Israel

Israel

duminică, 9 noiembrie 2014

William Marion Branham și Onese-ismul

Branham și Onese-ismul
Sistemul de închinare Carismatic, nu a cunoscut niciodată dea-lungul timpului un avînt atît de profund, decît în timpul vieți lui William Marion Branham!

Acest așa numit Ilie al timpului din urmă, bineințeles de cei ce i-au urmat propovăduirea care la făcut cunoscut la scară mondială, cei ce l-au cunoscut personal îl descriu ca un om onest, credincios apropiat de cei cel urmau.

Pentru că nu persoana numită William M. Branham e tema studiului nostru, ci aspectele credinței propovăduită de acest (Proroc) al timpului din urmă.

Branham-ismul este înrădăcinat în Onesism (O singură divinitate.) Deși se recomandă Creștinism, ceia ce propovădueisc ei... este demonstrat că Branham-iștii nu sunt triniterieni (nu cred în treime). 

Aspectul pozitiv al acestei credințe e că detestă politeismul (mai mulți Dumnezei) și confesă doar o dietate: dietate numită de ei divină și are numele Isus. (Jesus)


Dacă discuți cu un adept al acestei formațiuni religioase în perspectiva creștină și ceri să-ți explice doctrina Creștinismului (Adică trinitatea), vei rămînea surprins cînd vei găsi în credința lor pe ISUS (Jesus): același Isus  pe care-l au și confrați lor trinitarieni.

În explicația crezului lor, Branham-iștii au ca baza revelații numite divine, din care ei deduc că: Isus =Tatăl: Isus=Fiul: Isus= Duhul Zis sfînt.

Oneseismul, ca parte relevantă a Branham-ismului, are așa zisele descoperiri făcute-n peșteră... cînd Branham a avut revelația celor Șapte tunete.

şi a strigat cu glas tare, cum răcneşte un leu. Cînd a strigat el, cele şapte* tunete au făcut să se audă glasurile lor. Şi, cînd au făcut cele şapte tunete să se audă glasurile lor, eram gata să mă apuc să scriu; şi am auzit din cer un glas care zicea: „Pecetluieşte* ce au spus cele şapte tunete, şi nu scrie ce au spus!” (Apoc. 10:3-4)

Ioan a avut interdicție de a dezvălui taina celor șapte tunete... dar Branham nu! Ce a fost pecetluit pentru Ioan! A fost relevat lui Branham.

Oare așa stau lucrurile?

Branham și cei cel urmau și-l urmează prin așa zisele descoperiri, promovează  miracole care în principiu se dovedesc a fi miracole, problema e prin ce duh se fac aceste așa zise miracole. Ei susțin că sunt prin Duhul Sfînt... prorociile lor bolboroseala pe care o numesc vorbire în Limbi, vindecările miraculoase și alte lucruri pe care ei le numesc răpiri spirituale... ei ajung prin cer vorbesc cu Isus, cu Moise, cu Ilie!

Branham-ismul, prin însăși doctrina ce o practică, sunt împotriva bisericii Romei (Catolică) și a papalități  Dar și ei se consideră tot Biserică ca și catolicii, și Creștini ca și catolicii. Se închină la același ISUS ca și catolicii, ISUS care e parte din trinitatea catolică. Au ceiași Anafură (pîine și vin) cu care se împărtășesc și vorba romînului: colac peste pupăză: Branham-iștii țin aceiași DUMINECA (sole Dios-Invictus) ca și frații lor mai mari catolici și dealtfel aproape toată creștinătatea.

Un alt lucru care definește frația lor cu creștinismul papal este însăși CRUCEA! Care și pentru ei (creștinii) este sfîntă.

