Israel

Loading...

miercuri, 22 mai 2013

Numele adevărat al Creatorului

Numele adevărat al Creatorului
Manuscrisele 
Să păziţi tot ce v'am spus, şi să nu rostiţi numele altor dumnezei: numele lor să nu se audă ieşind din gura voastră. (Exod. 23:13)

Să nu vă amestecaţi cu neamurile acestea cari au rămas printre voi; să nu rostiţi numele dumnezeilor lor, şi să nu -l întrebuinţaţi în jurămînt; să nu le slujiţi, şi să nu vă închinaţi înaintea lor. (Iosua 23:7)

Am făcut cunoscut Numele Tău oamenilor, pe cari Mi i-ai dat din lume. Ai Tăi erau, şi Tu Mi i-ai dat; şi ei au păzit Cuvîntul Tău. Acum au cunoscut că tot ce Mi-ai dat Tu, vine dela Tine. Căci le-am dat cuvintele, pe cari Mi le-ai dat Tu. Ei le-au primit, şi au cunoscut cu adevărat că dela Tine am ieşit, şi au crezut că Tu M'ai trimes.

Pentru ei Mă rog. Nu Mă rog pentru lume, ci pentru aceia, pe cari Mi i-ai dat Tu; pentrucă sînt ai Tăi: - tot ce este al Meu, este al Tău, şi ce este al Tău, este al Meu, -şi Eu sînt proslăvit în ei. Eu nu mai sînt în lume, dar ei sînt în lume, şi Eu vin la Tine. Sfinte Tată, păzeşte, în Numele Tău, pe aceia pe cari Mi i-ai dat, pentruca ei să fie una, cum sîntem şi noi.

Cînd eram cu ei în lume, îi păzeam Eu în Numele Tău. Eu am păzit pe aceia, pe cari Mi i-ai dat; şi niciunul din ei n'a perit, afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura.Dar acum, Eu vin la Tine; şi spun aceste lucruri, pe cînd sînt încă în lume, pentruca să aibă în ei bucuria Mea deplină.

Le-am dat Cuvîntul Tău; şi lumea i -a urît, pentrucă ei nu sînt din lume, dupăcum Eu nu sînt din lume. Nu Te rog să -i iei din lume, ci să -i păzeşti de cel rău. Ei nu sînt din lume, dupăcum nici Eu nu sînt din lume. Sfinţeşte -i prin adevărul Tău: Cuvîntul Tău este adevărul.

Cum M'ai trimes Tu pe Mine în lume, aşa i-am trimes şi Eu pe ei în lume. Şi Eu însumi Mă sfinţesc pentru ei, ca şi ei să fie sfinţiţi prin adevăr.Şi mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvîntul lor.

Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca, şi ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M'ai trimes.Eu le-am dat slava, pe care Mi-ai dat -o Tu, pentruca ei să fie una, cum şi noi sîntem una, -

Eu în ei, şi Tu în Mine; -pentruca ei să fie în chip desăvîrşit una, ca să cunoască lumea că Tu M'ai trimes, şi că i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mine.Tată, vreau ca acolo unde sînt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia, pe cari Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă, pe care Mi-ai dat -o Tu; fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii.

Neprihănitule Tată, lumea nu Te -a cunoscut; dar Eu Te-am cunoscut, şi aceştia au cunoscut că Tu M'ai trimes. Eu le-am făcut cunoscut Numele Tău, şi li -L voi mai face cunoscut, pentruca dragostea cu care M'ai iubit Tu, să fie în ei, şi Eu să fiu în ei.`` ( Ioan 17:6-26)

Căci aşa vorbeşte Yahveh Elohim: ,Odinioară poporul Meu s'a pogorît să locuiască pentru o vreme în Egipt; apoi Asirianul l -a asuprit fără temei.Şi acum, ce am să fac aici-zice Yahveh-cînd poporul Meu a fost luat pe nimic?`` ,,Asupritorii lui strigă de bucurie-zice Yahveh-şi cît e ziulica de mare este batjocorit Numele Meu. De aceea poporul Meu va cunoaşte Numele Meu; de aceea va şti, în ziua aceea, că Eu vorbesc şi zic: ,Iată-Mă!` (Isaía 52:4-6)

