Israel

Loading...

duminică, 25 august 2013

Botezul fals

Botezul fals
Cine va crede și se va BOTEZA va fi mîntuit; dar cine nu va crede va fi osîndit. (Marcu 16:16)

Ce este botezul? și cum trebue făcut? Cine poate fi botezat? și cine poate boteza? Niște întrebări care scripturile le clarifică sigur.Trebue căutată doar evidența scripturală. Nu fac aici o polemica a botezului, doar arăt aspectele negative a exercitări învațăturii despre botezuri.Pentru cei ce cred că au botezul correct.

1) Botezul în numele trinități este fals!
2) Botezul în numele lui isus este fals!
3) Botezul prin stropire, turnare este fals!
4) Botezul pentru cei morți este fals!
5) Botezul în clădiri,biserici, sinagogi etc. este fals!
6) Botezul performat de persoane ne botezate corect este fals!
7) Botezul performat fară temeiul Legii este fals!

Acestea sînt cele mai cunoscute forme de botez fals; dar mai sînt și altele. Cum ai fost botezat tu? Ți-ai pus vreodată întrebarea dacă botezul tău, pe care tu l-ai luat este corect.?

Exemplele din scripturi despre botez sînt exacte și usor de înțeles. Dar Șatan vrea să strice
adevărata lucrare, a introdus doctrina bisericii. Și în loc să procedăm scriptural corect, urmăm tradiția bisericii.

Este adevarat cei dornici de botez ar trebui să fie interesați de procedeul corect din punct de vedere scriptural și practic....Băgîndu-l pe cineva într-un butoi(vana.piscina…) cu apa și invocînd trinitatea ăsta nu e botez. Este o fără de Lege făcută în numele.....cui îl botezi; nimeni nu recunoaste acest fel de botez. Vorbesc despre adevărata congregrație a lui יהוה YaHWeH (Yaue).

Adevăratul botez scriptural e performat de persoana care dorește să se boteze. Candidatul intră în rîu pînă la o adîncime destul de mare ca să
se poată scufunda total în apă; Aceasta se face sub supravegherea privegheatorului
(botezătorul) care Instruește candidatul cum să procedeze. Cînd candidatul confirmă că a înțeles toate instrucțiunile botezatorului...Mărturisește credința în יהוה YaHWeH(Yaue) și se scufundă singur invocînd numele lui יהושע Yașua.

Acesta este singurul botez scriptural acceptat de יהוה Yaue; cei ce nu au performat în acest fel sînt nebotezați. Botezul corect este un act personal pe care credinciosul îl performează singur, fără nici un intrus. El mărturisește aligența (credința) fata de יהוה YaHWeH(Yaue) prin fiul יהושע Yașua.

A fi botezat în NUME; întîi trebue să cunoști numele celui ce vrei să-l invoci în botez.
Tatal, nu este nume; este un titlu
Fiul nu este nume; este un titlu
Duhul Sfînt; nu este nume, nu este titlu; este putere

Deci dacă tatăl, fiul, duhul sfînt; nu sînt Nume. Cum botezi tu în Nume?? cînd ele nu sînt nume. Singurul nume mai presus de orice nume; Nume în care este mîntuire este Numele יהושע YAȘUA ha Mașiya. Nici un apostol nu a performat vre-un botez în numele trinității. Ei au botezat în adevăratul nume puternic și slăvit יהושע YAȘUA. Dacă ție ți s-a dat un alt nume, fă-o în acel nume. Dar dacă nu există un alt nume prin care oamenii să fie mîntuiți. Fă-o în acel nume; în care este mîntuire, și numele este יהושע Yașua ..cred că e clar? Shalom !!!

duminică, 18 august 2013

Ce este Trinitatea ?

Cu adevarat exista o trinitate ?
Milioane de oameni au credinţa că Yahweh consistă din trei persoane sau entităţi distincte – Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt – toate într-o singură fiinţă. Cum să alegem între explicaţii privitor la natura lui Yahweh ? Simplu spus, numai Scriptura poate să ne dea răspunsul adevărat. 

Faptul că cuvântul Trinitate nu apare nicăieri în Biblie ne dă de asemenea motiv de meditare. Noi nu trebuie să ne cramponăm de tradiţii religioase vechi de lungă durată dacă ele contrazic Scripturile.

