Israel

Loading...

sâmbătă, 4 mai 2013

Sabatul Lunar

Shabatul Lunar 
Știind că Shabatul este un legământ, o porunca și un semn intre om si Creator, să nu ne fie de mirare că Satan inca de la începutul Creatiei a facut pe copiii lui Israel să calce Shabatul, pentru că el știe că atunci cind poporul lui Israel uitau Sabatul au suferit consecințe tragice. Cel mai clar exemplu este exilul Babilonian : (Neemia 13:15-21 si Ezechiel 20:12,13).

Pe vremea aceasta am văzut în Iuda nişte oameni călcînd la teasc în ziua Sabatului, aducînd snopi, încărcînd măgarii cu vin, struguri şi smochine, şi cu tot felul de lucruri, şi aducîndu-le la Ierusalim în ziua Sabatului. Şi i-am mustrat chiar în ziua cînd îşi vindeau mărfurile. Mai erau şi nişte Tirieni, aşezaţi în Ierusalim, cari aduceau peşte şi tot felul de mărfuri, şi le vindeau fiilor lui Iuda în ziua Sabatului şi în Ierusalim.

Am mustrat pe mai marii lui Iuda, şi le-am zis: ,,Ce însemnează această faptă rea pe care o faceţi, pîngărind ziua Sabatului? Oare n'au lucrat aşa părinţii voştri, şi nu din pricina aceasta a trimes Salvatorul nostru toate aceste nenorociri peste noi şi peste cetatea aceasta? Şi voi aduceţi din nou mînia Lui împotriva lui Israel, pîngărind Sabatul!``

Apoi am poruncit să se închidă porţile Ierusalimului înainte de Sabat, de îndată ce le va ajunge umbra, şi să nu se deschidă decît după Sabat. Şi am pus cîţiva din slujitorii mei la porţi, să oprească intrarea sarcinilor de mărfuri în ziua Sabatului.Şi aşa negustorii şi vînzătorii de tot felul de lucruri au petrecut noaptea odată şi de două ori afară din Ierusalim.

I-am mustrat, şi le-am zis: ,,Pentruce staţi noaptea înaintea zidului? Dacă veţi mai face încă odată lucrul acesta, voi pune mîna pe voi.`` Din clipa aceea, n'au mai venit în timpul Sabatului.Am poruncit şi Leviţilor să se curăţească, şi să vină să păzească porţile, ca să sfinţească ziua Sabatului. (Neemia 13:15 - 31)

 Le-am dat şi Sabatele Mele, să fie ca un semn între Mine şi ei, pentruca să ştie că Eu sînt YHVH, care -i sfinţesc.Dar casa lui Israel s'a răzvrătit împotriva Mea în pustie. N'au urmat legile Mele, ci au lepădat poruncile Mele, pe cari trebuie să le împlinească omul, ca să trăiască prin ele, şi Mi-au pîngărit peste măsură de mult Sabatele Mele. Atunci am avut de gînd să-Mi vărs mînia peste ei în pustie, ca să -i nimicesc. ( Ezechiel 20: 12,13)

De exemplu: Creștinismul Papal a schimbat Shabatul zilei a saptea, in prima zi a săptămânii (Duminică), forțând chiar si pe copiii lui Israel sa lase Sabatul în duminică, Musulmanii au schimbat Shabatul in ziua a șasea a săptămânii (vineri)...

Trebuie să ne amintim că săptămâna de șapte zile și Sabatul care se ține astăzi, este Bazat pe principiul Creației: Astfel au fost sfîrşite cerurile şi pămîntul, şi toată oştirea lor.În ziua a şaptea YHVH Şi -a sfîrşit lucrarea, pe care o făcuse; şi în ziua a şaptea S'a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse.YHVH a binecuvîntat ziua a şaptea şi a sfinţit -o, pentrucă în ziua aceasta S'a odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o zidise şi o făcuse.  (Geneza 2:1-3)

Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s'o sfinţeşti.Să lucrezi şase zile, şi să-ţi faci lucrul tău.Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată lui YHVH, Creatorul tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta.Căci în şase zile a făcut YHVH cerurile, pămîntul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S'a odihnit: de aceea a binecuvîntat YHVH ziua de odihnă şi a sfinţit -o.  (Exodul 20: 8 -11)

Scriptura ne învață că numărarea zilelor începe de la prima zi a creației până la a saptea care este Shabatul,si astfel este saptamana de 7 zile,prin urmare, este imposibil să fi fost numărate de la ciclul lunar, deoarece luna a fost creata în ziua a 4 a Creației (Geneza 1:14-19)

YHVH a zis: ,,Să fie nişte luminători în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte; ei să fie nişte semne cari să arate vremile, zilele şi anii; şi să slujească de luminători în întinderea cerului, ca să lumineze pămîntul.`` Şi aşa a fost.

YHVH a făcut cei doi mari luminători, şi anume: luminătorul cel mai mare ca să stăpînească ziua, şi luminătorul cel mai mic ca să stăpînească noaptea; a făcut şi stelele.YHVH i -a aşezat în întinderea cerului, ca să lumineze pămîntul,să stăpînească ziua şi noaptea, şi să despartă lumina de întunerec. YHVH a văzut că lucrul acesta era bun. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a patra. (Geneza 1:14-19)
Porunca este de a lucra șase zile și a se odihnii in ziua a șaptea. Scriptura nu ne invața ca saptamana sa fie formata din 8 sau 9 zile, cum e in cazul in care am observa un Shabat lunar.

ca un exemplu: Numaratoarea Shabatului lunar incepe cu luna noua(Roș Chodesh), astfel dar ziua 7,14,21 și 28 a fiecarei luni va fi " Sabatul lunar ".Daca 28 este Șabbat, atunci vedem ca urmatorul Shabat nu ar fi dupa 6 zile, conform Scripturii, dar obsrevam ca el va fi dupa 7 sau 8 zile.

Acest tabel ne permite sa ințelegem mai bine ce sa explicat mai sus:
Prima luna 
1Luna Noua    2        3       4       5       6      7 Shabbat lunar
        8              9       10     11     12     13     14 Shabbat lunar
       15            16      17     18     19     20     21 Shabbat lunar
       22            23      24      25    26     27     28 Shabbat lunar
       29            30
A doua luna
Luna Noua   2      3       4       5       6         7 Shabbat lunar

astfel dar constatam ca ziua de 29si30,sunt dupa Shabbat lunar,si incepind a doua luna cu numaratul primei zile de la luna noua pina la Shabat lunar, constatam ca sunt 6 zile,deci 2 zile(29,30)+6 zile(1,2,3,4,5,6)=8 zile(Saptamana de 8 zile eronata).

Acest lucru ne invata ca, daca pastram Shabatul lunar invalidam adevaratul Shabbat,pe care la instituit si Poruncit Creatorul sa fie respectat,si la fel invalidam saptamana de 7 zile stabilita inca de la Creatie.

 Acest lucru merge impotriva poruncii sa lucrezi șase zile și a șaptea sa te odihnesti, si care da posibilitatea eronata de a se lucra șapte sau opt zile,si sa te odihninesti a 9a zi,potrivit acestei doctrine de Shabat lunar, ziua 28 ar fi Shabat.

 Mai mult insa luna ebraica este formata din 29-30 de zile, numarand astfel constatam ca urmatorul Shabat nu mai este dupa șase zile, ci este dupa 7 sau 8 zile, care nu se incadreaza dupa cum ne spune Scriptura. 

Un citat care vorbește foarte clar despre acest lucru este (Exodul 16:25-29), aici Creatorul a poruncit ca sa se stranga mana timp de 6 zile,astfel dar intrebarea este: a poruncit cumva Creatorul sau sta scris ca trebuia colectata mana timp de 7 zile sau mai multe zile ? Desigur ca nu !!! 

Fara a incerca sa jignesc pe cineva, acest lucru inseamna ca : dumneavoastra care paziti acest Shabat lunar,ar trebui sa luati in considerare Saptamana de 7 zile a Creatorului, deorece saptamana care o paziti ajunge la 8 sau 9 zile ,cea ce este eronat.

