Israel

Loading...

luni, 29 aprilie 2013

Falșii Lideri

Falșii Lideri
Va rog sa nu ma atingeti...Sunt Uns
יהושע Yahshua le-a zis: Împărații neamurilor domnesc peste ele; și celor ce le stăpînesc, li-se dă numele de binefacători.Voi să nu fiti așa: Ci cel mai mare dintre voi (păstorii) să fie ca cel mai mic și cel ce carmueiște ca cel ce slujeste.

Yahshua le -a zis: ,,Împăraţii Neamurilor domnesc peste ele; şi celorce le stăpînesc, li se dă numele de binefăcători. Voi să nu fiţi aşa. Ci cel mai mare dintre voi, să fie ca cel mai mic; şi celce cîrmuieşte, ca celce slujeşte. (Luca 22:25-26)

Asta este porunca lui יהושע Yahshua; dar în realitate nu e așa cum ar trebui să fie, Uită-te în biserica unde frecventezi, sînt pastorii tăi așa cum a poruncit יהושע Yahshua ? ori niște despoți care ai interesează doar: să aibă întaietate, să jupoaie oile de tot ce se poate jupui, să încaseze zeciuelile, darurile de bună voie și donațiile, în rest să le mănînce lupii pe oii. Scripturile sfinte nu recunosc nici un lider care nu e pus de Duhul Sfînt.

 Luaţi seama dar la voi înşivă şi la toată turma peste care v'a pus Duhul Sfînt episcopi (Sau: priveghetori.), ca să păstoriţi Adunarea lui Yahshua, pe care a cîştigat -o cu însuş sîngele Său. 
(Fapte 20:28).

יהוה Yahveh nu recunoaște nici o diplomă și nici un doctorat indiferent unde l-ai obținut.Titlul pe care l-ai acaparat cu sudoarea feții tale: nu e darul lui Elohim, e lucrul tău și lucrul tău îți folosește poate ție, dar nu în adevărata congregrație a lui יהוה Yahveh. יהוה Yahveh nu recunoaște înțelepciunea care ai acumulat-o în Seminar ori Universitatea Teologică, Ce ai învățat acolo e Minciuna lui Satan.

Adevărata învățătură duhovnicească nu este Teologie Religioasă, cunoștințile acumulate în școală, nu e în acordanță cu adevărul scriptural. Indiferent ce argument vei aduce, tot un popă ești. Faptul că te numesti păstor ori prezbiter ori lider religios odată ce ai acceptat înțelepciunea întunericului (lumii) și nu te ții strîns de adevăr școala ta studiile tale sînt doar mijloace de amagire.

Dreptatea Ta este o dreptate vecinică, şi Legea Ta este adevărul. (Ps. 119:142)

 Prezbiterii își dau examenul nu la sfîrșitul Facultații Teologice, ci la patul bolnavului, dacă bolnavul în urma ungeri se ridică din pat, vindecat, te poți numi prezbiter. Dacă nu se vindecă, aruncă-ți diploma și te pocăiește dacă mai poți. Dar nici chiar aceasta nu-ți garantează credibilitatea.

 Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe presbiterii (Sau: bătrîni.). Adunarii; şi să se roage pentru el, după ce -l vor unge cu untdelemn în Numele lui Yahshua. Rugăciunea făcută cu credinţă va mîntui pe cel bolnav, şi Yahveh îl va însănătoşa; şi dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. (Iacov 5:14-15) 

Numai ce este făcut în Numele mai presus de orice Nume יהוה Yahveh. În acest Nume este cu adevărat Putere. (și dracii fac minuni) Nu tot ce se pogoară din Ysra-El, este Ysra-El, și nu tot ce are diplomă de păstor e păstor.

 Acestia sînt niște lupi în piei de oii. Fariseii care întodeauna erau în intercalație cu יהושע Yahshua erau cei școliți (cărturari) și יהושע Yahshua i-a rejectat în marea majoritate a cazurilor. Aceștia sînt fariseii zilelor noastre, păstorii cei școliți și fără Ungerea de sus (Duhul Sfînt). Cînd spun Duhul Sfînt mă refer la adevărata lucrare a Duhului nu la vorbirea în limbi că de astea carturari nu duc lipsă.

 Deci dacă în biserica ta ai un păstor ieșit de pe bandă, făcut la fabrica de popi,pastori... (Institutul Teologic). Mai bună nădejde e de un popă original, decît de un fariseu hulpav care a învațat o meserie (pastoria) la Universitatea Teologică.

 יהוה Yahveh nu recunoaște pe nici unul, cei recunoscuți de EL sunt cei ce au semnul Autorități lui, nu semnul păganismului. Păstorul adevărat în biserica ta, ar trebui să fie cel pus de יהוה Yahveh  prin Duhul Sfant. 

Pe cînd slujeau lui Yahveh şi posteau, Duhul Sfînt a zis: ,,Puneţi-Mi deoparte pe Barnaba şi pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat.``Atunci, după ce au postit şi s'au rugat, şi-au pus mînile peste ei, şi i-au lăsat să plece. (Fapte 13:2-3)

Cel ales la ședința de seară, ori ieșit de pe băncile școlii, ori cel ce sa pus singur, sau de tata, sau de o buna cunostinta...el însăși nu e păstor uns, nu-ți fie frică de ei, de Fara de Legea pe care o accepta in Adunare, nu-i asculta, nu rămînea intimidat de studiile lor, sunt morți, fără viață, aramă sunătoare (doar vorbe), nu urma otrava lui Satan pe care o infiltrează științific cu sofisticația unei vorbiri savante și fără putere.

Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, pentru desăvîrşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Mashiach. (Efés. 4:11-12)

 Citim în Efes cap. 4:11-12: El יהוה Yahveh a dat pe unii, nu unul, Apostolii pe alții (plural) proroci, pe alții (plural) evanghelisti, pe alții (tot plural) păstori și învățători. Cînd în Biserica ta păstorul (singular) este totul, El e și apostol și proroc și evanghelist și păstor și învățător, El păstorul este un despot un vrăjmaș al neprihănirii.

 Nu ți fie frică de el, pleacă ieși cît mai e posibil părăsește această organizație, nu e Adunarea lui יהושע Yahshua, e Sinagoga lui Satan și solul lui Satan a îmbrăcat sutana de oaie (piei de oii) ca să ducă în rătăcire pe toți cei lesne încrezători.

Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru dar, dacă şi slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Sfîrşitul lor va fi după faptele lor. (2 Cor. 11:14-15)  Shalom !!!

sâmbătă, 27 aprilie 2013

Cele 7 duhuri rele...care imita cele 7 duhuri ale lui Yahveh

Cele 7 duhuri rele...care imita cele 7 duhuri ale lui Yahveh
Sunt 7 abominații (fărădelegi) care stau la baza lucrării satanice de înșelăciune și robie a păcatului.Vom stabili întîi notiunea de păcat, Ce este păcatul ? Răspunsul este simplu : Călcarea Legii lui יהוה Yahveh (a Creatorului) ... Și păcatul este FĂRĂ DE LEGE .

Oricine face păcat, face şi fărădelege; şi păcatul este fărădelege. (1 Ioan 3 : 4 )

Fără de Legea se manifestă în fii neascultării, prin duhul (spirite) care posedă pe fii neascultari.

Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre, în cari trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării.  (Efes. 2 : 2)

Fii neascultării nu sînt cei din lume, pentru că lumea zace în cel rău : Fii neascultării sunt cei ce profesează Creștinismul și se opun în a asculta Legile, Poruncile, Randuielile Creatorului. Aceștia ca pretinși învățători, se opun adevărului și vorbesc cu glas dulce și vorbe cizelate, ca să corupă pe cei care își pleacă urechea la vorbirile lor.

Caci 7 uraciuni (abominații) sunt în inima lor : Cînd îţi vorbeşte cu glas dulce, nu -l crede, căci şapte urîciuni sînt în inima lui. (Prov. 26: 25)

 Acum vom stabili care sunt cele 7 uraciuni (duhuri satanice) din inima lor. יהושעYahshuah(Yașua) a spus fariseilor și cărturarilor, În inima omului sînt 7 urîciuni (duhuri rele) și le vom enumera pe fiecare în parte: Căci dinlăuntru din inima oamenilor ies :

1) GANDURILE RELE
2) UCIDERILE
3) PREACURVIILE
4) CURVIILE
5) FURTIȘAGURILE
6) MĂRTURIILE MINCINOASE
7) HULELE

Acestea 7 abominații (uraciuni) ies din inima omului și-l spurcă pe OM 

Căci din inimă ies gîndurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele. (Mat.15: 19).

Lucrarea celor 7 duhuri rele : Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire deșartă.

 Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filosofia şi cu o amăgire deşartă, după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii, şi nu după Mashiach. (Col : 8).

Înșelăciunea vine prin înșelătorul diavolul și acoliții lui (Col 2: 4), prin vorbiri amagitoare.

Spun lucrul acesta, pentruca nimeni să nu vă înşele prin vorbiri amăgitoare. (Colos. 2:4)

Cel mai frecvent MIJLOC folosit de diavolul, ca mijloc de amăgire este minciuna.

Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El dela început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentrucă în el nu este adevăr. Oridecîteori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii. (Ioan 8:44) 

Prin minciună Satan vine cu cunoscutul: Scris este, Satan vine cu scriptura ... dar din Scripturi el îți va arăta o cale mai slobodă, mai ușoară și mai placută la vedere, care te va depărta de principiul Adevărului = Legea desăvîrșită .

Dar cine îşi va adînci privirile în legea desăvîrşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. (Iacov 1: 25)

Satan va cita pentru tine pasaje din scripturi pentru a te abate cît de puțin de la calea lui Yahveh (Ier. 5: 4-5) și abătîndu-te, te prinde in mreaja lui si te prelucrează prin slujitorii lui ca să nu cîștigi premiul alergării (2 Cor. 11 :15).

,,Eu ziceam: ,Numai cei mici sînt aşa; ei lucrează fără minte, pentru că nu cunosc calea lui Yahveh, Legea lui Elohim al lor! Mă voi duce deci la cei mari, şi le voi vorbi; căci ei cunosc calea lui Yahveh, Legea lui Elohim al lor!` ,Dar toţi au sfărîmat jugul, şi au rupt legăturile. (Ieremia 5:4-5)

Nu este mare lucru dar, dacă şi slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Sfîrşitul lor va fi după faptele lor. (2 Corínt. 11:15)

Minciunile satanice mai frecvent întalnite printre cei ce profesează Creștinismul sînt :

1) Solemnitatea Șabat-ului și a Sărbătorilor:  a fost transferată la duminica, ziua întîia și respectiv sărbătorile păgîne : crăciun, înviere, rusalii, florii, etc..

2) Legea a fost anulată la cruce: citînd (Col. 2 :14) acolo spune că pe stauros (crucea) a fost יהושע Yahshua(Yașua) ... nu Legea, zapisul datoriilor nu este Legea .. ci lucrurile cu care noi eram repetenți (datori) față de Lege.

Traducerea Cornilescu eronata : A şters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic, şi l-a nimicit, pironindu -l pe cruce. (Colos. 2:14)

Traducere corecta dupa mai multe versiuni de Scripturi : A şters zapisul datoriilor noastre, care stăteau împotriva noastră şi ne era potrivnic, şi l-a nimicit, pironindu-l pe lemnul răstignirii . ( Coloseni.2:14)

3) Eylohim este trinitate: Această doctrină satanică a Romei: a pus stăpînire pe marea majoritate, יהושע Yahshuah(Yașua) îl numește pe ABBA (Tatăl) singurul Eylohim Adevarat (Ioan 17: 3)

Şi viaţa vecinică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Yahveh adevărat şi pe Yahshuah HaMashiach, pe care L-ai trimes Tu. ( Ioan 17:3)

4).Numele originale, (Sfinte): nu au importanță…nu contează cum îl chemi pe Creator…Domnul, lord,Alah, Isous, Jesus, buda, brahma etc…o dată ce-l ai în inimă, nu contează cum îl chemi. Aici este puterea lui Satan, puterea înșelătoare care face omul să creadă că de fapt Iisus e unul și același cu יהושע (Yașua). יהושע Yahshuah(Yașua) este Mantuitorul, numele Iisus este porecla Latino-Greaca, care vrea să pară Mantuitor.

Acestea sînt minciunile lui Satan cele mai frecvente. În același scop șatan lucrează prin acoliții lui dînd impresia de siguranță și încredere în lucratorii lui care se manifestă ca lucratori ai neprihănirii. Cert este că cu cît te vei angrena în una din aceste abominații (urîciuni) arătate mai sus, te vei îndepărta tot mai mult de calea ce-a dreaptă .

Acolo se va croi o cale, un drum, care se va numi Calea cea sfîntă: niciun om necurat nu va trece pe ea, ci va fi numai pentru cei sfinţi; ceice vor merge pe ea, chiar şi cei fără minte, nu vor putea să se rătăcească. (Isaia 35: 8)

Cîteva exemple: 

Miriam (Maria Magdalena): din care יהושע Yahshuah(Yașua) a scos 7 draci.

Yahshuah, dupăce a înviat, în dimineaţa zilei dintîi a săptămînii, S'a arătat mai întîi Mariei Magdalinei, din care scosese şapte draci. (Marc. 16:9)

Cei 7 fii ai preotului Sceva : 7 duhuri mai rele care intră în omul curățit și gol.

Niste exorcisti iudei care umblau din loc in loc au incercat sa cheme Numele lui Yahshua peste cei ce aveau duhuri rele, zicand: "Va jur pe Yahshuah, pe care-L propovaduieste Pavel, sa iesiti afara!" Cei ce faceau lucrul acesta erau sapte feciori ai lui Sceva, un preot iudeu din cei mai de seama.(Fapt.19:13-14) Shalom !!!

miercuri, 24 aprilie 2013

Papa se va întâlni cu Shimon Peres și Mahmoud Abbas, la sfârșitul lunii aprilie

Papa se va întâlni cu Shimon Peres și Mahmoud Abbas, la sfârșitul lunii aprilie
Papa Francisc I
Papa Francisc al va primi in 30 aprilie la Vatican pe Președintele Israelian Shimon Peres a confirmat purtătorul de cuvânt de la Vatican, Federico Lombardi.

Pontiful, de asemenea, in 26 aprilie, la Vatican, al va primii pe Președintele Autorității Naționale Palestiniene Mahmoud Abbas,care va vizita Italia pentru a doua la Napoli (sud), titlul de "Cetățean de onoare", a confirmat consilierul Presedintelui Nemer Hammad, pentru mass-media Italiană.

Președintele Peres, potrivit unor surse din Vatican,al va invita la randul sau pe Papa Francisc I pentru a vizita Israelul.

Ca urmare a alegerii Papei Bergoglio, Shimon Peres și-a exprimat speranța că noul pontif va îmbunătății relațiile cu Israelul, care în ultimii ani, în timpul pontificatului Papei Benedict al XVI-lea, a subliniat el, sau îmbunătățit semnificativ.

Papa Benedict al XVI-lea a călătorit în Țara Sfântă în mai 2009 și a vizitat Iordania, Israel și Teritoriile Palestiniene, cu o oprire în Amman, Muntele Nebo, Ierusalim, Nazaret si Betleem.

In timp ce toata lumea Crestina este in delir fata de Noul Papa Francisc, Israelul se lasa amagit de dorul Pacii si Amenintarii zilnice a existentei sale, a cresterii pe zi ce trece a Antisemitismului, dar planul Creatorului merge inainte si Profetiile se implinesc sub ochii nostrii.

Israele, increde-te in Yahveh ! El este ajutorul si scutul lor. (Ps.115:9)

Asculta, Israele! Yahveh Elohimul nostru este singurul Yahveh. (Deut.6:4)

 "Asculta, Israele! Voi astazi sunteti aproape de lupta impotriva vrajmasilor vostri. Sa nu vi se tulbure inima, fiti fara teama, nu va inspaimantati, nu va ingroziti dinaintea lor. (Deut.20:3)

Pune-ti nadejdea in Yahveh, Israele, de acum si pana in veac! (Ps.131:3)

Intoarce-te, Israele, la Yahveh Elohim al tau! Caci ai cazut prin nelegiuirea ta. (Osea.14:1)

De aceea, iti voi face astfel, Israele - si fiindca iti voi face astfel, pregateste-te sa intalnesti pe Elohim al tau, Israele!" (Amos.4:12)

El va face un legamant trainic cu multi timp de o saptamana, dar la jumatatea saptamanii va face sa inceteze jertfa si darul de mancare, si pe aripa uraciunilor idolesti va veni unul care pustieste, pana va cadea asupra celui pustiit prapadul hotarat." (Dan.9:27)

Cand vor zice: "Pace si liniste!", atunci o prapadenie neasteptata va veni peste ei, ca durerile nasterii peste femeia insarcinata; si nu va fi chip de scapare. (1Tes.5:3) Shalom !!!

duminică, 21 aprilie 2013

Numele Creatorului

Numele Creatorului
 - YHVH ( YUD*HEI*VAV*HEI ) : ceea ce este și va fi, Sursa și Autorul vieții.

