Israel

Loading...

sâmbătă, 10 august 2013

Învățătura dracilor

Învățătura dracilor
Shaul (Pavel) a spus lui Timotei: În vremile din urmă; Unii se vor lepăda de credință (care credință?) ca să se alipească de Duhuri înșelătoare;și de învățăturile Dracilor...(1Tim.4:1)

Problema se pune, care este aceată învățătură a dracilor. Din lecturarea (cap. 4 din 1Tim.) putem afla unele indicii, pentru a depista învățătura dracilor. Ei cei (care?) care propovăduiesc această învățătură (a dracilor) printre altele fac urmatoarele:

1) Opresc căsatoria: Biserica romei oprește casatoria preoților...oricine știe asta.
Ortodoxi pe a călugărilor.

2) Întrebuințarea bucatelor: Asa zisul Lent (40 zile de post) cînd bucatele (mîncarea) este oprita. Produs al biserici romei.

3) Basme lumești și băbești: povești despre Madona (maica domnului) care plînge; arătari de îngeri; și sfîntul foc de la Ierusalim etc.....

4) Închinarea la îngeri, este parte din învățătura dracilor.

Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcîndu-şi voia lui însuşi, printr-o smerenie şi închinare la îngeri, amestecîndu-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mîndrie deşartă, prin gîndurile firii lui pămînteşti, (Col. 2:18)

Biserica romei și chiar unele protestante practică acest sistem fals de închinare..închinarea la îngerii care este împotriva porunci a 2 a.

. Şi m-am* aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis: „Fereşte-te** să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii tăi care păstrează Mărturia lui יהושע (Yașua). Lui יהוה (YAUE) închină-te! (Căci mărturia lui  יהושע (Yașua)  este duhul prorociei.)” (Apoc. 19:10)

5) Nu ziceam noi bine ca ești Samaritean și că ai Drac (Ioan 8:48) Cei ce ponegresc pe יהושע Yașua, numele lui și lucrarea lui mesianică, duc învățătura dracilor

6) Răpirea bisericii înaintea necazului celui mare: o altă învățătură demonică, pentru a lăsa pe cei neștiutori și nestatornici, să se măgulească cu ideia că vor fi răpiți și nici un rău nu li se va întîmpla.

7) Mîntuirea prin har fară fapte: Falsa ideie că doar trebue să crezi și să faci...Nimic, și ești mîntuit.

În toate aceste puncte aratate mai sus, și altele; Duhurile înșelătoare, înșeală pe cei ce s-au depărtat de Dreptarul cunoștinței depline și al Adevărului, care este Legea.

povăţuitorul celor fără minte, învăţătorul celor neştiutori, pentrucă în Lege ai dreptarul cunoştinţei depline şi al adevărului; - (Rom. 2:20).

Înșelăciunea lui Satan este că, poți fi mîntuit chiar dacă nu ții (păzești) Legea duhovnicească a lui יהוה YaHWeH(Yaue) Ştim, în adevăr, că Legea este duhovnicească: dar eu sînt pămîntesc, vîndut rob păcatului.  ( Rom. 7:14).

Duhurile de dracii au cuprins în mare măsură pe cei ce pretind că au Duhul sfint. Cum e posibil ca oameni cu Duhul Sfînt să calce Legea? Cum e posibil ca oameni cu ...Duhul Sfînt să aibă dumnezei ?...se închină trinității.... Să calce șabbat-ul care e dat ca semn pentru veșnicie.

. Sfinţiţi* Șabat-ele Mele, căci ele sunt un semn între Mine şi voi, ca să ştiţi că Eu sunt יהוה (YAUE) Eylohim al vostru!”(Ezec. 20:20)

Lucrările mînilor Lui sînt credincioşie şi dreptate; toate poruncile Lui sînt adevărate, întărite pentru vecinicie, făcute cu credincioşie şi neprihănire. (Psalm. 111:7- 8)

Să ia în deșert numele Creatorului, numindu-l Domine-dios = domnul-zeus = dumnezeu, în detrimentul numelui adevărat יהוה Yahweh(Yaue). Oameni care curvesc, fură, jură strîmb etc…. și totuși pretind că au Duhul Sfînt; Aceștia sunt înșelați de duhurile înșelătoare care i-au cuprins și îi călăuzesc în minciună.

Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El dela început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentrucă în el nu este adevăr. Oridecîteori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii.  (Ioan 8:44).

Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului si Duhul rătăcirii.(1Ioan 4:6).

Cine are poruncile mele, și le pazește; acela mă iubește (Ioan 14:21).

Dragostea de יהוה YaHWeH(Yaue Eylohim) stă în păzirea poruncilor Lui (1 Ioan 5:3).

Duhurile de draci spun că nu mai trebue să păzim poruncile; doar să iubim pe dumnezeu (care)?? יהוה YaHWeH(Yaue) cere ascultare; ascultarea stă în a face ce EL a poruncit.

 Tot aşa şi voi, dupăce veţi face tot ce vi s'a poruncit, să ziceţi: ,,Sîntem nişte robi netrebnici; am făcut ce eram datori să facem.`` (Luca 17:10.)

Nu te mai lăsa înșelat de draci !! care-ți șoptesc că poți fi mîntuit și fără ascultare, fără a ținea poruncile Legii. Calea lui יהוה YaHWeH(Yaue Eylohim) este Legea (Ier. 5:4-5) Ascultarea = împlinirea, este ceia ce יהוה YaHWeH(Yaue) vrea.

,,Eu ziceam: ,Numai cei mici sînt aşa; ei lucrează fără minte, pentru că nu cunosc calea lui Yahweh, Legea lui YaHWeH lor! Mă voi duce deci la cei mari, şi le voi vorbi; căci ei cunosc calea lui Yahweh, Legea lui YaHWeH Eylohim lor!` ,Dar toţi au sfărîmat jugul, şi au rupt legăturile. (Ieremia 5:4-5)

Yașua accentuează acest lucru în Marcu 12 v 29 cînd spune; Ascultă Israele; deci ascultarea este pe primul loc în topul țineri poruncilor. Tocmai aici diavolul a sustras ideia de Ascultare; el zice (șatan): tu poți ținea poruncile spiritual, nu mai trebue să ținem litera Legii că sîntem în har, și doar partea spirituală e importantă… șatan zice: nu mai trebue să ținem șabat-ul în chip firesc (fizic) noi trebue să-l ținem spiritual...doar să avem ideia de odihnă, că toate zilele sînt la fel.

O altă minciună raspandita: Sărbătorile au fost pentru Israeliți numai, și doar cu scopul de a preumbri harul care avea să vină, dar acum (zice șatan) odată ce sîntem în har, sărbătorile evreiești nu mai sînt valabile pentru noi neamurile (pagînii).

Deci acești practicanți ai așa zisului Creștinism se debarasează de originile Israelite; de יהוה Eylohim a lui Isra-El, de Torah (legea) lui Isra-El; de haMașiya lui Isra-El; sărbătorile lui Isra-El și de tot ce e făgăduit lui Isra-El. De ce? Pentru că au luat în brațe produsul Romei;anti haMașiya (care este satan și slujitorii lui) și nu au luat pe adevăratul haMașiya, fiul lui David (fiul lui Eylohim).  Shalom !!!

Un comentariu:

  1. Deși este exploziv aceasta ...Învățătura dracilor are o ramură foarte groasă în închinarea la isus acest idol greco-slavonic care este dumnezeu(l) al veacului acestuia .Acest veac (secolul 21) vasta majoritate se închină acestui drac...care este ridicat la rang de Mîntuitor. Arhiînșelătorul satan care înșeală întreaga lume(apoc 12 v9 ) este dumnezeu al creștinilor și nu numai ...chiar și mesianici , marea majoritate au băut otrava lui isus.De aceia sînt toți ca într-o nebunie ..sînt beți dar nu de vin ci de licoarea satanică a așa zisului HAR ,care ține robi păcatului pe toți călcători Torah.

    RăspundețiȘtergere

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...