Moise a zis: ,,Mîncaţi -o azi, căci este ziua Sabatului; azi nu veţi găsi mană pe cîmp.Veţi strînge timp de şase zile; dar în ziua a şaptea, care este Sabatul, nu va fi.``În ziua a şaptea, unii din popor au ieşit să strîngă mană, şi n'au găsit. Atunci YHVH a zis lui Moise: ,,Pînă cînd aveţi de gînd să nu păziţi poruncile şi legile Mele? Vedeţi că YHVH v'a dat Sabatul; de aceia vă dă în ziua a şasea hrană pentru două zile. Fiecare să rămînă la locul lui, şi, în ziua a şaptea, nimeni să nu iasă din locul în care se găseşte.`` (Exod 16:25-29)

Aceiasi Scriptura contrazice teoria Shabatului lunar pentru ca, daca ne uitam la porunca de a numara 7 saptamani pentru a ajunge la Sarbatoarea de Shavuot(Cincizecimii) si astfel ne da 49 de zile, ceea ce inseamna ca saptamana este de 7 zile și daca ar fi facuta dupa calculul lunar,atunci Sarbatoarea ar fi sarbatorita intotdeauna gresit ca data.

Unele grupari dintre deținatorii Shabatului lunar nu incep numararea cu luna noua, dar la o zi dupa luna noua care astfel se incadreaza la zilele de 8, 15, 22 și 29 a fiecarei luni ca Shabat. Acest lucru inseamna ca intre detinatorii Shabatului lunar exista aceasta confuzie.

Nici Tora, nici Legamantul reinoit nu a menționat ceva despre un presupus Shabat lunar, nici macar scrierile tradițiilor evreiești.Este adevarat ca s-au facut schimbari in calendare referitoare la data Sarbatorilor Creatorului de catre Imperiul si Biserica Romana, dar ziua a 7a de Shabat a saptamanii de 7 zile a ramas intacta.

Traim in vremea Babelului, a confuziei, unde cei care nu pastreaza cu sfințenie vor fi dati de rușine, pentru asta, atata cat mai avem timp de Intoarcere(Teshuva) ar fi bine sa lasam pacatul, deorece Yahshua HaMashiach este aproape sa vina, sa ne Intoarcem dar, la adevarul din Scriptura(Tora) lasand la o parte aceasta doctrina confuza care este Shabatul lunar. Shalom !!!

24 de comentarii:

 1. Probabil că tu nu ai auzit de NON DAY(ori zi care nu se socoate) deci după acesti filozofi,care țin teoria filozofică a lui Filo Yudeu(grecizatul) Zilele 1,2,3,4.din creație nu se socotesc ca zile că ,zic ei sînt Non deys.După ei Filoații care țin teoria lui Filo cartea Genesa (Bereshith) este greșită ...pentru că zic ei YHWH a creat Shabuah(saptămîna) începînd cu ziua a 4 a deci cu luna nouă și nicidecum cu ziua întîia.Studiez de mai bine de 30 de ani scripturile și nu am găsit în nici o scriptură nici Hebrew nici grek ori chiar latină o singură dovadă care să dea măcar o aluzie la Șabatul lunar Scrierile de la marea Moartă nu arată nici cel mai mic indiciu despre Șabatul lunar .În adevăr Kohaim(preoțimea) în perioada celor două temple au observat luna și au declarat Luna nouă întodeauna la apariția primului crescent vizibil în Erushalim,dar niciodată nu au stabilit Shabuah în raport de lună nouă.Shabuah (săptămîna) a fost și este un ciclu ne întrerupt de 6 zile lucrătoare urmată de un Shabath,fără a se lua în calcul fazele luni

  RăspundețiȘtergere
 2. Dacă ciclul de zile lucrătoare este neîntrerupt; dacă doar ziua 7-a este Shabat... atunci când se țin SĂRBĂTORILE VEȘNICE din care SHABAT-ul zilei a 7-a este prima SĂRBĂTOARE??? ...cum se numără săptămânile pentru Shavuot??? ...înseamnă că adventismul este corect, și evreii țin sâmbăta corect, dar greșesc cu sărbătorile! Ispășirea este Shabat - Shabaton! Căderea zidurilor de la Ierihon a fost în a 7-a zi; deci... 7 zile au lucrat (Iosua nu putea greși!).

  Să admitem că este bine!
  Dacă este bine, de ce nu pică în fiecare an: 14 Abib... în aceeași zi a săptămânii - vinerea (când a murit HaMashiach); 15 Abib... în aceeași zi a săptămâni - sâmbăta (Shabatul stat în inima pământului); și 16 Abib... în aceeași zi a săptămânii - duminica învierii (când toate cultele și sectele recunosc învierea - duminica dis de dimineață - Matei 28.1 - varianta septuaginta=greceasca... pune duminica în paranteză) ????? De ce ??????????????????
  Pentru că a murit azi (ziua 6-a a săptămânii = ziua de pregătire pentru Shabat, în 14 Abib = Pesach), a stat în mormânt mâine (Shabat = Ziua a 7-a a săptămânii și Marele Shabat al Pesach-ului), și a înviat în clipa încheierii străji a 3-a a nopții zilei întâi a săptămânii... fără nume, dat după anul 321 ca duminică - exact când s-a inventat creștinismul după Christos. Când s-a dat prima oară nume zilelor săptămânii la evrei, prima zi a săptămânii s-a numit Saturnday = sâmbătă. Calendarul cu numele săptămânii a fost primit de evrei prin Hillel (הלל).
  Istoria și natura cu tot UNIVERSUL bate la secundă cu Biblia, cu toate încercările biblice de falsificare a Sfintelor Scripturi!

  CERINŢELE BIBLICE pe care trebuie să le îndeplinească orice CALENDAR biblic:
  1. Luna nouă este sărbătoarea care marchează începutul săptămânii (încadrată în lună); precede, dar niciodată nu se suprapune cu Shabatul: Isaia 66.23; Ezechiel 46.1;
  2. Prima zi a luni, este prima zi după conjuncţie, în care secera Lunii noi se vede bine, după apusul Soarelui, ca două coarne;
  3. Shabatul este confirmat de Luna Plină, în ziua care începe când apune soarele este în cumpănă cu Luna plină care răsare, precum și de conjuncția Lunii din ultimul Shabat din lună;
  4. Ispăşirea (Shabat shabaton), este sărbătoare diferită de Shabatul zilei a 7-a, și nu se poate apropia sau suprapune cu Shabatul; evreii de astăzi schimbă Rosh Hodesh (Luna nouă), ca să nu cadă Ispășirea vinerea sau duminica (să nu se lipească de Sâmbăta); lucrare omenească;
  5. 15 Nisan este Mare Shabat; pentru veşnicie este numai al doilea Shabat al zilei a 7-a din luna I (de Lună Plină) – Ioan 19.31;
  6. 15 şi 22 Etanim sunt zile de Shabat (prima zi a sărbătorii Corturilor, şi a 8-a după prima– Leviticul 23.35,36; 2 Cronici 7.8-10;
  7. sărbătoarea săptămânilor, este numai după Shabatul celei de-a 7-a săptămâni întregi, după Paşte (Levitic 23.15); sâmbăta pică în fiecare an aiurea;
  8. sărbătoarea Cincizecimii, este numai înaintea primului Shabat al lunii a 5-a (a 4-a lună după Pesach-Levitic 23.16; Ioan 4.35);
  9. a doua Cincizecime, este întotdeauna înaintea ultimului Shabat al lunii a VI-a (Exod 23.16 şi 34.22);
  10. a treia zi de Purim (sărbătoare evreiască biblică), confirmă biblic Shabatul în a 15-a zi a lunii a 12-a (Estera 9.18).
  11. patru luni la rând Shabatul să cadă în a 15-a zi a lunii: !
  a. (15 Adar – Estera 9.18);
  b. (15 Nisan – Exod 13.3, Numeri 33.3);
  c. (15 Ziv – Exod 16:1, Exod 16.13, Exod 16.7); şi
  d. (15 Sivan – Exod 19.2, Exod 19.16).
  Orice abatere de la aceste puţine cerinţe, faţă de câte or mai fi (???), ca orice schimbare de la Adevărul Sfintelor Scripturi, este numai de la Cel Rău - HaRa - HaSatana!
  Fie ca Cel Prea Înalt să-i lumineze mai repede pe cei chemați de El!