Creatorul Cel AtotPuternic este UNUL.  Ascultă*, Israele! יהוה YaHWeH este singurul Atotputernic. (Deut.6:4).  Acest unic Atotputernic este Mîntuitorul  (HaShuah)... Eu, Eu sunt* יהוה YaHWeH şi afară de Mine nu este niciun Mîntuitor! (Isaia 43:11)

יהוה YaHWeH Mîntuitorul este cel cunoscut sub numele lui adevărat Yașua-YaHWeH–Shua=YaHWeH MîntuitorulAcest Nume mare și puternic este singurul nume în care este Mîntuire... În nimeni altul nu este Mîntuire: căci nu* este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care pot fi Mîntuiţi.” (Fapte 4:12)

Mișcarea carismatico-Branham-istă este relevant de esență demonică, pentru că imită adevăratele manifestări arătate în Sfintele Scripturi. Așa zisele lucrări sunt opera satanică a amăgiri pentru cei ce sunt pe Calea Pierzări... Căci taina* fără de Legii a şi început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o opreşte acum să fie luat din drumul ei.  (2 Tes.2:7)  
 
Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger* de lumină. (2Cor 11.14)

Oameni aceștia lucrează fără Legea lui YaHWeH (Fără de Lege), Propovăduiesc și se manifestă în numele IDOLILOR, și sunt înrădăcinați în păgînismul greco-roman răsăritean de închinare la îngeri, însăși W. Branham admitea public că: “Îngerii lui D-Zeu (Isus) sunt cu mine și îmi vorbesc.”

Glossolalia = vorbirea în limbi arătată în Faptele Apostolilor, este o mișcare timpurie a Adunări lui YaHWeH, pentru a transmite mesajul Credinței dată Sfinților o dată pentru todeauna, celor dintre păgîni care nu erau firește parte din cele două case a lui Ysrael. Prima Adunare din Ierusalim a vorbit în limbi, este fapt concret dovedit de scripturi, dar diferența dintre ei și mișcarea Branham-istă este că ei vorbeau în limbi Omenești înțelese de audiență... Cum dar, îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne-am născut?

Parţi, mezi, elamiţi, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părţile Libiei dinspre Cirena, oaspeţi din Roma, iudei sau prozeliţi, cretani şi arabi, îi auzim vorbind în
limbile noastre lucrurile minunate ale lui יהוה YaHWeH. (Fapt. 2:8-11)

Ceia ce vorbeau cei adunați în odaia de sus în ziua de Shavout (Sărbătoarea săptămînilor), erau limbi omenești înțelese! Așa zisele limbi îngerești sunt probabile din mai multe puncte de vedere: Cuvîntul tradus îngerești: original în Evreiește este Malachim= Mesageri și în grecește este Anghelos = Mesageri... deci limba mesagerilor nu trebuie neaparat să fie o limbă a mesagerilor cerești, pot fi mesageri umani.

Dealtfel în scripturi avem doar cîteva exemple de Mesageri Cerești (Malahim), care au transmis un mesaj unor persoane ca Avraam, Menoah, Moise, Ilie, Kifa, Șaul: nu avem dovezi de mesaj în masă, cînd mii, zeci de mii de oameni au vorbit în limbi, ca în cazul carismatic. 

Atunci ce este această mișcare (vorbire în limbi neînțelese), de borboroseli pe care nimeni nu le înțelege? Dacă vi se zice însă: „Întrebaţi* pe cei ce cheamă morţii şi pe cei ce spun viitorul, care şoptesc** şi bolborosesc”, răspundeţi: „Nu va întreba oare un popor pe Cel Atotputernic al său? Va întreba el pe cei morţi pentru cei vii?

La* Lege şi la Mărturie!” Căci dacă nu vor vorbi aşa, nu** va fi Lumină pentru poporul acesta. (Isaia 8:19-20)

Cotațiile din 1 Cor: 14 sunt răstălmăcite de operatori (activiști) carismatici, care înfățișează acet text ca aplicabil pentru ei, și ei sunt în definitiv compresați în această scriptură: de vorbitori în limbi. Ce vrea să spună Șaul în 1 Cor. 14  este concludent:  Dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai cîte doi, sau cel mult trei, fiecare la rînd; şi unul să tălmăcească. Dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în Adunare şi să-şi vorbească numai lui însuşi şi lui יהוה YaHWeH. (1Cor 
14: 27 -28)

În carasmatism e ca la casa de nebuni, fiecare vorbește pe limba lui (demonică), și nimeni nu știe ce se spune, pentru că nimeni nu poate tălmăci ce se spune în aceste borboroseli si sîsîituri demonice.

