Israel

Loading...

vineri, 28 iunie 2013

Istoria Evreilor din YEMEN si ADEN

Istoria Evreilor din YEMEN si ADEN
Comunitatea Evreiasca din Yemen
Evreii din Yemen au mai multe istorii legate de sosirea lor în țară, cel mai bine cunoscut fiind istoria care spune că au ajuns înainte de distrugerea primului Templu. Primele dovezi istorice ale prezenței Evreilor din Yemen datează din secolul al treilea.

Evreii au început să părăsească Yemenul în jurul anului 1880, cand aproximativ 2500 de Evrei au pornit spre Ierusalim și Jaffa, după primul război mondial când Yemenul a devenit independent, sentimentul anti-Evreiesc sa intensificat. 

Legi Antisemite, care au fost uitate de ani de zile au fost aduse la lumină (de exemplu, Evreii nu mai puteau merge pe trotuare sau călare)iar in instanță, dovezile Evreilor nu au fost acceptate fata de dovezile Musulmanilor.

În 1922, guvernul din Yemen a reintrodus o lege veche Islamica, care obliga orfanii Evrei sub 12 ani, sa fie convertiti la Islam. Când un Evreu decidea să emigreze, el trebuia să-si lase toate proprietatile sale guvernului. Cu toate acestea, între 1923 și 1945, un total de 17.000 Evrei Yemeniti au parasit tara si au plecat în Israel.

După al doilea război mondial, mii de Evrei din Yemen au vrut să migreze spre israel, dar Cartea albă Britanica era încă în vigoare și cei care plecau în cele din urmă,au avut probleme in zonele supraaglomerate din Aden, unde au avut loc revolte grave.

In 1947, după ce Organizația Națiunilor Unite a decis să faca divizarea,mulți Evrei au fost uciși, iar cartierele Evreiesti a fost complet arse,în septembrie 1948, cănd autoritățile Britanice din Aden au permis refugiaților Evrei sa plece spre Israel.

În 1947, după decizia Britanicilor de a face divizarea, rebelii Musulmani au realizat o persecuție sângeroasă in Aden,unde au ucis 82 de Evrei și au distrus sute de case Evreiești. 

Comunitatea Evreiască din Aden, care avea 8 000 de Evrei în 1948, a fost nevoita să fugă. Prin 1959 mai mult de 3 000 de Evrei au plecat în Israel,mulți au fugit în Statele Unite și Anglia. În prezent, nu există Evrei rămași în Aden.

În același timp, cind sa creat Israelul, Comunitatea Evreiască din Yemen a fost paralizata si din punct de vedere economic,cele mai multe dintre magazine și prăvălii Evreiești au fost distruse.

 Această situație din ce în ce mai periculoasa a condus la emigrarea Comunității Evreiesti Yemenite - aproape 50.000 de Evrei - între iunie 1949 și septembrie 1950, prin operațiunea numită "covorul magic",o emigrare la scară mai mică a fost permisă până în 1962, când un război civil a pus capăt brusc la exodul Evreilor.

Acesta este un alt exemplu al Comunității Evreiești de a parasii un Stat din țările Arabe,se estimează că aproximativ o mie de Evrei mai trăiesc în prezent în Yemen,unde sunt ținuți ostatici în condiții îngrozitoare și nu le este permis să părăsească țara.

marți, 25 iunie 2013

Falsa dragoste

Falsa dragoste
יהושע Yașua a spus: dacă mă iubiți veți păzi poruncile mele (Ioan 14:15).

Acum să vedem șmecheria lui Satan; el vine cu o inspirație foarte dibace și spune :
Vezi noi creștinii trebue să păzim numai poruncile lui יהושע Yașua; nu avem nimic în comum cu vechea Lege; Noi suntem în har și păzim poruncile lui (isus), asta o spune el (șatan) și această șoaptă pare a fi credibilă; de aceia cei mai mulți cred că; יהושע Yașua are alte Legi decît AbbaTatăl.

La (cruce) zice șatan: toate legile au fost răstignite: și șmecheria lui prinde, el arată o cale slobodă (largă) pe care mergi cum vrei și cînd vrei nu mai ești sub obligația de a păzi Legea; trebuie doar să crezi și să fi ca el (șatan). Dar ce spune Iacov? Tu crezi că יהוה Eylohim este unul și bine faci; dar și Dracii cred ...și se-n fioară (Iacov 2:19).

O credință drăcească, fara Lege; Legea = fapte. De fapt credința fără Lege…este Drăcească. Este această credință posibilă pentru mîntuire??? Menționez iarăși Legea = Fapte; Fapte+Credință = Mîntuire.

Varianta credință + nimic, este de fapt = moartea. Nimeni să nu se înșele, să nu se lase înșelat. Dragostea adevărată stă în păzirea poruncilor lui יהוה Yaahweh (Yaue) (1Ioan 5:3).

Șatan în cealantă mîna, vine și spune nu; E de ajuns să-l iubești pe (isus) și să crezi în el și ești mîntuit. Dar ce spune Mîntuitorul? citez: Adevărat, adevărat vă spun; (cuvintele lui יהושע Yașua)că cine ASCULTĂ CUVINTELE MELE și Crede în CEL CE M- A TRIMIS PE MINE, are viață veșnică...(Ioan 5:24).

Este posibil ca să spui iubesc pe יהוה Yahweh(Yaue) dar să ignori Legea Lui, cuvintele lui? Dragoste este ÎMPLINIREA LEGII (Rom.13:10), o dragoste fără Lege e falsă (fără de lege).

Caci Eu n-am vorbit de la MINE ÎNSUMI ...ci ABBA TATĂL care m-a trimis, El însuși mi-a poruncit (Tatăl poruncește Fiului) ce trebue să spun și cum trebue să vorbesc. Și știu că Porunca lui este VIAȚĂ VEȘNICĂ.(Ioan 12:49-50).

Porunca Tatălui este viața veșnică. Dragostea ta este pentru poruncile Tatălui? disprețuești tu pe Tatăl = ABBA care poruncește Fiului (Yașua). Și Fiul păzește porunca Tatalui. (Ioan15:10).

De ce nu vrei să păzești ce Tatăl ți-a poruncit?... și mai vorbești de dragoste. Dragoste care stă în însași păzirea poruncilor Lui. Dacă mi-ași da trupul să fie ars și n-ași avea dragoste... nu folosește la nimic. (1Cor. 13:3) ce fel de dragoste? Care e dragostea ta?

Iubind pe יהוה Yahweh(Yaue) Eylohim al tău ascultînd de glasul lui; și lipindu-te de EL..căci de aceasta atîrnă viața ta...(Deut. 30:20).