  RăspundețiȘtergere
 3. Raspuns pentru TEO :

  Sabatul zilei a saptea este o Porunca, toate Poruncile au fost date omului, nu doar Adventistilor sau Evreilor, daca Adventismul are o Doctrina eronata asupra unor aspecte Scripturale, asta nu inseamna sa legam ce este eronat in Adventism si sa aruncam asupra Sabatului zilei a saptea ca eronat.

  Sa ascultam, dar, incheierea tuturor invataturilor: Teme-te de Yahveh si pazeste poruncile Lui. Aceasta este datoria oricarui om. (Ecl.12:13)

  Sarbatorile ( Sabatele ) se tin la data stabilita de Creator, bineinteles cu calculul dupa Luna Noua.

  Luna Noua nu arata prima zi a saptamanii prin care incerci sa atragi prin explicatia ta in Eroarea privind Sabatul Lunar, numarand prima zi odata cu inceputul Lunii Noi.

  Luna Noua poate incepe atat in a doua zi sau a treia zi sau .... a saptamanii, Iar Creatorul Porunceste ca ex: in Prima luna in ziua a 14a (Pesach), ziua care de ex in acest an Pesach2 a avut loc in ziua a 4a(Miercuri) si care era ziua a 14 a Luni a doua.

  Daca o tot ti cu numaratul primei zile dupa aparitia Luni Noi, atunci inseamna ca NESOCOTESTI CREATIA SI CREATORUL , si celelalte zile precedente(1,2,3) avind in vedere ca Luna a fost Creata in ziua a 4a, ca sa arate Sarbatorile(Sabatele-Vremile) nu sa arate ziua Saptamanala de 7 zile.

  Referitor la zidurile Ierihonului, nu are nici o relevanta asupra Poruncilor, pur si simplu este o Rastalmacire, ca sa ocolesti timp de sapte zile nu inseamna ca muncesti, mai presus de toate e Porunca - Sa ocoliti timp de 6 zile cate odata si a 7a zi de sapte ori --- Toatea acestea nu anuleaza Sabatul zilei a 7a .

  Te intreb ? Sa anulat Sabatul zilei a 7a deorece Ucenicii smulgeau spice de grau in Sabat ?

  Intr-o zi de Sabat, s-a intamplat ca Yahshuah trecea prin lanurile de grau. Ucenicii Lui smulgeau spice de grau, le frecau cu mainile si le mancau. (Luc.6:1)

  Referitor la ziua morti observ ca te tii dupa Doctrina Adventista, acum vad ca tie buna, adica Mantuitorul a murit vinerea in ziua a 6a, cea ce este fals, deorece trei zile si trei nopti nu inseamna de vineri(6a zi) dupa masa pina duminica(1a zi)la primele ore. Te rog sa faci niste calcule de 3 nopti si 3 zile intregi, si vezi cand pica ziua corecta a morti Mantuitorului.

  Iarasi te intreb ce legatura are incercarea de falsificare a Scripturilor cu Poruncile ? Ce legatura este intre erorile Evreilor fata de Cuvantul privind Sarbatorile care, sunt clar stabilite dupa Luna Noua ?

  Orice abatere de la Implinirea Porunci referitoare la ziua a 7a, ca orice schimbare de la Adevărul Sfintelor Scripturi, este numai de la Cel Rău - HaSatan !

  Fie ca Cel Prea Înalt să-i lumineze mai repede pe cei chemați de El !

  RăspundețiȘtergere
 4. Teo-dorescu, văd că o dai cotită eruarea nr 1.Nu poți dovedi scriptural că Luna nouă este începutul săptămîni!
  2.aici ești aproape corect...Cînd în Ysrael se vede primul crescent al luni noi atunci este de fapt lună nouă(rosh kodesh)
  3.cu conjuncția ai stîlcit-o iarăși..Nici o dovadă scripturală precisă.
  4.Iarăși incorect ..nu toți evreii practică calendarul lui Hilel al 2 lea...Karaites combat falsitatea șabatului lunar ..mai interesează-te.
  5. 15 abbib este primul Șabat anual (sarbatoare)..nu are nimic comun cu luna plină ..nu e nici o mențiunie în scripturi
  6.ziua a 15 a ,a luni a 7a este șabat anual(sarbatoare) la fel și ziua a 8a Ziua ce-a mare..deci 23 a luni a 7 este Șabat anual (sarbatoare) ..iarăși nu are nimic comun cu fazele luni..nici o dovadă scripturală.
  7.Shavout (sarbatoarea shabat al shabaton) este după ce se numără 49 de zile ,începînd de a doua zi după primul Șabat anual ( Azimilor) cuvîntul săptămîni întregi are sensul de de întreaga perioadă de Șabaton și nu de 7 saptămîni,ci de un număr întreg de 49 de zile .
  8.sînt două sarbători diferite ..nicidecum a doua cinzecime .
  9.te ai băgat prea mult în ortodoxismul pseudo rabinical..
  10.purim nu este o sarbătoare poruncită de Cel Prea Înalt..este sarbătoare națională evrească ..nu păcătuești dacă o ți și nu păcătuești dacă n-o ți
  În rest puneți ceva ordine în credința ce o practici că ...nu mergi bine..nu te susțin scripturile în ceia ce propovăduești,ești în eruare enormă ...vinoți în fire

  RăspundețiȘtergere
 5. Observ ca merge mai bine atacul la persoana, s-au apararea unui obicei impamintenit de zeci, sute s-au mii de ani.
  Toti cei ce comentati la acest subiect, va cade mai bine sa sustineti parerile proprii de moment, decit sa luati biblia si sa o studiati fara a mai tine cont de ceia ce stiati pina acum. nu cred ca v-eti mai merge pe idei ca: in anul rastignirii, s-a intimplat ca 15 Abib/Nisan sa cada in ziua de "simbata', pentru ca inca nu era acea zi si nici calendar cu o astfel de cronologie.
  Da, 15 Abib, in fiecare an cadea numai dupa calendarul evreesc in ziua a saptea=zi de odihna=9zi de shabbath, mai tirziu).
  Calendarul roman iulian era in uz de abia vreo 70 de ani si inca functiona cu periodicul de opt zile.
  Periodic si nu saptamina, caci saptamina se zice numai la o perioada de 7 (sapte) zile si nu la una de opt s-au zece zile.
  Apoi as dori sa vad ca se inhama cineva la treaba si sa sustina ca si in anul cind a inceput sa cada mana, s-a intimplat ca sa inceapa sa cada in ziua a-16-a a lunii a doua si a incetat dupa sase zile, iar in ziua a-22-a a fost ziua a saptea, dupa care iar a inceput sa cada sase zile si a saptea 29 iar zi de odihna.
  Apoi cincizecimea care a cazut in ziua intiia a saptaminii in luna a treia a calendarului ebraiic, deci cu o zi inainte fuse-se zi de odihna.
  Apoi sarbatoarea corturilor care trebuia si trebuie sarbatorita 7 zile, dar de fapt adunarile sfinte trebuie sa fie in ziua intiia si a opta, da de inteles oricui ca incepe cu un Shabbath si se termina cu un Shabbath.
  Si Ieroboam care a schimbat sarbatoarea din luna a sptea, in luna a opta, a fixat-o tot in ziua a cinsprezecea a lunii,
  Apoi Estera cu ziua de odihna din ziua de 15 a lunii a douasprezecea......
  Cam multe luni cind s-a intimplat din intimplare sa fie zile de odihna/Shabbath/ ziua a-7-a.
  Si periodicul persano/babilonian/asirian/caldean, care avea intradevar ciclul de sapte zile, deci saptamina, dar care incepea cu ziua lui saturn...... si terminind cu Vineri, caci din acest motiv tin si azi mulsumanii ca zi de odihna ziua de vineri, ce la ei era si este a saptea.
  Impacatile intii pe acestea, caci blogul acesta prezinta lucruri colosale si poate ca face parte din lucrarea lui Elyahu care trebuie sa puna toate lucrurile la locul lor.
  Bunecuvintari.

  RăspundețiȘtergere
 6. Anonim ---- Un raspuns adresat cuiva , nu cred ca este atac la persoana, in nici un caz avind in vedere ca noi trebuie sa iubim chiar si pe vrajmas, cat priveste un raspuns la o idee care nu are baza Scripturala, si daca consideri atac la idee, toti avem obligatia ca Cuvantul sa primeze inaintea ideilor umane. Shalom si Binecuvantari !

