Israel

Loading...

luni, 29 iulie 2013

Matei 28:19

Matei 28:19
         Câteva date legate de interpolarea frazei: "în Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh"

          În primul rând, din acest pasaj studiind în textul grecesc, observăm că nici cuvintele botezându-i (pe ei, la masculin în greacă: autous) şi învăţându-i (pe ei, la masculin, în greacă: autous), nu se acordă în gen cu naţiunile (în greacă: ta ethne, la neutru).

 Ca să fie un acord, în gen, în loc de autous, ar trebui să fie auta, vezi în acest sens, nota de subsol de la Noul Testament Traducerea Fidelă - 2007 (NTTF - 2007).

Prin urmare, fie autorul uman: Matei a greşit, fie acest pasaj a fost modificat ulterior, dar fără a ţine seama de gen, atunci când s-a interpolat probabil fraza: ,,botezându-i în numele Tatălui, al Fiului, şi al Duhului Sfânt”.

          În unele scrieri ramase de la Eusebiu, este citat versetul din Matei 28:19 cu o formulare complet diferita: „…în Numele Meu.” Acest indiciu ni-l ofera aşa numitul „Aparat critic al Noului testament în limba greacă”, de la ediţia 1 la 25, redactăt de Nestle şi Aland.

În această privinţă a modificării textului, observaţi ce spune şi cartea ,,Provocarea” la pg. 63: „Dr.Karlheinz scrie: „ Yahshua nu a cunoscut nici o trinitate.

Porunca de a boteza în numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt, pusă în gura Celui înviat în Matei, este declarată, de cercetarea critică, în unanimitate, ca fiind o falsificare” …

Majoritatea covârşitoare a istoricilor bisericii pun această formulare pe seama părinţilor trinitarieni ai bisericii… În „Novum Testamentum Graece et Latine” de Nestle este redată într-o notă din josul paginii versiunea originală din Matei 28:19, aşa cum a fost dată de unul din părinţii bisericii, Eusebiu: „En to onomati mou” = „…în Numele Meu.”

Aceiaşi observaţie este scrisă şi în „Greek New Testament”, Second edition, 1954, London, Bible House.” Enciclopedia Catolică, Vol. 2, pag. 236, recunoaşte că cuvintele utilizate la ceremonia de botez au fost schimbate de Biserica Catolică . Iar în Enciclopedia Britanică, Vol. 3, pag. 365, afirmă că botezul a fost schimbat din „Numele lui Yahshua”, în cuvintele „Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt” în secolul al-II-lea.

          Scribners Dictionary of the Bible, Vol. 1, pag. 241: „Formula originală a cuvintelor este în Numele lui Yahshua.

Botezul în Numele Tatălui, Fiului, şi Duhului Sfânt a fost dezvoltat mai târziu”. Dicţionarul Hasting’s al Bibliei (1898), vol. I, pag. 241: „numele original al cuvintelor a fost „în numele lui ”.

Botezul în numele Trinităţii a fost o schimbare ulterioară”. În limba română, doar traducerea Noul Testament, Traducerea Fidelă (o traducere ultra literală a textului grecesc cumpărată de liderii AZS din RO) – 2007 la nota de subsol, face referire la citatul în varianta lui Eusebiu, iar în text fraza: „botezându-i în numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Spirit”; este pusă în paranteze pătrate [] care semnifică: că cuvintele din text cuprinse între aceste paranteze nu se găsesc în manuscrisele cele mai vechi, ci doar în unele mai târzii decât acestea; deci sunt nesigure.

Deoarece, citatele din Eusebiu sunt mai vechi faţă de orice manuscris grecesc existent a lui Matei 28:19, astfel este foarte posibil ca citatele sale să reprezinte textul original.

Căci, dacă mergem pe principiu de critică textuală, care uneori apelază nu doar la manuscrisele Noului Testament, ci şi la scrierile patristice, care conţin citate din Noul Testament, căci unele scrieri patristice fiind şi din sec. II e.n.

          În ediţia a IV fraza "în Numele Tatălui al Fiului şi a Sfântului Spirit" este pusă la n.s. Deci,Yahshua conform cu scrierile lui Eusebiu din Cezareea nu a spus: „…faceţi ucenici din toate popoarele, botezându-i în numele Tatălui, şi al Fiului şi al Sfântului Duh!” ci a spus: „…discipolizaţi toate naţiunile în Numele meu …”

Să nu uităm că el a avut acces la manuscrise mai bune decât avem noi astăzi, dacă ne gândim şi la faptul că în vremea lui exista chiar manuscrisul original al lui Matei, scris în ebraică prima dată şi apoi în greacă, după spusele lui Ieronim acesta era păstrat în zilele sale (sec. IV-V e.n.) în biblioteca pe are o colecţionase Pamfil la Cezareea (vezi lucrarea scrisă de Ieronim: „De viris inlustribus,” cap. III). Eusebiu din Caesarea (Cezareea), a fost un istoric creştin al secolului IV, care a avut acces la cea mai mare colecţie de scrieri ante-niceene, pe care în parte le avem şi în zilele noastre, biblioteca care a fost iniţiată de Origen şi Pamphilus.

          În mod notoriu, Brian Hoeck relatează că mai recent, au fost găsite cel puţin două texte antice ale Noului Testament care nu fac nici o menţionare a vreunei formule trinitariene în Matei 28:19, ci: „Mergeţi înainte în lumea întreagă şi învăţaţi toate naţiunile în numele meu în orice loc.” (Matei 28:19 cum e citat în: E. Bulge, Miscellaneous Coptic Texts, 1915, pg. 58 ff., 628 şi 636).

