Israel

Loading...

duminică, 23 martie 2014

Implinirea profetiei biblice din pustiul Ţin

Implinirea profetiei biblice din pustiul Ţin
Israelul este " țara minunilor, " Nu pentru că ar exista o intervenție umană - în ciuda dezvoltari și capacitățile  poporului evreu - dar pentru că YaHWeH Eylohim se ține de cuvânt !

Profețiile biblice au vorbit în urmă cu 2500 ani că YaHWeH" va deschide râuri în deșertul Israelian ca dovadă a alegerii lui Israel ca popor al Său :

Voi face să izvorască rîuri* pe dealuri, şi izvoare, în mijlocul văilor; voi preface pustiul** în iaz, şi pămîntul uscat, în şuvoaie de ape; voi sădi cedri, salcîmi, mirţi şi măslini în pustiu; voi pune chiparoşi, ulmi şi merişori turceşti la un loc în pustiu, ca* să vadă cu toţii şi să ştie, să priceapă şi să înţeleagă că mîna lui יהוה YaHWeH a făcut aceste lucruri, şi Sfîntul lui Israel le-a zidit.- (Isaia 41:18- 20 )
După mulți ani de secetă absolută, Israel a asistat la o altă împlinire profetică, pentru a depune mărturie puteti vedea  acest video de mai sus, unde se vede renașterea unui râu din timpurile biblice, care cu mulți ani inainte a încetat să mai existe…. Populația locală a asistat cu bucurie la această binecuvântare.... !

Ploile abundente care au căzut în munți, stau la baza acestor cantități imense de apă, care au alunecat în jos pe pante și au revenit pentru a acoperi acest loc vechi, numit  
pustiul Ţin, existent în Vechiul Testament !

Potrivit experților locali, această cantitate mare de apă este ceva anormal, deorece regiunea este obișnuita cu o secetă extremă și prelungită.

Acest râu din pustiul Ţin asi are izvorul în regiunea Craterului Ramon - un sit geologic uimitor, situat pe partea de sus a deșertul Negev, și 85 km sud de orasul Beersheba – care se scurge în Marea Moartă.

A fost exact acest loc unde cele 12 iscoade (spionii) evrei au fost trimise să iscodească țara Canaanului :  Ei s-au suit şi au iscodit ţara, de la pustiul* Ţin pînă la Rehob**, pe drumul care duce la Hamat. ( Numeri 13:21 )

Acest eveniment rar dovedește credincioșia lui YaHWeH Eylohim a lui Israel, fata de poporului Său, care " transforma un deșert în lacuri, și pământul uscat în izvoare . " Tot El preface* pustiul în iaz, şi pămîntul uscat, în izvoare de ape. ( Psalmul 107:35 )

Pustiul* şi ţara fără apă se vor bucura; pustietatea se va înveseli şi va înflori ca trandafirul;   atunci şchiopul* va sări ca un cerb, şi limba** mutului va cînta de bucurie; căci în pustiu vor ţîşni ape, şi în pustietate, pîraie;. marea de nisip se va preface în iaz, şi pămîntul uscat, în izvoare* de apă. În vizuina care slujea** de culcuş şacalilor vor creşte trestii şi papură... " ( Isaia 35:1,6 și 7 ) .

Iată, voi face ceva* nou şi-i gata să se întîmple: să nu-l cunoaşteţi voi oare? Voi face** un drum prin pustiu şi rîuri, în locuri secetoase. Fiarele cîmpului Mă vor slăvi, şacalii şi struţii, pentru că voi da* ape în pustiu şi rîuri, în locuri secetoase, ca să adăp pe poporul Meu, pe poporul Meu cel ales, ( Isaia 43:19-21 ) . Shalom Israel !!!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...