  RăspundețiȘtergere
 7. Confrate Ioan, te urmaresc de ceva vreme si sincer, atit cit ma pricep si eu, apreciez truda ta pe acest blog.
  Este o perdere ca nu prea exista dialog (sau nu stiu eu unde sa caut?). Aici, multi ar putea invata multe.
  Din experienta proprie, incerc sa nu mai bag mina in foc pentru tot felul de idei, despre care mai tirziu constat ca sunt false. Deci, atit cit i-mi da Cel Prea Inalt din Intelepciune, incerc sa fiu cit de cit bereean.
  Dar dupa cercetarea pe care o fac si eu de vreo doi ani pe acest subiect, sincer crfed ca trebuie analizat in modul cel mai serios, ca doar nici argumentele postate in material si nici cele 2-3 atitudini impotrivitoare la mesajul lui Teo nu au rezolvat problema definitiv.
  Nu crezi ca merita?
  Salom si binecuvintare de la Yahyah, Tatal lui haMasyah Yahu'Shuah si al nostru care chemam numele Lui.
  A Lui sa fie slava in vesniciile nesfirsite.
  Alleluyah.

  RăspundețiȘtergere
 8. Shalom si Binecuvantari Anonim si tuturora acelora care viziteaza Blogul!!!

  Avind in vedere ca acest mijloc de comunicare care este Blogul, nu da posibilitatea de face o discutie tip Portal, avem posibilitatea ca la fiecare subiect, jos in partea stanga sa facem Comentarii, dati click pe Comentarii si acolo putem vedea Comentariile altora si la fel putem comenta prin a-si spune fiecare parerea.

  Acest subiect l-am tinut timp de 6 luni pregatit pentru a fi publicat, doar pentru faptul ca sa nu jignesc pe nimeni, dar la un momendat am decis ca nu fac bine, si ca dupa Scriptura trebuie postat si dezbatut, si in acest fel sa primeze Cuvantul.

  Pentru a fi discutat la un nivel mai mare e nevoie de mai multi participanti, si daca invitam si pe alti cunoscuti la discuti pe Blog la toate temele de interes, la un momendat vor fi si comentarii.

  Avind in vedere ca Blogul atinge subiecte sensibile, care multi nu vor sa auda, este clar ca nu poate avea prea multi vizitatori, deorece stim ca calea permisiva=Larga are si multi vizitatori si Comentarii, unde oamenii se refugiaza pentru faptul ca le place acolo, iar Scriptura spune : Caci va veni vremea cand oamenii nu vor putea sa sufere invatatura sanatoasa; ci ii vor gadila urechile sa auda lucruri placute si isi vor da invatatori dupa poftele lor. (2Tim.4:3)

  Blogul a implinit un an si inca e tanar, dar totusi am observat ca prezinta interes in multe tari ale lumii,avind in vedere media de vizite la 100 de persoane pe zi, care de multe ori ajunge la 200, dar toate acestea sa fie spre Slava Celui prea Inalt, si multumesc tuturor colaboratorilor care participa la Subiecte,Comentarii,si mai nou la corectura gramaticala, deasemenea invit pe oricine doreste sa aduca vreo tema pentru a fi postata puteti sa mi trimiteti pe mail. ioan_olah@yahoo.com

  Inca odata Binecuvantari si Multa Pace tuturora !

  RăspundețiȘtergere
 9. Sunt locuri scumpul meu confrate in Yahu'Shuah haMasyah, in care chiar El a actionat si vorbit si nu avem alta posibilitate decit sa ne inclinam in fata Adevarului, cum ca ziua de "Shabbath", in unele luni cadea pe data calendarului Templului in zilele de 8,15,22 si 29 ale unui "ciclu lunar".
  Unii comozi la studiu, afirma ca s-a nimert ca in anul rastignirii "Shabbath-ul" a cazut in data de 15 Abib, o data cu prima zi a "Praznicului Azimilor".
  Asta li se intimpla celor care incearca sa suprapuna calendarul pagin actual Gregorian, peste calendarul Templului, ceia ce nu se poate nicicum realiza, pentru ca actualul calendar a fost calculat retroactiv anului 321 la Niceia. Numai pe calendarul Gregorian data de 15 Abib/Nisan poate sa oscileze in zile diferite in cadrul saptaminii, dar in calendarul Templului nu, pentru ca 14 Abib/Nisan ramine in fiecare an in ziua a-6-a, ziua pregatirii, iar 15 Abib/Nisan a fost si ramine pururea in ziua a saptea, in Shabbath.
  Apoi, te-as invita sa studiezi cu foarte mare atentie din Evanghelia dupa Ioan, capitolul 8 unde actiunea are loc la Sarbatoarea Corturilor si ai sa constati ca Shabbat-ele au cazut pe datele de 15 si 22 Tisrei si acel an nu a fost anul raetignirii, deci si pe datele de 8 si 29 au fost zile de odihna.
  Si daca incerci sa croiesti singur un calendar cu numarul de zile corespunzator calendarului ebraic, tinind cont de aceste doua luni macar, nu stiu daca te vei putea descurca legind luna de luna prin saptamina perpetua.
  Daca nu ajungi la aceasta concluzie din studiu personal, poti sa ma intrebi, ca iti voi raspunde aici pe blog cu mare placere.
  Al Celui Vesnic Viu si Prea Inalt sa fie Slava, al lui Yahuah, Tatal lui haMasyah Yahu'Shuah si al nostru care chemam Numele Lui.
  AleluYAH.

  RăspundețiȘtergere
 10. DIN nou vrei să pui pe farfurie doctrina Demonilor
  Șabatul lunar este doctrina Dracilor
  JOHN KRYSER.. .cred că numele acesta ți cunoscut îndeajuns ...acesta este promotorul acestei învățături Demonice
  Mister John Keyser..este (a fost) un evanghelist în WWCG,(world widw church of God) Prin ani 1986 cînd liderul acestei organizați mondiale a murit este vorba de Helbert Armstrong...Organizația aceasta sa destrămat fiecare evanghelist din WWCG și-a făcut propriul church cu un specific deosebit. Mr. Keyser văzănd că toate doctrinile erau deja ocupate ...deci nimic specific a venit sub impulsul lui haȘatan cu ideia dreconică a Șabatului lunar ..și ideia ea surîs ..și uite că ne -am pricopsit cu o învățătură nouă care face adepși pe cei ce le place Minciuna ...Dacă e să vorbim de calendare e drept Toate calendarele sînt false inclus cel a lui KEYSER
  Îmi pare rău că sînt oameni sinceri care au îmbrațișat această învățătură dracească.
  Pot dovedi oricui că această teorie Filonică e FALSĂ dar orice argumente ași aduce pentru cei ce sîntt înrădăcinați in această Fărăde Lege (Șabat lunar) este în zadar ei vor continua chiar dacă e în joc Mîntuirea lor

  RăspundețiȘtergere
 11. Dar atitudinea ta, cum este!?
  Incearca si explica ca nu se stie ce rod va da saminta aruncata de tine. nu este treaba ta sa astepti sa vezi cind si cit rodeste, aceasta este lucrarea Altcuiva.

  Incearca si explica Adevarul, daca nu iti este mai comod si practic firii tale sa anatemizezi oameni.
  Vad ca nu vrei sa raspunzi de ce scrie in evanghelii ca 15 Abib/Nisan a cazut in "ziua de Shabbath" si nici de ce capitolele 7,8,9 din Ioan prcizeaza ca "ziua intiia si a opta" de la praznicul Corturilor au cazut tot in Shabbat.
  Pina atunci, la explicatiile tale, iti doresc "pacea lui Yahu'Shuah".

  RăspundețiȘtergere
 12. 15. abbib a căzut în șabat? Ce fel de Șabat ? dacă e să luăm ce e scris la ioan 19 v 31. denotă asta că e vorba de Șabat normal care este poruncit să se comemoreze conform la fiecare 7 zile cum a poruncit YHWH? Nu aici este vorba de un alt Șabat ...de un Șabat anual(sarbatoare) aici e vorba de Sarbatoarea Azimilor ,nu de un Șabat saptamînal...de aici confuzia voastră a luniștilor.Chiar a căzut în ioan 7,8,9, ziua de Șabat o sarbatoare Anuală Aici sarbatoarea Sukot? Este posibil ca în anumiți ani să cadă sukot-ul și în zi de Șabat,dar nu e o regulă ...nu e nici o dovadă Scripturală ci doar doctrina filonică pe care o urmați voi . Noi nu putem să știm cînd va fi un Șabat anual (sarbatoare) cu prioaritate ...în acest caz Sarbatoarea Sukot pînă cînd nu se observă pe cer primul crescent al luni a 7a ...atunci putem ști că din acel moment a 15 zi va fi SUKOT..orice altă calculație e falsă...deci n-are rost să vorbim cu idei preconcepute ne susținute cu dovezi temeinice Scripturale.

