Israel

Israel

luni, 10 februarie 2014

Ierusalimul de-a lungul secolelor

Dacă te voi uita, Ierusalime, să-şi uite dreapta mea destoinicia ei! Să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu-mi voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele!                  ( Psalmul 137:5-6 ).

Alexandru cel Mare a cucerit Ierusalimul în 332 î.HM.

Regele David a făcut din Ierusalim capitala regatului său și centrul credintei al poporului evreu în 1003 î.HM.

Dar David a pus mîna pe cetăţuia Sionului: aceasta este cetatea lui David. David zisese în ziua aceea: ,Oricine va bate pe Iebusiţi, să arunce în canal pe şchiopii şi pe orbii aceia cari sînt vrăjmaşii lui David`... -De aceea se zice: ,,Orbul şi şchiopul să nu intre în casa lui Yahweh.``

David s'a aşezat în cetăţuie, pe care a numit -o cetatea lui David. A făcut întărituri de jur împrejur, în afară şi înlăuntrul lui Milo (Cetăţuie). David ajungea tot mai mare, şi Yahweh, Eylohim al oştirilor, era cu el.

Hiram, împăratul Tirului, a trimes soli lui David, şi lemn de cedru şi tîmplari şi cioplitori de piatră, cari au zidit o casă lui David. David a cunoscut că Yahweh îl întărea ca împărat al lui Israel, şi că -i ridica împăraţia din pricina poporului Său Israel. ( 2 Sam 5:7-12 ).
Aproximativ 40 de ani mai târziu, fiul său, Solomon a construit templul (centru credintei și național din Israel) și a transformat orașul în capitala prospera a unui imperiu care se întindea de la Eufrat pina la Egipt .

Tinutul vostru se va intinde de la pustiu si Liban pana la raul cel mare, raul Eufrat, toata tara hetitilor, si pana la Marea cea Mare, spre apusul soarelui. (Ios.1:4)

Nabucodonosor, regele Babilonului, a cucerit Ierusalimul în 586 î.HM. , a distrus Templul și a exilat poporul lui Israel.

În al treilea an al domniei lui Ioiachim, împăratul lui Iuda, Nebucadneţar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului, şi l -a împresurat. Yahweh a dat în mînile lui pe Ioiachim, împăratul lui Iuda, şi o parte din vasele Casei lui Eylohim. Nebucadneţar a dus vasele în ţara Şinear, în casa dumnezeului său, le -a pus în casa vistieriei dumnezeului său. (Daniel 1:1-2).

Cincizeci de ani mai târziu, regele Cirus a permis evreilor să se întoarcă în patria lor și le-a acordat autonomie. Ei au construit cel de-al doilea Templu, și au reconstruit orașul și zidurile sale.

 ,,În anul întîi al domniei împăratului Cir, împăratul Cir a dat această poruncă privitoare la Casa lui Eylohim din Ierusalim: ,Casa să fie zidită iarăş, ca să fie un loc unde să se aducă jertfe, şi să aibă temelii tari.( Ezra 6:3-Neem. 3-6 ) .

Alexandru cel Mare a cucerit Ierusalimul în 332 î.HM. După moartea sa, orașul a fost condus de către Ptolemeu din Egipt și mai târziu de Seleucizi din Siria. Elenizarea orașului a atins apogeul sub regele seleucid Antioh IV ( Epifanes ), profanarea templului și încercarea de a anula identitatea credintei a evreilor a dus la o revoltă.

In revolta condusă de Iuda Macabeul, evreii au învins pe Seleucizi, au rededicat Templul ( 164 î.HM. ) și au restaurat independența evreiasca sub dinastia Hasmoneana, care a rămas la putere peste 100 de ani, până la Pompei care a impus dreptul roman la Ierusalim.

Regele Irod ( Luca 1:05 ), Edomitul, care a fost pus la putere de către romani de a se pronunța Iudeea ( 37-4 î.HM. ),a înființat instituții culturale din Ierusalim, a construit cladiri publice maiestuoase și a remodelat templul.

În zilele lui Irod, împăratul Iudeii, era un preot, numit Zaharia, din ceata lui Abia. (Luca 1:5)
Revolta evreilor împotriva Romei a izbucnit în 66 d.HM. , cand guvernul roman a devenit tot mai apăsător, după moartea lui Irod. De câțiva ani, Ierusalimul a fost liber de opresiunea straina, până în anul 70 d.HM., legiunile romane, comandate de către Titus au cucerit orasul si au distrus templul. Independența evreiesc a fost restaurata pentru o scurtă perioadă în timpul revoltei lui Bar - Kochba ( 132-135 AD), dar romanii au triumfat din nou. Evreilor li sa interzis să intre in Ierusalim, numele orașului a fost schimbat în Aelia Capitolina și romanii l-au reconstruit, oferindu-i caracteristici ale unui oraș roman.