Un argument în plus, este manuscrisul ebraic al Evangheliei după Matei, al evreului din Spania, Shem Tob din sec. XII – XIII, v. 19-20 apare scris astfel: „Mergeţi şi învăţaţi-i să ducă mai departe toate cele ce v-am ordonat Eu, în etern”.

De altfel, unii scriitori creştini vechi (Papias 80-164; Irineu 115-202; Origen 185-255; Ieronim 340-420; Epifaniu 315-403) susţin că Matei iniţial a scris Evanghelia în limba ebraică.

          Revenind la scrierile lui Eusebiu, un cercetător pe nume Conybeare, cercetând scrierile lui Eusebiu (300-336 AD), în mod deosebit în comentariile cărţilor Psalmi, Isaia, „Demonstraţio Evangelica”, şi în alte scrieri, a descoperit 17 citări ale versetului din Matei 28:19 făcute de Eusebiu în forma următoare: În greacă:... Tradus în română: ,,Ducându-vă discipolizaţi toate naţiunile în numele meu, învăţându-le să respecte toate câte v-am poruncit.”

Mai exact în ‘The Proof of the Gospel’ de 5 ori; ‘Commentary in Psalms’ de 4 ori; ‘The Theophania’ de patru ori; în ‘Commentary in Isaiah’ de două ori; în ‘The History of the Church’ o dată; în ‘In Praise of Constantine’ o dată.

Conybeare mai spune: „În cazul pe care l-am examinat (Matei 28:19), trebuie notat ca nici un singur manuscris sau o versiune mai antică n-a păstrat pentru noi o citare intactă.

 Dar asta nu e o surpriză pentru noi, aşa cum Dr. C.R.Gregory, unul din cei mai mari critici textuali, ne aduce aminte că manuscrisele Greceşti ale textului Nou Testamental deseori au fost alterate de scribi, care au adăugat citări care erau familiare pentru ei, şi despre care credeau că sunt adevărate citări.”

În opiniile lui Conybeare, alterările textelor au fost făcute în mod special de scribi ortodocşi, argumentând că ortodocşii sunt cei care cu predilecţie folosesc formula Trinitară a botezului.

Pe lângă toate acestea, el afirmă: „În singurul Codice (versiune) în care am fi avut păstrată o versiune mai veche, şi anume versiunea Siriacă Sinaitic şi în manuscrisul cel mai vechi Latin, paginile care conţin sfârşitul lui Matei sunt dispărute.”( F.C. Conybeare).

 Iar în 1919, în comentariul lui Peake's a fost întâi publicat: „'Adunarea primelor zile nu a observat această poruncă "cât lumea", chiar dacă ei o ştiau. Porunca să boteze în numele întreit este o târzie extensie doctrinală.'

          Cercetând eu personal scrierile lui Eusebiu am găsit chiar în limba română, că El a spus: „Mergeţi acum şi învăţaţi toate neamurile în numele Meu.” Este interesant că, conform cu citatul lui Eusebiu despre marea însărcinare, Yahshua îi îndeamnă pe apostoli să facă ucenici şi să-i înveţe în Numele Lui, şi această poruncă finală concordă cu însărcinarea prezentată în Evanghelia după Luca, unde se spune: ,,Şi să se predice în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea păcatelor, către toate popoarele, începând din Ierusalim.” (Luca 24:47).

Să nu uităm că Yahshua spune în v. 18: „Toată autoritatea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.” Iar doar după aceea le spune apostolilor să facă discipoli (ucenici) de ce? Deoarece în virtutea autorităţii pe care a primit-o de la Tatăl, El le-a putut porunci, ‘mergeţi... căci Eu sunt cu voi.’

Persoana în jurul căruia gravitează această lucrare este Yahshua care a primit toată autoritatea şi atunci este normal ca această lucrare să se facă în Numele Lui.

Puterea numelui lui Yahshua este subliniată şi de Eusebiu când citează acest text din Matei 28:19 şi îl comentează în „Dovada Evangheliei”, spunând: „...Spunând chiar în aceste cuvinte acelor discipoli ai Lui, cei mai săraci dintre săraci: 'Duceţi-va şi faceţi discipoli din toate naţiunile'.

 'Dar cum putem face asta', ar fi putut răspunde ei în mod rezonabil Stăpânului?... Însă în timp ce discipolii foarte probabil spuneau sau se gândeau la acest aspect, Stăpânul le-a rezolvat dificultăţile prin adăugarea unei fraze, spunând ca ei vor triumfa 'IN NUMELE MEU'.

Căci El nu i-a însărcinat simplu şi vag 'faceţi discipoli din toate naţiunile', ci cu adăugarea necesară 'în numele meu' . Iar puterea numelui Său fiind atât de mare, încât apostolul spune: Yahweh i-a dat un nume care este mai presus de orice nume, astfel încât în numele lui Yahshua fiecare genunchi să se plece al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ.'

El a arătat virtutea puterii în numele Său ascunsa de mulţime, când El a zis discipolilor Săi: 'Duceţi-vă şi faceţi discipoli din toate naţiunile în numele Meu'. (Dovada evangheliei VOL 1, editat şi tradus de W.J. Ferrar, 1981, pag. 157).

          Este interesant că textul din Matei 28:19, după manuscrisele pe care le avem, se referă la scufundarea propriu-zisă şi Numele pentru care se cufundă (botează) candidatul la botez, adică ,,în numele Tatălui, şi al Fiului şi al Sfântului Duh!” În timp ce Eusebiu subliniază Numele (autoritatea) folosit de botezător sau de lucrător pentru a scufunda, şi nu despre Numele în care este scufundat candidatul la botez.