Credinţa noastră trebuie să se sprijine solid pe învăţăturile Sfintei Biblii. Yahshua a spus: „Cuvântul Tău al lui Yahweh este adevărul” (Ioan 17) Adevărul este că Biblia nu propovăduieşte Trinitatea.

În Companionul Oxford al Bibliei [The Oxford Companion to the Bible], cuvintele de deschidere sub articolul „Trinitatea” sunt edificatoare: „Din cauză că Trinitatea este o parte atât de importantă a doctrinei Creştine ulterioare, este remarcabil că termenul nu apare în Noul Testament.

Asemănător, concepţia dezvoltată a trei co-egali parteneri în Divinitate găsită în formulările ulterioare ale crezului nu pot fi detectate cu claritate în cuprinsul canonului [Noului Testament]” (Bruce Metzger şi Michael Coogan, editori, 1993, p. 782, accentuarea adăugată în cuprinsul acestor citate).

Termenul ulterior este o cheie vitală în înţelegerea cauzei. Acelaşi dicţionar explică cum că „doctrina formală a Trinităţii a fost rezultatul a mai multor încercări inadecvate ca să se explice cine şi ce este Elohim( Dumnezeul Creştin)…Ca să rezolve aceste probleme Părinţii Bisericii s-au întrunit în 325 în Consiliul dela Nicea ca să producă o definiţie biblică ortodoxă privitor la identitatea divină.” 

Totuşi, până în 381, „la Consiliul dela Constantinopol, nu a fost afirmată divinitatea Duhului…” O altă sursă teologică admite că a fost „o impresie de binitarism adică doi în unitate, Tatăl şi Fiul căreia i s-a dat mare consideraţie în al doilea şi al treilea secol…

Gânditorii pluralişti…au menţinut o co-prezenţă plină a două (mai târziu trei) entităţi distincte înlăuntrul Divinităţii…” (Alan Richardson, editor, Un Dicţionar al Teologiei Creştine [A Dictionary of Christian Theology], 1969, p. 345, emfaza adăugată).

Noi vedem, atunci, că doctrina Trinităţii nu a fost formalizată decât mult timp după ce Biblia a fost completată şi apostolii morţi de mult în mormintele lor. Le-au luat teologilor ulteriori câteva secole ca să sorteze ce au crezut ei privitor la Duhul Sfânt. 

Este regretabil că doctrina Trinităţii a fost o barieră majoră pentru o înţelegere clară a adevărului biblic că Elohim este o familie divină. Continuând cu relatarea din Companionul Oxford al Bibliei [The Oxford Companion to the Bible]: „În timp ce scriitorii Noului Testament spun o mulţime despre Yahweh, Yahshua şi Duhul fiecăruia, nici unul dintre scriitorii Noului Testament nu expun relaţia dintre cei trei în amănuntele pe care o fac scriitorii Creştini ulteriori” (p. 782).

Aceşti oameni de ştiinţă, de sigur, declară întrucâtva mai puţin decât ce este evident celor care înţeleg explicaţia biblică a lui Elohim. Ideologia  Creştină a fost încărcată cu doctrina Trinităţii. Teologii de după primul secol au conceput iniţial această doctrină, şi alţii au adăugat şi au dezvoltat-o de-a lungul veacurilor.

Notează această afirmaţie în Noul Dicţionar al Bibliei [New Bible Dictionary]: „Termenul Trinitate nu este găsit el însuşi în Biblie. A fost folosit prima dată de Tertulian la sfârşitul secolului al doilea, dar a primit circulaţie largă şi elucidare formală numai în secolele IV şi V” (1996, „Trinity”:17) .

Unii traducători de Biblie ai vremilor trecute au fost atât de zeloşi ca să găsească sprijin în Scripturi pentru credinţa lor în Trinitate încât ei literal au adăugat-o. 

Un exemplu potrivit este 1 Ioan 5:7-8. Se citeşte acum în Biblie Versiunea Regelui James [King James Version (KJV)], cunoscută de asemenea ca Versiunea Autorizată (VA): „(Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt, şi aceşti trei una sunt.) Şi trei sunt care mărturisesc (pe pământ): Duhul, apa şi sângele, şi aceşti trei sunt una în mărturisirea lor.” Cuvintele în italice simplu nu fac parte din manuscrisul acceptat al Noului Testament. Regretabil, Noua Versiune A Regelui James [New King James Version (NKJV)] citeşte esenţial la fel.

