Israel

Loading...

luni, 10 iunie 2013

Iudaismul Mașianic

Iudaismul Mașianic
În timp ce Creștinismul este departe de calea cea dreaptă și îngustă, indiferent la Tora, Iudaismul Mașianic este la fel de deparete de calea dreaptă în cealantă extremă, concludent la doctrinele omenești din Talmud,  părăsind întru totul Tora.

Există multe exemple al modului în care Iudaismul Mașianic în general, este la fel de departe de dreptarul adevărului Tora, așa cum Creștinismul este oprit la stânga Torei in cealantă extremă. Iudaismul Mașianic deși este Mașianic în teorie, nu este nimic mai mult decât Iudaism rabinic.

Iudaismul Mașianic este agațat de doctrinele Talmudului, Mașiah ne-a eliberat de la talmud. În numeroase ocazii, multi dintre noi am asistat și experimentat multe din tradițiile date de om și fără nici o relație cu Tora, în unele cazuri, legalismul (datina bătrînilor), este împins înainte în  timp ce se ignoră Scriptura (Tora) total.

Una dintre traditii este împunerea acoperirii capului pentru bărbați. Permiteți-mi să spun că nu am nimic cu nimeni care poartă o Kippah, dar  purtatul Kippah este o tradiție data de om, nu este Mitzvot ( Porunca sau Instrucțiune din Tora). Primul exemplu este acest pasaj din Legamantul Reinoit *Brit Hadashah*.

Atunci nişte farisei şi nişte cărturari din Ierusalim au venit la יהושע (Yașua) şi I-au zis: „Pentru ce calcă ucenicii Tăi datina bătrînilor? Căci nu-şi spală mîinile cînd mănîncă.”Drept răspuns, El le-a zis: „Dar voi de ce călcaţi Porunca lui יהוה Yahweh(YAUE) în folosul datinii voastre? (Mattithyahu/Matei 15:1-3)

Scenariul în pasajul de mai sus este evident, se referă la spălat și nu la Kippahs (acoperirea capului). Dar toate aceste, sunt premizele de bază care pot fi aplicate la această chestiune a acoperiri capului la bărbați.
De aceea, când vedem în interiorul unei sinagogi Mașianice, toți ca unul urmează orbește doctrinele omenești  din Talmud (tradițiile bătrânilor), prin purtarea Kippah, care nu este nimic altceva decât tradiția data de om, care vedem ca in aceste versete este contrar Scripturii.

Orice bărbat care se roagă sau proroceşte* cu capul acoperit îşi necinsteşte capul său... Bărbatul nu este dator să-şi acopere capul, pentru că el este* chipul şi slava lui יהוה Yahweh(YAUE), pe cînd femeia este slava bărbatului (1Cor.11:47)

VIN BINECUVÎNTAT  ÎNAINTEA PÎINII ?
Un alt exemplu al modului tradițional predominant Iudaismului (datina bătrînilor), peste Scriptura în Iudaismul Mașianic este ordinea de binecuvântare. Chiar dacă Mașiah a fost exemplul nostru de cum ar trebui să facem lucrurile, în Iudaismul Mașianic tradiția făcută de om prevalează.

În Iudaismul Mașianic , se practica această tradiție, de a binecuvânta vinul înainte de a binecuvînta  pâinea, dar Mașiah a binecuvântat pâinea înaintea vinului. Avem nevoie să-l urmăm pe Mașiah al nostru, să fie EL exemplul nostru ! Să citim un pasaj din Scriptură....

Pe cînd* mîncau ei,
יהושע (Yașua) a luat o pîine; şi după ce a binecuvîntat, a frînt-o şi a dat-o ucenicilor, zicînd: „Luaţi, mîncaţi; acesta este trupul Meu.”Apoi a luat un pahar şi după ce a mulţumit lui יהוה Yahweh(YAUE), li l-a dat, zicînd: „Beţi toţi din el;  (Mattithyahu *Matei 26:26-27)

Deși acest lucru pare o problemă minoră, este un alt exemplu de modul în care sunt prezentate cei ce sucesc Scriptura, dar, în multe cazuri, Iudaismul Mașianic, în general, va urma tradițiile oamenilor și a modalităților impuse de iudaismul rabinic în detrimentul a ceea ce știm că spune adevărul *Tora*.

De ce rabin ?
Scriptura este foarte clara cu noi, credincioșii nu trebuie să fie numiți Rabi. Mașiah a spus că nu trebuie să ne numin Rabi. Deci, de ce liderii din comunitatea Evreiască Mașianică, permit congregațiilor sale, să le abordeze cu titlul de Rabin ?, De ce Evreii Mașianici insistă în a numi liderii lor *Rabini* ? Să vedem ce are de spus Mașiah al nostru despre aceasta.

 umblă după locurile dintîi la ospeţe şi după scaunele dintîi în sinagogi; le place să le facă oamenii plecăciuni prin pieţe şi să le zică: „Rabi! Rabi!” Voi* să nu vă numiţi Rabi! Fiindcă** Unul singur este Învăţătorul vostru: haMaşiya, şi voi toţi sunteţi fraţi. (Mattithyahu *Matei 23:6-8)

Cuvântul *Rabinul* nu înseamnă pur și simplu profesor (învățător) așa cum am fost făcuți să credem.

Cuvântul grecesc pentru Rabin este *rha-bbi* hrab-albine* "Strongs # 4461*, ceea ce înseamnă *stăpânul meu*. Cuvântul grecesc pentru *Stăpînul* este *Kurios* koo'-ree-OS* Strongs # 2962*, ceea ce înseamnă, de asemenea, *maestru*.