Citatul din Evanghelia după Matei dat de Eusebiu de 17 ori, concordă mai bine cu contextul, unde persoana care ne autorizează şi ne împuterniceşte să botezăm este: Yahshua .Şi aceasta se potriveşte cu afirmaţia anterioară a Yahshua din v. 18: „…Toată autoritatea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.”. Şi atunci conform citatului din Matei 28:19, redat de Eusebiu este vorba nu de Numele pentru care oamenii să se boteze, ci de numele sau autoritatea în virtutea căruia acţionează lucrătorul.

Deci este clar şi logic că lucrătorul trebuie să acţioneze în numele Fiului, căci toată autoritatea i-a fost dată Fiului de către Tatăl, tocmai pentru ca în numele Lui să acţionăm şi să botezăm.

Dacă  Yahshua ar fi spus: „Toată autoritatea o are: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt” atunci ar fi fost normal să acţionăm în numele Sfintei Treimi, dar El a spus: „…Toată Mi-a fost dată (Mie ) în cer şi pe pământ”. Şi atunci e normal să acţionăm în numele Lui (vezi şi Luca 24:47).

          În mod asemănător, Biblia ne învaţă în Coloseni 3:17, că „orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Yahshua şi mulţumiţi, prin El, lui Yahweh Tatăl.”

Deci porunca este clară, şi anume că tot ce facem deci inclusiv lucrarea botezului să o facem, citez: ,,în Numele lui Yahshua” şi nicăieri în Scriptură nu găsim lucrări efectuate în numele Sfintei Treimi, curios, nu? Nicăieri în Scripturi nu găsim ceva să se facă ,,în numele… Sfântului Duh”.

 Astfel dar toate lucrările au fost făcute în vechiul legământ: ,,în numele lui Yahweh” (1Cronici 16:2; 21:19; Matei 21:9; 23:39), „în numele Tatălui” (Ioan 5:43; 10:25), iar în Noul Legământ, credinciosii, vindecau, se rugau, slujeau, făceau minuni, scoteau demoni, etc. doar ,,în numele lui Yahshua (Fapte 3:6,16; 4:18; 5:40; 16:18; 1Corinteni 5:4; 6:11; 1Tesaloniceni 4:1).

Astfel concluzionăm: din unghiul celui ce boteză (Botezătorului), el face această lucrare, în numele lui Yahshua (Coloseni 3:17), adică cu autoritatea şi împuternicirea Lui (Luca 24:47) şi în locul Lui (2Corinteni 5:20).

Însă trebuie să precizăm că Formula de botez din toate textele care descriu botezurile (Fapte 2:38; 8:16; 10:44; 19:5; Romani 6:3; 1Corinteni 1:12,13; 6:11; Galateni 3:27), se referă strict la scufundarea în acel nume (persoană) sau pentru acel nume (persoană), şi nu se referă la numele în virtutea căruia acţionează lucrătorul sau cel care botează (Botezătorul).

          Revenind însă la pasajul din Matei 28:19, un alt argument în ce priveşte posibila alterare a textului din Matei 28:19-20 este un Manuscris în ebraică, din secolul XIV (mai precis 1380 e.n.) ce conţine Evanghelia după Matei pe nume: Shem -Tob.

Acest manuscris a fost confiscat de Biserica Catolică de la evrei, şi se presupune a fi o copie după un manuscris din primele patru secole, şi astfel ar putea proveni de la cel scris de apostolul Matei în limba ebraică.

Dar care a fost sursa acestui text ebraic? Profesorul George Howard, care a făcut cercetări ample cu privire la această chestiune, sugerează că „Textul ebraic al lui Matei copiat de Shem - Tob datează cam din primele patru secole ”. (Vezi şi New Testament Studies, volumul 43, nr. 1, ianuarie 1997, paginile 58-71.)

 În acest manuscris, textul din Matei 28:19-20 este redat astfel: „Go and teach them to carry out all the things which I have commanded you forever.” (traducere în engleză din ebraică - Matthew 28:19, Hebrew Gospel of Matthew, translated by George Howard from Shem Tob's, Evan Bohan ). „Mergeţi şi învăţaţi-i să ducă mai departe toate lucrurile care Eu v-am poruncit pentru totdeauna.”

          În Volumul VI (6) - „Texte coptice amestecate în dialectul egiptean superior”, editat cu traducerile engleze aferente de E. A. WALLIS BUDGE. Acest volum dublu de 1490 de pagini, cuprinde textele care s-au găsit în 15 manuscrise, după cum urmează: 6780, 6781, 6782, 6784, 6799, 6800, 6801, 6806a, 7021, 7023, 7027, 7028, 7029, 7030, 7597.

Din aceste manuscrise, 8 au fost scrise înainte de sfârşitul secolului X d.H., 5 în prima jumătate a secolului XI d.H., şi doua în a doua jumătate a secolului XI d.H.

Acest volum, conţine o discuţie din secolul IV d.H., la pagina 637, o dispută între patriarhul Cyrill (315-386 d.H.) din Ierusalim şi un călugăr pe nume Annarikhus ce deţinea „Evanghelia după Evrei”.

Acest călugăr a citat o frază din Evanghelie, ce se presupune a fi din Matei 28:19, într-o formă foarte asemănătoare cu varianta citată de Eusebiu, şi anume: „Mergeţi înainte în lumea întreagă şi învăţaţi toate naţiunile în numele meu în orice loc.” (Matei 28:19 cum e citat în: E. Bulge, Miscellaneous Coptic Texts , 1915, pg. 637).

Este trist totuşi, că după ce Patriarhul l-a câştigat pe călugăr de partea sa, l-a botezat pe călugăr „în numele Doamnei noastre al tuturor, Sfânta Maria”, o formulă ne-biblică şi falsă de botez.

