Israel

Loading...

miercuri, 19 martie 2014

Adevăratul YaHWeH Atotputernic

Cea mai frecventă întrebare pe care o auzim de la cei la care împărtășim adevăratul NUME al Creatorului, este : Nu știe  YaHWeH la cine ai da cuvântul ? Dar ce mai contează cum al chemam sau cum al numim, dacă el mi-a răspuns în același mod in trecut ?

Cred că acest lucru este adevărat, YaHWeH răspunde la rugăciune și acceptă lauda de la cei care nu au cunoștințe de numele lui real. 

Dar ce se întâmplă cu cei care știu, dar nu le pasă ?, si ce este mai rau ca, ajung sa se impotriveasca si sa duca o lupta inversunata, chiar cu excluderea din adunari a celor care invoca numele Sfinte.

Oare nu cunoaşte YaHWeH  tainele inimii fiecaruia ?

" Dacă am fi uitat Numele lui יהוה YaHWeH şi ne-am fi întins* mîinile spre dumnezei, n-ar şti* יהוה YaHWeH lucrul acesta, El, care cunoaşte tainele inimii?" (Psalmul 44:20-21) 

Eu sunt יהוה YaHWeH, acesta este Numele Meu; şi slava* Mea n-o voi da altuia, nici cinstea Mea, idolilor. " (Isaia 42:8) 

Aici este un exemplu de un fals : -

A fost schimbat în :  Eu sunt Domnul, acesta este Numele Meu; si slava Mea n-o voi da altuia, nici cinstea Mea, idolilor. (Isaia 42:8) .

Acest pasaj nu este adevărat !.. stiindu-se foarte bine ca Domnul nu este nume si ca este un titlu … Și nu este o simplă greșeală a traducătorilor ... Este exact facut cu un scop … împotriva Scripturii. Cele mai multe prefațe de traduceri ale Bibliei sunt familiarizate cu tradiția, ca un motiv pentru instituțiile religioase si fata de editori. Acest lucru este în mod clar împotriva a ceea ce YaHWeH ne-a spus sa facem scriptural.

Ce așteaptă într-adevăr YaHWeH de la noi cu privire la această chestiune ? Sa continuam să-l chemam oricum vrem noi ? Sau să-l chemam in Numele prin care si la desemnat pentru a fi chemat ?

Cred că nu este nimic rău în al chema pe YAHWEH ca Tatăl nostru, Creatorul, Atotputernicul, Cel Vesnic, etc . deoarece acestea sunt titluri corecte.

Sunt sigur că Atotputernicul YaHWeH nu accepta sa-si schimbe numele sau YaHWeH pentru  Domnul … Ceea ce este extrem de ironic, si dacă nu si profetic, este ceea ce a spus YaHWeH lui Ieremia, când înțelegem că cuvântul " Baal " înseamnă " Domn ", cei care vor sa verifice, pot gasii raspunsul in dictionarele religiose.

Pînă cînd vor prorocii aceştia să prorocească minciuni, să prorocească înşelătoriile inimii lor? Cred ei oare că pot face pe poporul Meu să uite Numele Meu prin visele pe care le istoriseşte fiecare din ei aproapelui său, cum* Mi-au uitat părinţii lor Numele din pricina lui Baal? (Ieremia 23:26 , 27) 

De asemenea, să se ia în considerare ceea ce a spus YaHWeH lui Osea :

În ziua aceea, zice יהוה YaHWeH, Îmi vei zice: „Bărbatul meu!”, şi nu-Mi vei mai zice: „Stăpînul meu!” Voi scoate* din gura ei numele baalilor, ca să nu mai fie pomeniţi pe nume. (Osea 2:16 , 17).

Mi se pare foarte ciudat că numele lui Baal, nu se înlocuiește sau sa se mute la locul sau potrivit și în consecință trăiește in randul Crestinismului ! În timp ce numele lui YaHWeH este falsificat si înlocuit de peste șapte mii de ori în Scripturi !

Dar cred că am putea să știm de ce … A se vedea acest lucru, daca ei caută să traducă numele Baal, atunci este ceva care Omenirea ar trebui să ia în considerare :

Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul şi a zis: „Pînă* cînd vreţi să şchiopătaţi de amîndouă picioarele? Dacă יהוה YaHWeH este Eylohim, mergeţi după El; iar dacă este Baal, mergeţi** după Baal!” Poporul nu i-a răspuns nimic. ( I Regi 18:21) 

Datorită acestei relații între Baal și Domnul, prefer să nu utilizez niciodată numele –Domnul- pentru a  înlocui Numele lui YaHWeH.