Adunarea timpurie și
Vorbirea în limbi
Branham-ismul și
Vorbirea în limbi
De importanță minoră.
1 Corint. 14:5, 12:27-31

----------------------------------------------------

 Darul cel mai important, semn carismatic după care dovedesc că au Duh SfîntUn semn pentru necredincioși.
1 Corint. 14:22

----------------------------------------------------
 Un semn pentru credincioși.


Vorbesc unul după altul. 1 Corint. 14:27
----------------------------------------------------
Vorbesc toți deodată în confuzie.

 Tac dacă nu este tălmăcitor.
1 Corint.14:28

----------------------------------------------------
Foarte rar au talmăcitor, dar unul  fals care nu știe ce spune și nu tac cînd sunt sub influiența Duhului.

 Se roagă pentru darul talmăciri.
1 Corint. 14:13

----------------------------------------------------
Se roagă să vorbească în limbi.

 Unul singur tălmăcește. 1.Cor. 14 :27.
----------------------------------------------------
 Interpreți lor talmăcesc fiecare diferit.

 Întăresc adunarea lui YaHWeH.
1 Corinthians 14:26

----------------------------------------------------
 Se întăresc pe ei însăși.

 Vorbesc în limbi cunoscute, înțelese.
Acts 2:4-11

----------------------------------------------------
Limbi care nimeni nu le înțelege.

Dovedesc înțelepciune .
I Corint. 14:23

----------------------------------------------------
Dovedesc că sunt nebuni.

Vorbesc pentru beneficiul ascultătorilor
----------------------------------------------------
 Vorbesc fără nici un beneficiu.

Maxim 3 sunt permiși să vorbească și unul să tălmăcească Corint. 14:27
----------------------------------------------------

Toată biserica poate vorbi în limbi fără nici un talmaci.Tălmăcește ca fiecare să înțeleagă
1 Corint. 14:16

----------------------------------------------------
Nici unul nu mai talmăcește toți vorbesc.

Aceste dovezi arată că această amăgire carismatică e doar o otravă îmbătătoare pentru cei lesne încrezători, care nu cercetează toate lucrurile după cum este scris... Ci cercetaţi* toate lucrurile şi păstraţi** ce este bun. (1 Tes.5:19)

 În adevăr Ploaia timpurie din Ioel 2, A fost revărsarea din ziua de Shavout (Sărbătoarea Săptămînilor) ca sămînța semănată să încolțească, să crească și să aducă rod. Această lucrare (Ploaie) timpurie a fost pentru ca Vestea Bună a împărăției să fie dusă pînă la marginile pămîntului... Și ei au dus această Veste Bună.

Cînd vine vremea secerișului este nevoie de o nouă ploaie (Revărsare de putere) Numită Ploaiea tîrzie: căci a venit vremea secerișului- secerișul este dureros e nevoie de putere:  Şi un alt înger a* ieşit din Templu şi striga cu glas tare Celui ce şedea pe nor: Pune secera** Ta şi seceră, pentru că a venit ceasul să seceri, şi secerişul pămîntului este copt. Atunci Cel ce şedea pe nor Şi-a aruncat secera pe pămînt. Şi pămîntul a fost secerat. (Apoc. 14 : 15-16)

În Necazul cel Mare e nevoie de putere, și YaHWeH va trimite aceiași revărsare ca cei Aleși să scape de Mînia Melului... Pentru că* atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii pînă acum şi nici nu va mai fi. Şi dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa; dar*, din pricina celor aleşi, zilele acelea vor fi scurtate. (Mat. 24:21-22)