Cele mai multe comentarii ale Bibliei ne spun că aceasta este o adăugare falsă la textul biblic. Consideră cuvintele Comentariului Nou al Bibliei [The New Bible Commentary]: Revizuit „Notează că versiunea autorizată (a Bibliei) include material adiţional în acest punct. Dar cuvintele sunt clar o spoială şi sunt pe bună dreptate excluse în Versiunea Standard Revizuită, chiar şi din marginile ei” (1970, p. 1269).

În Noua Versiune Standard Revizuită [New Revised Standard Version], 1 Ioan 5:7.8 citeşte corect: „Sunt trei care mărturisesc: Duhul şi apa şi sângele, şi aceşti trei sunt de acord.” Ioan personifică aceste trei elemente ca dând mărturie, la fel cum Solomon a personificat înţelepciunea în cartea Proverbe.

Evidenţa textului este toată împotriva lui 1 Ioan 5:7-8,” explică Neil Lightfoot. „Dintre toate manuscrisele greceşti, sunt numai două care îl conţin. Aceste două manuscrise sunt de o dată foarte târzie, unul din secolul 14 sau 15, şi celălalt din secolul 16. 

Amândouă arată clar că acest vers a fost tradus din latină” (Cum am primit Biblia [How We Got the Bible], 1963, pp. 56-57). Comentariul Bibliei lui Expositor [The Expositor’s Bible Commentary] de asemenea destituie ambele versiuni KJV and NKJV ale 1 Ioan 5:7-8 ca „o evidentă şlefuire târzie şi fără merit” (Glenn Barker, vol. 12, 1981, p. 353).

 Comentariul Biblieilui Peake [Peake’s Commentary on the Bible] este de asemenea foarte incisiv în comentariile sale: „Faimoasa interpolare după „trei martori” nu este tipărită în RSV şi pe bună dreptate…Nici unul dintre greci (manuscrise) nu o conţin. 

A apărut mai întâi târziu în secolul 4 în textul latin, a intrat în Vulgate şi în sfârşit în Noul Testament al lui Erasmus” (p. 1038). Din nou, Trinitatea nu a intrat în folosinţă obişnuită ca un termen religios decât după Consiliul dela Nicea în 325 a.d., mai multe secole după ce ultimele cărţi ale Noului Testament au fost complectate.

Nu este un concept biblic. De ce este numit uneori „El” sau „Lui” Multă lume presupune că Duhul Sfânt este o entitate personală, bazat pe referinţele la Duh ca „el,” „lui” şi „însuşi” în Noul Testament. Această confuzie a apărut din doi factori – folosirea în limba greacă a pronumelor modificate după declinare, şi părtinirea din partea unor traducători.

Greaca, după cum o fac toate limbile Romanice (spaniola, franceza, italiana, etc.).cere un gen specific pentru fiecare substantiv. Fiecare obiect, animat sau inanimat, este desemnat fie ca masculin, feminin sau neutru. Genul este de multe ori fără relaţie dacă obiectul este cu adevărat masculin sau feminin. Spre exemplu, cuvântul livre, însemnând „carte,” este de genul masculin şi este însoţit de un pronume echivalent cu englezul „el.”

În spaniolă, mesa, sau „masă,” este la feminin. Este clar că aceste două substantive au gen, dar genul lor nu înseamnă că sunt în realitate bărbat sau femeie. În limba engleză, prin contrast, cele mai multe substantive care nu se referă la obiecte dar sunt masculine sau femenine sunt desemnate în genul neutru.

În limba greacă, cuvinte şi masculine şi neutre sunt folosite ca să descrie Duhul Sfânt. Cuvântul grecesc tradus „Ajutor,” „Mângâietor” şi „Avocat” în Ioan 14-16 este parakletos, un cuvânt masculin în greceşte, şi astfel referit în aceste capitole cu prenumele echivalente în engleză cu „el,” „lui,” „a lui,” „el însuşi,” „cine” şi „pe cine.”

Din cauza genului masculin al parakletos, aceste prenume sunt corecte gramatical în greceşte. Dar ca acestea să fie traduse în engleză ca „el,” şi „lui,” etc., este incorect gramatical. De aceea supoziţia că Duhul Sfânt este o persoană să fie referită cu „el” sau „lui” este incorectă.

Nu este nici o justificare ca să se refere la termenul „Duhul Sfânt” cu prenume masculin, chiar şi în limba greacă. Cuvântul grec pneuma, de obicei tradus ca „spirit” dar de asemenea tradus ca „vânt” şi „respiraţie,” este gramatical un cuvânt neutru. 