Este adevărat că vom vedea de multe ori în Scriptură, oamenii săi invocând numele lui. Oameni care inca din timpul lui Adam au chemat Numele lui YaHWeH.
Lui Set i s-a născut* şi lui un fiu şi i-a pus numele Enos. Atunci au început oamenii să cheme** Numele lui יהוה YaHWeH. (Geneza 4:26)

Avraam a invocat numele lui YaHWeH :

 יהוה YaHWeH * S-a arătat lui Avram şi i-a zis: „Toată ţara aceasta o voi da seminţei** tale.” Şi Avram a zidit acolo un altar lui יהוה YaHWeH care i Se arătase. De acolo a pornit spre munte, la răsărit de Betel, şi şi-a întins cortul, avînd Betelul la apus şi Ai la răsărit. A zidit şi acolo un altar lui יהוה YaHWeH şi a chemat* Numele lui יהוה YaHWeH. (Geneza 12:7 , 8)

Moise a invocat numele lui YaHWeH :

. יהוה YaHWeH a mai zis lui Moise: „Aşa să vorbeşti copiilor lui Israel: „ יהוה YaHWeH Cel Atotputernic al părinţilor voştri, יהוה YaHWeH al lui Avraam, יהוה YaHWeH al lui Isaac şi יהוה YaHWeH al lui Iacov, m-a trimis la voi. Acesta este Numele* Meu pentru veşnicie, acesta este Numele Meu din neam în neam. (Exodul 3:15) .

David a invocat numele lui YaHWeH :

Voi înălţa paharul izbăvirilor şi voi chema Numele lui יהוה YaHWeH;
Îţ
i voi aduce o jertfă* de mulţumire şi voi chema Numele lui יהוה YaHWeH; (Psalmul 116:13,17) .

Ilie  a invocat numele lui YaHWeH :

 Apoi voi să chemaţi numele dumnezeului vostru; şi eu voi chema Numele lui יהוה YaHWeH. Cine va răspunde prin* foc, acela să fie Eylohim. Şi tot poporul a răspuns şi a zis: „Bine!” La amiază, Ilie şi-a bătut joc de ei şi a zis: „Strigaţi tare,este dumnezeu; se gîndeşte la ceva, sau are treabă, sau este în călătorie, sau poate că doarme, şi se va trezi.”

În clipa cînd se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat şi a zis: „יהוה YaHWeH Eylohim al lui Avraam, Isaac şi Israel! Fă să se** ştie astăzi că Tu eşti Eylohim în Israel, că eu sunt slujitorul Tău şi că toate aceste lucruri le-am făcut după Porunca Ta. Ascultă-mă, יהוה YaHWeH, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, יהוה YaHWeH, eşti Eylohim, şi să le întorci astfel inima spre bine!”

Atunci a căzut foc* de la יהוה YaHWeH şi a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele şi pămîntul, şi a supt şi apa care era în şanţ. Cînd a văzut tot poporul lucrul acesta, au căzut cu faţa la pămînt şi au zis: „יהוה YaHWeH* este Eylohim! יהוה YaHWeH este Eylohim!”  ( I Regi 18:24-39) ..

Yahshua HaMashiya, Fiul Celui Prea Înalt a invocat numele lui YaHWeH :

.Neprihănitule Tată, lumea* nu Te-a cunoscut; dar Eu** Te-am cunoscut, şi aceştia au cunoscut că Tu M-ai trimis. Eu* le-am făcut cunoscut Numele Tău şi li-l voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu** care M-ai iubit Tu să fie în ei, şi Eu să fiu în ei.” (Ioan 17:25-26).

De ce mai avem nevoie ?

Oameni sfinti si drepti sunt exemplul nostru ? Scripturile ne arată clar că oamenii săi invocă numele lui ! Să vedem ce ne spune mai mult Cuvântul lui יהוה YaHWeH:

De aceea poporul Meu va cunoaşte Numele Meu; de aceea va şti în ziua aceea că Eu vorbesc şi zic: „Iată-Mă!” ( Isaia 52:6) 

Să ne uităm la o profeție a timpului final … Poporul lui יהוה YaHWeH va invoca si asi va aminti de numele lui יהוה YaHWeH în acest moment ?

Scoală-te, sabie, asupra păstorului* Meu şi asupra omului care Îmi este** frate! – zice יהוה YaHWeH Eylohim al oştirilor. Loveşte pe păstor, şi se vor risipi oile! Şi Îmi voi întoarce mâna spre cei♦♦ mici.   În toată ţara, zice יהוה YaHWeH, două treimi vor fi nimicite, vor pieri, iar cealaltă* treime va rămâne.

