Israel

Israel

sâmbătă, 27 aprilie 2013

Cele 7 duhuri rele...care imita cele 7 duhuri ale lui Yahveh

Cele 7 duhuri rele...care imita cele 7 duhuri ale lui Yahveh
Sunt 7 abominații (fărădelegi) care stau la baza lucrării satanice de înșelăciune și robie a păcatului.Vom stabili întîi notiunea de păcat, Ce este păcatul ? Răspunsul este simplu : Călcarea Legii lui יהוה Yahveh (a Creatorului) ... Și păcatul este FĂRĂ DE LEGE .

Oricine face păcat, face şi fărădelege; şi păcatul este fărădelege. (1 Ioan 3 : 4 )

Fără de Legea se manifestă în fii neascultării, prin duhul (spirite) care posedă pe fii neascultari.

Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre, în cari trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării.  (Efes. 2 : 2)

Fii neascultării nu sînt cei din lume, pentru că lumea zace în cel rău : Fii neascultării sunt cei ce profesează Creștinismul și se opun în a asculta Legile, Poruncile, Randuielile Creatorului. Aceștia ca pretinși învățători, se opun adevărului și vorbesc cu glas dulce și vorbe cizelate, ca să corupă pe cei care își pleacă urechea la vorbirile lor.

Caci 7 uraciuni (abominații) sunt în inima lor : Cînd îţi vorbeşte cu glas dulce, nu -l crede, căci şapte urîciuni sînt în inima lui. (Prov. 26: 25)

 Acum vom stabili care sunt cele 7 uraciuni (duhuri satanice) din inima lor. יהושעYahshuah(Yașua) a spus fariseilor și cărturarilor, În inima omului sînt 7 urîciuni (duhuri rele) și le vom enumera pe fiecare în parte: Căci dinlăuntru din inima oamenilor ies :

1) GANDURILE RELE
2) UCIDERILE
3) PREACURVIILE
4) CURVIILE
5) FURTIȘAGURILE
6) MĂRTURIILE MINCINOASE
7) HULELE

Acestea 7 abominații (uraciuni) ies din inima omului și-l spurcă pe OM 

Căci din inimă ies gîndurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele. (Mat.15: 19).

Lucrarea celor 7 duhuri rele : Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire deșartă.

 Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filosofia şi cu o amăgire deşartă, după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii, şi nu după Mashiach. (Col : 8).

Înșelăciunea vine prin înșelătorul diavolul și acoliții lui (Col 2: 4), prin vorbiri amagitoare.

Spun lucrul acesta, pentruca nimeni să nu vă înşele prin vorbiri amăgitoare. (Colos. 2:4)

Cel mai frecvent MIJLOC folosit de diavolul, ca mijloc de amăgire este minciuna.

Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El dela început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentrucă în el nu este adevăr. Oridecîteori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii. (Ioan 8:44) 

Prin minciună Satan vine cu cunoscutul: Scris este, Satan vine cu scriptura ... dar din Scripturi el îți va arăta o cale mai slobodă, mai ușoară și mai placută la vedere, care te va depărta de principiul Adevărului = Legea desăvîrșită .

Dar cine îşi va adînci privirile în legea desăvîrşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. (Iacov 1: 25)

Satan va cita pentru tine pasaje din scripturi pentru a te abate cît de puțin de la calea lui Yahveh (Ier. 5: 4-5) și abătîndu-te, te prinde in mreaja lui si te prelucrează prin slujitorii lui ca să nu cîștigi premiul alergării (2 Cor. 11 :15).

,,Eu ziceam: ,Numai cei mici sînt aşa; ei lucrează fără minte, pentru că nu cunosc calea lui Yahveh, Legea lui Elohim al lor! Mă voi duce deci la cei mari, şi le voi vorbi; căci ei cunosc calea lui Yahveh, Legea lui Elohim al lor!` ,Dar toţi au sfărîmat jugul, şi au rupt legăturile. (Ieremia 5:4-5)

Nu este mare lucru dar, dacă şi slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Sfîrşitul lor va fi după faptele lor. (2 Corínt. 11:15)

Minciunile satanice mai frecvent întalnite printre cei ce profesează Creștinismul sînt :

1) Solemnitatea Șabat-ului și a Sărbătorilor:  a fost transferată la duminica, ziua întîia și respectiv sărbătorile păgîne : crăciun, înviere, rusalii, florii, etc..