Dacă cineva care a căzut într-o groapă si strigă, "Hei, omule, poți să mă ajuți? Fără îndoială că-l ajuta, chiar dacă nu a folosit numele lui. Dar dupa ce la ajutat si la scos din groapa, și ambi vor deveni prieteni, si asi vor cunoaste numele, dar daca cel ajutat se ține incapatanat si tot al cheama " Hei omule "? pare ciudat și un pic iritant, nu? Tot asa, este tratat Creatorul nostru, odata ce el ne-a salvat si ne-a facut cunoscut Numele sau, iar noi in ignoranta noastra al chemam nu pe nume ci pe un titlu pagan, dat de Paganismul Greco-Roman ca Domn al Zeilor(Domnu-ZEU).

Cine s'a suit la ceruri, şi cine s'a pogorît din ele? Cine a adunat vîntul în pumnii lui? Cine a strîns apele în haina lui? Cine a hotărît toate marginile pămîntului? Cum se numeşte el, şi cum cheamă pe fiul său? Ştii tu lucrul acesta? - (Provérbe 30:4)

,,Fiindcă Mă iubeşte-zice Yahveh-deaceea îl voi izbăvi; îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele Meu.Cînd Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strîmtorare, îl voi izbăvi şi -l voi proslăvi. (Ps. 91:14-15)

Biblia Crestina spune: Eu sunt Domnul, acesta este Numele Meu; si slava Mea n-o voi da altuia, nici cinstea Mea, idolilor. (Isa.42:8)

Se pune intrebarea, Domnul este un Nume ? Acesta e numele Creatorului ? " Nu Nu "
"Domnul" și "Dumnezeu" sunt substitute, folosite si in ebraica paganizata la titluri ca Adon sau Adonai. 

Cel puțin aceasta este ca si cum ai spune "șef" sau "dragoste". Acest lucru poate fi privit ca suficient in a fi respectat în anumite situații, dar nu este Scriptural pentru orice utilizare a unor astfel de titluri la Numele Creatorului, odata ce a fost dezvaluit poporului sau .

Cele zece porunci sunt pur și simplu numite în ebraică "Cele zece declarații". Prima este, "Eu sunt Yahveh, Elohim al tău." Primul lucru pe care El a făcut-o pentru poporul Său despre Sine a fost propriul său nume. De ce? Pentru că dezvăluie multe despre ce este El, care este "Numele Adevarat" unic in reputația lui.

 Creatorul vrea ca numele lui sa fie amintit, atunci de ce au înlocuit numele lui cu titlurile traduse in Scripturi ? A treia poruncă spune: Să nu iei un nume deşert drept Numele Celui Atotputernic al tău; căci Yahveh  nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert Numele Lui. ( Ex. 20:7)

 Cei care pretind a fi poporul lui și totuși, practic, neagă să pronunte Numele sau și continua să se bazeze pe alte titluri de Nume Pagane, până când vom continua amestecarea adevărului in închinare cu păgânismul ?

Vedem dovezi de utilizare de zi cu zi (dar cu respect) în Israelul antic când Boaz salută secerătorii lui, "atunci când a venit la ei : Şi iată că Boaz a venit din Betleem, şi a zis secerătorilor: ,,Yahveh să fie cu voi!`` Ei i-au răspuns: ,,Yahveh să te binecuvinteze!`` (Rut 2:04)..

Să nu juraţi strîmb pe Numele Meu, căci ai necinsti astfel Numele Atotputernicului tău. Eu sînt Yahveh. ( Leviticul 19:12)

Eu sînt Yahveh, acesta este Numele Meu; şi slava Mea n'o voi da altuia, nici cinstea mea idolilor.`` (Isaía 42:8)

 Idolii(Zeii) nu au nici o putere, cum poate slava Creatorului sa mearga la acesti idoli(Zei) ? cum putem da credit la alte divinități (Domnul-Zeu)? ceea ce se practica în prezent, daca chiar am făcut acest lucru fără să ne dam seama, sa încercăm sa ne intoarcem la ce spune Cuvantul si la Originile Scripturii(Tanach).

Dumnezeu vine de fapt de la o origine păgână. Cuvântul ebraic ("Elohim" precum și "Eloah") a fost tradus în greceste Theos - Zeul grec similar, Deus, DIUS și DiVuS în latină. 

