Israel

Israel

vineri, 13 martie 2015

Kasher - „Petre, scoală-te, taie şi mănîncă” - „Nicidecum, Stăpîne” - „Căci niciodată n-am mîncat ceva spurcat sau necurat.”

Yahshuah nu a eliminat Cerintele Kașer a Torei

Animale curate permise pentru consum


Termenul ebraic, se referă pur și simplu la legile dietetice kosher din Tora, si care se refera la planul lui Yahweh de separare între ce este necurat și curat. Aceste instrucțiuni alimentare au fost proiectate de Yahweh, si care reflectă sfințenia Sa, separata de cea a păcătoșilor, și care au servit ca un indicator de protecție, pentru a proteja poporul Său Israel, de toate bolile națiunilor păgâne, care au fost contractate prin a se manca ca hrana, animale necurate. 

Kashrut, prin urmare, este un semnal vizibil într-o comunitate, care au fost invitați din afară, și cu care Elohim a făcut un legământ pentru o sfințenie personală și practică. Cele mai multe dintre aceste instrucțiuni sunt găsite în Leviticul, capitolul 11 și Deutronom, capitolul 14.

Animale curate si necurate, accesati acest link: 
http://scripturashabbatshalom.comunidades.net/index.php?pagina=1825025049_11

Părinții bisericii Crestine, inventate de Roma, au predat și continua să predea invataturi, precum ca Biserica a înlocuit Israelul, si ca promisiunile și scopul acestei cerinte Kasher, sunt o progresie naturala si o premisă falsă prin păstrarea coșer, ca un legalism evreiesc. 

Dacă credem că Israelul a fost înlocuit de biserica, prin învățaturile false bisericesti, de asemenea, putem deduce ca si legile alimentare și instrucțiunile din Torah au fost inlocuite. Cu toate acestea, vom descoperi faptul, ca nimic nu difera invataturile din Torah, cu cele din Legământul Reinnoit, si care nu ne învață sa ne distanțăm de ce este Kasher, curat.

Cel mai frecvent aspect, prin care se denatureaza instructiunile date de Yahweh, de catre Biserica Crestina, este in Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetele 9-14, unde găsim un caz, in care Yahweh porunceste lui Shimon Kefa (Petru), spunându-i să ucidă și să mănânce o selecție de animale, care evident erau necurate, nu erau Kasher.

A doua zi, cînd erau pe drum şi se apropiau de cetate, Petru s-a* suit să se roage pe acoperişul casei, pe la ceasul al şaselea. L-a ajuns foamea şi a vrut să mănînce. Pe cînd îi pregăteau mîncarea, a căzut într-o răpire sufletească.

A* văzut cerul deschis şi un vas ca o faţă de masă mare, legată cu cele patru colţuri, coborîndu-se şi slobozindu-se în jos pe pămînt. În ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare şi tîrîtoare de pe pămînt şi păsările cerului.

Şi un glas i-a zis: „Petre, scoală-te, taie şi mănîncă.” „Nicidecum, Stăpîne” a răspuns Petru. „Căci* niciodată n-am mîncat ceva spurcat sau necurat.”

Dupa cum vedem, Petru primește aceste instrucțiuni într-o viziune, după o perioada de rugăciune intensă, unde Yahweh continua sa-i spuna lui Petru în versetul 15: Şi glasul i-a zis iarăşi a doua oară: „Ce* a curăţat יהוה YaHWeH, să nu numeşti spurcat.”

Dacă ne-am opri aici, cum a făcut cea mai mare parte a bisericii crestine în ultimii 2000 de ani, atunci am ajunge la concluzia falsa, precum că Yahweh a lasat în urma instrucțiunile din Leviticul 11, dar dacă suntem dispuși să mergem mai departe, studiind subiectul, ne dăm seama că în versetul 28, acest aspect este lamurit.

