Israel

Israel

miercuri, 29 octombrie 2014

Femeile să tacă în Adunări

Femeia să tacă în Adunare
Mai multe referințe din scrierile apostolilor, în special Șaul (Pavel) interzice femeia de a vorbi în Adunare. 

Citînd  1.Cor 14:34. Avem forma aceasta: Femeile* să tacă în Adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia Cuvîntul asupra lor, ci să** fie supuse, cum zice şi Legea♦. 

Dacă ne uităm cu băgare de seamă în Lege, cu excepția textului din Genesa 3:16:  nu este nici o prohibiție (interdicție) dată femeii de a nu vorbi în Adunare... Femeii i-a zis: „Voi mări foarte mult suferinţa şi însărcinarea ta; cu* durere vei naşte copii şi dorinţele** tale se vor ţine după bărbatul tău, iar el v-a stăpîni♦ peste tine.” 

În afară de acest verset în Lege nu există nimic care să împedice femeia de a vorbi în Adunare. A fost Legea la care se referea Șaul un precept talmudic? A fost parte din o lege orală? Ori a fost un adaos tîrziu la textul din Corinteni pentru a discrimina femeia ? Întrebări la care căutăm un răspuns Scriptural.

Luînd în calcul una din scripturile cele mai credibile Luca 2:36-38.  Mai era acolo şi o prorociţă, Ana, fata lui Fanuel, din seminţia lui Aşer. Ea era foarte înaintată în vîrstă şi trăise cu bărbatul ei şapte ani după fecioria ei.

Rămasă văduvă şi fiind în vîrstă de optzeci şi patru de ani, Ana nu se depărta de Templu, şi zi* şi noapte slujea lui יהוה YaHWeH cu post şi cu rugăciuni. A venit şi ea în acelaşi ceas şi a început să laude pe יהוה YaHWeH şi să vorbească despre יהושע Yașua haMașiya tuturor celor ce aşteptau* Mîntuirea Ierusalimului. 

Deci o femeie în vîrstă slujea lui YaHWeH cu post și cu rugăciune. Sigur Ana nu întra în Templu ci doar în curtea din perimetru Templului, pentru că: ANA era femeie: ANA era din seminția lui Așer, nu din Levi: ANA era prorociță... deci YaHWeH vorbea prin ea. Dar Ana nu putea să intre în clădirea Templului pentru că nimeni care nu era de gen masculin și parte din seminția lui Levi nu putea să intre. Nici Yașua nu a intrat în Templu ci a vorbit din pridvorul lui Solomon care ere un antreu înaintea clădiri templului. 

Vedem aici chiar o prorociță Care era neprihănită și slujea lui YaHWeH nu a vorbit în Templu ci undeva în curtea Templului: dealtfel nici chiar Yașua cînd a fost prunc și adus la Templu ca să fie tăiat împrejur, părinți lui n-au intrat în clădirea Templului ci preoții preluau pruncul la poartă și după ce îl tăiau împrejur îl înapoiau părinților. Acest lucru se făcea undeva în odăile lăturalnice clădiri Templului și nu în Templu propriuzis.  

Odăile* lăturalnice erau unele peste altele, în număr de treizeci, aşezate în trei caturi; ele dădeau în nişte îmbucături de zid, făcute anume pentru odăile acestea de jur împrejurul Casei, aşa că se sprijineau pe ele, şi nu pe zidul Casei. (Ezechiel 41:6)

Ce este Adunarea lui YaHWeH? Binențeles nu este o corporație umană ci este un organism spiritual care începe cu doi: unde sunt doi sau trei adunați în numele Yașua. Deci acești doi sau trei pot fi femei sau bărbați. Pentru că în Yașua nu este nici parte bărbătească nici parte femeească.

Cum se explică acest cuvînt: În Yașua? Se referă la Yașua propriuzis sau la cei ce sunt în Yașua? În adevăr Șaul spune că: Dacă este cineva în Yașua HaMașiya este o făptură nouă: Întrebarea este această făptură nouă își schimbă genul sau întocmirea fizică? Sigur nu! bărbatul rămîne bărbat și femeia rămîne femeie, chiar dacă sunt în Yașua.

