Israel

Israel

miercuri, 8 octombrie 2014

Sukkot - Sărbătoarea Corturilor

Sukkot - Sărbătoarea Corturilor
În ziua întîi*, să luaţi poame din pomii cei frumoşi, ramuri de finici, ramuri de copaci stufoşi şi de sălcii de rîu, şi să vă bucuraţi** înaintea lui יהוה YaHWeH, Eylohim al vostru şapte zile.(Leviticul 23:40)

Şapte zile să locuiţi în* corturi; toţi copiii lui Israel să locuiască în corturi, (Leviticul 23:42)

Este una dintre sarbatori în care a fost cerut poporului evreu de a trăi in Corturi, numite Sukkot=Sukah, Și deasemenea vom vedea cu siguranță ca si Israelul lui Yashua HaMashiya, imprastiat printre neamuri, îmbrățișează această sărbătoare a lui Yahweh. 

De aceea, voi, care altădată eraţi păgîni din naştere, numiţi netăiaţi împrejur de către aceia care se cheamă tăiaţi împrejur şi care sunt tăiaţi împrejur în trup* de mîna omului: aduceţi-vă aminte* că în vremea aceea** eraţi fără haMaşiya, fără♦ drept de cetăţenie în Israel, străini de Legămintele♦♦ făgăduinţei, fără*♦ nădejde şi fără♦* יהוה YaHWeH în lume.

Dar acum* în haMaşiya יהושע Yașua, voi, care odinioară eraţi depărtaţi** aţi fost apropiaţi prin sîngele lui haMaşiya.(Efeseni 2:11-13)

Potrivit profetului Zaharia, această sărbătoare are de asemenea o dimensiune profetică când Mesia Yashua se va întoarce și stabilește Împărăția Sa, unde toate neamurile vor fi obligate să păstreze această sărbătoare .... În acele zile, toate națiunile vor trebui să vină la Ierusalim pentru a sărbători Sukkot (Sărbătoarea Corturilor). Cei care vor refuza, vor fi blestemati.    

Toţi cei ce vor mai rămâne din toate neamurile venite împotriva Ierusalimului se vor sui* în fiecare an să se închine înaintea Împăratului, יהוה YaHWeH Eylohim al oştirilor, şi să prăznuiască Sărbătoarea** Corturilor.

Dacă unele din familiile pământului* nu vor voi să se suie la Ierusalim ca să se închine înaintea Împăratului, יהוה YaHWeH Eylohim al oştirilor, nu va cădea ploaie peste ele.

Dacă familia Egiptului nu se va sui, dacă nu va veni, nu va cădea ploaie nici* peste ea; va fi lovită cu aceeaşi urgie cu care va lovi יהוה YaHWeH neamurile care nu se vor sui să prăznuiască Sărbătoarea Corturilor.

Aceasta va fi pedeapsa Egiptului şi pedeapsa tuturor popoarelor care nu se vor sui să prăznuiască Sărbătoarea Corturilor.(Zaharia 14: 16-19)

În timp ce mulți Creștini=Pagani, cred ca Eylohim a anulat aceste sarbători și ca au fost eliminate, profeția lui Zaharia indică în mod clar ca acest lucru nu este așa.

În acea zi, Mesia Yashua va aduna Israelul in Sukkah, in  cortul sau, ai va adăposti și nu vor mai fi asupriti de neamuri.

 Luna in sange de Sukkot
Vor* fi semne în soare, în lună şi în stele. Şi pe pămînt va fi strîmtorare printre păgîni, care nu vor şti ce să facă la auzul urletului mării şi al valurilor;(Luca 21:25)

În acest an, Sukkot are ca esență o a doua luna in sange(Blood Moon=Eclipsa de Luna plina), Tetrada de sange , care este consecutiva cu eclipsele care coincid cu Paștele și Sukkot din 2014 și 2015.

Tetrada eclipsei solare si lunare totale, a corespuns la sărbătorile evreiești, care istoric au semnalat începutul unor evenimente dramatice care schimba cursul din istoria lumii.  

