Israel

Israel

luni, 18 februarie 2013

Criza din Orientul Mijlociu

Criza din Orientul Mijlociu
Fortele Aeriene Israeliene
Ceea ce voi prezenta mai jos este doar o schiță generală despre ce ne învață Biblia despre evenimentele care implică Israel și Arabii. Pentru a înțelege mai bine, avem nevoie sa citim aceste pasaje biblice.

Nu este nevoie să fim teologi sau profesori să înțelegem Biblia si anume ce ne vorbește,este foarte clar ca ne vorbeste de un mare război, chiar înainte de a doua venire a lui Yahshua, o sumară lectură a profeților este suficientă pentru a ințelege mai bine că zona exacta a acestui viitor război este în Orientul Mijlociu, implicând în principal Israel și vecinii săi.

Biblia ne dezvăluie inceputul si sfarsitul crizei din Orientul Mijlociu 

Geneza 12 - http://www.bibliaonline.com.br/asv+cornilescu/gn/12
Geneza 16 - http://www.bibliaonline.com.br/asv+cornilescu/gn/16
Isaia 19 - http://www.bibliaonline.com.br/asv+cornilescu/is/19
Zaharia 12 - http://www.bibliaonline.com.br/asv+cornilescu/zc/12
Zaharia 14 - http://www.bibliaonline.com.br/asv+cornilescu/zc/14

Israel (descendent al lui Isaac) si arabii (urmașii lui Ismael și ceilalti șase fii ai lui Avraam), sunt frați de sânge,deși ei sunt acum in conflict,ne întrebam dacă va venii o zi cind se vor unii, și daca în cele din urmă va fi pace reală în Orientul Mijlociu -ca raspuns numai Yahshua din Nazaret va aduce adevărata pace!

 Indiferent de ce se întâmplă, ISRAEL nu va fi distrus 

Ieremia 30 - http://www.bibliaonline.com.br/asv+cornilescu/jr/30
Ieremia 31 - http://www.bibliaonline.com.br/asv+cornilescu/jr/31


Jihadisti Islamisti
Revoluția din lumea musulmană, așa-numita "Primăvara arabă", în loc de a aduce democrație si pace, de fapt aduce la orizont o mare amenințare împotriva Israelului. Arabii sunt in tranzitie de la dictatură cu ceva chiar mai rău. 

Nu este nici un secret faptul că Fratia Musulmana este în spatele tuturor revoluțiilor din lumea arabă și politica sa este împotriva oricarui fel de alianță cu Israelul,dar dacă Yahveh există și Biblia este Cuvântul Său,pentru a distruge Israelul este o misiune imposibilă !.

Yahshua se va întoarce pe această planetă, va păși pe ea din nou dar nu în America de Nord, America Centrală, America de Sud, nu în Asia, nu în Africa, nu în Europa, dar pe Muntele Măslinilor din Ierusalim, Israel, Orientul Mijlociu.

Batalia finala pentru controlul Universului va fi data în Orientul Mijlociu 

 Ioel 3 - http://www.bibliaonline.com.br/asv+cornilescu/jl/3
Zaharia 14 - http://www.bibliaonline.com.br/asv+cornilescu/zc/14
Apocalipsa 16  - http://www.bibliaonline.com.br/asv+cornilescu/ap/16
Apocalipsa 19 - http://www.bibliaonline.com.br/asv+cornilescu/ap/19

Soldat Israelian
În viitorul razboi Mondial vrăjmașii lui Israel vor fi ca niste paie pe foc,iar Israelul va fi focul.In viitorul razboi Mondial soldatul Israelian cel mai slab pregatit va lupta ca Regele David, războinicul curajos care a trait în ISRAEL,Yahveh va face Israelul ca un arzător aprins, care va consuma pe toți dușmanii lor, atunci va fi vai de cei ce sfidează aceste cuvinte.

În ziua aceea, voi face pe căpeteniile lui Iuda ca o vatră de foc supt lemn, ca o făclie aprinsă supt snopi; voi mistui în dreapta şi în stînga pe toate popoarele de jur împrejur, iar Ierusalimul va fi locuit iarăş la locul lui cel vechi.(Zaharia 12.6).