Dacă iubește cineva pe tată pe mamă mai mult de cît pe Mine nu este vrednic de Mine(Mat. 10:37).Shalom !!!

duminică, 23 iunie 2013

Istoria Evreilor din Libia

Istoria Evreilor din LIBIA
Familie de Evrei din Libia
Comunitatea Evreiască din Libia asi are originile sale din secolul al treilea. In timpul ocupației Italiene din Libia în 1911, existau doar 21 000 de Evrei în țară, mai ales în Tripoli.

La sfârșitul anilor 1930, legile anti-Evreiești au fost consolidate treptat, iar Evreii au fost supuși la represiuni teribile. Totuși, în 1941, Evreii reprezentau un sfert din populația din Tripoli unde si-au menținut 44 de sinagogi.

În 1942, Germanii au ocupat cartierul Evreiesc făcand o viata foarte dificila pentru Evreii din Libia. In timpul ocupatiei Britanice, creștea fervoarea naționalismului Arab și anti-Evreiesc, astfel a fost principalul motiv din spatele unor serii de persecuții, cele mai grave din care, în noiembrie 1945, au dus la masacrarea a 140 de Evrei la Tripoli și în regiunile din apropiere, și distrugerea a cinci sinagogi.

Înființarea Statului Israel a condus pe mulți Evrei să părăsească Libia. În iunie 1948, în semn de protest pentru infiintarea Statului Israel, protestatarii au ucis 12 Evrei și au distrus aproximativ 280 de case Evreiești. Deși emigrarea a fost ilegală, mai mult de 3 mii de Evrei au reușit să fugă în Israel. 

Atunci când Britanicii au legalizat emigrarea în 1949, și în anii anteriori ai independenței Libanului în 1951, demonstranții prin demonstrațiile ostile împotriva Evreilor au provocat plecarea de aproximativ a 30 de mii de Evrei din nordul Libanului,după ce Libia si-a castigat independența și a devenit un membru al Ligii Arabe în 1951.

 Legea din 31 decembrie 1958,printr-un decret emis de Președintele Consiliului Executiv al Tripolitania, a dispus dizolvarea Consiliului Comunității Evreiești și numirea unui comisar numit de guvernul Musulman. 

Decretul regal din 08 august 1962 a dispus, printre altele, ca un Libian care colabora cu un Evreu sa-si pierdea cetățenia, sau dacă ar fi avut vreun contact cu Sionismul. Pierderea cetățeniei Libiene, în conformitate cu această dispoziție extinsă, a vizat pe Evrei, după proclamarea independenței din Libia, precum și orice persoană considerată a fi acționat moral sau material în favoarea intereselor Israeliene.

Prima lege nr 14 din 7 februarie 1970, Guvernul Libian a stabilit că toate proprietățile care aparțin "Israelienilor", care au părăsit teritoriul Libian ", si se stabileasc definitiv în străinătate", să treacă in Custodia Statului Libian,astfel dar pentru Israeliții care au părăsit teritoriul Libian si s-au stabilit definitiv in Israel,si au peirdut proprietățile lor in favoarea guvernului Libian.

 În 1969, când Gaddafi a preluat puterea, mai erau 100 Evrei, în 1979, mai rămăseseră doar 30,in zilele noastre populatia Evreiasca a disparut aproape in totalitate de pe teritoriul Libiei. 

miercuri, 19 iunie 2013

Nerecunoașterea numelor sacre

Nerecunoașterea numelor sacre
Una din lucrarile Arhi-înșelatorului (AntiMashiach) este schimbarea numelor sacre: Creatorul are un nume și acest nume e יהוה Yahveh(Yaue) sub acest nume Creatorul a fost cunoscut din cele mai vechi timpuri și El însuși s-a recomandat cu acest nume.

 יהוה Yahveh (YAUE) a zis lui Moise: „Eu sînt יהוה Yahveh (YAUE).” Şi a adăugat: „Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: „Cel ce Se numeşte יהוה Yahveh (YAUE), m-a trimis la voi.
 יהוה Yahveh (YAUE) a mai zis lui Moise: „Aşa să vorbeşti copiilor lui Israel: „ יהוה Yahveh (YAUE) Cel Atotputernic al părinţilor voştri, יהוה Yahveh (YAUE) al lui Avraam, יהוה Yahveh (YAUE) al lui Isaac şi יהוה Yahveh (YAUE) al lui Iacov, m-a trimis la voi. Acesta este Numele* Meu pentru veşnicie, acesta este Numele Meu din neam în neam.  (Exod 3:14-15).

Să înțelegem și să analizăm puțin înșelăciunea; numele prorocilor din vechime: Ilie(EliYahu), Isaia(YesaYahu), Ieremia(YirmeYahu), Ezekia(HizkiYah), Obadia(OvadYah)....Toți aceștia au ramas în scripturi cu numele lor originale. De ce a fost nevoie să se înlocuiască numele Creatorului și ale altor persoane din scripturi ? Dacă era nevoie de o translatație ar fi trebuit să se translateze corect însemnătatea numelor sfinte. 

Ilie, in ebraica, EliYáhu, care inseamna : Yahveh al meu, Atotputernic.
Ieremia, in ebraica, YirmeYahu, care inseamna : Yahveh ma chemat.
Isaia, in ebraica, YešaYáhu, care inseamna : Yahveh, Salvatorul meu.
Obadia, in ebraica, OvadYah care inseamna : Servul lui Yahveh.
Zaharia, in ebraica, ZachariyYah, care inseamna : Yahveh si-a adus aminte.
Ezechia, in Ebraica, ḤizkiYah care inseamna : Yahveh ma intarit.

De exemplu: dacă am vrea să translatăm numele יהוה Yahveh (Yaue), ar trebui să spunem CEL VEȘNIC!! Dar cu părere de rău, Numele יהוה Yahveh (Yaue) a fost scos din scriptură și înlocuit cu un cuvînt care este deșert, fără valoare. Aici vedem gheara lui Satan care voiește ca numele Creatorului să fie uitat și înlocuit cu Baal = Domnul 

Cred ei oare că pot face pe poporul Meu să uite Numele Meu prin visurile pe cari le istoriseşte fiecare din ei aproapelui său, cum Mi-au uitat părinţii lor Numele din pricina lui Baal? (Ier. 23:27)

 Numele יהוה Yahveh(Yaue) are însemnătate; un înțeles profund, pentru că EL este CEL VEȘNIC, CREATORUL; domnul nu înseamnă nimic. Sînt mulți domni și stăpîni, după cum Shaul (Pavel) spunea: dar pentru noi care credem ; este Un singur Eylohim, Tatal, יהוה Yahveh (Yaue);...și un singur haMașiya (Mesia) יהושע Yahshuah (Yașua)...

totuşi pentru noi nu este decît, Unul singur Yahweh (YAUE): Tatăl, de la care vin toate lucrurile şi pentru care trăim şi noi, şi singurul Stăpîn: (Yașua) haMaşiya prin care sunt toate lucrurile, şi prin El şi noi. (1Cor. 8:6)

Lucrarea satanică de renegare a numelor originale a reușit cu succes și omenirea nu mai cheamă numele lui יהוה Yahveh (Yaue), ci numele lui Baal = domnul; și închinarea nu mai este atribuită Creatorului ci idolului. Pentru marea majoritate e o închinare inconștientă. Pentru că așa s-au născut, sau așa au primit, deci este rău si odata ce cunoastem, Numele Adevarate trebuie sa ne intoarcem la origini pentru a face o inchinare corecta.