Atîtă vreme cît purtăm trupul acesta pămîntesc suntem supuși menirii genului cărea am fost creați... Ai fost creat parte bărbătească rămîi bărbat ai fost creată femeie rămîi femeie, nu poți schimba genul (chiar dacă uni o fac împotriva firii)

Femeia să tacă în adunare: Nu-i este îngăduit să ia Cuvîntul asupra lor: Luarea cuvîntului asupra lor este a avea autoritatea Cuvîntului în Adunare fără consemnul Bărbatului... Dar vreau să ştiţi că haMaşiya* este Capul oricărui bărbat; că bărbatul este capul** femeii şi că יהוה YaHWeH este Capul♦ lui haMaşiya. (1Cor.11:3) 

Bărbatul trebuie să aprobe ca nevasta lui să descidă gura să vorbească în Adunare  aici se referă la Propovăduire... cînd nu este nici un frate în stare să dea învățătură. Femeia poate învăța într-o adunare de femei... Unde sunt două sau trei femei credincioase adunate laolaltă, femeia cea mai înzestrată spiritual în cunoștință de Scripturi poate da învățătură celorlalte femei. 

Cînd un frate (credincios) este de față femeia trebuie să tacă și să înceteze a mai da învățătură din cauza bărbatului (chiar dacă nu este soțul ei) care este cel ce are supremația propovăduirii. Cineva va sări cu... unde scrie? Vezi bine  Șaul a spus așa: Femeii* nu-i dau voie să înveţe pe alţii, nici** să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere. (1 Tim 2:12)

Dacă cineva va spune: vezi nu-i dau voie să învețe pe alți! Cine sunt acești ALȚII? Binențeles sunt Frați (bărbați) în Yașua. Femeia nu poate, nu are dreptul de a învăța FRAȚII. În schimb poate învăța pe păgîni indiferent de genul lor. Poate  învăța pe femeile tinere și pe copii... Dar niciodată pe frații în Yașua.

Femeia are voie ca să înveţe pe femeile mai tinere să-şi* iubească bărbaţii şi copiii; (Tit. 2:4)

De aceea* pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor îl voi mărturisi şi** Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri; (Mat 10:32)

În bisericile creștine și sinagogile mesianice este un curent anti scriptural a femei învățător (care dă învățături) de regulă soția pastorului sau a rabinului, care propagă la nivel de descoperire cerească proprile imaginați sau revelați de la anumite duhuri pe care le numește Sfînt.

Femeia învățător în biserică dă învățătură sub înalta oblăduire a liderului (dacă nu cumva ea însăși este liderul).

Și este acceptată în cele mai multe cazuri pe considerentul că: în HaMașiya nu este parte bărbătească sau parte femeiască. Acest lucru este total acceptat de lideri fără inspirație cerească, lideri făcuți pe bandă la fabrica de popi (institut teologic). Dar iată ce am împotriva ta: tu laşi ca Izabela*, femeia aceea care se zice prorociţă, să înveţe şi să amăgească pe robii Mei să** se dedea la curvie şi să mănînce din lucrurile jertfite idolilor. (Apoc. 2:20)

Ficele Izabelei sunt în poziția de învățător în biserici-sinagogi mesianice și amăgesc pe robi lui YaHWeH. Cum pot ele amăgi? Cu prorociile și slobozenia de a curvi și a mînca lucruri jertfite idolilor. Asta fac femeile învățător! Curvia spirituală în biserici este la cel mai înalt grad... curvesc cu IDOLII lor. 

Cu Idolii din inimă. „Fiul omului, oamenii aceştia îşi poartă idolii în inimă şi îşi pironesc privirile spre ceea ce i-a făcut să cadă* în nelegiuire! Să Mă** las Eu să fiu întrebat de ei? Ezechiel. 14:3.  Ei au pe idolul Isus și așa zisa sfîntă treime în inima lor... pentru că i se închină: zic ei, în Numele Tatălui, al Fiului și al Duhului zis Sfînt. Mănîncă lucruri jertfite idolilor la propriu și la figurat... 