Kefa (Petru), le oferă o interpretare deschisa prin propria viziune. El prevede în mod clar, că unicul scop al aceste viziuni cerești, care a fost pe acoperisul casei, a lui Simon Tabacarul, a fost destinata să arate că, Yahweh începe să curețe pe cei care nu sunt evrei, prin credința lui HaMashiya, prin lucrarea Sa de ispășire pe lemnul din Golgota, prin faptul ca Corneliu, sutaş din ceata de ostaşi numită „Italiana”, desi era pagan si necurat, totusi acest Om cucernic era şi temător de יהוה YaHWeH, împreună cu toată casa lui, si ca din acel moment este acceptat în familia lui Israel, cu drepturi egale, adică, în calitate de moștenitori ai darului vieții eterne.

În versetul 28, Petru spune: „Ştiţi”, le-a zis el, „că* nu este îngăduit de Lege unui iudeu să se însoţească împreună cu un păgîn sau să vină la el; dar  יהוה YaHWeH** mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat.

Vedem că Yahweh, prin Kefa-Petru, a mustrat tradiționalismul rabinic, prin modul comun de gândire din acele zile, prin care au învățat că cei care nu au fost israeliți au fost un gunoi, și ca toți israeliții au trebuit sa stea deoparte, de a nu fi supusi influenței non-israelite, cu excepția cazului atunci cand erau in robie, si unde au fost dispuși să accepte pe straini sa se alăture poporului lui Israel, prin respectarea Poruncilor.

Scopul lui Shimon Kefa, de a putea vizita casa unui centurion roman, pe nume Corneliu, a fost de a predica Evanghelia iubirii și iertării adusa altor națiuni, in care inima lor, mintea și înțelegerea erau gata să primească Poruncile si Oranduiala lui Yahweh, descoperita de el si altor natiuni. 

Animale necurate interzise pentru consum

Kefa-Petru, avea un plan clar, și Yahweh a trimis pe acei oameni să-l ducă la casa lui Corneliu, unde ca urmare întreaga familie a fost păstrata in planul de mantuire, și chiar au fost sigilati cu aceeași Ruach HaKodesh-Adevaratul Duh Sfant, care a fost dat ucenicilor, la Sarbatoarea Cincizecimii-Shavuot,  în Templu, pe muntele MoriYah.

Vers.28... Atunci Petru a început să vorbească şi a zis: „În* adevăr, văd că יהוה YaHWeH nu este părtinitor, ci că, în* orice neam, cine se teme de El şi lucrează neprihănire este primit de El.

Sa întâmplat chiar în capitolul 11, următor, unde Petru a revizuit viziunea și evenimentele ulterioare înaintea bătrânilor din Yerushalayim, de modul inițial de înțelegere a situației, si cum a fost corectat de către Yahweh, de felul in care au fost invatati de Rabini, cu privire la aceste versete. 

Yahweh nu a eliminat în nici un fel sau formă Legile Kashrut-Kasher, pentru poporul Legământului Reinnoit a lui Israel, dar ceea ce a fost aratat prin acest aspect de vedenie, a fost de a arata altor națiuni, ca prin adoptarea Poruncilor si a Randuielilor lui Yahweh, Natiunile-Neamurile încetează să mai fie necurate, in a fi purificati prin credința lui Yashua, si prin sângele curățarii a lui HaMashiya-Mesia!

Trebuie să ne întrebăm, oare de ce Biserica Crestina, inventata de Roma, a insuflat acest aspect de al face pe Yahweh inconsecvent si confuz, și că a trebuit să aduca o schimbare de instrucțiuni dietetice pe care el însuși le-a dat? 

Aceasta Biserica Crestina este un stat suveran, numita Curva cea Mare, care imbata pamantul cu invataturile-minciunile sale, descrisa in Apocalipsa 17 si 18, prin modul de a prostii, si a cretina, cu ajutorul Teologiei de înlocuire si de gândire, dusa chiar de fiicele sale, Bisericile si Cultele Crestine, dispensaționaliștii, cu scopul de a crea o entitate separată de Legământul Reinnoit a lui Israel, prin a concepe un regim alimentar diferit, un meniu spurcat si necurat !

