joi, 1 ianuarie 2015

Anul Nou Scriptural

Prima lună a anului - Abib-Nisan
 יהוה YaHWeH a zis lui Moise şi lui Aaron în ţara Egiptului: „Luna* aceasta va fi pentru voi cea dintîi lună; ea va fi pentru voi cea dintîi lună a anului.(Exod.12:1-2)

Astăzi* ieşiţi, în luna spicelor.     Sau: Abib (Exod.13:3-4)

In luna intai, adica luna Nisan (Est.3:7)

A doua lună a anului - Ziv

În* al patru sute optzecilea an după ieşirea copiilor lui Israel din ţara Egiptului, Solomon a** zidit Casa lui יהוה YaHWeH, în al patrulea an al stăpînirei lui peste Israel, în luna Ziv, care este luna a doua.(1Reg.6:1)

A treia lună a anului - Sivan

Logofeţii împăratului au fost chemaţi* în vremea aceea, în a douăzeci şi treia zi a lunii a treia, adică luna Sivan, şi au scris, după tot ce a poruncit Mardoheu, iudeilor, căpeteniilor oştirii, dregătorilor şi mai marilor celor o sută douăzeci şi şapte de ţinuturi aşezate de la India** la Etiopia, fiecărui ţinut după♦ scrierea lui, fiecărui popor după limba lui, şi iudeilor după scrierea şi limba lor.(Estera 8:9)

A patra lună a anului - Tamuz

iar în anul al unsprezecelea al lui Zedechia, în ziua a noua a lunii a patra, au pătruns în cetate.(Ieremia 39:2)

A cincea lună a anului - Ab-Av

Preotul Aaron* s-a suit pe muntele Hor, după porunca lui יהוה YaHWeH; şi a murit acolo, în al patruzecilea an după ieşirea copiilor lui Israel din ţara Egiptului, în luna a cincea, în cea dintîi zi a lunii.(Numeri 33:38)

A sasea lună a anului - Elul

Zidul a fost isprăvit în a douăzeci şi cincea zi a lunii Elul, în cincizeci şi două de zile.(Neem.6:15)

A saptea lună a anului - Etanim

Toţi bărbaţii lui Israel s-au strîns la împăratul Solomon, în luna lui Etanim, care este a şaptea lună, în timpul praznicului*.(1Reg.8:2)

A opta lună a anului - Bul

si in anul al unsprezecelea, in luna Bul, care este a opta luna, Casa a fost ispravita in toate partile ei si asa cum trebuia sa fie. In timp de sapte ani a zidit-o Solomon. (1Reg.6:38)

A noua lună a anului - Kislev

Toţi bărbaţii lui Iuda şi Beniamin s-au strîns la Ierusalim în trei zile. Era a douăzecea zi a lunii a noua. Tot poporul* stătea pe locul deschis dinaintea Casei lui יהוה YaHWeH, tremurînd din pricina împrejurării aceleia şi de ploaie.(Ezra 10:9)

A zecea lună a anului - Tebet

Estera a fost dusă la împăratul Ahaşveroş, în casa împărătească, în luna a zecea, adică luna Tebet, în al şaptelea an al stăpînirii lui.(Estera 2: 16)

A unsprezecea lună a anului - Sebat

 În a douăzeci şi patra zi a lunii a unsprezecea, care este luna Şebat, în anul al doilea al lui Darius, cuvântul lui יהוה YaHWeH a vorbit prorocului Zaharia, fiul lui Berechia, fiul lui Ido, astfel:(Zah.1:7)

A dousprezecea lună a anului - Adar

In luna a douasprezecea, adica luna Adar, in a treisprezecea zi a lunii, ziua in care avea sa se aduca la indeplinire porunca si hotararea imparatului si cand vrajmasii iudeilor nadajduisera sa stapaneasca peste ei, s-a intamplat tocmai dimpotriva, ca iudeii au stapanit asupra vrajmasilor lor. (Est.9:1)

A treisprezecea lună a anului - Adar 1

Adar-Sheni-VeAdar

Shalom Israel !!!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...