Israel

Loading...

vineri, 21 decembrie 2012

21-12-2012 Profetia Maya

Profeția Maya - a prezis sfarsitul lumii pentru 21-12-2012
Sfârșitul lumii este o temă care excita curiozitatea oamenilor, indiferent de convingerile lor. Multe culturi au previziuni pentru acest eveniment si una din aceste zile este de origine Maya, care anunță că sfârșitul lumii poate să fie în 2012-12-21.

Potrivit oamenilor de știință,Mayasii au creat cicluri de timp, astfel dar ciclul Baktun fiind unul dintre cele mai mari cicluri,fiecare ciclu corespunde unui calcul de 5125 ani.Conform analizelor,ultima numaratoare se va încheia pe 21 decembrie 2012, ceea ce duce la multe speculatii despre sfarsitul lumii .

Unii cred că această perioadă va fi marcată de dezastre, cum ar fi topirea ghețarilor, cauzate de creșterea temperaturilor la nivel global, incendiile forestiere și inundațiile.

Cateva Teorii prezise de Oamenii de stiinta despre modul cum se va sfarsii lumea:
Supraîncălzirea Pământului
Cu mari emisii de dioxid de carbon în atmosferă și distrugerea pădurilor, temperatura planetei poate crește, provocând secete și topirea ghețarilor.
Război nuclear
Există aproximativ 25.000 de arme nucleare in lume. Dacă ar exista mai multe explozi nucleare, razele soarelui ar fi blocate și cei care ar supraviețui ar trai fără caldura si lumina soarelui.
Cadere de meteoriti
Oricand un meteorit se poate ciocni cu Pamantul, care ar anihila aproape toată omenirea. Supraviețuitorii ar trăi într-un mediu plin de praf și cenușă.
Raze Gamma 
Raze gamma este lumina cea mai intensă care există, și atunci când explodează, se elibereaza cantitati enorme de energie,acest lucru ar fi devastator în cazul în care s-ar întâmpla. 
Extinderea universului
 Pentru unii oameni de știință, Universul se extinde în mod constant,accelerarea expansiunii rămâne foarte rapida care poate duce la explozia Pământului.

Cateva exemple de Profeti care au prezis venirea lui Yashua(Isus) si sfârșitul lumii
Ipolit din Roma - a prezis sfârșitul lumii pentru 500
Papa Inocențiu al III - a prezis sfârșitul lumii pentru 1249
Melchior Hoffman - a prezis sfârșitul lumii pentru 1533
Vechi-credincioșii - a prezis sfârșitul lumii pentru 1669
William Whitson - a prezis sfârșitul lumii pentru 1736
William Miller - a prezis sfârșitul lumii pentru 1843 - 1844
Joseph Smith -a prezis sfârșitul lumii pentru 1891
Charles Taze Russell - a prezis sfarsitul lumii pentru 1914
John Gribbin si Stephen Plagemann - a prezis sfârșitul lumii pentru 1982
Credonia Mwerinde - a prezis sfaritul lumii pentru 1999
Nostradamus -a prezis sfârșitul lumii pentru anul 1999
Jane Dixon -a prezis sfârșitul lumii pentru anul 2000
Harold Camping - a prezis sfarsitul lumii pentru anul 2011
Potrivit Scripturii,la sfârșitul vremurilor lumea va experimenta multe tragedii si suferinta,semnele care prevestesc Venirea lui Yashua le gasim in Scriptura,dar ziua si ceasul nu o stie nimeni,ca sa poata indica la fix,dupa cum sau incumetat unii sa stabileasca date sigure,prin asta demonstreaza ca sunt niste Profeti Falsi care nu fac altceva decit sa denigreze adevarata Venire a lui Yashua.

„Dar despre ziua aceea și despre ceasul acela nimeni nu știe, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci doar Tatăl”(Marcu 13:31-32)
Vi se va zice: ,Iată -L aici, iată -L acolo!` Să nu vă duceţi, nici să nu -i urmaţi.Căci, cum iese fulgerul şi luminează dela o margine a cerului pînă la cealaltă, aşa va fi şi Fiul omului în ziua Sa. (Luca 17:23-24)
Venirea lui Mesia este aproape; concluzie, putem trage din aceste versete vorbite de insusi Yashua HaMashiach,cu privire la evenimentele sau semnalele care au loc in prezent,cu dovezi puternice. Confruntati cu aceste evenimente ar trebui să fim pregătiţi pentru a ne pocaii si pentru al primi pe Mesia in viata noastra, deoarece răscumpărarea este aproape.

Veţi auzi de războaie şi veşti de războaie: vedeţi să nu vă spăimîntaţi, căci toate aceste lucruri trebuie să se întîmple. Dar sfîrşitul tot nu va fi atunci.Un neam se va scula împotriva altui neam, şi o împărăţie împotriva altei împărăţii; şi, pe alocurea, vor fi cutremure de pămînt, foamete şi ciumi.
Dar toate aceste lucruri nu vor fi decît începutul durerilor.

Atunci vă vor da să fiţi chinuiţi, şi vă vor omorî; şi veţi fi urîţi de toate neamurile pentru Numele Meu.Atunci mulţi vor cădea, se vor vinde unii pe alţii, şi se vor urî unii pe alţii.

Se vor scula mulţi prooroci mincinoşi, şi vor înşela pe mulţi.
Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci.
Dar cine va răbda pînă la sfîrşit, va fi mîntuit.
Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfîrşitul. (Matei 24:6-14)
Îndată după acele zile de necaz, ,soarele se va întuneca, luna nu-şi va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer, şi puterile cerurilor vor fi clătinate.`Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile pămîntului se vor boci, şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă. (Matei 24:29-30)

În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, cînd mîncau şi beau, se însurau şi se măritau, pînă în ziua cînd a intrat Noe în corabie,şi n'au ştiut nimic, pînă cînd a venit potopul şi i -a luat pe toţi, tot aşa va fi şi la venirea Fiului omului. (Matei 24:38-39)

Vor fi semne în soare, în lună şi în stele. Şi pe pămînt va fi strîmtorare printre neamuri, cari nu vor şti ce să facă la auzul urletului mării şi al valurilor;oamenii îşi vor da sufletul de groază, în aşteptarea lucrurilor cari se vor întîmpla pe pămînt; căci puterile cerurilor vor fi clătinate.

Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere şi slavă mare.Cînd vor începe să se întîmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus, şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie.`` (Luca 21:25-28)  Shalom !!!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...