În Faptele Apostolilor capitolul 15, citim în mod clar și precis ceea ce Brit Hadashah-Legământul Reinnoit, într-adevăr ne învață despre kashrut-kasher

După ce s-au reunit la Ierusalim, in urma unor neintelegeri intre fratii de credinta, sa stabilit că credincioșii care nu erau evrei, cei întorsi din mijlocul neamurilor, nu au necesitatea de a implinii juguri impuse de Rabini, pe care nici parintii lor nu le-au putut implinii, găsim decizia în versetele 28 și 29 din Faptele Apostolilor 15 : 

Căci s-a părut nimerit Duhului Sfînt şi nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decît ceea ce trebuie, adică: să* vă feriţi de lucrurile jertfite idolilor, de singe,** de dobitoace sugrumate şi de curvie, lucruri de care, dacă vă veţi păzi, va fi bine de voi. Fiţi sănătoşi!”

Ruach HaKodesh-Duhul Sfant, le-a dezvăluit părțile Torei, obligatorii pentru credincioșii care nu erau evrei, și care au venit să facă parte din familia lui Israel, prin harul care este dat prin credința data sfintilor odata pentru totdeauna. Două dintre cele patru condiții au fost, pentru a se evita ceea ce se numea strangularea animalelor curate, si sa se evite consumul de carne cu sânge. 

Acest lucru a fost cea mai ușoară cale de a se obține la început un stil de viata total atent fata de Tora, deoarece celelalte lucruri au fost explicate inca din vechime dupa cum ne spune versetul 21: Căci încă din vechime, Moise are în fiecare cetate oameni care-l propovăduiesc, fiindcă este citit* în sinagogi în toate zilele de Șabat.”

Pasari necurate interzise pentru consum

Asta e cea mai ușoară cale de a afla ca legile alimentare din Levitic 11 au fost obligatorii pentru toți credincioșii din Legământul Reinnoit-Brith Hadashah. În practica scripturilor, animalele curate nu au fost niciodată strangulate, dupa cum sa constatat ca acest obicei era folosit de păgâni, dar prin taierea gâtului, animalul a avut o moarte rapida si fara durere. 

Practica scripturală de-a lungul timpului, facea ca sângele rezultat din moartea fara dureri a animalului, trebuia să fie turnat pe pământ. Vedem așadar că instrucțiunile Kashrut, nu numai că nu au fost eliminate sau ocolite de către Mesia lui Israel, dar, datorită Ruach HaKodesh-Duhul Sfant în Fapte 15: 28-29, Yahweh extinde aceasta porunca-Mitzvot, de a fi obligatorie pentru toți credincioșii din toate națiuniunile pamantului! 

Se pune intrebarea, aceeasta este învățura pe care ti-o da pastorul tau ? pe care Scriptura ne învață !

Poate că pastorii ăsi fac griji mai puține pentru contaminarea Cuvantului, si cu acea scuza de a nu se Iudaiza, se arăta mai putin receptivi la adevăr. Dacă sunteți un efraimit, care a decis să-l caute pe Yahweh cu toată inima, De ce nu cereți Liderului dumneavoastră spiritual, de a va explica, de ce el nu va învață despre Kasher-kashrut, de exemplu, păstrarea mancarilor coșer in turma bisericii sale ? Probabil vei rămâne surprins la unele dintre răspunsuri, total contrar Scripturii, pe care le veți auzi. 

Liderilor bisericii le place sa răsuceasca Scriptura, și probabil va vor da raspunsul găsit în capitolul 2 din Coloseni, versetele 14-22 :

Înscrisul* dogmelor poruncite împotriva noastră, a fost nimicit prin lemnul răstigniri. A dezbrăcat*căpeteniile şi stăpînirile** şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin jertfa Lui.