  RăspundețiȘtergere
 13. Asa se intimpla daca te grabesti cu raspunsul. Observi si tu pripa de care ai dat dovada, deoarece evangheliile vorbesc de "prima zi a saptaminii" dupa acel Shabbath, deci din context rezulta clar ca era vorba de Shabbath saptaminal si nu de unul anual asa cum afirmi tu.
  Cit despre "sarbatoarea Corturilor", trebuie sa te hotarasti si tu in ce zi a sarbatorii este "ziua ce-a de pe urmaa praznicului".
  Si cam multe intimplari dragule, chestia cu "s-a intimplat" este trasa rau de par.

  RăspundețiȘtergere 14. Adoptarea săptămânii la scară globală  Săptămâna, care s-a răspândit în antichitate în civilizaţia greco-romană (III-I î. Ch.) şi în civilizaţiile orientale, provine din Orientul Apropiat, iar popularitatea ei se datorează atât diseminării culturii iudaice şi creştine, cât şi astrologiei caldeene. De la sfârşitul primului secol, o influenţă majoră a răspândirii săptămânii a fost mitraismul, de origine persană.[16] Creştinismul şi Islamul au contribuit apoi la răspândirea săptămânii.

  În unele zone din China, săptămâna a pătruns încă din secolul al IV-lea, înainte de răspândirea creştinismului şi a islamului. Se pare că India a cunoscut săptămâna chiar înaintea Chinei. Indienii se laudă cu calendarul lor vedic, care ar fi existat înaintea calendarului iudaic. Dar săptămâna indiană are denumiri astrologice, după model babilonian, ca şi în Europa. După foarte vechi tradiţii, săptămâna începe cu Shani-var (Ziua lui saturn, cea mai importantă) şi se încheie cu Shukra-var care a fost întotdeauna zi de odihnă până în timpurile moderne, când în India s-a impus duminica britanică. În Nepal, sâmbăta este singura zi de repaus oficială din săptămână.

  Din raţiuni predominant social-economice, săptămâna este astăzi universal adoptată pe glob. Chiar şi conceptul de weekend, care cuprinde două zile de repaus (sâmbăta şi duminica) îşi are rădăcinile în încercarea sindicatelor americane de a se adapta muncitorilor evrei, care cereau sâmbăta liberă. Prima săptămână de lucru de cinci zile, cu două zile libere, a apărut în unele fabrici americane în 1926-1929 şi s-a generalizat după 1940. Exemplul a fost preluat mai târziu de Australia, Canada şi cele mai multe ţări latinoamericane. Europa occidentală a adoptat weekendul cu două zile libere, în multe ţări cu obligaţia legală de a închide magazinele duminica. Japonia a adoptat weekendul dublu după 1980. Ţările ex-comuniste au adoptat acest sistem după căderea regimurilor totalitare, iar China a adoptat sistemul din 1995. În multe ţări islamice, zilele libere sunt Joi şi Vineri, iar în Israel zilele libere sunt Vineri şi Sâmbătă. În Arabia Saudită şi Iran, ţări islamiste, doar vinerea este liberă, iar sâmbăta este prima zi de lucru.
  Voi reda mai jos denumirea zilelor in unele calendare din timpul Lui YahuShuah si mai tirziu:
  Periodicul Persan/babilonian:
  -1) NINIB=NINURTA=KAYVANU=KRONOS=SATURN;
  -2) UTU=SAMAS=SOARE;
  -3) SIN=NANNAR=AKU=LUNA;
  -4) NERGAL=ZALBATANU;
  -5) NABU;
  -6) ENLIL=MARDUC;
  -7) ININNA=ISTAR=DLLBAT.
  Periodicul Indian:
  -1)SHARI-VAR;
  -2) RAVI-VAR=SURIAS;
  -3) SOMA-VAR;
  -4) MANGALA-VAR;
  -5) BUDHA-VAR;
  -6) GURU-VAR;
  -7) SHUKRA-VAR.

  Periodicul grec;
  -1) KRONOS;
  -2) HELLOS;
  -3) SELENA;
  -4) ARES;
  -5) HERMES;
  -6) ZEUS;
  -7) APHFRODITE.

  Periodicul Romei adoptat:
  -1) DIES SATURNI;
  -2) .... SOLIS;
  -3) .... LUNAE;
  -4) .... MARTIS;
  -5) .... MERCURI;
  -6) .... JOVIS;
  -7) .... VENERIS.

  Periodicul Crestinatatii apostaziate;
  -1) SATIR-DAY= DI'SADORN;
  -2) SUN-DAY=DI,SUL=DOMINICA;
  -3) LUNE-DAY=LUNI=LUNES;
  -4) MARTE-DAY=MART=MARTE;
  -5) MERCRY-DAY=MERCURY;
  -6) JEUD=JOEVIS=JOI;
  -7) VENER-DAY=VIERNES=VINERI.
  Periodicul Yahudah:
  -1) ZIUA INTIIA;
  -2) ZIUA A DOUA;
  -3) ZIUA A TREIA;
  -4) ZIUA A PATRA;
  -5) ZIUA A CINCEA;
  -6) ZIUA A SASEA;
  -7) ZIUA A SAPTEA=ODIHNA=SHABBATH.

  COMPARATLE DRAGILOR.
  SALOM.

  RăspundețiȘtergere
 15. Din 325, periodicul a suferit o modificare in imperiu crestinat (sic).
  Ziua lui Saturn a fost transferata pe locul sapte si prin evolutie linvistica a capatat diferite denumiri afiliate zilei de Sabat (la noi simbata); iar ziua a doua dye-Solis/Sun-day a trecut pe locul intii devenind in timp duminica.
  Din 358 si calendarul evreesc a fost croit prin calcule matematice in asa fel incit, ordinea zilelor periodicul saptaminal sa fie pe acelas calapod cu cel roman.
  Sarmanul Hilel al-II-lea! Dar mai marii "poporului ales" au lepadat de nenumarate ori pe YHVH mergind dupa dumnezeii neamurilor.
  "Multa vreme Israel a fost fara YHVH cel adevarat, fara preot care sa invete pe oameni si fara lege". (2Cronici 15:3).

  RăspundețiȘtergere
 16. Poți să-mi spui și mie lunistule ...de unde ai ajuns tu la concluzia că...Înainte de bereshith (Geneza) cap 1 v 1. a fost o creație materială??
  Sînt de acord cu o creație IMATERIALĂ sau așa zisa lume a duhurilor(evr 1 v 14)
  dar să spui că luna soarele și stelele au fost create înainte de vers 1. e nu numai nebunie e și prostie.
  Lumina care era în ...lume (Lumea duhurilor) este Adevărata lumină ioan 1 v 5. ..1 ioan 1 v 5. această lumină este YHWH ...nebun și orb ..nu luna și soarele.
  Doar nu vei avea nebunia să afirmi că luna și soarele sînt imateriale
  Teoria cu luna întîia a creație ??...de unde o lună întîi dacă luna nu exista?
  Cunosc toate răspunsurile luniștilor ..am mai spus-o ..am fost temtat de această teorie dar am abandonat-o este falsă nescripturală.
  Încă o dată nu folosesc scripturi tradiționale și nici cornilescu .

