Israel

Israel

joi, 1 ianuarie 2015

Anul Nou Scriptural

Prima lună a anului - Abib-Nisan
 יהוה YaHWeH a zis lui Moise şi lui Aaron în ţara Egiptului: „Luna* aceasta va fi pentru voi cea dintîi lună; ea va fi pentru voi cea dintîi lună a anului.(Exod.12:1-2)

Astăzi* ieşiţi, în luna spicelor.     Sau: Abib (Exod.13:3-4)

In luna intai, adica luna Nisan (Est.3:7)

A doua lună a anului - Ziv

În* al patru sute optzecilea an după ieşirea copiilor lui Israel din ţara Egiptului, Solomon a** zidit Casa lui יהוה YaHWeH, în al patrulea an al stăpînirei lui peste Israel, în luna Ziv, care este luna a doua.(1Reg.6:1)

A treia lună a anului - Sivan

Logofeţii împăratului au fost chemaţi* în vremea aceea, în a douăzeci şi treia zi a lunii a treia, adică luna Sivan, şi au scris, după tot ce a poruncit Mardoheu, iudeilor, căpeteniilor oştirii, dregătorilor şi mai marilor celor o sută douăzeci şi şapte de ţinuturi aşezate de la India** la Etiopia, fiecărui ţinut după♦ scrierea lui, fiecărui popor după limba lui, şi iudeilor după scrierea şi limba lor.(Estera 8:9)

A patra lună a anului - Tamuz

iar în anul al unsprezecelea al lui Zedechia, în ziua a noua a lunii a patra, au pătruns în cetate.(Ieremia 39:2)

A cincea lună a anului - Ab-Av

Preotul Aaron* s-a suit pe muntele Hor, după porunca lui יהוה YaHWeH; şi a murit acolo, în al patruzecilea an după ieşirea copiilor lui Israel din ţara Egiptului, în luna a cincea, în cea dintîi zi a lunii.(Numeri 33:38)

A sasea lună a anului - Elul

Zidul a fost isprăvit în a douăzeci şi cincea zi a lunii Elul, în cincizeci şi două de zile.(Neem.6:15)

A saptea lună a anului - Etanim

Toţi bărbaţii lui Israel s-au strîns la împăratul Solomon, în luna lui Etanim, care este a şaptea lună, în timpul praznicului*.(1Reg.8:2)

A opta lună a anului - Bul

si in anul al unsprezecelea, in luna Bul, care este a opta luna, Casa a fost ispravita in toate partile ei si asa cum trebuia sa fie. In timp de sapte ani a zidit-o Solomon. (1Reg.6:38)

A noua lună a anului - Kislev

Toţi bărbaţii lui Iuda şi Beniamin s-au strîns la Ierusalim în trei zile. Era a douăzecea zi a lunii a noua. Tot poporul* stătea pe locul deschis dinaintea Casei lui יהוה YaHWeH, tremurînd din pricina împrejurării aceleia şi de ploaie.(Ezra 10:9)

A zecea lună a anului - Tebet

Estera a fost dusă la împăratul Ahaşveroş, în casa împărătească, în luna a zecea, adică luna Tebet, în al şaptelea an al stăpînirii lui.(Estera 2: 16)

A unsprezecea lună a anului - Sebat

 În a douăzeci şi patra zi a lunii a unsprezecea, care este luna Şebat, în anul al doilea al lui Darius, cuvântul lui יהוה YaHWeH a vorbit prorocului Zaharia, fiul lui Berechia, fiul lui Ido, astfel:(Zah.1:7)

A dousprezecea lună a anului - Adar

In luna a douasprezecea, adica luna Adar, in a treisprezecea zi a lunii, ziua in care avea sa se aduca la indeplinire porunca si hotararea imparatului si cand vrajmasii iudeilor nadajduisera sa stapaneasca peste ei, s-a intamplat tocmai dimpotriva, ca iudeii au stapanit asupra vrajmasilor lor. (Est.9:1)

A treisprezecea lună a anului - Adar 1

Adar-Sheni-VeAdar

Shalom Israel !!!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu Ceea ce unii ar considera imposibil se întâmplă în fața ochilor noștri: la...