Israel

Israel

joi, 19 martie 2015

Se apropie două SEMNE rare astronomice legate de calendarul evreiesc

Se apropie două SEMNE rare astronomice legate de calendarul evreiescVineri, 20-Martie, va avea loc un fenomen foarte rar, eclipsa totala de soare, care coincide cu prima zi a lunii ebraice Nissan. Timp de 2 minute eclipsa de soare va fi totală pe Polul Nord, la acea zi va fi echinoctiul de primavara si inceputul a primei luni evreiesti, Nissan, în care celebrăm sărbătoarea Paștelui.

Voi face să se vadă semne* în ceruri şi pe pămînt: sînge, foc şi stîlpi de fum; soarele* se va preface în întuneric, şi luna, în sînge, înainte** de a veni ziua lui יהוה YaHWeH, ziua aceea mare şi înfricoşată.

Atunci oricine* va chema Numele יהוה YaHWeH, va fi Mîntuit. Căci Mîntuirea va fi pe muntele Sionului** şi la Ierusalim, cum a făgăduit יהוה YaHWeH, şi între cei rămaşi♦ pe care-i va chema יהוה YaHWeH. (Ioel 2:30-32)

Îndată* după acele zile de necaz „soarele se** va întuneca, luna nu-şi va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer, şi puterile cerurilor vor fi clătinate.”

Atunci* se va arăta  Fiului Omului, cu toate** semnele lui pe cer, seminţiile pămîntului se vor boci cînd♦ vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă. El* va trimite pe îngerii Săi cu trîmbiţa răsunătoare, şi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru vînturi, de la o margine a cerurilor pînă la cealaltă.

De la smochin învăţaţi pilda* lui: cînd îi frăgezeşte şi înfrunzeşte mlădiţa, ştiţi că** vara este aproape. Tot aşa, şi voi, cînd veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul Omului este aproape, este chiar la uşi.


Adevărat vă spun că nu* va trece neamul acesta, pînă se vor întîmpla toate aceste lucruri. Cerul* şi pămîntul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. (Matei 24:29-35)

Aceasta eclipsa de soare precede un alt fenomen rar, despre care sa scris de mai multe ori în acest blog: Tetrada, adică o "luna roșie", care coincide cu ziua exactă a unei sarbatori scripturale, în acest caz, de Paști. Aceasta tetrada va avea loc pe 4 aprilie a acestui an, in prima zi de Paște. 

Aceasta va fi a treia tetrada, iar a patra și finala vor avea loc, de asemenea, în sărbătoarea Corturilor, și de asemenea poate fi observata si în Ierusalim.

"Apariția și raritatea acestui eveniment natural, împreună cu vremurile pe care le trăim, indică prezenta lui Eylohim". Aceste semne prevestesc Venirea lui HaMashiya, care este foarte aproape, dupa cum este scris in Isaia Capitolul 11:

Apoi o Odraslă va* ieşi din tulpina lui Isai**, şi un♦ Vlăstar va da din rădăcinile lui. Duhul* lui יהוה YaHWeH Se va odihni peste El, Duh de înţelepciune şi de pricepere, Duh de sfat şi de tărie, Duh de cunoştinţă şi de frică de יהוה YaHWeH.

Plăcerea Lui va fi frica de יהוה YaHWeH; nu va judeca după înfăţişare, nici nu va hotărî după cele auzite, ci* va judeca pe cei săraci cu dreptate şi va hotărî cu nepărtinire asupra nenorociţilor ţării; va lovi** pămîntul cu toiagul Cuvîntului Lui, şi cu suflarea buzelor Lui va omorî pe cel rău. Neprihănirea* va fi brîul coapselor Sale, şi credincioşia, brîul mijlocului Său.

„Atunci lupul va* locui împreună cu mielul, şi pardosul se va culca împreună cu iedul; viţelul, puiul de leu şi vitele îngrăşate vor fi împreună, şi le va mîna un copilaş; vaca şi ursoaica vor paşte la un loc, şi puii lor se vor culca împreună. Leul va mînca paie ca boul, pruncul de ţîţă se va juca la gura bortei năpîrcii, şi copilul înţărcat va băga mîna în vizuina basilicului.

Nu* se va face niciun rău şi nicio pagubă pe tot Muntele Meu cel sfînt; căci pămîntul va fi plin** de cunoştinţa lui יהוה YaHWeH, ca fundul mării de apele care-l acoperă. În* ziua aceea, Vlăstarul** lui Isai va fi ca un steag pentru popoare♦; neamurile se vor întoarce la El, şi slava va fi locuinţa♦♦ Lui.”

În acelaşi* timp, יהוה YaHWeH Îşi va întinde mîna a doua oară ca să răscumpere rămăşiţa poporului Său risipit în** Asiria şi în Egipt, în Patros şi în Etiopia, la Elam, la Şinear şi la Hamat, şi în ostroavele mării.

El va înălţa un steag pentru neamuri, va strînge pe surghiuniţii lui Israel şi va aduna pe cei* risipiţi ai lui Iuda de la cele patru capete ale pămîntului.Pizma* lui Efraim va înceta, şi vrăjmaşii lui Iuda vor fi nimiciţi; Efraim nu va mai fi gelos pe Iuda, şi Iuda nu va mai fi vrăjmaş lui Efraim, ci vor zbura pe umărul filistenilor la apus, şi vor jefui împreună pe fiii răsăritului. Edom* şi Moab vor fi prada mîinilor lor, şi fiii lui Amon le vor** fi supuşi.

 יהוה YaHWeH va seca* limba mării Egiptului, Îşi va ridica mîna asupra Rîului în mînia Lui, îl va împărţi în şapte pîraie, aşa că îl vor** putea trece încălţaţi. Şi va* fi un drum pentru rămăşiţa poporului Său care va mai rămîne în Asiria, cum** a fost pentru Israel în ziua cînd a ieşit din ţara Egiptului. Shalom Israel!!!

Un comentariu:

  1. Bine bine. Să nu facem acum precum presa care caută ceva senzațional din niste coincidențe ale unor evenimente astrologice obisnuite. Semnele Biblice sunt altele: semne cerești înfricoșătoare, unele ingrozitoare, altele sunt de tipul unor minuni mari etc.

    RăspundețiȘtergere

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu Ceea ce unii ar considera imposibil se întâmplă în fața ochilor noștri: la...