Nimeni, dar, să* nu vă judece cu privire la mîncare** sau băutură, sau cu♦ privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de Șabat, care* sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui haMaşiya.

Nimeni* să nu vă răpească premiul alergării, făcîndu-şi voia lui însuşi, printr-o smerenie şi închinare la îngeri, amestecîndu-se în** lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mîndrie deşartă, prin gîndurile firii lui pămînteşti, şi nu se ţine strîns de Capul* din care tot trupul, hrănit şi bine închegat, cu ajutorul încheieturilor şi legăturilor, îşi primeşte creşterea pe care i-o dă  יהוה YaHWeH.

Dacă aţi murit* împreună cu haMaşiya faţă de învăţăturile începătoare** ale lumii, de ce, ca şi cum aţi trăi încă în lume, vă supuneţi la porunci ca acestea:

„Nu* lua, nu gusta, nu** atinge cutare lucru!”? Toate aceste lucruri, care pier odată cu întrebuinţarea lor şi sunt întemeiate pe* porunci şi învăţături omeneşti....

Se presupune că în versetul 14, Shaul-Pavel, învață că Yashua a rastignit respectarea poruncilor din Tora la cruce, dupa scrierile traditionale, dacă acest lucru spus de Shaul era adevărat, dupa intelesul pastorilor, atunci s-ar contrazice total ceea ce este scris în Faptele Apostolilor 15.

Prima regula este că Scriptura nu se contrazice niciodata. Ceea ce a fost bătut în cuie pe lemnul rastignirii, din versetul 14, a fost Zapisul cu greselile fata de Tora, prin care ne-am facut vinovați de calcarea Poruncilor lui Yahweh, si care listă însuși, a fost bătuta în cuie pe lemnul din Golgota, când am fost iertați. 

Insa acest verset nu ne învață in nici un fel, ca YaHWeH a dat Poruncile sale, și apoi a venit Yashua să scape de ele, pentru ca tu si eu sa putem sa le calcam. Tora este Cuvântul veșnic și acest cuvânt nu se anuleaza, dupa cum vedem ca este scris în Matei, capitolul 5: 17-19....

Să* nu credeţi că am venit să stric Legea(Torah) sau Prorocii; am venit nu să stric, dar să împlinesc. Căci adevărat vă spun, cîtă vreme* nu va trece cerul şi pămîntul, nu va trece o iotă sau o frîntură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întîmplat toate lucrurile.

Aşa că, oricine* va strica una din cele mai mici din aceste Porunci şi va învăţa pe oameni aşa, nu va intra în Împărăţia cerurilor; dar oricine le va păzi şi va învăţa pe alţii să le păzească, va fi chemat mare în Împărăţia cerurilor.

Sunt multe biserici care, încearca de a preda în mod eronat legile dietetice ale Torei, care au fost concepute pentru ca omul sa aiba o viata sanatoasa, atat fizica cat si spirituala, deorece multi credincioși au o origine păgână. 

Un alt verset favorit din Scriptura, este adesea răsucit de învățăturile din biserici, despre kashrut, în 1Timotei, capitolul 4: 3-5 : 

Ei opresc* căsătoria şi întrebuinţarea mîncărilor** pe care  יהוה YaHWeH le-a făcut ca să fie luate♦ cu mulţumiri♦♦ de către cei ce cred şi cunosc Adevărul.

Căci creația lui  יהוה YaHWeH este bună, şi El nu leapădă pe nimeni, dacă se apropie cu mulţumiri, pentru că sunteți sfinţiți prin Cuvîntul lui  יהוה YaHWeH şi prin rugăciune.

Aceste versete au fost trucate in Scripturile traditionale folosite pe piata, in care este specificat ca Saul a declarat că toate alimentele au fost cașer, cu condiția ca atunci când sunt folosite, acestea sunt sfințite prin Cuvânt și Rugăciune. Prin urmare, în conformitate cu acest mod de răsucire a Scripturilor, Bisericile se declara libere să mănânce orice animal necurat, cu conditia să se roage.