  RăspundețiȘtergere
 17. Da-mi topicul unde a fost scris asa ceva, pentru ca eu cred ca tu cam biigui.
  Eu nu stiu din ce Tora secreta studiezi tu, dar versetul 1 din cap.1 din cartea Beresit scrie calr ca este inaintea primei zile din saptamina Creatiei.
  Si chestia ca lumina venea de la Yahveh.......... cam scirtie.
  Stiu si eu ca El este Lumina, dar acolo nu este vorba de lumina ce o emana El.
  Cum a avut loc procesul de fotosinteza daca nu era lumina soarelui?
  Biblia nu vorbeste de lumea duhurilor, ci de lumea terestra de dupa pacat.
  Yahveh care era si este Adevarata Lumina, a luminat intunericul din lumea pacatului.
  Si mai las-o cu politeturile astea de exprimare.
  Daca la inceput au fost facute "cerurile si pamintul", normal ca au fost facute si celalte planete ale sistemului solar.
  Si da, soarele nu este material, ci este o planeta gazoasa, de heliu si alte gaze ce ard continuu printr-o reactie gen nuclear, ca daca nu ar fi razele alfa, beta si gama, pamintul ar fi complet iradiat.
  Apoi, tocmai invatatii evrei sustin ca omul a fost creat in luna Abib, iar altii in luna Tisrei si mai mult, sustin ca acest lucru a fost realizat in saptamina cu luna plina.
  Pai atunci cind a fost facuta, a fost dat si startul calendarului, inteleptule!!!
  Iar daca tot vrei sa te certi mereu cu cineva, spune cum de a fost terminata lucrarea in ziua a saptea?

  RăspundețiȘtergere
 18. Saul17 februarie 2014, 19:09

  Da-mi topicul unde a fost scris asa ceva, pentru ca eu cred ca tu cam biigui.

  E drept sînt cam Gîngav ...dar nu bîigui...Cine sînt DUHURILE slujitoare din Evrei 1:14 ?
  Răstălmăcește cum faci și cu celelante scripturi .
  De ce încerci tu să dai lecții ..cînd tu îl numești pe Creator dumnezeu? și pui pe Mîntuitorul Yașua în rîndul Idolilor .
  Tu spui : Yahveh care era si este Adevarata Lumina, a luminat intunericul din lumea pacatului.
  A luminat întunericul din lumea păcatului? unde este scris?
  Ioan 8 :12 - 12. יהושע (Yașua) haMașiya le-a vorbit din nou şi a zis: „Eu* sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci are lumina vieţii.”
  *Ioan 1:4, 5, 9; Ioan 3:19; Ioan 9:5; Ioan 12:35, 36, 46

  o altă cotație care-ți aparține :
  Pai atunci cind a fost facuta, a fost dat si startul calendarului, inteleptule!!!
  Iar daca tot vrei sa te certi mereu cu cineva, spune cum de a fost terminata lucrarea in ziua a saptea?
  Păi uite așa... Cotația Scripturilor acum:
  1. Astfel au fost create cerurile şi pămîntul şi toată* oştirea lor.
  *Ps. 33:6
  2. În ziua* a şaptea, יהוה (YAUE) s-a odihnit de tot lucrul lui pe care-l crease în cele șase zile.
  *Exod. 20:11; Exod. 31:17; Deut. 5:14; Evr. 4:4
  3. יהוה (YAUE) a binecuvîntat* ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o crease.
  *Neem. 9:14; Isa. 58:13 (sfințit-Kodeș, evr)
  În alte cuvinte zici că vreau să mă cert cutine ...Ei bine nu mă cert ,doar tu confuzi un argument mai tare cu cearta ...Încă un lucru .Lasă-țe de această EREZIE lunistă că nu ține
  Pune mîna pe o scriptură Adevărată și mai lasă-l pe cornilescu că de aceia ești în eruare .
  Încă un lucru la adresa mea să nu mai vi cu argumente din biblia cornilescu sau o altă biblie
  Eu nu cred biblia ..studiez Sfintele Scripturi ...cred ca-i înțeles ?

  RăspundețiȘtergere
 19. Regret că unele idei preconcepute pun un zid de despărțire în înțelegerea lucrurilor. Doresc sincer să studieze ce am scris, cine spune că sabatul nu este sărbătoare ca și celelalte.
  Leviticul 23:1 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:2 „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: „Iată sărbătorile Domnului pe care le veţi vesti ca adunări sfinte, iată sărbătorile Mele (H4150):3 Şase zile să lucraţi; dar ziua a şaptea este Sabatul (H7676), ziua de odihnă (H7677), cu o adunare Sfântă. Să nu faceţi nici o lucrare în timpul ei: este Sabatul Domnului, în toate locuinţele voastre.4 Iată sărbătorile Domnului (H4150):, cu adunări sfinte pe care le veţi vesti la vremurile lor hotărâte.5 În luna întâia, în a patrusprezecea zi a lunii, între cele două seri, vor fi Paştele Domnului….
  Acum suprapus cu lexiconul ebraic
  Până aici este clar, ca lumina ochilor, că sabatul săptămânal este prima din sărbătorile H4150 din lev 23 și că după versetul 4 urmează celelalte sărbători mari care sunt și ele H4150.
  Acum să vedem dacă doar sabatul săptămânal este zi de odihnă sau de întrerupere a activității obișnuite??? Sunt 2 numere (cuvinte) pe care le veți găsi la sabatul săptămânal dar și la sărbătorile mari H7676, H 7677
  H7676 שׁבּת – שׁבּת shabbâth ,shab-bawth'
  Acum cuvântul sabat H7676 are 89 apariții și înseamnă :sabat săptămânal, ziua ispășirii,Sabat ani , săptămână.
  Să luăm celălalt cuvânt H7677, שׁבּתון,,shabbâthôn ,shab-baw-thone'

  H7677 înseamnă: Sabat săptămânal, ziua ispășirii ,an sabatic, Sărbătoarea Trâmbițelor și 1 și ultimele zile de Sărbătoarea Corturilor
  H7677 are 10 apariții : 4 ziua de odihnă săptămânală, anul 7 de odihnă, ziua Ispășirii Leviticul, 1 ziua de Sărbătoarea Trâmbițelor, ziua Corturilor.
  Am dovedit până acum că sabatul zilei a șaptea este sărbătoare H4150 ca și celelalte sătbători mari și este și zi de odihnă ca și sărbătorile mari, iar din Geneza 1:14 și Ps 104 :19 reiese clar calendarul de la creațiune:
  Geneza 1:14 Apoi a zis Elohim, "Să fie nişte luminători în întinderea cerului ca să despartă ziua de noapte, şi să le fie de semne (H226, אות'ôth oth = un semn distinctiv, steag, amintire, semn miraculos, avertizare) şi de anotimpuri (H4150= מועדה מעד מועד, mô‛êd mô‛êd mô‛âdâh mo-ade', mo-ade', mo-aw-daw'= loc numit, timp numit, întâlnire numită, sezon sacru stabilit, sărbătoare, sezon numit, semn numit sau semnal, cort de întâlnire ), precum şi pentru zilele şi anii;”
  Psalmi 104:19 El a făcut luna ca să arate vremurile (sărbătorile) H4150= מועדה מעד מועד; soarele ştie când trebuie să apună.
  Sabatul zilei a șaptea este moed, H4150.
  În sabatul săptămânal se aduceau jertfe, ca și în toate celelalte sabate mari. H4150 este de 23 de ori în bilie sărbătoarea Domnului (Cornilescu) și de 140 de ori cortul întâlnirii, de 2 ori este adunare Sfântă,
  1 dată este ( Isaia 33:20 ) Sionul, cetatea sărbătorilor noastre moed, H4150= מועדה מעד, și Satana asta dorește să domine calendarul dat de la creațiune:

  Isaia 14:13 Tu ziceai în inima ta: „Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu; voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor moed, H4150= מועדה מעד, la capătul miazănoaptei;”

  Calendarul lunar-solar are mai mulți martori și este dat de la creațiune și este dat cu un scop: pentru a știi toate zilele de închinare, inclusiv sabatul zilei a șaptea. Sabatul zilei a șaptea nu se poate găsi pe calendarul gregorian cu un singur martor, care calendar a avut săptămâni diferite ca lungime. Cuvântul sabat nu apare în biblie până la Leveticu. Este numit ziua a șaptea simplu. La zilele din săptămâna Paștelui nu se spune sâmbătă și duminică în original, ci doar ziua 1, sau sabat sau ziua pregătirii. Să nu mai spună nimeni că ziua răstignirii a fost miercuri sau vineri, că este fals.