          Alte argumente biblice: Fapte 2:38; 8:16; 10:44; 19:5; Romani 6:3; 1Corinteni 1:12,13; 6:11; Galateni 3:27. Formularea de botez aşa cum o găsim în cartea Faptele şi în epistole, adică: „pentru numele  lui Yahshua” se armonizează şi cu botezul simbolic făcut în Marea Roşie de către poporul Israel, care a fost botezat ,,pentru Moise” (1Corinteni 10:2), care a fost mediatorul Vechiului Legământ, în mod asemănător, apostolii au botezat „pentru numele lui Yahushua” (Romani 6:3), mediatorul Noului Legământ (1Timotei 2:5; vezi şi: Fapte 7:37; Evrei 3:1-6).

Prin botez credincioşii devin ucenici (discipoli) ai lui Yahushua (Ioan 4:1), însă nicăieri în Noul Testament nu se vorbeşte de ucenici ai lui Yahweh Tatăl sau ai Duhului Sfânt; ci, doar de ucenici ai lui Yahshua (Matei 9:14,19; 27:57; Luca 14:33; Luca 6:17; Ioan 19:38).

Prin urmare, este logic atunci ca aceştia să fie botezaţi doar în numele lui Yahushua, care este Învăţătorul lor (Matei 23:8). Un alt argument indirect este: - 1Corinteni 6:11 unde se spune: ,,Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele  Yahshuah haMashiya (botezul în apă), şi prin Duhul Atotputernicului nostru.

(botezul cu Duhul Sfânt)” (vezi şi 1Corinteni 1:12-15). Pe lângă toate acestea, botezul este o identificare cu moartea şi învierea lui Yahshua (Romani 6:3,4; Coloseni 2:12), căci prin botez noi suntem ,,îngropaţi (scufundaţi) împreună cu Yahushua ”, şi deci „identificaţi cu El, printr-o asemănare cu moartea Lui...” prin botez (îngropare) noi ne identificăm cu Yahshua însă noi nu ne putem identifica cu Tată ceresc care nu a murit (Deuteronom 32:4), nici cu Duhul Sfânt, care este un duh de viaţă şi nu poate să moară (Apocalipsa 11:11); ci, doar cu Yahshua Fiul lui Yahweh singurul care a murit şi a înviat (Romani 6:8-10).

În mod similar, botezul este şi o identificare cu Mashiya care a fost botezat în apă de Ioan Botezătorul, căci prin botez eşti una cu El şi îmbrăcat cu El (Galateni 3:27,28), şi începi să calci pe urmele Lui.

 Iar după cum ştim, nici Yahweh Tatăl nu a fost botezat în apă, nici Duhul Sfânt, ci doar Yahshua, atunci cum putem fi botezaţi noi în Numele lor? Numele invocat de candidat la botez, era Numele  Mintuitorului adică Numele lui Yahshua (Fapte 22:16; vezi şi Fapte 10:43; 1Corinteni 6:11; Romani 10:9-13).

Formula în Numele lui Yahshua s-a folosit la botezurile care au înfiinţat, adunările din: Ierusalim (Fapte 2.38); Samaria (Fapte 8:16); Cezarea (Fapte 10:48); Efes (Fapte 19:5); Corint (1Corinteni 1:12,13; 6:11); Provinica Galatia (Galateni 3.27); Roma (Romani 6:3,4). Formula s-a folosit la: Evrei (Fapte 2:38); Samariteni (Fapte 8:16); Oameni ai naţiunilor (Fapte 10:48; Galateni 3.27); la toţi credincioşii botezaţi atunci (Romani 6:3).

          Argumente extrabiblice: Cipryan un părinte bisericesc, a găsit necesar să insiste asupra formulei în numele Sfintei treimi, pentru că unii credinioşi botezau după o formulă de botez, veche şi scurtă şi anume: „în  Mashiya Yahshua ” sau ,,în numele Stapinului Yahshua ” ceea ce lasă să se înţeleagă că formula de origine veche şi apostolică folosită de unii crediciosi chiar şi în vremea lui Cipryan era cea „în numele lui Yahshua ”.

 Encyclopedia Britannica, 11th ed. (1920), II 365: „Formula trinitariană şi scufundarea de trei ori n-a fost o practică uniformă de la început... Botezul în Numele lui Yahshua este formula din Noul Testament. În secolul trei, botezul în Numele lui Mashiya era încă la fel de răspândit încât papa Stefan l-a declarat valid, opunându-se lui Ciprian din Cartagina”.

Hastings Encyclopedia of Religion, Vol. 2, pag. 377, 389, spune: Botezul creştin a fost întotdeauna realizat folosind cuvintele „în Numele lui Yahshua ”...până pe vremea lui Iustian Martirul. A History of Christian Thought; Otto Heick; Vol. 1, pag. 53, spune: „la început botezul era realizat (administrat) în Numele lui Yahshua, apoi gradual în Numele Tatălui, Fiului, şi Duhului Sfânt.” Dicţionarul Biblic explicativ (1962), vol. I, pag. 351: „

Dovezile... Sugerează că botezul timpriu în Credinta Sfintilor a fost administrat, nu în întreitul nume, ci în Numele lui Yahshua sau în Numele Stapinului Yahshua”.

Otto Heick, un istoric creştin de renume (1947), pag. 58: „formula trinitariană de botez...a luat locul vechii formul de botez “în Numele lui  Yahshua ”. Williston Walker, un istoric al bisericii creştine (1947), pag. 58: „Formula de botez trinitarian ... a luat locul vechiului botez în Numele lui Mashiya ”.

Canney's Encyclopedia of Religions (1970), pag. 53: „Persoanele au fost botezate la început în „numele lui Yahshua” ... Sau „în numele Stapinului Yahshua ”... După acea, odată cu dezvoltarea doctrinei Trinităţii, ei erau botezaţi în numele Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt”.

