Israel

Israel

miercuri, 26 decembrie 2012

Valea de Oase uscate

El mi -a zis: ,,Fiul omului, oasele acestea sînt toată casa lui Israel.
prin profetia despre Valea de Oase uscate,vedem renasterea Israelului ca Stat Suveran si cea ce traieste astazi.

Profetul Ezechiel a prezis că poporul Evreu se va restabili pe teritoriul lor, în vremurile din urmă. Luați în considerare Ezechiel 37:1-14:

Mîna lui YHVH a venit peste mine, şi m'a luat în Duhul lui YHVH, şi m'a pus în mijlocul unei văi pline de oase.M'a făcut să trec pe lîngă ele, de jur împrejur, şi iată că erau foarte multe pe faţa văiei, şi erau uscate de tot.

El mi -a zis: ,,Fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învieze?`` Eu am răspuns: ,,YHVH, Creatorule, tu ştii lucrul acesta!``El mi -a zis: ,,Prooroceşte despre oasele acestea, şi spune-le: ,Oase uscate, ascultaţi cuvîntul Creatorului!

Aşa vorbeşte YHVH Creatorul către oasele acestea: ,Iată că voi face să intre în voi un duh, şi veţi învia!Vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune duh în voi, şi veţi învia. Şi veţi şti că Eu sînt YHVH.``

Am proorocit cum mi se poruncise. Şi pe cînd prooroceam, s'a făcut un vuiet, şi iată că s -a făcut o mişcare, şi oasele s'au apropiat unele de altele!M-am uitat, şi iată că le-au venit vine, carnea a crescut, şi le -a acoperit pielea pe deasupra; dar nu era încă duh în ele.

El mi -a zis: ,,Prooroceşte, şi vorbeşte duhului! Prooroceşte, fiul omului, şi zi duhului: ,Aşa vorbeşte YHVH Creatorul : ,Duhule, vino din cele patru vînturi, suflă peste morţii aceştia, ca să învieze!`Am proorocit, cum mi se poruncise. Şi a intrat duhul în ei, şi au înviat, şi au stătut pe picioare: era o oaste mare, foarte mare la număr.(Ezechiel 37:1-10)

Profetia cu valea de oase uscate, este esența pentru a arăta că poporul Evreu va reveni din țările în care au trăit, pentru a forma națiunea Israel.

De cind Evreii au fost expulzați din Israel de către romani în anul 70 d.Hr., s-au întors incepind din 1878 - In Palestina este infiintat primul Sat Evreiesc numit Betat Iva ( Usa Sperantei ) si prin asta vedem cum Oasele se aduna,in 1948 sa infiintat Statul Israel.

Ierusalimul distrus - AD 70 - Generalul Titus a distrus Ierusalimul complet ,Evreii sunt dispersati si  persecutati :
Dar Yashua le -a zis: ,,Vedeţi voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămînea aici piatră pe piatră, care să nu fie dărîmată.`` (Matei 24:2)

Primul tratat pentru crearea statului Israel, numit Declarația Balfour, sa încheiat în 1948, atunci când David Ben-Gurion, Evreu născut în Polonia în 1886, a fondat oficial țara lui Israel, și astfel a  fost primul priministru al Israelului,astăzi, aeroportul internațional din Tel Aviv este numit după numele lui Ben-Gurion.

Daca verificam cu mai multă atenție versetele de la 11 la 14, vom concluziona că a fost exact ceea ce sa întâmplat în 1948:

El mi -a zis: ,,Fiul omului, oasele acestea sînt toată casa lui Israel. Iată că ei zic: ,Ni s'au uscat oasele, ni s'a dus nădejdea; sîntem pierduţi!``Deaceea, prooroceşte, şi spune-le: ,,Aşa vorbeşte YHVH Creatorul: ,,Iată, vă voi deschide mormintele, vă voi scoate din mormintele voastre, poporul Meu, şi vă voi aduce iarăş în ţara lui Israel.