Ei* l-au biruit prin sîngele Mielului şi prin cuvîntul Mărturisirii lor, şi nu** şi-au iubit viaţa chiar pînă la moarte. (Apoc.12:11)

Este adevărat, YaHWeH dealungul timpului a ridicat uneori cîte un proroc, prin care sa manifestat cu putere, prin semne și minuni. Moise, Ilie, Elisei, au fost doar cîțiva de renume care au murit fără să dobîndească lucrurile făgăduite. Ci doar le-au văzut de departe și au marturisit că sunt străini și călători, în căutarea unei patrii, în care să nu se mai întoarcă o dată ce au plecat din ea.

Branham se grăbea să se întoarcă în patria sa ca să celebreze craciunul (ziua lui Tamuz), dar pe drumul întoarceri a suferit un grav accident de circulație, care sa soldat cu moartea prorocului și rănirea gravă a celorlanți, dar miraculos doar Prorocul a murit în ajun de Craciun.

Piramida de pe mormîntul lui Branham e un loc de pelerinaj, unde carasmaticii se duc ca la Mecca.  Așa zisa ploaie tîrzie, propovăduită de Branham este o ploaie de gheață omorîtoare ca ce-a din Egipt:  iată, mîine, la ceasul acesta, voi face să bată o piatră aşa de mare, cum n-a mai fost în Egipt, din ziua întemeierii lui şi pînă azi. (Exod 9:18)

Pe cînd Ploaia lui YaHWeH este în așa fel, ca să întărească moștenirea Lui (Ysrael) sleită de puteri. Duhurile răutăți din locuri cerești sunt demoni, care se manifestă ca îngeri de Lumină și lucrarea lor înșelătoare este prin semne și minuni... dar toate acestea sunt făcute în numele Idolului  Isus–Isis-Isous=Baal Berith. Performatorii de minciuni (inclus vorbirea în limbi), acestea sunt făcute sub manifestarea unei forme de evlavie: dar tăgăduiesc puterea lui YaHWeH. 

Nimeni nu este ca Tine *יהוה YaHWeH! Mare eşti Tu şi mare este Numele Tău prin puterea Ta. (Ierem.10:6)  Cu Tine doborîm* pe vrăjmaşii noştri, cu Numele Tău zdrobim pe potrivnicii noştri. (Psalm 44:5)  

Ca și toți creștinii, Branham-iștii care și ei sunt tot creștini, au lepădat Numele mai pe sus de orice Nume:  Yod-Hey-Wa-Hey YaHWeH: și fac o slujbă Idolilor=dracilor, au adus jertfe* dracilor, unor idoli care sunt doar dumnezei, dumnezeii lor pe care nu-i cunoşteau, dumnezei noi, veniţi de curînd, de care nu se temuseră părinţii voştri.  (Deut. 32:17)


Toată slujba Branham-iștilor este dedicată acestor Idoli, care se manifestă în ei ca și în ceilalți ce stau sub semnul crucii, prin acelaș soi de draci, care se dau drept vrednici de închinare, prin amăgirea excerbă cu care ia prins această: Gloso-lanie.

 De ce nu corespunde prorocia originală din Ioel 2. Cu Fapte 2.? În scriptura coruptă cornilescu și nu numai, este forma aceasta: Voi turna din duhul meu peste orice făptură:  Orice făptură??  Și  Măgarul e o făptură, și porcul, și cîinele, și vaca, au și aceste făpturi duhul? 

Forma corectă din Scriptura Adevărului este aceasta: După aceea* voi turna** Duhul Meu peste oricine-i Om; fiii şi fiicele♦♦ voastre vor proroci, bătrînii voştri vor visa vise şi tinerii voştri vor avea vedenii. Chiar şi peste robi şi peste roabe* voi turna Duhul Meu în zilele acelea. (Ioel 2:28-29)

Nu este nici un indiciu aici despre vorbire în limbi... o fi uitat Ioel să scrie?  De ce Yașua a zis: Băgați de seamă să nu vă înșele cineva! 