Deci în limba greacă prenume echivalente cu englezescul „it” sunt potrivite cu folosinţa acestui cuvânt pentru „spirit.” Totuşi, când King James sau Versiunea Autorizată au fost produse, (la începutul lui 1600), doctrina Trinităţii, fusese deja acceptată pentru mai mult de o mie de ani. 

Este natural deci că traducătorii acelei versiuni de obicei au ales pronume personale în loc de neutre. Când s-au referit la Duhul Sfânt în Engleză (vezi spre exemplu, Ioan 16:13-14, Romani 8:26).

Notează, că în unele pasaje în KJV traducătorii au folosit potrivit pronumele neutru. Romani 8:16, spre exemplu, zice: „Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Yahweh.” 

Matei 10:20, şi 1 Petre 1:11 sunt alte locuri unde pronumele neutru a fost utilizat potrivit. Regretabil, traducătorii englezi ai Bibliei, au mers mai departe decât traducătorii lui King’s James în a se referi la Duhul Sfânt ca masculin în loc de neutru.

Astfel, Duhul Sfânt este întotdeauna referit ca un „el” sau „lui” în versiunile mai noi. Aceasta nu reflectă corectitudinea lingvistică ci părtinirea doctrinală sau presupunerile incorecte ale traducătorilor Bibliei.

sâmbătă, 10 august 2013

Învățătura dracilor

Învățătura dracilor
Shaul (Pavel) a spus lui Timotei: În vremile din urmă; Unii se vor lepăda de credință (care credință?) ca să se alipească de Duhuri înșelătoare;și de învățăturile Dracilor...(1Tim.4:1)

Problema se pune, care este aceată învățătură a dracilor. Din lecturarea (cap. 4 din 1Tim.) putem afla unele indicii, pentru a depista învățătura dracilor. Ei cei (care?) care propovăduiesc această învățătură (a dracilor) printre altele fac urmatoarele:

1) Opresc căsatoria: Biserica romei oprește casatoria preoților...oricine știe asta.
Ortodoxi pe a călugărilor.

2) Întrebuințarea bucatelor: Asa zisul Lent (40 zile de post) cînd bucatele (mîncarea) este oprita. Produs al biserici romei.

3) Basme lumești și băbești: povești despre Madona (maica domnului) care plînge; arătari de îngeri; și sfîntul foc de la Ierusalim etc.....

4) Închinarea la îngeri, este parte din învățătura dracilor.

Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcîndu-şi voia lui însuşi, printr-o smerenie şi închinare la îngeri, amestecîndu-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mîndrie deşartă, prin gîndurile firii lui pămînteşti, (Col. 2:18)

Biserica romei și chiar unele protestante practică acest sistem fals de închinare..închinarea la îngerii care este împotriva porunci a 2 a.

. Şi m-am* aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis: „Fereşte-te** să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii tăi care păstrează Mărturia lui יהושע (Yașua). Lui יהוה (YAUE) închină-te! (Căci mărturia lui  יהושע (Yașua)  este duhul prorociei.)” (Apoc. 19:10)

5) Nu ziceam noi bine ca ești Samaritean și că ai Drac (Ioan 8:48) Cei ce ponegresc pe יהושע Yașua, numele lui și lucrarea lui mesianică, duc învățătura dracilor

6) Răpirea bisericii înaintea necazului celui mare: o altă învățătură demonică, pentru a lăsa pe cei neștiutori și nestatornici, să se măgulească cu ideia că vor fi răpiți și nici un rău nu li se va întîmpla.

7) Mîntuirea prin har fară fapte: Falsa ideie că doar trebue să crezi și să faci...Nimic, și ești mîntuit.

În toate aceste puncte aratate mai sus, și altele; Duhurile înșelătoare, înșeală pe cei ce s-au depărtat de Dreptarul cunoștinței depline și al Adevărului, care este Legea.

povăţuitorul celor fără minte, învăţătorul celor neştiutori, pentrucă în Lege ai dreptarul cunoştinţei depline şi al adevărului; - (Rom. 2:20).

Înșelăciunea lui Satan este că, poți fi mîntuit chiar dacă nu ții (păzești) Legea duhovnicească a lui יהוה YaHWeH(Yaue) Ştim, în adevăr, că Legea este duhovnicească: dar eu sînt pămîntesc, vîndut rob păcatului.  ( Rom. 7:14).