Eylohim are controlul absolut al soarelui, luna și stelele. El le-a folosit în trecut a trimite semnale pentru umanitate, ca un lucru mare era pe cale să se întâmple. Cerurile sunt încă ca un panou a lui Eylohim, care ne trimite semnale astăzi, dar oare ne uitam la ele?"

Patru eclipse lunare au loc în intervale de sase luni, următoarea se va întâmpla pe 8 Octombrie la apus, a treia la Paște in 2015, iar ultima de Sukkot in 2015.

Într-adevăr, prima Luna in sange a avut loc, la 15 aprilie 2014, si am vazut evenimentele importante din Israel. La scurt timp după aceasta, grupurile rivale palestiniene Fatah și Hamas au format un guvern de unitate, după care, trei adolescenti evrei au fost răpiți și uciși, la scurt timp Hamas a inceput sa bombardeze Israelul cu rachete, provocând un război între Israel și Fâșia Gaza, care a provocat un anti-semitism și anti-Israelism crescut în întreaga lume.

De asemenea, din momentul primei luni cu sange, grupul terorist ISIS a crescut în putere și număr. Lumea pare să stea neajutorata, rezistența din Irak si Siria a fost zdrobită cu violență extremă, oamenii care au refuzat să se convertească la marca "ISIS - ISIL "a Islamului, au fost uciși sau alungați din casele lor, iar altii au fost impuscati sau decapitați brutal.

Este foarte posibil ca si la a doua luna in sange, care vine ca si înainte, va fi semnalul pentru mai multe evenimente care, se vor desfasura in ultimele zile, legate în special de profetiile referitoare la Israel.

 Voi face să se vadă semne* în ceruri şi pe pămînt: sînge, foc şi stîlpi de fum; soarele* se va preface în întuneric, şi luna, în sînge, înainte** de a veni ziua lui יהוה YaHWeH, ziua aceea mare şi înfricoşată.

Atunci oricine* va chema Numele יהוה YaHWeH, va fi Mîntuit. Căci Mîntuirea va fi pe muntele Sionului** şi la Ierusalim, cum a făgăduit יהוה YaHWeH, şi între cei rămaşi♦ pe care-i va chema יהוה YaHWeH.(Ioel 2:30-32) 

Prima zi si a opta de Sukkot este Shabbat și munca este interzisa. Celelalte zile sunt numite Chol HaMoed (zilele lucrătoare sau perioada intermediară). În aceste zile volumul de muncă este redus.

În ziua întîi să fie o Adunare Sfîntă: să nu faceţi nicio lucrare de slugă în timpul ei. A opta* zi, să aveţi o Adunare Sfîntă şi să aduceţi lui יהוה YaHWeH jertfe mistuite de foc; aceasta să fie o Adunare** de Sărbătoare: să nu faceţi nicio lucrare de slugă în timpul ei. În a cincisprezecea zi a lunii acesteia a şaptea, cînd veţi strînge roadele* ţării, să prăznuiţi o Sărbătoare în cinstea lui יהוה YaHWeH, timp de şapte zile: cea dintîi zi să fie o zi de Șabat, şi a opta să fie tot o zi de Șabat.(Levitic 23: 35-36,39)

După Yom Teruah (Sarbatoarea Trambite) și Yom Kippur (Ziua Ispășirii), Sukkot, este o celebrare plină de bucurie, si o relație reînnoită cu Eylohim in urma ispășiri pentru păcat. În timpul acestui sezon festiv, ne amintim de credincioșia lui Eylohim fată de strămoșii noștri, care au rătăcit prin pustia Sinai, si au intrat în Țara Promisă a Israelului.