Să nu iei în deşert Numele lui YHVH, Creatorul tău; căci YHVH nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui. (Exod 20:7)

YHVH a mai zis lui Moise: ,,Aşa să vorbeşti copiilor lui Israel: ,YHVH, Salvatorul părinţilor voştri, YHVH a lui Avraam, YHVH a lui Isaac şi YHVH a lui Iacov, m'a trimes la voi. Acesta este Numele Meu pentru vecinicie, acesta este Numele Meu din neam în neam. (Exod 3:15)

Dacă am fi uitat Numele lui YHVH al nostru, şi ne-am fi întins mînile spre un dumnezeu străin, n'ar şti YHVH lucrul acesta, El, care cunoaşte tainele inimii? (Psalmul 44 : 20,21)

,,Atunci voi da popoarelor buze curate, ca toţi să cheme Numele lui YHVH, ca să -I slujească într'un gînd. (Tefania 3:9)

În ziua aceea, zice YHVH, Îmi vei zice: ,Bărbatul meu!` şi nu-Mi vei mai zice: ,Stăpînul meu!`Voi scoate din gura ei numele Baalilor, ca să nu mai fie pomeniţi pe nume.(Osea 2:16,17)

Dumnezeu nu este nume, este un titlu, numele Creatorului nu poate fi asociat ca Domn al Zeilor, Creatorul este Creator, iar un Zeu este o uraciune in fata Creatorului.


De cind numele Creatorul este Deus = Zeus ? De cind numele Creatorului este Domnul ZEU ? 

Creatorul este Creator si numele lui este Yahveh, si nu poate fi numit prin traducere ca Zeu.


Numele Sfinte au fost scoase în mod voit din Scripturile tradiționale, cititorul poate fi surprins negăsind numele și titlurile cu care era obișnuit, în schimb aici sînt instaurate numele Creatorului si a Mantuitorului :

Ø - numele Tatălui Veșnic se scrie YHVH, si se pronunta Yahve,Yaue,Yave ...

Iisus nu este numele Mîntuitorului... este emanația păgînă (grecească) a zeului Dion-Isous = ISOUS = Iisus. Proviniența este păgînă. Știut este faptul ca Mîntuitorul este Evreu și are numele Evreiesc, nu grecesc. 

Ø - numele lui Mesia(Mashiach-Unsul) este Yahshuah, si se pronunta Yahshua,Yashua... 

Yah = Yahveh : Shuah = Mantuire ...Yah-Shuah este Yahveh Mantuitorul.

Indiferent de argumentele arătate de teologi, numele Evreiesc Yahshuah, nu poate fi transliterat Isus.Creatorul are titlul Eylohim si se pronunta Elohim. 

Mantuitorul are titlul haMașiach.Înțelesul de haMașiya este Unsul lui Yahveh , translatat din Ebraica,în romanește haMașiach .

Este incorecta folosirea numelor hibride ca Iehova, Adonai, Hașem, acestea au ceva din Ebraică dar si adaosuri, tocmai pentru a diminua Adevăratul Nume (Yahveh) YHVH.. De aceea poporul Meu va cunoaşte Numele Meu; de aceea va şti, în ziua aceea, că Eu vorbesc şi zic: ,Iată-Mă!` (Isaía 52:6)

Mai multe citate privind numele sfânt al Creatorului :

Înălţaţi pe YHVH, împreună cu mine. Să lăudăm cu toţii Numele Lui! - ( Psalmul 34:3)

,,Fiindcă Mă iubeşte-zice YHVH-deaceea îl voi izbăvi; îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele Meu. Cînd Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strîmtorare, îl voi izbăvi şi -l voi proslăvi. (Psalmul 91:14,15)

Frumos este să lăudăm pe YHVH, şi să mărim Numele Tău, Prea Înalte, (Psalmul 92:1)

Binecuvintează, suflete, pe YHVH, şi tot ce este în mine să binecuvinteze Numele Lui cel sfînt! (Psalmul 103:1)

În prezent, când cunoaștinta crește rapid în domeniul științei medicale, spațiu și tehnologiei și, de asemenea, în multe alte domenii, credeți că Creatorul Etern, uita sa-si dezvăluie din nou numele lui, pentru oamenii sai, ca El să fie venerat cu numele sau adevarat ?

Luați în considerare Ieremia 23:26-27

Pînă cînd vor prooroci aceştia să proorocescă minciuni, să proorocească înşelătoriile inimii lor? Cred ei oare că pot face pe poporul Meu să uite Numele Meu prin visurile pe cari le istoriseşte fiecare din ei aproapelui său, cum Mi-au uitat părinţii lor Numele din pricina lui Baal ? 

Copiii lui Israel au fost luati în captivitate în Babilon, iar din acel moment, sfântul nume a fost contaminat, poluat și înlocuit atât în ​​scrieri,cat și in închinare.

Luați în considerare Ezechiel 36:20-24 

Cînd au venit printre neamuri, ori încotro se duceau, pîngăreau Numele Meu cel sfînt, aşa încît se zicea despre ei: ,Acesta este poporul lui Yahveh, ei au trebuit să iasă din ţara lor.`Şi am vrut să scap cinstea Numelui Meu celui sfînt, pe care -l pîngărea casa lui Israel printre neamurile la cari se dusese.`` (Ezechiel 36:20-21)

De asemenea, Ezechiel 39:7 

Îmi voi face cunoscut Numele Meu cel sfînt în mijlocul poporului Meu Israel, şi nu -i voi mai lăsa să-Mi pîngărească Numele Meu cel sfînt; ci vor şti neamurile că Eu sînt Yahveh, Sfîntul lui Israel!` (Ezechiel 39:7)

Numele Sfânt al Creatorului, ar trebui să aibă întotdeauna cel mai mare respect și să nu fie atât de banalizat .Acest lucru ne arată că ar trebui să-l laudam pe numele sau adevarat.

Samanta de adevar, nealterata, din Bibliile pe care le avem, Biblia, care este folosita universal, în închinarea Celui Atotputernic, in Cuvântul sau, spune : 

Aleluia = HalleluYah (Slavit sa fie Yah). 
Deci, noi cind pronunțăm Hallelu-Yah, semnifica : slavit sa fie YHVH. Așa că atunci când ne închinăm lui Yahveh, Creatorul întregii creații, prin Cuvântul Hallelu-Yah, laudam numele lui Yahveh.

 Un alt exemplu : 

du-te in tara Moria - in ebraică, MōriYāh, care inseamna, tara randuita / considerata de Yahveh. In tara lui MōriYāh a poruncit Yahveh lui Avraam sa aduca de jertfa pe fiul sau Isac.

Yahveh i-a zis: "Ia pe fiul tau, pe singurul tau fiu, pe care-l iubesti, pe Isaac; du-te in tara Moria si adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ti-l voi spune." (Fac.22:2)

Solomon a inceput zidirea Casei lui Yahveh la Ierusalim, pe muntele Moria, care fusese aratat tatalui sau, David, in locul pregatit de David in aria lui Ornan, iebusitul. (2Cron.3:1)

pe un munte pe care ti-l voi spune - pe muntele Moria, in ebraică, MōriYāh, care înseamnă Muntele rânduit / considerat de Yahveh. Pe Muntele lui MōriYāh a randuit Yahveh sa construiasca Solomon casa lui Yahveh,Templul.

De asemenea gasim in numele unor profeti si imparati Evrei, o samanta de adevar, care face  trimitere la Yahveh cel Atotputernic :

Ilie, in ebraica, EliYáhu, care inseamna : Yahveh al meu, Atotputernic.
Ieremia, in ebraica, YirmeYahu, care inseamna : Yahveh ma chemat.
Isaia, in ebraica, YešaYáhu, care inseamna : Yahveh, Salvatorul meu.
Obadia, in ebraica, OvadYah care inseamna : Servul lui Yahveh.
Zaharia, in ebraica, ZachariyYah, care inseamna : Yahveh si-a adus aminte.
Ezechia, in Ebraica, ḤizkiYah care inseamna : Yahveh ma intarit.

Slavă Cinste și Închinare sa fie adusă CELUI VEȘNIC  Yahveh !  HalleluYah ! Shalom !!!

vineri, 19 aprilie 2013

Sulurile Torei salvate de un Comando Israelian

Potrivit site-ului Adevărul Sirian, Comandourile Israeliene au salvat sulurile Torei dintr-o Sinagogă Evreiasca din Siria .
Informațiile nu a fost confirmate oficial, dar potrivit unui site de știri numit Adevărul Sirian, Operațiunea Specială a avut loc în faimoasa Sinagoga din Jobar, în Damasc.

Potrivit, ziarului Adevărul Sirian, Serviciile de Informații Israeliene au reușit să salveze valori inestimabile dintr-o Sinagogă Evreiasca din cartierul Jobar, nord-est de capitala Siriei, cu sprijinul Iordaniei, Turciei și Armatei Siriene Libere, care controlează zona.