Duhurile de dracii au cuprins în mare măsură pe cei ce pretind că au Duhul sfint. Cum e posibil ca oameni cu Duhul Sfînt să calce Legea? Cum e posibil ca oameni cu ...Duhul Sfînt să aibă dumnezei ?...se închină trinității.... Să calce șabbat-ul care e dat ca semn pentru veșnicie.

. Sfinţiţi* Șabat-ele Mele, căci ele sunt un semn între Mine şi voi, ca să ştiţi că Eu sunt יהוה (YAUE) Eylohim al vostru!”(Ezec. 20:20)

Lucrările mînilor Lui sînt credincioşie şi dreptate; toate poruncile Lui sînt adevărate, întărite pentru vecinicie, făcute cu credincioşie şi neprihănire. (Psalm. 111:7- 8)

Să ia în deșert numele Creatorului, numindu-l Domine-dios = domnul-zeus = dumnezeu, în detrimentul numelui adevărat יהוה Yahweh(Yaue). Oameni care curvesc, fură, jură strîmb etc…. și totuși pretind că au Duhul Sfînt; Aceștia sunt înșelați de duhurile înșelătoare care i-au cuprins și îi călăuzesc în minciună.

Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El dela început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentrucă în el nu este adevăr. Oridecîteori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii.  (Ioan 8:44).

Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului si Duhul rătăcirii.(1Ioan 4:6).

Cine are poruncile mele, și le pazește; acela mă iubește (Ioan 14:21).

Dragostea de יהוה YaHWeH(Yaue Eylohim) stă în păzirea poruncilor Lui (1 Ioan 5:3).

Duhurile de draci spun că nu mai trebue să păzim poruncile; doar să iubim pe dumnezeu (care)?? יהוה YaHWeH(Yaue) cere ascultare; ascultarea stă în a face ce EL a poruncit.

 Tot aşa şi voi, dupăce veţi face tot ce vi s'a poruncit, să ziceţi: ,,Sîntem nişte robi netrebnici; am făcut ce eram datori să facem.`` (Luca 17:10.)

Nu te mai lăsa înșelat de draci !! care-ți șoptesc că poți fi mîntuit și fără ascultare, fără a ținea poruncile Legii. Calea lui יהוה YaHWeH(Yaue Eylohim) este Legea (Ier. 5:4-5) Ascultarea = împlinirea, este ceia ce יהוה YaHWeH(Yaue) vrea.

,,Eu ziceam: ,Numai cei mici sînt aşa; ei lucrează fără minte, pentru că nu cunosc calea lui Yahweh, Legea lui YaHWeH lor! Mă voi duce deci la cei mari, şi le voi vorbi; căci ei cunosc calea lui Yahweh, Legea lui YaHWeH Eylohim lor!` ,Dar toţi au sfărîmat jugul, şi au rupt legăturile. (Ieremia 5:4-5)

Yașua accentuează acest lucru în Marcu 12 v 29 cînd spune; Ascultă Israele; deci ascultarea este pe primul loc în topul țineri poruncilor. Tocmai aici diavolul a sustras ideia de Ascultare; el zice (șatan): tu poți ținea poruncile spiritual, nu mai trebue să ținem litera Legii că sîntem în har, și doar partea spirituală e importantă… șatan zice: nu mai trebue să ținem șabat-ul în chip firesc (fizic) noi trebue să-l ținem spiritual...doar să avem ideia de odihnă, că toate zilele sînt la fel.

O altă minciună raspandita: Sărbătorile au fost pentru Israeliți numai, și doar cu scopul de a preumbri harul care avea să vină, dar acum (zice șatan) odată ce sîntem în har, sărbătorile evreiești nu mai sînt valabile pentru noi neamurile (pagînii).

Deci acești practicanți ai așa zisului Creștinism se debarasează de originile Israelite; de יהוה Eylohim a lui Isra-El, de Torah (legea) lui Isra-El; de haMașiya lui Isra-El; sărbătorile lui Isra-El și de tot ce e făgăduit lui Isra-El. De ce? Pentru că au luat în brațe produsul Romei;anti haMașiya (care este satan și slujitorii lui) și nu au luat pe adevăratul haMașiya, fiul lui David (fiul lui Eylohim).  Shalom !!!

joi, 1 august 2013

Homosexualitatea

Homosexualitate
În perspectiva Scripturală – arseno-koites: ce înseamnă cu adevărat aceasta?