În acest Dieus sau grecescul Theos - Zeus, Ziu, teutonic, Jovis Diovis Roman sau echivalentul roman al lui Zeus (Jupiter-format Dies-piter), cei mai mulți lingviști au urmărit aceste cuvinte, care  înseamnă ceva "luminos", și la fel si in Hindu(Indian) Djeus, înseamnă, de asemenea," strălucitor ".

Cu toate rădăcinile sale, acest "Stralucitor " este ușor de înțeles in afinitatea popoarelor păgâne care se închina la soare, cer luminos, divinitate celestă, zeitatea care aduce lumina zilei. Aceste rădăcini sunt încă în cuvintele "divin", "zeitate". Și "Dumnezeu"- derivă din luminozitate, divinitate, cer, sau zeul soarelui. Astfel dar cum putem asocia dragostea noastră fata de Creator, pentru aceste titluri ? 

El nu acceptă ca sa imităm, sa ne închinam la aceste practici păgâne (Lev. 20:23; Deut 12:1-6), unde menționează clar ca, numele de zeități păgâne sunt o urâciune pentru El (Ex.23: 13; Ios. 23:7)Să nu trăiţi după obiceiurile neamurilor, pe cari le voi izgoni dinaintea voastră; căci ele au făcut toate aceste lucruri, şi Mi-este scîrbă de ele.  ( Lev 20:23).

Iată legile şi poruncile pe cari să le păziţi şi să le împliniţi, cît veţi trăi, în ţara pe care v'o dă în stăpînire Yahveh, Elohim al părinţilor voştri. Să nimiciţi toate locurile în cari slujesc dumnezeilor lor neamurile pe cari le veţi izgoni, fie pe munţi înalţi, fie pe dealuri, şi subt orice copac verde.

Să le surpaţi altarele, să le sfărîmaţi stîlpii idoleşti, să le ardeţi în foc copacii închinaţi idolilor lor, să dărîmaţi chipurile cioplite ale dumnezeilor lor, şi să faceţi să le piară numele din locurile acelea. Voi să nu faceţi aşa faţă de Yahveh, Elohim al vostru! Ci să -L căutaţi la locaşul Lui, şi să mergeţi la locul pe care -l va alege Yahveh Atotputernicul vostru, din toate seminţiile voastre, ca să-Şi aşeze acolo Numele Lui. (Deuteronomul 12:1-5)

Dacă era necesar să fie "exprimate" sau "dezvăluite"Numele, atunci de ce au fost ascunse? Liderii religioși din vremea lui Yashua au interzis ca cineva să rostească numele lui Yahveh. Yashua nu a fost de acord cu această practică, care si-a avut rădăcinile din babilon. Am vazut chiar de la inceputul postarii ca Yashua a lasat un mesaj clar in rugaciunea sa din ( Ioan 17:6-26): Am făcut cunoscut Numele Tău oamenilor, pe cari Mi i-ai dat din lume. Ai Tăi erau, şi Tu Mi i-ai dat; şi ei au păzit Cuvîntul Tău. Acum au cunoscut că tot ce Mi-ai dat Tu, vine dela Tine. Căci le-am dat cuvintele, pe cari Mi le-ai dat Tu. Ei le-au primit, şi au cunoscut cu adevărat că dela Tine am ieşit, şi au crezut că Tu M'ai trimes.

În toată ţara, zice Yahveh, două treimi vor fi nimicite, vor pieri, iar cealaltă treime va rămînea. Dar treimea aceasta din urmă o voi pune în foc, şi o voi curăţi cum se curăţeşte argintul, o voi lămuri cum se lămureşte aurul. Ei vor chema Numele Meu, şi îi voi asculta; Eu voi zice: ...Acesta este poporul Meu!... Şi ei vor zice: ...Yahveh este (Atotputernicul meu) Elohim al meu!... (Zah. 13:8-9)

Macabeii au repus utilizarea numelui. A devenit utilizat pe scară largă, incat oamenii l-au scris în tot felul de documente de afaceri, care uneori au ajuns în coșul de gunoi, aceasta cauză a condus la o extrema opusă și a fost din nou complet interzis, ​​cu excepția pentru marele preot în Ziua Ispășirii.