Oameni aceștia sunt înșelați de Duhuri șirete și subțiri, care se strecoară pe furiș, se dau drept Duhul lui YaHWeH, dar sunt demonice prin faptul că-l neagă pe cel ce este Veșnic YaHWeH, și l-au înlocuit cu Isus, un Idol scîrbos... Au dat Flăcăul Yașua pe o curvă (Biserica): Și Fecioara (Ysrael) pe Vin=(spurcăciunea din potirul curvei),...    Au tras la sorţi* pentru poporul Meu; au dat un flăcău pe o curvă şi au vîndut fata pe vin, şi l-au băut.  (Ioel 3:3)   

Astfel, s-au lepădat de Cel Veșnic=YaHWeH-ȘUAH - Yașua, ca să se închine la Idolul Isus, Episcopul Branhamist al romînilor din America, Liderul Brahmanist din Romania este un om cu o formă de evlavie tipic caristmatică:, dar un împotrivitor acerb împotriva numelui Sfînt YaHWeH, și a Legii Lui=Torah.

Dar toți Branham-iștii din Romania îl așteaptă ca pe Mașiyah, și în definitiv ceia ce propovăduiesc este închinarea la idoli... nu de pe pereți că nu-i are, dar cei din inimă: Îl poartă pe Isus idolul în inimă.

Este un pericol pentru cei lesne încrezători, această formă de manifestare pe care ei o dau drept lucrarea Duhului zis sfînt, dovedit este o lucrare de rătăcire:  Noi însă suntem din יהוה YaHWeH; cine* cunoaşte pe יהוה YaHWeH ne ascultă; cine nu este din יהוה YaHWeH nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaştem Duhul** Adevărului şi duhul rătăcirii(1 Ioan 4:6)

Duhul Rătăcirii, este Duhul carismatic care purcede de la idolul Isus, și nu marturisește pe Yașua HaMașiya, cine sunt cei rătăciți? Răspuns Scriptura revelează cine:  M-apucă o mînie* aprinsă la vederea celor răi, care părăsesc Legea Ta. (Psalm 119 :53)

Acești oameni au aruncat Legea=Torah ca și frații lor catolici și ortodocși, și sunt în harul lui Isus idolul creștin, de care s-au alipit fără să știe că calea pe care merg duce la perzare: Este o cale largă... faci ce vrei doar să vorbești în limbi și să te botezi în Isus. 

Pe cînd Adevărata cale este Calea lui YaHWeH, după cum este scris: Eu ziceam: „Numai cei mici sunt aşa; ei lucrează fără minte, pentru că nu cunosc* Calea lui יהוה YaHWeH Legea Celui Atotputernic! Mă voi duce deci la cei mari şi le voi vorbi; căci ei* cunosc Calea lui יהוה YaHWeH Legea Celui Atotputernic!” Dar toţi au sfărîmat** jugul şi au rupt legăturile. (Ierem.5:4-5)

Calea lui YaHWeH este LEGEA (Torah), deși creștinismul și carismatismul o neagă, zicînd că Idolul Isus este calea. Pentru lucruri ca acestea a spus Șaul: Veniţi-vă* în fire cum se cuvine şi nu păcătuiţi! Căci** sunt între voi unii care nu cunosc pe יהוה YaHWeH: spre ruşinea voastră o spun. (1 Cor. 15:37)

Poporul lui YaHWeH cunoaște numele Lui, păgînii nu-l cunosc. Ei carismaticii ca și creștinii toți de altfel, confirmă că sunt păgîni (neamuri), Neamurile=păgînii nu-l cunosc pe YaHWeH:   nu* în aprinderea poftei, ca** păgînii care nu cunosc pe יהוה YaHWeH, (1 Tes. 4:5)

