Israel

Israel

joi, 11 septembrie 2014

Trinitatea & Dualitatea - Yahweh, singurul Mîntuitor adevărat !

Yahweh este unul singurul Mîntuitor (Ysaia. 43:11)
Pentru că este o mare confuzie în înțelesul doctrinal al așa zisei trinitate (treime), este bine să lăsăm Scripturile să vorbească despre ele însăși și din Scripturi să înțelegem adevăratul sens al Scripturilor.

Învățătura creștină și in special cea ortodocsă, în marea ei majoritate este bazată pe așa zisele sfinte taine... Una din taine fiind treimea. Neo-Protestanismul a preluat de la protestanți același drum al înțelegeri cu unele derivați... dar în esență, tot trinitară.

Neo-protestanți zic că Tatăl, Fiul și Duhul sunt Trei etnii (Persoane), compresate întru Unul.  Pe cînd confrații lor Creștinii-Ortodocși au trei etni în uniunie (Uniți), toți dumnezei și toți egali. 

Mai nou unele curente mesianice, începînd din prima jumătate a secolului trecut au abandonat trinitatea, și s-au orientat spre dualitate, în înțelesul lor sunt doi Atotputernici... deoarece (Șema) din Deut. 6:4-6 o confirmă, zic ei, Cuvîntul Elohim are sensul plural, deci este vorba de mai mulți de cît Unul... cel puțin doi, zic ei.

În adevăr cuvîntul Elohim este plural fără discuți... dar aplicarea lui în acest context este singulară...avînd rădăcina în Eloah, care este la singular, Eloah (fără im) este cuvîntul original Scriptural.

Dea lungul veacurilor Eloah a suferit o ușoară transformare dîndui-se  forma de politețe (respect), Elohim. Asta e la fel cum te-ai adresa unui Rege cu cuvîntul Majestatea Voastră... se folosește forma plurală deși este un singur Rege. Aceiași formă o are și cuvîntul Elohim.

Revenind acum la textul corect din Sfintele Scripturi, Deut: 6: 4-5: Ascultă*, Israele! יהוה YaHWeH (YAUE) este singurul Atotputernic.  Să iubeşti* pe יהוה YaHWeH (YAUE) Cel Atotputernic cu toată inima** ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta.   

Sunt multe referințe Scripturale care dovedesc că יהוה YaHWeH (YAUE) Cel AtotPuternic este unul (singular).  Teologi creștini au depus dealungul secolelor eforturi uriașe pentru a stabili trinitatea, au mers pînă acolo încît au introdus în bibliile (lor) versete care să le susțină doctrina... cel mai evident este 1 Ioan 5:7, unde ei creștinii au inventat trei martori în cer.

La fel și versetul spurios (fals) din Mat. 28:19, unde au introdus, zic ei trei nume care de fapt: două sunt titluri și celălalt nu este nici nume nici titlu.

Această doctrină este dovedită din start falsă... dar teologii se cramponează să o dovedească cu biblia, deși Catolicismul declară fără nici o rezervă că este doctrina ecleziastică a Biserici Mame-Roma.

Pe de altă parte, susținători dualismului vin și ei cu ceva versete din biblie ca să dovedească teoria lor ca valabilă, una din acestea este Exod. 19: 22.....Preoţii, care se apropie de יהוה (YAUE), să se sfinţească* şi ei, ca nu cumva să-i lovească** יהוה YaHWeH (YAUE) cu moartea.”.... La fel versetul 10–11 din același capitol:   Şi יהוה YaHWeH (YAUE) a zis lui Moise: „Du-te la popor, sfinţeşte-l*, azi şi mîine şi pune-i să-şi spele** hainele. Să fie gata pentru a treia zi; căci a treia zi יהוה YaHWeH (YAUE) Se* v-a coborî în faţa întregului popor, pe muntele Sinai. 

Zic ei, vezi aici Yahweh a vorbit cu Moise despre un alt Yahweh, care se va pogorî pe muntele Sinai! 

Un alt verset citat de dualiști este Genes. 19:24Atunci יהוה YaHWeH (YAUE)* a făcut să plouă peste Sodoma şi peste Gomora pucioasă şi foc de la יהוה YaHWeH (YAUE) din cer.