În fiecare an să prăznuiţi* Sărbătoarea aceasta în cinstea lui יהוה YaHWeH, timp de şapte zile. 
Aceasta este o Lege Veșnică pentru urmaşii voştri. În luna a şaptea s-o prăznuiţi. Şapte zile să locuiţi în* corturi; toţi copiii lui Israel să locuiască în corturi, pentru ca* urmaşii voştri să ştie că am făcut pe copiii lui Israel să locuiască în corturi, după ce i-am scos din ţara Egiptului. Eu sunt  יהוה YaHWeH, Eylohim al vostru.” Aşa a spus* Moise copiilor lui Israel care sunt Sărbătorile lui יהוה YaHWeH. (Leviticul 23: 41-44)

Astazi Crestinismul Teologic invata ca, Shabbatul si Sarbatorile(Shabbatele) lui Yahweh sunt Poruncile sau Legea lui Moise date doar evreilor, insa Scriptura dovedeste clar ca sunt a lui Yahweh si date pentru a fi respectate de catre fiecare om, ele au fost, sunt si vor ramane pe vecie!

 La Sukkot ne amintim de bunătatea și mila lui Eylohim în conducerea și îndrumarea poporului Israel, ziua cu un stâlp de nor și să îi protejeze de noapte cu un stâlp de foc, oferindu-le mana zi de zi.

Așa cum Israel a locuit în adăposturi temporare numite Sukkot ( Sukkah=Corturi), așa suntem și noi datori să locuim în Sukkot pentru toată această săptămână. Poporul evreu din întreaga lume asi construieste o colibă ​​sau un adăpost temporar, cu o acoperire de ramuri sau frunze de palmier. In timpul acestor zile și nopți de sarbatoare, este bine ca in mare parte sa ne petrecem în Sukkah(Corturi) ca o locuința a noastră. 

"   În ziua întîi*, să luaţi poame din pomii cei frumoşi, ramuri de finici, ramuri de copaci stufoşi şi de sălcii de rîu, şi să vă bucuraţi** înaintea lui יהוה YaHWeH, Eylohim al vostru şapte zile. (Leviticul 23:40)

Sarbatoarea de bucurie a noastră

 să vă bucuraţi** înaintea lui יהוה YaHWeH, Eylohim al vostru şapte zile.(Leviticul 23:40)

 Să prăznuieşti* sărbătoarea Corturilor şapte zile, după ce îţi vei strînge roadele din arie şi din teasc. Să te* bucuri la sărbătoarea aceasta, tu, fiul tău şi fiica ta, robul tău şi roaba ta, şi  Levitul, străinul, orfanul şi văduva care vor fi în cetăţile tale.

prăznuieşti sărbătoarea şapte* zile în cinstea lui יהוה YaHWeH, Eylohim al tău în locul pe care-l va alege יהוה YaHWeH; căci יהוה YaHWeH, Eylohim al tău te va binecuvînta în toate roadele tale şi în tot lucrul mîinilor tale, şi de aceea să fii vesel.  (Deuteronom 16: 13-15)

Să ţii Sărbătoarea* secerişului, a celor dintîi roade din munca ta, din ceea ce vei semăna pe cîmp; şi să ţii Sărbătoarea strîngerii** roadelor, la sfîrşitul anului, cînd vei strînge de pe cîmp rodul muncii tale.  (Exod 23:16)

Acest lucru este o împlinire parțială a profeției. Profeții ne spun ca va veni ziua când exilații lui Israel vor reveni in Sion. Străzile vor fi umplute cu sunete si melodii pline de bucurie, și durerea va dispărea.

Astfel cei* răscumpăraţi de יהוה YaHWeH se vor întoarce, vor veni în Sion cu cîntări de biruinţă, şi o bucurie veşnică le va încununa capul; îi va apuca veselia şi bucuria, iar durerea şi gemetele vor fugi.(Isaia 51:11)  

Yashua în sarbatoarea de Sucot - יהושע Yașua, apa vieţii

 Îmi spăl mîinile în* nevinovăţie şi aşa înconjor altarul Tău, יהוה YaHWeH,(Psalmul 26: 6)

În această ultima zi de Sucot, probabil, în timpul ceremoniei, Yashua sa ridicat in picioare și sa proclamat a fi sursa de apă vie, El a invitat pe toți cei care erau însetați să vină și să bea apa care, reprezenta duhul Sfânt (Ruach HaKodesh)... prin urmare daca Yashua a participat la aceasta sarbatoare si a respectat-o, este si de datoria noastra de a fi respectata, deorece el a venit sa implineasca Legea, in nici un caz, ca sa o anuleze.