Cuvântul ebraic pentru *Stăpînul* este *Adonai *Strongs AW-face-ochi # 113*, ceea ce înseamnă, de asemenea, *maestru*. Cuvântul *Rabinul* are în esență același înțeles ca și Stăpînul.

Atunci când apelați la rabin bărbat, sau se referă la cineva ca Rabi, dvs. vă referiți la el în același mod ca Cel Prea Înalt.

Credeți că liderii evrei Mașianici s-au agățat de tradițile omenești, astfel încât aceștia să pară mai Evrei de cît pot ?, sau religiunia lor e mai "evreiescă", decît ceea ce este perceput ca *Iudaism tradițional*? Dacă Mesianicii și-ar pune ca lider un Păstor, atunci asta ar suna prea creștinesc.

Cuvîntul Rabin le convine pentru că e specific evreiesc...se tem de a renunța la aceste doctrine omenești ... dar de unde a venit ideia Creștinilor de a numi liderii lor pastorii, oricum ? Să citim un alt pasaj din Legamantul Reinoit *Brit Hadashah*.... Și El a dat pe unii apostoli, pe alții, prooroci, pe alții evangheliști, pe alții, păstori și învățători, (NKJ Efeseni 4:11)

Vedem aici, de unde Creștinii au luat acest termen de păstor. Traducerea în noua versiune King James este incorectă. *Pastor*, acest cuvînt vine de la cuvântul grecesc *poimen*. *Strongs Poy-coamă # 4166*.... ceea ce înseamnă păstor de oi ... de fapt cioban. De fapt, acest cuvânt este tradus ca cioban de 17 ori și doar odata tradus ca *Pastor* (în sensul de lider)doar în acest pasaj și nici într-un alt loc.

Cuvântul care a fost tradus ca *poimen* în greacă și *pastor* în limba engleză, este cuvântul ebraic *ra'ah* prime-ah Strongs # 7462*, ceea ce înseamnă, de asemenea cioban.

Conform Scripturii, titlul corect în limba engleză, pentru liderul unei adunări ar fi *ra'ah adică cioban* dacă ar fi nevoie de un titlu ebraic care sună mai mult evreiește. 

 Dacă ar fi nevoie de un titlu pentru lider în Adunare atunci ar fi ... *Ra-ah sau haRah-ah* Cioban*, acest titlu nu place nimănui, este prea josnic, așa că titlu de *Rabi* le convine de minune. Shalom !!!

3 comentarii:

 1. Rabi să nu numiți pe nimeni ,căci UNUL singur este învățătorul vostru.Mattiahu 23 v 8.
  Kippah - aici e drept eo bubă mare ...Catolici poartă și ei kippa ,e drept ceva mai diferită și numai uni prelați ..vor spune messianici ...ne-au copiat pe noi ,oare? nu cunva voi ea-ți copiat pe catolici care sînt parte directă aBabilonului misterios? Se știe istoric că babilonieni erau adepți lui Tamuz(zeul soare)și închinători soarelui purtau pe cap semnul soarelui ,adică ceia ce numim noi kippah
  Calugări catolici își fac în cap un loc pleșuv ..se rad rotund în creștetul capului pentru ași relata apartenența la cultul soarelui.
  Este adevărat Preoții(Kohaim) purtau turbane cînd oficiau în Sfîntul Locaș.haMashiah a înlocuit preoția ARONICĂ cu preoția Melhisedek .În preoția lui Melhisedec nu este nuci o referință Scripturală pentru purtarea Turbanului în închinare.Cei ce citează ...Precum în cer așa și pe pămînt !!!.nu pot dovedi măcar un singur verset Scriptural din Torah ca să-i susțină.Și crede-mă că am fost unul din susținători acestei teori ...dar e pur TRADIȚIE nu Torah. UN alt lucri referința din ! cor 11 v 4 . este corect Am verificat Scripturi vechi și foarte vechi și este corect ,și credemă nu in ediția Cornilescu.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Comentați vă rog deuteronom 32.8 :din codexuri, sint confuz..mulțumesc

   Ștergere
 2. Deut 32:8 din engleză: When the Most High gave the nations their inheritance when He separated the sons of man , He set the boundaries of the peoples according to the number of the sons
  of Yisrael. Aici este vorba de o separare pe care IAUE a făcut-o între fii oamenilor și Israel poporul Lui. Această separare a avut loc în Gen,11:7-8. IAUE a încurcat limba celor ce zideau în cîmpia Shinear și i-a împrăștiat pe toată fața pămîntului. De menționat fii lui Heber(Eber) de unde vine numele EVREU nu au participat la construcția Turnului Confuziei și ei și-au păstrat limba ne alterată limba edenică pe care au moștenito de la Patriarhi prin strămoșul lor NOE. Gen. 11:14-15. La vîrsta de treizeci de ani, Şelah a născut pe Eber.
  (Eber, aici haEber… de unde vine cuvîntul Evreu). Eber este strămoșul lui Avraam Avinu. Avraam este numit EVREU (Eber)și Avraam este bunicul lui Israel( Yakob). IAUE a dat popoarelor un teritoriu...După numărul...Benim Israyah...numărul lui Israel este numărul lui IAUE deci 7. IAUE a smuls 7 națiuni (popoare) din Moștenirea lor și a dat-o Fiilor lui Israel.

  .

  RăspundețiȘtergere

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...