Encyclopedia Biblica (1899), I, 473: „Este numai normal să concluzionăm că botezul a fost administrat iniţial „în Numele lui Yahshua Mashiya”, sau „în numele Stapinului Yahshua ”. Această opinie este confirmată de faptul că formele timpurii ale mărturiei baptismale era singulară nu întreită, cum a fost crezul ulterior”.

          Revista „Time” (eng.) din 5 decembrie 1955 , citează următoarea referire istorică care a avut loc în Roma în anul 100 d.H. cu privire la botezul „în Numele lui Yahshua ”: „Diaconul şi-a ridicat mâna, şi Publius Decius a păşit prin uşa baptistierului. Stând până la brâu în bazin era Marcus Vasca vânzătorul de lemne.

El zâmbea aşa cum Publius a străbătut în bazin lângă el. „Credis”? A întrebat el. „Credo”, a răspuns Publius. „Eu cred că mântuirea mea vine de la Yahshua Mashiya, care a fost răstignit sub Ponţiu Pilat.

Cu El eu am murit ca să pot avea cu El Viaţă Eternă”. Atunci el a simţit braţe puternice sprijinindu-l aşa cum el s-a lăsat pe spate în bazin, şi a auzit glasul lui Marcus în urechea lui – „Eu te botez în Numele Stapinului Yahshua ...”. Păstorul Hermas (140-155 d.H.) consemnează în cap. 15: „Sunt cei care au auzit cuvântul şi au vrut să se boteze în numele Mintuitorului”.

Această scriere în sec. II şi III a fost considerată inspirată de Yahweh, ea apărând la sfârşitul celorlalte cărţi ale Noului Testament, fiind găsită în Codex Sinaiticus, Clement Alexandrinul o numeşte această scriere: „Scriptură”, iar Origen spune că Hermas este contemporan cu apostolii fiind Hermes din Romani 16:14.

Eusebiu spune că în timpul lui scrierea se citea în unele biserici şi se folosea la instruirea catehumenilor (cei ce se pregăteau pentru botez), chiar dacă el personal o plasează între apocrife.

          Ceea ce ar trebui să vadă credincioşii este faptul că toţi aceia care au fost botezaţi în formula „în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt” sunt de fapt botezaţi după modelul bisericii romano-catolice şi nu după cel al apostolilor.

 Părerea următoare a cardinalului iezuit Augustin Bea, ar trebuie să ne facă atenţi: „După părerea lui Bea, papa este „tatăl tuturor credincioşilor”, şi pentru credincioşii evanghelici, care au botezul valabil, este necesară numai o reîntoarcere plină de dragoste în sânul bisericii mamă.“ (O. Markmann, Irrtümer der katholischen Kirche, pag. 22).

Ceea ce înţelegem noi sub noţiunea „botezat valabil” , nu mai necesită nici o explicaţie suplimentară. Botezul biblic-apostolic, ‘în Numele lui Yahshua ’ este respins de către biserica romană, ca erezie, iar pentru a te întoarce în sânul biserici mamă (cea romano-catolică) nu este necesar un nou botez; ci, doar de o reîntoarcere a creştinilor evanghelici şi o recunoaştere a Papei de la Roma căci botezul este acelaşi, cel în numele Sfintei Treimi.

Astfel Papa Ioan XIII în 1962, a convocat un Consiliul Ecumenic II, la Vatican, şi a spus atât corpului catolic prezent, cât şi liderilor protestanţi să unească cultele lor cu Roma. Papa Ioan a folosit următoarea formulă: „v-aţi putea unii cu noi pentru că aveţi botezul nostru”.

Astfel este timpul ca bisericile creştine evanghelice să lase la o parte obiceiurile şi învăţăturile acceptate aşa de uşor uneori, din partea unor oameni, chiar teologi sau din partea religiile tradiţionale, şi să revină la Credinta primară aşa cum au înţeles-o şi aplicat-o apostolii despre care  Yahweh a dat mărturie şi pe care Yahshua i-a însoţit cu prezenţa Lui (Evrei 2:2-4; Marcu 16:20).

luni, 22 iulie 2013

Istoria Evreilor din TUNISIA

Istoria Evreilor din TUNISIA
Sinagoga Evreiasca incendiata Tunisia 
Primele dovezi documentate despre Evrei care trăiesc în Tunisia sunt înainte de anul 200,după cucerirea arabă din Tunisia în secolul 7, Evreii trăiau în condiții satisfăcătoare, în pofida unor măsuri discriminatorii, referitoare la unele taxe.

În 1948, Comunitatea Evreiasca a ajuns la 105 000 de oameni, 65 de mii traiau doar în Tunis.După  ce Tunisia, si-a câștigat independența în 1956, o serie de decrete Antievreiești au fost promulgate de guvern.

 În 1958, Consiliul Comunității Evreiești din Tunisia a fost eliminat de către guvern, și toate Sinagogile si cimitirele Evreiesti au fost distruse pe motive de "reînnoire urbană."

Odata cu creșterea naționalismului Tunisieni au promovat legi anti-Evreiești, în 1961, au făcut ca un mare număr de Evrei să părăsească țara. Instabilitatea în creștere a făcut ca peste 40 de mii de Evrei Tunisieni au emigrat în Israel,in anul 1967, populația Evreiască a ajuns la 20.000.

În timpul Războiului de Șase Zile, Evreii din Tunisia au fost atacați în tulburările protestelor Arabe, și mai multe sinagogi și magazine au fost incendiate. Guvernul a denunțat violența și a solicitat ca populația Evreiască să ramana in Tunisia, dar, cu toate acestea, nu a interzis să părăsească țara, după aceea, șapte mii de Evrei au emigrat în Franța.