Dovedesc aceste versete că sunt două etnii numite Yahweh??. Ei mai au alte versete din scrierile lui Șaul pe care le citează  și par verosimile... dar oare Scripturile sfinte dovedesc doimea, treimea sau un singur Atotputernic?

Vom analiza dovezile Scripturale de necontestat, care dovedesc cu fermitate că יהוה Yahweh (YAUE), este UNUL (singular). Pentru că Șaul ( Pavel) este unul din cei mai credibili în creștinism și mesianism să vedem ce spune el.

1 Cor. 8:6. totuşi pentru noi* nu este decît singurul יהוה Yahweh (YAUE): Tatăl, de la** care vin toate lucrurile şi pentru care trăim şi noi şi singurul Stăpîn: יהושע Yașua haMașiya prin♦♦ care sunt toate lucrurile şi prin El şi noi.

Un alt verset este: 1 Timot. 2: 5.  Căci* este unul singur יהוה YaHWeH (YAUE) şi este unul** singur mijlocitor între יהוה YaHWeH (YAUE) şi oameni: Omul יהושע Yașua haMașiya.

O altă referință este Gal 3: 20Dar mijlocitorul nu este mijlocitorul unei singure părţi. Pe cînd* יהוה YaHWeH (YAUE) este unul singur.
                                                
Acestea sunt cîteva din ceia ce Șaul propovăduia în legătură cu unicitatea lui Yahweh (YAUE)...Ceilalți Apostoli dovedesc și ei același lucru, cînd te uiți cu băgare de seamă la scrierile lor.

Yacov spune același lucru... deci Yahweh (YAUE) este UNUL (singular) Yacov. 2 : 19.  Tu crezi că יהוה YaHWeH (YAUE) este UNUL şi bine faci; dar şi* dracii cred… şi se înfioară!  sunt multe alte referințe despre unicul Atotputernic Yahweh (YAUE).

Trebuie să clarificăm care este dificultatea înțelegeri corecte a ceia ce Scripturile dovedesc despre Unicul Atotputernic Yahweh (YAUE).

Șaul vorbește în cartea 1 Tesalon. 5: 23. despre cele trei dimensiuni umane:  Citez:  יהוה YaHWeH (YAUE) al pacii*** vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Stăpînului nostru יהושע Yașua haMașiya.

Omul, are trei dimensiuni care nu pot exista separate una de alta, pe cînd Yahweh (YAUE) este Multidimensional. EL este DUH și DUHUL are orice dimensiune vrea. 

Duhul poate fi în același timp și spațiu: omni prezent. Yahweh (YAUE) poate fi în același timp în cer DUH pe scaunul lui de stăpînire și totodată trup uman pe pămînt. 

Yahweh (YAUE) pentru că nu este din alcătuirea fizică umană ci este DUH poate să existe în orice formă dorește, în același timp în forme variate în acordanță cu AtotPuternicia LUI.

Yahweh (YAUE) poate fi în același timp TATĂL și DUH pe tron în cer și în același timp FIU și Mesia pe pămînt. Psalm 139: 6-12...    O ştiinţă* atît de minunată este mai presus de puterile mele: este prea înaltă ca s-o pot cuprinde.  
                             
Unde* mă voi duce departe de Duhul Tău şi unde voi fugi departe de faţa Ta? Dacă* mă voi sui în cer, Tu eşti acolo; dacă** mă voi culca în Locuinţa morţilor, iată-Te şi acolo; dacă voi lua aripile zorilor şi mă voi duce să locuiesc la marginea mării, şi acolo mîna Ta mă v-a călăuzi şi dreapta Ta mă v-a apuca.

Dacă voi zice: „Cel puţin întunericul mă v-a acoperi şi se v-a face noapte lumina dimprejurul meu!” Iată că nici chiar întunericul
* nu este întunecos pentru Tine; ci noaptea străluceşte ca ziua şi întunericul, ca lumina.

