Israel

Israel

luni, 29 aprilie 2013

Falșii Lideri

Falșii Lideri
Va rog sa nu ma atingeti...Sunt Uns
יהושע Yahshua le-a zis: Împărații neamurilor domnesc peste ele; și celor ce le stăpînesc, li-se dă numele de binefacători.Voi să nu fiti așa: Ci cel mai mare dintre voi (păstorii) să fie ca cel mai mic și cel ce carmueiște ca cel ce slujeste.

Yahshua le -a zis: ,,Împăraţii Neamurilor domnesc peste ele; şi celorce le stăpînesc, li se dă numele de binefăcători. Voi să nu fiţi aşa. Ci cel mai mare dintre voi, să fie ca cel mai mic; şi celce cîrmuieşte, ca celce slujeşte. (Luca 22:25-26)

Asta este porunca lui יהושע Yahshua; dar în realitate nu e așa cum ar trebui să fie, Uită-te în biserica unde frecventezi, sînt pastorii tăi așa cum a poruncit יהושע Yahshua ? ori niște despoți care ai interesează doar: să aibă întaietate, să jupoaie oile de tot ce se poate jupui, să încaseze zeciuelile, darurile de bună voie și donațiile, în rest să le mănînce lupii pe oii. Scripturile sfinte nu recunosc nici un lider care nu e pus de Duhul Sfînt.

 Luaţi seama dar la voi înşivă şi la toată turma peste care v'a pus Duhul Sfînt episcopi (Sau: priveghetori.), ca să păstoriţi Adunarea lui Yahshua, pe care a cîştigat -o cu însuş sîngele Său. 
(Fapte 20:28).

יהוה Yahveh nu recunoaște nici o diplomă și nici un doctorat indiferent unde l-ai obținut.Titlul pe care l-ai acaparat cu sudoarea feții tale: nu e darul lui Elohim, e lucrul tău și lucrul tău îți folosește poate ție, dar nu în adevărata congregrație a lui יהוה Yahveh. יהוה Yahveh nu recunoaște înțelepciunea care ai acumulat-o în Seminar ori Universitatea Teologică, Ce ai învățat acolo e Minciuna lui Satan.

Adevărata învățătură duhovnicească nu este Teologie Religioasă, cunoștințile acumulate în școală, nu e în acordanță cu adevărul scriptural. Indiferent ce argument vei aduce, tot un popă ești. Faptul că te numesti păstor ori prezbiter ori lider religios odată ce ai acceptat înțelepciunea întunericului (lumii) și nu te ții strîns de adevăr școala ta studiile tale sînt doar mijloace de amagire.

Dreptatea Ta este o dreptate vecinică, şi Legea Ta este adevărul. (Ps. 119:142)

 Prezbiterii își dau examenul nu la sfîrșitul Facultații Teologice, ci la patul bolnavului, dacă bolnavul în urma ungeri se ridică din pat, vindecat, te poți numi prezbiter. Dacă nu se vindecă, aruncă-ți diploma și te pocăiește dacă mai poți. Dar nici chiar aceasta nu-ți garantează credibilitatea.

 Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe presbiterii (Sau: bătrîni.). Adunarii; şi să se roage pentru el, după ce -l vor unge cu untdelemn în Numele lui Yahshua. Rugăciunea făcută cu credinţă va mîntui pe cel bolnav, şi Yahveh îl va însănătoşa; şi dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. (Iacov 5:14-15) 

Numai ce este făcut în Numele mai presus de orice Nume יהוה Yahveh. În acest Nume este cu adevărat Putere. (și dracii fac minuni) Nu tot ce se pogoară din Ysra-El, este Ysra-El, și nu tot ce are diplomă de păstor e păstor.

 Acestia sînt niște lupi în piei de oii. Fariseii care întodeauna erau în intercalație cu יהושע Yahshua erau cei școliți (cărturari) și יהושע Yahshua i-a rejectat în marea majoritate a cazurilor. Aceștia sînt fariseii zilelor noastre, păstorii cei școliți și fără Ungerea de sus (Duhul Sfînt). Cînd spun Duhul Sfînt mă refer la adevărata lucrare a Duhului nu la vorbirea în limbi că de astea carturari nu duc lipsă.

 Deci dacă în biserica ta ai un păstor ieșit de pe bandă, făcut la fabrica de popi,pastori... (Institutul Teologic). Mai bună nădejde e de un popă original, decît de un fariseu hulpav care a învațat o meserie (pastoria) la Universitatea Teologică.

 יהוה Yahveh nu recunoaște pe nici unul, cei recunoscuți de EL sunt cei ce au semnul Autorități lui, nu semnul păganismului. Păstorul adevărat în biserica ta, ar trebui să fie cel pus de יהוה Yahveh  prin Duhul Sfant. 

Pe cînd slujeau lui Yahveh şi posteau, Duhul Sfînt a zis: ,,Puneţi-Mi deoparte pe Barnaba şi pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat.``Atunci, după ce au postit şi s'au rugat, şi-au pus mînile peste ei, şi i-au lăsat să plece. (Fapte 13:2-3)

Cel ales la ședința de seară, ori ieșit de pe băncile școlii, ori cel ce sa pus singur, sau de tata, sau de o buna cunostinta...el însăși nu e păstor uns, nu-ți fie frică de ei, de Fara de Legea pe care o accepta in Adunare, nu-i asculta, nu rămînea intimidat de studiile lor, sunt morți, fără viață, aramă sunătoare (doar vorbe), nu urma otrava lui Satan pe care o infiltrează științific cu sofisticația unei vorbiri savante și fără putere.

Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, pentru desăvîrşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Mashiach. (Efés. 4:11-12)

 Citim în Efes cap. 4:11-12: El יהוה Yahveh a dat pe unii, nu unul, Apostolii pe alții (plural) proroci, pe alții (plural) evanghelisti, pe alții (tot plural) păstori și învățători. Cînd în Biserica ta păstorul (singular) este totul, El e și apostol și proroc și evanghelist și păstor și învățător, El păstorul este un despot un vrăjmaș al neprihănirii.

 Nu ți fie frică de el, pleacă ieși cît mai e posibil părăsește această organizație, nu e Adunarea lui יהושע Yahshua, e Sinagoga lui Satan și solul lui Satan a îmbrăcat sutana de oaie (piei de oii) ca să ducă în rătăcire pe toți cei lesne încrezători.

Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru dar, dacă şi slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Sfîrşitul lor va fi după faptele lor. (2 Cor. 11:14-15)  Shalom !!!

Un comentariu:

  1. În adevăr studul teologic ...plural ori singular ,nu are nimic de a face cu Ungerea de Sus.Raby ,păstori ,prezbiteri ori cum se vor numi ,tot niște pereți văruiți sînt,cînd nu ruach haQuodesh ia împuternicit ci o diplomă .Acești diplomați (propovăduitori) școliți nu sînt decît aramă sunătoare ..fără putere. morți desrădăcinați ...Dar banul (ochiul dracului) vorbește ,și unde e șansă de profit nu contează cîtă școală faci ,doar să ai o pîne în mînă.Nu așa e și în adevărata lucrare a lui YHWH. EL ,YHWH are trimișii și împuterniciții lui,fără diplomă dar cu Ruach haQuodesh.

    RăspundețiȘtergere

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele.

"Iata, voi preface Ierusalimul intr-un potir de ametire pentru toate popoarele dimprejur si chiar pentru Iuda, la impresurarea Ierusal...