Întrebarea: Ce ne spune Tora sau ce are de spus despre homosexualitate?

RĂSPUNS: Tora dă un răspuns clar de la un capăt la celălant:

"Dacă un om se culcă cu un om cum se culcă cineva cu o femeie, amândoi au făcut ceea ce este o urâciune Ei trebuie să fie pedepsiți cu moartea;. Sângele lor va fi asupra capului lor." (Leviticul / Wayyiqra 20:13) Deci pedeapsa cu. . . moartea, nu-i așa?

 Traducători creștini au optat pentru a interpreta un cuvânt grecesc, ARSENO-KOITES, și au folosit cuvântul "efeminat"(afemeiat) sau sintagma pentru cuvîntul "sodomiții". Dar când vezi sensul literal al cuvîntului Sodomit, nu va lăsa nici o îndoială în mintea ta că este vorba despre ceea ce este cu adevărat Homo-sexual..


KJV 1 Corinteni 6:9-10 "Nu știți că cei nedrepți (shunners Torah), nu vor moșteni Împărăția lui (* Elohim) Nu vă înșelați: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici, hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni Împărăția lui (Elohim)? "

NIV: "Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni Împărăția lui (* Elohim) Nu vă înșelați: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, prostituate (aceste două cuvinte sunt în cuvântul grecesc "ARSENO-KOITES"), nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni Împărăția lui (* Elohim). " 1 Corinteni 6:9-10 * "Elohim" se referă la Yahweh, dar traducători au pus cuvântul "Dumnezeu" care este de fapt un Idol

(vezi Ps.96 cu v 5) . Căci* dumnezeii popoarelor, toți sunt nişte idoli, dar** יהוה (YAUE) a creat cerurile.

Cuvântul folosit în 1 Cor. 6:9,10 înseamnă, literal, "koites masculine", comportament identic al sodomiților.  Cred că știți ce sa întâmplat cu orașul Sodoma, și de ce?

Traducătorii au atenuat (chiar înlocuit) acest sens literal, cu ajutorul unui cuvînt mai dulce "efeminat" sau "infractori homosexuali" pentru a transmite ideea mai moale a gravități păcatului.


Cuvântul grecesc de la 1 Cor. 6:9,10 este # 733, ARSENO-KOITES, parțial, pe # 2845, koite

Prima parte a cuvântului, ARSEN, înseamnă baiat - punând, astfel, cele două părți (ARSEN + koite) împreună, vezi este corect definit ca sodomiți, "S" se încheie în ARSENO-KOITES face masculin termenul. Deci nu-i nici o confuzie că este vorba de Băieți care fac sex între ei.(Masculin)


Un pastor gay (sodomit) ar putea să nu reușească să înțeleagă sensul de "păcatul Sodomei", care a fost distrus ca un exemplu pentru noi, cei care vor trăi în acest fel, și el va fi, de asemenea, ignorând avertismentul clar dat de la 1 Cor. 6:9-11.

Traducătorii nu au adus sensul literal pe fondul adevărat folosit de Torah, folosind fie "delincvent sexual" sau "efeminat". Este mult mai clar atunci când te uiți la cuvântul grecesc în sine, pus în contextul pedepsei.

Ei (sodomiții) în mod clar nu vor moșteni împărăția care va veni, dar vor fie aruncați de vii în Yam Esh, iazul de foc.


Barbatii cu bărbați, femei cu animale sunt situații în care ar trebui să fie clare pentru toată lumea că  este ceva greșit, și nu este normal. Multe femei au abandonat "firescul" lor, de a îndeplini funcția lor sexuală stabilită de Creator, Yahweh a stabilit fertilitate pentru barbat și femeie ca stabilească amîndoi o familie compusă din barbat și femeie.

Mulți dintre cei care au pus viața lor sexuală și chiar profesia înaintea relației familiile se încadrează în această gândire. Homosexuali, caută să se simtă normal, încearcă să adopte copii, și uzurpa conceptul de căsătorie stabilit de Creator, apelează la sistemele juridice corupte pentru a declara unirea lor într-o așa zisă căsătorie.

Ei numesc heterosexuali gay (fericiți), ca și în cazul în care acest lucru este o noțiune de normal, sau ceva de dorit - unde ar fi umanitatea (zic ei) fără gay mai exact? Unde ar fi umanitatea fără homosexuali ? Omenirea are nevoie de siguranță(zic ei) aceste grupuri homosexuale, și se pare că guvernele corupte le oferă  premiul(legalizarea).