Casa lui Iacov va fi un foc, şi casa lui Iosif, o flacără; dar casa lui Esau va fi miriştea, pe care o vor aprinde şi o vor mistui; şi nu va mai rămînea niciunul din casa lui Esau, căci Domnul a vorbit! (Obadia 1:18)
Tinta ONU - Israelul
Dar, în ciuda acestui curaj, Israelul va scapa de anihilarea totală, pentru că Yahshua va coborî din cer, la momentul potrivit, la o ora exacta, în ultimele secunde, înainte ca Israelul sa fie anihilat.
Atunci voi turna peste casa lui David si peste locuitorii Ierusalimului un duh de indurare si de rugaciune, si isi vor intoarce privirile spre Mine, pe care L-au strapuns. Il vor plange cum plange cineva pe singurul lui fiu, si-L vor plange amarnic cum plange cineva pe un intai nascut. (Zah.12:10)

 Yahveh a dat asigurări că va "distruge toate națiunile care vor ataca Ierusalimul" 

În ziua aceea, voi căuta să nimicesc toate neamurile cari vor veni împotriva Ierusalimului. (Zaharia 12:9)

 Din 1948 este imposibil ca cineva sa expulzeze pe Evrei din nou din tara lor,și cei care vor  încerca să faca acest lucru vor fi judecati de Yahveh Salvatorul lui Israel 
Ahmadinejad & Assad
Voi aduce înapoi pe prinşii de război ai poporului Meu Israel; ei vor zidi iarăş cetăţile pustiite şi le vor locui, vor sădi vii şi le vor bea vinul, vor face grădini şi le vor mînca roadele.Îi voi sădi în ţara lor, şi nu vor mai fi smulşi din ţara pe care le-am dat -o, zice Yahveh Salvatorul tău!` (Amos 9:14-15)

Nu vor mai fi de jaf între neamuri, nu le vor mînca fiarele din ţară, ci vor locui în linişte, şi nu le va mai turbura nimeni. ( Ezechiel 34.28).

Yahshua va veni din nou in Orientul Mijlociu si mai exact in Ierusalim,Yahveh jură in profețiile sale ca după ultima întoarcere a Evreilor în patria lor, nimeni altcineva nu va putea să-i smulga de acolo! Într-o zi lumea va încerca să-o facă .

Zaharia 14 - http://www.bibliaonline.com.br/asv+cornilescu/zc/14

Ocrotitorul lui Israel nu dormiteaza si nici nu doarme
Îmi ridic ochii spre munţi... De unde-mi va veni ajutorul?
Ajutorul îmi vine dela Yahveh, care a făcut cerurile şi pămîntul.
Da, El nu va îngădui să ţi se clatine piciorul; Cel ce te păzeşte, nu va dormita.
Iată că nu dormitează, nici nu doarme Cel ce păzeşte pe Israel. (Psalmul 121 :1-4).

Și după cum vedem referitor la criza din Orientul Mijlociu, Psalmul 46 ne spune:

Uniunea Europeana - Acuza Israelul
Yahveh este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor, care nu lipseşte niciodată în nevoi.
De aceea nu ne temem, chiar dacă s'ar zgudui pămîntul, şi s'ar clătina munţii în inima mărilor.
Chiar dacă ar urla şi ar spumega valurile mării, şi s'ar ridica pînă acolo de să se cutremure munţii.

 -Este un rîu, ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Yahveh, sfîntul locaş al locuinţelor Celui Prea Înalt.Yahveh este în mijlocul ei: ea nu se clatină; Yahveh o ajută în revărsatul zorilor.
Neamurile se frămîntă, împărăţiile se clatină, dar glasul Lui răsună, şi pămîntul se topeşte de groază.

Yahveh al oştirilor este cu noi, Yahveh a lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. -
Veniţi şi priviţi lucrările lui Yahveh, pustiirile, pe cari le -a făcut El pe pămînt.
El a pus capăt războaielor pînă la marginea pămîntului; El a sfărîmat arcul, şi a rupt suliţa, a ars cu foc carăle de război. -

,,Opriţi-vă, şi să ştiţi că Eu sînt Yahveh: Eu stăpînesc peste neamuri, Eu stăpînesc pe pămînt. -Yahveh al oştirilor este cu noi. Yahveh a lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. - 

Când Prințul Păcii se va întoarce pe bolta Cerului :
El va fi Judecătorul neamurilor, El va hotărî între un mare număr de popoare; aşa în cît din săbiile lor îşi vor făuri fiare de plug, şi din suliţele lor cosoare: nici un popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia, şi nu vor mai învăţa războiul. (Isaia 2:4). Shalom !!!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele.

"Iata, voi preface Ierusalimul intr-un potir de ametire pentru toate popoarele dimprejur si chiar pentru Iuda, la impresurarea Ierusal...