Şi veţi şti că Eu sînt YHVH, cînd vă voi deschide mormintele, şi vă voi scoate din mormintele voastre, poporul Meu!Voi pune Duhul Meu în voi, şi veţi trăi; vă voi aşeza iarăş în ţara voastră, şi veţi şti că Eu, YHVH, am vorbit şi am făcut, zice YHVH.`` (Ezechiel 37:11-14)

 Vedem si ce insemna revenirea lui Mesia din cele doua versete din Matei ,odata restabilita natiunea Israel revenirea lui Yahshua HaMashiach este aproape:

A văzut un smochin lîngă drum, şi S'a apropiat de el; dar n'a găsit decît frunze, şi i -a zis: ,,Deacum încolo în veac să nu mai dea rod din tine!`` Şi pe dată smochinul s'a uscat. (Matei 21:19)

Dela smochin învăţaţi pilda lui: Cînd îi frăgezeşte şi înfrunzeşte mlădiţia, ştiţi că vara este aproape. (Matei 24:32) 
Valea de Oase Uscate
El mi -a zis: ,,Fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învieze?`` Eu am răspuns: ,,YHWH,Elohim, tu ştii lucrul acesta!`` Ezechiel 37:3

El mi -a zis: ,,Fiul omului, oasele acestea sînt toată casa lui Israel. Iată că ei zic: ,Ni s'au uscat oasele, ni s'a dus nădejdea; sîntem pierduţi!`` Ezechiel 37:11

1878 - In Palestina este infiintat primul Sat Evreiesc numit Betat Iva ( Usa Sperantei ) si prin asta vedem cum Oasele se aduna.

1897 - Ia fiinta Miscarea Sionista care reprezinta Pescarii :

,,Iată, trimet o mulţime de pescari, zice YHWH, şi -i vor pescui; Jeremia 16:16
1917 - Anglia cere infiintarea unui stat Evreu in Palestina

1920 - Anglia aproba revenirea neconditionata a Evreilor in Palestina

Vor aduce pe toţi fraţii voştri din mijlocul tuturor neamurilor, ca dar lui YHWH, pe cai, în cară şi pe tărgi, pe catîri şi pe dromadere, la muntele Meu cel sfînt, la Ierusalim-zice YHWH-cum îşi aduc copiii lui Israel darurile de mîncare, într'un vas curat, la Casa lui YHWH. Isaía 66:20

,,Iată, îi aduc înapoi din ţara dela miazănoapte, îi adun dela marginile pămîntului: între ei este şi orbul şi şchiopul, femeia însărcinată şi cea în durerile naşterii; o mare mulţime se întoarce înapoi aici!
Plîngînd vin, şi îi duc în mijlocul rugăciunilor lor; îi duc la rîuri de apă, pe un drum neted pe care nu se poticnesc. Căci Eu sînt Tatăl lui Israel, şi Efraim este întîiul Meu născut. Jeremia 31:8-9


Căci vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strînge din toate ţările, şi vă voi aduce iarăş în ţara voastră. Ezechiel 36:24

Şi să le spui: ,,Aşa vorbeşte YHWH,Elohim: ,Iată, voi lua pe copiii lui Israel din mijlocul neamurilor la cari s'au dus, îi voi strînge din toate părţile, şi -i voi aduce înapoi în ţara lor. Ezechiel 37:21

,,Totuş numărul copiilor lui Israel va fi ca nisipul mării, care nu se poate nici măsura, nici număra; şi de unde li se zicea: ,Nu sînteţi poporul Meu,` li se va zice: ,Copiii lui YHWH Cel viu!``
Atunci copiii lui Iuda şi copiii lui Israel se vor strînge la un loc, îşi vor pune o singură căpetenie, şi vor ieşi din ţară; căci mare va fi ziua lui Izreel. Oséia 1:10-11

Căci iată că în zilele acelea şi în vremile acelea, cînd voi aduce înapoi pe prinşii de război ai lui Iuda şi ai Ierusalimului,Joel 3:1

