Israel

Israel

miercuri, 6 august 2014

Marele Israel

6
Marele Israel ... va ajunge la Orientul Mijlociu foarte curând

Este evident imposibil să știm granițele exacte ale Țării pe care יהוה YaHWeH o va da poporului evreu cănd se va întoarce Yahshuah HaMashiyah, dar aici este o estimare destul de bine facuta!

Genesa - Bereshith 15
18. În ziua aceea, יהוה YaHWeH a făcut* un Legămînt cu Avram şi i-a zis: „Seminţei** tale dau ţara aceasta, de la rîul Egiptului pînă la rîul cel mare, rîul Eufrat,
19. şi anume: ţara cheniţilor, a cheniziţilor, a cadmoniţilor,
20. a hetiţilor, a fereziţilor, a refaimiţilor,
21. a amoriţilor, a canaaniţilor, a ghirgasiţilor şi a iebusiţilor.”

sursa :
http://scripturashabbatshalom.comunidades.net/index.php?pagina=1825000359_15
Ezechiel - Yekhezkeyl 47
13. Aşa vorbeşte יהוה YaHWeH: „Iată hotarele ţării pe care o veţi împărţi ca moştenire celor douăsprezece seminţii ale lui Israel. Iosif* va avea două părţi.
14. O veţi stăpîni unul ca şi altul, cum am jurat cu mîna* ridicată că o voi da părinţilor voştri. Ţara aceasta vă va cădea deci la împărţire ca moştenire**.
15. Iată hotarele ţării: înspre miazănoapte, de la Marea cea Mare, drumul* Hetlonului pînă la Ţedad**,
16. Hamat*, Berota,** Sibraim, între hotarul Damascului şi hotarul Hamatului, Haţer-Haticon, spre hotarul Havranului.
17. Astfel hotarul va fi de la mare pînă la Haţar-Enon*, şi la miazănoapte de el hotarul Damascului, Ţafonului şi hotarul Hamatului. Acesta va fi hotarul dinspre miazănoapte.
18. În partea de răsărit, dintre Havran şi Damasc, între Galaad şi ţara lui Israel, hotarul va fi Iordanul, de la hotarul de miazănoapte pînă la marea de răsărit şi anume pînă la Tamar. Acesta va fi hotarul de răsărit.
19. Hotarul de miazăzi, înspre miazăzi, va merge de la Tamar pînă la apele Meriba,* de la Cades pînă la pîrîul Egiptului şi pînă la Marea cea Mare. Acesta va fi hotarul de miazăzi.
20. Hotarul de apus va fi Marea cea Mare, pînă la locul unde apucă spre Hamat: acesta va fi hotarul de apus.
21. Ţara aceasta o veţi împărţi între voi, după seminţiile lui Israel.
22. O veţi împărţi însă ca moştenire prin sorţi între voi şi între străinii care vor locui în mijlocul vostru, acei străini* care vor naşte copii în mijlocul vostru. Pe aceştia îi veţi privi ca pe nişte băştinaşi** între copiii lui Israel. Ei să aibă moştenirea prin sorţi împreună cu voi între seminţiile lui Israel.
23. Străinului îi veţi da moştenirea lui în seminţia în care va locui, zice יהוה YaHWeH Eylohim.”
sursa :
Shalom Israel !!!

Un comentariu:

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu Ceea ce unii ar considera imposibil se întâmplă în fața ochilor noștri: la...