Yahweh (YAUE) este acela care face tot ce vrea. Psalm 135: 6.   יהוה YaHWeH (YAUE) face tot* ce vrea în ceruri şi pe pămînt, în mări şi în toate adîncurile.  
 
Este de mirare că CEL ATOTPUTERNIC poate fi în același timp Tată în ceruri și FIU pe pămînt?

Apostolul Filip îl roagă pe Mîntuitorul și spune: Învățătorule arată-ne pe TATĂL! Ioan 14:7.  Dacă* M-aţi fi cunoscut pe Mine, aţi fi cunoscut şi pe Tatăl Meu. Şi de acum încolo Îl veţi cunoaşte; şi L-aţi şi văzut.”...  

După cum urmează versetele următoare: Ioan 14:8-10. Stăpîne”, I-a zis Filip, „arată-ne pe Tatăl, şi ne este de ajuns.” יהושע Yașua haMașiya i-a zis: „De atîta vreme sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine* M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar: „Arată-ne pe Tatăl”?


Nu crezi că Eu* sunt Tatăl, şi Tatăl este în Mine? Cuvintele pe care vi le spun Eu, nu** le spun de la Mine; ci Tatăl, care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări ale Lui.

Deci dimensiunia umană a lui Yahweh (YAUE) era pe pămînt cu oameni.  Yahweh (YAUE) cu Oamenii, după cum era prorocit prin Ysaia 8:10. Faceţi la planuri* cît voiţi, căci nu se va alege nimic de ele! Luaţi la hotărîri cît voiţi, căci** vor fi fără urmări! Căci יהוה YaHWeH (YAUE) este cu noia.
aSau: Yah-imanu(Emanu-El)

Ysaia 7:14De aceea, יהוה YaHWeH (YAUE) însuşi vă va da un semn: „Iată, Fecioara* va rămîne însărcinată, va naşte un** Fiu şi-i va pune numele (Ya-Imanu)a.
aSau: יהוה YaHWeH (YAUE) este cu noi

Șaul spune că: 2 Cor. 5:19.  că adică, יהוה Yahweh (YAUE)* era în haMaşiya, împăcînd lumea cu Sine, neţinîndu-le în socoteală păcatele lor, şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări.

Deci haMașiya era însăși Yahweh (YAUE)... Yahweh (YAUE) în formă umană, Yahweh (YAUE) care a suferit moartea pentru noi. YAUE – DUHUL este nemuritor ...nu poate muri... Yahweh (YAUE) uman = Fiul omului poate muri, este muritor și este dovadă clară că a murit.

Deci dacă Yașua este un alt Atotputernic și Nemuritor, cum a murit EL pentru păcate ? Creștinismul la pus pe Yașua în rîndul semizeilor = jumătate muritor, jumătate nemuritor... un fel de Hercule fiul lui Zeus care era semizeu, așa este Cristos al creștinismului, este cea ce creștinismul propovăduiește, un semizeu care a murit și a înviat prin puterea unui Zeu numit Domnul-Zeu=Dumnezeu.

În altă ordine de idei, în raport cu învățătura creștină, Tatăl este Mîntuitor și Fiul este tot Mîntuitor, ce fac ei cu Duhul ? Este și Duhul un alt Mîntuitor? sunt 3 Mîntuitori? sunt 2 Mîntuitori?

Scriptura arată doar un singur Mîntuitor=Șua, articulat haȘua=Mîntuitorul... Yah-Shuah=YahShuah=Yah-Mantuitorul.

Deci cităm  Ysaia. 43:11. Eu, Eu sunt* יהוה YaHWeH (YAUE) şi afară de Mine nu este niciun MîntuitorEste exclusă orice doctrină despre doi sau trei ori mai mulți Mîntuitori, Scripturile dovedesc doar un singur Mîntuitor și acesta este Yahweh (YAUE).

Yahweh (YAUE) este UNUL, nu doi, nu trei. Tit 3: 4. Dar, cînd s-a arătat bunătatea* lui יהוה YaHWeH (YAUE)** Mîntuitorul nostru, şi dragostea Lui de oameni, 
                                      
Șaul prin mai multe referințe dovedește că este doar un singur Mîntuitor după cum urmează: Efes.4:6. Este un* singur יהוה YaHWeH (YAUE) şi Tată al tuturor** care este mai presus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în toţi.

