Israel

Loading...

luni, 14 aprilie 2014

Sărbătoarea Pastele & Azimilor

Sărbătoarea Pastele 14 Nissan

Iată sărbătorile lui Yahweh, cu adunări sfinte, pe cari le veţi vesti la vremile lor hotărîte.
În luna întîia, în a patrusprezecea zi a lunii, între cele două seri, vor fi Paştele lui Yahweh.
Şi în a cinsprezecea zi a lunii acesteia, va fi sărbătoarea azimilor în cinstea lui Yahweh; şapte zile să mîncaţi azimi.

În ziua întîia, să aveţi o adunare sfîntă: atunci să nu faceţi nici o lucrare de slugă.  În ziua a şaptea să fie o adunare sfîntă: atunci să nu faceţi nici o lucrare de slugă.“(Levític 23:4-8)

Timpul cuvenit sărbătorii începe din 14 Nisan spre seara zilei a 15 Nisan ( între cele două seri ) cu jertfirea Paştelor. 

A doua zi, Ioan a văzut pe Yahshua venind la el, şi a zis: ,,Iată Mielul lui Yahweh, care ridică păcatul lumii! (Ioan 1:29)

În luna întîi, din a patrusprezecea zi a lunii, seara, să mîncaţi azimi, pînă în seara zilei a douăzeci şi una a lunii. (Êxod 12:18)

Yahshua Sărbătorea Pastele
Părintii lui Yahshua se duceau la Ierusalim in fiecare an, la praznicul PasteluiCand a fost El de doisprezece ani, s-au suit la Ierusalim, dupa obiceiul praznicului. (Luc.2:41,42)

Pe cand era Yahshua in Ierusalim, la praznicul Pastilor, multi au crezut in Numele Lui; caci vedeau semnele pe care le facea. (Ioan.2:23)

    Cand a ajuns in Galileea, a fost primit bine de galileeni, care vazusera tot ce facuse la Ierusalim in timpul praznicului; caci fusesera si ei la praznic.(Ioan.4:45)

Prin credinta a praznuit el Pastile si a facut stropirea sangelui, pentru ca nimicitorul celor intai nascuti sa nu se atinga de ei. (Evr.11:28)

Pavel Sărbătorea Pastele
Au ajuns în Efes; şi Pavel a lăsat acolo pe însoţitorii lui. A intrat în sinagogă, şi a stat de vorbă cu Iudeii,cari l-au rugat să rămînă la ei mai multă vreme. El însă n’a voit, ci şi -a luat rămas bun dela ei, şi a zis: ,,Trebuie numaidecît ca sărbătoarea care vine, s’o fac în Ierusalim. Dacă va voi Yahweh, mă voi întoarce iarăş la voi.“ Şi a plecat din Efes. (Fapt.Ap. 18:19-21)

Toţi cei ce serbează această sărbătoare la data stabilită de Yahweh în fiecare an îl slăvesc şi îl cinstesc pe Yahweh mărturisind că au fost răscumpăraţi de la moarte cu cel mai scump preţ – Jertfa lui Yahshua ca miel.

Şi, după ce a mulţămit lui Yahweh, a frînt -o, şi a zis: ,,Luaţi, mîncaţi; acesta este trupul Meu, care se frînge pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.“  Tot astfel, după cină, a luat paharul, şi a zis: ,,Acest pahar este legămîntul cel nou în sîngele Meu; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea, oridecîte ori veţi bea din el.“
Pentrucă, oridecîteori mîncaţi din pînea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea lui Yahshua, pînă va veni El. (1 Corínteni 11:24-26)

 Shabbatele – Sărbătorile lui Yahweh sunt un semn intre om si Yahweh
Le-am dat si Shabbatele Mele, sa fie ca un semn intre Mine si ei, pentru ca sa stie ca Eu sunt Yahweh care-i sfintesc. Sfintiti Shabbatele Mele, caci ele sunt un semn intre Mine si voi, ca sa stiti ca Eu sunt Yahweh, Elohim al  vostru!” (Ezec.20:12)
Legământul Reinnoit a fost proorocit in Ieremia 31:31. 
,,Iată, vin zile, zice Yahweh, cînd voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legămînt nou. (Ieremia 31:31)

Prin urmare, credem că Legământul Reinnoit a fost făcut cu casa lui Iuda și casa lui Israel. Deci, oricine din Neamuri,care implineste voia lui Yahweh,prin bunatatea si Binecuvantarea lui Yahshua devine parte din măslin. 