Are un creștin vreo problemă să stea la masa de paște și să ciocnească un ou? Sau să mănînce coptură de Rusali? Sigur aceste lucruri sunt închinate idolilor. Dar în Scripturi aflăm că Toți Dumnezeii sînt Idoli.  Căci* toți Dumnezeii popoarelor sunt nişte idoli, dar** יהוה YaHWeH a creat cerurile. (Psalm 96:5)

Deci cunoaștem că Dumnezeii sunt Idoli, fie că e vorba de Dumnezeul grec – Isous fie că e vorba de Dumnezeul rus - Bog, fie că e vorba de cel American – God, fie că e vorba de Dumnezeul romănilor - Domnul Isus... toți Dumnezeii sînt Idoli. Deci un lucru închinat unuia din acești Dumnezei este un lucru închinat idolilor.  

Dacă stai la masă cu un grup sau o persoană religioasă și mîncarea pe care o ai în față e Koșer: și sa chemat peste ea numele idolului Isus sau alt idol, Nu MÎNCA este dedicată idolilor, deci dracilor căci ce jertfesc păgînii jertfesc Dracilor și nu lui YaHWeH.

Învățătura Izabelei ( femeia Învățător) este de a amăgi, a înșela, a duce în eroare, deci atenție la femeia Învățător. Pentru acest lucru și altele asemănătoare a spus Șaul: Femeii nu-i dau voie: Pe cînd liderul nominal dă frîu liber, cănd zice el: suntem în Har: În adevărata Adunare a lui YaHWeH femeia în credința dată Sfinților... Tace și întreabă pe bărbatul ei acasă... nu dă învățătură. 

Dacă nu e măritată îl întreabă pe tatăl ei dacă este credincios sau un frate bătrîn din adunare. Nu se ridică cu obrăznicie și-și spune punctul de vedere în adunare, fie că-s doar cîțiva sau mai mulți... își cunoaște poziția pe care ia dat-o YaHWeH. Shalom Israel !!!

3 comentarii:

 1. Aceste interdicții scripturistice n-ar trebui să jignească pe nimeni.
  Yahve a vorbit și femeilor, chiar și roabei Agar.
  Dar această legătură dintre femeie și Creatorul ei, este condiționată de niște reguli, printre care și aceea de a nu se încumeta să ia cuvântul în Adunări, în care sunt bărbați autorizați să slujească în numele lui Yahua.
  Nici bărbatul nu are voie să vorbească de capul lui, în Adunare, ci numai dacă Yahve îi dă ocazia să prezinte Cuvântul Vieții.
  Bărbatul are și alte interdicții scripturistice, printre care aceea de a nu-și lăsa nevasta, de a nu divorța de ea.
  Dacă ascultăm de aceste învățături, și ne controlăm comportamentul în conformitate cu învățăturile Scripturii, Yahua ne va face cap în familie și în societate.
  Femeia nu ar trebui să se supere că bărbatul ei are autoritate de sus.
  Dacă cineva dorește să comenteze nefavorabil decizia unui bărbat, o poate face, dar Scriptura nu încurajează asemenea atitudine, nici măcar din partea soției.
  Asta nu înseamnă că bărbatul n-are voie să preia niște sugestii din partea soției, când ea îi face, acasă, niște observații corecte și cinstite.

  RăspundețiȘtergere
 2. Compari invataturile Izabelei care era o fiica a diavolului cu invataturile pe care le-ar putea da o femeia crestina ? Cu tot respectul sunt barbat crestin dar te cam ratacesti si nu e prima data. Domnul sa te lumineze.

  RăspundețiȘtergere
 3. Florin Tantau24 martie 2016, 19:27

  Compari invataturile Izabelei care era o fiica a diavolului cu invataturile pe care le-ar putea da o femeia crestina ? Florinele păi o femeie creștină tocmai învățătura IZABELEI o transmite: pentru că însăși Izabela de care vorbește Scriptura este mămica lor. Cît despre DOMNUL ducă-se pe pusti; cui îi pasă de BAAL=DOMNUL Lumina este TORAH vie Yașua HaMașia. faptul că ești CREȘTIN nu-i ceva de laudă ...Mie mi-e rușine ca să fiu numit Creștin...Creștinii TOȚI fără excepție sînt ÎNCHNĂTORI la IDOLI. Oricine se închină la Domnul la Isus la Cristos ori Dumne-ZEU se închină DRACILOR pentru că Idoli sînt Deaci. Nu sînt DUR spun Adevărul.

  RăspundețiȘtergere

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele.

"Iata, voi preface Ierusalimul intr-un potir de ametire pentru toate popoarele dimprejur si chiar pentru Iuda, la impresurarea Ierusal...