Dar treimea aceasta din urmă o voi pune în foc* şi o voi curăţa cum se curăţă argintul, o voi lămuri** cum se lămureşte aurul. Ei vor chema Numele Meu, şi îi voi asculta; Eu voi♦♦ zice: „Acesta este poporul Meu!” Şi ei vor zice: „יהוה YaHWeH este Eylohim al meu!”  (Zaharia 13:7 , 8 , 9) .

Aici este un alt exemplu SCRIPTURAL profetic, dezvaluind ca poporul Său cunoaste NUMELE SĂU :

. Apoi m-am uitat şi iată că Mielul* stătea pe muntele Sionului; şi împreună cu El stăteau o** sută patruzeci şi patru de mii, care aveau scris pe frunte Numele Său, Numele Tatălui Său. (Apocalipsa 14:1) .

Este foarte evident că oamenii lui YaHWeH, cheama NUMELE sau. Unii spun că aceste Scripturi care vorbesc de NUMELE lui YaHWeH sunt false, si ca nu vorbesc cu adevărat de Numele lui YaHWeH, vorbit sau scris, de caracterul său și reputația sa.Cred că totul se bazează pe o alegere… alegeți scuzele oamenilor sau cuvîntul lui YaHWeH Atotputernic.

Moise a zis : -

„Luaţi aminte* ceruri şi voi vorbi; ascultă, pămîntule, cuvintele gurii mele. Ca ploaia să curgă* învăţăturile mele, ca roua să cadă cuvîntul meu, ca ploaia** repede pe verdeaţă, ca picăturile de ploaie pe iarbă! Căci voi vesti Numele lui יהוה YaHWeHDaţi* slavă lui Eylohim al nostru! (Deut 32:1-3)

Să vedem ce a scris Mica sub inspirație Cereasca :
Pe cînd toate popoarele umblă fiecare în numele dumnezeilor*, noi vom umbla** în Numele lui יהוה YaHWeH, Eylohim al nostru, totdeauna şi în veci de veci!  (Mica 4:5)

" YHWH " Numele personal al lui Eylohim a lui Israel este scris în Scriptura, în ebraică cu patru consoane YHWH (ebraică -Yud-Hey-Waw-Hey), care este cunoscut sub numele de Tetragrama.

Cel puțin până la distrugerea primului Templu acest nume a fost pronunțat în mod regulat astfel cum ne arată în mod clar istoria, dar după această data a fost evitata pronuntarea numelui YHWH, care a fost înlocuit cu Adonai, Domnul, Senhor…etc.

YHWH - Când oamenii de știință europeni au început să studieze limba ebraică, ei nu au înțeles cea ce a însemnat într-adevăr Tetragrama și au introdus numele hibrid " Iehova . " Adevărata pronunțare a numelui YHWH nu a fost niciodată pierduta. Mai mulți scriitori ai Adunarilor(Congregatiilor) primare mărturisesc că numele lui YaHWeH a fost pronunțat. 

Acest lucru este confirmat, sub formă prescurtată de YAH, care a fost uneori folosită în cantari, de exemplu :( Ex. 15:2 ) și terminatia finala a multor nume din Scriptura, precum YiermeYah-YeshaYahu-MiykaYah… etc., sau în mai multe nume Evreiesti.

 יהוה YaHWeH este tăria mea şi temeiul cîntărilor mele de* laudă: El m-a scăpat. El este יהוה YaHWeH Cel Atotputernic al meu: pe El Îl voi lăuda; El este יהוה YaHWeH Elohim al  tatălui** meu: pe El Îl voi preamări.

Explicația numelui este dată în (Exod 3:14 ), YaHWeH - Asher - YaHWeH, Eu sunt ceea ce sunt, dat ca o etimologie populară.

יהוה YaHWeH a zis lui Moise: „Eu sînt יהוה YaHWeH.” Şi a adăugat: „Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: „Cel ce Se numeşte יהוה YaHWeH, m-a trimis la voi.” (יהוה asher יהוה )

În prezent, când cresc rapid cunoștințele în domeniul științei medicale, spatiu si tehnologie, precum și în multe alte domenii, crezi ca e posibil ca Eternul Creator sa dezvăluie din nou omului, Numele Lui cel sfânt ca să i se închine la fel ca inainte?

