Israel

Israel

vineri, 25 ianuarie 2013

Motive pentru a fi Israeliti

Motive pentru a fi Israeliti
De ce suntem Israeliti - Care este sursa care a determinat acest nume ?
Putem găsi un text de sprijin pentru a demonstra că ucenicii primului secol au format Comunitatea Israelita: aduceţi-vă aminte că în vremea aceea eraţi fără Yahshua, fără drept de cetăţenie în Israel, străini de legămintele făgăduinţei, fără nădejde şi fără Yahve în lume. (Eféseni 2:12)

Uniti in minte in aceiasi hotarare si aceiasi credinta,partasi al aceleiasi slijbe,spune Pavel:
,,Fraţilor, trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfînt mai înainte, prin gura lui David, despre Iuda, care a fost călăuza celor ce au prins pe Yahshua.El era din numărul nostru, şi era părtaş al aceleiaşi slujbe. 

Apoi au făcut următoarea rugăciune: ,Yahveh, Tu, care cunoşti inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din aceşti doi l-ai ales,ca să ia loc în slujba şi apostolia aceasta, din care a căzut Iuda, ca să meargă la locul lui.` (Fapt.Ap. 1:16-17,24-25)

Vă îndemn, fraţilor, pentru Numele lui Yahshua al nostru, să aveţi toţi acelaş fel de vorbire, să n'aveţi desbinări între voi, ci să fiţi uniţi în chip desăvîrşit într'un gînd şi o simţire. (1 Corínteni 1:10)

Textele biblice exprimă mult mai mult decât doar un nume, ci, de asemenea, demonstrează că a existat o origine nationala, o rădăcină de la care am primit credință, după moartea și învierea lui Mesia lui Israel.

Pavel le amintește ucenicilor în ce stare erau înainte de convertire,si dupa convertire, pentru a se putea compara înainte de a fi fost fără Mesia, si acum cînd au învățăturile lui Mesia. Înainte cand erau străini de legămintele făgăduinței, acum au dreptul de a se bucura de promisiunile fagaduintei, inainte ei nu aveau nici o speranță, acum aveau o speranță și bucurie pentru viitor.

 Pavel le vorbeste ucenicilor din Efes,inainte cand erau fără Yahve în lume erau separati de Comunitatea lui Israel." Astfel, apostolul arată că ucenicii erau separati de cea ce el numeste Comunitate, și declară că aceasta Comunitate din Efes este Israelita, dar că, după convertire, ei au fost inclusi, participănd în calitate de membri în cadrul Comunității Evreiești.

La începutul credinței, atunci când a început totul, organizarea generală a fost identificată ca Comunitate, deacea în fiecare oraș ucenicii s-au adunat în Comunitate, prin urmare, în Fapte 6 citim : Cei doisprezece au adunat mulţimea ucenicilor, şi au zis: ,,Nu este potrivit pentru noi să lăsăm Cuvîntul lui Yahveh ca să slujim la mese.Deaceea, fraţilor, alegeţi dintre voi şapte bărbaţi, vorbiţi de bine, plini de Duhul Sfînt şi înţelepciune, pe cari îi vom pune la slujba aceasta.Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune şi în propovăduirea Cuvîntului.`` (Fapt.Ap. 6:2-4)

Ei deci, şi-au luat rămas bun dela Biserică, şi s'au dus la Antiohia, unde au dat epistola mulţimii adunate.(Fapt.Ap. 15:30)

 La scurt timp după aceea citim în Faptele Apostolilor 15:30 "Cei care au fost trimiși în curând la Antiohia, și care au adunat comunitatea si au adus o epistolă"--- Aici este Comunitatea din Antiohia.
Pavel vorbeste in Galateni ,ca cei ce urmeaza pe Mesia in credinta lui sunt in Pace si Indurare : Şi peste toţi ceice vor umbla după dreptarul acesta şi peste Israelul lui YHVH să fie pace şi îndurare(Gálateni 6:16)

Aceste texte ale Scripturii confirmă ca cei ce umbla in Poruncile si Orinduielile Lui YHVH ,au aceiasi credință care a avut si Comunitatea Apostolilor ai lui Israel (Efeseni 2.12) si inainte Israelul lui YHVH (Galateni 6:16) originea initiala, începutul tuturor lucrurilor,astfel dar a continuat prin ucenici si trebuie să  continue si prin noi .

Dupa cum spunea si Yahshua ,inainte de a nu cunoaste Cuvantul ne inchinam la ce nu cunosteam,dar odata ce cunoastem Cuvantul inca de la Creatie,suntem Israeliti deorece ne inchinam la ce cunoastem : Voi vă închinaţi la ce nu cunoaşteţi; noi ne închinăm la ce cunoaştem, căci Mîntuirea vine dela Iudei. (Ioan 4:22)  Shalom !!!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu Ceea ce unii ar considera imposibil se întâmplă în fața ochilor noștri: la...