Israel

Israel

luni, 3 iunie 2013

Prorocii mincinosi

Prorocii mincinosi
Copilașilor nu dați crezare oricarui DUH; căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși .

Prea iubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sînt dela Yahveh; căci în lume au ieşit mulţi prooroci mincinoşi. (1Ioan 4:1)

Prorocii mincinoși se caracterizează printr-un DUH de minciună. Și יהוה Yahveh a zis; cine va amăgi pe Ahab împăratul lui Israel...și un DUH a venit și s-a înfățișat înaintea lui יהוה Yahveh .

Şi Yahveh a zis: ,,Cine va amăgi pe Ahab, împăratul lui Israel, ca să se suie la Ramot în Galaad şi se peară acolo?`` Au răspuns unul într'un fel, altul într'altul. Şi un duh a venit şi s'a înfăţişat înaintea lui Yahveh, şi a zis: ,,Eu îl voi amăgi.`` Yahveh i -a zis: ,Cum?` (2 Cron. 18:19-20)

Acesta este Duhul minciunii, duh care lucrează în fii neascultării- care nu ascultă Legea, nu păzesc poruncile. Acest DUH se manifestă pe plan global în bisericii : tu laşi ca Iezabela, femeia aceea, care se zice proorociţă, să înveţe şi să amăgească pe robii Mei să se dedea la curvie, şi să mănînce din lucrurile jertfite idolilor(Apoc. 2:20)

 Idolatria și curvia e rampantă în bisericii, și asta sub oblăduirea prorocilor mincinoși. Liderii bisericilor (capul) și coada (prorocul care învață pe oameni minciuni), duc poporul în RATĂCIRE.

 (Bătrînul şi dregătorul sînt capul, şi proorocul, care învaţă pe oameni minciuni, este coada.) Cei ce povăţuiesc pe poporul acesta îl duc în rătăcire, şi cei ce se lasă povăţuiţi de ei sînt pierduţi. (Isa. 9:15-16)

Aceștia sînt oameni pierduți pentru că se lasă să fie amăgiți și le place amăgirea ... aceste mulțimi care umple bisericile, sub influența duhului minciuni.

Cine ne ascultă este din יהוה Yahveh; cine nu ne ascultă nu este din יהוה Yahveh. Prin aceasta cunoaștem DUHUL ADEVĂRULUI și Duhul rătăcirii .

Noi însă sîntem din Yahveh; cine cunoaşte pe Yahveh, ne ascultă; cine nu este din Yahveh, nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaştem duhul adevărului şi duhul rătăcirii. (1 Ioan 4:6)

Cunoastem duhul rătăcirii, prin faptul că; cine nu ne ascultă nu este din יהוה Yahveh. Problema e ce sa asculte?

Dacă cineva îşi întoarce urechea ca să n'asculte legea, chiar şi rugăciunea lui este o scîrbă. -(Prov. 28:9)

Dacă cineva își întoarce urechea ca să Nu Asculte LEGEA ! deci cei ce nu ascultă Legea sînt fiii neascultări, ei sînt cei rătăciți; Rătăciți de la ce ??

 Tu mustri pe îngînfații, pe blestemați aceștia, care se rătăcesc de la Poruncile Tale (Psalm. 119:21).

 Prorocii care prorocesc fără temeiul Legii sînt în ne concordanță cu Torah. Prorocesc minciuni, vedeni ieșite din inima lor ca să înșele pe cîți mai multi. Prorocii fără Lege sînt sub influența Duhurilor de draci (duhuri înșelătoare) care se manifestă prin semne si minuni mincinoase.

 Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase, şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru ceice sînt pe calea pierzării, pentrucă n'au primit dragostea adevărului ca să fie mîntuiţi. (2 Tes.2: 9-10)

 Prorocii care prorocesc într-un alt Nume, decît Numele lui יהוה Yahveh. Poporul înșelat iubește aceste manifestări și le aprobă. Căpetenia tuturor acestor prorocii este PROROCUL MINCINOS care va peri împreună cu fiara în foc.

 La drept vorbind, unde ai auzit tu un proroc zicînd –Așa vorbește יהוה Yahveh ? Nu vezi, nu auzi că toți prorocesc în numele lui Baal = domnul.


Baʿal este denumirea unui zeu vest-semitic și înseamnă în limba ebraică Domn , vezi : http://ro.wikipedia.org/wiki/Baal

 In Port. Baal significa "O Senhor", vezi : http://pt.wikipedia.org/wiki/Baal_(dem%C3%B3nio)

Prorocul Ilie la fel al aseamana pe Baal cu dumnezeu : 

Ilie a zis proorocilor lui Baal: ,,Alegeţi-vă un junc din cei doi, pregătiţi -l voi întîi, căci sînteţi mai mulţi, şi chemaţi numele dumnezeului vostru; dar să nu puneţi foc.``

Ei au luat juncul pe care li l-au dat, şi l-au pregătit. Şi au chemat numele lui Baal, de dimineaţă pînă la amează, zicînd: ,,Baale, auzi-ne!`` Dar nu s'a auzit nici glas, nici răspuns. Şi săreau împrejurul altarului pe care -l făcuseră.