Iar dacă unele din ramuri au fost tăiate, şi dacă tu, care erai dintr’un măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lor, şi ai fost făcut părtaş rădăcinii şi grăsimii măslinului, Fiindcă, dacă tu, care ai fost tăiat dintr’un măslin, care din fire era sălbatec, ai fost altoit, împotriva firii tale, într’un măslin bun, cu cît mai mult vor fi altoiţi ei, cari sînt ramuri fireşti, în măslinul lor? (Romani 11:17,24)

Deși nu avem descendenta Israelita, prin Yahshua avem parte de cetatenie in Israel: aduceţi-vă aminte că în vremea aceea eraţi fără Yahshua, fără drept de cetăţenie în Israel, străini de legămintele făgăduinţei, fără nădejde şi fără Yahweh în lume. (Eféseni 2:12)

 În Galateni3:29, cuvântul spune : Şi dacă sînteţi ai lui Yahshua, sînteţi ,,sămînţa“ lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă. 

Acum nu mai suntem Neamuri: Căci ei înşişi istorisesc ce primire ne-aţi făcut, şi cum dela idoli v’aţi întors la Yahweh, ca să slujiţi lui Yahshua cel viu şi adevărat,(1 Tesaloniceni 1:9)

Cînd eraţi păgîni, ştiţi că vă duceaţi la idolii cei muţi, după cum eraţi călăuziţi.(Corinteni 12:2.)

După sacrificiul lui Yahshua, nu mai este necesar să se sacrifice miei, mai mult, Petru (Chifa) spune, ca noi suntem pietre vii :  Apropiaţi-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă şi scumpă înaintea lui Yahveh. Şi voi, ca nişte pietre vii, sînteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, o preoţie sfîntă, şi să aduceţi jertfe duhovniceşti, plăcute lui Yahweh, prin Yahshua. (1 Petru 2:4-5)

De aceea spune copiilor lui Israel: ,Eu sînt Yahweh: Eu vă voi izbăvi din muncile cu cari vă apasă Egiptenii, vă voi izbăvi din robia lor, şi vă voi scăpa cu braţ întins şi cu mari judecăţi. Vă voi lua ca popor al Meu; Eu voi fi Salvatorul vostru, şi veţi cunoaşte că Eu, Yahweh,Salvatorul vostru, vă izbăvesc de muncile cu cari vă apasă Egiptenii. Eu vă voi aduce în ţara, pe care am jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov; Eu vă voi da -o în stăpînire; Eu, Yahweh.“ (Exod 6:6-8)

Yahshua a baut paharul,si si-a dat viata pentru noi, pentru :
1. ne-a scos din Egipt (sclavie).
2. ne-a eliberat de la Faraon (Satana).
3. ne-a răscumparat prin sângele său.
4. ne va da pământul făgăduinței(viața veșnică si împărăția sa).

Paștele reamintește moartea lui Yahshua, la fel trebuie să murim fata de pacatele si mândria noastra, si sa facem ca Yahshua sa trăiasca în noi.

 Am fost răstignit împreună cu Yahshua, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Yahshua trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Yahweh, care m’a iubit şi S’a dat pe Sine însuş pentru mine.(Galateni 2:20).

Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine. (Ioan 10:27)

În cartea lui Daniel, Nebucadnețar a fost instruit, după ce i sau petrecut o mulțime de lucruri, sa recunoasca stăpînirea Celui ce este în ceruri.
Te vor izgoni din mijlocul oamenilor, vei locui la un loc cu fiarele cîmpului, şi îţi vor da să mănînci iarbă ca la boi; vei fi udat de roua cerului şi şapte vremi vor trece peste tine, pînă vei cunoaşte că Cel Prea Înalt stăpîneşte peste împărăţia oamenilor şi o dă cui vrea. Porunca să lase trunchiul cu rădăcinile copacului, înseamnă că împărăţia ta îţi va rămînea ţie îndată ce vei recunoaşte stăpînirea Celui ce este în ceruri.(Daniel 4:25-26)

Cu toate acestea, pastori creștini refuza să primească Legea Sarbatorilor si a Poruncilor, pentru a respinge Sarbatorile lui Yahweh si una din Poruncile lui Yahweh, si anume porunca referitoare la Shabbat, prin care spun ei că nu mai este valabila, insa vorbind despre zeciuială, modul din care trăiesc, recunosc si accepta această lege.

Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Yahweh al oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor, şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvîntare. (Maleahi 3:10)

Yahshua este lumina lumii și Scriptura este cartea de instrucțiuni, o candelă pentru picioarele noastre.Cuvantul Tau este o candela pentru picioarele mele si o lumina pe cararea mea. (Ps.119:105) 

Sarbatoarea Azimilor 15 Nissan – 21 Nissan
Azime 
Şi în a cinsprezecea zi a lunii acesteia, va fi sărbătoarea azimilor în cinstea lui Yahweh; şapte zile să mîncaţi azimi. În ziua întîia, să aveţi o adunare sfîntă: atunci să nu faceţi nici o lucrare de slugă. Şapte zile să aduceţi lui Yahweh jertfe mistuite de foc.  În ziua a şaptea să fie o adunare sfîntă: atunci să nu faceţi nici o lucrare de slugă.“(Levític 23:6-8)

Sărbătoarea are ca timp de praznic perioada dintre 15 Nisan până în 21 Nisan inclusiv. Pâinea trebuie să fie nedospită
 Timp de sapte zile veti manca azime. Din cea dintai zi veti scoate aluatul din casele voastre: caci oricine va manca paine dospita, din ziua intai pana in ziua a saptea, va fi nimicit din Israel (Exod.12:15)
Iar noi, dupa zilele praznicului Azimelor, am plecat cu corabia din Filipi si, in cinci zile, am ajuns la ei in Troa, unde am stat sapte zile. (Fapt.20:6)

 Yahshua este cel dintâi înviat dintre cei morţi şi este „ pârga” ( primul rod )a secerişului lui Yahweh. Shalom Israel !!!

4 comentarii:

 1. Versetele sigur ca sunt din Biblie.
  Si totusi, pentru mine se tot naste o intrebare, vizavi de scurtele comentarii facute de tine frate.

  -Ce semnificatie are ziua de 14 Abib, stiinduse ca pina astazi nu i se acorda nici o importanta si totusi Biblia afirma ca "sarbatoarea de Pesah" are loc exclusiv in aceasa zi.
  -Cred ca ar trebui sa mergem in anul si ziua cind evreii sub conducerea lui Mose, au jertfit pentru prima data "mielul de Pesah".
  Atunci, poate, poate, vom vedea diferenta intre ce s-a intimplat atunci si ceia ce credem noi astazi si chiar practicam.

