Israel

Loading...

duminică, 10 februarie 2013

Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nici de cum!

Credinta si Implinirea Poruncilor lui YHVH
Pentru unele persoane Credința este sinonima cu o simpla "credință", care spune, pur și simplu cred în Yahshuah sau YHVH, Tatăl, pentru că este scris:

Tu crezi că YHVH este unul, şi bine faci; dar şi dracii cred... şi se înfioară! ( Iacov 2:19 )

Factorul care ne răscumpără înaintea Creatorului este de a implinii și a pune în practică poruncile lui YHVH stabilite prin Lege ca o mărturie a credinței noastre, pentru că în acest fel faptele noastre sunt  în conformitate cu voința Eternului.

Scriptura ne atesta că cei care calca Legea nu vor fi salvati dacă nu abandoneaza practicile lor contrare Legii Creatorului .

Şi faptele firii pămînteşti sînt cunoscute, şi sînt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrînarea,închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mîniile, neînţelegerile, desbinările, certurile de partide,pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările, şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri, nu vor moşteni Împărăţia lui YHVH. (Gálateni 5:19-21)

Scriptura ne atesta ca Satana și urmașii săi lucrează contrar Legii Creatorului.

Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse; te pusesem pe muntele cel sfînt al lui YHVH, şi umblai prin mijlocul pietrelor scînteietoare.Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua, cînd ai fost făcut, pînă în ziua cînd s'a găsit nelegiuirea în tine. (Ezechiel 28:14-15)

Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El dela început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentrucă în el nu este adevăr. Oridecîteori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii.  (Ioan 8:44)

Să nu mărturiseşti strîmb împotriva aproapelui tău. (Êxod 20:16)

Vîntul suflă încotro vrea, şi -i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.`` (Ioan 3:8)

Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nici de cum! Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decît prin Lege. De pildă, n'aş fi cunoscut pofta, dacă Legea nu mi-ar fi spus: ,,Să nu pofteşti!`` (Romani 7:7)

Dacă Avraam ar fi avut Credinta in YHVH și pur și simplu ca să se justifice în a spune ca crede in YHVH, dar fara a pune nimic în practică,atunci Credinta lui nu avea nici o valoare in fata Eternului.

In cartea Eclesiastului este scris:

Să ascultăm dar încheierea tuturor învăţăturilor: Teme-te de YHVH şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. (Eclesiast 12:13)

Dovada adevărului acestor cuvinte se găseste în Apocalipsa unde ne spune :

Aici este răbdarea sfinţilor, cari păzesc poruncile lui YHVH şi credinţa lui Yahshuah. (Apocalipsa 14:12)

Credința în Yahshuah este de a face exact ceea ce a făcut el, și in aceleași lucrări,el însuși a confirmat in Evanghelie despre Vestea Bună :

Adevărat, adevărat, vă spun, că cine crede în Mine, va face şi el lucrările pe cari le fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decît acestea; pentrucă Eu mă duc la Tatăl: Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele. 

Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte; şi cine Mă iubeşte, va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi, şi Mă voi arăta lui.`` Cine nu Mă iubeşte, nu păzeşte cuvintele Mele. Şi cuvîntul, pe care -l auziţi, nu este al Meu, ci al Tatălui, care M'a trimes. (Ioan 14:12,15,21,24)
Poruncile predate de catre Yahshuah sunt fundamentate în Lege, asta este atunci când Yahshuah a spus "Să iubești pe YHVH Creatorul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău,cu tot cugetul tău, și cu toată puterea ta.

şi: ,Să iubeşti pe YHVH Creatorul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, şi cu toată puterea ta`; (Marcu 12:30)

Yahshuah i-a răspuns: ,,Să iubeşti pe YHVH Creatorul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău.(Matei 22:37)

El a răspuns: ,,Să iubeşti pe YHVH Creatorul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău; şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi.`` (Luca 10:27)

Să iubeşti pe YHVH Creatorul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta. (Deutronôm 6:5)

Când Yahshuah a spus: "Iar a doua Porunca asemenea ei este: Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți." (Matei 22:39 / Matei 19:19 / Marcu 12:31 / Luca 10:27).

să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta``; şi: ,,Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.``(Matei 19:19)

Iar a doua, asemenea ei, este: ,Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.` (Matei 22:39)

Iar a doua este următoarea: ,Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.` Nu este altă poruncă mai mare decît acestea.`` (Marcu 12:31)