La amează, Ilie şi -a bătut joc de ei, şi a zis: ,,Strigaţi tare, fiindcă este dumnezeu; se gîndeşte la ceva, sau are treabă, sau este în călătorie, sau poate că doarme, şi se va trezi.`` (1 Regi 18:25-27)

Fapt dovedit e că în bisericii unde manifestările spirituale sînt la clasa înaltă (primul loc) duhul rătăcirii se manifestă cel mai puternic. Pentru-că are loc și teren favorabil...cei mai afectați sînt penty-co și cei ce țin de ei; Pentru care manifestarea spirituală e singura doctrină care stă ca piedestal, pentru ei și alte doctrine adiacente.

Ia aminte spre Mine, dar, poporul Meu, pleacă urechea spre Mine, neamul Meu! Căci din Mine va ieşi Legea, şi voi pune Legea Mea lumină popoarelor. (Isaia 51:4)

Toți prorocii și toate prorociile care nu sînt în Lumina Legii lucrează cu duhul întunericului.

a căror minte necredincioasă a orbit -o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Mashiach, care este chipul lui Yahveh. (2 Cor. 4:4)

Legea este lumina ...și fără de Lege. A lucra fără Lege e a lucra fără Lumină; deci cei ce prorocesc și nu au sprijin în Lumină (Legea) vorbesc minciuni în numele lui יהוה Yahveh, sînt proroci mincinoși. יהושע Yashua ne avertizează categoric...se vor scula proroci mincinoși.

Căci se vor scula mîntuitori mincinoşi şi proroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, pînă acolo încît să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi.  (Mat. 24:24)

Vor face semne mari și minuni; E plină televiziunea de așa zise minuni ale prorocilor; și Youtube are sute de mii de așa zise mărturii de minuni…toate acestea sînt lucrări satanice...lucrări de înșelăciune, pentru cei ce sînt pe calea pierzării. Shalom !!!

3 comentarii:

 1. Așa după cum spun Scripturile în Apoc 2 v20. Tu lași ca femeia aceia Ysabela ...prorocița ...să ÎNVEȚE pe robi MEI să se dedea la curvie și să mănînce din lucruri jertfite idililor. La fel astăzi Sîmbatari care zic că sînt călăuziți de duhul...care duh? Deci aceștia care zic că au Legea și țin Porunci și rîndueli .aceștia permit Prorocilor chiar dintre mîncători de Spurcăciuni să vină în Adunarea lor (sinagogă) și să le Prorocescă sau să le de-a învățătură ...asta este o Fără de Lege. Nu numai faptul că prorocesc prin Baal = domnul...ci și faptul că încearcă să abată prin prorociile lor și învățăturile lor tot mai mult de Legea (torah)lui YHWH...Dragostea care este invocată de lideri sîmbătari ...este de fapt Fărădelege ...lor Liderilor le plac aceste Minciuni (proroci) mai ales cînd îi slăvește și le întărește Fărădelegile lor

  RăspundețiȘtergere
 2. sambatari lupta ca prooroci lui baal pt. invatatura lor prin care au castig ,onoare si slava de la oameni.capii lor

  RăspundețiȘtergere
 3. Violeta ...nu prea am înțeles ce ai vrut tu să spui de sîmbatari și prorocii lui Baal. Am înțeles doar de niște proroci care cîștigă onoare și slavă prin învățătura lor ! ce e asta?
  Eu cunosc o seamă de sîmbatari ...dar TOȚI sîmbatari au o ideie...Isus...acest Idol e dumnezeul lor ...de fapt ei ca și creștinii (sîmbatari inclus adventiști) slujesc dracilor ...Pentru că ce jerfesc neamurile ( și ei zic că-s Neamuri) Jertfesc dracilor și nu lui YHWH.
  Sîmbatarii sînt ca și adventiști tot niște puiuți de la ROMA că se închină la aceiași trinitate ca și mămica lor Roma(catolicismul) deci nu prea îți bate tu capul cu sîmbatari ...Totuși fă-mă să înțeleg ce ai vrut să spui.

  RăspundețiȘtergere

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

HalleluYah

HalleluYah Care este originea, însemnătatea şi sensul acestui cuvânt foarte bine cunoscut? HalleluYah este un cuvânt pur ebraic, dar ...