  RăspundețiȘtergere
 20. Am văzut că unii se îndoiesc de faptul că Israelul nu a înconjurat Ierihonul în sabatul săptămânal. Se invocă faptul că יהושע YAHSHUAH a trecut prin lanurile de grâu și a smuls spice de grâu și a mâncat în sabat.
  Matei 12:1 „În vremea aceea, יהושע Yașua trecea* prin lanurile de orz, într-o zi de Șabat (G4521). Ucenicii Lui care erau flămînzi, au început să smulgă spice de orz şi să le mănînce.
  G4521 poate însemna ziua de sabat săptămânală sau mai poate însemna o zi de sabat sau o săptămână. Originea lui în greacă este H7676 sau H7677. Că se referă la sabatul săptămânal e foarte posibil dar se poate referi și la o zi de sabat în care nu era interzis să-ți pregătești hrana fiecărui ins, ci era interzisă doar munca de slugă ca în zilele azimilor.
  Dăm un exemplu de un sanbat în care aveai voie să pregătești mâncarea.

  Leviticul 23:24 „În luna a şaptea, în cea dintâi zi a lunii, să aveţi o zi de odihnă H7677, vestită cu sunet de trâmbiţe şi o adunare Sfântă.25 Atunci să nu faceţi nici o lucrare de slugă şi să aduceţi Domnului jertfe mistuite de foc.”
  Când nu se făcea nici o lucrare de slugă erau sabatele ceremonial obișnuite și în Exod 12:16 se spune că „ veţi putea numai să pregătiţi mâncarea fiecărui ins”, se referă la zilele de Azimi (alt sabat ceremonial), care știm că sunt sabate. Doar în sabatul săptămânal și în ziua Ispășirii era interzis total „orice lucrare” nu numai cea de slugă, și încălcarea lor cerea moartea.
  Acum sunt două variante:
  1. putea fi un sabat, o zi de odihnă oarecare, în care gătitul fiecărui ins nu era interzis sau
  2. putea fi sabatul săptămânal când era interzis orice muncă, chiar și gătitul.
  Varianta a doua ar sta în picioare doar că Mesia fiind „Fiul omului este Stăpîn al Șabat-ului ” putea deroga această interdicție fiind chiar El în cauză.
  Acum să presupunem că era sabat săptămânal și totuși cei ce au smuls orz sau cereale nu au încălcat sabatul și putem aplica regula și la înconjurul Ierihonului, deci să admitem că puteau în sabat să mărșăluiască cetatea ect. Dar aici avem un al doilea martor, că una din cele 7 zile a fost ziua lunii noi.
  Chiar dacă este contestată de unii Cartea Dreptului este amintită de 2 ori în Scriptură și la capitolul 88 se spune că era ziua Lunii Noi prima zi din cele 7. Iar dacă nici asta nu este suficient să ne lămurească că יהושע YAHSHUAH nu cere ca poporul lui să lupte în sabat, mai este o luptă de 7 zile în Scriptură: 1 Regi 20:29 Au stat tăbărâţi şapte zile unii în faţa altora. În ziua a şaptea au început lupta şi copiii lui Israel au omorât Sirienilor o sută de mii de oameni pedestraşi într-o zi.”
  Din 7 zile una trebuie să fie sabat săptămânal, pentru cei ce vor săptămâni perpetue. Și ca să fie foarte clar, Mesia a asigurat poporul său că străinul nu ocupă țara în timpul sărbătorilor ținute cu credincioșie. Ei mergeau la Ierusalim de 3 ori/an și atunci țara putea fi prădată dar asigurarea păcii ei era făcută de יהושע Yașua (Exodul 34:24 ).
  Deci haideți să fim cinstiți și să nu mai numim sabatu săptămânal „lucrarea diavolului” că se pare că lucrurile stau chiar invers. Scriptura prea este de partea sabatelot fixe în luna lunară și nu este nici o asigurare scripturală a modului cum au fost aranjate săptămânile în lună, dar sabatul săptămânal răzbate ca un fir de ață roșie în zile fixe. Cine ține sabatul săptămânal ține mereu săptămâna de 7 zile care nu se suprapune pe zilele de Lună Nouă (vezi Ezechiel 46:1 sau Isaia 66:23).

  RăspundețiȘtergere
 21. DOVADA SABATELOR ÎN 8,15,22 ȘI 29 A LUNII LUNARE
  În cazul în care textele biblice dovedesc că Sabatul este pe data de 15 a lunii, se dovedește în mod implicit că a 8-a , a 22-a și 29-a zi din lună ale aceleași luni au fost , de asemenea, Sabatul săptămânal .
  Tatăl a spus că doar 2-3 martori au fost necesari pentru a stabili adevărul .  Am să vă dau câteva pasaje care împiedică Sabatul de a se încadra în anumite alte date din lună ( ca de exemplu în 10. 14 și 16):

  Abib 10, este ziua alegerii sau cumpărării mielului de Paște. Abib 14 este întotdeauna o zi de pregătire pentru prima zi a azimilor atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament.
  Exodul 12:3 Vorbiţi întregii adunări a lui Israel şi spuneţi-i: „În ziua a zecea a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă.
  Leviticul 23:5 În luna întâia, în a patrusprezecea zi a lunii, între cele două seri, vor fi Paştele Domnului.
  6 Şi în a cincisprezecea zi a lunii acesteia, va fi sărbătoarea azimilor în cinstea Domnului; şapte zile să mâncaţi azimi.7 În ziua întâia, să aveţi o adunare Sfântă: atunci să nu faceţi nici o lucrare de slugă.8 Şapte zile să aduceţi Domnului jertfe mistuite de foc. În ziua a şaptea să fie o adunare Sfântă: atunci să nu faceţi nici o lucrare de slugă.”
  Sau Noul Testament (Matei 27:62, Luca 23:54, Ioan 19:42,Ioan 20:1
  Ioan 19:31 De frică să nu rămână trupurile pe cruce în timpul Sabatului, căci era ziua Pregătirii şi ziua aceea de Sabat era o zi mare, Iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fluierele picioarelor celor răstigniţi şi să fie luaţi de pe cruce.
  Orzul putea fi recoltate pe data de 16 după ce snopul de legănat”a fost oferit în dimineața zilei de 16:
  Leviticul 23:9 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:10 „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: „Când veţi intra în ţara pe care v-o dau şi când veţi secera semănăturile, să aduceţi preotului un snop, ca pârgă a secerişului vostru.11 El să legene snopul într-o parte şi într-alta înaintea Domnului, ca să fie primit: preotul să-l legene într-o parte şi într-alta, a doua zi după Sabat…..Leviticul 23:14 Să nu mâncaţi nici pâine, nici spice prăjite sau pisate, până în ziua aceasta, când veţi aduce un dar de mâncare Dumnezeului vostru. Aceasta este o lege veşnică pentru urmaşii voştri, în toate locurile în care veţi locui.
  Faptul este că a 10-a , a 14-a și a 16-a zi de Abib ( pot pluti în calendarul roman ca sâmbete ) sunt , fără excepție, poruncite zile de lucru .

  Dacă ar exista un ciclu continuu cu 7 zile în Scriptură, la fiecare câțiva ani, fie ziua de 10 , 14 , și 16 de Abib va cădea pe o zi de sâmbătă. Dovezi : Abib 10 a căzut pe o zi de sâmbătă în 2003. 14 Abib a căzut pe o zi de sâmbătă în 2004, 2008 și 2011. 16 Abib a căzut pe o zi de sâmbătă în 2002, 2006 și 2009. Nu există nici o lege biblică ca lucrarea din zilele de 10, 14 sau 16 Abib să fie efectuate mai devreme sau mai târziu, dacă aceste date se întâmplă să cadă în ziua de Sabat, aceste date sunt de lucru și sunt fixe . YHVH nu permite lucru comun pe o zi de odihnă. El nu este autorul confuziei.
  Vă rugăm urmăriți calendarul de mai jos. Data de 10 a lunii spicelor nu poate cădea pe Sabatul săptămânal, nici nu poate fi a 3-a, a 17-a zi sau data de 24 a lunii. Data de 14 a spicelor nu poate cădea pe Sabatul săptămânal, nici nu poate fi 7, 21 sau 28. Data de 16 a spicelor nu poate cădea pe Sabatul săptămânal, nici nu poate fi pe 2, 9 sau 23 a lunii. Având în vedere că Sabatul nu poate fi niciodată în zilele de 2 , 3 , 7 , 9 , 10 , 14 , 16 , 17 , 21 , 23 , 24 sau 28, este un interval de timp destul de mare cu zilele lunii în care Sabatul nu ar putea cădea. Orice om - orice păgân / fie și papa/ / care a făcut calendarul solar nu satisface aceste cerințe. Greu de admis ! Dacă sunteți în căutarea de dovezi, doar acest lucru demonstrează falsitatea calendarului gregorian.