Chiar și în 1982, au existat atacuri asupra Evreilor, în orașe ca Zarzis și Guardane Ben.Astazi Comunitatea Evreiasca Tunisiana numara aproximativ 1.500 de membri: 1.200 in Djerba , iar restul in jurul capitalei.

miercuri, 17 iulie 2013

Omul firesc

Omul firesc
Natura umană care se manifestă în ființa umană este omul firesc; și prin însăși natura sa, omul firesc respinge Lucrările Duhului lui יהוה Yahweh(Yaue) Eylohim pentru că lucrările duhovnicești trebuie Judecate duhovnicește și omul firesc este în incapabilitate de a judeca duhovnicește. De ce? Pentru că nu este călăuzit de DUHUL (1Cor. 2:14-15).

Noi știm că LEGEA este Duhovnicească (Rom.7:14) și ce este duhovnicesc are durabilitate pentru todeauna (veșnic) și cei ce sînt a lui יהושע Yașua haMașiya și-au răstignit FIREA
pamîntească înpreună cu patimile și poftele ei: și măcar că trăim în firea pămîntească nu ne luptăm călăuziți de firea pămîntească (2Cor. 10:3)

Omul firesc nu poate înțelege ce e duhovnicesc, deci Legea. Pe lîngă asta cei firești sînt oameni supuși poftelor firii; care nu au DUHUL ( Iuda v 19).

Aceștia sînt interesați de partea firească a orcărui porțiuni din scripturi; și nu pricep nimic; nu vor să priceapă. Aceștia batjocuresc ce nu cunosc: dar preoții nu mai cunosc Legea și bătrînii nu mai pot da sfaturi:..(Ezec.7:26).

Prorocii, ei sînt ușuratici (firești) și înșelători; și preoții ei pîngăresc lucrurile sfinte: calca Legea (Tefan.3:4).

Interesant este faptul că oameni firești; ocupă poziții de înaltă responsabilitate și prigonesc pe cei dudovnicești; nu cumva și aici e lucru lui Satan? Sigur că da.

Păstori de biserici, a turmelor pe care le pășunează, sînt oameni firești interesați numai de aspectul firesc al slujiri (zeciueli; colecte și donații). Oameni firești care nici nu
recunosc puterea Duhului; chiar se opun și ponegresc, prigonesc pe cei ce dovedesc mai multă capabilitate și ungere de sus; de ce? Pentru că în astfel de biserici haMașiya nu este înlăuntru; e la ușă și bate, și acești fii ai neascultării nu vor să deschidă; și pe cei ce vor să deschida îi opresc.

 Iată Eu stau* la uşă şi bat. Dacă** aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine. (Apoc. 3:20)(Apoc. 3:20)

. Vai* de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi închideţi oamenilor Împărăţia cerurilor: nici voi nu intraţi în ea, şi nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi să intre. (Mat. 23:13).

Este bine cunoscut faptul că omul firesc se îngrijește de lucrurile firii (cum să placă nevestei, dacă o are) și nicidecum Lui יהוה Yahweh(Yaue). Se ospătează cu voi la mesele voastre de dragoste și le scapăra ochii de preacurvie; Au apucat pe calea lui Cain nori purtați de vînt pentru care Mamona este divinitate (iubirea de bani).

Oricine o ia înainte; și nu rămîne în învățătura lui haMașiya (Yașua), n-are pe יהוה Yaue (Eylohim)..(2 Ioan v. 9)

Oameni firesti învață întodeauna și niciodată nu ajung la deplina cunoștință (2 Tim. 3:7).

Aceștia se împotrivesc Adevărului (Legii) ca unii care sînt stricați la minte; și osîndiți în ce privește credința (2 Tim. 3:8).

Poate cineva să afirme că o biserică care are liderii firești, nu umblă după lucrurile firi? și că acolo unde liderii sînt firești și poporul e firesc; deci un babilon (sinagoga lui șatan), unde nu e haMașiya ci doar o amăgire satanică. Shalom !!!

duminică, 14 iulie 2013

Ministrul Israelian spune "Ar trebui să reconstruim Templul din Ierusalim"

"Ar trebui să reconstruim Templul din Ierusalim" - spune ministrul israelian
Un ministru israelian a declarat public săptămâna trecută că, probabil, a venit timpul pentru a se reconstrui Templul biblic de pe Muntele Templului din Ierusalim.

Cea mai mare parte a israelienilor nu au această aspirație. Chiar și printre cei care ar dori să vadă templul restaurat, cei mai multi nu cred că Israelul poate realiza ceva atât de controversat, cu excepția unei acțiuni directe a Creatorului.

Dar toate astea nu l-au oprit pe Ministrul pentru Locuințe și construcții, Uri Ariel (din Partidul Casa Iudaica), declarând că "avem nevoie pentru a construi un templu real pe Muntele Templului."

Ministrul Uri Ariel a rostit această declarație în timpul unei conferințe de presă a Comunitatii Samaritene din Silo, unde arheologii au descoperit rămășițele de suporturi pentru cortul(Tabernacul) Biblic, unde era situat de secole.

Potrivit unui studiu, o treime din evrei israelieni doresc ca Templul sa fie reconstruit în Ierusalim
Printre multe organizații care au inițiat cercetarea, activiștii sunt optimisti. 

Ei cred că rezultatele arată o consolidare a percepției publice, si că locul este cel mai important site evreiesc. Cu toate acestea, sa constatat, de asemenea că Zidul Plângerii este considerat cel mai sfant site in iudaism.

De curand a fost lansat un sondaj, cu o zi înainte de Tisha B'Av, doliu evreiesc în amintirea distrugerii primului și celui de al doilea Templu, si a fost finantat de catre Fundatia Independenta Israel.
Potrivit sondajului realizat de Forumul comun al Organizațiilor de pe Muntele Templului, la intrebarea ceruta : "Sunteti in favoarea sau contra pentru construirea unui templu pe Muntele Templului", 30% au răspuns Da, în timp ce 45% au fost împotrivă, iar 25% au spus ca nu sunt siguri.

