Israel

Israel

miercuri, 7 noiembrie 2012

"Ierusalimul este islamic", spune ghidul spiritual al Frăției Musulmane


Liderul musulman Egiptean convoaca "războiul sfânt" pentru recuperarea Ierusalimului

"Ierusalimul este islamic", spune ghidul spiritual al Frăției Musulmane

Într-o declarație emisă la Cairo de către Sheikul Mohammed Badie, ghidul spiritual al Frăției Musulmane, Jihadul (războiul sfânt islamic), este singura modalitate de a elibera Ierusalimul de dominatia Israeliana. "Ierusalimul este islamic și nimeni nu are dreptul de a face concesii", a spus clericul.

Pentru Sheikul Mohammed Badie ,, Jihadul este o datorie a tuturor musulmanilor și "eliberarea al-Quds" (numele arab pentru Ierusalim) nu va fi atinsa nici cu negocieri sau prin intermediul ONU. În luna mai, ghidul Frăției, a cerut forțele arabe sa infrunte Israelul.

Într-o declarație emisă pentru a marca "Nakba" [catastrofă], termen folosit de palestinieni și de alti arabi,atribuita crearii Israelului în 1948, Badie a cerut ca "Comunitatea Internațională sa corecteze această nedreptate istorică [renașterea Israelulu]" și a mai afirmat ca  Musulmanii Palestinieni au suferit cea mai grea ocupație cunoscută de omenire : Ocupație Sionista. El a apelat la Comunitatea Internațională pentru a presiona "guvernul Sionist de a se retrage din Palestina."
Badie, de asemenea, a promis că, dacă Frăția Musulmană va veni la putere în Egipt, va intrerupe relațiile sale cu Israelul,afirmand : "Noi nu suntem fericiti cu căsătoria nelegitimă între Cairo și Tel Aviv", a mai spus :. "Odata ce am ajuns la putere, vom schimba multe lucruri în politica Egiptului, începând cu relațiile țării cu Israelul, care ne-a cauzat mari prejudicii ."

În 1979, președintele egiptean Anwar al-Sadat, a semnat un acord de pace cu Israelul, pe care actualul președinte Morsi a promis să-l respecte,Oratorii  Akhuan (Fratia), dupa cum sunt numiti în Egipt, cred că acordurile cu țara vecină ar trebui să fie revizuite, deoarece limitează suveranitatea țării în Peninsula Sinai.

Prin aceste declaratii suntem tot mai aproape de Implinirea Profetiilor,sa vedem ce spune Scriptura:

Ierusalimul nu a fost niciodata capitala Palestiniana 

"Iata, voi preface Ierusalimul intr-un potir de ametire pentru toate popoarele dimprejur si chiar pentru Iuda, la impresurarea Ierusalimului. (Zaharia.12:2)

,,Aşa vorbeşte YHVH: ,Dacă puteţi să rupeţi legămîntul Meu cu ziua, şi legămîntul Meu cu noaptea, aşa încît ziua şi noaptea să nu mai fie la vremea lor,atunci se va putea rupe şi legămîntul Meu cu robul Meu David, aşa încît să nu mai aibă fii, cari să domnească pe scaunul lui de domnie, şi legămîntul Meu cu Leviţii, preoţii, cari Îmi fac slujba. (Jer. 33:20-21)

Promisiunea pentru Israel

Îi voi sădi în ţara lor, şi nu vor mai fi smulşi din ţara pe care le-am dat -o, zice YHVH,Mantuitorul tău!`  (Amos 9:15).

YHVH răcneşte din Sion, glasul Lui răsună din Ierusalim, de se zguduie cerurile şi pămîntul. Dar YHVH este scăparea poporului Său, şi ocrotirea copiilor lui Israel.
Şi veţi şti că Eu sînt YHVH,Mantuitorul vostru, care locuieşte în Sion, muntele Meu cel sfînt. Ierusalimul însă va fi sfînt, şi nu vor mai trece străinii prin el.
În vremea aceea, va picura must din munţi, şi va curge lapte din dealuri, toate pîraiele lui Iuda vor fi pline de apă. Un izvor va ieşi deasemenea din Casa lui YHVH, şi va uda valea Sitim.
Egiptul va ajunge pustiu, Edomul va ajunge o pustie stearpă, din pricina sîlniciei făcute împotriva copiilor lui Iuda, al căror sînge nevinovat l-au vărsat în ţara lor.
Dar Iuda va fi vecinic locuit, şi Ierusalimul din neam în neam.
Le voi răzbuna sîngele pe care nu l-am răzbunat încă, dar YHVH va locui în Sion (Ioel 3:16-21).