Yahweh (YAUE) este Mîntuitorul!  El este Șua= Mîntuitor ori YAUE-Șua este însuși Yașua, numit Yașua, pentru că El este Yahweh (YAUE) Mîntuitorul. 

2 Tim.4 : 18. יהוה YaHWeH (YAUE)* mă va izbăvi de orice lucru rău şi mă va mîntui, ca să intru în Împărăţia Lui cerească. A Lui** să fie slava în vecii vecilor! HalleluYa.  1 Tim. 2:3 Lucrul acesta este bun* şi bine primit înaintea lui** יהוה YaHWeH (YAUE), Mîntuitorul nostru, Yahweh (YAUE) este Mîntuitor și singurul Nume în care este Mîntuire. Fapt 4:12.  În nimeni altul nu este Mîntuire: căci nu* este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care pot fi Mîntuiţi.”

Cineva va zice dar cum se face că Yașua se ruga Tatălui ? Cum, se ruga lui însuși? După cum am mai arătat  TATĂL=DUHUL, este net superior  a ceia ce este materie, chiar dacă această materie este din sine însuși, deci Fiul Omului (Yașua), materia = forma umană, se ruga la ceia ce este DUH adică lui Tatăl 1 Cor. 15:48. : Cum este cel pămîntesc, aşa sunt şi cei pămînteşti; cum* este Cel ceresc, aşa sunt şi cei cereşti.

Yașua, omul (Fiul Omului), a fost forma pămîntească a lui Yahweh (YAUE)=Tatăl, deci Om, materie și El fiul Omului a fost exact ca cei pămîntești, deci muritor... în altă ordine de idei omul (Omul Yașua = Fiul omului) se ruga  Duhului=TATĂL... aici este taina ascunsă de veacuri... adică Yașua cine este El. 

Există doar Unul singur care are nemurirea: acesta este Yahweh (YAUE): 1Tim.6:16Singurul care* are nemurirea, care locuieşte într-o lumină de care** nu poţi să te apropii, pe care nici un om nu L-a văzut, nici nu-L poate vedea şi care are cinstea şi puterea veşnică! HalleluYah(Aleluia).

Yahweh (YAUE), sa desbrăcat pe sine însuși de slavă și a luat chip de rob și sa pogorît pe pămînt în formă umană. Efes 4: 8-10. De aceea este zis: „S-a suit* sus, a** luat robia roabă şi a dat daruri oamenilor.”

Şi* acest: „S-a suit” ce înseamnă decît că, înainte Se coborîse în părţile mai de jos ale pămîntului. Cel ce S-a coborît este acelaşi cu Cel ce S-a* suit mai presus de toate cerurile ca** să umple toate lucrurile. După cum este scris în Filip. 2:7.  ci* S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob** făcîndu-Se asemenea oamenilor.

Yahweh (YAUE) sa făcut asemenea oamenilor, deci materie: Materia, omul se închina Slavei de care se desbrăcase și rămăsese în cer... iar El, materia=Fiul omului a murit și a fost înviat de SLAVĂ, adică Tatăl: Rom 6:4.  Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi* împreună cu El, pentru ca, după cum** haMaşiya a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa♦♦ şi noi să trăim o viaţă nouă.

Deci îmbrăcarea din nou cu slava Sa, a reprezentat învierea..., nemurirea a fost reluarea din nou a ceia ce a fost desbrăcat pentru un timp scurt. 

Yahweh (YAUE), însuși a experimentat moartea, ca să Mîntuiască din moarte pe cei ce sunt ai lui și acum muritori, dar care vor fi îmbrăcați în nemurire.1 Cor .15:49Şi după cum* am purtat chipul celui pămîntesc, tot aşa vom** purta şi chipul Celui ceresc.

Credinciosul lui Yahweh (YAUE) este menit să fie ca EL, deci nemuritor. 1 Ioan 3:2. .. Preaiubiţilor, acum* suntem copii ai lui יהוה Yahweh (YAUE). Şi ce vom fi nu s-a arătat încă**.  Dar ştim că, atunci cînd Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl♦♦ vom vedea aşa cum este.

