Israel

Israel

duminică, 19 octombrie 2014

Ochiul - Lumina Trupului

Lumina Trupului 
Mîntuitorul Yașua a vorbit cu noroadele lui Ysrael și le-a spus: Ochiul este lumina* trupului tău. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină; dar dacă ochiul tău este rău, trupul tău este plin de întuneric. (Luca 11:34)

Noi știm că trupul este Adunarea, Ysraelul lui YaHWeH: care este de fapt Trupul lui HaMașiya.  Căci, după cum* trupul este unul şi are multe mădulare, şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot aşa** este şi haMaşiya. (1Cor. 12:12)

Trupul lui HaMașiya este Adunarea LUI. EL fiind Capul (rosh) Adunări. Dar vreau să ştiţi că haMaşiya* este Capul oricărui bărbat; că bărbatul este capul** femeii şi că יהוה YaHWeH este Capul lui haMaşiya.(1Cor. 11:3)

Ochiul trupului este cel care vede, cel ce priveghează, care se uită, care ia seama peste cei ce i-au căzut la împărțeală. Acesta este în Adunarea lui YaHWeH:  Ha Raah (cioban) care în înțelesul popular este (pastor – prezbiter) lider...cel ce are grija si ia in seama turma peste care Ruach-haQuodesh (Duhul Sfînt) la pus Privighetor. 

Luaţi seama* dar, la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a** pus Duhul Sfînt priveghetoria, ca să păstoriţi Adunarea lui יהוה YaHWeH, pe care a cîştigat-o cu♦♦ însuşi sîngele Fiului Său, יהושע Yașua haMașiya. (Fapt. 20:28) 

În Adunarea lui YaHWeH, privighetorul=ochiul este pus de Duhul Sfînt, nu de comitetul de conducere, nu de sfatul frațesc, nu de adunarea generală, nu de filială sau ad-hoc după plăcerea celor mai puternici sau a lui însuși.

În Adunarea lui YaHWeH este rînduiala lui YaHWeH: pentru că EL este Eylohim al rînduieli.  căci יהוה YaHWeH nu este יהוה YaHWeH al neorînduielii, ci al păcii, ca* în toate Adunările sfinţilor. (1Cor. 14:33)

Un privighetor care nu este pus de Duhul Sfînt, care nu are Lumină= Legea...acest lider este orb și cei ce sunt sub privegherea orbului sunt la fel de orbi, care umblă în întuneric și nu știu unde merg.

Liderul orb este un fariseu...un școlit cu diplome și cultură teologică acumulată în diferite școli, seminare sau universități teologice, aceștia nu sunt doar popii, dar si pastorii, sau prezbiterii, care practica o meserie pentru a face un ban.

Acești culturalizați ieșiți de pe bandă, la fabrica de popi=pastori, cei drept au pragmatism, carisma și elocvență culturală, dar total lipsiți de Adevăr

Dreptatea Ta este o dreptate veşnică şi Legea Ta este Adevărul*. (Psalm 119:142) 
 
Dar Tu eşti aproape* יהוה YaHWeH şi** toate Poruncile Tale sunt Adevărul. (Psalm 119:151)

Oameni aceștia care pretind că văd: e drept ei văd, dar ce văd ei este doar culoarea banilor, lucru care de fapt îi interesează. Dacă acești lideri care zic că sunt ochii și văd că priveghează ar fi lipsiti de caimacul financiar – zeciueli, cotizați, oferte etc.... Ar mai sluji ei peste cei ce le-au căzut la împărțeală fără nici un folos material?? 

În sinagogile mesianice și la fel în bisericile sîmbatare; ca și la frații lor ortodocși și frații mai mari, catolici, acesti liderii Religiosi, lipsiți de Adevăr = Torah, propovăduiesc același Idol, prin care au spurcat numele adevaratului Mantuitor, Yașua

De fapt care este diferența (dacă există o diferență) între Isus al Ortodocsului și Isus al Sîmbatarului? Între Isus al Catolicilor și Isus al baptiștilor ... Isus al Penty-co și Isus al Musulmanilor? (și musulmani au pe Isus). Cum poate un așa zis lider care zice că vede ... să nu vadă strălucirea Vestei Bune =Torah, care este chipul lui YaHWeH?  
  
Şi dacă Vestea Bună este acoperită,* este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror* minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul** veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Vestei Bune a slavei lui haMaşiya, care♦♦ este chipul lui יהוה YaHWeH.  (2Cor. 4:3-4)

Problema văzătorilor este că nu văd, umblă cu ochii închiși și slăvesc pe oameni pentru cîștig. Învățătura pe care o probagă este o rătăcire totală de la Torah=Legea lui YaHWeH și cred că mîntuirea lor este doar prin credința lor pe care ei o numesc har.

Este adevărat că suntem Mîntuiți prin Credință; prin HAR! Dar ce fel de credință? Ce fel de Har? Este o singură Credință!...  Este un* singur haMaşiya, o** singură credinţă, un singur botez. (Efes 4:5)

Este Un singur HAR= Harul lui YaHWeH.  Căci harul* lui יהוה(YaHWeH), care aduce Mîntuire pentru toţi oamenii, a fost** arătat. Tit 2:11. Harul propovăduit de biserică (curvă) este o licență de a călca Torah=Legea...Poate această licență mîntui??