2) Legea a fost anulată la cruce: citînd (Col. 2 :14) acolo spune că pe stauros (crucea) a fost יהושע Yahshua(Yașua) ... nu Legea, zapisul datoriilor nu este Legea .. ci lucrurile cu care noi eram repetenți (datori) față de Lege.

Traducerea Cornilescu eronata : A şters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic, şi l-a nimicit, pironindu -l pe cruce. (Colos. 2:14)

Traducere corecta dupa mai multe versiuni de Scripturi : A şters zapisul datoriilor noastre, care stăteau împotriva noastră şi ne era potrivnic, şi l-a nimicit, pironindu-l pe lemnul răstignirii . ( Coloseni.2:14)

3) Eylohim este trinitate: Această doctrină satanică a Romei: a pus stăpînire pe marea majoritate, יהושע Yahshuah(Yașua) îl numește pe ABBA (Tatăl) singurul Eylohim Adevarat (Ioan 17: 3)

Şi viaţa vecinică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Yahveh adevărat şi pe Yahshuah HaMashiach, pe care L-ai trimes Tu. ( Ioan 17:3)

4).Numele originale, (Sfinte): nu au importanță…nu contează cum îl chemi pe Creator…Domnul, lord,Alah, Isous, Jesus, buda, brahma etc…o dată ce-l ai în inimă, nu contează cum îl chemi. Aici este puterea lui Satan, puterea înșelătoare care face omul să creadă că de fapt Iisus e unul și același cu יהושע (Yașua). יהושע Yahshuah(Yașua) este Mantuitorul, numele Iisus este porecla Latino-Greaca, care vrea să pară Mantuitor.

Acestea sînt minciunile lui Satan cele mai frecvente. În același scop șatan lucrează prin acoliții lui dînd impresia de siguranță și încredere în lucratorii lui care se manifestă ca lucratori ai neprihănirii. Cert este că cu cît te vei angrena în una din aceste abominații (urîciuni) arătate mai sus, te vei îndepărta tot mai mult de calea ce-a dreaptă .

Acolo se va croi o cale, un drum, care se va numi Calea cea sfîntă: niciun om necurat nu va trece pe ea, ci va fi numai pentru cei sfinţi; ceice vor merge pe ea, chiar şi cei fără minte, nu vor putea să se rătăcească. (Isaia 35: 8)

Cîteva exemple: 

Miriam (Maria Magdalena): din care יהושע Yahshuah(Yașua) a scos 7 draci.

Yahshuah, dupăce a înviat, în dimineaţa zilei dintîi a săptămînii, S'a arătat mai întîi Mariei Magdalinei, din care scosese şapte draci. (Marc. 16:9)

Cei 7 fii ai preotului Sceva : 7 duhuri mai rele care intră în omul curățit și gol.

Niste exorcisti iudei care umblau din loc in loc au incercat sa cheme Numele lui Yahshua peste cei ce aveau duhuri rele, zicand: "Va jur pe Yahshuah, pe care-L propovaduieste Pavel, sa iesiti afara!" Cei ce faceau lucrul acesta erau sapte feciori ai lui Sceva, un preot iudeu din cei mai de seama.(Fapt.19:13-14) Shalom !!!