Taina lui Yahweh (YAUE) – taina ascunsă, este Yașua, adică Yahweh (YAUE)-Mîntuitorul: Yahweh (YAUE), a arătat celor pe care ia ales, cine este EL... așa după cum în vechime sa făcut cunoscut lui Moise și lui Ysrael, cine este El.

Din prima poruncă Yahweh (YAUE) se recomandă (se face cunoscut) cine este EL. Exod. 20:2. Eu* sunt יהוה YaHWeH (YAUE) Mîntuitorul tău care te-a scos** din ţara Egiptului, din casa robiei. Singurul tău Mîntuitor יהוה Yahweh (YAUE).

Deci Yahweh (YAUE) este Unicul, și EL este singurul Mîntuitor.

Nu există treime, nu există doime, ci este doar un singur Mîntuitor - un singur Atotputernic, orice altă variantă, este păgînism...știind că păgîni se încină la DumneZei ori Dumne-Zeu. Shalom Israel !!!

5 comentarii:

 1. Proverbe 30:4  Cine s-a suit la ceruri, şi cine s-a pogorât din ele? Cine a adunat vântul în pumnii lui? Cine a strâns apele în haina lui? Cine a Hotărât toate marginile pământului? Cum se numeşte el, şi cum cheamă pe fiul său? Ştii tu lucrul acesta? -

  RăspundețiȘtergere
 2. Daca am inteles bine, Tatal este una si aceeasi cu Yahshua. Adica cel Pleainalt, cel Vesnic, renunta la maretia Sa, se "imbraca" cu o haina umana, se lasa batjocorit, scuipat si ucis de oameni. Faptul ca treimea este blasfemie e limpede, dar sa afirmi ca YAHWEH, se transforma in corp uman prin Yahshua, ca sa fie ucis si prin aceasta moarte sa-i mantuiasca pe oameni, inclusiv pe ucigasi, cred ca e cel putin o alta blasfemie daca nu o poveste pentru copii. E noaptea mintii. Adica YAHWEH, trece prin pantecele unei femei ca sa devina om? Adica Unicul Creator, a tot si a toate se transforma in embrion uman ca sa poata fi nascut? Ce minte poate sa gandeasca astfel? Nu e cu nimic mai prejos decat blasfemiile bisericilor crestine.

  RăspundețiȘtergere
 3. Dragii mei am inteles in urma cercetarii Scripturii ca Tatal YAHVEH
  a trimis pe Fiul Sau YASUA in materie ca Om pentru rascumpararea celor ce vor crede . In dialogul lui Yasua cu Filip se intelege ca
  Tatal si Fiul una (uniti)sint ? Traducatorii versiunilor crestine nu au inteles partea spirituala ci au ales partea fizica . De aici se intelege eronat ca Tatal a luat chip de Fiu (Om ,materie)
  si a venit pe planeta . Interpretarea este in forma spirituala ,ca Tatal si Fiul sint uniti adica au acelasi caracter , scopuri , intentii , motive cu privire la salvarea din dragoste a rasei umane cazute dupa creatiune . Textele biblice din lucrarea de mai sus sunt bune traduse , dar trebuie sa fim atenti la interpretare care nu trebuie scoasa din context . Shalom la toti !

  RăspundețiȘtergere
 4. Pentru ANONIM din 6 oct. 2017...Textele biblice din lucrarea de mai sus sunt bune traduse ...Mă bucur că ai înțeles lucrarea de mai sus! YAUE nu este o UNIUNIE sau un compozit YAUE este UNUL articulat. Nu te crampona în teori creștine sau sîmbătare despre Cel Veșnic. YAUE este Unul, Unicat, Singur. Eu sunt* יהוה YAUE, şi** nu mai este altul, afară de Mine nu este alt Eylohim. Isaia 45:5.

  RăspundețiȘtergere

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele.

"Iata, voi preface Ierusalimul intr-un potir de ametire pentru toate popoarele dimprejur si chiar pentru Iuda, la impresurarea Ierusal...