Israel

Israel

marți, 8 octombrie 2013

TAINA FĂRĂDELEGII

TAINA  FĂRĂDELEGII                   
Pocăiţi-vă, dar*, şi întoarceţi-vă la יהוה YaHWeH, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la יהוה YaHWeH vremurile de înviorare şi să trimită pe Cel ce a fost rînduit mai dinainte pentru voi: pe יהושע Yașua haMaşiya, pe* care cerul trebuie să-L primească, pînă la vremurile aşezării** din nou a tuturor lucrurilor; despre aceste vremuri a vorbit  יהוה YaHWeH prin gura tuturor sfinţilor Săi proroci din vechime.F.Ap.3>19-21

Toată omenirea se împarte în două categorii : copii ai neprihănirii sau copii ai fărădelegii. La Iacov se spune că nu poate să iasă din acelaşi izvor şi apă dulce şi sărată; şi binecuvântare, şi blestem. 

Dar mai departe spune: Dar dacă aveţi un duh de ceartă, această înţelepciune este firească, drăcească. Înţelepciunea de sus este mai întâi curată, paşnică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare, fără părtinire, nefăţarnică. Iacov 3:10.

       La Proverbe 4:23 spune, ,,Fiule, păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii.’’

Dar dacă nu ne păzim, inima, din ea poate să iasă izvoare de blestemuri şi amărăciune.

Matei 15:19 spune despre lucrurile care spurcă pe om: gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele.

La Proverbe 6:16 se spune despre şapte urâciuni care se află în inimă: ochii trufaşi, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzeşte planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos şi cel ce stârneşte certuri între fraţi.

Matei 12:43 spune: ,,Duhul necurat când iese din om umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă, şi dacă n-o găseşte se întoarce de unde a ieşit. Şi dacă inima nu e ocupată, se duce şi mai ia încă şapte duhuri mai rele, şi starea omului ajunge mai rea decât cea dintâi.”

Tot aşa se întâmplă cu cei ce au primit credinţa formal şi n-au crescut în dragostea desăvârşirii, care este taina evlaviei. Ei se lipesc de taina fărădelegii care este duhul împotrivirii, proorocul mincinos, şi crezând că merg bine ei nu  pot să se pocăiască. Şi în aşa fel nimeresc în programul lui Satan folosiţi de religia falsă.

La Apocalipsa 13 se vorbeşte de religia falsă, simbolizată prin fiara care avea 10 coarne şi şapte capete care primise putere de la balaur, care rostea vorbe de hulă împotriva lui Eylohim, să-I huleasă Numele, cortul şi pe cei ce locuiesc în cer.

 Şi i s-a dat putere să facă război cu sfinţii şi toţi locuitorii pământului i se vor închina, al căror nume n-au fost scris în Cartea Vieţii Mielului care a fost înjunghiat.

Fiara a doua avea coarne ca de miel şi vorbea ca un balaur şi ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi a cărei rană de moarte fusese vindecată şi amăgea pe locuitorii pământului şi i s-a dat putere ca icoana fiarei să vorbească şi să facă ca cei ce nu se vor închina fiarei să fie omorâţi.

Şi a făcut ca toţi să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei.

Şi se vor război cu Mielul, dar Mielul îi va birui, singurul Eylohim adevărat. Şi cei chemaţi, aleşi şi credincioşi care sunt cu El, de asemenea îi vor birui.

Nevoiţi-vă să intraţi pe uşa cea strâmtă, căci vă spun că mulţi vor căuta să intre şi nu vor putea. Luca 13:24.

Se pune întrebarea, de ce nu vor putea să intre ? Răspunsul îl găsim la Deuteronom 29:18. Dacă cineva după ce a auzit cuvintele legământului şi va zice în inima lui, voi fi fericit dacă voi umbla după pornirile inimii mele. Pe acela Eylohim nu-l va ierta, dar toate blestemurile scrise în cartea aceasta vor cădea asupra lui.

Unii se străduiesc să trăiască o viaţă cu evlavie, să vestească Evanghelia împărăţiei, să sufere pentru cuvântul lui Eylohim şi să aducă roada sfinţeniei. Dar alţii nu pot. Întrebare: de ce? E de ştiut că şi azi mai sunt Abeli şi Caini.

Este calea binecuvântării şi calea blestemului. Este calea îngustă şi calea lată. Este calea evlaviei şi calea neascultării.Unii în încercare sunt gata să meargă la moarte pentru adevăr. Alţii renunţă uşor.

Din cele de mai sus se poate înţelege că cei credincioşi nu pot merge la compromis sau prefăcătorie ca să facă rău. Dar cei falşi, ca orbii merg pe calea cea larga. Şi-şi vor da seama când nu vor mai putea schimba nimic.

Legea lui YaHWeH este desavarsita si invioreaza sufletul; marturia lui YaHWeH este adevarata si da intelepciune celui nestiutor. (Ps.19:7)

Ca să poţi intra in Viata Vesnica alege calea îngustă, calea evlaviei,şi nimic nu te va împiedica să intri pe poarta nemuririi. Eylohim să va binecuvinteze.Shalom !!!

Un comentariu:

  1. BInecuvîntarea și blestemul! Așa cum este scris la Deot 11 : 26-28.
    Dar a face sbstract de la regulă prin har??? fără să mai ținem acest...jug greu...
    cum vine asta? Cînd majoritatea cred că harul e o licență de a călca Torah=legea lui YHWH. Este în adevăr destul de dificil ca în acest întuneric
    Iudeo-creștino-mesianic să poți vedea Lumina .Isaia 51 v 4.. Cînd fiecare are dumnezei la care se închină ;și nu se închină Creatorului în Duh și în Adevăr= Torah. Cînd trinitatea e obect de bază a religiuniei lor și isus este idolul in care și-au pus nădejdea zadarnică. Cînd se împărtășesc cu aceiași anafură (sedur) ca și frații lor catolici și se închină în aceleași sarbatori păgînești...sau au sarbatori din torah dar le țin după rabinismul păgînizat, urmînd un fals calendar (chiar cel lunar) Un pesach fals cu azime și vin , un fals Teruah ,un fals Kippur și un fals Sukot. cînd nu fac nimic cum e scris în Torah pe motiv că nu mai au Templu.

    RăspundețiȘtergere

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele.

"Iata, voi preface Ierusalimul intr-un potir de ametire pentru toate popoarele dimprejur si chiar pentru Iuda, la impresurarea Ierusal...