Israel

Loading...

miercuri, 17 iulie 2013

Omul firesc

Omul firesc
Natura umană care se manifestă în ființa umană este omul firesc; și prin însăși natura sa, omul firesc respinge Lucrările Duhului lui יהוה Yahweh(Yaue) Eylohim pentru că lucrările duhovnicești trebuie Judecate duhovnicește și omul firesc este în incapabilitate de a judeca duhovnicește. De ce? Pentru că nu este călăuzit de DUHUL (1Cor. 2:14-15).

Noi știm că LEGEA este Duhovnicească (Rom.7:14) și ce este duhovnicesc are durabilitate pentru todeauna (veșnic) și cei ce sînt a lui יהושע Yașua haMașiya și-au răstignit FIREA
pamîntească înpreună cu patimile și poftele ei: și măcar că trăim în firea pămîntească nu ne luptăm călăuziți de firea pămîntească (2Cor. 10:3)

Omul firesc nu poate înțelege ce e duhovnicesc, deci Legea. Pe lîngă asta cei firești sînt oameni supuși poftelor firii; care nu au DUHUL ( Iuda v 19).

Aceștia sînt interesați de partea firească a orcărui porțiuni din scripturi; și nu pricep nimic; nu vor să priceapă. Aceștia batjocuresc ce nu cunosc: dar preoții nu mai cunosc Legea și bătrînii nu mai pot da sfaturi:..(Ezec.7:26).

Prorocii, ei sînt ușuratici (firești) și înșelători; și preoții ei pîngăresc lucrurile sfinte: calca Legea (Tefan.3:4).

Interesant este faptul că oameni firești; ocupă poziții de înaltă responsabilitate și prigonesc pe cei dudovnicești; nu cumva și aici e lucru lui Satan? Sigur că da.

Păstori de biserici, a turmelor pe care le pășunează, sînt oameni firești interesați numai de aspectul firesc al slujiri (zeciueli; colecte și donații). Oameni firești care nici nu
recunosc puterea Duhului; chiar se opun și ponegresc, prigonesc pe cei ce dovedesc mai multă capabilitate și ungere de sus; de ce? Pentru că în astfel de biserici haMașiya nu este înlăuntru; e la ușă și bate, și acești fii ai neascultării nu vor să deschidă; și pe cei ce vor să deschida îi opresc.

 Iată Eu stau* la uşă şi bat. Dacă** aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine. (Apoc. 3:20)(Apoc. 3:20)

. Vai* de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi închideţi oamenilor Împărăţia cerurilor: nici voi nu intraţi în ea, şi nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi să intre. (Mat. 23:13).

Este bine cunoscut faptul că omul firesc se îngrijește de lucrurile firii (cum să placă nevestei, dacă o are) și nicidecum Lui יהוה Yahweh(Yaue). Se ospătează cu voi la mesele voastre de dragoste și le scapăra ochii de preacurvie; Au apucat pe calea lui Cain nori purtați de vînt pentru care Mamona este divinitate (iubirea de bani).

Oricine o ia înainte; și nu rămîne în învățătura lui haMașiya (Yașua), n-are pe יהוה Yaue (Eylohim)..(2 Ioan v. 9)

Oameni firesti învață întodeauna și niciodată nu ajung la deplina cunoștință (2 Tim. 3:7).

Aceștia se împotrivesc Adevărului (Legii) ca unii care sînt stricați la minte; și osîndiți în ce privește credința (2 Tim. 3:8).

Poate cineva să afirme că o biserică care are liderii firești, nu umblă după lucrurile firi? și că acolo unde liderii sînt firești și poporul e firesc; deci un babilon (sinagoga lui șatan), unde nu e haMașiya ci doar o amăgire satanică. Shalom !!!

Un comentariu:

 1. Scriptura spune că...Omul Duhovnicesc poate să JUDECE totul și el însăși nu poate fi Judecat...Denotă de aici că Omul Firesc este opozitul Omului duhovnicesc(viceversa)
  De ce omul firesc nu poate să judece? ..îi lipseste judecata ,discernămîntul?
  Shaul (Pavel) ne spune în romani 2 v 18 ...Care cunoștiVoia lui YHWH CARE ȘTI SĂ FACI DEOSEBIRE ÎNTRE LUCRURI pentru -că ești învățat de LEGE.
  și vrs 20 ,spune ...Pentru că în LEGE (Torah) ai
  DREPTARUL cunoștinței depline a Adevărului.
  Un vîrf al sîmbatarilor din california spunea cînd a fost întrebat care este omul firesc...Cel ce nu vorbește în limbi și nu prorocește este firesc...ce zice Scriptura dar.
  Citind textul din 1 cor 3 v 1-9. este cel ce nu poate suferi Cuvîntul despre Neprihănire.
  Omul firesc Spiritualizează totul ...pentru el totul este în înțeles duhovnicesc ...deși habar nare ce este a fi duhivnicesc.

  RăspundețiȘtergere

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...