 În* ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a Praznicului, יהושע Yașua a stat în picioare şi a strigat: „Dacă** însetează cineva, să vină la Mine şi să bea.

Cine* crede în Mine, din** inima lui vor curge rîuri de apă vie, cum zice Scriptura.” Spunea* cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci  făgăduința Lui, nu o căpătase încă,  יהושע Yașua nu fusese încă proslăvit.(Ioan 7: 37-39)

De asemenea, Sukkot are o conexiune la ultimele zile și la Ierusalim.

 Dar iată urgia cu care va lovi יהוה YaHWeH pe toate popoarele care vor lupta împotriva Ierusalimului: Le va putrezi carnea stând încă în picioare, le vor putrezi ochii în găurile lor şi le va putrezi limba în gură.

În ziua aceea, יהוה YaHWeH va trimite o mare învălmăşeală* în ei; unul va apuca mâna** altuia şi vor ridica mâna unii asupra altora. Iuda va lupta şi el în Ierusalim, şi vor strânge* bogăţiile tuturor păgînilor dimprejur, aurul, argintul şi haine foarte multe.

Aceeaşi* urgie va lovi şi caii, catârii, cămilele, măgarii şi toate vitele care vor fi în taberele acelea. (Zaharia 14:12 - 15).

Ochii lumii și toate neamurile vor vedea ca Israel este lumina ochilor lui Eylohim. Vai de cei care îndrăznesc să-l atingă.

Căci aşa vorbeşte יהוה YaHWeH Eylohim al oştirilor: „După slavă M-a trimis El la păgînii care v-au jefuit; căci cel ce se atinge* de voi se atinge de lumina ochilor Lui. Iată*, Îmi ridic mâna împotriva lor  zice יהוה YaHWeH  şi ei vor fi prada celor ce le erau supuşi, ca să ştiţi** că יהוה YaHWeH Eylohim al oştirilor M-a trimis. Strigă de veselie* şi bucură-te, fiica Sionului! Căci iată, Eu vin şi** voi locui în mijlocul tău, zice יהוה YaHWeH. (Zaharia 2:8-10)

YaHWeH declara prin profetul Zaharia: În ziua aceea*, voi face din Ierusalim o piatră grea** pentru toate popoarele. Toţi cei ce o vor ridica, vor fi vătămaţi, şi toate popoarele pământului se vor strânge împotriva lui. (Zaharia 12: 3)

 Timpul lui Eylohim

 Îngerul* al şaptelea a sunat din trîmbiţă. Şi** în cer s-au auzit glasuri puternice, care ziceau: „Împărăţia♦ lumii a trecut în mîinile Lui  יהוה YaHWeH Eylohim al nostru şi ale lui haMaşiya al nostru. Şi♦♦ El va împărăţi în vecii vecilor.”(Apocalipsa 11:15)

În timp ce sărbătorile de primăvară erau stralucitoare prin moartea și învierea lui Yashua, sărbătorile de toamna vor fi stralucitoare cu a doua Sa venire....Cel mai probabil Yashua HaMashiya regele se va întoarce in perioada Sărbători Trâmbițelor si a Ispasirii (Yom Teruah si Yom Kippur), atunci se va auzii sunetul șofarului. Poporul Său Îl va recunoaște pe Mesia Yashua și plânsul lor va fi la nivel national, probabil cu cateva zile inainte, pe Yom Kippur (Ziua Ispășirii).

Atunci voi turna peste casa* lui David şi peste locuitorii Ierusalimului un Duh de îndurare şi de rugăciune, şi îşi vor întoarce** privirile spre Mine, pe care L-au străpuns. Îl vor plânge cum♦ plânge cineva pe singurul lui fiu, şi-L vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut.(Zaharia 12:10)

De Sukkot (Sărbătoarea Corturilor), Eylohim în cele din urmă va locui in "cort" cu poporul Său. El va locui printre noi, Stabilind Împărăția Sa, a dreptății.