Binecuvantarea si Blestemul

YHVH zisese lui Avraam: "Iesi din tara ta, din rudenia ta si din casa tatalui tau si vino in tara pe care ti-o voi arata. Voi face din tine un neam mare si te voi binecuvanta; iti voi face un nume mare si vei fi o binecuvantare. Voi binecuvanta pe cei ce te vor binecuvanta si voi blestema pe cei ce te vor blestema; si toate familiile pamantului vor fi binecuvantate in tine.(Fac.12:2,3) 

Costul rascumpararii Israelului

,,Acum, aşa vorbeşte YHVH, care te -a făcut, Iacove, şi Cel ce te -a întocmit, Israele!`` Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu.``
Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine; şi rîurile nu te vor îneca; dacă vei merge prin foc, nu te va arde, şi flacăra nu te va aprinde.
Căci Eu sînt YHVH,Salvatorul tău, Sfîntul lui Israel, Mîntuitorul tău! Eu dau Egiptul ca preţ pentru răscumpărarea ta, Etiopia şi Saba în locul tău.
De aceea, pentrucă ai preţ în ochii Mei, pentrucă eşti preţuit şi te iubesc, dau oameni pentru tine, şi popoare pentru viaţa ta. (Isaía 43:1-4)

Aşa vorbeşte YHVH,Elohim: ,,Cînd voi strînge iarăş casa lui Israel din mijlocul popoarelor la cari este risipită, Îmi voi arăta în ea sfinţenia înaintea neamurilor, şi vor locui în ţara lor pe care am dat -o robului meu Iacov.
Vor locui liniştiţi în ea, vor zidi case şi vor sădi vii; da, vor locui liniştiţi în ea, cînd Îmi voi împlini judecăţile împotriva tuturor celorce -i înconjoară şi -i dispreţuiesc. Şi vor şti că Eu sînt YHVH,Salvatorul lor.``(Ezechiel. 28:25-26)

Urmarile uneltirii impotriva Israelului

Dacă se urzesc uneltiri, nu vin dela Mine; oricine se va uni împotriva ta va cădea supt puterea ta.``
,,Iată, Eu am făcut pe meşterul, care suflă cărbunii în foc, şi face o armă după meşteşugul lui. Dar tot Eu am făcut şi pe nimicitor ca s'o sfărîme.
Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere; şi pe orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta, o vei osîndi. Aceasta este moştenirea robilor lui YHVH, aşa este mîntuirea care le vine dela Mine, zice YHVH.`` (Isaia 54:15-17)

Profetii asupra vecinilor Israelui : 

A) Siria zilelor noastre
http://israel-shabbat-shalom.blogspot.pt/2012/05/siria-zilelor-noastre.html
B) Egiptul zilelor noastre
http://israel-shabbat-shalom.blogspot.pt/2012/04/restaurarea-israelului-in-raport-cu.html

Reactia Salvatorului

,,De dragostea Sionului nu voi tăcea, de dragostea Ierusalimului nu voi înceta, pînă nu se va arăta mîntuirea lui, lumina soarelui şi izbăvirea lui, ca o făclie, care s'aprinde.
Atunci neamurile vor vedea mîntuirea ta, şi toţi împăraţii slava ta; şi-ţi vor pune un nume nou, pe care -l va hotărî gura lui YHVH.(Isaía 62:1-2)