Site-ul a primit informatiile corespunzătoare, de la corespondenta Lea Abramovitch, citând surse apropiate Rabinului Ibrahim Hamra, care a trăit în Israel din 1994 și a oferit detalii cu privire la această chestiune delicată, dar dramatica.

Decizia de a proteja conținutul valorilor din Sinagoga, a fost luată în urmă cu trei săptămâni, dupa ce sursele au confirmat, unde Rabinul a văzut imagini ale violenței în Siria și distrugerea din Damasc facute de bombe. Rabinul a descoperit pagube extinse la pereții Sinagogii, cunoscuta sub numele de Eliahu Hanabi și a contactat guvernul Israelian.

Israelul a decis să trimită un Comando special, pentru a salva sulurile Torei (Sifrei Tora ) și ultimele vestigii ale Comunității Evreiești din Siria, care conținea această sinagogă antică.

Scopul operațiunii a fost de a muta întregul conținut al Sinagogii, fondat, conform tradiției, în 750 î.Hr., adică cu 2760 ani în urmă. Un obiect care a fost salvat este, evident, un sul Tora (Sefer Tora), considerat cel mai vechi din lume.

Comandoul Israelian, compus din 15 elemente, cea mai mare parte provenind din țările arabe: Siria, Liban, și două persoane din Europa de Est, această operațiune periculoasă efectuată in mijlocul conflictului Sirian.

Israelul a efectuat întreaga operațiune cu ajutorul Serviciilor de Informații din Iordania și Turcia, precum și membri ai Armatei Siriene Libere. Comandoul Israelian a "aterizat" în centrul Damascului, trecand printre luptătorii armatei Siriene, în zonele aflate sub controlul Islamic.

Operațiunea a fost terminata cu ajutorul miliției "Brigăzile Islamice",pentru faptul ca : Sursele Evreiești, au relevat faptul că, membrii Comandourilor Israeliene s-au deghizat in jihadiști.

Echipa a intrat in Sinagogă și a ambalat obiectele pentru expediere în Israel. Pentru a prevenii comandoul, de a fi detectat, au fost împărțiti în 5 echipe care au fost plasate in Siria in cinci locații diferite, pentru a evita detectarea.

 Echipele au fost însoțite de antrenori si luptatori special pregătiti, în prealabil de către Armata Siriană Liberă. Echipa, a pastrat un moment de reculegere fata de ultime amintiri ale Comunității Evreiești din Damasc, și a ajuns în siguranță în Israel.

Fără a fi conștienți de implicarea Comandoului Israelian, mass-media Siriana -Shamm Times, a raportat ca, militanții au fost observati ca "au furat din Sinagogă." Ei au remarcat că o familie Evreiască, care are grijă de acest sit religios nu a raspuns la apelurile telefonice.

Un film postat pe YouTube pe 27 martie, arată un milițian, care raporteaza rafturile goale din conținutul său, prin care a remarcat faptul că, lucrarea a fost făcută de către profesioniști.

Sinagoga Evreiască, datând din 750 î.Hr., este una dintre cele mai vechi din lume, districtul Jobar a avut la acel moment, una dintre cele mai mari concentrări de Evrei arabi din lume.

Conform istoricului Israelian Haraël Yaaron, citat de cotidianul Israelian Maariv, este în aceasta Sinagoga, cand profetul Eliyahu, rugându-se la Yahveh, a desemnat ca succesor al său, pe Elieshaa ca discipol al sau. Shalom !!!

marți, 16 aprilie 2013

Creșterea brusca a anti-semitismului in lume

Ura fața de Evrei a fost inlocuita cu ura fața de Israel
Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat la ceremonia de deschidere a comemorarii Holocaustului ca ura fața de Evrei a devenit in prezent ura fata de Statul Israel.

Ura fața de Evrei, nu a disparut, a fost inlocuita, a spus el intr-un discurs la Muzeul Holocaustului din Ierusalim (Yad Vashem).

Tara comemoreaza Holocaustul, in care șase milioane de Evrei au fost uciși de catre naziști și de aliații lor in al doilea razboi mondial, cu o amintire speciala a 70-a aniversare a revoltei din ghetoul din Varsovia.

La ceremonie, Prim-ministrul a adaugat ca "Iranul vorbește deschis despre intențiile sale de a anihila poporul Evreu, și are toate mijloacele pentru a atinge acest obiectiv."

Netanyahu a declarat ca este responsabilitatea guvernului de a preveni un alt genocid care ar aparea impotriva poporului Evreu și a incheiat discursul spunand ca, in prezent exista si va fi un alt fel de Holocaust.

Președintele Israelului, Shimon Peres, de asemenea, sa referit la Iran ca o amenințare majora la Isarel.

"Lumea luminata trebuie sa se intrebe cum se poate intampla atat de repede, dupa ce incineratoarele sunt oprite, dupa pierderea imensa de vieți, prin care aliații au avut de suferit, in scopul de a invinge conducerea demonica nazista, ca un regim Iranian poate sa mearga cu mandrie inainte și sa nege Holocaustul, si de asemenea, amenința sa comita un alt genocid ", a intrebat el.

Peres, de asemenea, a deplans faptul ca " harta Europei va conține pete de anti-semitism și rasism ", referindu-se la concluziile unui raport care indica faptul ca anul 2012 a fost caracterizat printr-o creștere cu 30 la suta in acte antisemite, cu un salt semnificativ (60 la suta), in Franta.

Ceremonia oficiala a avut loc in Plaza Varșovia la Muzeul Holocaustului din Ierusalim (Yad Vashem), cu iluminarea traditionala de șase torțe, cate una pentru fiecare milion de Evrei care au pierit in ghetouri și lagare de concentrare și exterminare.

Evenimentul este dedicat in acest an la sfidarea și revolta in timpul Holocaustului, Aniversarea a 70 de ani de revolta din ghetoul din Varsovia.

In timp ce Evreii comemoreaza Ziua Holocaustului,Teroriștii palestinieni trimit rachete din Fașia Gaza.Locuitorii din Negev au auzit sirenele de avertizare, și apoi mai multe explozii. Mai tarziu, au fost gasite ramașițele uneia dintre rachetele. Nu au existat victime sau pagube. Celelalte doua rachete au aterizat in Gaza.

Manifestarile Antisemite din lume au crescut dramatic, cu 30 la suta in 2012 fața de anul precedent, potrivit raportului anual al Universitatii din Tel Aviv, care a fost lansat pentru a marca inceperea evenimentelor de comemorare a Holocaustului.

Dupa doi ani de declin, incidente de vandalism și amenințari directe la viețile Evreilor au crescut anul trecut la 696 (526 in 2011), cu un salt semnificativ (60%) in Franța, in conformitate cu documentul elaborat de Kantor, Centrul pentru Studiul Evreimii Europene Contemporane, de la Universitatea din Tel Aviv, in colaborare cu European Jewish Congress.

Franța a inregistrat 200 incidente antisemite, urmata de SUA (99), Regatul Unit (84) și Canada (74).
Aproximativ 40% dintre incidente au constat in atacurile impotriva Evreilor, in timp ce restul, au fost vizate sinagogi, cimitire, școli Evreiești și proprietațile comunitații.

"Creșterea este clara, ca lider Evreu, simt pericolul pentru comunitațile Evreiesti, pentru Evreii care merg pe strada, in sinagogi, școli Evreiești ...", a spus președintele Consiliului European Evreiesc, Moshe Kantor, care a prezentat in Tel Aviv rezultatele raportului.

Documentul citeaza "efectul de multiplicare" ca fiind unul dintre factorii care au impulsionat numarul de acte violente impotriva Evreilor in diferite țari Europene, in urma atacului terorist de la o școala Evreiasca din Toulouse (sudul Franței), unde a fost ucis un rabin- profesor și trei copii.

"Atacurile din Toulouse, in loc sa genereze o frustrare, a avut efectul opus și astfel grupurile teroriste, sunt incurajate in Europa. Acest lucru arata pur și simplu ca antisemitismul apeleaza antisemitismul, pur si simplu ", a spus Kantor.
Un alt factor este creșterea electorala in Ungaria, Grecia și Ucraina, de extrema-dreapta, a partidelor cu ideologii anti-semite.

"2012 va fi amintit ca anul in care nazismul politic a revenit puternic in parlamentele Europene," se plangea Kantor, inainte de a arata spre Ungaria ca cel mai grav caz din Europa "trend rasist și anti-semit," cu "atacuri asupra minoritaților sau comentarii scandalosse a politicienilor de dreapta sau neo-nazisti, aproape in fiecare saptamana. "

El a subliniat ca "ura fața de Evrei ași are radacinile in viziunea asupra lumii a unor extremiști, indiferent de ceea ce se intampla in Orientul Mijlociu."