Talmudul (comentariu evreiesc pe Scriptură), spune că liderii rabinici au declarat că trebuie să facă tot posibilul pentru a ascunde adevărata pronunție a numelui. Textul masoretic a secolului al optulea a adăugat un sistem de puncte în consoanele ebraice la Scripturile originale, de a face pronunția mai usoara, pentru oameni care nu mai vorbeau ebarica de zi cu zi .In cazul Sfantului Nume, vocalele au fost adaugate în mod deliberat incorecte, astfel încât nimeni sa nu poata pronunța corect Numele Creatorului.

Dacă am fi uitat Numele Atotputernicului nostru, şi ne-am fi întins mînile spre un dumnezeu străin, n'ar şti Yahveh lucrul acesta, El, care cunoaşte tainele inimii? ( Ps 44:20-21)

Singura modalitate de a rezolva această situație este de a practica acest lucru: Unii se bizuiesc pe carăle lor, alţii pe caii lor; dar noi ne bizuim pe Numele lui Yahveh, Atotputernicul nostru. Ei se îndoaie şi cad; dar noi ne ridicăm şi rămînem în picioare. (Ps 20:7,8)

,,Am auzit ce spun proorocii, cari proorocesc minciuni în Numele Meu, zicînd: ,Am avut un vis! Am visat un vis!` Pînă cînd vor prooroci aceştia să proorocescă minciuni, să proorocească înşelătoriile inimii lor? Cred ei oare că pot face pe poporul Meu să uite Numele Meu prin visurile pe cari le istoriseşte fiecare din ei aproapelui său, cum Mi-au uitat părinţii lor Numele din pricina lui Baal? ( Ieremia 23:25-27)

Evreii ortodocși spun că unul dintre motivele principale, pentru care numele Creatorului a fost ascuns, este exilul lui Israel, dupa cum vedem in aceste doua exemple : Yahveh a zis lui Moise: ,,Iată, tu vei adormi împreună cu părinţii tăi. Şi poporul acesta se va scula şi va curvi după dumnezeii străini ai ţării în care intră. Pe Mine Mă va părăsi, şi va călca legămîntul Meu, pe care l-am încheiat cu el.

În ziua aceea, Mă voi aprinde de mînie împotriva lui. Îi voi părăsi, şi-Mi voi ascunde Faţa de ei. El va fi prăpădit, şi -l vor ajunge o mulţime de rele şi necazuri; şi atunci va zice: ,Oare nu m'au ajuns aceste rele din pricină că Yahveh al meu nu este în mijlocul meu?`Şi Eu Îmi voi ascunde Faţa în ziua aceea, din pricina tot răului pe care -l va face, întorcîndu-se spre alţi dumnezei. ( Deuteronom 31:16-18)

,,De aceea, aşa vorbeşte Yahveh, Elohim : ,Acum voi aduce înapoi pe prinşii de război ai lui Iacov, voi avea milă de toată casa lui Israel, şi voi fi gelos de Numele Meu cel sfînt.

Atunci îşi vor uita ocara, şi toate fărădelegile pe cari le-au săvîrşit împotriva Mea, cînd locuiau liniştiţi în ţara lor, şi cînd nu -i turbura nimeni. Cînd îi voi aduce înapoi dintre popoare, şi îi voi strînge din ţara vrăjmaşilor lor, voi fi sfinţit de ei înaintea multor neamuri.

Şi vor şti că Eu sînt Yahveh, Atotputernicul lor, care -i lăsasem să fie luaţi prinşi de război între neamuri, şi care -i strîng iarăş în ţara lor; nu voi mai lăsa pe nici unul din ei acolo şi nu le voi mai acunde Faţa Mea, căci voi turna Duhul Meu pentru casa lui Israel, zice Yahveh Elohim.`` (Ezechiel 39:25-29)

Atunci când răscumpărarea celor două case ale lui Israel a inceput, si revin acasă, si numele sacre au inceput sa fie pronunțate si scrise de Evreii care cred in Mesia(Mashiach) ca Mantuitor. Deci, avem motive pozitive de a folosi numele reale, avind in vedere ca exilul nostru în curând se va încheia. Scriptura sprijină pe deplin acest lucru.

