Israel

Israel

joi, 25 septembrie 2014

Sărbătoarea Trămbiţe - Yom Teruah

Sărbătoarea Trămbiţe
"Vorbeste copiilor lui Israel si spune-le: "Sa nu care cumva sa nu tineti Shabatele Mele, caci acesta va fi intre Mine si voi si urmasii vostri un semn dupa care se va cunoaste ca Eu sunt YaHWeH, care va sfintesc. (Exod.31:13)

    Le-am dat legile Mele şi le-am făcut cunoscut poruncile Mele, pe cari trebuie să le împlinească omul, ca să trăiască prin ele.  Le-am dat si Shabatele Mele, sa fie ca un semn intre Mine si ei, pentru ca sa stie ca Eu sunt YaHWeH care-i sfintesc. Sfintiti Shabatele Mele, caci ele sunt un semn intre Mine si voi, ca sa stiti ca Eu sunt YaHWeH, ELOHIM al vostru!" (Ezec.20:11,12,20)


,,Vorbeşte copiilor lui Israel, şi spune-le: În luna a şaptea, în cea dintîi zi a lunii, să aveţi o zi de odihnă, vestită cu sunet de trîmbiţe, şi o adunare sfîntă. Atunci să nu faceţi nici o lucrare de slugă,(Levític 23:24-25)

În luna a şaptea, în cea dintîi zi a lunii, să aveţi o adunare sfîntă: atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă. Ziua aceasta să fie vestită între voi cu sunet de trîmbiţă. (Númeri 29:1)

Sărbătoarea se ţine la 1 Tişrei (luna a şaptea biblică) şi trebuie prăznuită cu adunare de sărbătoare sfântă. În această zi este interzisă orice lucrare de slugă.

Ferice de poporul, care cunoaşte sunetul trîmbiţei, care umblă în lumina Feţei Tale, YaHWeH!
El se bucură neîncetat de Numele Tău, şi se făleşte cu dreptatea Ta.(Psalm. 89:15-16)

Această sărbătoare are ca eveniment aşteptat de poporul lui YaHWeH, prin a aviza a doua venire a lui Yahshua, si un indemn la pocainta.

Sunaţi* cu trîmbiţa în Sion! Vestiţi** un post, chemaţi o Adunare de Sărbătoare!

Strîngeţi poporul, ţineţi o Adunare sfîntă*! 


Aduceţi** pe bătrîni, strîngeţi copiii şi chiar pruncii de la ţîţă! Să iasă mirele din cămara lui şi mireasa din odaia ei!

Sunaţi din trîmbiţă în Sion! Sunaţi în gura mare pe muntele Meu cel sfînt, ca să tremure toţi locuitorii ţării. Căci vine ziua lui YaHWeH, este aproape! -(Yoel 2)


Neglijarea Praznicului Trâmbiţelor, aducătorul aminte al faptului că toţi trebuie să ne prezentăm înaintea tronului de Judecată al lui YaHWeH, poate să-i facă pe oameni să trăiască moralmente iresponsabil.

Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Yahshua, pentru ca fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul, pe care -l va fi făcut cînd trăia în trup. (2 Corínteni 5:10)
Shalom  Israel !!!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele.

"Iata, voi preface Ierusalimul intr-un potir de ametire pentru toate popoarele dimprejur si chiar pentru Iuda, la impresurarea Ierusal...