Cine își poate închipui pe Miriam (maria) mama lui יהושע Yașua chemîndu-l pe fiul ei pe un nume păgîn; grecesc; Isus? Cînd îngerul (malach) Gabriel i-a spus precis să-l numească יהושע (Yașua). Numele lui haMashyah este יהושע Yahshuah(Yașua), nu Isus.

Isus nu înseamnă nimic, nu are înțelesul de יהוה Yahveh (Yaue) Mîntuitorul. Pe cind יהושע Yahshuah (Yașua) are înțeles și acesta este יהוה YHWH (Yaue) Mîntuește; deci în numele lui יהושע (Yașua) este putere; și demonii erau înspăimîntați de acest nume; יהושע (Yașua) poartă numele Tatălui; deci  יהוה Yahveh (Yaue) este neprihănirea noastră. Este putere în acest nume; de aceia trebue să-L folosim în închinare și vorbire.

În vremea Lui, Iuda va fi mîntuit, şi Israel va avea linişte în locuinţa lui; şi iată Numele pe care i -L vor da: ,Yahveh, Neprihănirea noastră!`` (Ier. 23:6)

Ținta lui Satan a fost de a elimina aceste nume puternice și a le înlocui cu surogate false pentru-ca numele CREATORULUI să fie adus la nimic, fără nicio valoare; și numele lui baal=domnul să triumfe spre slava lui Satan; acesta a fost planul lui haȘatan; și a reușit într-o mare masură.

Acum cînd ți-sa făcut cunoscut numele Creatorului al Mîntuitorului și tu continui în a chema pe Creator Baal=domnul; calci porunca a 3-a care spune; să nu iei în deșert NUMELE lui יהוה Yaue Eylohim al tău. Să nu iei un nume desert drept numele lui יהוה Yahveh (Yaue Eylohim). Satan este bucuros cînd tu implori Creatorul sub numele; Domnul=baal; pentru-că de fapt tu îl implori pe el (Satan) El (Satan) fiind ascuns sub numele Domnul=baal. Domnul este BAAL.

Să nu iei un nume deşert drept Numele lui יהוה Yahveh (YAUE) Cel Atotputernic al tău; căci יהוה Yahveh (YAUE) nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert Numele Lui. (Exod 20:7)Original

Pe de altă parte, o altă categorie de credincioși, acceptă numele sfinte, cheamă pe Creator pe numele Lui יהוה Yahveh (Yaue), dar refuză Legea Creatorului. O refuză zicînd că…Nimeni nu poate ținea Poruncile, numai unul singur a putut asta, adică יהושע Yașua. Oare este chiar așa? Ce spun Scripturile despre Legea lui יהוה Yahveh (Yaue) ?

Tu ai dat poruncile Tale ca să fie păzite cu sfinţenie. (Psalm 119:4)

Caci dragostea de Yahveh sta in pazirea poruncilor Lui. Si poruncile Lui nu sunt grele; (1Ioan.5:3)

Cui au fost date aceste Porunci? Sigur oamenilor, deci יהוה Yahveh (Yaue) a știut că pot fi ținute (păzite). În altă ordine de idei, Neprihăniți (sfinți) au fost capabili de a ținea Legea lui יהוה Yahveh (Yaue). 

Avem în Cartea Evrei 11, o listă destul de bogată de oameni Neprihăniți, deci oameni care au putut ținea Legea, fără prihană, de aceia au fost numiți Neprihăniți, Avraam este un exemplu viu.Ideia că nimeni nu poate ținea Poruncile și Legea, e o minciună a Diavolului.

pentrucă Avraam a ascultat de porunca Mea, şi a păzit ce i-am cerut, a păzit poruncile Mele, orînduirile Mele, şi legile Mele.`` (Genesa 26:5).  Shalom !!!

duminică, 16 iunie 2013

Limbii de foc ori de la Babel ?

Limbii de foc ori de la Babel ?
Paralel cu lucrarea adevarată a lui יהוה Yahveh (Yaue), vine și Satan cu șiretlicul lui. Noi cunoastem din scripturi ca יהוה Yahveh (Yaue) în fiecare zi conversa cu omul în grădina pe care o sădise în Eden.

 Atunci au auzit glasul Yahveh Elohim, care umbla prin grădină în răcoarea zilei: şi omul şi nevasta lui s'au ascuns de Faţa lui Yahveh Elohim printre pomii din grădină. (Gen. 3:8)

Binențeles că יהוה Yahveh (Yaue) la creat cu capacitatea de a vorbi, comunica și exprima într-o limbă știuta de el și de יהוה Yahveh (Yaue) limba edenului, limba în care Adam conversa cu nevasta lui și chiar cu animalele în limba aceasta.

Şarpele era mai şiret decît toate fiarele cîmpului pe cari le făcuse Yahveh Elohim. El a zis femeii: ,,Oare a zis Yahveh cu adevărat: ,,Să nu mîncaţi din toţi pomii din grădină?``Femeia a răspuns şarpelui: ,,Putem să mîncăm din rodul tuturor pomilor din grădină.``

Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Yahveh a zis: ,,Să nu mîncaţi din el, şi nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi.``Atunci şarpele a zis femeii: ,,Hotărît, că nu veţi muri: dar Yahveh ştie că, în ziua cînd veţi mînca din el, vi se vor deschide ochii, şi veţi fi ca Yahveh, cunoscînd binele şi răul``. (Gen. 3:1-5)

Abilitatea de a comunica în limba Edenului nu sa pierdut o data cu izgonirea din Eden. Omenirea pîna la potop și chiar după, pîna în vremea lui Nimrod au vorbit vechea limba a Edenului. 

Cuş a născut şi pe Nimrod: el este acela care a început să fie puternic pe pămînt. El a fost un viteaz vînător înaintea lui Yahveh; iată de ce se zice: ,,Ca Nimrod, viteaz vînător înaintea lui Yahveh.`` El a domnit la început peste Babel, Erec, Acad şi Calne, în ţara Şinear. Din ţara aceasta a intrat în Asiria; a zidit Ninive, Rehobot-Ir, Calah  (Gen. 10:8-11)

Satan sa folosit de Nim-rod ca să-și aducă planul lui în perspectivă și să-l aplice, pentru a denatura sistemul corect Nohaic (de la Noe) de închinare la un singur Eylohim יהוה Yahveh (Yaue); Construcția cetatii turn (bab-bell) a fost o sfidare la adresa Creatorului și Creatorul s-a pogorît și le-a încurcat limbile (babbell=încurcătură).