Cu toate acestea, potrivit documentului, creșterea acțiunilor antisemite in cursul acestui an, in urma operațiunii " Pilonul Apararii " impotriva terorismului Islamic,a grupul Hamas, care controleaza Fגșia Gaza, și in mod frecvent bombardeaza cu rachete, satele din sudul Israelului .

Studiul prezinta o analiza a situației generale de anti-semitism in trendul din diferite regiuni ale planetei, și datele statistice din diferite tari.

Clasificarea activitaților antisemite sunt imparțite in : atacuri cu folosirea unor mijloace violente, acțiunile violente fara utilizarea de arme, și toate expresiile sau forme de propaganda in special negarea Holocaustului.

Studiul include doar cazurile raportate și acte violente, care au scopul de a provoca pierderi de vieți omenești sau pagube proprietatilor Evreiești. 

Traim zilele in care Poporul lui Israel este Ceasornicul lumii, toata atentia lumii este inspre Israel, Procesul de Pace care urmeaza sa fie semnat, si apoi dupa un timp, se vor vedea tradati de multi si inconjurati de multe osti, pentru a fi jefuiti din nou, ca sa li se stearga urma de pe harta lumii, dar de aceasta data, Salvatorul lui Israel, insusi le va venii in ajutor si toti jefuitori si antisemitii asi vor lua rasplata.

Cercetati Scripturile si cautati sa va Salvati viata, prin acceptarea Mantuitorului in viata voastra, deorece timpurile sunt grele, iata cateva versete din Scriptura referitoare la zile noastre : 

Cum îşi cercetează un păstor turma cînd este în mijlocul oilor sale împrăştiate, aşa Îmi voi cerceta Eu oile, şi le voi strînge din toate locurile pe unde au fost risipite în ziua plină de nori şi negură. Le voi scoate dintre popoare, le voi strînge din felurite ţări, şi le voi aduce înapoi în ţara lor; le voi paşte pe munţii lui Israel, dealungul rîurilor, şi în toate locurile locuite ale ţării. Le voi paşte pe o păşune bună, şi stîna lor va fi pe munţii cei înalţi ai lui Israel; acolo se vor odihni într'un staul plăcut, şi vor avea păşuni grase pe munţii lui Israel. 

Nu vor mai fi de jaf între neamuri, nu le vor mînca fiarele din ţară, ci vor locui în linişte, şi nu le va mai turbura nimeni. Le voi pune un răsad căruia i se va duce faima; nu vor mai fi mistuite de foame în ţară, şi nu vor mai purta ocara neamurilor.

Şi vor şti astfel că Eu, Yahveh, Salvatorul lor, sînt cu ele, şi că ele sînt poporul Meu, ele, casa lui Israel, zice Yahveh Elohim.``  ,,Voi sînteţi oile Mele, oile păşunei Mele, şi Eu sînt Pastorul vostru, zice Yahveh Elohim.`` (Ezechiel 34:12-14,28-31)

Tu, fiul omului, prooroceşte asupra munţilor lui Israel, şi spune: ,,Munţi ai lui Israel, ascultaţi Cuvîntul lui Yahveh !

Aşa vorbeşte Yahveh Salvatorul: , Pentru-că vrăjmaşul a zis despre voi: ,Ha! Ha! Aceste înălţimi vecinice au ajuns moştenirea noastră!` prooroceşte şi zi: ,Aşa vorbeşte Yahveh Salvatorul : ,Da, pentrucă din toate părţile au voit să vă pustiiască şi să vă înghită, ca să ajungeţi moştenirea altor neamuri, şi pentrucă aţi fost de batjocura şi de ocara popoarelor, de aceea, munţi ai lui Israel, ascultaţi Cuvîntul lui Yahveh ! 

Aşa vorbeşte Yahveh Creatorul munţilor şi dealurilor, rîurilor şi văilor, dărîmăturilor pustii şi cetăţilor părăsite, cari au ajuns de prada şi de rîsul celorlalte neamuri din prejur;
,,aşa vorbeşte Yahveh Elohim : ,,Da, în focul geloziei Mele, vorbesc împotriva celorlalte neamuri şi împotriva întregului Edom, cari şi-au însuşit ţara Mea, şi s'au bucurat din toată inima lor şi cu tot dispreţul sufletului lor, ca să -i jăfuiască roadele.

De aceea, prooroceşte despre ţara lui Israel, şi spune munţilor şi dealurilor, rîurilor şi văilor: ,Aşa vorbeşte Yahveh Elohim : ,Iată, vorbesc în gelozia şi urgia Mea, pentrucă suferiţi ocară din partea neamurilor!`` De aceea, aşa vorbeşte Yahveh Salvatorul : ,,Îmi ridic mîna şi jur, că neamurile cari vă înconjoară, îşi vor purta ele însele ocara! (Ezechiel 36:1-7)

Desfasurarea lucrurilor din zilele noastre, si zilele care urmeaza,  putem vedea in capitolele urmatoare din Ezechiel 37,38,39... Osea 1,3,10,11...Ioel 1,2,3...Amos 3,9...Obadia 1...Mica 2,4,5,7...Tefania 2,3...Isaia 43,60,62,65,66...Ieremia 23,29,30,31,32,33,50. Shalom !!!

duminică, 14 aprilie 2013

O statuie pentru Papa Ioan Paul al doilea

Polonia construieste o statuie lui Ioan Paul al II-lea cu 13,8 metri
Orasul polonez, Czestochowa, pregăteste pentru acest week-end, o inaugurare a unei statui uriase a Papei Ioan Paul al II-lea, care se aseamana cu statuia lui Hristos din Rio de Janeiro si Lisabona. 

Statuia este de 13.8 metri, si se afla in stadiul de ultime retusuri, situata intr-un punct inalt al orasului.

În Czestochowa, locul este cunoscut sub numele de Jasna Gora, cel mai important punct de pelerinaj pentru catolici din tară.Orasul este situat la aproximativ 130 km de Wadowice, locul de nastere a lui Ioan Paul al II-lea.

Este important ca fiecare persoană sa citeasca Scriptura, şi sa vada această problemă importantă,referitoare la inchinarea la Idoli, atat de implementata în ţările de tradiţie catolică sau ortodoxă, din cauza orientări religioase înrădăcinate de secole.


Ceice fac idoli, toţi sînt deşertăciune, şi cele mai frumoase lucrări ale lor nu slujesc la nimic. Ele însele mărturisesc lucrul acesta: n'au nici vedere, nici pricepere, tocmai ca să rămînă de ruşine.

Cine este acela care să fi făcut un dumnezeu, sau să fi turnat un idol, şi să nu fi tras niciun folos din el? Iată, toţi închinătorii lor vor rămînea de ruşine, căci înşişi meşterii lor nu sînt decît oameni; să se strîngă cu toţii, să se înfăţişeze, şi tot vor tremura cu toţii şi vor fi acoperiţi de ruşine.

Ferarul face o secure, lucrează cu cărbuni, şi o făţuieşte şi -i dă un chip cu lovituri de ciocan, şi o lucrează cu puterea braţului; dar dacă -i este foame, este fără vlagă; dacă nu bea apă, este sleit de puteri.

Lemnarul întinde sfoara, face o trăsătură cu creionul, făţuieşte lemnul cu o rîndea, şi -i înseamnă mărimea cu compasul; face un chip de om, un frumos chip omenesc, ca să locuiască într'o casă.
Îşi taie cedri, goruni şi stejari, pe cari şi -i alege dintre copacii din pădure. Sădeşte brazi, şi ploaia îi face să crească.

Copacii aceştia slujesc omului pentru ars, el îi ia şi se încălzeşte cu ei. Îi pune pe foc, ca să coacă pîne, şi tot din ei face şi un zeu căruia i se închină, îşi face din ei un idol, şi îngenunche înaintea lui!O parte din lemnul acesta o arde în foc, cu o parte fierbe carne, pregăteşte o friptură, şi se satură; se şi încălzeşte, şi zice: ,Ha! ha!` m'am încălzit, simt focul!``

Cu ce mai rămîne însă, face un zeu, idolul lui. Îngenunche înaintea lui, i se închină, îl cheamă, şi strigă: ,,Mîntuieşte-mă, căci tu eşti zeul meu!``Ei nu pricep şi nu înţeleg, căci li s'au lipit ochii, ca să nu vadă, şi inima, ca să nu înţeleagă.  Niciunul nu intră în sine însuş, şi n'are nici minte, nici pricepere să-şi zică (Isaia 44:9-20)

Promisiunile făcute de Yahveh fata de Imaginile idolatrizate 
Idolii lor sînt argint şi aur, făcuţi de mîni omeneşti.
Au gură, dar nu vorbesc, au ochi, dar nu văd,
au urechi, dar n'aud, au nas, dar nu miroase,
au mîni, dar nu pipăie, picioare, dar nu merg; nu scot niciun sunet din gîtlejul lor.
Ca ei sînt cei ce -i fac; toţi cei ce se încred în ei. (Psalmul 115:4-8).  Shalom !!!

vineri, 12 aprilie 2013

Israel si Turcia

Israel si Turcia, discutii de reconciliere amânate
Israel si Turcia au convenit să amâne cu două săptămâni negocierile privind compensarea pentru cele nouă victime turcesti ale Flotei Gaza.