Voi aduce înapoi pe prinşii de război ai poporului Meu Israel; ei vor zidi iarăş cetăţile pustiite şi le vor locui, vor sădi vii şi le vor bea vinul, vor face grădini şi le vor mînca roadele. Amós 9:14

Dar prinşii de război ai acestei oştiri a copiilor lui Israel, vor stăpîni ţara Cananiţilor pînă la Sarepta, şi prinşii de război ai Ierusalimului, cari sînt la Sefarad, vor stăpîni cetăţile de miază-zi. Obadia 1:20

,,În ziua aceea, zice YHWH, voi aduna pe cei şchiopi, voi strînge grămadă pe cei izgoniţi, şi pe aceia pe cari -i chinuisem. Mica 4:6

,,Voi strînge pe cei întristaţi, cari sînt departe de adunarea sfîntă, pe cei ieşiţi din sînul tău, asupra cărora acum apasă ocara.
Iată, în vremea aceea, voi lucra împotriva tuturor asupritorilor tăi; voi izbăvi pe cei şchiopi şi voi strînge pe cei ce au fost izgoniţi, şi îi voi face o pricină de laudă şi de slavă în toate ţările unde sînt de ocară acum.
În vremea aceea, vă voi aduce înapoi; în vremea aceea, vă voi strînge; căci vă voi face o pricină de slavă şi de laudă între toate popoarele pămîntului, cînd voi aduce înapoi pe prinşii voştri de război supt ochii voştri, zice YHWH.`Tef. 3:18-20


 1928 - Vaticanul prin Decret declara Biserica Catolica ca Biserica lui YHWH .

1933 - Hitler declara viitorului Papa Pacelii,ca a gasit solutia prin care va extermina Parazitii de Evrei,obtinind astfel de la Papa Pacelii fonduri pentru infiintarea Partidului sau prin care a exprimat buna intelegere intre Biserica si Stat.

1939 - Hitler pune in aplicatie planul de Exterminare a Evreilor prin care masacreaza 6 Milioane de Evrei pina la sfirsitul Razboiului al doilea Mondial.Prin acest fapt se implineste Profetia cu Vanatorii

PAPA SI  HITLER
   voi trimete o mulţime devînători, şi -i vor vîna pe toţi munţii şi pe toate dealurile, şi în crăpăturile stîncilor. Jeremia 16:16

1940 - Germania si Italia doresc restaurarea vechiului Imperiu Roman,incepind razboiul in Europa si Mediul Orient.

1943 - Papa Pius declara printro scrisoare trimisa lui Rooswelt ,ca nu e bine sa se repatrieze Evrei in Palestina deorece nu exista nici o documentatie care sa ateste pe Evrei ca o Natiune.

YHWH a mai zis lui Moise: ,,Aşa să vorbeşti copiilor lui Israel: ,YHWH,Elohim al părinţilor voştri, YHWH a lui Avraam, YHWH a lui Isaac şi YHWH a lui Iacov, m'a trimes la voi. Acesta este Numele Meu pentru vecinicie, acesta este Numele Meu din neam în neam. Êxod 3:15


El va fi mare, şi va fi chemat Fiul Celui Prea Înalt; şi YHWH,Elohim îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David.
Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi Împărăţia Lui nu va avea sfîrşit.``Lucas 1:32-33

Din 1917 pina in 1939 - Anglia sustine reintoarcerea Evreilor in Palestina,dupa 1939 incepe sa saboteze revenirea Evreilor.

Din 1939 - Statele Unite preiau rolul de sustinatori ,care duce la Sprijinul Crearii Statului Israel,fiind primul stat care recunoaste in 1948 Israelul ca natiune. 

1948 - 14 Mai - Infiintarea Statului ISRAEL   Shalom !!! 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu Ceea ce unii ar considera imposibil se întâmplă în fața ochilor noștri: la...