Încurcarea limbilor a avut drept scop oprirea sfidarii la adresa cerului = יהוה Yahveh (Yaue). Pentru ca יהוה Yahveh (Yaue) este Eylohim al rînduelii, neorînduiala aparține lui Satan.

căci Yahveh nu este un Yahveh al neorînduielii, ci al păcii, ca în toate Adunarile sfinţilor.(1Cor.14:33)

În ziua de Shavuot (Cinzecimii) cînd Apostolii și cei împreuna cu ei au primit umplerea cu Ruach ha Kodesh (Duhul Sfînt), s-au vazut limbii de foc (flăcări de foc), sa auzit uruitul unui vînt puternic, Locul sa cutremurat,.Toți s-au umplut de Ruach ha Kodesh (Duhul Sfînt) și vorbeau în limbii omenești înțelese. Limbi care multimea adunata la Yerushalaim le-a putut întelege; aceste limbii; au ramas valabile pentru adevarații închinători a lui יהוה Yahveh (Yaue).

 Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne-am născut? (Fapte 2:8)

Satan astăzi a falsificat (prefacut) pentru a înșela, masele de credincioși; limbile lui șatanice au fost atribuite Duhului Sfînt, Și astăzi poți vedea în (bisericii) oameni trîntiți pe podea cu spume la gură, bolborosind silabe ne înțelese; miorlaituri și sîșiituri spalmodice. 

Toate acestea doar cei posedati demonic o fac; nu cei ce au Duhul sfînt; și cu toate acestea pretind ca au Duhul sfînt; Lucrarea lui Șatan în biserici e mai frecventă decît în afară; Oameni care duc o viață imorală; curvesc fură, înșeală iau numele lui יהוה Yahveh (Yaue) în deșert; beau se îmbată apoi merg la biserică și vorbesc în limbii; Aceste limbi sînt demonice.

Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul, şi el însuş nu poate fi judecat de nimeni.(1Cor. 2:15)

Acolo une nu este sfințenie; neprihănire; adevăr; nu e Duhul sfînt; e Satan, omul duhovnicesc poate să Judece TOTUL și el însuși nu poate fi judecat, Măgulirea de a avea Duhul sfînt făra a ținea Legea Duhovnicească este o înșelaciune a lui Satan.

 Dar cine îşi va adînci privirile în legea desăvîrşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. (Iac. 1:25)

Ştim, în adevăr, că Legea este duhovnicească: dar eu sînt pămîntesc, vîndut rob păcatului. (Rom. 7:14) 

Cînd într-o biserică de vorbitori în limbi, toți vorbesc; nu este ca la o casă de nebuni ? Scriptura arată soluția, Satan vine cu disoluția (adică opusul) și de aceia toti fac o harababură neînțeleasă, aplicînd viclenia lui Satan si spune : nu stingeți duhul; Satan vine cu scriptura; cum a venit și la Yașua cu: Scris este, deci ca o lucrare, fie vorbire sau un alt dar, să fie curat de la יהוה Yahveh (Yaue), trebuie să îndeplinească condiția lui יהוה Yahveh (Yaue).

şi I -a zis: ,,Dacă eşti Fiul lui Yahveh, aruncă-Te jos; căci este scris: ,El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta; şi ei Te vor lua pe mîni, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.`` (Mat 4:6)

Condiția esențială e sființenia .Trăind în felul păgînilor; crezînd în felul păgînilor și închinîndu-te în felul păgînilor, nici nu te gîndi să ai ceva din Ruach ha Kodesh (Duhul Sfînt) ! De unde vin limbile pe care le manifești ? de la Shavuot (Cincizecimii) ori de la Bab-bel?

Dacă sînt unii, cari vorbesc în altă limbă, să vorbească numai cîte doi sau cel mult trei, fiecare la rînd: şi unul să tălmăcească. Dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în Adunare, şi să-şi vorbească numai lui însuş şi lui Yahveh. (1Cor. 14:27-28) Shalom !!!

vineri, 14 iunie 2013

Istoria Evreilor din IRAK

Istoria Evreilor din IRAK
Comunitatea Evreiasca din Bagdad 
Irakul este numele modern pentru o țară stabilita pe vechiul Babilon, Asiria și partea de sud a Turciei, după Primul Război Mondial.Irakul este, de asemenea, teritoriul cel mai vechi al diasporei evreiești, cea mai lungă istorie continuă,un interval de timp de 2670 ani..

 Evreii au prosperat în ceea ce a fost numit pe vremuri in Babilonia, cu 1200 de ani înainte de cucerirea musulmana din 634 d. Hr. Sub controlul musulmanilor, situația comunității evreiești a devenit instabila. Unii evrei au avut poziții înalte în guvern sau au prosperat cu comerțul și schimburile economice.

 În același timp, alți evrei au fost supuși unor taxe speciale și restricții asupra activităților lor profesionale. Sub dominația britanică, care a început în 1927, evreii au mers bine din punct de vedere economic, dar toate aceste progrese sau încheiat atunci când Irakul si-a câștigat independența în 1932.

În iunie 1941, lovitura de stat a lui Rashid Ali, sprijinit de naziștii și inspirat de muftiu, au început o serie de demonstrații în Bagdad și persecuție. Mulțimile de Irakieni inarmate au ucis 180 de evrei și au fost mii de răniți.

Insurecții suplimentare anti-evreiești au avut loc manifestări între 1946 și 1949. După stabilirea statului Israel, în 1948, sionismul a devenit o crimă capitală.

Într-un articol din New York Times din 16 mai 1948, a fost anunțat că nici un evreu nu are permisiunea de a iesi din Irak fara a plati 5.000 de lire (aproximativ 10.000 dolari) pentru guvern , pentru a-si asigura întoarcerea , la fel nici un vreu nu avea voie sa intre în Irak, nici măcar în treacăt.

În 1950 a fost permis evreilor Irakieni să părăsească țara într-un an, dacă renunțe la cetățenia lor. Un an mai târziu, cu toate acestea, proprietățile evreilor care au emigrat au fost confiscate și sau dat restricții economice pentru evreii care au rămas în țară.

Din 1949 până în 1951, 104 000 de evrei au fost expulzați din Irak prin operațiunea Ezra și Neemia, alte 20 de mii au fost luate clandestin de către Iran , astfel, o comunitate evreiasca care avea peste 150 mii de persoane în 1947, a fost redusă la șase mii, după 1951.

În 1952, guvernul Irakian a interzis evreilor sa emigreze. Odată cu creșterea a facțiuni Ba'ath în 1963, au fost impuse restricții suplimentare cu privire la evreii rămași in Irak. Vânzarea bunurilor evreiesti a fost interzisă și toți evreii au fost obligați să aiba carduri de identitate de culoare galbena .