Revolta evreilor împotriva Romei a izbucnit în 66 AD

Armatele musulmane au invadat țara în 634 AD

Pentru o jumătate de secol, Ierusalimul a fost un mic oraș de provincie. Această imagine sa schimbat radical atunci când împăratul bizantin Constantin a transformat Ierusalimul intr-un centru creștin. Bazilica Sfântului Mormânt a fost prima dintr-o serie de clădiri maiestuoase, care sa ridicat în oraș.

Armatele musulmane au invadat țara în 634 AD și patru ani mai târziu califul Omar a cucerit Ierusalimul. In timpul domniei lui Abd el- Malik, care a construit Domul Stâncii ( Moscheea lui Omar ), în 691 AD. , Ierusalimul a fost o perioadă reședință a califului. După un secol de dominatie a dinastiei Umayyad din Damasc, in 750 AD Ierusalimul a incput să fie condus de dinastia Abbasids din Bagdad, a carei perioade a început declinul orașului.

Cruciații au cucerit Ierusalimul în 1099 AD. , au masacrat locuitorii săi evrei și musulmani și au făcut orașul capitala Regatului cruciat. Sub domnia cruciaților au fost distruse sinagogi vechi, iar altele au fost reconstruite și transformate în biserici creștine. Cruciații au condus Ierusalimul până în 1187, când orașul a fost capturat de către Saladin, kurdul.

Turcii otomani, au cucerit orașul în 1517
Mamelucii, care erau aristocrația feudală militară a Egiptului, au condus Ierusalimul din 1250 AD, au reconstruit numeroase clădiri elegante, dar au văzut orașul doar ca un centru teologic musulman, ruinat economic de nepăsare și de taxe exorbitante.

Turcii otomani, au cucerit orașul în 1517, Suleiman Magnificul a reconstruit zidurile Ierusalimului ( 1537 ), Sultanul a construit rezervorul și a instalat sursele publice în întreg orașul. După moartea sa, autoritățile centrale ale Constantinopolului, au avut puțin interes în Ierusalim. În secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, Ierusalimul a cunoscut una dintre cele mai grave perioade de decadență.

Ierusalimul a redevenit prosper din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, prin un număr tot mai mare de evrei care se întorc în patria lor ancestrală, declinul Imperiului Otoman și interesul reînnoit al Europei în Țara Sfântă au fost factorii de renaștere a orașului.

Armata britanică, comandată de generalul Allenby a cucerit Ierusalimul în 1917. Între 1922 și 1948, Ierusalimul a fost sediul administrativ al autorităților britanice în Țara lui Israel, care a fost condus de Marea Britanie de către Liga Națiunilor după dezmembrarea Imperiului Otoman la sfârșitul Primului Război Mondial. Orasul sa dezvoltat rapid, în creștere spre vest, o parte care a devenit cunoscut sub numele de " New City".

Ierusalimul a fost reunificat, în iunie 1967.

Odată cu încetarea mandatului britanic la 14 mai 1948 și în conformitate cu rezoluția ONU la 29 noiembrie 1947, Israel a proclamat independența și Ierusalimul a devenit capitala a tarii.

Opunându-se la crearea noului stat Israelian, țările arabe s-au angajat într-un atac multi-national, care a dus la Războiul de Independență din 1948-1949. Liniile de armistițiu, au fost trase la sfârșitul războiului, Ierusalimul a fost împărțit în două părți : orașul vechi și zonele limitrofe acestuia, la nord si sud, a intrat sub conducerea iordaniana, Israel a păstrat controlul in părțile de vest și de sud-vest de oraș.

Ierusalimul a fost reunit în iunie 1967, ca urmare a unui război în care Jordan a încercat să profite de partea de vest a orașului. Cartierul evreiesc din Orașul Vechi, distrus sub conducerea iordaniana, a fost restaurat și noi cetățeni israelieni au putut vizita locurile lor sfinte, care le-au fost refuzate din 1948 până în 1967. informatii combinate cu sursa: Centrul de Informare din Israel 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele.

"Iata, voi preface Ierusalimul intr-un potir de ametire pentru toate popoarele dimprejur si chiar pentru Iuda, la impresurarea Ierusal...