  RăspundețiȘtergere
 22. Linia Internațională de schimbare a datei
  Dacă am fi sinceri nu am fi ignoranți. Care sabat este adevărat, cel de la vest sau de la est de meridianul 180, de schimbare a datei? Meridianul 180 este meridianul de schimbare a datei. Dar de ce doar de o parte și alta a acestui meridian sunt două zile diferite?? La restul de meridiane este aceeași dată calendaristică și între 2 meridiane succesive este o diferență de 1 oră, doar la meridianul 180 este diferența de dată diferită.
  Acest meridian merge mai mult prin Oceanul Pacific dar atinge și câteva țări de pe uscat. Dacă ați dori cu adevărat să știți ziua de odihnă, chiar și numai acest fenomen (existent doar din 1884) v-ar fi fost suficient ca să vedeți că nici sâmbăta și nici duminica actuală din calendarul Gregorian nu este adevărata zi a șaptea din săptămâna biblică. Oare copiii lui Noe după ce au coborât din arcă și s-au întâlnit după mii de ani de o parte și alta a meridianului 180, aveau zile diferite de închinare???
  De ce Dateline Internaţional a fost stabilită?

  Dateline Internaţional nu este un dispozitiv arbitrar, aşa cum unii cread. Este o confirmare a unui fapt de netăgăduit a astrofizicii care implică mişcarea pământului în raport cu soarele. Datorită rotaţiei pământului într-o direcţie inversă acelor de ceasornic, unul care călătoreşte în direcţia est va câştiga timp, şi unul care călătoreşte într-o direcţie vest, va pierde timp. Acest fapt a devenit evident în zilele când marinari timpurii au descoperit că, atunci când au făcut înconjurul lumii, fie au câştigat sau a pierdut o zi. Dar adevărata IDL este cea dată de soare ochestrat de lună, nu cea impusă de om.
  Datorită sistemului de fuse orare, la meridianul 180 de grade există o decalare de 24 de ore între două puncte vecine de o parte şi de alta a acestui meridian, anume la est de meridian avem o dată, iar la vest avem aceeaşi oră dar cu o zi în urmă. Cu alte cuvinte, este necesară o schimbare de dată, ori de câte ori, se traversează acest meridian. Practic, pentru evitarea confuziilor, această linie a fost convenţional deviată în aşa fel încât să se evite orice regiune locuită. Atunci când se traversează acest meridian 180 de grade mergând spre est, se scade o zi din dată, iar când se traversează mergând spre vest, se adaugă o zi la dată

  Mutarea Dateline Internaţional la Ierusalim, nu ar putea schimba ordinea de zi din ciclul săptămânal. Acest lucru ar arunca Ierusalimul în tulburări incredibile! Imaginaţi-vă agitaţia de la apus, în Ierusalim. Pe partea de vest a IDL ar începe Sabatul, în timp ce pe partea de est a liniei va începe vineri. Partea de vest a Ierusalimului ar putea călători în partea de est şi să desfăşoare activități ca de obicei. De asemenea, după 24 de ore mai tarziu, sambata seara ar merge în partea de vest a Ierusalimului, în timp ce Sabatul începe în partea de est. Evreii ar putea călători în partea de vest şi afacerile ar putea merge ca de obicei.

  RăspundețiȘtergere
 23. Nu doar sabatul zilei a șaptea este semn între om și Creator, ci și celelalte sărbători
  Să vedem ce cuvinte desemnează cuvântul semn în Vechiul Testament.
  H226 și H2146 sunt semn, ceremonial, ștampilă

  Haideți să vedem ce spune scriptura despre acest subiect.
  Exod 13:9. Să-ţi fie un* semn H226 pe mînă şi un semn H2146 de aducere aminte pe frunte între ochii tăi, pentru ca Legea lui יהוהYaHWeH să fie întotdeauna în gura ta; căci cu mînă puternică te-a scos יהוהYaHWeH din Egipt.(Scriptura Ediția Numele Sfinte).

  Ieșirea din Egipt, deci praznicul Azimilor este semn

  Exodul 13:16. Să-ţi fie ca un semn*H226 pe mînă şi ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochii; căci prin mîna Lui atotputernică ne-a scos יהוהYaHWeH din Egipt.” .(Scriptura Ediția Numele Sfinte).

  Aici e vorba de toate sabatele că sunt semn

  Exod 31:13. „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: „Să* nu care cumva să nu ţineţi Șabat-ele H7676 Mele, căci acesta va fi între Mine şi voi şi urmaşii voştri semnul H226 după care se va cunoaşte că Eu sunt יהוהYaHWeH, care vă sfinţesc. (Scriptura Ediția Numele Sfinte).
  Sabatul sărbătoarea Trâmbițelor e memorial
  Leviticul 23:24 „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: „În luna a şaptea, în cea dintâi zi a lunii, să aveţi o zi de odihnă, vestită H2146 cu sunet de trâmbiţe şi o adunare Sfântă.

  Leviticus 23:24 (KJV_Strongs)
  24 H1696 Speak [H8761] H1121 unto the children H3478 of Israel H559 , saying [H8800] H7637 , In the seventh H2320 month H259 , in the first H2320 day of the month H7677 , shall ye have a sabbath H2146 , a memorial H8643 of blowing H6944 of trumpets, an holy H4744 convocation.

  Sabatul zilei a șaptea e semn
  Exod 31:17. Acesta va fi între Mine şi copiii lui Israel un semn H226* veşnic; căci în şase** zile a creat יהוהYaHWeH cerurile şi pămîntul, iar în ziua a şaptea S-a odihnit şi a răsuflat.”

  Cele 10 porunci, toate sunt semn
  Deuteronomul 6:8 Să le legi ca un semn H226 de aducere aminte la mâni şi să-ţi fie ca nişte fruntarii între ochi.

  Deuteronomul 11:18 Puneţi-vă, deci, în inimă şi în suflet aceste cuvinte pe care vi le spun. Să le legaţi ca un semn H226 de aducere aminte pe mâinile voastre şi să fie ca nişte fruntarii între ochii voştri.

  Ezechiel 20: 12Le-am dat Șabat-ele H7676 Mele * să fie un semn H226 între Mine şi ei, pentru ca să ştie că Eu sunt יהוה YaHWeH care-i sfinţesc. (Scriptura Ediția Numele Sfinte).
  20. Sfinţiţi* Șabat-ele H7676 Mele, căci ele sunt un semn H226 între Mine şi voi, ca să ştiţi că Eu sunt יהוה YaHWeH Eylohim al vostru!” (Scriptura Ediția Numele Sfinte).

  În Noul Testament G 5480, χάραγμα, este același semn semn
  Apoc 13:16. Şi a făcut ca toţi, mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să* primească un semn G5480 pe mîna dreaptă sau pe frunte,
  Apoc 13:17. şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta G5480 , adică numele* fiarei sau** numărul numelui ei.
  La fel în Apoc 14:9,11; 15:2; 16:2, 19:20 și 20:4
  Concluzia: Nu doar sabatul zilei a șaptea este semn ci toate sabatele, inclusiv cele ceremoniale.

  RăspundețiȘtergere
 24. Măi Anonim caew ți rușine să-ți desvălui identitatea ta lunistă: tu faci copy-past niște materiale care nu-ți aparțin și cu care tu ești de acord pentru că întărește eruarea în care te zbați și nu vrei să renunți deși ești conștient că n-ai dreptate dar te amăgești singur . Nu vreau să o mai lungesc cu tine că oeicum ești în întuneric beznă și nu pot eu să îți dau Lumina
  Cînd tu dai niște texte cu (Domnu) cu D-zeu ce pot să mai spun :decît YHWH (YAUE) ai milă de omul acesta orb care zice că vede.
  Încă un lucru nu există un NOU TESTAMENT ori unul vechi ...există doar Sfintele Scripturi
  tu ști asta dar o ți mereu pe calea Păgînismului și te lauzi cu lunismul...Pocăește-te
  Să nu spui că sînt aspru ...încă n-am pus mîna pe Ștreang.l

  RăspundețiȘtergere

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...