 Persecuțiile au continuat, mai ales după Războiul de Șase Zile din 1967, când mulți dintre celelalti trei mii de evrei ramasi au fost concediati de la locurile lor de munca si arestați .În această perioadă, mai multe măsuri represive au fost luate: proprietățile evreilor au fost luate, conturi bancare înghețate.

Evreii au fost eliberați din funcțiile publice, magazinele le-au fost închise, licențele de afaceri le-au fost anulate,telefoane au fost deconectate. Evreii au fost plasati sub arest la domiciliu pentru perioade lungi de timp, sau au fost limitati in propriile lor orașe.

Persecuția a atins maximul la sfarsitul anului 1968. Grupuri de evrei au fost arestați pentru descoperirile presupuse ca "grupuri de spioni" compuse din oameni de afaceri evrei. Paisprezece persoane din care unsprezece evrei au fost condamnați la moarte în 27 ianuarie 1969, au fost spânzurați în piețe publice din Bagdad,iar altii au murit sub tortură .

Ca răspuns la presiunea Internațională, guvernul de la Bagdad a permis în liniște ca cea mai mare parte a evreilor ramasi in Irak sa emigreze la începutul anilor 1970. În 1973, cei mai multi dintre evreii rămași in Irak au fost presati de guvern sa paraseasca Irakul si sa doneze titlurile de proprietate, fără compensație,o estimare a proprietăților evreiești în valoare de mai mult de 200 milioane de euro (New York Times, 18 februarie, 1973) .

Astăzi, aproximativ 60 de evrei au mai ramas în continuare în Bagdad. Ceea ce a fost odată o comunitate prosperă de evrei în Irak este acum pe cale de disparitie (Associated Press, 28 martie, 1998).

miercuri, 12 iunie 2013

Femeia îmbrăcată cu purpură şi stacojiu

Curva cea mare Babilonul
Strîns legat de lucrarea de înșelăciune este lucrarea Curvei .

Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură şi stacojiu; era împodobită cu aur, cu pietre scumpe şi cu mărgăritare. Ţinea în mînă un potir de aur, plin de spurcăciuni şi de necurăţiile curviei ei. (Apoc. 17:4)

Curva are pe frunte scris un nume Babilon taină; mama curvelor și spurcăciunilor întregului pămînt . 

Taina acestei femei misterioase (biserică) este înșelăciunea, Supremația peste lumea creștină prin putera minciunii. Curva ( biserica - babilon ) se folosește de înțelepciune; înțelepciunea lumească, dracească.

 Înţelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pămîntească, firească, drăcească. (Iacov 3:15)

Înțelepciunea lumii în interpretarea scripturilor și mai cu seamă; mijloacele de amăgire care fac posibil ca împarații pămintului (lideri religioși) și nu numai ei, să se adape din cupa curvei și sînt într-o nebunie spirituală .

Babilonul era în mîna lui Yahveh un potir de aur, care îmbăta tot pămîntul; Neamurile au băut din vinul lui; deaceea au fost neamurile ca într'o nebunie. (Ierem. 51:7) 

Curva = biserica Romei și ficele ei protestante si evanghelice au înbătat tot pămîntul cu falsa doctrină a mîntuiri numai prin credință;(a bisericii) Cînd Iacov spune hotărît că Credința fară faptă e moartă. După cum trupul fără duh este mort, tot aşa şi credinţa fără fapte este moartă.  (Iac. 2:26)

Credința = Har
Fapta = Legea

Acestea amîndouă trebue să lucreze mîna în mîna; Credința și fapta, nu este nici o altă cale de mijloc. Kifa (Petru) menționează; De aceia dați-vă și VOI toate silințele ca să uniți cu Credința voastră fapta  :  De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; (2 Pet. 1:5)

Deci fapta = Legea, trebue unita cu credinta; Shaul (Pavel) spune; Prin credință desfințăm noi Legea? NICIDECUM, din contra noi întărim Legea (idolatria) este piatra unghiulară a religiei curvei; și ca atare idolatrii o iubesc și se desfată în acest sistem idolatru.

Deci, prin credinţă desfiinţăm noi Legea? Nicidecum. Dimpotrivă, noi întărim Legea. (Rom.3:31)

 Este bine cunoscut faptul că biserica romei practică închinarea la imagini (icoane-statui) și mai nou ficele ei protestante și evanghelice au introdus imagini in locașurile lor de cult (porumbei; ciobănași cu oile, cerbi si alte imagini) Și asta se potrivește cu cuvîntul din: şi au schimbat slava lui Yahveh, Creatorul nemuritor într'o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi tîrîtoare. (Rom. 1:23).

Au schimbat slava lui Yahveh, Creatorul, Cel nemuritor într-o ICOANĂ care seamană cu omul muritor; păsări dobitoace cu patru picioare și tîrîtoare.

Sistemul curvei se bazează pe submiterea (supunerea) totală față de doctrina bisericii și instrucțiunile liderului. In babilon, bisericile curvei, nimeni nu poate contesta cu succes o doctrină sau practica (tradiție) pe care liderul o propagă, ca divină cu autoritate divină. Și pe lîngă asta, mult mai periculoși sînt idoli din inimă.

 De aceea vorbeşte-le, şi spune-le: ,Aşa vorbeşte Yahveh Elohim(Atotputernic): ,Orice om din casa lui Israel, care îşi poartă idolii în inimă, şi care îşi pironeşte privirile spre ceeace l -a făcut să cadă în nelegiuirea lui-dacă va veni să vorbească proorocului, -Eu, Yahveh, îi voi răspunde, în ciuda mulţimei idolilor lui, (Ezec.14:4)

Oamenii nelegiuiți (fără Lege) umblă cu neadevărul (minciuna) în gură: Învățătura lor este mincinoasă .Omul de nimic, omul nelegiuit, umblă cu neadevărul în gură, clipeşte din ochi, dă din picior, şi face semne cu degetele. (Prov. 6:12-13)

Fii preotului Eli erau nelegiuiți nu cunosteau pe יהוה Yahveh (PREFIGUREAZĂ ACEST SISTEM DE ÎNCHINARE BABILONIAN), fără יהוה Yahveh deși se afirmă că slujesc Creatorului.