Să vedem Ieremia 23:26-27- Pînă cînd vor prorocii aceştia să prorocească minciuni, să prorocească înşelătoriile inimii lor? Cred ei oare că pot face pe poporul Meu să uite Numele Meu prin visele pe care le istoriseşte fiecare din ei aproapelui său, cum* Mi-au uitat părinţii lor Numele din pricina lui Baal?

Această istorie a Poporului lui YaHWeH, arată clar că copiii lui Israel au fost luati în captivitate în Babilon, și din acel moment, numele lui sfânt a fost pângărit, profanat și înlocuit, atât in scrierile biblice, cat și in închinare.

AlfaBet Semitic/Hebraic/ModernHebraic/Greek/Latin
Să ne uităm la Ezechiel 36:20-24 - Cînd au venit printre neamuri, ori încotro se duceau pîngăreau* Numele Meu cel sfînt, aşa încît se zicea despre ei: „Acesta este poporul lui, ei au trebuit să iasă din ţara lor.”

Şi am vrut să scap cinstea Numelui* Meu celui sfînt pe care-l pîngărea casa lui Israel printre neamurile la care se dusese. De aceea, spune casei lui Israel: „Aşa vorbeşte יהוה YaHWeH:  „Nu din pricina voastră fac aceste lucruri, casa lui Israel, ci din pricina Numelui Meu* cel sfînt pe care l-aţi pîngărit printre păgînii la care aţi mers.

De aceea voi sfinţi Numele Meu cel mare care a fost pîngărit printre neamuri, pe care l-aţi pîngărit în mijlocul lor. Şi păgînii vor cunoaşte că Eu sunt יהוה YaHWeH zice יהוה YaHWeH Eylohim, cînd voi fi sfinţit* în voi sub ochii lor. Căci vă voi scoate* dintre neamuri, vă voi strînge din toate ţările şi vă voi aduce iarăşi în ţara voastră.

De asemenea, Ezechiel 39:7 -  Îmi voi face cunoscut* Numele Meu cel sfînt în mijlocul poporului Meu, Israel, şi nu-i voi mai lăsa să-Mi pîngărească** Numele Meu cel sfînt; ci vor şti păgînii că Eu sunt יהוה YaHWeH Sfîntul lui Israel!

Numele Sfânt ar trebui să aibă întotdeauna cel mai mare respect și să fie utilizat atat in Scrierile Scripturale cat si in inchinare.

A se vedea din nou în Ex 20:7 - Să nu iei un nume deşert drept Numele lui יהוה YaHWeH Cel Atotputernic al tău; căci יהוה YaHWeH nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert Numele Lui.                               

In Psalmul 68:4 -  Cîntaţi* lui יהוה YaHWeH, lăudaţi Numele Lui! Faceţi** drum Celui ce înaintează prin cîmpii.
יהוה YaHWeH este Numele Lui: bucuraţi-vă înaintea Lui!

Un cuvânt care este folosit universal în închinarea Celui Atotputernic, este Cuvântul Hallelu - Yah ( Lăudat sa fie Yah ). Așa că atunci când ne închinăm Eternului Creator a întregii creații, prin Cuvântul Hallelu - Yah, noi laudam numele său. Au fost mulți profeți, preoți și regi care au avut, de asemenea, numele lor ca o referință la Yahweh.

Când terminam o rugăciune în numele lui YAHSHUA, știm ce înseamnă cu adevărat (YAHSHUA  înseamnă " Yahweh este mântuire " . ) Când conducem cuvântul lui YaHWeH, in numele sau personal, proclamam si anunțăm numele YaHWeH, asa cum au făcut toti Sfinti slujitori din scripturi.

Suntem aici, pentru a vă aduce tot adevărul referitor la Numele Creatorului, acum ramane ca fiecare dintre voi sa mediteze la cuvântul Celui Atotputernic .

Şi Viaţa* Veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, יהוה YaHWeH ** singurul Eylohim Adevărat, şi pe יהושע Yașua haMaşiya pe care L-ai trimis Tu. (Ioan 17:3) Shalom Israel !!!

Un comentariu:

  1. În adevăr rămîne ca fiecare să mediteze la cuvîntul luiYHWH.
    1. Binecuvîntat este omul* care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşază pe scaunul** celor batjocoritori!*Prov. 4:14, 15. **Ps. 26:4; Ier. 15:17
    2. Ci îşi găseşte plăcerea* în Legea lui יהוה (YAUE), şi zi şi noapte cugetă la Legea** Lui!

    RăspundețiȘtergere

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...