3 comentarii:

 1. Duhurile înșelătoare sînt cele ce pe drept imită adevărata Manifestare Scripturală a darurilor duhovnicești.
  Vorbitori în limbi dintre mesianici ,penty-co și sîmbatari care sînt promotori acestor manifestați nu pot explica care este sensul vorbiri în limbi ,cînd nimeni nu înțelege un cuvînt .Shaul spune în 1cor 14 .v23 ...Nar zice că sînteți Nebuni? clar că asta e o nebunie promovată de duhuri.
  Pe de altă parte cum poate Duhul lui YHWH să locuească ÎNTR-UN TEMPLU SPURCAT?
  Cînd ei se închină la Idoli (isus,domnul)
  Mănîncă spurcăciuni
  Calcă Legea lui YHWH
  Nu recunosc numele adevărate -Sfinte
  Trăesc după obiceiurile păgînești ...dar au duh sfînt ...vorbesc în limbi
  Ba mai și prorocesc ăn numele lui BAAL=domnul
  și zic că ei sînt sigilații...Pecetluiții dar cu ce pecete? sigur nu a lui YHWH pentru că pecetea lui YHWH este Numele LUI.

  RăspundețiȘtergere
 2. YAUE NE ÎNDEAMNĂ SĂ VEGEM LA TOT CE SCRIM

  Dacă vorbim de Daruri ,e de știut că darurile nu sunt un mijloc de a descoperi roada,roada descopera Daru .Darurile au scopul să zidească , și să ducă la desăvîrșire, problema e cînd suntem lipsiți de daruri bune care zidesc,și criticăm pe cei neștiutori și slabi .Pavel ne îndeamnă să rîvnim după Darurile duhovnicești ,si char după darul vorbire în limbi care te zidește pe sine.1 Cor 14:4. . Darurile nu primim că suntem desăvîrșiți dar ca să ne desăvîrșască. Borbirea in limbi este suflarea de viață,dar nu rodul ce va veni. În ce privește nevelul duhovnicesc , nu se pune in discuție ,pentru că cît omul e în viață se poate corecta , numai Yaue e în drept sa ridice sau să coboare pe cine găsește cu cale .In privința la cei mulți ce nu au fost învățați în tot adevarul , sau dacal cunosc și nul trăesce, e bine să-o lăsăm mai moale , e împortant ca noi să fim ce vrea Yaue.Pentru El nu e greu să spele orce necurăția si păcat .E foarte împortant să arătăm drumul care duce spre rai,să predicăm Raiul și nu Iadul . Shlom.......

  RăspundețiȘtergere
 3. YEȘUA, PÎNEA VEȚII I

  Ieshua vrea ca pâinea s-o punem pe masă
  Ca cei săraci flămânzi să se hraneasca
  Caci tot ce avem nu-i doar merita noastra
  Si cum realizam pe noi Yauă ne incearca.

  Ieshua lumina lumii să nu-l ascundem
  Sus în pod sau în beci şi-n frigidere
  Și dacă la întâmplare musafiri de avem
  Pe masă pînia vietii so dăm fără zgarcenie

  Ieshua vrea ca pâinea s-o punem pe masa
  Ca cei lipsiți, săraci ,și orbii s-o găsească.
  Să ne asemănăm cu robul credincios
  Care la timp hrana la slugi ştie să dea

  Sa nu ne asemanam cu robul cel viclean
  Care-si pierde timpul fără chibzuinta
  De obicei , pe mesele lor ,întîlnești
  In loc de pâine, dispreţ şi înjosire

  Ce rari sunt robii buni și credincios
  Adevaraţii unşi şi supraveghetorii
  O câţi se află azi împluț de har ?
  Dar neglijaţi, și ne băgaîi în samă

  Ieshua a arătat ce este pâinea Sa
  El a ascultat pe Tatăl pană la moarte
  Şi toţi care-i împlinesc legea Sa
  “Acela-i este mamă, soră şi frate”

  Iașua , pâinea vietii, în dar s-o dăruim
  Ca cei străini lipsiți să se hrăniască
  Oricine când va sta la masa ta
  Să nu fie întristat de a ta faptă.

  RăspundețiȘtergere

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele.

"Iata, voi preface Ierusalimul intr-un potir de ametire pentru toate popoarele dimprejur si chiar pentru Iuda, la impresurarea Ierusal...