El* descoperă lui Iacov Cuvîntul Său, lui Israel, Legile** şi Poruncile Sale. El n-a* lucrat aşa cu neamurile şi ele nu cunosc Poruncile Lui. Lăudaţi pe יהוה YaHWeH!  (Psalm 147:19-20)    

Neamurile=Păgînii, sunt în necunoștință de Calea Adevărată, de Legea Veșnică și de adevăratele manifestări prin Duhul lui YaHWeH (Ruach ha Qoudesh), YaHWeH a avut și are în poporul LUI = Ysraelul lui YaHWeH, adevăratele prorocii și manifestări arătate de Sfintele Scripturi... dar toate aceste se fac în Numele mai pe sus de orice nume, YAȘUA=Yah-Shuah. Proroci lui YaHWeH vorbesc în acest nume mare și slăvit.   Shalom Israel !!!

8 comentarii:

 1. asa zisule crestin mesianic,asa te invata Biblia ta?,sa fii batjocoritor la ce crezi ca ai habar?I-ti zic ca nu stii nimic.Omul acela pe care-l batjocoresti tu,a fost cu adevarat un OM,al lui IHWH.Cerceteaza mai bine si vei vedea ca si dusmani lui cei mai inversunati,au treb.sa recunoasca ca IHWH,a fost cu el.Tot ce ai scris e o Mare,mare minciuna denigratoare.Sunt in jur de 1200 predice de ale lui inregistrate,si tu minti cu inversunare,ca el sustine cea ce tu ai scris despre el.In primul rand tu i-i numesti Branhamisti,dar acesti oameni pe care tu-i denigrezi sunt crestini urmasi ai lui IHWH,si de ce sa nu cred ce a spus acest om a lui IHWH?,care era un om mantuit prin Harul lui Isus Hristos.Deci pocaieste-te de aceasta ura blasfemiatoare.Poate te-ai fi certat cu vreun branhamist?dar repet noi ne numim CrestiniDaca tu vrei sa fi batjocoritor ,si sa i-i numesti branhamisti,e treaba ta.Dar au mai fost batjocoritori ca tine,si sunt de multa vreme in iad,ospicii de nebuni etc...IHWH,despre care pretinzi ca-l cunosti sa aiba mila de sufletul tau.Shalom.Crestinul