  RăspundețiȘtergere
 2. Există mai multe discreptanțe în biblia tradițională în ceia ce privește pesach (paște)
  de exemplu în biblia tradițională la marku 14 :12...citez ( În ziua dintîi a praznicului Azimilor(Deci 15 abbib) cînd se jertfeau paștele, Ucenici lui Yașua i-au zis ...Unde voiești să ne ducem să-ți pregătim ca să MĂNÎNCI paștele)la fel e și la Luka 22:7-8. și în alte părți.
  Realitatea este că ziua de 15 abbib nu este Pesach...este sarbatoarea Azimilor
  Un alt lucru pe 14 abbib între cele două seri ( Perioada de cînd se aducea jertfa de seară din ceasul al 9.lea. și apusul propriuzis) Este dată porunca ca Yedul sau Mielul să fie Înjunghiat și fript la foc.exod 12 :1-8. și apoi în începutul zilei a 15 .care este Sarbatoarea Poruncită (sarbatoarea Azimilor) Yedul sau Mielul fript la foc spre sfîrșitul zilei a 14a. se mînîncă cu verdețuri amare și azimi. Acesta este Pesach adevărat ( nu anafura papală pe care o mănîncă religioși și o numesc Pesach-sau sedur).Nicăeri în Scripturile sfinte nu este vre-o mențiunie că porunca veșnică din 12 exod a fost schimbată cu azime și vin.
  Cuvîntul JERTFIT este impropriu ...pentru că Pesach NU ESTE JERTFĂ...este o mîncare specială prescrisă de YHWH cu un scop special.Exod 13 :8.
  DE altfel Moshe(Moise) a spus JUNGHIAȚI PAȘTELE (exod 12 :21) na spus jertfiți paștele
  Între Înjunghiere și Jertfire e distanță și nu au același înțeles în nici o limbă.
  În adevăr religioși din zilele noastre nu au nici o problemă în a mînca carne ( Dacă Înjunghiatul înseamnă jertfit) și nu consideră că mănîncă o jertfă .Dar cînd vine vorba de a mînca carnea care a poruncit-o YHWH ...nu mănîncă că e jertfă!!! Fațarnicii.
  Ziua de 14 abbib este ziua de pregătire cum corect este în scriptura Adevărului și cum corect este în Ioan 19:14 și 31. deci în 14 abbib ziua pregătiri Pesac-ului Yașua a fost pironit pe lemn și îngropat . El - Yașua nu a mîncat pesach în anul morți lui. La ceasul al 9lea cînd se Înjunghia Yedul-mielul pentru Pesach Yașua și-a dat duhul.
  Ceia ce a mîncat Yașua cu ucenici lui nu a fost Pesach - nu există nici un element care să justifice că Yașua a mîncat Pesach ...Este una să dorești să mănînci și alta a mînca , noi nu trebue să mergem pe presupuneri ci pe date precise.
  Evreii din ținutul Samarea-Ysrael chiar și astăzi mănîncă miel fript la foc cu azime și verdețuri amare..și nu după rabinismul corupt adoptat de majoritatea.
  Sînt adunări care au înțeles că pesach nu a fost schimbat și practică după porunca originală din 12 exod și nu după papalitate sau rabinism.
  Cît despre mine eu propovăduesc și practic ce e scris în 12 exod aceasta este de fapt porunca privitoare la pesach și nu sedurul sau anafura.
  Marea majoritate a practicanților sedurului nu au mîncat niciodată adevăratul Pesach ci falsul
  creștin sau rabinical.
  Totuși o întrebare pe care nimeni nu vrea să și-o pună: Yașua este jertfă pentru PĂCAT 1 ioan 2:2. CE legătură are jertfa pentru păcat (KPPUR) cu Pesach???sigur nici o legătură dar religioși nu vor să recunoască că sînt greșiți . Și de altfel le place Fără de Legea.
  YHWH a poruncit precis cum trebue ținut pesacul ...Religioși caută diferite subrefugi ca templu altar preoți ect, doar că lor le place Fără de Legea.

  RăspundețiȘtergere
 3. Isus a murit pe la 3 după-amiaza în 14 Nisan, aproximativ la timpul când evreii începeau să-şi sacrifice mieii de paşte. Conform poruncii lui Dumnezeu, însă, mieii trebuiau sacrificaţi mai tarziu, după apusul soarelui (Ex. 12:6; Lev. 23:5). Cu un număr de ani înainte de naşterea lui Isus, celebrarea paştelui a suferit modificări şi a ajuns să prevadă o masă ceremonioasă scurtă în 14 urmată de o masă mai mare şi lejeră în 15. Această tradiţie este urmată şi astăzi.