Printre evreii religioși care au participat la sondaj, 43% au susținut construirea unui templu, în comparație cu 20% din rândul naționaliștilor ultra-ortodoxi și ultra-ortodoxii, si 31% dintre evreii seculari. 


Cu toate acestea, în ciuda schimbarii de atitudine față de Muntele Templului, publicul evreu încă mai crede că Zidul de Vest este cel mai sfânt loc în iudaism. 66% au ales Zidul de Vest, în comparație cu 29% care au ales Muntele Templului. Shalom !!!

miercuri, 10 iulie 2013

Ce sa întâmplat cu numele Creatorului in Rabinismul Talmudic ?

Ce sa întâmplat cu numele Creatorului in Rabinismul Talmudic ?
Misterios, Elohim (Cel Atotputernic) a trecut printr-o schimbare de la numele Yahweh la Adonai și nu numai în Rabinismul Talmudic care se vrea Iudaism original, dar și Iudaismul Mașianic si Crestinismul au acceptat această schimbare de nume.

Numele Yahweh este scris de aproape șapte mii de ori în Scriptură ca YHWH (Yod-Hey-Waw-Hey), pronunțat ...Yahweh ... Yahveh.... Yaue... *Strongs # 3068* scris în  aramaică sau ebraică.

Originea prescurtată *Strongs Yah # 3050*scris in aramaică sau ebraică YH (Yod-Hey) apare de  patruzeci și nouă de ori în Scriptură. Acesta este modul în care putem obține numele în ebraică, cum ar fi de exemplu Mattith-yahu (Matei), ceea ce înseamnă *un Dar de la Yahweh* și in ebraică cuvinte, cum ar fi Hallelu-Yah ceea ce înseamnă *Laudat să fie Yah*.  

Numele Creatorului nostru, nu este Adonai așa cum a fost scris în unele Biblii evreiești. Cuvântul ebraic Adonai este scris cu litere ebraice ADNY (Aleph-Dalet-Nun-Iod)* Strongs # 113* și, Cuvântul Adonai este redat ca un Lord (stăpîn) în traducerile Creștine și Evreiești deopotrivă, dar în versiunile mai precise traduceri de calitate este  cuvîntul maestru..

În multe traduceri Evreiești, inclusiv Biblia complectă Evreiască, numele de Yahweh este îndepărtat și înlocuit cu Adonai, care noi deja știm ca nu este numele lui, este doar un titlu, care este deja utilizat în întreaga Scriptură. Cu alte cuvinte, ei Evreii au schimbat numele Yahweh cu titlul Adonai.  Și asta pentru că Adonai este deja în uz în Scriptură, spun ei ...nu contează... numele sau titlul e tot una. Adonai  un Lord puțin superior unui om de rînd, este titlul și numele Creatorului în viziunea lor.    

În cele mai multe traduceri creștine numele de Yahweh este îndepărtat și înlocuit cu Domnul în majuscule. Acest lucru este, de asemenea confuz, deoarece acestea cuvînt Domnul nu este nume  este un titlu uzual pentru orice persoană și nu este cuvînt ebraic ca să definească un nume .

Adonai (domnul meu) un lord (stăpîn) mai mic, nu poate fi numele Celui Veșnic. În esență, ei au luat un nume și un titlu apoi le-au transformat prin traducere într-un singur cuvânt și așa s-au procopsit cu Adonai-Domnul. Ele sunt pur și simplu jocuri de cuvinte atunci când sunt traduse din ebraică în engleză sau in altă limbă.

Aceste practici încalcă Scriptura, în multe locuri, cum ar fi : adăugarea sau eliminarea din Cuvântul lui Yahweh. Folosind numele adulterat e în zadar, este a necinsti numele mare și puternic al Creatorului, numele Yahweh. Să citim câteva pasaje din Scriptură....

Pînă cînd vor prorocii aceştia să prorocească minciuni, să prorocească înşelătoriile inimii lor? Cred ei oare că pot face pe poporul Meu să uite Numele Meu prin visele pe care le istoriseşte fiecare din ei aproapelui său, cum Mi-au uitat părinţii lor Numele din pricina lui Baal? (Yirmeyahu*Ieremia 23:26-27) -.

 Iudaismul rabinic la fel ca si Crestinismul au înlocuit numele Creatorului
* n-adăugaţi nimic la cele ce vă poruncesc eu şi să nu scădeţi nimic din ele; ci să păziţi Poruncile lui יהוה Yahweh(YAUE), Eylohim al vostru aşa cum vi le dau eu. ( Debarim *Deutronom 4:2)

Înlocuirea lui Yahweh cu Adonai sau Domnul este o blasfemie, prin care au scos Cuvîntul/Numele original.

Eu sunt יהוה Yahweh(YAUE), acesta este Numele Meu; şi slava* Mea n-o voi da altuia, nici cinstea Mea, idolilor. (Yeshayahu*Isaia 42:8) - Acum e clar și știm ca numele Lui este Yahweh!

Să nu iei un nume deşert drept Numele lui יהוה Yahveh(YAUE) Cel Atotputernic al tău; căci יהוה Yahweh(YAUE) nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert Numele Lui.(Shemoth*Exod 20:7)

Știu că acest subiect poate fi foarte confuz pentru unii oameni ca să-l înțeleagă, așa că vreau să fiu clar. Cuvântul ebraic pentru domnul este Adonai, dar ar trebui să fie tradus ca maestru, mai degrabă decât Domnul. Peste tot unde există Adonai sau Domnul în Scriptură ar trebui să scrie si sa se citească Yahweh sau Yah.. Dacă aveți dubii, mergeți la aramaică sau ebraică, veți vedea înțelesul se va citi YHWH (Yod-Hay-Waw-Hay), în aramaică și ebraică.