  RăspundețiȘtergere
 2. Tu zici că ce sa scris e o mare minciună! Cumva Branham a fost omul lui...YHWH ! Oare?
  Dacă citești în Sfintele Scripturi oriune e vorba de un Om a lui YHWH e vorba de un trimis în numele lui YHWH . Dar cu părere de rău Branham a fost ( Lord-s man) omul lui Lord= Domnul
  Ce are comun Domnul cu YHWH?...nimic Domnul (Isus) este un IDOL...YHWH este CEL AtotPuternic. Ori Branham a vorbit, prorocit performat minuni în numele unui IDOL =ISUS= Baal Berit. Nu am ascultat cele 1200 de predici de care vorbești ci doar cîteva : înțeleg destul de bine engleza dar în puținele predici pe care le-am ascultat, numele YHWH na fost niciodată menționat ci doar numele IDOLULUI Jesus=Isus
  Branhamiști sînt Creștini e de ne contestat. Dar și ei Creștini Branhamiști la fel ca și ceilanți frați creștini se închină la același Isus la care se închină și ceilanți Creștini triniterieni
  Pentru-că Isus e același IDOL la care se închină tot ce stă sub semnul crucii.
  Creștini Branhamiști ca și Creștinii de alte confesiuni cred că Isus =Tamuz= BaalBerit= Isis
  = Isous ect a fost răstignit pe o cruce ...De aceia ei cred în cruce ca și ceilanți dealtfel.
  Ori adevăratul Mîntuitor Yașua a fost atîrnat pe lemn ( probabil o bîrnă sau un pom)
  Aici nu e vorba de vre-o ceartă cu Branhamiști ci de realitatea crudă a falsei închinări pe care ei o practică ca și ceilanți confrați ai lor Creștini.
  Este relevat în Sfintele Scripturi, YHWH are o Lege Veșnică=Torah pe care creștinii inclusiv Branhamiști au aruncat-o ...socotindu-se nevrednici de această Torah Vie întrupată în cel ce este Cuvîntul Viu Yașua...Aruncînd Torah eii, Creștini Branhamiști au aruncat și pe Cel ce este Torah Vie=Yașua și sau alipit de un IDOL scîrbos numit Isus care nu poate mîntui pe nimeni nici pe sine însuși (Dacă a existat vreodată Isus)
  Pe de altă parte vorbești de harul lui (Isus Hristos) de aici se vede clar că slujești acestui IDOL scîrbos, falsul mîntuitor , Omul Fără de Lege. Isus acest IDOL nu are Torah =Legea
  nu este Iudeu și mîntuirea pe care o propovăduește el e de la ROMA nu de la IUDEI
  Adevăratul Mîntuitor Yașua are Legea +Torah în inima lui: Psalm 40 : 8
  Adevăratul Mîntuitor este Yudeu: Ioan 4:9.
  Mîntuirea vine de la Iudei Ioan 4:22.
  Branham a propovăduit toată viața lui pe Jesus=Isus produsul ROMEI
  A renegat orice vine de la Iudei
  A rejectat Legea=Torah
  A prorocit, Propovăduit și performat minuni cu duhul lui Jesus =Idolul Scîrbos
  Acest om numit Ilie al timpului din urmăa fost un înșelat profund sincer în înșelăciunea lui
  Pentru că : Calea lui YHWH este LEGEA=Torah Erem 5: 4-5.
  Branhamiști nu-s pe calea lui YHWH sînt pe calea perzări pentru că și-au întors urechea ca să N-A SCULTE LEGEA Prov 28:9 Sînt mincinoși pentru că zic : Îl cunosc...și nu păzesc Poruncile Lui YHWH ,1Ioan 2:4.
  Dar tu ai dreptate Branhamiștii sînt buni creștini- ei recunosc că sînt Păgîni=Neamuri și Neamurile nu cunosc pe YHWH 1 Tesa 4:5.
  Plus de asta omule ai acum o bună șansă să îl cunoști pe Adevăratul Mîntuitor ...folosește-te de șansa asta. IDOLUL Isus nu poate mîntui pe nimen : dealtfel ISUS e parte din TREIMEA Creștină pe care o confesezi cu adorație ...Omule vino-ți în fire cum se cuvine
  și nu mai PĂCĂTUI=Călca Legea : că nu-l cunoști pe YHWH.

  RăspundețiȘtergere
 3. Ioane si tu esti modalist? Sau cum spui tu onesean?

  RăspundețiȘtergere
 4. Mia fost deajuns sa ma uit doar peste tabelul de mai sus si miam dat seama ca nu sti despre ce vorbesti. Esti total gresit si lipsit de informatie. Iti pierzi vremea degeaba incercand sa demontezi un Mesaj care este deja adeverit de YHWH...Vor fi probabil oameni care te vor crede, oameni care nu au o adevarata revelatie despre acest Mesaj al Orei. Dar tine minte ca Mireasa Domnului este deja insamantata cu Cuvantul lui YHWH. Ea nu mai poate fi amagita. Mai mult de atat te vei trezi intro buna zi ca lupti impotriva copiilor lui YHWH... Sper ca Domnul sati dea har asa cum ia dat lui Pavel... Inca ceva... sa sti ca fretele Branham, iubeste evreii si mereu ia binecuvantat. Esti putin cam rau si batjocoritor. Cu siguranta lui YHWH nui place atitudinea ta. Incearca sa te pocaiesti