Odata cu Renasterea Statului Israel in 1948, in 1947, pare a fi o coincidenta, s-au descoperit si sulurile de la Marea Moarta, si cele din Pesterile din Qumram, unde sunt indicii clare ca atat Noul Testament cat si Vechiul au fost scrise de Evrei in Aramaica si Hebraica, dupa care au fost copiate de Greci si transcrise dupa bunul plac al Crestinismului inventat de Constantin .

În ziua aceea, zice Yahveh, Îmi vei zice: ,Bărbatul meu!` şi nu-Mi vei mai zice: ,Stăpînul meu!`Voi scoate din gura ei numele Baalilor, ca să nu mai fie pomeniţi pe nume. (Osea 2:16-17)

De aceea iată că le arăt, de data aceasta, şi -i fac să ştie puterea şi tăria Mea; şi vor cunoaşte că Numele Meu este Yahveh.`` ( Ieremia 16:21)

Căci cînd vor vedea ei, cînd vor vedea copiii lor, în mijlocul lor, lucrarea mînilor Mele, Îmi vor sfinţi Numele; vor sfinţi pe Sfîntul lui Iacov, şi se vor teme de Atotputernicul lui Israel. (Isaia 29:23)

Numele Creatorului nu poate fi "Iehova"deorece în ebraică începe cu "Y" (YUD*HEI*VAV*HEI ) 
Astfel, numele ebraic al lui Mashiach (Mesia) nu poate fi "Isus" sau Hristos , deorece nimeni nu are voie sa talmaceasca numele cuiva, dupa cum vedem in aceste doua versete, unde Grecii l-au paganizat pe Mantuitor in ai talmacii numele.

El, cel dintai, a gasit pe fratele sau Simon si i-a zis: "Noi am gasit pe Mesia" (care talmacit inseamna Hristos). (Ioan.1:41)

"Stiu", I-a zis femeia, "ca are sa vina Mesia (caruia I se zice Hristos); cand va veni El, are sa ne spuna toate lucrurile." (Ioan.4:25)

Yahveh a trecut cu vederea nestiinta noastră referitoare la numele sau și a răspuns la nevoile noastre chiar și atunci când i-am folosit numele greșit. Dar, odată ce știm si cunoastem Numele sau, avind in vedere ca stim ca el a fost Paganizat, trebuie să ne corectam imediat și sa lăsam greșelile trecutului în urmă.

Yahveh nu ţine seama de vremurile de neştiinţă, şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască; pentrucă a rînduit o zi, în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul, pe care L -a rînduit pentru aceasta şi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că L -a înviat din morţi...`` ( Faptele Apostolilor 17:30,31)  Shalom !!!

4 comentarii:

 1. În America ,în statul New mexico este un loc numit Los Lunas ..acolo pe un munte in deșert este o stîncă care are pe ea sculptat cele zece porunci ale Legii lui YHWH După arheologi această scriere este din perioada precolumbiană estimată la 800-900 îen.Ce este curios Numele lui YHWH este scris în Paleo (antic) și e pusă tetragramația și nu înlocuitorul hasșem sau Adonai
  Numele Creatorului este relevat în această stîncă YHWH a făcut ca peste veacuri să fie o aducere aminte a numelui sacru ,ca să nu fie uitat cum l-au uitat Ysraeliții în vechime din cauza lui Baal= lord=domnul.Teoria cu Marele Preot care avea numai el dreptul să rostească numel lui YHWH în ziua Ispășiri ...această teorie fariseică cade .Sa descoperit un mic sul de argint cu Binecuvintarea Aronică scrisă în Paleo(antic) în care scriere numele YHWH este relevat în tetrageamație și nu cu hibridul hasșem sau Adonai.Deci numele YHWH era cunoscut de adevărații închinători ..că nu-l foloseau teologii(învățători Legii) din cauza Tradiției (Datinei) e altă treabă . YaȘua a făcut cunoscut Numele Tatălui YHWH (Ioan 17 v 6 ) și a promis că-l va mai face cunoscut.TU îl cunoști ?/ dacă da ! folosește-l ca să fi Mîntuit(Ioil 2 v32). Dacă ce ai citit mai sus nu poate să-ți de-a lumină în mintea ta blestemată ..citește tot articolul de mai sus ..cred că este foarte relevant ..nu te crampăna de un sistem ne scriptural