Fiii lui Eli erau nişte oameni răi. Nu cunoşteau pe Yahveh. (1Sam.2:12)

 Lucrurile acestea sînt lucruri ce יהוה Yahveh le urăște; Iată ce urasc Eu zice יהוה Yahveh...șapte lucruri Îi sînt urîte; Aceste 7 lucruri urîte de יהוה Yahveh sînt:

1) Ochii trufași
2) Limba mincinoasă
3) Mîinile care varsă sînge nevinovat
4) inima care urzește planuri nelegiuite
5) Picioarele care aleargă repede la rău
6) Martorul mincinos care spune minciuni
7) Cel ce stîrnește certuri între frați 

Şase lucruri urăşte Yahveh, şi chiar şapte Îi sînt urîte: ochii trufaşi, limba mincinoasă, mînile... cari varsă sînge nevinovat, inima care urzeşte planuri nelegiuite, picioarele cari aleargă repede la rău, martorul mincinos, care spune minciuni, şi cel ce stîrneşte certuri între fraţi. ( Prov.6:16-19)

Curva cea mare s-a așezat ca împărăteasă în toate bisericile creștine (tot ce stă sub semnul crucii). Toți fără excepție urmează doctrina ce cu mult zel și adorație; o propagă ca o otravă îmbătăoare pentru cei ce le place minciuna ,vîndută de la amvoanele bisericilor și sorbită cu nesaț de cei orbiți și îmbătați de această otravă a lui Satan.  Shalom !!!

luni, 10 iunie 2013

Iudaismul Mașianic

Iudaismul Mașianic
În timp ce Creștinismul este departe de calea cea dreaptă și îngustă, indiferent la Tora, Iudaismul Mașianic este la fel de deparete de calea dreaptă în cealantă extremă, concludent la doctrinele omenești din Talmud,  părăsind întru totul Tora.

Există multe exemple al modului în care Iudaismul Mașianic în general, este la fel de departe de dreptarul adevărului Tora, așa cum Creștinismul este oprit la stânga Torei in cealantă extremă. Iudaismul Mașianic deși este Mașianic în teorie, nu este nimic mai mult decât Iudaism rabinic.

Iudaismul Mașianic este agațat de doctrinele Talmudului, Mașiah ne-a eliberat de la talmud. În numeroase ocazii, multi dintre noi am asistat și experimentat multe din tradițiile date de om și fără nici o relație cu Tora, în unele cazuri, legalismul (datina bătrînilor), este împins înainte în  timp ce se ignoră Scriptura (Tora) total.

Una dintre traditii este împunerea acoperirii capului pentru bărbați. Permiteți-mi să spun că nu am nimic cu nimeni care poartă o Kippah, dar  purtatul Kippah este o tradiție data de om, nu este Mitzvot ( Porunca sau Instrucțiune din Tora). Primul exemplu este acest pasaj din Legamantul Reinoit *Brit Hadashah*.

Atunci nişte farisei şi nişte cărturari din Ierusalim au venit la יהושע (Yașua) şi I-au zis: „Pentru ce calcă ucenicii Tăi datina bătrînilor? Căci nu-şi spală mîinile cînd mănîncă.”Drept răspuns, El le-a zis: „Dar voi de ce călcaţi Porunca lui יהוה Yahweh(YAUE) în folosul datinii voastre? (Mattithyahu/Matei 15:1-3)

Scenariul în pasajul de mai sus este evident, se referă la spălat și nu la Kippahs (acoperirea capului). Dar toate aceste, sunt premizele de bază care pot fi aplicate la această chestiune a acoperiri capului la bărbați.
De aceea, când vedem în interiorul unei sinagogi Mașianice, toți ca unul urmează orbește doctrinele omenești  din Talmud (tradițiile bătrânilor), prin purtarea Kippah, care nu este nimic altceva decât tradiția data de om, care vedem ca in aceste versete este contrar Scripturii.

Orice bărbat care se roagă sau proroceşte* cu capul acoperit îşi necinsteşte capul său... Bărbatul nu este dator să-şi acopere capul, pentru că el este* chipul şi slava lui יהוה Yahweh(YAUE), pe cînd femeia este slava bărbatului (1Cor.11:47)

VIN BINECUVÎNTAT  ÎNAINTEA PÎINII ?
Un alt exemplu al modului tradițional predominant Iudaismului (datina bătrînilor), peste Scriptura în Iudaismul Mașianic este ordinea de binecuvântare. Chiar dacă Mașiah a fost exemplul nostru de cum ar trebui să facem lucrurile, în Iudaismul Mașianic tradiția făcută de om prevalează.

În Iudaismul Mașianic , se practica această tradiție, de a binecuvânta vinul înainte de a binecuvînta  pâinea, dar Mașiah a binecuvântat pâinea înaintea vinului. Avem nevoie să-l urmăm pe Mașiah al nostru, să fie EL exemplul nostru ! Să citim un pasaj din Scriptură....

Pe cînd* mîncau ei,
יהושע (Yașua) a luat o pîine; şi după ce a binecuvîntat, a frînt-o şi a dat-o ucenicilor, zicînd: „Luaţi, mîncaţi; acesta este trupul Meu.”Apoi a luat un pahar şi după ce a mulţumit lui יהוה Yahweh(YAUE), li l-a dat, zicînd: „Beţi toţi din el;  (Mattithyahu *Matei 26:26-27)

Deși acest lucru pare o problemă minoră, este un alt exemplu de modul în care sunt prezentate cei ce sucesc Scriptura, dar, în multe cazuri, Iudaismul Mașianic, în general, va urma tradițiile oamenilor și a modalităților impuse de iudaismul rabinic în detrimentul a ceea ce știm că spune adevărul *Tora*.

De ce rabin ?
Scriptura este foarte clara cu noi, credincioșii nu trebuie să fie numiți Rabi. Mașiah a spus că nu trebuie să ne numin Rabi. Deci, de ce liderii din comunitatea Evreiască Mașianică, permit congregațiilor sale, să le abordeze cu titlul de Rabin ?, De ce Evreii Mașianici insistă în a numi liderii lor *Rabini* ? Să vedem ce are de spus Mașiah al nostru despre aceasta.

 umblă după locurile dintîi la ospeţe şi după scaunele dintîi în sinagogi; le place să le facă oamenii plecăciuni prin pieţe şi să le zică: „Rabi! Rabi!” Voi* să nu vă numiţi Rabi! Fiindcă** Unul singur este Învăţătorul vostru: haMaşiya, şi voi toţi sunteţi fraţi. (Mattithyahu *Matei 23:6-8)

Cuvântul *Rabinul* nu înseamnă pur și simplu profesor (învățător) așa cum am fost făcuți să credem.

Cuvântul grecesc pentru Rabin este *rha-bbi* hrab-albine* "Strongs # 4461*, ceea ce înseamnă *stăpânul meu*. Cuvântul grecesc pentru *Stăpînul* este *Kurios* koo'-ree-OS* Strongs # 2962*, ceea ce înseamnă, de asemenea, *maestru*.

Cuvântul ebraic pentru *Stăpînul* este *Adonai *Strongs AW-face-ochi # 113*, ceea ce înseamnă, de asemenea, *maestru*. Cuvântul *Rabinul* are în esență același înțeles ca și Stăpînul.

Atunci când apelați la rabin bărbat, sau se referă la cineva ca Rabi, dvs. vă referiți la el în același mod ca Cel Prea Înalt.