Negocierile urmau să înceapă joi si au fost amânate după ce Israelul a primit o cerere în acest sens din partea guvernului Turc, a declarat ziarul Yediot Aharonot.

Ziarul, Israel Hayom a publicat o noua dată pentru începerea discutiilor care vor avea loc in 22 aprilie.

Guvernul de la Ierusalim sustine că, amânarea se datorează unor motive tehnice, prima sursă a adăugat despre procesul de apropiere între cele două tări, după aproape trei ani de dezangajare diplomatica.

Partenerii strategici pe parcursul anilor 1990, si prima parte a anului 2000, relatiile bilaterale au început să devină instabile cu cresterea guvernului Islamist moderat din Turcia, situatia sa înrăutătit în 2008, cu operatiunea împotriva grupării teroriste Hamas, care controlează Fâsia Gaza, si sa agravat in mai 2010, atunci când nouă activisti Islamisti Turci au fost ucisi, în timpul asaltului asupra vasului, Mavi Marmara.

Pe 22 martie, în timpul vizitei în zona a Presedintelui SUA, Barack Obama, prim-ministrul Benjamin Netanyahu, a cerut scuze pentru erorile "operationale" si a regretat pierderea de vieti omenesti, în timpul abordarii navei Turce, într-o convorbire telefonică cu omologul său Turc, Recep Tayyip Erdogan. Ambii lideri au convenit să înceapă un proces, de a restabili relatiile si regresarea ambasadorilor.

Acordul a inclus o compensatie din Israel, pentru un fond umanitar al guvernului Turc, de a distribui bani pentru familiile celor noua morti .

Turcia cere suma de un milion de dolari pentru fiecare dintre morti, în timp ce Israelul oferă 100.000 de dolari.

Oficialii Israelieni s-au plâns Statelor Unite pentru faptul că, Ankara nu-si îndeplineste partea sa din contract, si întârzie revenirea ambasadorului în Israel, la care Secretarul de Stat, John Kerry, a spus ca, Istanbulul nu are nici-o intentie de a impune părtilor un calendar.

Washingtonul consideră că relatiile dintre cei doi aliati, Turcia si Israel, sunt vitale pentru stabilitatea Orientului Mijlociu, după Primăvara Arabă, precum si pentru a aborda programul nuclear al Iranului.  sursa : EFE

miercuri, 10 aprilie 2013

Netanyahu hotărât să pună capăt conflictului cu Palestinienii

Netanyahu a declarat că este "hotărât să pună capăt conflictului" cu Palestinienii
Netanyahu & Kerry
În ultima zi a vizitei în Israel, a Secretarului de Stat al Statelor Unite, John Kerry sa întâlnit cu prim-ministrul Israelian Binyamin Netanyahu, pentru a discuta despre negocierile de pace dintre Israelieni si Palestinieni.

Prim-ministrul a spus in fata lui Kerry ca, este hotărât să pună capăt conflictului Israeliano-Palestinian " o dată si pentru totdeauna."

 " Salutăm initiativa care exista, si care o agreaza si altii în aceasta problema ", a declarat Netanyahu Secretarului de stat în cadrul sedintei, adăugând că, în timpul discutiilor cu Palestinienii, ei sunt dispusi să discute "problemele legate de recunoastere si de securitate."

Între timp, Kerry a explicat că fiecare pas, care este luat în discutie, nu va fi "în nici un fel un subtitut pentru aspectul politic."

În ceea ce priveste problema nucleară Iraniană, Netanyahu a spus: "Noi nu trebuie să permitem ca Iranul să obtină arme nucleare, si nici nu ar trebui să continue cu programul său nuclear."

Între timp, Kerry a declarat ca, Statele Unite sunt " deschise la negocieri, dar nu vor fi deschise la infinit negocierile ".

El va face un legămînt trainic cu mulţi, timp de o săptămînă, dar la jumătatea săptămînii va face să înceteze jertfa şi darul de mîncare, şi pe aripa urîciunilor idoleşti va veni unul care pustieşte, pînă va cădea asupra celui pustiit prăpădul hotărît.`` (Daniel 9:27)  Shalom !!!

luni, 8 aprilie 2013

Yom Hashoah / Comemorarea Holocaustului

Netanyahu transfera aproape 14 milioane de Euro pentru supraviețuitori
Yom Hashoah, zi de comemorare a celor 6 milioane de victime ale genocidului nazist a lumii Evreiesti, prim-ministrul Benjamin Netanyahu a anunțat duminică, că a ordonat transferul a 50 milioane de șekeli (aproximativ 14 milioane de euro) pentru a ajuta supravietuitorii, care trăiesc în Statul Evreu.

Vorbind la reuniunea cabinetului săptămânal, Prim-ministrul Netanyahu, a declarat că suma a fost stabilita cu acordul ministrului de finanțe Yair Lapid.

Yom Hashoah, ziua de comemorare a Holocaustului, ziua în care se onoreaza mondial cei 6 milioane de Evrei, victime ale Holocaustului, ziua începe cu prima stea de duminică, și se va încheia astazi, luni.

Yom Hashoah (ebraică: Yom hash-sho'āh יום השואה ), sau "Ziua Holocaustului" se comemoreaza pe 27 Nisan dupa calendarul Evreiesc. Această zi este amintita în fiecare an, ca o zi de comemorare a victimelor Holocaustului, fiind o sărbătoare națională în Israel.

Inițial, ziua propusă pentru această sărbătoare a fost la data de 15 Nisan, aniversarea revoltei din ghetoul din Varsovia (19 aprilie 1943), dar această propunere a fost respinsă ca urmare,deorece coincide cu prima zi a Paștelui. Ziua de 27 Nissan a fost aleasa deoarece este cu opt zile înainte de comemorarea Yom Ha'atzmaut, Ziua Independenței Israelului. Yom Hashoah a fost înființată în 1959 ca o lege în Israel și aprobata de către David Ben-Gurion și Yitzhak Ben-Zvi.

De Yom Hashoah, sirenele suna pentru două minute. Vehiculele de transport public se opresc in aceste minute, iar oamenii sunt silentiosi in acelas timp. În timpul Yom Hashoah, institutiile publice sunt închise, televiziunea si radioul, difuzeaza cântece si documentare despre Holocaust și toate steagurile sunt coborate pe jumătate.

Holocaustul, persecuția sistematică și uciderea Evreilor, organizată și sponsorizată de către regimul nazist și colaboratorii săi, care au ucis aproximativ șase milioane de Evreii. 

Naziști, care au venit la putere în Germania, în ianuarie 1933, credeau că germanii au fost "rasa superioara" și Evreii, erau considerati "rasa inferioara", considerati ca o amenințare rasiala străina, de catre comunitatea germană.

 În timpul Holocaustului, autoritățile germane au persecutat si alte grupuri percepute ca "inferioritate rasială": romi (tigani), persoanele cu handicap și unele popoare slave (polonezi, ruși, și altele).

Alte grupuri au fost persecutate pe motive politice, ideologice, si de comportament, printre ei comuniști, socialiști,Sambatari, Adventisti, Martorii lui Iehova și homosexualii.

 În 1933, populația Evreiască din Europa, a fost de peste noua milioane, iar cea mai mare parte a Evreilor, locuiau în țările Europene,pe care Germania nazistă le-a ocupat sau lea dominat în timpul celui de al doilea război mondial. 

În 1945, germanii si colaboratorii lor, au ucis aproximativ doi din trei Evrei Europeni, ca parte a "Soluției Finale", politica nazistă de a ucide Evreii din Europa.

 În timp ce victimele principale ale rasismului nazist au fost Evreii, pe care iau considerat cel mai mare pericol din Germania, printre alte victime au fost 200 000 romi (țigani).Cel puțin 200 000 de pacienti cu handicap mental sau fizic, în special germani care trăiau în instituții sanitare, au fost uciși în cadrul programului numit "Eutanasia"

Tirania nazistă sa răspândit în întreaga Europă, germanii si colaboratorii lor au persecutat și ucis milioane de alți oameni. Între două și trei milioane de prizonieri de război sovietici au fost uciși sau au murit de foame, boli, neglijare sau abuz.