  RăspundețiȘtergere
 2. pai asta e si diferenta intre ZEU = Zeitati ;Baali si YAH!!!... caci insasi YAH spune clar: .. Ieremia 6:11 "Eu sunt aşa de plin de mânia lui YHVH, că n-o pot opri. – „Toarn-o peste copilul de pe uliţă şi peste adunările tinerilor. Căci şi bărbatul şi nevasta vor fi prinşi, şi bătrânul şi cel încărcat de zile." .... Ezechiel 9:6 "Ucideţi şi nimiciţi pe bătrâni, pe tineri, pe fecioare, pe copii şi pe femei; dar să nu vă atingeţi de niciunul din cei ce au semnul pe frunte! Începeţi însă cu Locaşul Meu cel Sfânt!” Ei au început cu bătrânii care erau înaintea Templului." ......... 2 Cronici 36:17 "Atunci YHVH a făcut să se suie împotriva lor împăratul haldeilor şi a ucis cu sabia pe tinerii lor în casa Locaşului lor celui Sfânt. N-a cruţat nici pe tânăr, nici pe tânără, nici pe bătrân, nici pe omul gârbov sub povara perilor albi, ci a dat totul în mâna lui." ............ va temeti sa recunosteti ca asa ceva apare si in Biblia voastra?? ... tocmai aceasta necredinta va intepeneste pina in ceasul acela daci nimicirea si zdrobirea voastra a hulitorilir si curviei CRE-s-TINE vine chiar de aici: ..... Deuteronomul 28:49 YHVH va aduce de departe, de la marginile pământului, un neam care va cădea peste tine cu zbor de vultur, un neam a cărui limbă n-o vei înţelege," un neam cu înfăţişarea sălbatică şi care nu se va sfii de cel bătrân, nici nu va avea milă de copii. El va mânca rodul turmelor tale şi rodul pământului tău, până vei fi nimicit; nu-ţi va lăsa nici grâu, nici must, nici untdelemn, nici viţeii de la vaci, nici mieii de la oi, până te va face să pieri. ..... Apocalipsa 9:5 "Li s-a dat putere nu să-i omoare, ci să-i chinuiască cinci luni; şi chinul lor era cum e chinul scorpionului, când înţeapă pe un om." În acele zile, oamenii vor căuta moartea, şi n-o vor găsi; vor dori să moară, şi moartea va fugi de ei.
  ........... Ieremia 8:3 "Toţi cei ce vor rămâne din acest neam rău vor dori mai degrabă moartea decât viaţa, în toate locurile unde îi voi izgoni, zice YHVH-Shabaoth! ............... Iov 3:21 "care aşteaptă moartea şi nu vine; măcar că o doresc mai mult decât o comoară," care n-ar mai putea de bucurie şi de veselie, dacă ar găsi mormântul? ..... aveti curajul sa acceptati toate aceste cuvinte Domnilor pocaiti??? ... Care din imparatii Planetei au dat vre-o data crezare CUVANTULUI?? ..... cu ce ati fi voi oare mai intelepti ca ei??? .... cu NIMIC ... tocmai de aceea ... SFARSITUL vostrul bate la usa cunostintei voastre ..... si cand va veni YHVH .... cine va avea puterea sa-i stea in PICIOARE???
  ............... Vreti sa stergeti de pe cruce, ceea ce nu au reusit edomitii si fariseii la Golgota :
  Yahshuah = YHVH-Mantuitorul
  HaNatzri = Nazariteanul
  VeMelek = Regele
  HaYahudah = Iudeilor
  incercati, sunteti in stare?
  .. acum aratati-mi si mie unde apare scris: Isus, d-zeu ,domnul, hristos,..etc?