Credeți că liderii evrei Mașianici s-au agățat de tradițile omenești, astfel încât aceștia să pară mai Evrei de cît pot ?, sau religiunia lor e mai "evreiescă", decît ceea ce este perceput ca *Iudaism tradițional*? Dacă Mesianicii și-ar pune ca lider un Păstor, atunci asta ar suna prea creștinesc.

Cuvîntul Rabin le convine pentru că e specific evreiesc...se tem de a renunța la aceste doctrine omenești ... dar de unde a venit ideia Creștinilor de a numi liderii lor pastorii, oricum ? Să citim un alt pasaj din Legamantul Reinoit *Brit Hadashah*.... Și El a dat pe unii apostoli, pe alții, prooroci, pe alții evangheliști, pe alții, păstori și învățători, (NKJ Efeseni 4:11)

Vedem aici, de unde Creștinii au luat acest termen de păstor. Traducerea în noua versiune King James este incorectă. *Pastor*, acest cuvînt vine de la cuvântul grecesc *poimen*. *Strongs Poy-coamă # 4166*.... ceea ce înseamnă păstor de oi ... de fapt cioban. De fapt, acest cuvânt este tradus ca cioban de 17 ori și doar odata tradus ca *Pastor* (în sensul de lider)doar în acest pasaj și nici într-un alt loc.

Cuvântul care a fost tradus ca *poimen* în greacă și *pastor* în limba engleză, este cuvântul ebraic *ra'ah* prime-ah Strongs # 7462*, ceea ce înseamnă, de asemenea cioban.

Conform Scripturii, titlul corect în limba engleză, pentru liderul unei adunări ar fi *ra'ah adică cioban* dacă ar fi nevoie de un titlu ebraic care sună mai mult evreiește. 

 Dacă ar fi nevoie de un titlu pentru lider în Adunare atunci ar fi ... *Ra-ah sau haRah-ah* Cioban*, acest titlu nu place nimănui, este prea josnic, așa că titlu de *Rabi* le convine de minune. Shalom !!!

sâmbătă, 8 iunie 2013

Israelul și Vaticanul au ajuns la un acord privind suveranitatea locasurilor sfinte din Israel

Israelul și Vaticanul au ajuns la un acord privind suveranitatea locasurilor sfinte din Israel

Dupa 20 de ani de negocieri și tensiuni diplomatice, sa ajuns la un acord între Israel și Vatican pentru suveranitatea site-urilor sfinte din Israel. 

Una dintre problemele nerezolvate este construirea unui centru de convergență pentru credincioșii Catolici din Cesaria National Park. Vaticanul a cerut să-și pună mâinile pe acest loc, dar Israelul a refuzat.

Vaticanul va avea dreptul să-si stabilească un loc aparte pentru credincioșii sai, acest loc nu are simboluri religioase și va rămâne deschis pentru publicul larg, a fost raspunsul Israelian....Între timp, Vaticanul a prezentat un alt plan de construcție, care includea simboluri religioase și cu aspect de biserică, dar Israelul a cerut Vaticanului să prezinte un alt program.

O altă problemă controversată este, reconstructia zidurilor vechi de pe muntele Sionului, pentru care deja sunt discutii avansate, ca sa se gaseasca o soluție pentru acest loc, care este deținut sub autoritatea Vaticanului.

Ministrul adjunct de externe, Zeev Elkin, a participat vineri la o întâlnire bi-anuala între Israel și reprezentanții Vaticanului la Roma, unde au discutat despre ultimele detalii și divergențele dintre cele două state în raport cu proprietățile. 

De asemenea, Elkin sa întâlnit cu Papa Francisc, pentru a finaliza negocierile. Oficialul Israelian a declarat ziarului Ma'ariv că acordul va fi semnat până la sfârșitul anului.

În întâlnirea cu Elkin, Papa a reiterat promisiunea sa de a vizita Țara Sfântă, data vizitei nu a fost încă specificata, dar impresia lasata este că acordul dintre Vatican și Israel ar putea fi semnat odata cu sosirea Papei in Israel. Shalom !!!

joi, 6 iunie 2013

Prima Scriptura cu nume sfinte restaurate in Romana

Prefața
Traducerea de față este o lucrare și o expresie a efortului depus de un grup de oameni dedicați să-l servească pe יהוה YHWH (YAUE) și să facă cunoscut Adevărul.

Ceea ce este deosebit în această Scriptură este tocmai ceea ce lipsește în Scripturile tradiționale, adică numele sfinte. Numele sfinte care, în mod voit, au fost scoase din Scripturile tradiționale, sunt aici la locul în care li se cuvine.

Cititorul va fi surprins negăsind numele și titlurile cu care era obișnuit. În schimb, va găsi numele Creatorului יהוה YHWH care se pronunță YAUE și numele Mîntuitorului   יהושע YAHSHUAH care se pronunță YAȘUA.

"Dumnezeu" nu este nume, este un titlu. Cuvantul "dumnezeu", oriunde ve-ți găsi în această ediție, fie cu majuscule sau minuscule, face referire la idoli, chipuri cioplite sau la orice face parte din sistemul păgîn de închinare.

Isus nu este numele Mîntuitorului, ci o emanație păgînă (grecească) a zeului Dion-Isous = ISOUS = Isus, proveniența este păgînă. Știut este faptul că Mîntuitorul este Evreu și are nume evreiesc, nu grecesc. Chiar și în grecește numele יהושע Yașua se pronunță tot יהושע Yașua și nu Isous.

Indiferent de argumentele teologilor, numele evreiesc Yahshuah nu poate fi transliterat Isus.
Aici, titlurile, atît a Creatorului cît și al Mîntuitorului, sunt restaurate la forma inițială. Creatorul are titlul Eylohim, admis fiind și Elohim iar Mîntuitorul are titlul haMașiya (Unsul lui Yah).

După cum este scris în Faptele Apostolilor cap. 3 vers. 20-21 este cunoscut faptul că în scripturile tradiționale numele sfinte au fost scoase și înlocuite cu diferite titluri (Deutronom cap. 4 vers. 2). Ca să împlinim cuvîntul, această scriptură repune ceea ce a fost scos, adică numele sfinte.

Mișcarea restauratoare, începută cu mult timp în urmă, avea ca scop tocmai reintroducerea numelor sfinte. Prima Scriptură cu nume sfinte (nepăgînizate) a apărut în 1952, sub denumirea de The Holy Name Bible, lucrul unui grup condus de Elder Angelo B.Traina.

In ziua de astăzi există mai multe traduceri a Scripturii care introduc nume sfinte, ediții în limba Engleză, Spaniolă, Germană si în alte limbi de circulație mondială.

Versiunea în limba Romînă este rezultatul aspirației și setei de Adevăr a traducatorilor, care au folosit un volum imens de date și documente, cuprinzind Scrierile de la Marea Moartă și chiar Death Sea Bible (Biblia de la Marea Moartă). Scripturile Sacre din limba Engleză sunt copi fidele ale versiunilor Aramaice și Evreiești.