Iată dar cum este expusa logica de răsucire, prin care in mod miraculos, alimentele necurate devin cașer, chiar dacă aceeași Tora, le-a interzis anterior. Credeți că farsa religioasă este un adevăr? ar fi predicat oare Pavel-Shaul, un evreu care a împlinit Tora, ca toata lumea să fie libera să mănânce ce vrea, să sfințeasca ceva ce Yahweh a numit necurat ? 

Să ne uităm mai atent, la ceea ce ne învață de fapt aceste versete, în versetul 4, au scos --- Căci creația lui  יהוה YaHWeH este bună, şi El nu leapădă pe nimeni, dacă se apropie cu mulţumiri.... si au trucat prin a introduce ---- Caci orice faptura a lui Dumnezeu este buna, si nimic nu este de lepadat, daca se ia cu multumiri ..... 

În versetul 4, 1Tim.4, Shaul se referă la o condiție în ceea ce privește acest nou efraimit, de persoane din natiuni, si nu de animale pentru mancare, dupa cum este si exemplul din Faptele Apostolilor 10, cat despre intrebuintarea bucatelor din versetul 3, bineinteles ca nici pe departe nu se refera la ce era necurat. 

Si in ziua de azi, intalnim traditii impuse de unele Biserici care opresc casatoria, la fel in altele se predica interzicerea mancarii de carne curata, impunindu-se o dieta vegetariana, aceste porunci sunt omenesti, ele nu vin din Tora.

În cele din urmă, în Marcu 7: 18-23..... După ce* a intrat în casă, pe cînd era departe de norod, ucenicii Lui L-au întrebat despre pilda aceasta.  
             
El le-a zis: „Şi voi sunteţi aşa de nepricepuţi? Nu înţelegeţi că nimic din ce intră în om de afară nu-l poate spurca? Fiindcă nu intră în inima lui, ci în pîntece, şi apoi este dat afară în hazna.”
       (A zis astfel, pentru-că toate bucatele erau curate)   Curate  Kosher.

El le-a mai zis: „Ce iese din om aceea spurcă pe om. Căci* dinăuntru, din inima oamenilor, ies gîndurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtişagurile, lăcomiile, vicleşugurile, înşelăciunile, faptele de ruşine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies dinăuntru şi spurcă pe om.”

In nici unul din aceste versete, nu se specifica de mancaruri necurate, nu ne învață să calcam Tora, sa ne aruncam intr-o orgie alimentara necurata, care neagă revelația Kashrut, așa cum ne propovaduieste în mod fals biserica, care se folosește de formulari fizice și naturale, pentru a explica formulari spirituale.

Mulți au făcut din ignoranță sau poate si din lașitate, deorece daca ar spune adevarul, ar avea un prejudiciu material, alti sunt atrasi de pofte trupesti, de care nu se pot lepada. 

Mulți credincioși, ar trebui să reflecteze bine asupra acestor aspecte, sa adopte o pozitie corectă, arătând o vointa progresivă și selectivă, de a merge pe caile cerute de Yahweh, prin care ne-a chemat să învețam adevărurile Lui prețioase, în concordanță cu Scriptura! 

E timpul pentru a ne pune casa noastră în ordine, mai ales cand se refera la kasher, și la avertismentele care sunt eterne si obligatorii, pentru toți credincioșii. Israeliții din ambele case, alesi din toate neamurile, care s-au alăturat prin sângele lui HaMashiya Yashua, trebuie să se bucure de o bună sănătate, de o mâncare sfantă si binecuvântata, furnizata de Păstorul cel Bun! Shalom Israel !!!

3 comentarii:

 1. Corect spus. Cât despre completări din Scriptură cu privire la Elohim, Yeshua si apostolii care nu desfințează nici mâncarea kasher și nici Legea in sine, urmăriți mai ales capitolul VIII din studiul:
  www.salveaza-ti-viaza.blogspot.com
  Sunt exemple foarte solide din Scriptura cu privire la acest subiect.