Conducerea Mașianicilor interzice utilizarea numelui real *Yahweh* deoarece Talmudul le spune să nu folosească acest nume pentru că nu se cunoaște pronunțarea corectă.

De fapt, în sinagogile Mașianice chiar sunt încurajați de al numi HaShem, care este substituirea tradițională pentru Numele Lui Yahweh . HaShem înseamnă literal nume... dar care nume? ce nume? evident că El Creatorul are într-adevăr un nume, dar Talmudul interzice de a chema Numele YHWH, pentru-că zic ei, nimeni nu-l știe. Shalom !!!

duminică, 7 iulie 2013

Egiptul zilelor noastre

Arderea Steagului Evreiesc de catre Egipteni
Egipt: Cel puțin treizeci si  sase de morți si sute de raniti, in luptele dintre partizanii și adversarii lui Morsi.

Armata egipteană a desfășurat tancuri in apropiere de Piata Tahrir din Cairo pentru a încerca să controleze ciocnirile între susținătorii și adversarii demisului Președinte Mohamed Morsi, care au provocat în întreaga țară cel puțin treizeci si sase  morți.

Tancurile armatei egiptene și întăriri de poliție au ajuns in apropiere de Tahrir, unde protestatarii au atacat cu pietre,torțe și gloanțe de pusca cu aer comprimat, în unele cazuri.

Simpatizantii lui Morsi au încercat să ajungă in Piața Tahrir, unde se adună mii de oameni, care susțin demonstrațiile organizate de grupuri non-islamiste și activiști revoluționari în favoarea Armatei.

Oponenții lui Morsi au împiedicat pe islamiști sa ajunga in piata și au început să tragă cu gloanțe de pușcă cu aer comprimat. Situația sa calmat după apariția tancurilor militare, si mai multi dintre demonstranți au părăsit zona.

Anterior, armata a avertizat într-o declarație ca va proteja demonstranții "pașnici" de orice "provocare sau atac."

Cel puțin treizeci si sase de persoane au murit în incidente înregistrate in diferite puncte din țară, a raportat televiziunea de stat .

La rândul său, procuratura a anunțat că a desemnat un examinator pentru a determina cauza morții a patru persoane în fața sediului central al Gărzii Republicane, unde cred islamiștii că este reținut Morsi.


Detronat de armata, Presedintele egiptean Morsi, ales într-un scrutin a fost la putere doar un an.

Iata ce spune Scriptura despre Egipt: 

Proorocie împotriva Egiptului. Iată, Yahweh călăreşte pe un nor repede şi vine în Egipt. Idolii Egiptului tremură înaintea Lui, şi li se îndoaie inima Egiptenilor în ei.

,,Voi înarma pe Egipteni unii împotriva altora, şi se vor bate frate cu frate, prieten cu prieten, cetate cu cetate, împărăţie cu împărăţie.

Duhul Egiptenilor va pieri din ei, şi le voi nimici sfatul; atunci vor întreba pe idoli şi pe vrăjitori, pe ceice cheamă morţii şi pe ghicitori.

Voi da Egiptul în mînile unui stăpîn aspru, şi un împărat fără milă va stăpîni peste ei, zice Yahweh, Eylohim al oştirilor.``

Apele mării vor seca, şi rîul va seca şi se va usca, rîurile se vor împuţi, canalele Egiptului vor fi goale şi uscate, pipirigul şi trestiile se vor vesteji.

Livezile Nilului de la îmbucătura rîului, şi toate sămănăturile din valea rîului se vor usca, se vor preface în ţărînă şi vor pieri.

Vor geme pescarii, se vor boci toţi cei ce aruncă undiţa în rîu, şi ceice întind mreji pe ape vor fi nemîngîiaţi.

Ceice lucrează inul dărăcit, şi ceice ţes ţesături albe vor fi acoperiţi, de ruşine, stăpînitorii ţării vor fi întristaţi şi toţi simbriaşii vor fi cu inima amărîtă.

În adevăr, voivozii Ţoanului au înebunit, sfetnicii înţelepţi ai lui Faraon s'au prostit. ,,Cum îndrăzniţi voi să spuneţi lui Faraon: ,Noi sîntem fiii înţelepţilor, fiii străvechilor împăraţi?

Unde sînt înţelepţii tăi?` ,Să-ţi facă descoperiri idoleşti, şi să spună ce a hotărît Yahweh al oştirilor împotriva Egiptului.

Voivozii Ţoanului au înebunit, voivozii Nofului s'au înşelat, căpeteniile seminţiilor duc Egiptul în rătăcire:

Yahweh a răspîndit în mijlocul lui un duh de ameţeală ca să facă pe Egipteni să se clatine în toate faptele lor, cum se clatină un om beat şi varsă,şi Egiptul nu va avea pe nimeni, care să poată face ceva, nici cap, nici coadă, nici ramură de finic, nici trestie!

În ziua aceea, Egiptul va fi ca o femeie: va tremura şi se va teme, văzînd mişcarea mînei Yahweh al oştirilor, cînd o va ridica împotriva lui.

Chiar şi ţara lui Iuda va fi o groază pentru Egipt: cum i se va vorbi de ea, se va îngrozi, din pricina hotărîrii luate împotriva lui de Yahweh al oştirilor. 

Astfel, Yahweh va lovi pe Egipteni, îi va lovi, dar îi va tămădui. Ei se vor întoarce la Yahweh, care -i va asculta, şi -i va vindeca. (Isaía 19:1-17,22) Shalom !!!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...