  RăspundețiȘtergere
 5. Mireasa DOMNULUI? este însemnată cu Cuvîntul lui YHWH...Ce sete cuvîntul lui YHWH?.
  şi cum de Mireasa DOMNULUI.=..BAAL este însemnată cu Cuvîntul lui YHWH?..De unde şi pînă unde BAAL= DOMNUL are Semnul Pecetea lui YHWH?
  Şti tu ce înseamnă pocăinţă?
  Da ai dreptate Mireasa DOMNULUI =Baal este CURVA adică Biserica
  Mireasa lui Yaşua este Ysraelul lui YHWH
  Cine este greşit şi lipsit de informaţie?
  Cred că tu care crezi că eşti foarte informat...Cercetează scripturile nu lucrările că lucrările sînt înşelătoare. Cît despre graficul de mai sus este destul de corect.
  Branham la urma urmei a fost un înşelat de duhul rătăcirii ca şi ceilanţi Christoşi care au venit înaintea lui şi după el..
  Mesaj adeverit? da Un mesaj Mincinos probagat de Branham care a confundat adevăratul Mîntuitor Yahweh Shuah =Yaşua cu un IDOL al păgînismului numit Jesus =Isus
  Acest mesaj care îl transmit acum nu este scris de Olah ci de Silvanus şi dacă te ţine cureaua ...Hai să avem o discuţie despre Branhamism...Te anunţ că poţi stabili tu însăţi condiţile ...şi te mai anunţ că am lepădat ceia ce tu susţi de prin ani 86..unde erai tu atunci?
  Există o singură Cale şi aceasta nu e ISUS... Calea este LEGEA lui YHWH
  . Eu ziceam: „Numai cei mici sunt aşa; ei lucrează fără minte, pentru că nu cunosc* Calea lui יהוה (YAUE), Legea Celui Atotputernic!
  *Ier. 8:7
  5. Mă voi duce deci la cei mari şi le voi vorbi; căci ei* cunosc Calea lui יהוה (YAUE), Legea Celui Atotputernic!” Dar toţi au sfărîmat** jugul şi au rupt legăturile. Eremia 5 v 4 şi 5.
  Calea cea Dreaptă şi bună înoită prin trupul lui Yaşua prin perdeaua dinlăuntru..Mai laso cu IDOLII.

  RăspundețiȘtergere
 6. http://www.caleacrestina.ro/index.php/branham

  RăspundețiȘtergere
 7. Domnul Isus sa aibe mila de tine.Asa cum preotii si carturarii nu l-au recunoscut pe Isus cand a venit sa-si implineasca misiunea pe pamanat,asa nici tu nu-l recunosti pe ultimul profet trimis de YHWH.Dar cat mai este har,mai este timp de pocainta,nu?

  RăspundețiȘtergere
 8. Măi anonim ! care te ferești să-ți spui identitatea ...Tu spui că cărturari nu l-au recunoscut pe ...Isus. bine au făcut...Isus dacă a existat a fost un păgîn slavon-grek-latin nu Evreul menit să fie Mașiah lui Ysrael. Tu spui Domnul Isus sa aibe mila de tine...Nu vreau mila lui ISUS, nu o vreau:aceasta este mila DRACIILOR, nu vreau milă de la draci. Nu recunosc nici un pro-fet care nu este arătat în Sfintele Scripturi: Recunosc pe cei trimiși de YAUE: Ysaya, Yeremia, Danyel ect. Dar nu recunosc nici un mincinos care se dă Profet pentru că performează miracole. Și budiștii performează miracole ști? Și Islamiști o fac, Șamanii africani sînt experți în miracole...dar cu ce duh? cu același duh(duhuri) cu care a lucrat și Branham. Îmi pun întrebarea dacă ai habar ce este HAR? dacă nu ști întreabă...oricum nu e ceia ce creștinii zic că e. HARUL lui YAUE care aduce mîntuire a fost arătat:Tit 2:11-12. Acest Har este Îndurarea lui YAUE . Deut 6:25.

  RăspundețiȘtergere

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu Ceea ce unii ar considera imposibil se întâmplă în fața ochilor noștri: la...