El a răspuns: ,,Să iubeşti pe YHVH Creatorul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău; şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi.`` (Luca 10:27)

Legea spusa de apostolii din Romani 13:9 / Galateni 2:8/ Iacov 5:14,toate acestea cuvinte au fost bazate pe Lege


....De fapt: ,,Să nu preacurveşti, să nu furi, să nu faci nici o mărturisire mincinoasă, să nu pofteşti``, şi orice altă poruncă mai poate fi, se cuprind în porunca aceasta: ,,Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.`` (Romani 13:9)

Căci într'un loc a vorbit astfel despre ziua a şaptea: ,YHVH S'a odihnit în ziua a şaptea de toate lucrările Lui.``Rămîne dar o odihnă ca cea de Sabat pentru poporul lui YHVH.Fiindcă cine intră în odihna Lui, se odihneşte şi el de lucrările lui, cum S'a odihnit YHVH de lucrările Sale. (Evrei 4:4,9,10)

căci Cel ce făcuse din Petru apostolul celor tăiaţi împrejur, făcuse şi din mine apostolul Neamurilor- (Gálateni 2:8)

Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe presbiterii (Sau: bătrîni.). Bisericii; şi să se roage pentru el, după ce -l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului. (Iacov 5:14)


sau în Levitic 19:18 care spune :


"Să nu te răzbuni, și să nu ții necaz pe copiii poporului tău, dar sa iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Eu sunt YHVH."


Drept raspuns, Yahshuah i-a zis: "Daca Ma iubeste cineva, va pazi Cuvantul Meu, si Tatal Meu il va iubi. Noi vom veni la el si vom locui impreuna cu el.Cine nu Ma iubeste nu pazeste cuvintele Mele. Si Cuvantul pe care-l auziti nu este al Meu, ci al Tatalui, care M-a trimis. 

V-am spus aceste lucruri cat mai sunt cu voi.Dar Mangaietorul, adica Duhul Sfant, pe care-L va trimite Tatal in Numele Meu, va va invata toate lucrurile si va va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.

Va las pacea, va dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o da lumea. Sa nu vi se tulbure inima, nici sa nu se inspaimante.Ati auzit ca v-am spus: "Ma duc, si Ma voi intoarce la voi." Daca M-ati iubi, v-ati fi bucurat ca v-am zis: "Ma duc la Tatal"; caci Tatal este mai mare decat Mine.

Si v-am spus aceste lucruri acum, inainte ca sa se intample, pentru ca atunci cand se vor intampla, sa credeti.Nu voi mai vorbi mult cu voi; caci vine stapanitorul lumii acesteia. El n-are nimic in Mine; (Ioan.14:24-30)

Credința are valoare doar dacă aceasta este rezultatul unei acțiuni corespunzătoare voinței Creatorului exprimată în Legea lui, și anume, adevărata Credinta fiind îmbrățișată de către om in Legea lui YHVH, asa cum citim in aceste versete :

,,Luaţi aminte ceruri, şi voi vorbi; Ascultă, pămîntule, cuvintele gurii mele.Ca ploaia să curgă învăţăturile mele, Ca roua să cadă cuvîntul meu, Ca ploaia repede pe verdeaţă, Ca picăturile de ploaie pe iarbă!

Căci voi vesti Numele lui YHVH. Daţi slavă lui YHVH al nostru!El este Stînca; lucrările Lui sînt desăvîrşite, Căci toate căile Lui sînt drepte; El este un YHVH credincios şi fără nedreptate, El este drept şi curat. (Deutronôm 32:1-4)

căci eu vă dau sfaturi bune: nu lepădaţi învăţătura mea. (Provérbe 4:2)

Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că Legea este bună. (Romani 7:16)

Noi ştim că Legea este bună dacă cineva o întrebuinţează bine, (1 Timótei 1:8)

Și atunci când folosim Legea în Credinta iata ce ne spune Scriptura :

Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi, şi nu se aşează pe scaunul celor batjocoritori! Ci îşi găseşte plăcerea în Legea lui YHVH, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui! (Ps. 1:1-2)

Ferice de cei fără prihană în calea lor, cari umblă întotdeauna după Legea lui YHVH! (Ps. 119:1)

Suspin după mîntuirea Ta, YHVH, şi Legea Ta este desfătarea mea. (Ps. 119:174)

Cînd l-au auzit, au proslăvit pe YHVH. Apoi i-au zis: ,Vezi, frate, cîte mii de Iudei au crezut, şi toţi sînt plini de rîvnă pentru Lege. (Fa.Ap. 21:20)