Intelectualii ne-Evrei Polonezi au fost persecutați și uciși de către germani. Milioane de civili polonezi și sovietici au fost deportați la muncă forțată în Germania sau în Polonia ocupată, unde au lucrat și au murit în condiții deplorabile. 

Din primii ani ai regimului nazist, autoritățile germane au persecutat homosexuali și alti, al căror comportament nu erau conforme cu normele sociale prescrise. Mii de adversari politici (inclusiv comuniștii, socialiștii și sindicaliști) și disidenți religioși (cum ar fi Sambatari,Adventisti si Martorii lui Iehova), au fost persecutați de către ofițerii de poliție germani.

Mulți dintre acești oameni au murit ca urmare a încarcerării și relelor tratamente. În primii ani ai regimului nazist, guvernul național-socialist a stabilit lagăre de concentrare pentru a retine adversarii politici și ideologice.

În ani înainte de izbucnirea războiului, ofițerii SS și poliția au închis în aceste lagăre, din ce în ce mai multi : Evrei, romi și alte victime ale urii etnice,religioase și rasiale. 

Germanii si colaboratorii lor au creat ghetouri, lagăre de tranzit și lagăre de muncă forțată pentru Evrei în timpul anilor de război. Autoritățile au înființat, de asemenea, numeroase lagăre de muncă germane, atât în ​​așa-numitul mare Reich german și în teritoriile ocupate de germani, unde au încercat să exploateze forța de muncă.

 După invazia Uniunii Sovietice în iunie 1941, Einsatzgruppen (unitati mobile de ucidere), iar mai târziu, batalioane militarizate ale ofițerilor de poliție, care au fost în spatele liniilor germane, pentru a efectua operațiuni de crimă în masă a Evreilor, romilor și oficialilor Partidului Comunist și a statului sovietic. 

Unități germane ale SS și poliția, sprijinite de unități ale Wehrmacht-ului și Waffen SS, au ucis mai mult de un milion de oameni, femei si copii Evrei, împreună cu sute de mii de persoane.

 Între 1941 și 1944, autoritățile naziste germane, au deportați milioane de Evrei din Germania și țările ocupate, in ghetouri și centre de exterminare, numite, de asemenea, centre de moarte, unde au fost uciși în camerele de gazare, special concepute pentru acest scop

În ultimele luni ale războiului, gardienii SS au mutat deținuții cu trenul sau prin marșuri forțate, de asemenea, numite "marșurile morții", în încercarea de a preveni, ca Aliații sa elibereze un număr mare de prizonieri . 

Forțele aliate din Europa, într-o serie de ofensive împotriva Germaniei, au început să elibereze prizonierii pe care iau gasit in lagărele de concentrare, și la fel si prizonierii care au fost pe drum în marșuri forțate. 

Marșurile au continuat până în 7 mai 1945, ziua în care forțele armate germane sau predat în mod necondiționat în fața Aliaților. Pentru aliații occidentali, al doilea război mondial sa încheiat oficial în Europa a doua zi, 8 mai, în timp ce forțele sovietice au anunțat "Ziua Victoriei", pe 9 mai, 1945.

 După Holocaust, mulți supraviețuitori au găsit adăpost în tabere de refugiați care au fost administrate de forțele aliate. Între 1948 și 1951, aproximativ 700.000 de Evrei au emigrat în Israel, inclusiv 136 000 refugiați Evrei din Europa. 

Alti refugiați Evrei au emigrat în Statele Unite și în alte țări. Ultima tabara a fost închisă în 1957. Crimele comise în timpul Holocaustului, au devastat cele mai multe Comunități Evreiești Europene și au eliminat în totalitate sute de Comunități Evreiești din teritoriile ocupate din Europa de Est.

sâmbătă, 6 aprilie 2013

Amenintare Cibernetica impotriva Israelului

Amenintare Cibernetica a grupului Anonymus contra Israel
De Yom Hashoah, ziua in care se comemoreaza victimele Holocaustului nazist, este planificată o amenințare cibernetică, de grupul antiSionist "OpIsrael".

Un hacker din prima linie, care asi da numele de "Anon Ghost" a spus catre Hackers Post ca, echipe de hackeri au decis să se unească împotriva Israelului, ca o entitate ...si ca, Israelul trebuie să fie pregătit, pentru a fi sters de pe internet. 

Duminica, 7 aprilie, va fi cunoscut în Israel, dacă, amenințarea făcută de activiști Anonymus, va efectua atacul cibernetic împotriva site-urilor Israeliene, daca va fi real sau doar o amenințare.

Grupul anti-Sionist, identificat ca "OpIsrael", oponent fata de Israel, are ca scop sa șteargă Israelul de pe Internet, și coincidența face ca, încearca să actioneze in timpul comemorarii Holocaustului de Yom Hashoah.

Între timp, pregătirile sunt în curs de desfășurare în Israel, pentru a aborda amenințarea virtuală, care include instituțiile financiare, bănci, asigurări, bursă, spitale, agenții guvernamentale, organizații de infrastructură (energie electrică și compania de apă), și companiile de telecomunicații.

Având în vedere atacul așteptat duminică, Asociația Internetul Israelian, deschide pentru public, o linie pentru cei interesați să primească sfaturi cu privire la amenințare.

Războiul împotriva existenței lui Israel, nu vine numai din partea Musulmanilor, sau din partea Iranienilor,sau unele sectoare ale creștinismului, acum si hackerii încearcă să facă ca, Israelul sa dispară de pe hartă .

În ultimii ani, Israelul a fost ținta a numeroase atacuri cibernetice, ceea ce poate fi considerat un adevărat război cibernetic.Grupul de hacheri, cunoscut sub numele de "Anonymus" a amenințat în mod repetat Israelul, și-a atacat în mai multe rânduri. 

Astazi există in Israel, un Serviciu Special pentru contraatac Cybernetic, ​​organizat de armata Israeliană, să nu mai vorbim de companii private și asociații care se apăra împotriva atacurilor de multe ori,chiar zi de zi.

 In acest domeniu lucrurile se misca rapid, Israelul trebuie să fie cu un pas înaintea vrăjmașilor sai, pentru a nu cădea pradă acestui atac, care ar putea devasta calculatoarele din întreaga infrastructură Israeliana, dar Yahveh le va fi alaturi, fata de aceasta plaga, iar cei care se asociaza acestui atac vor avea de a face cu Yahveh a lui Israel. Shalom !!!

joi, 4 aprilie 2013

Secretarul de Stat John Kerry, va vizita Israelul și Palestina

Kerry va vizita Israelul și Palestina în această săptămână pentru a impulsa negocierile de pace
Secretarul de Stat John Kerry
Secretarul de Stat John Kerry, va vizita Israelul și Palestina în această săptămână, pentru a încerca să stimuleze negocierile de pace, blocate din 2010, doar la o jumătate de lună de la primul contact, cu președintele Barack Obama , informeaza presa locală.

Kerry a vorbit ieri la telefon cu premierul Israelian Benjamin Netanyahu și președintele Palestinian Mahmoud Abbas, pentru a le informa cu privire la acesr turneu, care a avansat în timpul șederii sale anterioare 19-23 martie.

Șeful diplomației SUA va ateriza în Israel, sâmbătă seara tarziu, în conformitate cu o sursă oficială Israeliana, citata de ziarul Israelian "Haaretz".

Una dintre problemele-cheie de pe ordinea de zi a întâlnirilor cu ambele părți, se refera la situația prizonierilor palestinieni din închisorile Israeliene, ea vine pe fondul protestelor și a  grevelor de foame, din închisorile Israeliene,si ca urmare a decesului de marți, a unui detinut  pacient cu cancer, pentru care Autoritatea Palestiniană dă vina pe Israel.

Un alt ziar Israelian "Maariv", a raportat, că eforturile Americane în prezent, nu se concentreaza pe prezentarea unui plan de pace, dar este pentru ca partile sa se înțeleaga in divergențe, si sa le restranga, precum și pentru a promova, un proces pe un timp mai lung.

Planul său este de a pregăti revenirea la dialog pe o perioada de trei luni, cu o serie de măsuri de apropiere între Israelieni și Palestinieni, inclusiv restricții privind extinderea așezărilor Evreiești, eliberarea prizonierilor palestinieni,  sau o promisiune Palestiniana, de a nu duce cauza lor, la mai multe forumuri Internaționale, în conformitate cu "Haaretz".

În această perioadă, Kerry pretinde sa se deplaseze,de mai multe ori, la Ierusalim și Ramallah, pentru a încerca revigorarea negocierilor, care sau încheiat în 2010, la doar trei săptămâni de la începerea lor.

marți, 2 aprilie 2013

Musulmanii accepta, ideea de-al Treilea Templu in Ierusalim ...