  RăspundețiȘtergere
 2. Cap. VIII din acest studiu (salveaza-ti-viaza.blogspot.com) incepe așa:

  1. AȚI CITIT CÂND PETRU A REFUZAT SA MĂNÂNCE DOBITOACE (PRINTRE CARE ȘI PORCUL ȘI IEPURELE), DUPĂ VECHIUL TESTAMENT, CĂCI CREDEA LA INCEPUT CĂ DUMNEZEU IL INCEARCĂ?

  Conform Scripturii, Petru ințelege ulterior vedenia și anume că Dumnezeu compară animalele care erau ”necurate”, cu ”neamurile”, la care il trimite să le mântuiască și care erau de asemenea necurate.

  Aceasta era analogia din vedenie și nicidecum ca ar desfinta Dumnezeu Legea Sa privind animalele necurate interzise ca hrană nouă.

  ”A doua zi, când erau pe drum şi se apropiau de cetate, Petru s-a suit să se roage pe acoperişul casei, pe la ceasul al şaselea.
  L-a ajuns foamea şi a vrut să mănânce. Pe când îi pregăteau mâncarea, a căzut într-o răpire sufletească.
  A văzut cerul deschis şi un vas ca o faţă de masă mare, legată cu cele patru colţuri, coborându-se şi slobozindu-se în jos pe pământ.
  În ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare şi târâtoare de pe pământ şi păsările cerului.
  Şi un glas i-a zis: "Petre, scoală-te, taie şi mănâncă."
  "NICIDECUM, DOAMNE", A RĂSPUNS PETRU. "CĂCI NICIODATĂ N-AM MÂNCAT CEVA SPURCAT SAU NECURAT."
  Şi glasul i-a zis iarăşi a doua oară: "Ce a curăţat Dumnezeu, să nu numeşti spurcat."
  Lucrul acesta s-a făcut de trei ori, şi îndată după aceea vasul a fost ridicat iarăşi la cer.” (Fapte 10:9-16)

  ”Petru a început să le spună pe rând cele întâmplate. El a zis:
  "Eram în cetatea Iope; şi, pe când mă rugam, am căzut într-o răpire sufletească şi am avut o vedenie: un vas ca o faţă de masă mare, legată cu cele patru colţuri, se cobora din cer şi a venit până la mine.
  Când m-am uitat în ea, am văzut dobitoacele cu patru picioare de pe pământ, fiarele, târâtoarele şi păsările cerului.
  Şi am auzit un glas care mi-a zis: "Petre, scoală-te, taie şi mănâncă."
  Dar eu am răspuns: "NICIDECUM, DOAMNE, CĂCI NIMIC SPURCAT SAU NECURAT N-A INTRAT VREODATĂ ÎN GURA MEA."
  Şi glasul mi-a zis a doua oară din cer: "Ce a curăţat Dumnezeu, să nu numeşti spurcat."
  Lucrul acesta s-a făcut de trei ori; apoi toate au fost ridicate iarăşi în cer. ” ( Fapte 11:4-10)

  Deci Petru spune clar ca NICIODATĂ nu a mancat asa ceva, asta insemnand inclusiv cat timp a umblat alaturi de IISUS.

  Astfel Petru respecta Legea Domnului din VECHIUL TESTAMENT din Levitic cap. 11 și din Deuteronom cap. 14.

  RăspundețiȘtergere

 3. 2. AȚI CITIT CÂND APOSTOLII SFĂTUIAU IN REPETATE RÂNDURI, DUPA VECHIUL TESTAMENT, SĂ SE EVITE CURVIA, SÂNGELE ȘI DOBITOACELE SUGRUMATE (CELE NECURATE) ?

