile sfinte ale creștinismului, dar la nivel oficial Vaticanul încă întreține relații diplomatice cu Organizația pentru Eliberarea Palestinei (OEP).
Purtătorul de cuvânt al Vaticanului, Federico Lombardi, a menționat că sâmbătă (16 mai) Papa îl va primi în audiență pe liderul palestinian Mahmoud Abbas, cu o zi înaintea canonizării primilor doi sfinți de limbă arabă din Biserica Catolică.
Potrivit EFE, acordul, care va fi încheiat în ''viitorul apropiat'', va viza ''aspecte esențiale ale vieții și activității Bisericii Catolice în Palestina'', relevă un comunicat de presă la Vaticanului.
Întrebat care este diferența dintre acordul încheiat în anul 2000 cu OEP și cel actual, subsecretarul de stat al Vaticanului pentru relații cu statele, Antoine Camilleri, a invocat adoptarea pe 29 noiembrie 2012 a unei rezoluții a ONU ce recunoaște Palestina ca stat observator nemembru al Națiunilor Unite.
Israelul a reacționat la scurt timp după anunțul de miercuri al Vaticanului, declarând că decizia acestuia de a semna un tratat cu Autoritatea Palestiniană prin care se recunoaște efectiv statul Palestina este ''dezamăgitoare''.
''Suntem dezamăgiți de decizia Vaticanului și credem că ea nu va ajuta la readucerea palestinienilor la masa negocierilor'' de pace, a declarat Emmanuel Nahshon, purtător de cuvânt al diplomației israeliene.
sursa ... AGERPRES

vineri, 1 mai 2015

Iranul, aliatul Siriei, a promis sprijin pentru cresterea terorismului împotriva Israelului

Iranul, aliatul Siriei, a promis sprijin pentru cresterea terorismului împotriva Israelului
Resultado de imagem para hizballahDelegațiile militare Siriene și Hizballah, au vizitat Teheranul in aceasta saptamana conform rapoartelor inteligenței și surselor militare, unde în decurs de trei zile de discuții, pana vineri 30 aprilie, ministrul sirian al Apărării, General Fahad Jassim al-Freij impreuna cu omologul său Iranian Hussein Dehghan, au aprobat campanii intense de teroare împotriva forțelor israeliene și civili israelieni în Golan, care urmează să fie executate de către teroriști. 

Iranul a promis sprijin pentru aceasta campanie, și a promis să facă ca Gărzile Revoluționare și forțele șiite afgane prezente în Siria sa fie disponibile în cazul unui contraatac israelian, la fel a fost desemnată o "zonă deschisă" pentru a se oferi sprijin tuturor milițiilor teroriste dispuse să atace Israelul. 

Aceasta zona se întinde de la Damasc la Golan, pe o distanță de 60 km de drum, la fel Hermon și Shebaa Farms. Serviciile de informații militare ale Siriei și Hizballah vor fi responsabile pentru coordonarea operațiunilor, și vor oferi arme și inteligență.

Conform planului aprobat în Teheran, Siria și Hizballah vor recruta noi miliții pentru aceasta campanie, precum și punerea în aplicare a grupărilor teroriste existente.Un astfel de cadru, a fost compus din sirieni druzi, în ultimele săptămâni. 

Primul atac de duminica trecută, 26 aprilie - a fost o încercare de a planta o bombă în apropierea unei poziții israeliene la granița cu Golan - care a fost un eșec. Toti, cei patru atentatori sinucigași au fost uciși într-un atac aerian israelian, la fel și dispozitivul de detonare telecomandat.

Noul comandant al miliției druze, Samir Kuntar, este un nume familiar israelienilor, cunoscut ca ucigașul familiei Haran în Nahariya, și a doi ofițeri de poliție care au părăsit închisoarea în 2008, după ce au executat 36 de ani, intr-o o condamnare pe viață. Kuntar este un libanez druz, care a aderat în tinerețe la gruparea terorista Hizballah.

Sursele informeaza că președintele Sirian, Bashar Assad, a sugerat de multe ori crearea unei "mișcari de rezistență" siriano-palestiniene, special pentru a lua înapoi Golan, pe care Israelul la capturat în 1967, în timpul invaziei Siriene, și mai târziu anexat. Cu toate acestea, atacurile teroriste în Israel, au fost lăsate până acum în principal echipelor palestiniene, create ad hoc pentru operațiuni individuale. 

Aceste grupuri, au fost de multe ori extrase din grupul de comandă al FPLP- sub comanda Generalului Ahmed Jibril, sau recrutați în tabăra de refugiați din Yarmuk, în Damasc. Dar acum, Assad și aliatul său Hizballah sunt angrenati într-o acțiune de escaladare masivă cu diferite tactici. Shalom Israel !!!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...