Musulmanii accepta deja, ideea de-al Treilea Templu in Ierusalim ...
Israelul dintotdeauna a împărtășit ideea că, contrar a ceea ce multi cred, nu are niciun sens să distrugă Domul Stâncii, de pe Muntele Templului din Ierusalim din mai multe motive foarte clare.

 El va face un legămînt trainic cu mulţi, timp de o săptămînă, dar la jumătatea săptămînii va face să înceteze jertfa şi darul de mîncare, şi pe aripa urîciunilor idoleşti va veni unul care pustieşte, pînă va cădea asupra celui pustiit prăpădul hotărît.`` (Daniel 9:27)

Potrivit interpretărilor biblice, templul reconstruit poate fi ridicat cu sprijinul celor care pregatesc calea lui AntiMashiyah, ceea ce face parte din planul de pace,intre Israel si Palestina si bineinteles cu Musulmanii, prin care va atrage mai târziu in capcan, și va înșela poporul Evreu.

Profeția Biblica indică faptul că "Fiul pierzării" va inaugura si se va aseza în templu, prin care va se va da, drept inlocuitorul lui Yahveh, și care va cere ca toată lumea sa-i dea închinare. 

De aceea, cînd veţi vedea ,urîciunea pustiirii`, despre care a vorbit proorocul Daniel, ,aşezată în locul sfînt` -cine citeşte să înţeleagă! -Rugaţi-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într'o zi de Sabat.

Pentrucă atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n'a fost niciodată dela începutul lumii pînă acum, şi nici nu va mai fi. Şi dacă zilele acelea n'ar fi fost scurtate, nimeni n'ar scăpa; dar, din pricina celor aleşi, zilele acelea vor fi scurtate. 

Deci, dacă vă vor zice: ,Iată -L în pustie`, să nu vă duceţi acolo! ,Iată -L în odăiţe ascunse`, să nu credeţi.Căci, cum iese fulgerul dela răsărit şi se vede pînă la apus, aşa va fi şi venirea Fiului omului. (Matei 24:15-16,20-22,26-27)

Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă, şi de a se descoperi omul fărădelegii (Sau: omul păcatului), fiul pierzării,protivnicul, care se înalţă mai pe sus de tot ce se numeşte ,,Yahveh``, sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în Templul lui Yahveh, dîndu-se drept Yahveh. (2 Tesaloniceni 2:3-4)

Apoi mi s'a dat o trestie asemenea unei prăjini, şi mi s'a zis: ,,Scoală-te şi măsoară Templul lui Yahveh, altarul şi pe cei ce se închină în el.Dar curtea de afară a Templului lasă -o la o parte nemăsurată; căci a fost dată Neamurilor, cari vor călca în picioare sfînta cetate patruzeci şi două de luni. (Apocalipsa 11:1-2)

 Desi multi cred si chiar interpreteaza Profetia ca Implinita, Scriptura este clara,prin aceste versete Biblice,si multe alte exemple Biblice care indica reconstructia templului.

Acest personaj, care initial încearcă să se dea drept un " om al păcii ",poate va încerca să darame Domul Stancii, al Musulmanilor, pentru a reconstrui templul, dar acest lucru, ar da naștere imediat, la un al treilea război mondial.

Daca luam in considerare toate razboaiele purtate de Israel cu vecinii sai, de la data infiintarii Statului Israel ( 14 Mai 1948 ),putem vedea ca, fiecare conflict cu vecinii, le-a adus pamantul inapoi, de unde putem  deduce ca, un posibil conflict cu Siria sau Iran, ar putea contribuii la daramarea Domului Stancii, si recuperarea in totalitate a Ierusalimului si Muntele Templului.

Chiar lângă această Moschee Musulmana, în nord, există un spațiu imens, mai mult decât suficient pentru a construi un Templu, astfel încât va impaca si pe ,, greci și pe troieni ", în acest caz, Evrei și Musulmani ...

Această viteză amețitoare in implinirea profetiilor, în aceste ultime zile,nu ne-ar mai putea mira faptul ca, Musulmanii sa accepte această idee de reconstructie a Templului de catre Evrei.

Conform editiei de presa "The Jewish Press" din zilele trecute, Sinem Tezyapar, o producatoare TV, Musulmană Turcă, a solicitat reconstruirea Templului, a " Profetului Solomon."

Ea ai asigura pe telespectatorii săi Musulmanii,ca nu trebuie să fie suparati, deoarece spenea ea : "Exista o întindere mare de teren in jurul moscheii Al-Aqsa și Domul Stâncii, un teren destul de mare si convenabil pentru acest scop, și astfel Templul, poate fi plasat la o distanță scurtă de Qubbat As-Sakhrah și puțin mai sus de Masjid El-Aqsa. "

Articol acestei producătoare TV Turce, dezvăluie, de asemenea, dorința de a se stabili pacea și unitatea cu poporul Evreu,dupa cum se vede Turcia joaca un rol important in stabilirea pacii intre Musulmani si Evrei.

In zilele trecute,in timpul vizitei lui Obama in Israel, inainte de a parasii Israelul, Obama a asistat timp de 30 de minute la o convorbire telefonica, intre Premierul Netanyahu al Israelului si Premierul Turciei, Recep Erdogan,si in care convorbire sa restabilit pacea intre Israel si Turcia,aliatul strategic de multi ani.

Fără îndoială,aceste miscari, dezvolta o prietenie foarte interesanta,si nu e ușor de clasificat, ca o idee simplistă,si anume faptul, ca această idee, vine din partea unei femei,care poate sa genereze multe dificultăți in lumea Musulmana. 

Dar aceasta idee,nu este prima dată, când vine la mintea Musulmanilor, in conformitate cu un articol publicat în "Word Net Daily",de Adnan Oktar, un influent lider Musulman Turc, care a făcut aceeași propunere pentru a se reconstrui Templul Evreiesc, numind-ul " Palatul lui Solomon."

După cum știți, reconstruirea Templului, este o dorință veche a poporului Evreu. Într-un articol publicat, despre reconstruirea Templului, scriitorul și editorul hasidic, Mordechai Housman, descrie ca, primul obstacol important este, politic, iar o altă problemă este  siguranța noastra ca popor, stiindu-se ura din partea Musulmanilor. 

În cazul în care, un lider Musulman respectat, declară că, Templul lui Solomon trebuie să fie reconstruit,si Comunitatea Musulmană acceptă, este mai mult decât probabil că, Comunitatea Evreiască, o va face in graba, pentru a apuca aceasta oportunitate, urmand să depășească toate obstacolele ceremoniale care vor aparea pe parcurs .

Nu stim sigur ziua cănd acest lucru se va întâmpla, dar acea zi, va veni cu siguranță, pentru că insusi Yahveh, a dezvăluit in profetiile sale. Privind la imaginea profetică actuală, totul duce spre a crede că, timpul pentru acest mare eveniment,este foarte aproape, odată ce " Duhul înșelător " a Anticristului și a aghiotantului său, " Profetul fals " acum pluteste in jur ...

Vă puteți imagina cu ușurință, modul în care se Sarbatorea in Templu, inca din timpurile biblice, unde mii de Evrei se adunau, pentru a primi o Binecuvântare, stindu-se faptul ca dorinta Evreilor este de a incepe din nou serviciile ceremoniale, dupa cum gasim scris in Scriptura.

Daca cineva nu este necurat, nici nu este in calatorie si totusi nu praznuieste Pastile, sufletul acela sa fie nimicit din poporul lui; pentru ca n-a adus darul cuvenit lui Yahveh la vremea hotarata, omul acela sa-si ia pedeapsa pentru pacatul lui. (Num.9:13)

Aceste ceremonii se efectuează zilnic în sinagogi, dar în timpul Sărbătorii Corturilor si de Paște, mii de Evrei se aduna la Zidul de Vest al Plangerii ca să se roage și să primească binecuvântarea.Pentru multi acest lucru pare ca nu se va intampla, dar citind Romani 11, putem vedea realitatea Spirituala intre Poporul Evreu si Neamurile.

Fraţilor, pentruca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut într'o împietrire, care va ţinea pînă va intra numărul deplin al Neamului lor.

Şi atunci tot Israelul va fi mîntuit, dupăcum este scris: ,,Izbăvitorul va veni din Sion, şi va îndepărta toate nelegiurile dela Iacov.Acesta va fi legămîntul, pe care -l voi face cu ei, cînd le voi şterge păcatele.``

În ce priveşte Evanghelia, ei sînt vrăjmaşi, şi aceasta spre binele vostru; dar în ce priveşte alegerea, sînt iubiţi, din pricina părinţilor lor. Căci lui Yahveh nu -I pare rău de darurile şi de chemarea făcută.(Rom. 11:25-29) Shalom !!!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...