Israel

Israel

vineri, 26 septembrie 2014

Israel: Ministrul Israelian al Locuințelor solicită a se înlocui Moscheia al-Aqsa pentru a se construi al treilea Templu

Ministrul Israelian de Locuințe și Construcții Uri Ariel și-a exprimat dorința de a vedea construirea celui "de-al treilea Templu" în loc de Moscheea Al-Aqsa, care în prezent ocupă Muntele Templului.

Uri Ariel a spus ca "primul templu a fost distrus în anul 586 înainte de haMashiya, al doilea Templu în anul 70 dupa ha Mashiya, și de atunci poporul evreu este in doliu din cauza lipsei lor."

El a continuat apoi să spună "Moscheea Al-Aqsa este în prezent în locul templului, în ciuda faptului ca templul este Locasul Sfant. Moscheea Al-Aqsa este doar a treia moschee considerata ca cea mai sfânta în Islam.

"Acum, că Israelul a devenit din nou un stat suveran evreu, dorința de a reconstrui Templul este în creștere puternică și puternic sustinuta", a adăugat el.

Psalmul 83

O cîntare – Un psalm al lui Asaf
 יהוה YaHWeH, nu* tăcea! Nu tăcea şi nu Te odihni, יהוה YaHWeH! Căci iată că vrăjmaşii* Tăi se frămîntă, şi cei ce Te** urăsc înalţă capul. Fac planuri pline de vicleşug împotriva* poporului Tău şi se sfătuiesc împotriva celor ocrotiţi de Tine.

 „Veniţi”, zic ei, „să-i* nimicim din mijlocul neamurilor, ca să nu se mai pomenească numele lui Israel!”

Se strîng toţi cu o inimă, fac un legămînt împotriva Ta: corturile* lui Edom şi ismaeliţii, Moabul şi hagareniţii, Ghebal, Amon, Amalec, filistenii cu locuitorii Tirului.

Asiria se uneşte şi ea cu ei şi îşi împrumută braţul ei copiilor lui Lot.  Fă-le ca lui Madian,* ca lui Sisera,** ca lui Iabin la pîrîul Chison, care au fost nimiciţi la En-Dor, şi au ajuns* un gunoi pentru îngrăşarea pămîntului.

Căpeteniilor lor fă-le ca lui Oreb* şi Zeeb, şi tuturor stăpînilor lor ca lui Zebah** şi Ţalmuna!
Căci ei zic: „Să punem mîna pe locuinţele lui  יהוה YaHWeH!”

יהוה YaHWeH * fă-i ca vîrtejul de praf, ca** paiul luat de vînt, ca focul care arde pădurea şi ca flacăra care aprinde* munţii!

Urmăreşte-i astfel cu* furtuna Ta şi bagă groaza în ei cu vijelia Ta!
Acoperă-le* faţa de ruşine, ca să caute Numele Tău, יהוה YaHWeH!

Să fie ruşinaţi şi îngroziţi pe vecie, să le roşească obrazul de ruşine şi să piară!
Ca* să ştie că numai Tu, al cărui nume** este יהוה YaHWeH, Tu eşti Cel Preaînalt♦ pe tot pămîntul.

Shalom Israel !!!

http://scripturashabbatshalom.comunidades.net/index.php?pagina=1825222569_83

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele.

"Iata, voi preface Ierusalimul intr-un potir de ametire pentru toate popoarele dimprejur si chiar pentru Iuda, la impresurarea Ierusal...