Toți gay (fericiți) au dorința de a fi acceptați în mod egal, fără a se face diferență. Sau să fie acceptați cu tot comportamentului lor fără nici o consecință pentru ei. Gay ar  trebuie să se întrebe, "de unde am venit?"de unde este acest comportament ? Răspunsul este, desigur,cel arătat de Torah!

Femei cu femei - Ce zici de asta?
Ca tine,de altfel ne-am întrebat despre acest lucru și nu am găsit nimic specific în Levitic / Wayyiqra despre asta - dar să studiem acest aspect !

Ceea ce este adecvat să se ia în considerare, în acest caz, este intenția de Creatorului, atunci când a creat pe bărbat și femeie, după chpul lui.


"Firește analizînd", Având cunoștința lui Yahushua în noi, putem discerne planul Său perfect, dar putem, de asemenea, denatura, cu propriile noastre capricii adevărul lui Yahweh.

Yahweh  a arătat ca păcat acest aspect , dar sa pierdut în traducere, sau voit a fost ignorat ori falsificat. Cum?

   Când a inspirat textul în ebraică, cuvântul pentru "animal" este # 929, BEH-EMAH, și se aplică pentru orice vită, fiară, sau orice entitate vie. Dacă înțelegem punctul general al acestui lucru, atunci ar include creaturile vii de orice fel.

"Nephesh CHA-YIM" este "suflare de viață", însă cuvântul "nephesh" înseamnă, de asemenea sau o entitate, sau un lucru viu. Utilizarea necorespunzătoare a actului sexual, sau orice activitate sexuala care ne-ar putea întina ființa noastră este greșit, cum ar fi prostituția sau prostituarea.


Există multe discuții în Scriptură  care ne avertizează să ne ferim de prostituție, și este în mod evident greșit, dacă cineva practică asta, este păcat...chiar dacă este un act sexual între bărbat și o femeie este tot păcat dacă e în afara căsătoriei.

Orice "ființă vie"  cu care omul ,în cazul acesta o femeie intră în relație sexuală cu un animal, în considerare la cuvîntul din  Lev. 18 și Lev. 20, așa cum vom vedea aici este bine definit:

Lev 18:23-26:"" Să nu ai relatii sexuale cu un animal (Behemoth) și să nu te spurci. O femeie nu trebuie să se spurce cu un animal să aibă relații sexuale cu ea,. Că este o perversiune (fărădelege).

"Să nu vă spurcați cu nici unul din aceste moduri, pentru că acest lucru este modul în care neamurile pe care le voi izgoni dinaintea ta  sau spurcat Chiar și țara a fost spurcată,. Așa că i-am pedepsit pentru păcatele lor, și țara a vomitat afară pe locuitori ei. Dar voi trebuie să păstrați Legile Mele și Poruncile Mele ".

Lev 20:16:"" Dacă o femeie se apropie de un animal (Behemoth) să aibă relații sexuale cu ea, să ucizi și pe femeie și pe vită Ele trebuie să fie pedepsit cu moartea;. Sângele lor va fi asupra capului lor.

Deci, ceea ce este o "perversiune", ar fi pur și simplu orice activitate sexuală care nu este destinată de către Creatorul nostru. În cazul în care toate femeile s-ar deda la perversiuni sau s-ar uni între ele în relați sexuale, Bărbați ar fi frustuați de însăși afecțiunea femeilor lor pentru că ar fi ceva împotriva naturi lor create de Yahweh. Unua  dintre declarațiile lui Șaul ma pune pe înțelesul acestor fărădelegi descrise pentru vremea din urmă:

Rom 1:24-27: "Prin urmare, Elohim le-a lăsat în poftele inimilor lor spurcate pentru a săvîrși necurăția, căci chiar și trupul lor îl spurcă, fiind în  necinste. Căci au schimbat adevărul de Elohim pentru o minciună, și au închinat și au slujit făpturii în locul Creatorului, care este binecuvântat în veci . haleluyah.

Din acest motiv, Elohim ia lăsat în voia unor patimi scârboase; căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească pentru una care este împotriva firii, și în același mod, de asemenea, bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, bărbații au săvârșit sex parte bărbătească la parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor ". Shalom !!!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...