Şi am auzit un glas tare care ieşea din scaunul de stăpînire şi zicea: „Iată cortul* lui  יהוה YaHWeH și oamenii lui! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi יהוה YaHWeH însuşi va fi cu ei. El va fi  Eylohim al lor.(Apocalipsa 21: 3)

Această sărbătoare ne amintește ca Eylohim nu a uitat de poporul lui Israel.... Și ca timpul sfârșitului este aproape (Zaharia 14: 12-19), astfel sugereaza ca este momentul perfect pentru ca națiunile sa se pocaiasca si de asemenea sa-si aminteasca de poporul lui Eylohim și să stea alaturi de ei. Chag Sameach! Sukkot fericit! Shalom Israel !!!

2 comentarii:

 1. Pare interesant! Totuși, unii spun că Legea si sărbătorile ei au fost date lui Israel, nu si neamurilor. Însuși Isus a spus: "Legea si proorocii, au ținut până la Ioan" (Luca 16:16), iar apostolii lui Isus, nu au spus nici unui păgân crestinizat ca el ar trebui să respecte Legea si sărbătorile ei. Chiar dacă unii Farisei crestinizati au incercat să impună Legea si creștinilor ieșiți dintre neamuri, totuși, Duhul Sfant si apostolii lui Isus, nu au fost de acord cu ei, - Fapte 15.
  În ce privește profeția lui Zaharia, n-o cunosc destul de bine și nu pot comenta.
  Referitor la înlocuirea numelui adevaratului Dumnezeu "YHWH", cu substantivul comun "Domnul", bazandu-ma pe principiul consemnat si in Apocalipsa 22:18,19, imi pare inadmisibil. As fi foarte interesat să știu cine si când a făcut această modificare si dacă atunci când Isus a citit sau a citat din Scripturi (exemplu Luca 4:16-20), Isus a pronunțat acest nume sau nu? Textul pe care îl avea în față, conținea tetragrama sfanta sau nu? As fi foarte interesat să știu si daca Septuaginta, care era folosită în acele vremuri, conținea acest nume sau nu?

  RăspundețiȘtergere
 2. să o luăm puțin sistematic
  Întîi Yașua era EVREU nu grek
  În Capernaum cetatea unde locuea Yașua se vorbea aramaik
  La sinagogă niciodată nu se citea din o altă limbă decît EVREEȘTE
  Cărțile prorocilor toate erau scrise în Evreeșțte
  Dacă Yașua a pronunțat Numele Kadosh(sfînt)...chiar Biblia creștină dovedește că DA a pronunțat (Ioan 17:6) ect.
  Fapte 15. După tine cei ce se întorc dintre păgîni au dreptul să: Necinstească părinți
  să: Calce Șabat-ul
  să: ea numele lui YAUE în deșert
  să: aibă mai mulți atotputernici...și lista poate continua
  Chiar și-n biblia ta care o citești spune că: Moise(Torah cele 5 cărți scrise de Moise)este citit în SINAGOGĂ în fiecare zi de Șabat. Oare ce crezi tu că învăța Rabinul din sinagogă pe păgîni în zilele se Șabat? să nu țină Șabatul? să mănînce Pork? să nu țină sărbătorile?
  O! am uitat...Tu crezi că Yașua mergea la o Sinagogă creștină?
  Un alt lucru citez : lege și proroci au ținut pînă la Ioan: închei citatul. Citim în Scripturi, mai precis în psalm 111:7-8. că Poruncile Legii sînt întărite pentru VEȘNICIE...cam cît crezi tu că e VEȘNICIA?? de la muntele Sinai la Ioan Botezatorul??
  Scurtă veșnicie mai ai omule.
  Pentru că tot ai intrat pe Blogul acesta ...chiar n-ai înțeles nimic? Pune mîna pe o Scriptură ne păgînizată dacă vrei să înțelegi ceva altfel vei fi și tu unul din cei ce merg ca o turmă în locuința morților.

  RăspundețiȘtergere

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele.

"Iata, voi preface Ierusalimul intr-un potir de ametire pentru toate popoarele dimprejur si chiar pentru Iuda, la impresurarea Ierusal...