Israel

Israel

marți, 17 februarie 2015

Israel, Poporul ales

"Israelul nu este perfect, dar încă este poporul ales"

Hebron - Mormintele Patriarhilor - Numele Creatorului pe Mobilierul vechi din Pestera Macpela

Problema corupției spirituale in Israel este prezentă în toată Scriptura. Deși ei sunt poporul ales, copiii lui Israel au experimentat foarte multa corupție prin neascultare si calcare de porunci.

Ca și în trecut, națiunea lui Israel nu este perfecta, si de multe ori nu trăiește după voia lui Elohim. Chiar și așa, națiunea lui Israel rămâne poporul ales și beneficiarul unui legământ incasabil cu Yahweh. Israelul încă nu se bucura pe deplin de aceste binecuvântări, până când nu va fi curatit înaintea lui Elohim.

Elohim va aduce înapoi poporul lui Israel, în Țara lui Israel, nu din cauza puritatii lor, ci din pricina ca este poporul ales, prin juruintele si promisiunea facuta Patriarhirhilor lui Israel. Sa vedem ce ne spune Cuvantul in Ezechiel 36: 16-36 :

Cuvîntul lui יהוה YaHWeH mi-a vorbit astfel: „Fiul omului, cei din casa lui Israel, cînd locuiau în ţara lor, au spurcat-o* prin purtarea lor şi prin faptele lor; aşa că purtarea lor a fost înaintea Mea ca spurcăciunea** unei femei în timpul necurăţiei ei.

Atunci Mi-am vărsat urgia peste ei, din pricina sîngelui* pe care-l vărsaseră în ţară şi din pricina idolilor cu care o spurcaseră. I-am risipit* printre neamuri, şi au fost împrăştiaţi în felurite ţări; i-am** judecat după purtarea şi faptele lor rele.

Cînd au venit printre neamuri, ori încotro se duceau pîngăreau* Numele Meu cel sfînt, aşa încît se zicea despre ei: „Acesta este poporul lui, ei au trebuit să iasă din ţara lor.” Şi am vrut să scap cinstea Numelui* Meu celui sfînt pe care-l pîngărea casa lui Israel printre neamurile la care se dusese.

De aceea, spune casei lui Israel: „Aşa vorbeşte יהוה YaHWeH:  „Nu din pricina voastră fac aceste lucruri, casa lui Israel, ci din pricina Numelui Meu* cel sfînt pe care l-aţi pîngărit printre păgînii la care aţi mers.

De aceea voi sfinţi Numele Meu cel mare care a fost pîngărit printre neamuri, pe care l-aţi pîngărit în mijlocul lor. Şi păgînii vor cunoaşte că Eu sunt יהוה YaHWeH zice יהוה YaHWeH Eylohim, cînd voi fi sfinţit* în voi sub ochii lor.

Căci vă voi scoate* dintre neamuri, vă voi strînge din toate ţările şi vă voi aduce iarăşi în ţara voastră. Vă voi spăla* cu apă curată, şi veţi fi curăţaţi; vă voi curăţa** de toate spurcăciunile voastre şi de toţi idolii voştri.

Vă voi* da o inimă nouă şi voi pune în voi un Duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul* Meu în voi şi vă voi face să urmaţi Poruncile Mele, şi să păziţi, şi să împliniţi Legile Mele.

Veţi locui* în ţara pe care am dat-o părinţilor voştri; voi veţi fi poporul Meu* şi Eu voi fi יהוה YaHWeH Eylohim al vostru. Vă voi* izbăvi de toate necurăţiile voastre. Voi chema** grîul şi-l voi înmulţi; nu voi♦ mai trimite foametea peste voi.

Voi înmulţi* rodul pomilor şi venitul cîmpului, ca să nu mai purtaţi ocara foametei printre neamuri. Atunci vă veţi* aduce aminte de purtarea voastră cea rea şi de faptele voastre care nu erau bune; vă va fi scîrbă** de voi înşivă, din pricina nelegiuirilor şi urîciunilor voastre.