  YHVH....este semnificatia/traducerea scrierii din Ebraica a Numelui Sfant..care este asa: Y = Iod ( ' ) ; H = Hei ( ה ) ; V = Vav ( ו ) ; H = Hei ( ה ) ....deci YHVH ...sau cum scriu americanii Yahweh si semnifica asta :... Iod = inceput ; Hei = Viata ; Vav = a fi agatat / carlig ; Hei = viata....DECI.....in context vine foarte simplu.... "INCEPUTUL VIETII ESTE VIATA" = יְהוָה = YHVH = se pronunta Yahveh

  RăspundețiȘtergere
 3. Dumnezeu s-a făcut cunoscut
  Prin faptul că Și-a legat propriul Nume de aceste promisiuni, Dumnezeul Bibliei S-a făcut cunoscut de cel puțin zece ori ca fiind *Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isac și Dumnezeul lui Iacov* (Exod 3: 15-16; 1 Cron. 29: 18; Matei 22: 32; fapte 3: 13 etc.). El S-a descoperit ca atare și lui Moise în rugul aprins. Atunci El Și-a declarat numele Iahve, Ceea ce înseamnă *EU SUNT CEL CE SUNT*. El este Cel veșnic, care există din Sine Însuși, de care depinde întreaga creație. În argumentarea Sa cu privire la înviere, Domnul Isus S-a folosit de realitatea că Iahve este desemnat fiind *Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov*: *Cât privește învierea morților, oare n-ați citit ce vi s-a spus de Dumnezeu, când zice: ,,Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov,,? Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii ( Matei 22: 31-32).

  Cuvântul *Dumnezeu* nu este nume, ci un termen generic. care se aplică oricărui zeu. Din acest motiv, Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov ne-a spus Numele Lui, și anume *Iahve*. Prin acesta, El Se deosebește fundamental de toate celelalte zeități ale religiilor lumii.
  Iahve nu este Allah, dumnezeul islamului, deoarece esența celor doi este total opusă. Cu toate acestea, cei mai de seamă reprezentanți ai Bisericii Romano-Catolice au declarat în rezoluțiile celui de-al Doilea Conciliu da la Vatican că dumnezeul musulmanilor și al creștinilor este unul și același. Chiar creștinii evanghelici încearcă să afișeze o anumită toleranță și atitudine ecumenică, afirmând că musulmanii și creștinii se închină de fapt aceluiași dumnezeu.

  Nimic însă nu este mai departe de adevăr decât aceste încercări de a da explicații. Această situație este clarificată printr-o înțelegere mai profundă a rolului lui Israel. Allah cu siguranță nu este *Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov*, deoarece el le-a jurat vrăjmășie acestor oameni și urmărește nimicirea descendenților lor.
  Numele Allah este un nume propriu, care exista deja înainte ca Mahomed să creeze religia islamului, ostilă Israelului și creștinismului. Allah era numele zeului lunii, care era de cel mai important idol de la Mecca. Aici se află și originea semilunei ca simbol. Islamul respinge orice formă de idolatrie, dar Allah însuși a avut o lungă istorie ca divinitate păgână, care se întinde până departe în perioada preislamică. Cu siguranță el nu este Dumnezeul Bibliei.

  Zeitățile păgânilor, care au fost reprezentate prin imagini, sunt permanent condamnate în Biblie. cei care se închinau lor sunt condamnați în același mod de profeții Lui Iahve. Nici unde nu se găsește nici cel mai mic indiciu că vreuna din aceste divinități păgâne ar putea fi o reprezentare a Lui Iahve.
  Pavel subliniază și faptul că toți cei care se închină idolilor, se închină de fapt demonilor care se află în spatele acestor imagini.
  ................................
  Preluat din revista știri din Israel, fără să adaug sau să scot nici o literă!

  Comentariu publicat de Nica Schirod

  RăspundețiȘtergere
 4. Preluat din revista știri din Israel, fără să adaug sau să scot nici o literă!

  Comentariu publicat de Nica Schirod:
  Totuși am o întrebare Nica Schirod?...de fapt cîteva.
  Ce crezi tu ?...Isus e aceași cu YahShua?
  YHWH e același cu D-zeu?
  Poate isus Mîntui?
  Este grecul Isus aceiași persoană istorică cu Yahshua din Nazaret?
  Este creștinismul poporul Ales?
  Este biserica Mireasa lui Yahshua?
  Cine este Tatăl lui Yahshua?
  Acum se va vedea dacă ai curaj...putere să arunci înapoi cu piciorul în țepuș.

  RăspundețiȘtergere

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...