Lumina trupului lui HaMașiya este Torah și în această Lumină=Adevărata esta Luminat credinciosul, care poate să vadă Lumina.  Căci* la Tine este izvorul vieţii; prin** lumina Ta vedem lumina. (Psalm 36:9)

Poate un orb vedea Lumina? NU!.... Ca un orb să vadă lumina trebue să i se de-a la o parte mahrama, care este pe inimă și să-și ungă ochii cu doftoria pentru ochii ca să fie vindecat de lepra întunericului: doftoria pentru ochii este tina din mîna lui Yașua, EL este ungătorul care unge.

Şi Cel ce ne întăreşte împreună cu voi, în haMaşiya, şi care ne-a* uns, este יהוה YaHWeH. (2Cor 1:21)

Cei ce sunt Unșii lui YaHWeH sunt cei ce au turnat pe capul lor Undelemnul de Ungere și Duhul Sfînt îi călăuzește în tot Adevărul. Adevărul este Torah, deci în toată Torah... . Este ca untdelemnul* de preţ, care turnat pe capul lui, se coboară pe barbă, pe barba lui Aaron, se coboară pe marginea veşmintelor lui. (Psalm 133:2)

Cînd un privighetor (lider) care crede că e împuternicit de sus (de unde de sus) și nu ține Lumina =Legea este în întuneric beznă și cei ce îl urmează sunt duși ca o turmă în locuința morților, îi paște moartea.

Pentru că refuză Lumina și numesc întunericul lumină, pentru că nu știu să deosebească binele și răul, nu pot deosebi Lumina de întuneric. Care cunoşti* voia Lui, care ştii să faci deosebire** între lucruri, pentru că eşti învăţat de Lege; (Rom 2:18) 
                         
Unsul lui YaHWeH este cel neprihanit și acestuia îi apare lumina în drumul lui.   Lumina este semănată pentru* cel nepri-hănit şi bucuria, pentru cei cu inima curată. (Psalm 96:11)

Cînd Legea=Lumina lipsește, orbul (Liderul) călăuzește pe cei ce-l urmează la prăpastie fie că e vorba de un lider creștin sau mesianic ori de orice altă nuanță religioasă. Cei ce nu păzesc Legea=Torah așa cum Cel AtotPuternic a dat-o,..  orice abatere de la Torah și orice adaugire sau diminuare, este Fără de Lege, și lucrători Fără de Legii vor avea plata păcatului. .. * n-adăugaţi nimic la cele ce vă poruncesc eu şi să nu scădeţi nimic din ele; ci să păziţi Poruncile lui יהוה YaHWeH aşa cum vi le dau eu. (Deut.4:2)

Orbii care zic că-s în lumină, au anulat unele din Poruncile Legii, ca să-si alinieze învățătura lor cu biserica, indiferent că este în joc însăși Mîntuirea lor.

Astfel Pesach-ul(Pastele) lui YaHWeH poruncit în Lege, a fost înlocuit cu ouă, iepuri, pork, supă de găină, hrean și apă sarată cu barabule.

Scriptura îl numește pe adevăratul Mîntuitor Yașua =Jertfă de ISPĂȘIRE.    El este* jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci** pentru ale întregii lumi. (1Ioan 2:2)

care n-are nevoie, ca ceilalţi mari preoţi, să aducă jertfe în fiecare zi, întîi* pentru păcatele sale şi** apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta l-a făcut o dată pentru totdeauna, cînd S-a adus jertfă pe Sine însuşi. (Evrei 7:27)

El* dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, a fost pus pentru totdeauna dreapta lui יהוה YaHWeH. (Evrei 10:12)

Sîmbatarismul Lunist (care țin șabat după fazele luni) este o și mai mare orbire ...nu numai faptul că nu pot dovedi Scriptural polemica lunistă, dar nu au abandonat botezul trinitar și folosesc aceiași biblie coruptă, păgînă, deși ca și farisei se dau neprihăniți cu kipah și talith, dar cu același sistem de închinare creștin.

Căți sămbătari, adventisti sau luniști sunt în Tefilah=botez în Mikvah=Apă vie făcut în Numele Yașua  : Yod-Hay-Wa–Shin–Ain? probabil Niciunul ... dar o dau tare cu shabbatul! Trupul lui HaMașiya are lumina Adevărată și cei care-l respecta o urmează. 

Ia aminte spre Mine, dar, poporul Meu, pleacă urechea spre Mine, neamul Meu! Căci* din Mine a ieşit Legea şi am pus Legea Mea Lumină** popoarelor. (Isaia 51:4)

Practicanții religioși, care se pretind unși, nu urmează Legea=Lumina, ci doar spicuiesc pe ici pe colo din Lege, ce le favorizează ambițile lor meschine, ca să înșele și să facă adepți pe cei lesne încrezători, caută ca să fie cunoscuți, să fie stimați și rătăcirea lor o dau la nivel de descoperire cerească.

Dar să nu uităm, Lumina, mai este puțină vreme în Lume, vine întunericul, cînd nimeni nu mai lucrează...umblați ca niște copii ai Lumini! Shalom Israel !!! 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele.

"Iata, voi preface Ierusalimul intr-un potir de ametire pentru toate popoarele dimprejur si chiar pentru Iuda, la impresurarea Ierusal...