  Aceasta înseamnă desigur că ultimul paşte ţinut de Isus n-a fost o masă de paşte tradiţională. El a ţinut paştele cu o seară înainte, la începutul zilei de 14 Nisan, socotită de seara până seara, în fapt în seara zilei de 13 după calendarul obişnuit. Aceasta a permis ca el să moară în aceeaşi zi ceremonială de 14 Nisan în care a celebrat ultimul paşte. Dimineaţa, în timpul judecăţii lui, ni se spune că iudeii nu mâncaseră încă paştele (Ioan 18:28). După-amiaza, pe când Isus era în agonie pe lemn, evreii începeau să sacrifice mieii de paşte. O altă dovadă pentru aceasta este descrierea zilei răstignirii ca "ziua Pregătirii", adică ziua de pregătire pentru masa de paşte şi sabatul asociat care urmau în 15 Nisan (Ioan 19:31).

  Tradiţia iudaică spune (cam în secolul al doilea e.n.), că "Isus a fost spânzurat în ajunul (preziua) paştelui" pe care ei îl sărbătoreau practic în 15. Similar, în primii 300 de ani după apostoli, toţi scriitorii creştini spun că ultimul paşte ţinut de Isus nu a fost un paşte "evreiesc". Înainte de acest ultim paşte Isus le-a spus discipolilor săi să meargă şi să facă pregătiri "în ziua întâi a Azimilor când [evreii] sacrificau paştele" (Mar. 14:12). Este posibil, ca aceste pregătiri să se fi făcut în cea mai mare parte după apusul soarelui şi astfel în această zi din punct de vedere ceremonial. Paştele putea fi considerat "ziua întâi a Azimilor", în măsura în care denumirile de paşte şi Azimi se confundau deja datorită apropierii ca dată şi mutării unei părţi din ceremonia de paşte din 14 în 15. Astfel Luca numeşte ziua de 14 Nisan "sărbătoarea Azimilor, numită paştele" şi "ziua sărbătorii Azimilor, în care trebuiau jerfite paştele" (22:1, 7). Datorită accentului deplasat pe 15, ziua de 14 a devenit cunoscută ca ziua Pregătirii (Mat. 27:62; Mar.15:42; Luc. 23:54; Ioan 19:31).

  În concluzie, Isus a murit în ziua Pregătirii, 14 Nisan, care era ziua de paşte după instrucţiunile date de Dumnezeu lui Moise în Egipt. A ţinut paştele împreună cu discipolii săi în 13 Nisan după apusul soarelui (ceremonial deja ziua de 14) şi apoi a fost arestat, judecat, condamnat şi omorât - toate acestea în ziua de paşte.

  RăspundețiȘtergere
 4. M-am cam săturat de acest subiect păgînizat atît de creștini cît și de evrei. Torah (dacă credem că este valabișlă)are stabilit precis cînd și cum trebue ținut pesach, Exod 12: 1-14. are toate detalile. Yașua în ziua cînd se junghia Pesach în acordanță cu Torah a fost Țintuit pe lemn...Yașua nu a mîncat Pesach în anul morți lui. A avut dorința aceasta ..dar a trebuit să bea paharul care i-a fost dat să-l bea. Ziua pregătirii Yom eh'rek care are sensul plural de a pune lucrurile în ordine, deci nu e vorba de o singură zi, ziua de dinainte de Sărbătoare ci de mai multe zile Scriptural Pregătirea începea în ziua a 10 a . cînd se selecta mielul/Iedul ce avea să servească ca pesach. 14 abbib nu este niciunde în Torah numit SĂRBĂTOARE, ci 15 este Sărbătoarea poruncită. Majoritatea creștinilor care zic că țin Legea urmează Tradiția și nicidecum Scriptura. Yașua nu a numit niciodată PÎINE și VIM ( dospit ori nedospit) Pesach. Creștinii (păgîni) au făcut-o Tu dacă mînînci Pîne(dospită ori nedospită) și bei VIN (fermentat ori nefermentat) și numești aceasta Pesach: lucrezi Fără de Legea, urmezi Păgînismul.Pot demonstra oricui oricît de ȘCOLIT este că nu există alt Pesach valid decît cel din Torah.

  RăspundețiȘtergere

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...