Şi toate aceste lucruri nu* le fac din pricina voastră, zice יהוה YaHWeH Eylohim, să ştiţi! Ruşinaţi-vă şi roşiţi de purtarea voastră, casa lui Israel!” Aşa vorbeşte יהוה YaHWeH:  „În ziua cînd vă voi curăţa de toate nelegiuirile voastre, voi face ca cetăţile voastre să fie locuite, şi dărîmăturile* vor fi zidite din nou; ţara pustiită va fi lucrată iarăşi, de unde pînă aici era pustie în ochii tuturor trecătorilor.

Şi se va spune atunci: „Ţara aceasta pustiită a ajuns ca o grădină a Edenului*; şi cetăţile acestea dărîmate, care erau pustii şi surpate, sunt întărite şi locuite!” Şi neamurile care vor mai rămîne în jurul vostru vor şti că Eu, יהוה YaHWeH, am zidit din nou ce era surpat şi am sădit ce era pustiit. Eu* am vorbit şi voi şi face.”

Astazi există foarte multi critici, care susțin că în calitate de poporul ales, poporul Israel ar trebui să trăiască în conformitate cu Cuvântul lui Yahweh, pentru asi primi binecuvântările. Acești oameni insistă că în timp ce Israelul nu practică o moralitate biblică, nu pot fi aleși națiune și popor, și cu siguranță, nu se pot bucura de binecuvântările lui Elohim, inclusiv nu recunosc ca posesia Țării lui Israel este profetica.

Aceste argumente nu au nici-o legitimitate, folosind aceleași argumente, multe neamuri și biserici creștine, contribuie la a răspăndi ură și Antisemitism Religios, prin a se autonumi poporul care ia locul lui Israel.

Yahweh, de multe ori a ales să lucreze prin vasele umane imperfecte, are un plan de răscumpărare pentru toată omenirea, și în acest plan este salvarea Israelului, poporul ales, precum și pe cei din alte națiuni care păzesc Poruncile lui יהוה YaHWeH şi Credinţa lui יהושע Yașua.

Cei care sunt împotriva Israelului, pentru faptul că nu practica morala biblica, trebuie să judece toate neamurile la aceleași standarde. Toată lumea de orice naționalitate, rasă, și sex, este chemata să trăiască în conformitate cu Poruncile lui Elohim, pentru-ca oamenii au eșuat și au nevoie de răscumpărare și iertare prin sangele lui Yashua HaMashiya.

Întreb, dar: „A lepădat  יהוה YaHWeH pe poporul Său?” Nicidecum! Căci şi* eu sunt Israelit, din sămînţa lui Avraam, din seminţia lui Beniamin.  יהוה YaHWeH n-a lepădat pe poporul Său pe care l-a* cunoscut mai dinainte.

Întreb, dar: „S-au poticnit ei ca să cadă?” Nicidecum! Ci, prin* alunecarea lor, s-a făcut cu putinţă mîntuirea Păgînilor, ca să facă pe Israel gelos; dacă deci alunecarea lor a fost o bogăţie pentru lume, şi paguba lor a fost o bogăţie pentru Păgîni, ce va fi plinătatea întoarcerii lor?

Fraţilor, pentru ca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi*, nu vreau să nu ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut într-o împietrire** care va ţine pînă♦ va intra numărul deplin al neamului lor.

Şi atunci tot Israelul va fi Mîntuit, după cum este scris: „Izbăvitorul va veni* pentru Sion şi va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov.Acesta* va fi Legămîntul pe care-l voi face cu ei, cînd le voi şterge păcatele.”

În ce priveşte Evanghelia, ei sunt vrăjmaşi, şi aceasta spre binele vostru; dar în ce priveşte alegerea, sunt iubiţi*, din pricina părinţilor lor. Căci lui יהוה YaHWeH nu-I pare rău de darurile şi de chemarea făcută.*              

După cum voi odinioară* n-aţi ascultat de יהוה YaHWeH, şi după cum, prin neascultarea lor, aţi căpătat îndurare acum, tot aşa, ei acum n-au ascultat, pentru ca prin îndurarea arătată vouă, să capete şi ei îndurare. Fiindcă יהוה YaHWeH* a închis pe toţi oamenii în neascultare, ca să aibă îndurare de toţi. (Romani 11) Shalom Israel !!!
http://scripturashabbatshalom.comunidades.net/index.php?pagina=1825543539_11

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu Ceea ce unii ar considera imposibil se întâmplă în fața ochilor noștri: la...