Îţi mărturisesc că slujesc lui YHVH al părinţilor mei după Calea, pe care ei o numesc partidă; eu cred tot ce este scris în Lege şi în Prooroci, (Fa.Ap. 24:14)

Și în acest context, extragem înțelegerea perfectă a cuvintelor scrise în Iacov 2:8-24 și contextul, care spune:

Dacă împliniţi Legea împărătească, potrivit Scripturii: ,,Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi``, bine faceţi.Dar dacă aveţi în vedere faţa omului, faceţi un păcat, şi sînteţi osîndiţi de Lege ca nişte călcători de lege.

Căci, cine păzeşte toată Legea, şi greşeşte într'o singură poruncă, se face vinovat de toate.Căci, Cel ce a zis: ,,Să nu preacurveşti``, a zis şi: ,,Să nu ucizi``. Acum, dacă nu preacurveşti, dar ucizi, te faci călcător al Legii.

Să vorbiţi şi să lucraţi ca nişte oameni cari au să fie judecaţi de o lege a slobozeniei: căci judecata este fără milă pentru celce n'a avut milă; dar mila biruieşte judecata.Fraţii mei, ce -i foloseşte cuiva să spună că are credinţă, dacă n'are fapte? Poate oare credinţa aceasta să -l mîntuiască?

Dacă un frate sau o soră sînt goi şi lipsiţi de hrana de toate zilele,şi unul dintre voi le zice: ,,Duceţi-vă în pace, încălziţi-vă şi săturaţi-vă!`` fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi?

Tot aşa şi credinţa: dacă n'are fapte, este moartă în ea însaş.Dar va zice cineva: ,,Tu ai credinţa, şi eu am faptele.`` ,,Arată-mi credinţa ta fără fapte, şi eu îţi voi arăta credinţa mea din faptele mele.``

Tu crezi că YHVH este unul, şi bine faci; dar şi dracii cred... şi se înfioară!Vrei dar să înţelegi, om nesocotit, că credinţa fără fapte este zădarnică?

Avraam, părintele nostru, n'a fost el socotit neprihănit prin fapte, cînd a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Vezi că credinţa lucra împreună cu faptele lui, şi, prin fapte, credinţa a ajuns desăvîrşită.

Astfel s'a împlinit Scriptura care zice: ,,Avraam a crezut pe YHVH, şi i s'a socotit ca neprihănire``; şi el a fost numit ,,prietenul lui YHVH.``Vedeţi dar că omul este socotit neprihănit prin fapte, şi nu numai prin credinţă. (Iacov 2:8-24) Shalom !!!

2 comentarii:

  1. Înțelesul de Lege în NT. este foarte confuz...de fapt acolo unde e scris Legea de fapt trebuea să fie Torah...dar traducători au schimbat Torah cu Legea.Ceia ce era numit Lege,nu todrauna avea sensul de Lege,adică Torah.Torah-Legea era confundată de multe ori cu Talmudul care din păcate era numit tot Legea,ori Talmudul nu este decît înterpretarea rabinică a ceia ce ei Rabini numeau Legea ...care de fapt este ceia ce Yahushua a numit-o Datina Bătrînilor nume cunoscut de farisei și Cărturari...Pentru ce calcă ucenici tăi Datina bătrînilor? Mark 7 v 5 .Deci această datină a bătrînilor ,impropriu numită Legea ..de fapt Talmud.Această Lege adaugată Gal 3 v19 . este ce dă bătae de cap celor ne inițiați care cred că Torah a fost anulată...și chiar dacă are sensul de Sacrificii(legea sacrificiilor) totuși samînța promisă este Mașiah și nicidecum creștinii cum cred majoritatea că o dată cu apariția creștinilor sa isprăvit cu Torah ,pentru că zic ei...Creștinii au înlocuit Ysraelul...o altă minciună drăcească.Cum e posibil ca în romani 7 v 12 Șaul să spună că Torah(legea) este Sfîntă Bună dreaptă...și în galateni să o desfințeze?
    Tocmai aici e gheara lui haȘatan și antisemitismul Papal care a înalțat crucea păgînă peste Torah lui Yahweh...și a îmbătat creștinismul cu otrava papală ecunomică a desfințări Torei care a fost dată pentru VEȘNICIE (psalm 111 v 7-8)

    RăspundețiȘtergere

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...