S-a păstrat linia obișnuită, comună a cititorului in limba romînă. S-au corectat pasaje care erau greu de înțeles, respectînd înțelesul original al Scripturilor Sacre. Cititorul va găsi în această ediție pasaje care sună complect diferit de Biblia Tradițională. Traducătorii au avut ca scop corectarea cuvintelor și a pasajelor care nu aveau sens în limba Romînă.

Aici veți gasi înțelesul multor pasaje pe care nu le-ați înțeles în alte ediții, sau este foarte probabil că veți rămîne ușor confuzi fiind obișnuiți cu Biblia tradițională.

Dorința traducătorilor acestei ediții este de a transpune cuvinte din scrierile originale și de a face Biblia cît mai înțeleasă prin ceea ce au pus pe hîrtie.

Numele יהוה YAUE este mai presus de orice nume. YHWH.
Mîntuitorul poartă acest Nume. Numele lui יהוה YAUE este însuși numele lui Yahshuah: Yah = יהוהYAUE; Shuah = Mîntuire; Yah-Shuah este יהוה YAUE Mîntuitorul, care se pronunță יהושע Yașua.

Un alt lucru care definește această Scriptură constă în faptul că nu veți găsi cuvîntul "cruce" (numai în nota explicativă). Întradevăr în Scripturile de la marea moartă acest cuvînt (cruce) nu există. În toate Scrierile Evreiești se gasește cuvîntul "lemn", cu înțeles de bîrnă.

La fel și în greacă, cuvîntul "staouros" are înțelesul de bîrnă, contradictoriu cu sensul latinescului "croso" care se traduce ca și „cruce”. S-a folosit cuvîntul "povară" pentru forma figurativă și "lemn" pentru forma directă.

Ceea ce este și mai surprinzător este faptul că s-a redat corect forma botezului, (mik-wah) iar versetul 19 din Matei cap. 28 s-a tradus după scrierile de la Marea Moartă, neutilizînd forma tîrzie din secolul IV. 1 Ioan cap. 5 vers. 7 nu are forma trinitariană din sec. IV-V, ci forma timpurie din sec. I.

Scrierile de la Marea Moartă sunt singurele documente din secolul I, documente care nu au fost cunoscute în secolele trecute. Ele reflectă adevăratul sens al evangheliilor. Traducătorii ar trebui să folosească aceste documente, singurele resurse originale din secolul I.

Reintroducerea Numelor Sfinte ar trebui sa fie prioritatea numărul UNU (1) pentru traducători. Dar, din păcate, interesul financiar al multora face ca banii să fie prioritari în detrimentul Adevărului.

Este incorectă folosirea numelor hibride ca Iehova, Adonai, Hașem, acestea aduc ceva din limba ebraică dar și adaosuri, tocmai pentru a diminui Adevăratul Nume (Yahveh) יהוה YAUE.

Înțelesul numelui haMașiyah este Unsul lui יהוה YAUE tradus din ebraică în romănește, și se pronunță haMașiya(h).

In textul scriptural, parantezele denotă faptul că textul respectiv este probabil sau cu proveniență nesigură, deci nu poate fi considerat text inspirat.

În concluzie, această tranducere nu aparține niciunei denominații specifice, fiind independentă, reflectînd principiul de viață nepărtinitor și independent al Sfintelor Scripturi, după cum este scris în Rom. cap. 10 vers. 13: "Fiindcă, oricine va chema Numele יהוה  (YAUE), va fi Mîntuit."

Mulțumim tuturor colaboratorilor pentru efortul depus in această lucrare.
În special, îi mulțumim lui יהוה  (YAUE) pentru tot binele pe care ni-l face, fără să merităm!
Slavă, Cinste si Închinare fie adusă CELUI VEȘNICיהוה  (YAUE)

Scriptura cu Numele Sfinte retipărită

Acum, într-un moment crucial, când mulți credincioși au abandonat credința în Mesia Yașua, această Scriptură este un răspuns pentru cei care au distorsionat scrierile originale evreiești. 

Menționez că nu facem parte din nici o Denominațiune Religioasă, ci pur și simplu dorim să participăm la Restaurarea Scrierilor vechi din sec. unu, și ca Credincioșii să aibă șansa de a se întoarce la turma lui Israel.

Ca și lucrare, această Scriptură poate să fie ultima chemare de a primi adevărul pentru cei care sfidează Numele Sfinte, Poruncile și Rănduiala lui Elohim, a lui Israel.

Dorim ca să fiți pregătiți în inima și mintea voastră pentru a primi adevărul, pentru a studia această carte ca Biblia de lângă tine și a căuta toate referințele ca un lucrător care nu are nevoie să-i fie rușine! Salvarea unui suflet iubit de Creatorul Yahweh poate depinde de tine prin a împărtăși aceste adevăruri cu alți, și tu să fi un instrument în mâinile Creatorului.

Mulți oameni au jucat un rol important în pregătirea lucrări pe care o veți avea în mâinile voastre. De asemenea, un mare TODAH Rabah*Mulțumire* pentru cei care au făcut o muncă exemplară pentru a corecta și edita acest proiect.

Mulțumim foarte mult tuturor colaboratorilor din întreaga lume care s/au implicat in asistență și note cu privire la adevărul revelat de Mesia, deasemenea ne cerem iertare pentru multe greșeli care au apărut în prima ediție.

Această lucrare este vitală în întreaga lume, pentru ca tot ce a fost modificat si înlocuit pe parcursul a 2000 de ani să fie repus din nou la locul unde era, mă refer la versete și îndeosebi Numele Sfinte.

Un TODAH imens este indicat pentru cei care ne susțin din punct de vedere economic, pentru cei care au destulă încredere în noi și s/au implicat în a finanța lucrarea și cei care fac donații pentru ca Adevărul și Restaurarea Israelului să fie făcută și pe această cale a Scripturii.

Mulțumim tuturor celor care ne iubesc și ne susțin în rugăciune și dăruire, ca să ne bucurăm cu toți de munca noastră care va ajunge în mâinile tale.

Toate drepturile sunt rezervate. Nici o parte din această carte nu poate fi reprodusă, stocată într-un sistem de regăsire sau transmisă prin orice mijloace, electronice, mecanice, prin fotocopiere, înregistrare sau în alt mod, fără acordul prealabil al autorului și Traducătorului.

Pentru mai multe detalii de a primii Scriptura pentru moment aveți la dispoziție aceste numere de telefon și Mail :

Romania : 

0040 752 666 622

0040 754 470 860

0040 760 451 882

0040 768 491 882

 Austria : 

 0043 688 649 188 89

 0043 699 110 848 12

Mail :  shabbatshalomisrael@gmail.com

de asemenea este în lucru acest site on/line : 


HALLELUYAH!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...