  NOUL TESTAMENT:

  ”De aceea, eu sunt de părere să nu se pună greutăţi acelora dintre Neamuri care se întorc la Dumnezeu;
  ci să li se scrie doar SĂ SE FEREASCĂ DE PÂNGĂRIRILE IDOLILOR, DE CURVIE, DE DOBITOACE SUGRUMATE ŞI DE SÂNGE. ” (Fapt. 15:19-20)

  ”Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt şi nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie,
  adică: SĂ VĂ FERIŢI DE LUCRURILE JERTFITE IDOLILOR, DE SÂNGE, DE DOBITOACE SUGRUMATE ȘI DE CURVIE, lucruri de care, dacă vă veţi păzi, va fi bine de voi. Fiţi sănătoşi!" (Fapt. 15:28-29)

  ” Cu privire la Neamurile care au crezut, noi am hotărât şi le-am scris că trebuie SĂ SE FEREASCĂ DE LUCRURILE JERTFITE IDOLILOR, DE SÂNGE, DE DOBITOACE SUGRUMATE ȘI DE CURVIE." (Fapt. 21:25)

  PAVEL ÎNVĂȚA ACESTE HOTĂRÂRI ALE APOSTOLILOR (SĂ SE FEREASCĂ DE LUCRURILE JERTFITE IDOLILOR, DE SÂNGE, DE DOBITOACE SUGRUMATE ȘI DE CURVIE), PRIN TOATE ORAȘELE (CETĂȚILE) PRIN CARE UMBLA:

  ” Pe când trecea prin cetăți, (Pavel) învăța pe frați SĂ PĂZEASCĂ HOTĂRÂRILE APOSTOLILOR și prezbiterilor din Ierusalim”. (Fap. 16:4)

  VECHIUL TESTAMENT:

  ”NUMAI carne cu viaţa ei, adică SÂNGELE EI, SĂ NU MÂNCAŢI.” (Gen. 9:4)


  ”ACEASTA ESTE O LEGE VEŞNICĂ PENTRU URMAŞII VOŞTRI, în toate locurile unde veţi locui: cu niciun chip SĂ NU MÂNCAŢI NICI GRĂSIME, NICI SÂNGE." (Lev. 3:17)


  ”SĂ NU MÂNCAŢI SÂNGE, NICI DE PASĂRE, NICI DE VITĂ, ÎN TOATE LOCURILE ÎN CARE VEŢI LOCUI.
  Cine va mânca vreun fel de sânge va fi nimicit din poporul său!" (Lev. 7:26-27)

  ”Căci viaţa oricărui trup stă în sângele lui care este în el. De aceea am zis copiilor lui Israel: "SĂ NU MÂNCAŢI SÂNGELE NICIUNUI TRUP; căci viaţa oricărui trup este sângele lui: oricine va mânca din el va fi nimicit." (Lev. 17:14)

  ”SĂ NU MÂNCAŢI NIMIC CU SÂNGE. Să nu ghiciţi după vârcolaci, nici după nori. ” (Lev. 19:26)

  ”NUMAI SÂNGELE SĂ NU-L MÂNCAŢI, ci să-l vărsaţi pe pământ ca apa” (Deut. 12:16)

  ”Apoi a adăugat: "Împrăştiaţi-vă printre popor şi spuneţi fiecăruia să-şi aducă boul sau oaia şi să-l înjunghie aici. Apoi să mâncaţi ŞI NU PĂCĂTUIŢI ÎMPOTRIVA DOMNULUI, MÂNCÂND CU SÂNGE." Şi peste noapte, fiecare din popor şi-a adus boul cu mâna, ca să-l înjunghie pe piatră. ” (1 Sam. 14:34)

  ”De aceea spune-le: "Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: "VOI MÂNCAŢI CARNE CU SÂNGE, vă ridicaţi ochii spre idolii voştri şi vărsaţi sânge. ŞI VOI SĂ STĂPÂNIŢI ŢARA? ” (Ezec. 33:25)

  3 ...

  RăspundețiȘtergere

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu Ceea ce unii ar considera imposibil se întâmplă în fața ochilor noștri: la...