Conflictul Final - Gog si Magog

Cuvîntul lui YHVH mi -a vorbit astfel:
,,Fiul omului, întoarce-te cu faţa spre Gog, din ţara lui Magog, spre domnul Roşului, Meşecului şi Tubalului, şi prooroceşte împotriva lui!
Şi spune: ,Aşa vorbeşte YHVH,Elohim: ,Iată, am necaz pe tine, Gog, domnul Roşului, Meşecului şi Tubalului!
Te voi tîrî, şi-ţi voi pune un cîrlig în fălci; te voi scoate, pe tine şi toată oastea ta, cai şi călăreţi, toţi îmbrăcaţi în chip strălucit, ceată mare de popor, care poartă scut şi pavăză, şi cari toţi mînuiesc sabia; împreună cu ei voi scoate pe cei din Persia, Etiopia şi Put, toţi cu scut şi coif:
Gomerul cu toate oştile lui, ţara Togarmei, din fundul miază-noaptei, cu toate oştile sale, popoare multe împreună cu tine!
Pregăteşte-te dar, fii gata, tu, şi toată mulţimea adunată în jurul tău! Fii căpetenia lor! (Ezechiel 38:1-7)

voi strînge pe toate neamurile, şi le voi pogorî în valea lui Iosafat. Acolo, Mă voi judeca cu ele, pentru poporul Meu, pentru Israel, moştenirea Mea, pe care l-au risipit printre neamuri, împărţind între ele ţara Mea. (Joel 3:2)

Căci acum multe neamuri s'au strîns împotriva ta, şi zic: ,,Să fie pîngărită, ca să ne vadă ochii împlinindu-ni-se dorinţa faţă de Sion! (Mica 4:11)

Consecintele Conflictului final

În ziua aceea, însă, în ziua cînd va porni Gog împotriva pămîntului lui Israel, zice YHVH Salvatorul, Mi se va sui în nări mînia aprinsă.
O spun, în gelozia şi în focul mîniei Mele: În ziua aceea, va fi un mare cutremur în ţara lui Israel.
Peştii mării şi păsările cerului vor tremura de Mine, şi fiarele cîmpului şi toate tîrîtoarele cari se tîrăsc pe pămînt, şi toţi oamenii cari sînt pe faţa pămîntului; munţii se vor răsturna, pereţii stîncilor se vor prăbuşi, şi toate zidurile vor cădea la pămînt.
Atunci voi chema groaza împotriva lui pe toţi munţii Mei, zice YHVH ,Salvatorul; sabia fiecăruia se va întoarce împotriva fratelui său.
Îl voi judeca prin ciumă şi sînge, printr -o ploaie năpraznică şi prin pietre de grindină; voi ploua foc şi pucioasă peste el, peste oştile lui, şi peste popoarele cele multe, cari vor fi cu el.
Îmi voi arăta astfel mărimea şi sfinţenia, Mă voi face cunoscut înaintea mulţimii neamurilor, şi vor şti că Eu sînt YHVH.`` (Ezechiel 38:18-23)


Dar iata urgia cu care va lovi YHVH pe toate popoarele care vor lupta impotriva Ierusalimului: Le va putrezi carnea stand inca in picioare, le vor putrezi ochii in gaurile lor si le va putrezi limba in gura. (Zah.14:12)

Mai multe despre Israel putem vedea aici :
http://israel-shabbat-shalom.blogspot.pt/2012/04/profetia-biblica-israel.html

Israelul nu ar trebui sa aiba nici o frica de cei care al ameninta cu Moartea si Disparitia ca Natiune, 
 Vai de cei care ridica mana impotriva poporului Israel , care YHVH a ales să locuiască în Ţara Făgăduinţei ! Istoria confirmă faptul că toţi termina prost, dar niciodată nu par să înveţe. 

Sheikul Mohammed Badie, ghidul spiritual al Frăției Musulmane, Jihadul (războiul sfânt islamic), Mahmoud Ahmadinejad şi alte paria nu sunt doar sortiti esecului, dar, de asemenea, in ruşinea in care vor cădea, implementand inca din tineretea propriului popor, de la o varsta frageda, sa traiasca cu ură fata de Israel şi poporul său ..        Shalom  !!!

2 comentarii:

  1. staruinta_in_rugaciune@yahoo.com7 noiembrie 2012, 20:19

    Dumnezeu sa il binecuvinteze pe cel ce a stat sa puna toate versetele laolalta!

    RăspundețiȘtergere
  2. Te miri că erushalimul este Islamik? atîtă vreme cît DC este islamik ..vor mai fi și altele

    RăspundețiȘtergere

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele.

"Iata, voi preface Ierusalimul intr-un potir de ametire pentru toate popoarele dimprejur si chiar pentru Iuda, la impresurarea Ierusal...